Prop. 136 S (2022–2023)

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 171/2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/92/EU om sammenlignbarheten av gebyrer forbundet med betalingskontoer, bytte av betalingskontoer og adgang til å opprette og bruke betalingskontoer med [Les mer…]

Somatropin veksthormon selvmontering Nanoteknologi, filamenter og kvanteprikker/nanobotsvermer som setter sammen hydrogelSomatropin Growth Hormone Self Assembly Nanotech, Filaments And Quantum Dot/ Nanobot Swarms Assembling Hydrogel.

ANA MARIA MIHALCEA, MD, PHDANA MARIA MIHALCEA, MD, PHD23. AUG. 2023 23. AUG. 2023 Jeg ble bedt om å se på denne medisinen. Det er veksthormon gitt til unge voksne. Til å begynne med filmet jeg væsken [Les mer…]