METODE FOR Å KONTROLLE LANDOVERFLATETEMPERATUREN VED BRUK AV STRATOSFÆRISKE LUFTSKIP OG REFLEKTORUSAs patentsøknad 20140055876Type kode:A1

https://www.freepatentsonline.com/20140055876.pdf

Foreliggende oppfinnelse vedrører en fremgangsmåte for å kontrollere landoverflatetemperaturen ved bruk av stratosfæriske luftskip og en reflektor. I fremgangsmåten for å kontrollere landoverflatetemperaturen ved bruk av stratosfæriske luftskip og en reflektor, er fire hjørner koblet til en nedre ende av støttelinjer koblet for å bli anordnet vertikalt nedover fra et flertall luftskip, og sollys reflekteres av en reflektor foldet ut til en tetragonal form i luften, hvori den reflekterende overflaten til reflektorplaten holdes i en vinkel for å forbli vinkelrett på en innfallsvinkel av sollys for å skjerme landoverflaten fra innfallende sollys.

Oppfinnere:Choi, Joon-min (Daejeon, KR)Applikasjons nummer:14/002714Publiseringsdato:27.02.2014Innleveringsdato:22.10.2012Eksporter sitat:

Klikk for automatisk bibliografigenereringOppdragstaker:KOREA AEROSPACE RESEARCH INSTITUTE (Daejeon, KR)Primærklasse:

359/853Andre klasser:359/871, 359/865Internasjonale klasser:

G02B5/09 ; 

G02B7/183Se patentbilder:

Last ned PDF 20140055876  Relaterte applikasjoner i USA:

20050168825Fremgangsmåte og apparat for å justere banen til en optisk stråleaugust, 2005Koulikov et al.
20100271681NY METODE FOR Å DESIGNERE OG PRODUSERE REFLEKTORER FOR MOTTA/OVERFØRING AV ENERGI OG REFLEKTORER PRODUSERT VED DENNE METODENoktober, 2010Valach
20020034026Støpte pakker for optiske trådløse nettverksmikrospeilsammenstillingermars, 2002Orcutt et al.
20130286483OPTISK SHUFFLE-SYSTEM SOM HAR EN LINSE FORM AV SUB-BØLGELENGDE RISTOktober 2013Fiorentino et al.
20060028704Elektronisk modulfebruar 2006Inoue et al.
20110193335RETROFLEKTIVE SIKKERHETSARTIKLERaugust, 2011Budd et al.
20050030630Reflekterende filmfebruar 2005Ohnishi et al.
20030112484Optisk multi-gate enhet og metodejuni 2003Ponomarenko
20130068300LUMINESCENT SOLKONSENTRATORSYSTEMmars 2013Cornelissen et al.
20110058243METODER FOR FORMING AV LAG I EN MEMS-ENHET VED Å BRUKE LIFTOFF-PROSESSERmars 2011Wang
20110157518LYSFORMENDE FILM OG DISPLAYENHET MED FLYTENDE KRYSTALL INKLUDERT DET SAMMEjuni 2011Skinke

