WHO kan ikke tvinge land rundt om i verden til å innføre vaksinepass og krav til bandasjer med foreslått traktatendring

FAKTASJEKK 19. MAI 2022 –  13:22  6 MIN LESETID

Dette beskriver bildet
WHO-ledelsen forbereder seg på å åpne den 71. verdenshelseforsamlingen ved hovedkvarteret i Genève i 2018. På den 75. forsamlingen, som begynner søndag, må medlemslandene diskutere USAs forslag til endringer i internasjonale helseforskrifter. Foto: Peter Klaunzer / EPA / Ritzau Scanpix

  •  Et forslag til traktatendringer har reist bekymring for at Verdens helseorganisasjon (WHO) kan innføre krav til bind, og stenginger i medlemslandene
  •  Men ifølge en rekke eksperter kan WHO ikke gjøre mer enn å anbefale sykdomsforebyggende tiltak – verken nå eller hvis forslaget blir vedtatt
  •  Det er helt opp til medlemsstatene hvordan de reagerer på sykdomsutbrudd og om de følger anbefalingene eller ikke.
  •  Forslaget handler først og fremst om at landene skal være bedre og raskere å varsle ved sykdomsutbrudd
  •  Det er stilt av USA og bør ses i lys av kritikk av Kinas håndtering av koronaviruset

Skrevet av: Nikolaj Rodkjær Kristensen

Når Verdens helseorganisasjon (WHO) holder sin 75. verdenshelseforsamling søndag, må medlemslandene ta stilling til  et forslag fremmet av den amerikanske regjeringen.

Forslaget kommer med endringer i det internasjonale helseregelverket som setter retningslinjer for hvordan WHO og medlemslandene skal samarbeide for å hindre at sykdommer sprer seg rundt i verden.

Dette har skapt bekymring i sosiale medier, der flere deler et innlegg fra LinkedIn om at endringene overlater makt til WHO, slik at organisasjonen i fremtiden kan bestemme hvilke sykdomsforebyggende tiltak som skal gjelde i medlemslandene. Det kan for eksempel være krav til bandasjer, vaksiner og lukkinger.

Men ifølge en rekke danske og internasjonale eksperter som TjekDet har vært i kontakt med, er bekymringen uten grunn.

Selv om det amerikanske forslaget blir vedtatt – og det er ennå ikke sikkert – vil WHO fortsatt kun kunne anbefale medlemslandenes sykdomsforebyggende tiltak. De kan ikke tvinge landene til å følge dem.

Dette beskriver bildet

Flere brukere på sosiale medier har delt dette LinkedIn-innlegget, som, med henvisning til den amerikanske endringen, advarer om hvilke krefter WHO etter sigende snart kan ha. Innlegget er beskåret. Foto: Skjermdump


Ikke veldig kraftig

Adam Kamradt-Scott , professor i global ved European University Institute i den italienske byen Fiesole, er overrasket over at forslaget i det hele tatt tolkes som om det skulle gi WHO makt til å kreve tiltak som digitale vaksinepass og sanitetsbind.

“Ingenting kan være lengre fra sannheten,” sier han.

«Som med all annen internasjonal lov, er helseforskrifter underlagt landenes suverenitet. Dette betyr at det utelukkende er opp til landenes egne regjeringer hvordan de reagerer på sykdomsutbrudd, epidemier og pandemier med tiltak som bandasjer.»

HVEM

Verdens helseorganisasjon (WHO) er et FN-organ som har som mål å ivareta internasjonal helse. Organisasjonen ble etablert i 1948 og har 194 medlemsland.

Medlemslandene møtes en gang i året i WHOs hovedkvarter i Genève til den såkalte World Health Assembly. Møtet holdes vanligvis i mai.  

Han støttes av Kelley Lee , professor i helsevitenskap ved kanadiske Simon Fraser University og har inngående kunnskap om WHO.

“Forslaget har ingenting å gjøre med å beordre nasjonale myndigheter til å innføre visse folkehelsetiltak som bandasjer og vaksiner,” sa hun.

WHO som organisasjon har kun den begrensede myndigheten som medlemslandene har gitt den, forklarer hun. Derfor kan ikke organisasjonen håndheve sine anbefalinger til medlemslandene.

