Hvordan Vatikanet med 21 punkter har klart å ødelegge vår norske stat og vår kristne kulturarv.

Dato: juli 7, 2013Forfatter: Arcticliving22 Kommentarer

Det okkulte Vatikanet, som historisk kommer fra de blodtørstige Khazarene fra Kaukasus regionen, med sine “hellige” ordener slik som Jesuittordenen, Malteserordenen, Frimurerordenen, og svikefulle norske stortings og regjeringspolitikere, har gjennom de 21 målsetningene til Vatikanets sin egen avdeling “Comittee of 300” og illuminati, den nazistiske verdensmafiaen til Vatikanet, klart å ødelegge vår engang så stolte og frie nasjon. De har også klart å ødelegge vår kjære kristne lutherske protestantiske statskirke, ved å legge henne under Vatikanets nye verdenskirke, uten at den norske befolkning har blitt informert om dette. Gjennom å bruke den internasjonale sosialismen som verktøy (Nazisme, Fascisme, Kommunisme eller Islam), så har Vatikanets nazier, som aldri tapte andre verdenskrig, bare omorganiserte seg og dannet sine egne organisasjoner , FN og EU/EØS og amerikanske CFR – Comittee of Foreign Relations.

Naziene til Vatikanet kontrollerer også verdens finanser, gjennom det tette samarbeidet med den politiske zionismen som Vatikanets Jesuitter startet rundt år 1900 gjennom Theodore Herzl, en jødisk ateist. Zionismen er spredt i ulike retninger med “Big Bankers” som den mest fremtredene politiske zionist ideologien, formelt styrt av den okkulte og hemmelige dødskulten illuminati, som utgjør kjernen i Zionismens innerste krets. Disse kontrollerer i samarbeid med Vatikanets jesuitter de store pengeinstitusjonen; IMF pengefondet, Verdensbanken, BIS-Bank of International Settlement (alle statsbankers mor) og amerikanske FED banken. I tillegg har de etablert den sentrale komiteen “Comittee of 300” som et samordningsverktøy for å få etablere det 3'dje riket, under navnet NWO – New World Order verdensregjeringen i FN bygningen i New York. De har også infiltrert Norge og har i dag sine landsvikere innefor både Kongehus, Regjering og Storting. Sentralt i dette verdensbedraget er Vatikanets ordener, alt fra Jesuittordenen, Malteserordenen og Frimurerordenen. Malteserkorset er lett å kjenne igjen, det brukes som “hedersymbol” på de fleste av lederne i denne internasjonale mafiaen. De 21 punktene til Vatikanets nazistiske mafia, er oppsummert i boken “Committee of 300” av forfatteren Jon Coleman

1. Å etablere et One World Government / New World Order Verdensregjering, med en enhetlig kirke og monetært system under deres ledelse. «The One World Government» begynte å sette opp sin verdenskirke i 1920 årene. I 1930 årene innså de behovet for en religiøs tro iboende i mennesket må ha et «kontaktpunkt», og derfor satt de opp en “kirke” til å kanalisere troen i den retningen de ønsket, som er en fascistisk blods og hatreligion basert på okkultisme og demondyrking, kamuflert som en kirke, som lurer Gudsfryktige mennesker inn i deres sekt. Vatikanet og deres okkulte katolske kirke, har intet med oppriktig religiøs tro på Gud, Den Hellige Ånd og Jesus Kristus som verdens frelser. Vatikanet er Antikrist i følge bibelens skrifter.

2. Å fullstendig ødelegge all nasjonal identitet og nasjonal stolthet, som er et grunnleggende hensyn, hvis konseptet med en One World Government skal lykkes.

3. Å konstruere og skape ødeleggelse av religion, og mer spesielt den kristne Luthersk evangeliske religion, med ett unntak, sin egen kreasjon, som nevnt ovenfor.

4. Å etablere muligheten til å kontrollere for hver enkelt person, gjennom hjelp av tankekontroll og hva Zbignew Brzezinski kalt «techonotronics», som ville lage menneskelignende roboter og et system av terror som ville gjøre Felix Dzerzinhski sin Red Terror, å ligne lekende barn.

5. For å få til slutt på all industrialisering og produksjon av kjernekraft generert elektrisk kraft, i det de kaller “det postindustrielle nullvekst samfunn”. Unntatt er de datamaskin og tjenesteytende næringer. Amerikanske næringer vil bli fortsatt bli eksportert til land som Mexico, der rikelig slavearbeid er tilgjengelig. Som vi så i 1993, har dette blitt et faktum gjennom den nordamerikanske frihandelsavtalen, kjent som NAFTA. Arbeidsledige i USA, i kjølvannet av industriell ødeleggelse, vil enten bli opium-heroin og/eller kokainavhengige, eller bli statistikken satt til eliminering/henrettelse av “overflødig befolkning”-prosessen vi kjenner i dag som Global 2000 eller Agenda 21, iverksatt gjennom “Marshal ” unntakstilstandslover og rene utryddelsesleire som nazistene alltid har benyttet som eksempelvis Auswitch, Gulag og liknende utryddelsesleire. Nazistene som sitter i USA sin regjering, og er en del av Pavemakten, har opprettet sine konsentrasjonsleire som de kaller FEMA camps. Alt er lagt til rette for industriell avlivning av middelklassen i USA, på disse konsentrasjonsleirene i FEMA camps.

6. Oppmuntre til og til slutt legalisere bruk av narkotika, og gjøre pornografi allment akseptert vil bli ganske vanlig.

7. Få til fraflytting av store byer, i henhold til prøvekjøring utført av Pol Pot-regimet i Kambodsja. Det er interessant å merke seg at Pol Pots folkemord planer, ble utarbeidet i USA, med ett av Club of Rome (kollegial avdeling med Comittee of 300) sine forskningsstiftelser, og overvåket av Thomas Enders, en høytstående embetsmann i Utenriksdepartementet. Det er også interessant, at komiteen er for tiden søker å gjeninnsette Pol Pot slaktere i Kambodsja.

8. Å undertrykke all vitenskapelig utvikling, med unntak av de som anses gunstig av Illuminati (Vatikanets hemmelige selskap, opprettet for å ta kontroll på verdens økonomien). Spesielt uønsket av illuminati, er kjernekraft til fredelige formål. Spesielt hatet av denne verdensmafiaen blir fusjons-eksperimenter, som Illuminati og dets sjakaler av pressen, driver og håner og latterliggjør. Utvikling av evigvarende fusjonsenergi, vill blåse Illuminati-oppfatning av “begrensede naturressurser”, rett ut av vinduet, og dermed ødelegge Illuminati mafiaen sitt satanistiske New World Order prosjekt. En fusjonslommelykt som eksempel riktig brukt, vil kunne skape ubegrenset og hittil uutnyttede naturressurser, selv fra de mest vanlige stoffene. Fusionsenergi vil berike menneskeheten, på en måte som ennå ikke er enda eksternt forstått av publikum. Derfor er Verdensmafiaen til vatikanet livredd for fusjonsenergi.

9. Å forårsake, ved hjelp av begrensede kriger i de enkelte land, via giftge vaksiner og giftig utslipp fra NATO fly (), via sult og sykdommer i den tredje verden, å drepe tre-fire milliarder mennesker innen år 2050. Verdensmafiaen kaller oss for “ubrukelig spisemaskiner”. Komiteen av 300 (den “royale” søsteravdeling til illuminati) gav oppdrag til Cyrus Vance om å skrive en oppgave om dette temaet, om hvordan man skal få til et slik folkemord. Papiret ble produsert under tittelen » Global 2000 «og ble akseptert og godkjent av tidligere President James Earl Carter og Edwin Muskie, daværende USA, for og på vegne av den amerikanske regjeringen. Betingelsene i «Globale 2000» rapporten, var for befolkningen i USA, å bli redusert med 100 millioner innen år 2050. Agenda 21 direktivet til det nazistiske Vatikanets avdeling som heter United Nations (FN) er den konkrete skriftlige dokument og plan som disse nazistene jobber etter for å redusere jordens befolkning med inntil 90% som det heter på fint FN språk. Folkemord er den rette benevnelsen på planen de nå iverksetter. Gro Harlem Brundtland, nestleder i Internasjonale Sosialister (sosialisme er nazisme), er sentral i Agenda 21 systemet til FN, med å ødelegge folkehelsen gjennom WHO – World Health Organisation som Gro Harlem Brundtland har ledet. WHO har med andre ord motsatt agenda, av det som man tror er tilfelle. Ser man på at WHO er eid og styrt av nazistene til Vatikanet (som eier FN), så skjønner man fort hva denne organsisasjonen holder på med.

