EISCAT og HAARP er ferdigstilt som våpen i 2013

 67 LIKESav MAARIT M. HANSSEN04. 01. 2013. 44 minutter lesetid223Norge har to kraftige radaranlegg ved navn EISCAT. Det kraftigste er utenfor Tromsø og det andre på Svalbard. Tromsø-anlegget oppgraderes i disse dager til 3D. Dette anlegget bidrar til å forårsake ekstremvær og påvirke jordens klima negativt. Dessuten samarbeider anlegget i hemmelighet med USAs militærvesen; et geofysisk supervåpen på norsk jord…Finnes det i det hele tatt noen som tar ansvar i dagens politiske Norge? Å late som man ikke kjenner til viktige kjensgjerninger kan vel ikke lenger godtas som unnskyldning, nå som fakta foreligger. (Bildet er hentet fra EISCATs nettsted http://www.eiscat3d.se)

HAARP-programmet skulle løpe i 20 år, fra 1993 til 2013. I løpet av denne tiden er våpenet testet og ferdigstilt  og kan brukes når som helst og hvor som helst på Jorden i atmosfæren, under havet eller under jorden. Testingen har forårsaket ekstremvær over hele planeten, jordskjelvene og tsunamiene er hyppigere og sterkere. Et nytt geofysisk våpen er født, som kan brukes fra jordens indre til Månen og enda lengre inn i det dype rommet. Galskapen har ingen grenser.

EISCAT, et skandinavisk radarsystem, som blant annet kontrollerer været

På skrivende stund har Wikipedia en grei  forklaring  om EISCAT-anleggene i de Skandinaviske land ( http://www.eiscat.se/ ) . Wikipedia beskriver anleggenes vitenskapelig bakgrunn, historie, organisasjon og de teknologiske aspektene på en ryddig måte. Det finnes også ( minst ) to bloggere i VG-Nett, som på en folkelig måte forklarer hva anleggene er for noe og hva de ( i verste fall ), kan brukes til. Anleggenes brukskapasitet skaper mistanker og frykt hos flere og flere, også i Norge. Anleggenes angrep på jordens naturlig geomagnetisk balanse, og kapasitet til å forstyrre menneskenes og dyrenes biomagnetiske prosesser som hjernevirksomhet, anser mange av oss som en årsak for bekymring.

EISCAT er agronym for ” European Incoherent SCATter ”, med andre ord en europeisk stasjon for inkoherent spredning. Det dreier seg om radaranlegg som sprer sterke radiobølger opp i jordens ionosfære. Radaren skyter himmelrommet med elektromagnetisk våpen. Området i ionosfæren, som blir truffet blir oppvarmet og det sies at bombardementet forårsaker tilstanden hvor gassene i ionosfæren koker. I prosessen blir atomer ionisert, med andre ord  oppstår det radioaktivt stråling , og det blir dannet en virtuell antenne, som har hensikt til bl.a. å gjøre det mulig å sende radiostråling ( RF, radio freqency radiation ), radiobølger til hver krok på jorden uansett avstand. Jordens krumning er ikke lengre hinder til at en radar kan se hva som befinner seg over horisonten.

La oss se litt nærmere på definisjonen på begrepet ” inkoherent ”, som er den måten vitenskapsmenn bak anlegget vil at  radaren skal arbeide på. Inkoherent spredning betyr at radiofrekvenser svinger på en måte, at svingningene til stadighet avbrytes og settes i gang igjen. Inkoherente bølger gir ingen samspill mellom to eller flere bølgebevegelser. Det oppstår ikke så kallte interferensbilder. I naturen er det vanlig at bølgene ( lys, lyd, elektromagnetiske bølger m.fl. ) forsterker hverandre og lager nye bølger ( kast en stein i vannet ). Men bølgene kan også utslette hverandre i naturen.

