Solen:

Driveren av klimaendringene. 12 AUGUST 2023 3kommentarer Med SÅ MYE faktafeil som vises i dette innlegget når man ser på realiteten HVA som SKJER idag så burde jeg IKKE ha lagt ut dette. MEN [Les mer…]

Prop. 136 S (2022–2023)

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 171/2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/92/EU om sammenlignbarheten av gebyrer forbundet med betalingskontoer, bytte av betalingskontoer og adgang til å opprette og bruke betalingskontoer med [Les mer…]

Det dype, varme, blå

Utslippene våre har ført til global oppvarming. Det meste av denne oppvarmingen har gått i havet, og på den måten bremset temperaturøkningen i atmosfæren. Men oppvarmingen er på ingen måte borte selv om den [Les mer…]

En tankevekkende og godt skrevet sak om værutviklingen den senere tiden, ført i pennen av direktøren for Nansensenteret. Kronikken inneholder dessuten en lang rekke linker for dem som ønsker å gå mer i dybden.

Anbefalt – eller kanskje jeg isteden bør si obligatorisk – lesning. Spre gjerne! NRK.NO Sommerens ekstremvær bare en forsmak Vi kan si med stor sikkerhet si at vi bare har sett begynnelsen på klimakrisen. [Les mer…]