CIA, DoD & Rockefeller Foundation confirmed as architects of Deagel .com 2025 Depopulation Forecast & current Mortality Rates imply Covid Vaccination has made it a target that could be hit

BY THE EXPOSÉ ON JULY 23, 2023 • ( 55 COMMENTS ) https://trinitymedia.ai/player/trinity-player.php?postHashV2=4f1d0f9c67067838beb2f2bf5ebd31a7ebf46bda&language=en-GB&voiceGender=f&pageURL=https%3A%2F%2Fexpose-news.com%2F2023%2F07%2F23%2Fdeagel-cia-dod-rockefeller-depopulation%2F&ver=6.2.2&unitId=2900007956&userId=1edbbbb7-1ab4-44c6-9959-dc081b612310&isLegacyBrowser=false&version=20230807_5b89728de297992bf98c12b5b142de68dae2a0f0&useBunnyCDN=0&themeId=277 In a world where reality often seems stranger than fiction, the machinations behind global events can be an enigma wrapped in mystery. One such intrigue revolves around Deagel.com,[Les mer...]

Prop. 90 S (2021–2022)

Samtykke til inngåelse av tilleggsavtale mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid av 16. april 2021- 1 Sammendrag Regjeringen legger med denne proposisjonen frem forslag om Stortingets samtykke til inngåelse av tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom[Les mer...]

Illuminati for folk flest.

Illuminati betyr bokstavelig talt ”de opplyste”. Hvem er så Illuminati ? De høyeste Illuminati har det til felles at de nedstammer fra Illuminatis 13 blodslinjer. Illuminati forvalter århundre- og årtusengammel kunnskap, som holdes skjult for offentligheten. Illuminati[Les mer...]

CANADA UR UNDER ANGREP AV MENNESKESKADE PLASMA BRANN – DIREKTE ENERGI VÅPEN BRUKT MOT OSS!!!

https://rumble.com/v2rtqh6-canada-u-r-under-attack-by-man-made-plasma-fires-direct-energy-weapons-used.html?fbclid=IwAR1jeU6JifW2HrcTXCGi60w0rzOaEYdTLG2gFQKFYzABvZbbJR0dwABFqvQ reuoload av NeverLoseTruth1 PÅ VI ER I KRIG!!! MYNDIGHETER GJØR DETTESE VIDEOENE MINE NEDENFOR OG LES UTTALELSEN MIN. KILDER FØLGER:'Jeg kommer raskt! Hold fast på det du har. For at ingen skal ta DIN KRONE.' Rev 3-11Corona=CROWN /[Les mer...]

MEMORANDUM

TO: Committee on Oversight and Accountability Majority Members FROM: Committee on Oversight and Accountability Majority Staff DATE: May 10, 2023 RE: Second Bank Records Memorandum from the Oversight Committee’s Investigation into the Biden Family’s[Les mer...]