– I følge WHOs grunnlovstekst beholder medlemslandene sin suverenitet, og WHO kan stort sett bare komme med anbefalinger, sier Kelley Lee.

Dette så man for eksempel i de første månedene av koronakrisen, da Danmark lenge holdt seg til en begrenset og målrettet teststrategi, til tross for at WHO anbefalte mer generell og omfattende testing.

Bekymringene rundt maktoverføringen er tilsynelatende basert på en feiloppfatning av hvor mye makt WHO faktisk har, sier Lars Thorup Larsen , førsteamanuensis i statsvitenskap ved Aarhus Universitet og forsker i helsesystemer.

«Utgangspunktet for bekymringen ser ut til å være en oppfatning av at WHO er ekstremt mektig, men oppfatningen innen faglitteraturen om internasjonal helse er nok nærmere at WHO ikke er helt mektig. De er ganske forsvarsløse hvis for eksempel en stat som ikke vil leke med, sier Lars Thorup Larsen.

“Også med det nye forslaget er det ganske begrenset hva WHO faktisk kan gjøre hvis et land ikke ønsker å samarbeide.”

Rettet mot Kina

Forslaget, som WHOs medlemsland skal diskutere, handler først og fremst om å forplikte landene til i større grad å rapportere sykdomsutbrudd, slik at WHO kan varsle flere i tide.

Det legges også opp til at WHO skal kunne erklære en folkehelsekrise på regionalt nivå. Slik det er nå kan WHO bare erklære en såkalt folkehelsekrise av internasjonal betydning. 

Samtidig har forslaget som mål å forplikte WHO til å være mer aktivt oppsøkende til medlemslandene og generelt gjøre det vanskeligere for land å underrapportere sykdomsutbrudd for å beskytte sine egne interesser.

Dette beskriver bildet

Ryktene om WHOs nært forestående overtakelse av verdensherredømmet er rene spekulasjoner

USA har fremmet forslaget og har  med støtte fra blant annet EU-landene, Storbritannia og India presset på for å oppdatere og modernisere helseregelverket.

Og hos flere av forskerne som TjekDet har snakket med, er det ingen tvil om hva som er grunnlaget for forslaget.  

– Det kommer helt klart som en reaksjon på diskusjonen om WHO kunne ha presset Kina til å informere mer åpent om , vurderer Lars Thorup Larsen.

En repetisjon av historien

De internasjonale helseforskriftene ble vedtatt i 1969 og ble sist endret i 2005 i kjølvannet av SARS-epidemien som herjet spesielt i Kina tidlig på 00-tallet.

Den gang kritiserte WHO Kina for ikke å gi informasjon raskt nok om den lungebetennelseslignende sykdommen og for landets manglende samarbeid med det internasjonale samfunnet. Det hadde vært bedre om WHO hadde vært involvert i de tidlige stadiene av virusutbruddet, understreket daværende generaldirektør Gro Harlem Brundtland den gang, ifølge BBC .

«Når jeg sier at det hadde vært bedre, betyr det at jeg, som generaldirektør i Verdens helseorganisasjon, sier: «Neste gang noe rart og nytt skjer et sted i verden, fortell oss så snart som mulig» sa generaldirektøren.

Til tross for den utvetydige oppfordringen, gjentok historien seg mer eller mindre seksten år senere, da et nytt SARS-virus – nemlig koronaviruset SARS-CoV-2 – ble oppdaget sent i 2019 i byen Wuhan i den kinesiske provinsen Hubei.

Denne gangen ble Kina  kritisert for  å holde tilbake data om tidlig infiserte mennesker og for  å motsette seg en WHO-ledet studie for å spore virusets opprinnelse.

Og det er altså i det lyset man må se det ferske forslaget fra USA.

«WHOs autoritet er minimal, og mange anser det som et problem fordi det hindrer WHO fra rettidig og nøyaktig overvåking og overvåking av sykdommer. Man kan ikke være sikker på at nasjonale myndigheter vil informere om det hvis en sykdom er i utbrudd. Og WHO kan ikke beordre dem til å gjøre det, men bare spør pent, sier Kelley Lee.

