Helseeffekter av ioniserende stråling

Publisert 31.03.2022 Mennesker utsettes for ioniserende stråling, det vil si radioaktiv stråling, fra radioaktive kilder som har naturlig opprinnelse eller som stammer fra menneskelig aktivitet. Her finner du informasjon om hvilke helseeffekter slik stråling har. [Les mer…]

Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt – en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis

Publisert 13.09.2012 Oppdatert 12.04.2016 Dette er en rapport fra en ekspertgruppe som har utredet om svake elektromagnetiske felt gir helseskader. Slike felt fins rundt mobiltelefoner, trådløse telefoner og nettverk, basestasjoner for mobiltelefoner, kringkastingssendere og annet kommunikasjonsutstyr. Utvalget [Les mer…]

Grenseverdier for elektromagnetiske felt – EMF.

Det er etablert internasjonale retningslinjer for hvor sterke elektromagnetiske felt befolkningen tillates å bli utsatt for. Retningslinjene er utarbeidet av ICNIRP og gjelder som maksimale eksponeringsgrenser i Norge. For arbeidsplasser ble det i 2016 innført et nytt [Les mer…]