10. Å svekke den moralske bindeleddet til nasjonen og til demoralisere arbeiderne i arbeiderklassen, ved å skape massearbeidsløshet. Verdensmafiaen i Illuminati jobber for å få til industrielle null vekst-politikk, introdusert av Club of Rome (søsteravdeling til Comittee of 300). Rapporten ser for seg demoralisert og motløse arbeidere ty til alkohol og narkotika. De unge i landet vil bli oppmuntret ved hjelp av rockemusikk og narkotika, for å gjøre opprør mot status quo, og dermed undergrave og til slutt ødelegge familien (tradisjonelle kjerneverdier er farlige for illuminati mafiaen). I denne forbindelse, bestilte komiteen (Comittee of 300) Tavistock Institute for å forberede en blåkopi, for hvordan dette kan oppnås. Tavistock bestilte Stanford Research, til å gjennomføre et arbeid i regi av professor Willis Harmon . Dette arbeidet ble senere kjent som » Aquarian Conspiracy » og tar utgangspunkt i prosessen med å undergrave befolkningens kulturelle tradisjoner, for å få gjennomført den fascistiske NWO verdensregjeringen.

11. Å frarøve folk overalt fra å bestemme sin egen skjebne, ved hjelp av en skapt krise, den ene etter den andre, og deretter “administrere” slike kriser. Dette vil forvirre og demoralisere befolkningen, i så stor grad at de vil bli møtt med for mange valg, som vil resultere i massiv apati. Når det gjelder USA, er et byrå for krisehåndtering er allerede på plass. Den kalles Federal Emergency Management Agency (FEMA), etablert allerede i 1980. FEMA camps som allerede er etablert i USA av demonen Barack Obama, er konsentrasjonleire/utryddingsleire, beregnet på middelklassen i USA. Det er gjort innkjøp av 30.000 giljotiner som skal brukes til å halshogge middelklassen i USA, for å spare kuler, som heller kan brukes til å slå ned opptøyer. Dette er fakta, ikke engang tvil på det. Obama signerte FEMA camps avtalen, som ligger under Marshal Laws unntakstilstandsdirektivet til USA. Konsentrasjonsleirene FEMA Camps er allerede bygget over hele USA, og giljotinene og hundretusenvis av plastkister er kjøpt inn, for å bli kvitt likene etter henrettelsene er over.

12. Å introdusere nye ungdoms»kulter» og fortsette å øke de som allerede “fungerer”, som inkluderer tung metall, svart metall, og annen djeveldyrkende musikk. Illuminati kontrollerer nå svært mye av musikkbransjen og dyrkingen av illuminati sine symboler utført av illuminai sine artister, spesielt Beyonce og Jay Z artistparet, Riahnna, Madonna, Lady Gaga, Myley Cyrus med flere, er av illuminati sine favorttartister, som illuminati kjører igjennom ved hjelp av sin mediakontroll. De 6 store mediakonsernene i verden, inkludert Disney, er alle kontrollert av illuminati, og dermed blir dyrkingen av disse popstjernene veldig enkel for illuminati. I Norge er det også en rekke artister som har solgt sin sjel til de demondyrkende illuminati. Spesielt er uglen et symbol som illuminati krever dyrket av sine egne artister, siden uglen er det fremste symbolet på illuminati. Symbolet betyr «å jobbe i det skjulte (om natten) og gjemme seg om dagen (unngå publisitet). Unge mennesker på konsert eller som ser en produksjon (tegnefilm, film eller andre media) hvor illuminati sin tankekontroll er i aktivitet via symboldyrking eller hjernevask programmer kamuflert i digitalt media, vil sakte men sikkert bli tilvennet illuminati sin kontroll over hjernen, og dermed lettere akseptere illuminati som deres herskere når den nye fascistiske 3 riket fullføres av naziene og zionistene i samarbeid.

13. Å fortsette å bygge opp Zionismen, som var påbegynt av verdensmafiaens eget British East India Company sin direktør Darby, og som vil bli misbrukt til å styrke den sionistiske staten Israel, ved å identifisere Zionismen med jødene gjennom myten om “Guds utvalgte folk”, og ved å donere svært betydelige pengebeløp, til det de feilaktig tror er en religiøs sak i videreføringen av kristendommen. Zionismen og dagens jøder i Israel er i realiteten falske jøder (khazarer) og har intet med de 12 bibelske stammer av Israel (av Jakob som ble kalt for Israel, Abraham sitt barnebarn), hvor den ene stammen til Jakob (Israel), var ledet av Jakob sin sønn Juda, og av det navnet kommer opprinnelige og ekte jødene fra. 10 av stammene til Israel, vandret til Nord- og slo seg ned i Skandinavia og Storbrittania, 800 år FØR Jesus Kristus sin fødsel. Jesus var av Benjamin sin stamme (bror til Juda), og dermed Israelitt og jøde av Israels hus. Av den grunn har Khazarene til Vatikanet alltid hatet de ekte jødene av Israels hus etter Jakob, og derfor er Vatikanet blodsfienden til Vikingene. Vikingene er mest sannsynligvis direkte etterkommere av Israelittene (de 10 stammene som vandret til Vest-Europa), og sannsynligvis derfor omfavnet vi Martin Luther sin lære som brøt med vår blodsfiende Vatikanets Khazarer sin okkulte religion, Katolisismen.

14. Å presse på for å spre religiøse sekter som den muslimske brorskap som styrer den muslimske fundamentalismen, Sikher, New Age og Ateisme. Å presse på for å gjennomføre mind control eksperimenter av Jim Jones og “Son of Sam” type. Det er verdt å merke seg at den avdøde Khomeini, en av lederne for muslimsk fundamentalisme, var en etablering av britisk militær etterretning MI6 underlagt Vatikanet. Dette detaljerte arbeidet stavet ut steg-for-steg prosess, som den amerikanske regjeringen iverksatte, for å sette Khomeini i kraft.

15. Eksportere “religiøse frigjørings ideer” rundt om i verden, slik som å undergrave alle eksisterende religioner, spesielt den kristne protestantiske religion vi har i Norge. Dette begynte med Jesuittordenen til Vatikanet sin blod og hat «teologi», som eksempelvis brakte en slutt på tradisjonelle ritualer i Nicaragua, og som i dag ødelegger El Salvador, nå 25 år inn i en “borgerkrig”. Costa Rica og Honduras er også involvert i revolusjonære aktiviteter, igangsatt av jesuittene. En svært aktiv enhet som driver den såkalte frigjøringsteologien, er det kommunistiske-orientert «Mary Knoll Mission». Dette resulterte i omfattende medieoppmerksomhet for drapet på fire av Mary Knoll sin såkalte nonner, i El Salvador for noen år siden. De fire nonnene var kommunistiske undergravende agenter, og deres virksomhet ble viden dokumentert av regjeringen i El Salvador. Den amerikanske pressen og nye medier nektet å gi noen plass eller dekning til den omfattende dokumentasjon, satt frem av Salvadorian regjeringen, som viste hva «Mary Knoll Mission» nonnene gjorde i landet. Mary Knoll er i tjeneste i mange land, og plassert en ledende rolle i å bringe kommunismen til Rhodesia, Mosambik, Angola og Sør-Afrika. Jesuittordenen er den øverste orden i Vatikanet og denne ordenen styrer hele Vatikanets verdensdominans og prosjektet med New World Order verdensregjeringen. Jesuittene er ledet av den sorte Paven, som er den offisielle hvite Pavens motstykke, og begge Pavene har sete i Vatikanet, selv om bare den hvite Paven eksponeres mot offentligheten. Den hvite Paven er kun en gallionsfigur for den Katolske Kirke.