Dette beskriver bildet

Nei, her røper ikke WHO-direktøren at enkelte land bruker koronavaksiner for å drepe barn

Ifølge Adam Kamradt-Scott skjer det ofte at land trosser sine forpliktelser til det internasjonale helseregelverket til andre lands store beklagelse. Men helseforskrifter er juridisk sett et veldig svakt instrument, og de amerikanske endringene rokker ikke ved det. 

«Hvis regjeringer ikke rapporterer sykdomstilfeller innenfor tidsrammen de har forpliktet seg til, eller hvis de ikke har bygget opp den nødvendige folkehelsekapasiteten for å forebygge, oppdage og begrense et sykdomsutbrudd, har det ingen . Ingenting. Ingenting. Null.”

Hold deg til tolkning 

LinkedIn-innlegget som beskriver den påståtte suverenitetsovergivelsen er ikke lenger tilgjengelig. Og det er fordi, ifølge Peter Vestergaard, som er mannen bak, har LinkedIn lagt ned kontoen hans. 

Han skrev kunngjøringen fordi han synes det er bekymringsfullt om Danmark ikke lenger har kontroll over hvordan pandemier skal håndteres her i landet, og at det i stedet er WHO som i fremtiden bestemmer om dansker skal vaksineres eller bruke bind. 

Forutsatt at forslaget etter forskernes vurdering ikke tilsier suverenitetsavgivelse, svarer han:

— Men da er vi uenige.

Han tror ikke forskerne TjekDet snakket med nødvendigvis er flinkere til å vurdere problemstillingen enn han er. 

— Jeg leste det forslaget, og det (at det planlegges å overføre suverenitet til WHO, red.) var min konklusjon basert på det, sier han.

Han gir ikke mye for argumentet om at WHO i det store og hele bare kan anbefale ulike tiltak og at medlemslandene ikke er tvunget til å følge dem.

“Vi har nettopp sett en pandemi der WHO i den grad har kontrollert hvordan landene har gjort ting. Jeg synes det er slående hvis alle landene mener at akkurat det WHO sier er helt riktig og derfor gjør det samme. akkurat hva sier WHO.”Oppdater | 20-05-2022 | KL. 14:33


Artikkelen er oppdatert med svar fra forfatteren til LinkedIn-innlegget.

OPPDATERT 20. MAI 2022 – 14:47

Vil du vite mer?

Faktasjekk: NO Proof 5G forårsaker neseblod, kreft i hjernen, lavt antall sædceller, hodepine eller søvnløshet

Faktasjekk

  •   
  •  av: Alexis Tereszcuk

 Dele  kvitring

Faktasjekk: NO Proof 5G forårsaker neseblod, kreft i hjernen, lavt antall sædceller, hodepine eller søvnløshet

Gir 5G neseblod, kreft i hjernen, lavt antall sædceller, hodepine eller søvnløshet? Nei, det er ikke sant: En video gir ingen bevis for påstandene om den trådløse teknologien. Mens de langsiktige effektene av 5G- fortsatt forskes på, har en rekke offentlige helsebyråer fastslått at det ikke utgjør en helserisiko for mennesker generelt.

Påstanden dukket opp i en video (arkivert her ) på Facebook 26. juni 2020, og ble deretter populær igjen to år senere i juni 2022. Den ble publisert under tittelen «5G TOWERS WENT UP DURING LOCKDOWN WHAT YOU NEED TO KNOW». Den åpner:Mennesker. Jake, lever vi? Facebook tok meg ned.

Slik så innlegget ut på Facebook i skrivende stund:

bilde (78).png

(Kilde: Facebook-skjermbilde tatt torsdag 23. juni 17:56:45 2022 UTC)

Videoen på 12 minutter og 22 sekunder viser en kvinne som står foran det hun antyder er et 5G-mobiltårn i bakgrunnen. Kvinnen identifiserer ikke seg selv eller hvor hun befinner seg, og det er ingenting synlig som kan fastslå at bakgrunnsstrukturen faktisk er et 5G-tårn. Hun holder en enhet i hånden som hun bare beskriver som en “meter”, og hun hevder: “Jeg får en 8, en 11,” antyder at den viser avlesninger fra det hun kaller et “dødstårn.” med henvisning til tårnet bak henne. Hun viser ikke tallene på enheten.