Andre referanser:Radford, Tim, “Reducing Sunlight by Geoengineering Will Not Cool Earth”, 27. desember 2013, Climate Central, http://www.climatecentral.org/news/reducing-sunlight-by-geoengineering-will-not-cool-earth -16861Kleidon, A. & Renner, M., (2013) “En enkel forklaring på følsomheten til den hydrologiske syklusen for overflatetemperatur og solstråling og dens implikasjoner for globale klimaendringer”, Earth Syst. Dynam. 4 (2), S. 455-465. DOI: 10.5194/esd-4-455-2013. http://www.earth-syst-dynam.net/4/455/2013/esd-4-455-2013.pdfHovedeksaminator:ALEXANDER, WILLIAM RAdvokat, agent eller firma:Rabin & Berdo, PC (Wien, VA, USA)Påstander:1. Fremgangsmåte for å kontrollere en landoverflatetemperatur ved bruk av stratosfæriske luftskip og en reflektor ved å reflektere sollys fra en reflektor som har fire hjørner koblet til nedre ender av støttelinjer koblet til et antall luftskip i en vertikal nedadgående retning og er tetragonalt utfoldet i luft, hvori en reflekterende overflate av reflektoren er skråstilt og opprettholdt i en vinkel vinkelrett på en innfallsvinkel for sollyset for å blokkere sollyset som innføres på en landoverflate.2. Fremgangsmåten ifølge krav 1, hvori luftskipet er lokalisert i stratosfæren, beveger seg fra landoverflaten til stratosfæren i den tilstanden at reflektoren er foldet, og er plassert i stratosfæren slik at reflektoren er utfoldet for å ha en reflekterende overflate vinkelrett på en innfallsvinkel for sollys.3. Fremgangsmåten ifølge krav 1, hvori luftskipet styres til å ha en stilling gjennom et fremdriftssystem, og omfatter en solcelle for å få drivkraft og en brenselcelle for en hjelpekraftforsyning.4. Fremgangsmåte ifølge krav 1, hvori reflektoren omfatter stoff laget av nylon eller polyester, eller et karbon nanorør, og omfatter minst en overflate mellom begge overflatene derav belagt med et materiale for å reflektere sollys.5. Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert ved at flere reflektorer er gruppert av flere luftskip slik at arealet av landoverflaten, hvor sollyset er blokkert, økes.6. Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert ved at støttelinjen omfatter en wire.7. Fremgangsmåte for å kontrollere en landoverflatetemperatur ved bruk av stratosfæriske luftskip og en reflektor ved å reflektere sollys fra en reflektor som har fire hjørner koblet til nedre ender av støttelinjer koblet til et flertall luftskip i en vertikal nedadgående retning og utfoldes i echelon i luften, hvori en reflekterende overflate av reflektoren er skråstilt og opprettholdt for å danne en stump vinkel til en innfallsvinkel for sollys for å introdusere mer reflektert lys fra sollyset inn i en landoverflate i et visst område.8. Fremgangsmåten ifølge krav 7, hvori reflektoren introduserer mer sollys inn i landoverflaten til det bestemte området ved å justere en vinkel på den reflekterende overflaten til en innfallsvinkel for sollyset når luftskipene støtter hjørnene på motsatte lang- og kortsider av reflektoren flyttes og plasseres.9. Fremgangsmåten ifølge krav 8, hvori en helningsvinkel til reflektoren styres i forhold til innfallsvinkelen til sollyset når et par luftskip som støtter hjørnene av kortsiden i skjæring beveger seg mellom et par luftskip som støtter hjørnene til langsiden.10. Fremgangsmåten ifølge krav 8, hvori en helningsvinkel til reflektoren styres i forhold til innfallsvinkelen til sollyset når et par luftskip som støtter hjørnene på langsiden i skjæring beveger seg fra utsiden av et par luftskip som støtter kortsidens hjørner.11. Fremgangsmåten ifølge krav 7, hvori et flertall av reflektorer er gruppert i forskjellige vinkler i en lengderetning i forhold til en innfallsretning av sollyset, og en avstand mellom fremre og bakre naboreflektorer settes opp slik at det reflekterte lyset bakrefleksen kan ikke blokkeres av frontreflektoren.12. Fremgangsmåten ifølge krav 7, hvori et flertall av reflektorer er gruppert i forskjellige vinkler i en tverrretning i forhold til en innfallsretning av sollyset.13. Fremgangsmåten ifølge krav 8, hvori et flertall av reflektorer er gruppert i forskjellige vinkler i en lengderetning i forhold til en innfallsretning av sollyset, og en avstand mellom fremre og bakre naboreflektorer settes opp slik at det reflekterte lyset bakrefleksen kan ikke blokkeres av frontreflektoren.14. Fremgangsmåten ifølge krav 9, hvori et flertall av reflektorer er gruppert i forskjellige vinkler i en lengderetning i forhold til en innfallsretning av sollyset, og en avstand mellom fremre og bakre naboreflektorer settes opp slik at det reflekterte lyset bakrefleksen kan ikke blokkeres av frontreflektoren.15. Fremgangsmåten ifølge krav 10, hvori flere reflektorer er gruppert i forskjellige vinkler i en lengderetning i forhold til en innfallsretning av sollyset, og en avstand mellom fremre og bakre naboreflektorer settes opp slik at det reflekterte lyset bakrefleksen kan ikke blokkeres av frontreflektoren.16. Fremgangsmåten ifølge krav 8, hvori et flertall av reflektorer er gruppert i forskjellige vinkler i en tverrretning i forhold til en innfallsretning av sollyset.17. Fremgangsmåten ifølge krav 9, hvori et flertall av reflektorer er gruppert i forskjellige vinkler i en tverrretning i forhold til en innfallsretning av sollyset.18. Fremgangsmåten ifølge krav 10, hvori et flertall av reflektorer er gruppert i forskjellige vinkler i en tverrretning i forhold til en innfallsretning av sollyset.Beskrivelse:

TEKNISK FELT

Foreliggende oppfinnelse vedrører en fremgangsmåte for å kontrollere en landoverflatetemperatur ved bruk av stratosfæriske luftskip og en reflektor, og mer spesifikt en fremgangsmåte for å kontrollere en landoverflatetemperatur ved bruk av stratosfæriske luftskip og en reflektor, hvor en stor reflektor er installert i stratosfæriske luftskipene. og blokkerer eller reflekterer sollys for fritt å kontrollere temperaturen, for eksempel for å lokalt øke eller redusere temperaturen i et forhåndsbestemt område.

BAKGRUNNSKUNST

Ettersom global oppvarming nylig har blitt akselerert, smelter isbreer og permanent snø som opprettholder mer enn 70 % av ferskvannet på jorden kontinuerlig.

Hvis isbreene og den permanente snøen smelter, blir ferskvannet ført bort og havnivået stiger, noe som fører til at land ved kysten synker i sjøvann. På lang sikt kan endring i saltholdighet i sjøvann ødelegge det akvatiske økosystemet i havet.

For å løse et slikt problem at isbreene eller den permanente snøen gradvis smelter på grunn av global oppvarming, må klimatiske miljøer endres fundamentalt. Imidlertid er tid og innsats for lang og for mye til å endre de grunnleggende klimatiske miljøene gjennom menneskelig anstrengelse.

Nylig har det blitt foreslått en metode for å beskytte isbreene og den permanente snøen ved å senke temperaturen i et forhåndsbestemt område ettersom sollys eksponert i luften blir kunstig blokkert for å kontrollere en stor mengde sollys som slår ned på et forhåndsbestemt område.

Representativt, amerikansk patentpublikasjon nr. 2009/0032214, med tittelen “SYSTEM OG METODE FOR KONTROLL AV TERRESTRISK KLIMA OG DETS BESKYTTELSE MOT OPPVARMING OG KLIMATISKE KATASTROFER FORÅRSAKET AV OPPVARMING SLIK SOM HURRIKANER, som avslører forhåndsbestemte solskinns-metoder i en metode for blokkering av solskinn. som et fly genererer avgasser som vulkansk aske for derved å gjøre atmosfæriske miljøer som mini atom overvintring.

Selv om en slik sollysblokkeringsmetode lett kan brukes på et relativt stort område, kan eksosgassen forbli i luften og bevege seg til et annet område ved hjelp av en konveksjonsstrøm, og derved forårsake alvorlig luftforurensning. Videre, i et forhåndsbestemt område, er denne metoden vanskelig å holde en sollysblokkerende tilstand til å vare i lang tid.

Også US patentpublikasjon nr. 2008/0030884, med tittelen “DEVICE AND METHOD FOR AFFECTING LOCAL CLIMATIC PARAMETERS”, viser en fremgangsmåte for å blokkere sollys i et forhåndsbestemt område, hvor et ubemannet luftfartøy utstyrt med en sollysreflektor flys.

