Meslinger, kusma, Rubella og Varicella vaksine for barn viser Nanobot svermer, kvanteprikker og selvmontering Hydrogel Measles, Mumps, Rubella And Varicella Vaccine For Children Shows Nanobot Swarms, Quantum Dots And Self Assembly Hydrogel

ANA MARIA MIHALCEA, DOKTORGRADANA MARIA MIHALCEA, MD, PHD4. SEPTEMBER. 2023 4. SEP. 2023350350 2202205454 DelShare MMR-vaksinen fra barndommen er lastet med nanobots. De er så små at du på min høyeste forstørrelse knapt kan[Les mer...]