Hun kommer med flere påstander som hun ikke gir noen bevis eller bevis for å dem. Hun hevder at Facebook har fjernet videoene hennes og at og Mark Zuckerberg står bak 5G-tårnene. Gates har vært et hyppig mål for konspirasjonsteorier som Lead Stories har rapportert her . Historier som refererer til Zuckerberg er her .

Klokken 1:40 i videoen hevder kvinnen:

Jeg har beviset på at denne strålingen dreper mennesker.

Klokken 3:19 hevder hun:

Det er dødelig stråling, jeg blir stekt mens jeg snakker til deg.

Det er ingen visuelle indikasjoner på at hun blir «stekt».

Klokken 7:48 hevder hun:

Det forårsaker neseblod, det forårsaker kreft i hjernen, det forårsaker lavt antall sædceller, det forårsaker hodepine, det forårsaker søvnløshet, det får håret til å falle av.

Påstandene er tilbakevist av nasjonale og internasjonale helsebyråer. Som Lead Stories tidligere har rapportert , er det ingen bevis for at 5G-bølger forårsaker helseproblemer hos mennesker. Verdens helseorganisasjon publiserte en ressurs som forklarte at det ikke har vært “ingen ugunstig helseeffekt” som har vært “årsakssammenheng med eksponering for trådløs teknologi.

Som svar på spørsmålet “Hva er de potensielle helserisikoene ved 5G?” ressursen sier:

Til dags dato, og etter mye forskning utført, har ingen skadelig helseeffekt vært årsakssammenheng med eksponering for trådløse teknologier. Helserelaterte konklusjoner trekkes fra studier utført over hele radiospekteret, men foreløpig er det kun utført noen få studier ved frekvensene som skal brukes av 5G.

Vevsoppvarming er hovedmekanismen for interaksjon mellom radiofrekvensfelt og menneskekroppen. Radiofrekvenseksponeringsnivåer fra dagens teknologi resulterer i ubetydelig temperaturøkning i menneskekroppen.

Ettersom frekvensen øker, er det mindre penetrering i kroppsvevet og absorpsjon av energien blir mer begrenset til overflaten av kroppen (hud og øye). Forutsatt at den totale eksponeringen forblir under internasjonale retningslinjer, forventes ingen konsekvenser for folkehelsen.

Verdens helseorganisasjon forklarer de internasjonale retningslinjene for eksponering:

To internasjonale organer utarbeider retningslinjer for eksponering for elektromagnetiske felt. Mange land følger for tiden retningslinjene anbefalt av:

  • Den internasjonale kommisjonen for ikke-ioniserende strålingsbeskyttelse og,
  • Institute of Electrical and Electronics Engineers, gjennom International Committee on Electromagnetic Safety

Disse retningslinjene er ikke teknologispesifikke. De dekker radiofrekvenser opp til 300 GHz, inkludert frekvensene under diskusjon for 5G.

US Food and Drug Administration har bestemt at det er “ingen nye implikasjoner for 5G”:

Mens mange av spesifikasjonene til 5G fortsatt er dårlig definert, er det kjent at 5G-mobiltelefoner vil bruke frekvenser som dekkes av gjeldende FCC-retningslinjer for eksponering (300 kHz-100 GHz), og konklusjonene som er oppnådd basert på dagens vitenskapelige bevis dekker disse frekvensene. FDA vil fortsette å overvåke vitenskapelig informasjon etter hvert som den blir tilgjengelig om de potensielle konsekvensene av 5G.

Det elektromagnetiske spekteret, vist nedenfor i en grafikk fra National Cancer Institute , er en representasjon av elektromagnetisk stråling , eller elektromagnetiske bølger. Det er to hovedgrupper av stråling: ikke-ioniserende stråling , som ikke inneholder nok energi til å eliminere elektroner fra atomer og molekyler, og ioniserende stråling , som er høyenergi og eliminerer elektroner fra atomer og molekyler.