16. Å forårsake en total kollaps av verdens økonomier og avle total politisk kaos.

17. Å ta kontroll over all utenlandsk og innenlandsk politikk i USA.

18. For å gi det fulle til Vatikanets overnasjonale institusjoner som FN, Det Internasjonale Pengefondet (IMF), Bank of International Settlements – BIS, Den Internasjonale Domstolen og så langt det er mulig, gjøre lokale institusjoner mindre effektiv, ved gradvis å fase dem ut eller bringe dem under mantelen av FN. Dette ser vi skjer i de fleste land, spesielt i Norge, med dommerforsikringskandalen, hvor rettsystemet vårt er korrumpert og ødelagt. Norges Bank er nå bare en nikkedukke for IMF og Verdensbanken og jobber på direktiv fra Vatikanet.

19. Å trenge inn og styrte alle regjeringer, og jobbe innenfor dem å ødelegge den suverene integritet, nasjonene representert ved dem. EØS avtalen er et glimrende eksempel på dette. EØS og EU er organisasjoner eid av denne verdensmafiaen (Vatikanet/illuminati/Comittee of 300).

20. Å organisere en verdensomspennende terroristorganisasjoner og å forhandle med terrorister, når terrorist aktiviteter finner sted. Det vil eksempelvis bli tilbakekalt at det var Bettino Craxi, som overtalte den italienske og amerikanske regjeringer for å forhandle med de røde brigader om kidnappingen av statsminister Moro og General Dozier. Dozier ble plassert under streng ordre, om ikke å snakke hva som skjedde med ham. Skulle han noen gang bryte den tausheten, vil han uten tvil bli henrettet på den måten som mafialederen (og fredsprisvinnerern…) Henry Kissinger behandlet Aldo Moro, Ali Bhutto og general Zia ul Haq. De ble alle drept. Zionistene og naziene står bak de fleste terrororganisasjoner i verden, inkludert det muslimske brorskap, med alle sine underavdelinger som Hamaz, Hezbollah og så videre.

21. Å ta kontroll over utdanning i Amerika, med den hensikt og formål, helt og fullstendig ødelegge all utdanning i USA. I 1993 ble denne politikken enda tydeligere, ettersom grunnskoler og videregående skoler begynte å undervise “Utfall Basert Utdanning” (OBE). USA har lenge vært underlagt kommunistisk skolepolitikk og læreplan, uten at den vanlig amerikanske borger har forstått dette, grunnet Sosialistene (Nazistene) til Vatikanet, som har infiltrert Washington for lenge siden.

All dokumentasjon på dette finnes i denne videoen her hvordan Jesuitt-Nazistene omorganiserte seg etter andre verdenskrig og startet EU som verktøy, for å fullføre det 3'dje riket

Denne artikkelen oppumerer hvordan Malteserordenen, Knights of Malta/Tempelridderne til Vatikanet, har klart å infiltrere vår nasjon

Denne artikkelen oppsummerer hvordan de har klart å ødelegge rettstaten vår

Hvordan kommer vi ut av denne nazistiske kontrollen med vårt samfunn. 12 punkter må utføres:

 1. Oppfordre alle i Norge til å boikotte disse nazistene, som faktisk fortsatt okkuperer vår nasjon og ødelegger vår kulturinstitusjoner som Kirken, Stortinget, Domstolene og Forsvar og Politiet vårt.
 2. Alle bør melde seg ut av Vatikanets nye “hedningekirke” (som før var vår statskirke).
 3. Stem på partier som ønsker å legge ned Stortinget og innføre et Direkte Folkestyre, hvor lovene avgjøres gjennom folkeavstemminger.
 4. Støtt opp under vår nye domstol som er under etablering (Folkets Domstol), som skal erstatte de korrumperte domstolene våre som begikk statskupp i fjor, sammen med Arbeiderpartidominerte regjeringen.
 5. Støtt opp under Forsvaret vårt og krev gjeninnført okkupasjonsforsvaret vårt. Krev utmelding fra NATO, fordi denne organisasjonen er styrt av mafiaen til det okkulte Vatikanet, som har som målsetning å ødelegge verden. Krigen i Afghanistan handler kun om kontroll på heroinproduksjonen, som nå er eid og styrt av NATO.
 6. Støtt kravet om utmeldelse av EØS og Schengen (alt sammen styrt og kontrollert av Vatikanet).
 7. Støtt tilbakeføringen av vår statskirke Den Norske Kirken og sletting av det økumeniske prinisipp, som disse forræderen i vår tidligere Statskirke fikk innført, for å legge vår egen kirke under det demoniske Vatikanet.
 8. Støtt utkastelsen av Vatikanets pengemaskiner IMF pengefondet og Verdensbanken fra Norge.
 9. Støtt opp under boikotten av Vatikanets globalistselskaper, med spesielt boikotten av Monsanto som selskap, som produserer giftig GMO genmodifisert mais og annen mat.
 10. Støtt opp boikotten av vaksineindustrien som også kontrolleres av Vatikanet, med Stoltenberg familien som profittør på norske borgeres ødelagte helse og liv, på grunn av disse giftige vaksinene til Vatikanet.
 11. Støtt opp under Norges Grunnlov, vårt frihetsbrev, og krev alle Grunnlovsendringer tilbakeført og opphevet, som har vært gjort siden AP kom i regjeringe før andre verdenskrig.
 12. Støtt opp under norske bedrifter og kast ut globalismen som helt og holdent er Vatikanets bankierer som står bak, og la oss alle være herre i vårt eget hus, det norske hus, bygget på det norske grunnfjell, basert på norske lutherske protestantiske verdier.

Hvis ikke så vil dette samfunnet snart være kastet ut i kaos av uante dimensjoner!

Denne artikkelen er viktig å få med seg for å forstå hvordan Khazarene (Vatikanet/Sionistene/Washington/London/Kongefamiliene) og Rotschild finansdynastiet sin dominas av pengesystemet, har sin opprinnelse og hva som er sammenhengen i dag. Kol Nidrefolket som det henvises til i artikkelen er synonymt med de blodtørstige Khazarene som har sin opprinnelse fra Kaukasusområdet, og som i dag er sionistene i Israel/USA og de kriminelle bankfamiliene ledet av finansdynastiet Rotschilds og Pavemakten i Vatikanet blant annet. Våre forfedre Vikingene sloss mot Khazarene i alle år etter at Pave Leo III kronet Karl Den Store (Karlamgnus) til Keiser av Det Hellige Romerske riket i året 684, hvorpå Karl den store begynte et korstog mot Vikingene, på oppdrag fra Vatikanet. Vikingene måtte forsvare seg mot total utslettelse og derfor kom Vikingetiden, som et forsvar mot utryddelse av våre forfedre, utført av Vatikanets onde Khazarer og dets “disipler”. Vatikanets blodshevn mot oss Skandinaver og dermed Vikinger, står fortsatt ved lag hos den okkulte Pavemakten, og derfor må vi våkne nå og ta opp kampen igjen mot Vatikanet med alle sine ordener (Jesuitt, Malteser og Frimurerordenen) og Vatikanets organisasjoner (EU/EØS, FN, NATO, Sionismen, etterretningene CIA, MI6, FSB, Mossad og så videre). Vatikanet angriper oss daglig via terrorisme fra giftig flyutslipp (Chemtrails), giftige vaksiner som steriliserer våre unge jenter (HPV vaksinen) og Svineinfluensavaksinen som skaper kreft og død og så videre. Spesielt angriper Vatikanet oss gjennom infiltrasjon av Den Norske Kirken (med trykk på siste bokstav) og gjennom infitrasjon av Storting og Regjering, med deres skjulte politiske organ Europabevegelsen (som formelt organiseres under det skjulte Stortingspartiet, Partiet En Verden). Partiet En Verden/Europabeveglesen til Vatikanet, har omgjort Stortinget til et organ for nasjonastaten Vatikanet, i stedet for folkets lovgivende forsamling. Derfor må Stortinget legges ned.

