Norge politisk horribelt, og NRK den største enkelt-fienden av folketDan Odfjell Samfunnsdebattant.

https://www.youtube.com/watch?v=BDiweDlcQcQ 30. sep. 2023https://spikerscorner.blogspot.com/20... Kontrollert media : : Kontrollert folkhttps://spikerscorner.blogspot.com/20... Erna´s verden synes vært grenseløs https://spikerscorner.blogspot.com/20... Et lands grenser slutter der neste lands begynner https://spikerscorner.blogspot.com/20...

Prop. 94 L (2016–2017)

Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven) Til innholdsfortegnelse Kommunal- og distriktsdepartementet 19 Suspensjon 19.1 Innledning Tjenestemannsloven § 16 regulerer arbeidsgivers adgang til å suspendere embets- og tjenestemenn. Suspensjon innebærer at embets- eller tjenestemannen fjernes[Les mer...]