Imidlertid kan en slik sollysblokkeringsmetode ha problemer med at eksosgass fra det ubemannede luftfartøyet påvirker atmosfærisk forurensning og ustabil atmosfære i troposfæren gjør det vanskelig å posisjonere det ubemannede luftfartøyet. Dessuten trenger det ubemannede luftfartøyet periodisk tanking og vedlikehold, og det er vanskelig å oppholde seg lenge i troposfæren.

Videre, som vist i fig. 1, holder reflektoren installert i det ubemannede luftfartøyet nivå med en landoverflate i troposfæren, slik at det dermed er vanskelig å effektivt blokkere sollyset som slår ned på landoverflaten i en forutbestemt vinkel. Derfor er det blokkerte området ikke optimalisert.

FORMIDLING

Tekniske problemer

Den foreliggende oppfinnelsen er ment for å løse de foregående problemene, og et aspekt ved den foreliggende oppfinnelsen er å tilveiebringe en fremgangsmåte for å kontrollere en landoverflatetemperatur ved bruk av stratosfæriske luftskip og en reflektor, der en stor reflektor er installert i stratosfæriske luftskip og blokker eller reflekterer sollys i stratosfæren for å senke temperaturen i et forhåndsbestemt område, slik at isbreene eller den permanente snøen kan forhindres i å smelte på grunn av global oppvarming og ferskvannet kan forhindres fra å bli fraktet bort uten miljøforurensning.

Et annet aspekt ved foreliggende oppfinnelse er også å tilveiebringe en fremgangsmåte for å kontrollere en landoverflatetemperatur ved bruk av stratosfæriske luftskip og en reflektor, hvor antallet og vinkelen på store reflektorer installert i stratosfæriske luftskipene er riktig kontrollert, slik at den store reflektoren i stratosfæren kan reflektere sollys for å øke temperaturen i et forhåndsbestemt område, og dermed ha en temperatur som passer til et menneskes levekår ved intens kulde eller kalde bølger på grunn av unormalt klima.

Teknisk løsning

I samsvar med ett aspekt ved den foreliggende oppfinnelse er det tilveiebrakt en fremgangsmåte for å kontrollere en landoverflatetemperatur ved bruk av stratosfæriske luftskip og en reflektor ved å reflektere sollys fra en reflektor som har fire hjørner forbundet med nedre ender av støttelinjer koblet til et flertall luftskip i en vertikal nedadgående retning og er tetragonalt utfoldet i luften, hvori en reflekterende overflate av reflektoren er skråstilt og opprettholdt i en vinkel vinkelrett på en innfallsvinkel av sollyset for å blokkere sollyset innført på en landoverflate.

Luftskipet kan være lokalisert i stratosfæren, bevege seg fra landoverflaten til stratosfæren i den tilstanden at reflektoren er foldet, og er plassert i stratosfæren slik at reflektoren brettes ut for å ha en reflekterende overflate vinkelrett på en innfallsvinkel på sollys.

Luftskipet kan styres til å ha en holdning gjennom et fremdriftssystem, og inkluderer en solcelle for å få drivkraft og en brenselcelle for en hjelpestrømforsyning.

Reflektoren kan inkludere stoff laget av nylon eller polyester, eller et karbon nanorør, og inkluderer minst én overflate mellom begge overflatene derav belagt med et materiale for å reflektere sollys.

Et flertall reflektorer kan grupperes av flere luftskip slik at arealet av landoverflaten, hvor sollyset er blokkert, økes.

Støttelinjen kan inkludere en ledning.

I samsvar med ett aspekt ved den foreliggende oppfinnelse er det tilveiebrakt en fremgangsmåte for å kontrollere en landoverflatetemperatur ved å bruke stratosfæriske luftskip og en reflektor ved å reflektere sollys fra en reflektor som har fire hjørner forbundet med nedre ender av støttelinjer koblet til et flertall luftskip i en vertikal nedadgående retning og utfoldes i luften, hvor en reflekterende overflate av reflektoren er skråstilt og opprettholdt for å danne en stump vinkel til en innfallsvinkel for sollys for å introdusere mer reflektert lys av sollys inn i et land overflaten av et bestemt område.