Denne videodokumentaren forteller om Comitte of 300 til Zionistene, som Vatikanet har opprettet.

Her er en bildespesial som viser hvordan nazistene til Vatikanet aldri tapte andre verdenskrig, men i dag dominerer vår tidligere så frie nasjon og protestantiske lutherske statskirke. Klikk gjerne på bildene for større bildeversjoner for mer detaljert bilde.

marx_engels_lenin_stalin_Hitler_all_sosialists

De 5 sentrale ideologer/diktatorer i det sosialistiske diktatur, Marx, Engels, Lenin, Stalin og Hitler. Alle sosialster og opphavsmenn til venstreradikal sosialisme, som har drept over 120 millioner mennesker på sosialsmens alter, inkludert Mao sitt sosialistiske folkemord i Kina

Rothchilds_maltese_cross

Den sentrale blodlinjene som styrer Malteserordenen er Rotschild finansdynastiet. Rotschildene eier og kontrollerer alle verdenes penger og banksystemer. De finansierte alle nasjonalsosialistregimer, inkludert Hitler, Lenin, Mao, Stalin, Mussolini og så videre. Hitler og Stalin er begge av direkte blodslinje fra Rotschild familien. Amschel Mayer de Rotschild med familiens våpenskjold Malteserkorset. Amschel Mayer Rotschild kontrollerte hele formuen til Vatikanet som er stjålet, samlet inn fra hele verden gjennom 3700 år og de gjør Rotschildene fortsatt. Zionismen er av Rotchildene brakt frem som deres politiske verktøy for å kontrollere all makt i verden, pengene har de allerede kontroll på

Den politiske zionismen er opprettet av Jesuittene til Vatikanet, gjennom den jødiske ateisten Theodore Herzl rundt år 1900, og har nå en gjennomgående kontroll på verdensmakten via den internasjonale sosialismens mange “fingre”, slik som kommunismen, nazismen, frimurerordenen til Vatikanet, den nye verdenskirken til Vatikanet og Big Bankers illuminati sekten styrt av det “jødiske” Rotschild finansdynastiet. Vatikanet opprettet Islam, som et verktøy for å ødelegge den kristne kirken. Islamistene styrer Det Muslimske Brorskap, Hamaz, Hezbollah, Fatah. Zionistene baserer deres eget maktsystem de store pengeinstitusjonene i verden, som er viktig for deres verdens kontroll, siden de kontrollerer IMF pengefondet, Verdensbanken, FED banken på Wall Street og BIS – Bank of International Settlement (alle sentralbankers mor). Dermed har disse politiske zionistene også kontroll med de aller fleste bankene i verden, siden de kontrollerer disse nasjonale og internasjonale bankene sin pengestrøm. Disse politiske zionistene styrer USA sin regjering, Storbritannia sin regjering, Det Israelske Knesset (nasjonalforsamlingen) og Mossad etterretningen som er en avdeling under CIA, som igjen er underlagt den zionistkontrollerte Obama administrasjonen. Vår egen etterretning er sannsynligvis også under kontroll av den samme zionistkontrollerte maktkabalen, og tjener som et verktøy for å holde folket i Norge nede og kneblet, for å ikke få imot denne 1 prosent klubben av globalister. De ser på oss borgere, som deres slaver, og som brikker i deres kommende nye verdensorden NWO – New World Order verdensregjeringen, de allerede har etablert under FN i New York. Zionismen baserer seg på Zions vise protokoller, og en oppsumering av hovedstrategiene til zionistene kan leses om her, i en sammenfatning av Zion vise protokollene

Nazi_Knights_cross

Malteserringen som Malteserordenenes medlemmer bærer, deriblant de sentrale NATO haukene, siden Naziene sin Malteserordenen stiftet NATO

Souvereign_millitary_order_of_maltaw

Nazistene sitt hovedkvarter i Norge. Frimurerbygningen rett ved Stortinget. Malteser-nazikorset henger som et stort flagg rett over inngangspartiet. Dette er det reelle Stortinget i Norge, men som ingen vanlig borger har noen påvirkningskraft på, for okkupantene i Vatikanets skjulte maktapparat i Norge

FrimurerbyggetOslo

Oversikten over Vatikanets Jesuittorden, med hvilke organisasjoner de har stiftet og kontrollerer den dag i dag. Den sorte Paven, Jesuitt-generalen Adolfo Nicolâs på bildet, styrer Vatikanet med hard hånd. Vatikanet har et system med 2 paver. Den hvite Paven er frontfiguren som vises frem slik den nye Paven, Pave Francis, fremstår som den hvite Paven. Francis går under kallenavnet Peter the Roman (“Den siste Paven”). Den sorte Paven derimot, Nicolâs, er den reelle makten i Vatikanet og dermed også i hele den fysiske verden, siden Vatikanets verdslige og militære makt er enorm, siden de kontrollerer NATO, EU, FN, CFR som er det høyeste politiske organ på det nord og sør-amerikanske kontinent. Vatikanet kontrollerer også Kommunismen med , Kina og Nord-Korea, samt at de kontrollerer Islam med Det Muslimske Brorskap. Vatikanet kontrollerer også hele pengevesenet, siden de kontrollerer alle de 4 store pengeinstitusjonene i verden, som er BIS-Bank of International Settlement som best kan beskrives som “alle sentralbankers mor”, Verdensbanken, IMF pengefondet og FED banken i USA på Wall Street. Jesuittordenen er den høyeste orden i Vatikanet og står rett over Malteserordenen/Knights of Malta i rang

JesuitOrganisationChart

Den pedofile okkulte Pave Ratzinger, med sitt Nazi Malteserkors på Pavekjortelen. Dronnnig Elisabeth av Storbritannia er et sentralt medlem av Malteserordenen til Paven, og har formelt tittelen “Dame of Malta” sine damene ikke får bruke riddertittelen “Knights”. Vatikanet eier formelt sett hele Storbrittania og City of London spesielt. Dermed eier Vatikanet også Det Britiske Kongehuset, og dermed svært mye av verdiene og landområdene i verden

pave-ratzinger-sanne-natur

Kong Haakon VII sin hedermedalje med nazi malteserkorset på. Den norske kongefamilien er i likhet med den britiske kongefamilien av Khazarblod, de samme blodslinjer som Rotschildene, siden dette familiedysnastiet som styrer verdens penger, har avlet seg selv inn i de kongelige familiene, som er alle underlagt Vatikanet. Kong Haakon var en sentral Jesuitt, og stod i spissen for å frakte norske borgere sin gullbeholdning ut av landet, ved inngangen til andre verdenskrig. En krig startet av Vatikanets nazister, med formål å nettopp stjele nasjonalstatens gullbeholdninger og ta kontroll på naturressursene i den enkelte nasjonalstat, og drepe protestantiske kristne i Tyskland, Storbrittania, Irland, Nederland, Russland, Polen, Skandinavia og USA. Hvor ble det av den norske gullbeholdningen som Jesuitten Haakon VII fraktet ut av landet? Solgt sies det, men hvor er kvitteringen og med hvilket mandat hadde “Jesuitt-kongen” Haakon, til å ta landets og borgernes gullbeholdning ut av landet?