De inkoherente  radiobølgene arbeider med å lage kaos, disharmoni, med andre ord uforutsegbarhet i jordens magnetosfære og ionosfære oppe i himmelrommet og rundt jordens magnetfelt. Det vil si at EISCAT spiller russisk rulett og holder jorden som gissel ! Jordens naturlige harmoni settes med vilje i utakt uten at noen kan fortelle hva konsekvensene er eller kan bli for den naturlige balansen for jorden. Og radarane skal skyte sterkere og sterkere, og døgnet rundt og året rundt, hvis vitenskapsmenn får det som de vil. Men forskere er avhengige av penger. Anleggene koster penger å drive, og det koster å anskaffe den strømmen som trengs for å produsere kruttet, dvs. disse disharmoniske djevelbølgene.

På 1970-tallet oppdaget vitenskapsmenn at jordens akse hadde begynt å svaie. Man satte et forsiktig spørsmålstegn om det skyldtes den russiske inkoherente spredningen fra radaranlegget SURA ( http://en.wikipedia.org/wiki/Sura_Ionospheric_Heating_Facility ). Kritikerne på SURA, EISCAT og HAARP er redd for at jordaksen kommer til slutt til å tippe, og det blir polskift på jorden med katastrofale konsekvenser for livet på jorden.

EISCATs administrativ hovedkvarter ligger i Kiruna i Nord – Sverige og anleggene på fastlandet i Troms utgjør hovedtyngden av radarane. Per i dag drives EISCAT av CRIRP ( Kina ), Deutsche Forschungsgemeinschaft ( Tyskland ), National Institute of Polar Research og STEL ( Japan ), Norges forskningsråd ( Norge ), Science and Technology Facilitiels Council ( Storbritannia ), Suomen Akatemia ( Finland ) og Vetenskapsrådet ( Sverige ).

EISCAT er dermed en privat organisasjon, som har et formål å fremme vitenskapelig arbeid ( såkallt ideell organisasjon ). De som styrer organisasjonen er avhengig av private enkelpersoner, industri og offentlige pengebevilgninger for å drive radaranleggene. Det tyske, private, Max Planc instituttet stod for byggingen av anlegget i Ramfjordmoen i Troms på 1970,- og 1980 – tallet.

Det offisielle vitenskapelige formålet for EISCAT er ” å forstå de forskjellige former for vekselvirkning mellom sola, det interplanetære rom, jordas magnetosfære, ionosfære og atmosfære på høye breddegrader, naturlig og menneskeskapt påvirkning og tilhørende plasmafysikk og –dynamikk, og å oppnå tilstrekkelig kunnskap, forståelse og teknikk for at menneskeheten skal kunne overvåke, forutse og begrense skadevirkningene av slike prosesser innen de neste 30 år ” ( Wikipedia ). Dette ønsker altså EISCATs vitenskapsmenn å oppnå ved hjelp av å lage kaos og uforutsegbare prosesser i jordens naturlig balanse. Husk, at livet på jorden er avhengig av denne balansen. EISCATs vitenskapsmenn gambler med andre ord med livets grunnleggende forutsettninger på jorden. De gir blaffen i hva konsekvensene blir eller allerede har blitt for livet på jorden. Vi har ikke  ord for slik ideologi i 2013, men det het nazisme for 60 år siden. I 30 år  har EISCATs medlemsland  holdt menneskeheten og resten av livet på jorden som gisler i spillet med radar som leketøy.

Det tyske Max Planck instituttet, som er moderorganisasjon for EISCAT, viderefører arbeid for å fremme vitenskap etter Kaiser Wilhelm Institute, som ble nedlagt av de allierte etter den andre verdenskrig. Max Planck institutt ble startet den 11.september 1946 med godkjenning av det britiske og amerikanske .

EISCAT arbeider tett med ” Max Planck Institute for Solar System Research ”. Det kan leses på hjemmesiden deres, at ” We use incoherent scatter facilities of EISCAT, a multi-national organisation to study the high latitude ionosphere. It operates several of the most modern and most advanced incoherent scatter radars, located in Norway, Sweden, Finland and on Svalbard ( Spizbergen ) ”.