Reflektoren kan introdusere mer sollys inn i landoverflaten til det bestemte området ved å justere en vinkel på den reflekterende overflaten til en innfallsvinkel for sollyset når luftskipets støttehjørner på motsatte lang- og kortsider av reflektoren flyttes og plasseres.

En helningsvinkel til reflektoren kan styres med hensyn til innfallsvinkelen til sollyset når et par luftskip som støtter hjørnene på kortsiden i skjæring beveger seg mellom et par luftskip som støtter hjørnene på langsiden.

En helningsvinkel til reflektoren kan kontrolleres med hensyn til innfallsvinkelen til sollyset når et par luftskip som støtter hjørnene på langsiden i skjæring beveger seg fra utsiden av et par luftskip som støtter hjørnene på kortsiden.

Et antall reflektorer kan grupperes i forskjellige vinkler i en lengderetning i forhold til en innfallsretning av sollyset, og en avstand mellom front- og bakre naboreflektorer kan settes opp slik at det reflekterte lyset fra bakreflektoren ikke kan blokkeres av reflektoren foran.

Et flertall av reflektorer kan grupperes i forskjellige vinkler i en tverrretning i forhold til en innfallsretning av sollyset.

Fordelaktige effekter

I samsvar med et aspekt ved den foreliggende oppfinnelse er det tilveiebrakt en fremgangsmåte for å kontrollere en landoverflatetemperatur ved bruk av stratosfæriske luftskip og en reflektor, hvor en stor reflektor er installert i stratosfæriske luftskipene og blokkerer eller reflekterer sollys i stratosfæren for å redusere temperaturen i et forhåndsbestemt område, slik at isbreene eller den permanente snøen kan hindres i å smelte på grunn av global oppvarming og ferskvannet kan forhindres fra å bli fraktet bort uten miljøforurensning.

I samsvar med et annet aspekt ved den foreliggende oppfinnelse er det også tilveiebrakt en fremgangsmåte for å kontrollere en landoverflatetemperatur ved bruk av stratosfæriske luftskip og en reflektor, hvor antallet og vinkelen på store reflektorer installert i stratosfæriske luftskipene er riktig kontrollert, slik at stor reflektor i stratosfæren kan reflektere sollys for å øke temperaturen i et forhåndsbestemt område, og dermed ha en temperatur som passer til et menneskes levekår ved intens kulde eller kalde bølger på grunn av unormalt klima.

BESKRIVELSE AV TEGNINGER

FIG. 1 er et skjematisk riss av en konvensjonell fremgangsmåte for å kontrollere en jordoverflatetemperatur gjennom blokkering av sollys.

fig. 2 og 3 er riss som viser stratosfæriske luftskip og en reflektor for å oppnå en fremgangsmåte for å kontrollere en landoverflatetemperatur i henhold til en utførelsesform av den foreliggende oppfinnelse.

FIG. 4 er et perspektivriss som viser at en tetragonal reflektor er utfoldet gjennom et flertall luftskip i fremgangsmåten for å kontrollere en landoverflatetemperatur i henhold til en utførelsesform av den foreliggende oppfinnelse.

FIG. 5 er et skjematisk riss som viser at sollys er blokkert i fremgangsmåten for å kontrollere en landoverflatetemperatur i henhold til en utførelsesform av den foreliggende oppfinnelse.

FIG. 6 er et skjematisk riss som viser at sollys blokkeres ved bruk av et antall reflektorer i fremgangsmåten for å kontrollere en landoverflatetemperatur i henhold til en utførelse av den foreliggende oppfinnelse.

FIG. 7 er et perspektivriss som viser at en trapesformet reflektor er utfoldet gjennom et flertall luftskip i fremgangsmåten for å kontrollere en landoverflatetemperatur i henhold til en utførelsesform av den foreliggende oppfinnelse.

fig. 8a og 8b er et eksempelriss og et tverrsnitt som viser at en helningsvinkel til trapesreflektoren er kontrollert .