Hakon

Kong Haakon med sin kone Maud (som meget sannsynligvis var av jødisk slekt) og daværende kronpris Olav, som sannsynligvis ikke var ekte barn av noen av «foreldrene»

Haakon_Maud_Olav

“Kjakan” Sønsteby med Nazi Malteserkorset rundt halsen. Gutta på skauen har kommet i et negativt lys, og med rette, etter alle avsløringene som kom frem om denne grupperingen som tok makten etter krigen, og tok livet av gode nordmenn i fredstid, for å kamuflere sitt eget maktkupp. Jens Kristian Hauge fra denne grupperingen, som ble Forsvarsminister etter krigen og han var den skjulte eddekoppen i norsk maktutøvelse, med sentral styring av Arbeiderpartiet fra kulissene. Jens Kristian Hauge har vel som en av få nordmenn vært premissgiver for å ødelegge denne nasjonen innenfra, med sitt renkespill i kulissene for nazistene etter krigen

Kjakan

Jens Stoltenbergs familie-aner skjuler en nazihemmelighet. Axel Heiberg Stang var sentral Nazist under Quisling sin regjering, i starten av 2 verdenskrig. På morsiden til Jens Stoltenberg er Statsministeren i slekt med nazisten Axel Heiberg Stang. Nazistene utførte forferdelige eugenics raseeksperimenter på mennesker for å forske frem genteknologi, som best kan beskrives som genetisk avling av spesielt ønsket resultat. Eksperimentene ble også utført i Norge, ofte på barn underlagt barneverns institusjoner i Norge, som nazisten Axel Heiberg Stang, som hadde ansvar for som minister for idrett og skole, under Quisling sin regjering. Barnevernet er forøvrig grunnlagt av Frimurerordenen til det okkulte Vatikanet, og barn har en svært dårlig rettsikkerhet for disse okkulte satanistene i de øverste posisjonene i Vatikanets mange ordener inkludert frimurerordenen, med skjulte pedofiliringer i Vatikanets innerste sirkler, også i Norge. O.T.O i Norge er influert av John Færseth, som selv har skrevet bok om konspirasjoner i Norge. Ingen er vel mer konspiratorisk mot det norske samfunn og folk, en Færseth selv, som tilhører den samme maktkabalen. O.T.O er en av mange Vatikanet selverklærte satanist organiasjoner. Fabian Stang, Høyre ordføreren er en nær slektning av denne Eugenics nazisten, Axel Heiberg Stang

Heiberg Stang Nazi
https://youtube.com/watch?v=5RkWIfFCb-c%3Fversion%3D3%26rel%3D1%26showsearch%3D0%26showinfo%3D1%26iv_load_policy%3D1%26fs%3D1%26hl%3Dno%26autohide%3D2%26wmode%3Dtransparent

Eugenic/rasedyrkning eller genforskning på fint, har Stoltenberg familien fulgt opp i kjølvannet av naziene sine horrible menneske-ekspirimenter. Både Jens Stoltenbergs mor, Karin Stoltenberg, var Eugenics forsker og Jens Stoltenbergs søster Camilla Stoltenberge er Eugenics/genforsker med sentral posisjon i det privateide Folkehelseinsttuttet, og hun driver nå aktivt å fremmer giftige vaksiner fra David Rockefeller sine selskaper, som produserer vaksiner for sterilisering av 12 årige jenter med HPV vaksinen, og svineinfluensavaksiner for å lemleste helsen til nordmenn. Vaksinene er nazistene sin videreføring av Eugenics genforsøkene til den beryktede nazilegen Mengele og flere sentrale nazister under krigen, og fra enda tidligere tider da nazistenes bakmenn, Jesuittene, oppfant vaksinen som et våpen for å drepe protestantiske kristne i Norge og Nord-Europa for øvrig. Med andre ord nazistene har innsatt sine trofaste “hencmen” i Norge, for å følge opp den endelige løsningen

Pave Ratzinger med sine generaler fra den militære Malteserorden som styrer NATO, CIA, MI5, MI6, Mossad og den norske etterretningen også, med flere

PopeRatzingerMateseOrderGenerals

En annen kjent templar av Malteserordenen og underlagt frimurerordenens rangsystem i tillegg, Anders Bering Breivik. Brukt som en “dukke” for å oppnå lydighet i rekkene?

ABB

Per-Vidar Nikolaisønn

Grunnlovsaktivist, freelancejournalist og webredaktør

Makta midt i mot!

Share this:

https://widgets.wp.com/likes/index.html?ver=20220105#blog_id=46097338&post_id=802599&origin=arcticfreespeech.wordpress.com&obj_id=46097338-802599-622c8fcc0416b

Relatert

Norge en Jesuitt kontrollert stat. Vatikanets tempelriddere er tilbake i Norge.mars 15, 2013i “Skjult makt”

Norge ble tvangsinnmeldt i EU i 1994september 8, 2013i “Demokrati overtramp”

Edward Snowden bekrefter at Arctic Free Speech, fortalte sannheten om rakett episoden på himmelen over Nord-Troms i 2009august 5, 2013i “Skjult makt”VATIKANET

Publisert av Arcticliving

Freelancer for Free Speech Alternativ Media Vis alle innlegg etter Arcticliving

Innleggsnavigasjon

FORRIGEForrige innlegg:Norge en Jesuitt kontrollert stat. Vatikanets tempelriddere er tilbake i Norge.NESTENeste innlegg:Edward Snowden bekrefter at Arctic Free Speech, fortalte sannheten om rakett episoden på himmelen over Nord-Troms i 2009

