Voteringsoversikt for sak:

Endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven (isolering og smittekarantene m.m.)Til sakssiden President: Masud Gharahkhani (A) Dokumenter: Innst. 111 L (2023-2024), jf. Prop. 127 L (2022-2023) Referat: Stortinget 08.12.2023. Sak nr. 5 Trenger du hjelp? Generelt om voteringer på Stortinget[Les mer...]