Total eksponering! Selve formidling av selvreplikerende og spredte vaksinepatenter, koronaviruspatenter, MRNA og RNA vaksinepatenter mRNA lipid nanopartikler patenterTotal exposure! Self disseminating self-replicating and spreading vaccines patents, coronavirus patents, MRNA and RNA vaccine patents mRNA lipid nanoparticles patents

Bare å pakke ut altJust unpacking it all OPERASJON REDDE MENNESKEHETENOPERATION SAVE HUMANITY1. MARS 2024 1. MARS 2024 DelShare Selvformidlende vaksiner mot nye smittsomme sykdommer.   Når selvspredende vaksineteknologi går videre, bør dialog om risikoen[Les mer...]

Meslinger, kusma, Rubella og Varicella vaksine for barn viser Nanobot svermer, kvanteprikker og selvmontering Hydrogel Measles, Mumps, Rubella And Varicella Vaccine For Children Shows Nanobot Swarms, Quantum Dots And Self Assembly Hydrogel

ANA MARIA MIHALCEA, DOKTORGRADANA MARIA MIHALCEA, MD, PHD4. SEPTEMBER. 2023 4. SEP. 2023350350 2202205454 DelShare MMR-vaksinen fra barndommen er lastet med nanobots. De er så små at du på min høyeste forstørrelse knapt kan[Les mer...]