22 KOMMENTARER OM “HVORDAN VATIKANET MED 21 PUNKTER HAR KLART Å ØDELEGGE VÅR NORSKE STAT OG VÅR KRISTNE KULTURARV.”

Legg til kommentar

 1. Per-Vidar JohansenDen Norske Kirken er nå saga blott, skriver denne artikkelforfatteren, og han har helt rett. Vatikanet har via infiltrasjon, overtatt vår tidligere protestantiske Luthersk-evangeliske statskirke, og via Helga Byfuglien, som er presens og leder av biskopene i Norge, så har det økumeniske prinsipp gjort at vår kjære Norske Kirke, er nå underlagt det okkulte Vatikanet. Derfor bør alle melde seg ut av den tidligere statskirken, og heller søke direkte trosskap til Bibelen og dets budskap til menneskene. Les kommentaren i avisen Norge i Dag herSvar
 2. Per-Vidar JohansenHer er medlemslisten til Comittee of 300, det sentrale maktapparatet til nasjonalstaten Vatikanet. Comittee of 300 ble opprinnelig startet av doplanger organisasjonen British East India Company, som fraktet og solgte opium til Europa. De sentrale haukene i internasjonal mafiavirksomhet er medlem av denne organisasjonen til Vatikanet, inkludert den store pedofile okkultisten, Pave Ratzinger som nettopp gikk av.Svar
 3. Per-Vidar JohansenDette er historien bak Vatikanets opprettelse av kommunismen og den internasjonale sosialsmen. Juri Lina sin berømte dokumetarfilm, In the shadow of Hermes viser hvordan Vatikanets frimurerorden ledet av frimurerhøvdingen Jacob Schiff i New York, finansierte og trente opp Lenin for å gjøre revolusjon i Russland, og drepe den kristne Tsarfamilien og stjele Russlands gullbeholdning. som i realiteten er 100 % underlagt Vatikanet, var en viktig bidragsyter til at 60 millioner kristne (evangelisk kristne) i Russland ble drept av Lenins hemmelige politi NKVD og dets dødsskvadroner fra Kazarene (Chekas). Khazarene er dagens sionister i Israel, i bankvesenet og sentralt i USA sin administrasjon blant flere steder. Sverige hjalp Lenin med å frakte flere millioner dollar i gullpenger over til Russland, for å lønne Lenin sin Revolusjon. Sverige som naziprofitør, har derfor en lang og mørk historie bak seg. Det advares mot sterke scener i filmen!
  Karl Marx (Lev Bronstein) var betalt av Vatikanets Jesuitter for å skrive det kommunistiske manifest, som har dannet utgangspunktet for hovedartikkelens 21 punkter, som er listet opp. Man kan tydelig se at Vatikanet har lyktes i stor grad med å gjennomføre de fleste av disse punktene og det er nå klarlagt for NWO New World Order verdensregjeringen som skal styres via internasjonal fascisme (nazisme/nasjonalsosialisme uten grenser). Verdenskriken til Vatikanet er også nå klar, etter at Vatikanet har lyktes å knuse de nasjonale protestantiske lutherskevangeliske kirkene i Nord-Europa og USA.Svar
 4. Per-Vidar JohansenVatikanet som det okkult djeveldyrkende kirkesamfunn, som ikke har noe med Gud og Jesus og respekten for de 10 bud å gjøre, siden Vatikanet baserer seg på okkult demondyrkingseremonier fra gamle Babylon i Irak og fra Egypt, og kan leses om på denne linkenSvar
 5. Per-Vidar JohansenVatikanet står også bak etterretningsorganisasjonen i verden gjennom sin egen Malteserorden (slik der informeres om i hovedartikkelen). Mossad, den sionistiske israelske etterretningen er Vatikanets konstruksjon i likhet med det muslimske brorskapet som også er en del av samme “kartell”.Svar
 6. Per-Vidar JohansenDenne dokumentaren viser hvordan det okkulte nazistiske Vatikanet, står bak forgiftningen av det protestantisk kristne Nord-Europa og USA,via Chemtrails utslipp fra fly som er ren gift (Barium, Aluminium, Bor, Sølvjodid) sluppet ut fra Vatikanets NATO fly, mot oss i nord, for å drepe oss sakte. Dette er terrorisme som foregår over hele Norge, uten at de svikefulle Vatikankontrollerte AP sosialistene i Regjeringen, tar affære og ber Forsvaret skyte ned disse Chemtrails terroristene fra Vatikanet. Vi har terrorister som leder vårt land, og disse svikefulle megakriminelle landsvikerne, innrømmer på Regjeringens egen webside hos Finansdepartementet at de benytter utslipp av Aerosoler, (som ikke er annet en Chemtrais gifter) ut i atmosfæren over Norge, for slik de kaller det på despotisk vis for siste utvei teknologiSvar
 7. Per-Vidar JohansenEn svært anbefalt artikkel fra Riksavisen, om det dødfødte prosjektet multikulturalisme, som faktisk har vært en av Vatikanets sentrale planer og går videre på Vatikanets Comittee of 300 sitt punkt 2. “Å fullstendig ødelegge all nasjonal identitet og nasjonal stolthet, som er et grunnleggende hensyn, hvis konseptet med en One World Government skal lykkes”.
  En klok politiker, Lars Rønbeck som er partileder i Norgespartiet sa følgende om Multikulturalisme: “Hvorfor ofrer vi den flerkulturelle verden på multikulturens alter?”. Dette skal forståes slik at enhver nasjon har sin unike kultur, som man kan vise frem til andre nasjoners innbyggere. En innvandrer til Norge som bringer med seg sin kultur, kan vise den frem til det offentlige Norge på gitte tidspunkt eller innenfor gitte organisasjoner, men ikke blande sin kultur inn i en felles “kultursuppe”, slik at alle kulturer går tapt, og det til slutt bare er en felles kultur som ingen innbygger i hele landet, har noe særlig referanse til. Denne multikulturelle “kultursuppa” skaper grobunn for konflikter, fordi den ene part hevder at de ikke er en del av den samme “kultursuppa” de er tvunget inn i av myndighetene, og vil demonstrere og skape hat. Derfor er det viktig med flerkultur og ikke multikultur. Hver nasjon sin kultur, er mottoet som faktisk fungerer.Svar
 8. Per-Vidar JohansenDenne artikkelen viser til punkt 20 i Comittee of 300 sin “handlingsplan” nevnt over her, hvordan Malteserordenen til Vatikanet på beste Nazistiske terroristangrep strategi, meget sannsynligvis stod bak 9/11 terrorhandlingen i New York mot World Trade Center. Malteserorden (Nazistene) til Vatikanet, nest øverst i rangering i “ondskapens imperium” (Vatikanet), er nesten like ondskapsfull som Jesuittordene til Vatikanet, som styrer hele imperiet.Svar
 9. Per-Vidar JohansenDenne artikkelen er om slekten Heiberg, dominerer norsk politikk, medisin og rettspleie. En viktig artikkel for å forstå hvordan Stoltenberg familien (etterkommere av Heiberg dynastiet) fester grepet om det ondsinnede nazistisk Eugenics inspirerte Folkehelseinstituttet, som ledes av Camilla Stoltenberg, søster til Jens Stoltenberg. Artikkelen finnes i Riksavisens arkiver herSvar
 10. Per-Vidar JohansenNorway still occupied by Waffen-SS [Gehlen Org] SS-Schütze Axel (Aksel) Heiberg Stang (født 21. februar 1904 i Kristiania (Oslo), død 11. oktober 1974) var en norsk politiker for Nasjonal Samling. Han var sønn av godseier Ole Andreas Stang (1872—1955) og overhoffmesterinne Emma Heiberg (1874—1927). Han var dattersønn av Axel Heiberg (1848—1932); bror til Thomas Stang og svoger til Wenche Foss (1917—2011). Han var onkel til Fabian Stang. Han giftet seg 15.8.1942 med sekretær Helene Forseth Fretheim (8.1.1917—), datter av NS-minister Thorstein Fretheim. Denne vidoen avslører Axel Heiberg Stang som sentral nazist under Quisling sin regjering, under andre verdenskrigSvar
 11. tingduikkevissteWow, jeg må si at jeg er mektig imponert over å ha lest litt rundt på bloggen din. Jeg trodde jeg var alene om å ha funnet ut av disse tingene. Kommer garantert tilbake. Detter er så aktuelt! Mvh BeateSvar
 12. Tore S.Riddere = Adel = ulovlig i følge = kongen strider imot sin egen grunnlov!
  § 23.
