METODE FOR Å KONTROLLE LANDOVERFLATETEMPERATUREN VED BRUK AV STRATOSFÆRISKE LUFTSKIP OG REFLEKTORUSAs patentsøknad 20140055876Type kode:A1

https://www.freepatentsonline.com/20140055876.pdf Foreliggende oppfinnelse vedrører en fremgangsmåte for å kontrollere landoverflatetemperaturen ved bruk av stratosfæriske luftskip og en reflektor. I fremgangsmåten for å kontrollere landoverflatetemperaturen ved bruk av stratosfæriske luftskip og en reflektor, er fire hjørner [Les mer…]

Cloud seeding karbondioksid kule.

 F42B12/50 – Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect for dispensing materials; for producing chemical or physical reaction; for [Les mer…]

Patenter USA.

USAs patent- og varemerkekontor 0462795  – 16. juli 1891 – Metode for å produsere regnfall 803180 – 31. oktober 1905 – Midler for å produsere høypotensiale elektriske utladninger 1103490  – 6. august 1913 – Regnmaker 1225521  – 4. [Les mer…]