FIG. 9 er et riss som viser at reflektert lys fra sollys blir introdusert inn i landoverflaten gjennom den trapesformede reflektoren påført en utførelse av den foreliggende oppfinnelse.

fig. 10 og 11 er skisser som viser en fremgangsmåte for å kontrollere en landoverflatetemperatur i henhold til en annen utførelsesform av den foreliggende oppfinnelse, hvor mange trapesformede reflektorer brukes i langsgående og tverrgående retninger.

BESTE MODUS

De foregående aspektene angående teknisk konfigurasjon og operative effekter i en fremgangsmåte for å kontrollere en landoverflatetemperatur ved bruk av stratosfæriske luftskip og en reflektor i henhold til en utførelsesform av den foreliggende oppfinnelse vil klart forstås av de følgende beskrivelser med henvisning til medfølgende tegninger.

fig. 2 og 3 er riss som viser stratosfæriske luftskip og en reflektor for å oppnå en fremgangsmåte for å kontrollere en landoverflatetemperatur i henhold til en utførelsesform av den foreliggende oppfinnelse, og fig. 4 er et perspektivriss som viser at en tetragonal reflektor er utfoldet gjennom et flertall luftskip i fremgangsmåten for å kontrollere en landoverflatetemperatur i henhold til en utførelsesform av den foreliggende oppfinnelse.

Også fig. 5 er et skjematisk riss som viser at sollys er blokkert i fremgangsmåten for å kontrollere en landoverflatetemperatur i henhold til en utførelsesform av den foreliggende oppfinnelse.

Som vist der, kan en fremgangsmåte for å kontrollere en landoverflatetemperatur ved bruk av stratosfæriske luftskip og en reflektor inkludere først utfolding av en tetragonal reflektor 120 da fire hjørner av den tetragonale reflektoren 120 støttes av nedre ender av støttelinjer 110 under flertallet av luftskip 100 ( se fig. 4), hvor reflektoren 120 er skråstilt og holdt i en vinkel vinkelrett på en innfallsvinkel for sollys S. Her er støttelinjen en ledning laget av metall, ikke-metall eller lignende materiale så lenge den kan støtte reflektoren 120 ved dens nedre ende.

På dette tidspunkt, som vist i fig. 5, reflekteres sollyset S som går mot landoverflaten fra reflektoren 120 i en retning motsatt landoverflaten, slik at sollyset S som går mot landoverflaten kan blokkeres. Videre er den reflekterende overflaten til reflektoren 120 skråstilt og opprettholdt i en vinkel vinkelrett på innfallsvinkelen til sollyset S, slik at et sollysblokkerende område i landoverflaten i stor grad kan dannes.

I mellomtiden kan luftskipet 100 for å sveve reflektoren på himmelen opprettholde høyden i stratosfæren (20 til 50 km) der en konveksjonsstrøm er marginal. For dette formål er luftskipet 100 fylt med heliumgass, og stillingen og plasseringen av luftskipet 100 blir respektivt kontrollert og beveget av et separat fremdriftssystem 101 .

I tillegg kan en solcelle 130 og en brenselcelle som en hjelpekraftpåføringsanordning være montert for å få frem drivkraften. Luftskipet kan også inkludere et globalt posisjoneringssystem (GPS) sende-/mottaksanordning for plasseringskontroll, og en relativ vinkelmåler for å justere vinkelen til reflektoren i samsvar med plasseringsbevegelsen.

I dagens teknologi inkluderer stratosfærisk luftskip en integrert sensor er struktur (ISIS) luftskip som er utviklet med støtte fra USAs luftvåpen. ISIS-luftskipet er utviklet som et luftskip som kan fly i så høy høyde som det ikke påvirkes av en jetstrøm.

Reflektoren 120 støttet av luftskipene er som vist i fig. 3 oppnådd ved en stor reflektor med en lengde på ca. 150 m og en bredde på ca. 300 m.