  Kongen kan meddele Ordener til hvem han for godt befinder, til Belønning for udmærkede Fortjenester, der offentligen maa kundgjøres; men ei anden Rang og Titel, end den, ethvert Embede medfører. Ordenen fritager Ingen for Statsborgernes fælles Pligter og Byrder, ei heller medfører den fortrinlig Adgang til Statens Embeder. Embedsmænd, som i Naade afskediges, beholde deres havte Embeders Titel og Rang. Dette gjælder dog ikke Statsraadets Medlemmer eller Statssekretærerne.
  Ingen personlige, eller blandede, arvelige Forrettigheder maa tilstaaes Nogen for Eftertiden.
  Grlbest. 11 mai 1920 kunngjort 21 mai 1920, grlbest. 1 juni 1976 kunngjort 18 juni 1976.
  http://www.lovdata.no/all/hl-18140517-000.html#12
  § 12.
  Kongen vælger selv et Raad af stemmeberettigede norske Borgere. Dette Raad skal bestaa af en Statsminister og i det mindste syv andre Medlemmer.
  Kongen fordeler Forretningerne iblandt Statsraadets Medlemmer saaledes, som han det for tjenligt eragter. Til at tage Sæde i Statsraadet kan Kongen ved overordentlige Leiligheder, foruden Statsraadets sædvanlige Medlemmer, tilkalde andre norske Borgere, kun ingen Medlemmer af Storthinget.
  Ægtefæller, Forældre og Børn eller to Søskende maa ei paa samme Tid have Sæde i Statsraadet.
  Grlbest. 5 juni 1873, 30 juni 1891, beslutn. 18 nov 1905, grlbest. 8 apr 1916 kunngjort 28 apr 1916, 5 mai 1919 kunngjort 24 mai 1919, 15 apr 1975 kunngjort 2 mai 1975, 2 feb 2006 kunngjort ved res. 3 mars 2006 nr. 270, 21 mai 2012 kunngjort ved res. 15 juni 2012 nr. 522.
  § 25.
  Kongen har høieste Befaling over Rigets Land- og Sømagt. Den maa ikke forøges eller formindskes, uden Storthingets Samtykke. Den maa ikke overlades i fremmede Magters Tjeneste, og ingen fremmede Magters Krigsfolk, undtagen Hjælpetropper imod fiendtligt Overfald, maa inddrages i Riget uden Storthingets Samtykke.
  Landeværnet og de øvrige Tropper, som ikke til Linjetropper kunne henregnes, maa aldrig, uden Storthingets Samtykke, bruges udenfor Rigets Grænser.
  Beslutn. 18 nov 1905, grlbest. 14 mars 1908 og 29 okt 1917 kunngjort 9 nov 1917.
  § 5.
  Kongens Person er hellig; han kan ikke lastes, eller anklages. Ansvarligheden paaligger hans Raad.
  Hans råd er dem som er nevnt i § 23. Statsministern å resten av regjeringen
  Norge
  I starten og frem til 2002 var norske medlemmer av styringskomiteen nesten utelukkende skipsredere.
  Gjestelisten har jevnlige innslag av topper fra Aftenposten/Schibstedgruppen samt partiledere med gode utsikter til å bli statsminister (hvorav mange kort tid etter ble det, inklusive sittende statsminister Jens Stoltenberg).
  Andre særtrekk er forsvarsministere, topper innen organisasjoner for Europeisk integrasjon og sentralbanksjefer fra Norges Bank.
  Det er også enkelte innslag fra Universitetet i Oslo samt den nåværende og forrige kronprinsen. Den nåværende og de tre forrige konsernsjefene i Norsk Hydro har alle deltatt.
  Den sentrale personen fra Norge i Bilderbergsammenheng er i øyeblikket Svein Richard Brandtzæg (konsernsjef i Norsk Hydro) som sitter i Bilderbergs styringskomite.7
  http://no.wikipedia.org/wiki/Bilderberg-gruppen
  Det deles ut ridder- eller fortjenstordener i de fleste land i verden. Disse har sine forbilder og delvis opphav i middelalderens ridderordener, senere fyrstelige ordener og etter dette igjen monarkiske eller republikanske fortjenstordener.
  http://no.wikipedia.org/wiki/Orden_(utmerkelse)
  Sider i kategorien «St. Olavs Orden»
  http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Kategori%3ASt._Olavs_Orden&pagefrom=Bull%2C+Edvard+HagerupEdvard+Hagerup+Bull+%281855%29#mw-pagesSvar
 13. Tore S.Adel er betegnelsen på en samfunnsklasse som, fortrinnsvis historisk, hadde særskilte juridiske privilegier. Tidligere innebar dette ofte skattefrihet i større eller mindre grad, men det kunne også innebære spesielle plikter.
  http://no.wikipedia.org/wiki/Adel
  Prinsipper for definisjon av adel[rediger]
  Symbolsk. Egen tittel, egne tiltaleformer, mens våpenskjold og segl også ble brukt av andre samfunnsklasser i de fleste europeiske land.
  Juridisk. Særrettigheter/privilegier, enerett til visse stillinger etc. I mange land ble adelskap definert ut fra retten til å opptre som dommer overfor bønder på eget gods.
  Økonomisk. Skattefrihet var tidligere vanlig, dette ble ofte begrunnet som en gjenytelse for adelig militærtjeneste.
  Adelskap er i Europa i prinsippet basert på de saliske lover, slik at det kun nedarves gjennom agnatisk avstamning (sverdsiden, fra far til sønn/datter), det vil si farssiden (enkelte unntak forekommer).
  Norge, Finland, Danmark og Sverige tilhører den tysk-nordiske kulturkrets, således at det er den tyske adelsrett og tysk skikk som er gjeldende der. Den tysk-nordiske adelsrett avviker fra for eksempel den franske, skotske, spanske og italienske på noen områder, blant annet ved at alle medlemmer av en slekt i prinsippet ansees som like og alle mannlige medlemmer arver adelskapet (kvinner født av adelsmann er adelige, men de fører ikke adelskapet videre til sine barn) og eventuelle titler, med visse unntak for høyadelige slekter og for slekter adlet etter 1809 i Sverige og etter 1851 i Danmark.
  I Storbritannia arver kun eldste sønn, eller i visse særtilfeller også datter, og kun etter farens død, tittelen. Yngre barn har i de to høyeste adelsklassene ærestitler som Lord og Lady, døtre endatil i de tre høyeste. Eldste sønn kan bruke farens lavere titler (såkalte courtesy titles) inntil han arver; sistnevnte fenomen finnes også i en form i Frankrike, men med mer automatikk, der sønnene konsekvent bruker farens territorialtitel, men en rang lavere.
  Norge, Finland, Danmark og Sverige tilhører den tysk-nordiske kulturkrets, således at det er den tyske adelsrett og tysk skikk som er gjeldende der.
  Tyskland og Østerrike[rediger]
  I Tyskland og Østerrike er adelens formelle stilling avskaffet, titler er nå en del av etternavnet i Tyskland og fullstendig avskaffet i Østerrike. Man regner riksadelskap, provinsadelskap og andre, og høyadelen har titler som fyrste, prins, erkehertug, markgreve osv. Adelen er tallrik og har stor sosial betydning i Tyskland og, hvis kjennelig, også i Østerrike.
  Odelsretten sørger for at eiendommer går i arv
  http://no.wikipedia.org/wiki/Odelsrett
  Hvilke fattige mensker i norge idag har eiendom eller jord som kan gå i arv til sine etterfølgere? ingen. Man kan ikke arve en leid leilighet.Svar
 14. Tore S.§ 103.
  Fristed tilstedes ikke dem, som herefter fallere.
  http://www.lovdata.no/all/hl-18140517-000.html#103
  Fristed, betegnelse på visse byer i Danmark og Norge hvor gjeldbundne personer kunne bosette seg og slippe krav fra sine kreditorer i en viss tid, f.eks. 10 år.
  Dette gjaldt f.eks. i Fredrikstad etter byens privilegier av 1682.
  Ordningen ble opphevet ved Grunnlovens § 103 («Fristed tilstedes ikke dem, som herefter fallere»).
  Fristed kunne også innebære at det ble gitt dispensasjon fra eneveldets krav om at alle borgere skulle tilhøre den evangelisk-lutherske religion.
  Det kunne således tillates at kapitalsterke utlendinger, som ofte tilhørte den reformerte kirke, fikk bosette seg i byen. Slike religiøse fristeder var bl.a. Fredrikstad,
  Finnmarksbyene (privilegier av 1789) og Tromsø (privilegier av 1794). Bestemmelsen om fristed må sees som ledd i det merkantilistiske systems ønske om å hjelpe frem visse byer.
  http://snl.no/fristed
  Norge har blitt et fristed for kapitalsterke utlendingerSvar
