P1 TOTAL EKSPONERING! vaksine patenter biologisk og teknologisk vaksine nanotek patenter crispr patenter, antistoff patenter og mer de første 14 dagene av mars P1 TOTAL EXPOSURE! vaccine patents biological and technological vaccine nanotech patents crispr patents, antibody patents and more for the first 14 days of March

Utenfor kontroll bevis på forbrytelser mot menneskeheten bevis på forbrytelser mot GUD gjennom egne patenterOut of control proof of crimes against humanity proof of crimes against GOD through their own patents OPERASJON REDDE MENNESKEHETENOPERATION[Les mer...]

Total eksponering! Selve formidling av selvreplikerende og spredte vaksinepatenter, koronaviruspatenter, MRNA og RNA vaksinepatenter mRNA lipid nanopartikler patenterTotal exposure! Self disseminating self-replicating and spreading vaccines patents, coronavirus patents, MRNA and RNA vaccine patents mRNA lipid nanoparticles patents

Bare å pakke ut altJust unpacking it all OPERASJON REDDE MENNESKEHETENOPERATION SAVE HUMANITY1. MARS 2024 1. MARS 2024 DelShare Selvformidlende vaksiner mot nye smittsomme sykdommer.   Når selvspredende vaksineteknologi går videre, bør dialog om risikoen[Les mer...]

NRK – Flått vaksine 2024/2025 – USA – PENTAGON, 2019 påstander om Flått som biologisk våpen.

Ser man nøyere på tallene så bekrefter FHI faktisk at det er vaksinen som gir økt antall sykdomstilfeller. https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/anbefaler-a-ta-flattvaksine-tidlig-1.16770505 Å skylde på økning av flått sykdom grunnet utenlandsreiser i 2023, når man samtidig skryter[Les mer...]