Ikke-ioniserende stråling – som generelt anses som ufarlig – er strålingen som sendes ut av mobiltelefoner, Wi-Fi-rutere og annen teknologi som regelmessig brukes av publikum. Nærmere bestemt sender trådløse nettverk ut radiofrekvensstråling (RFR), og ekstremt høyfrekvente (EHF) radiofrekvenser sender ut millimeterbølger (se “EHF”).

Skjermbilde 2022-06-23 kl. 11.39.21 AM.png

(Kilde: National Cancer Institute-skjermbilde tatt torsdag 23. juni 18:35:12 2022 UTC)

Når det kommer til trådløse nettverk, er 5G den eneste generasjonen som bruker millimeterbølger. National Toxicology Program ( NTP), som er en del av US Department of Health and Human Services, har forklart at millimeterbølger er en definerende egenskap ved 5G som hjelper med hastigheten og påliteligheten:

De høyere frekvensene, kjent som millimeterbølger, kan raskt overføre enorme mengder data med økt nettverkskapasitet sammenlignet med dagens teknologier. Millimeterbølger går ikke så langt og trenger ikke så dypt inn i kroppen som bølgelengdene til de lavere frekvensene. Siden disse millimeterbølgene sannsynligvis ikke trenger dypere enn huden, er det mindre bekymring for at disse frekvensene kan forårsake skadelige effekter i hjertet og hjernen. Forskere vet imidlertid ikke om millimeterbølger kan forårsake toksisitet i huden og annet menneskelig vev. Siden NTPs studier har vist at det er en viss interaksjon mellom RFR-eksponering ved de testede frekvensene og kreft i visse vev, er det behov for å forstå interaksjonen mellom RFR og biologisk vev og faktorene som påvirker denne interaksjonen.

Så mens mer forskning er nødvendig for å bestemme effekten av RFR-eksponering ved forskjellige frekvenser på kroppen, peker ingen bevis direkte på 5G som en potensielt skadelig kilde til stråling.

To faktasjekker ( her og her ) fra Lead Stories diskuterer også forholdet mellom 5G og millimeterbølger.

Vil du informere andre om nøyaktigheten til denne historien?

https://leadstories.com/hoax-alert/2022/06/fact-check-no-proof-5g-causes-nosebleeds-cancer-in-the-brain-low-sperm-count-headaches-or-insomnia. htmlKlikk på denne lenken for å kopiere den til utklippstavlen

Se hvem som deler det (det kan til og med være vennene dine…) og legg igjen lenken i kommentarfeltet.:

Facebook Twitter


  Alexis Tereszcuk

Alexis Tereszcuk er og faktasjekker ved Lead Stories og  en prisvinnende journalist som brukte over et tiår på å dele harde nyheter og kjendis-scoop med RadarOnline og Us Weekly.

Som underholdningsredaktør undersøkte hun Hollywood-historier og gjennomførte intervjuer med A-liste-kjendiser og realitystjerner.  

Alexis ‘kriminalitetsrapportering fikk henne plass som bidragsyter på Nancy Grace-showet, CNN, Fox News og Entertainment Tonight, blant andre.Les mer om eller kontakt Alexis Tereszcuk Forrige artikkelFaktasjekk: US Air Force F-35s utførte IKKE luftangrep i Svartehavet og ødela russiske styrker i juni 2022Neste artikkel Faktasjekk: Skattemyndighetene har IKKE akkurat begynt å kjøpe ammunisjon – dens kriminelle etterforskningsenhet har alltid gjort det

Om oss

Internasjonal organisasjon for faktasjekking

Lead Stories er et faktasjekkende nettsted som alltid leter etter de siste falske, villedende eller unøyaktige historiene (eller media) som går rundt på .
Fant du noe? Gi oss beskjed! .

Lead Stories er en:

Følg oss på sosiale medier

    

https://factsparrow.repustar.com/tipline/leadstories

Mest leste

Siste _

Del din mening

 Dele  kvitringHjemOmIFCN Code of PrincipsHvordan vi jobberSatirepolitikkRetningslinjer for rettelserTa kontakt med

Lead Stories er et faktasjekkende nettsted som alltid leter etter de siste falske, villedende eller unøyaktige historiene (eller media) som går rundt på internett.
Fant du noe? Gi oss beskjed! .

Lead Stories er en:

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.