Reflektoren 120 kan ha en ramme produsert av et karbon nanorør med høy styrke og svært lett. I tillegg kan et lettere materiale påføres reflektoren 120 . Reflektoren 120 kan også være laget av nylon eller polyesterstoff. Videre kan reflektoren 120 ha en overflate som vender mot sollyset, som er belagt med et materiale, slik som en aluminiumstape som er i stand til å reflektere sollyset. Alternativt kan reflektoren 120 generelt være konfigurert med et tynt stoff, hvis form er tatt av et eksternt passende forsterkningsmateriale.

Hvis reflektoren 120 er som vist i fig. 5 plassert vinkelrett på innfallsvinkelen til sollys S, er det mulig å blokkere sollys ved å absorbere sollys. Derfor, med tanke på blokken av sollys i stedet for reflekterende effektivitet, kan den reflekterende overflaten konfigureres med en rimelig reflekterende overflate slik at sollys ikke kan overføre reflektoren 120 .

Med denne konfigurasjonen blir reflektoren 120 foldet og koblet til støttelinjen 110 til luftskipet 100 i landoverflaten, flyttet til stratosfæren når luftskipet 100 flyr, og utfoldet når luftskipene 100 er plassert i stratosfæren.

FIG. 6 er et skjematisk riss som viser at sollys blokkeres ved bruk av et antall reflektorer i fremgangsmåten for å kontrollere en landoverflatetemperatur i henhold til en utførelse av den foreliggende oppfinnelse. Hvis området hvor sollyset S må blokkeres er stort i landoverflaten, grupperes et antall reflektorer 120 og plasseres som flyr i stratosfæren, og senker derved en landoverflatetemperatur på et større område.

Følgelig blokkeres sollyset som kommer inn i de arktiske og antarktiske polene mens den globale oppvarmingen øker, slik at temperaturen i et bestemt område kan senkes, og dermed hindre at isbreene eller den permanente snøen smelter.

På dette tidspunktet holdes reflektoren 120 i en vinkel vinkelrett på innfallsvinkelen til sollyset for å få en effekt av å blokkere det maksimale arealet på landoverflaten.

FIG. 7 er et perspektivriss som viser at en trapesformet reflektor er utfoldet gjennom et flertall luftskip i fremgangsmåten for å kontrollere en landoverflatetemperatur i henhold til en utførelsesform av den foreliggende oppfinnelse, fig. 8a og 8b er et eksempelriss og et tverrsnitt som viser at en helningsvinkel for trapesreflektoren er kontrollert, og fig 9 er et riss som viser at reflektert lys fra sollys blir introdusert inn i landoverflaten gjennom den trapesformede reflektoren påført en utførelse av den foreliggende oppfinnelse.

Som vist der, i en fremgangsmåte for å kontrollere en landoverflatetemperatur i henhold til denne utførelsesformen av den foreliggende oppfinnelse, blir en trapesformet reflektor 200 med motsatte sider forskjellig i lengde skrått støttet av støttelinjene 110 under flertallet av luftskip 100 .

Den trapesformede reflektoren 200 har fire hjørner støttet av støttelinjene 110 , og sollyset S blokkeres eller innføres gjennom den trapesformede reflektoren 200 utfoldet i stratosfæren.

Den trapesformede reflektoren 200 som benyttes i denne utførelse er justerbar i vinkel som vist i fig. 8a og 8b ved å flytte posisjonene til luftskipene 100 som støtter fire hjørner av reflektoren 200 .

Det vil si at reflektoren 200 kan blokkere sollyset som kommer inn på landoverflaten eller introdusere mer reflektert lys fra sollyset inn i en landoverflate i et bestemt område siden helningsvinkelen til reflektoren 200 kan justeres ved å flytte posisjonene til luftskipene 100 som støtter hjørnene på kortsiden 220 og langsiden 210 som avstander dannes mellom luftskipene A og D som støtter langsiden 210 og mellom luftskipene B og C som støtter kortsiden 220 mens luftskipene 100 støtter hjørnene på motstående lang- og kortsider 210 og 220 .

