Russland vil “treffe tiltak” mot amerikansk radar nær grensen, antatt å være en del av missilforsvaret

AV TOM O’CONNOR  23.05.19 KL. 17:51 EDTDele Del på FacebookDel på TwitterDel på LinkedInDel på RedditDel på flipboardDel via e-postKommentarer VERDENRUSSLANDMILITÆRKRIGEUROPA https://trinitymedia.ai/player/trinity-player.php?pageURL=https%3A%2F%2Fwww.newsweek.com%2Frussia-us-radar-norway-defense-1434756&unitId=2601060880&userId=0b08595d-b097-4d24-a0fa-14fc05e87e3c&isLegacyBrowser=false&version=20230802_e63c16143eda3329816e36fc32449b78bf554d4d&useBunnyCDN=0&themeId=140 Russland har lovet handling mot en radarstasjon som bygges ikke langt fra grensen [Les mer…]

Prop. 90 S (2021–2022)

Samtykke til inngåelse av tilleggsavtale mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid av 16. april 2021- 1 Sammendrag Regjeringen legger med denne proposisjonen frem forslag om Stortingets samtykke til inngåelse av tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom [Les mer…]