 15. Tore S.Ridder er en ofte benyttet betegnelse på medlemmer i eller en grad innen en orden. Betegnelsen stammer fra middelalderens riddere og ridderskap
  http://no.wikipedia.org/wiki/Ridder_(ordensklasse)
  Johan Kaggestad slått til ridder
  http://www.procycling.no/article3512011.ece
  Dan Børge Akerø slått til ridder
  http://www.seher.no/887738/dan-borge-akero-ble-slaatt-til-ridder
  Torleiv Høien er slått til ridder
  http://lesesenteret.uis.no/forside/nyheter/article6523-1037.html
  Jahn Teigen slått til ridder
  http://visearkivaren.blogspot.no/2010/06/jahn-teigen-slatt-til-ridder.html
  Nils Chr. Stenseth slått til ridder
  http://www.dnva.no/nyheter/vis.html?tid=52957
  Professor Kaland slått til ridder
  http://www.uib.no/bio/nyheter/2012/04/professor-kaland-slaatt-til-ridder
  Tele-Willy slått til ridder
  http://www.digi.no/887929/tele-willy-slaatt-til-ridder
  Hellstrøm slått til Ridder
  http://www.dn.no/vinguiden/article1115821.ece
  Gunnar Berge slått til Ridder
  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=229625
  Kåre Lode slått til ridder
  http://www.sik.no/article?14
  Karin Hellandsjø slått til ridder
  http://www.budstikka.no/kultur/hellandsjo-slatt-til-ridder-1.7726145
  Kari Martinsen slått til Ridder
  http://www.hib.no/aktuelt/nyheter/2011/06/martinsen.asp
  Mitt Google søk på slått til ridder har About 132,000 results (0.23 seconds)
  https://www.google.no/search?q=sl%C3%A5tt+til+ridder&oq=Sl%C3%A5tt+til+r&aqs=chrome.1.69i57j0l3j69i62l2.5394j0&sourceid=chrome&ie=UTF-8
  § 23.
  Kongen kan meddele Ordener til hvem han for godt befinder, til Belønning for udmærkede Fortjenester, der offentligen maa kundgjøres; men ei anden Rang og Titel, end den, ethvert Embede medfører. Ordenen fritager Ingen for Statsborgernes fælles Pligter og Byrder, ei heller medfører den fortrinlig Adgang til Statens Embeder. Embedsmænd, som i Naade afskediges, beholde deres havte Embeders Titel og Rang. Dette gjælder dog ikke Statsraadets Medlemmer eller Statssekretærerne.
  Ingen personlige, eller blandede, arvelige Forrettigheder maa tilstaaes Nogen for Eftertiden.
  Grlbest. 11 mai 1920 kunngjort 21 mai 1920, grlbest. 1 juni 1976 kunngjort 18 juni 1976.
  http://www.lovdata.no/all/hl-18140517-000.html#12
  Dameordener
  På slutten av 1600-tallet kom det til ordener særskilt for kvinner og flere slike dameordener ble innstiftet utover 1700-tallet.37 Bakgrunnen var at de fornemme ridderordener var forbeholdt menn. På samme måte som ridderordenene fikk dameordenene bare én klasse og medlemskap var forbeholdt kvinnelige medlemmer av fyrstehusene og høyadelskvinner.
  http://no.wikipedia.org/wiki/Orden_(utmerkelse)#Dameordener
  Det deles ut ridder- eller fortjenstordener i de fleste land i verden. Disse har sine forbilder og delvis opphav i middelalderens ridderordener, senere fyrstelige ordener og etter dette igjen monarkiske eller republikanske fortjenstordener.
  http://no.wikipedia.org/wiki/Orden_(utmerkelse)Svar
 16. Tore S.I forbindelse med vielsen ble Mette Marit (født Mette-Marit Tjessem Høiby tildelt storkorset av St. Olavs Orden.http://no.wikipedia.org/wiki/Mette-Marit_av_Norge
  “Den Kongelige Norske St. Olavs Orden er en fortjenstorden innstiftet av kong Oscar I den 21. august 1847. Den er oppkalt etter Norges helgenkonge, Olav den hellige. Ordenen tildeles som «belønning for utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten».”
  http://no.wikipedia.org/wiki/St._Olavs_Orden
  “En fortjenstorden eller ridderorden er en særlig anerkjent utmerkelse som tildeles en person, noen ganger også en organisasjon eller institusjon. Orden er opprinnelig en betegnelse for et religiøst eller verdslig fellesskap av mennesker som lever etter de samme regler og arbeider for et felles formål. Disse kunne ha visse felles ytre tegn for sin tilhørighet, som klesdrakt eller bestemte (etter hvert heraldiske) merker. Ordener har utviklet seg fra å være broderskap til å bli langt løsere fellesskap basert på tildeling av ordenstegn.”
  http://no.wikipedia.org/wiki/Orden_(utmerkelse)
  Ordener med offisiell status i en stat, utdeles av et lands myndigheter. Ordenstildelingen kan være forbundet med formell rang i en stat. Noen ridderordener innebærer adelskap. Ordener med lignende tegn kan også bli utdelt av private organisasjoner eller personer. En taler da om private ordener.
  Statlige ordener
  Det deles ut ridder- eller fortjenstordener i de fleste land i verden. Disse har sine forbilder og delvis opphav i middelalderens ridderordener, senere fyrstelige ordener og etter dette igjen monarkiske eller republikanske fortjenstordener.1
  Riddere= Adel = ulovlig i følge grunnloven = kongen strider imot sin egen grunnlov!Svar
 17. Bjørn P. D.!. Hvorfor kaller du det for “nazi” malteserkors.Malteserkorset har vært et kjennetegn brukt fra middelalderen av kristne riddere, men det er usikkert om det i denne formen ble brukt allerede under de første korstogene. Altså leeeeenge før nazismen var påtenkt. At nazistene stjal symboler fra forskjellige trossamfunn blir en helt annen sak.
  Resten er bare løse påstander uten noen som helst forankring i virkeligheten. minner faktisk om nazistenes løgnaktige propaganda. Håper virkelig ikke noen lar seg lure av slikt svada.Svar
 18. Per-Vidar JohansenBjørn Pakhan Dahl, om du leser artikkelen en gang til, hvilket jeg tviler på at du i det hele tatt har lest, så ser du at jeg refererer til en av de fremste forfatterne innenfor kritikk av Vatikanet og New World Order zionist maktkabalen, forfatteren Jon Coleman, med sin bok om organisasjonen “Comittee of 300”. Denne organisasjonen under denne verdenskabalen er sentral i makthevdelsen til Vatikanet og zionistene.
  At jeg nevner malteserkorset som et nazisymbol, er korrekt, for de fleste kjenner ikke historien bak Vatikanets Malteserorden, og dets symboler helt fra Tempelridder tiden (Korsfarerenes beskyttere). De som de fleste kjenner i dag er nazistene, og derfor er det viktig å få frem denne symbolikken, og hvordan den er tilstede i dag som symbol for makthevdelse fra denne samme kabalen, styrt av Vatikanet og zionistene.
  Bjørn Pakhan Dahl er en typisk “debattknuser” som førsøker å kaste seg inn i en debatt, uten å ha satt seg inn i debatten innledning, og han kommer heller ikke med motdokumentasjon mot Jon Coleman sin bok “Comittee of 300” som diskuteres her, han pøser bare på med en trade av usakelige argumenter, uten å dokumentere noe selv av eget ståsted.Svar
 19. Per-Vidar JohansenOg som ikke det var nok, så er det helt tydelig at Bjørn Pakhan Dahl har umulig kunne lest artikkelen, da det er omfattende referanse til Malteserkorset som et symbol for Malteserordenen til nasjonalstaten Vatikanet. Malteserordenen styrer NATO og alle etterretningsorganisasjonene på den vestlige halvkule. Og fordi Bjørn Pakhan Dahl ikke leste artikkelen godt nok, som han kaster seg inn i debatt på, så overså han helt sikkert denne lenken til min artikkel om Malteserordenen som forklarer symbolikken og Malteserordenen ganske inngåendeSvar
 20. Per-Vidar J.Anbefaler denne artikkelen fra WorldTruthTV om hvordan Vatikanet står bak Nazismen. Meget bra artikkel som støtter opp under artikkelens hovedbudskap.Svar
 21. Tilbaketråkk: Norge ble tvangsinnmeldt i EU i 1994 – Arctic Free Speech – Makta midt i mot !
 22. Tilbaketråkk: SKJULT MAKT Norge en Jesuitt kontrollert stat. Vatikanets tempelriddere er tilbake i Norge. – Geoengineering Norway

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.