På dette tidspunktet kan helningsvinkelen til reflektoren 200 styres til å bli en rett vinkel eller en stump vinkel i forhold til innfallsvinkelen til sollyset S som paret av luftskip B og C som støtter hjørnene av kortsiden 220 i skjæring . beveger seg mellom luftskipparet A og D som støtter hjørnene på langsiden 210 .

På den annen side kan helningsvinkelen til reflektoren 200 styres til å bli en rett vinkel eller en stump vinkel i forhold til innfallsvinkelen til sollyset S som paret av luftskip A og D som støtter hjørnene av langsiden 210 skjæringsbevegelser fra utsiden av paret av luftskip B og C som støtter hjørnene av kortsiden 210 .

Slik, hvis helningsvinkelen, ved hvilken den reflekterende overflaten til trapesreflektoren 200 er anbrakt, styres til å bli den stumpe vinkelen i forhold til innfallsvinkelen til sollyset S som vist i fig. 9, blir sollyset som reflekteres fra reflektoren 200 mer introdusert i et bestemt område, slik at temperaturen kan økes i området med intens kulde eller kalde bølger, og derved forbedre levevilkårene.

I mellomtiden viser fig. 10 og 11 er skisser som viser en fremgangsmåte for å kontrollere en landoverflatetemperatur i henhold til en annen utførelsesform av den foreliggende oppfinnelse, hvor mange trapesformede reflektorer brukes i langsgående og tverrgående retninger.

Som vist i fig. 10, i en fremgangsmåte for justering av landoverflatetemperaturen i henhold til denne utførelsesformen, er et antall reflektorer 200 gruppert i innfallsretningen til sollyset S som slår ned mot landoverflaten.

I dette tilfellet kan flertallet av reflektorer 200 installeres i forskjellige vinkler i forhold til innfallsvinkelen til sollyset S, slik at sollyset som reflekteres fra de respektive reflektorene 200 kan innføres i et bestemt område, og derved øke landoverflatetemperaturen i det bestemte området.

Her viser fig. 10 er et sideriss som viser at mange reflektorer er gruppert langs lengderetningen til sollys for å øke temperaturen i det bestemte området (referer til en svart sirkel). I gruppen med reflektorer kan en avstand mellom frontreflektor og bakrefleks styres slik at sollyset fra bakrefleks ikke kan blokkeres av frontreflektoren.

Også, som vist i fig. 11, i en fremgangsmåte for å kontrollere landoverflatetemperaturen i henhold til denne utførelsesformen, kan et flertall av reflektorer 200 grupperes som danner forskjellige vinkler i forhold til innfallsretningen til sollyset S over landoverflaten. I motsetning til fig. 10 (med hensyn til lengderetningen), fig. 11 viser at en rekke reflektorer er installert langs en tverrretning til sollys for å øke temperaturen i det bestemte området (referer til en svart sirkel).

I dette tilfellet er flertallet av reflektorer 200 installert i forskjellige vinkler i forhold til innfallsretningen til sollyset S, slik at sollyset som reflekteres fra hver reflektor 200 kan innføres i det bestemte området, og derved øke temperaturen i det bestemte området. område.

Selv om noen utførelsesformer er beskrevet her med henvisning til de vedlagte tegningene, vil det forstås av fagfolk på området at disse utførelsesformene kun er tilveiebrakt for illustrasjon, og forskjellige modifikasjoner, endringer, endringer og ekvivalente utførelsesformer kan gjøres uten å avvike fra omfanget av den foreliggende oppfinnelse. Derfor bør omfanget og ånden til den foreliggende oppfinnelse bare defineres av de medfølgende kravene og ekvivalenter derav.

Tidligere patent: Solfangere som har glidbart avtakbare reflekterende paneler for bruk i solvarmeapplikasjoner

Neste patent: HØYDEFINISJONS KJØRETØYSPEIL

Legg igjen en kommentar