Høring om endringer i sivilbeskyttelsesloven – sivil arbeidskraftberedskap når rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare

Høring | Dato: 15.01.2024 Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i sivilbeskyttelsesloven om sivil arbeidskraftberedskap når rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare. Status: På høring Høringsfrist: 15.04.2024 Høringsbrev Vår ref.: 23/5588[Les mer...]

Solen:

Driveren av klimaendringene. 12 AUGUST 2023 3kommentarer Med SÅ MYE faktafeil som vises i dette innlegget når man ser på realiteten HVA som SKJER idag så burde jeg IKKE ha lagt ut dette. MEN[Les mer...]

Prop. 136 S (2022–2023)

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 171/2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/92/EU om sammenlignbarheten av gebyrer forbundet med betalingskontoer, bytte av betalingskontoer og adgang til å opprette og bruke betalingskontoer med[Les mer...]