Hvordan over 70 år med skysåing endret Californias klima

27. januar 2023 | ZeroGeoEngineering.com | En gang nydelig og blomstrende, Californias miljø har lidd katastrofale skader fra over 70 år med værmodifikasjoner. I følge tidligere California-guvernør Arnold Schwarzeneggers  2007 Optimizing Cloud Seeding- rapport, “Operasjonell værmodifikasjon (cloud seeding) har blitt [Les mer…]

Washington State lovgivende forsamlings retningslinjer for værendringer. I Norge kaller de værmodifisering for konspirasjon.

13. april 2023 | ZeroGeoengineering.com | USAs regjering og mange stater inkludert Washington har retningslinjer som tillater værmodifikasjoner og andre farlige atmosfæriske inngrep.Imidlertid er disse programmene som med vilje forurenser og forurenser miljøet basert på falske antakelser om at mennesker [Les mer…]

Foredrag….

Foredrag om HAARP, EISCAT og chemtrails 7.2. Bruk av høyteknologi i de høyere og lavere luftlag har pågått lenge, også over Norge. Norge har et anlegg ved navn EISCAT utenfor Tromsø, som er et [Les mer…]