Det er offisielt: Mobiltelefoner og vaksineinjisert grafenoksid i menneskekroppen kan aktiveres av 5G Towers som en drepe vektor It’s Official: Cellphones and Vaccine Injected Graphene Oxide in the Human Body can be Activated by 5G Towers as a Kill Vector

GREGORY LESSING GARRETTGREGORY LESSING GARRETT15. SEPTEMBER. 2023 15. SEP. 20231212 DelShare Mobiltelefoner kan eksternt aktiveres for å utføre og utløse enhver tilstedeværelse av Graphene Oxide i kroppen din, noe som resulterer i farlige fysiske[Les mer...]