Aldri mer den 9. April 1940…..

Av: Jendal Antonsen. Boken heter "vår ukjente krigshistorie", fåes kjøpt hos Frydenlund Bokhandel i Narvik. Men ikke nå lenger, de er konkurs! Jendal Antonsen tjenestegjorde ombord på panserskipet Norge den skjebnesvangre dagen på Narvik[Les mer...]

FESTUNG EUROPA?

Etter at rikstrygdeverket eller staten ikke har gitt en krone i tilskudd JFR (Northraship-Fondet), ser det dessverre ut for at våre menn sloss forgjeves, (1940) m.a.o. helt bortkastet? Nevnte fond var ment å gå til[Les mer...]

Gro H. Brundtland og AP – folkesvikermafiaen som FORMELT har holdt det norske folk TOTALT FOR NARR de siste 55 år (uformelt enda lengre). En “FN-STYRT” FASCIST-KOMMUNISTISK VERDENSREGJERING ble deklarert som hovedagenda på Socialist International Council Conference i Oslo i 1962 – Del 1

18/02/2017 Pål Folkefiendlige maktstrukturer og gigantiske samfunnsbedrag, Globalismen, Folkemordagendaen og den FN-styrte Verdensregjering (NWO), Raseringen av Norge 19 Ville du ha stemt Arbeiderpartiet hvis du visste at de minst siden 1962 har hatt som FORMELT, dog SKJULT HOVEDFORMÅL, (og[Les mer...]