De aller nyeste og mest moderne radarer for inkoherent spredning i disse nordiske land betyr, at radarane er i stand, per definisjon, på en mest mulig måte å forstyrre den naturlige harmonien og balansen i jordens magnetosfære, atmosfære og ionosfære, og varme opp gassene der med høyest mulig temperatur. Max Planck institutt hevder, at det kan ved hjelp av denne teknikken studeres og sammenlignes solens virkning på jordens ionosfære og magnetosfære. Teknikkens virkninger, som side-effekt, eller i verste fall som målrettet handling på jordens geofysiske forhold, dvs. jordskjelv, vulkanutbrudd, oseanenes balanse, været og klima lokalt eller globalt, sies det  ingenting om. Disse effektene er ikke interessante for EISCAT , andre får ta seg av dem, hvis de er i stand til det. Hvis ingen er i stand til å ta seg av dem, så blir det deres problem. ” Vi skaper problemet, folk får reagere og dere skaper løsningen ” i kjent NWO ( New World Order ) – stil.

Calima, et spansk værfenomen på Kanariøyene, betyr opp til 49 varmegrader  og tørr sterk vind med sandstøv fra Sahara over øyene. Som forventet blusser skogsbrannene opp. Hele landsbyer er i fare for å brennes ned. Flere titalls mennesker kan komme til å dø pga. hete. Vi hørte lite eller ingenting om calima på 1990-tallet. Siden fenomenet blir nå omtalt i media, betyr det at ødeleggelsene  er nå så store at nyhetene  overstiger terskelen om å bli tatt med. Det forventes en intensiv calima i år. Et eksempel på resultat av EISCATs og HAARPs tukling på jordens magnetosfære og ionosfære, de steder, hvor jordens vær og klima reguleres opprinnelig med naturlige prosesser og samspill med solen. Hva annet er EISCAT og HAARP i stand til å gjøre? Vi har ikke plass her å gå i detalj i disse radarnes alle kapasiteter, men vi skal se på noen av mulige skenarier. Etterpå skal vi se på hva disse radarne, mest HAARP, kan gjøre med mennesker og annet liv på jorden.

Jordraset i Hatlestad Terrasse i Bergen i 2005

Tirsdag 13. september 2005 gikk det ut advarsel på høyttalernettet i Bergen Brannvesen om at der var ventet ekstremt store nedbørsmengder til natten. Dette er sterke ord i en by som kan alt om nedbør! Og gjennomgangsmelodien i vaktskiftet var at dette kom til å bli en helsik… strevsom vakt – de kunne ikke fått mer rett. Det falt 156,8 mm.nedbør på et døgn!
”Brannmannen” ( forteller ) :

«Utover kvelden økte intensiteten på nedbøren, og meldingene om oversvømmelser begynte å strømme på. Ledelsen i Bergen Brannvesen var forutseende og begynte tidlig å innkalle ekstramannskaper for hjelp. Kummer tettet seg, det lekket inn i hus og fundamentene på enkelte bygningen begynte å ”vakle”. Dette begynte å ligne på tilstander som en er vant med skjer i helt andre land enn Norge

Jordraset
En av Bergens syv brannstasjoner – Fana stasjon, kjørte som alle andre fra det ene oppdraget til neste. Ca. ved kl.02.00-tiden natt til onsdag 14. september stoppet Bil 3 – Fana, på busstoppet og ringte Alarmsentral brann Hordaland for nytt oppdrag. Under samtalen kom meldingen om jordras i Hatlestad Terrasse. Bil 3 med fire mann var ca. 700 meter fra rasstedet. Synet som møtte dem var lite hyggelig. Det var store trær, jord og steinmasser som var kommet ned over veibanen og inn i husrekken i Hatlestad Terrasse fra og med nr. 40 til og med nr. 48. Jordmassene stod inntil to meter oppetter husveggene.

Vakthavende brannmester Carl Robert Tvedt fikk det ekstra vanskelig da han selv hadde bodd i nr. 46 i 12 år, og kjente de fleste av beboerne.
Det ble fort klart at flere personer var levende begravd, og de klarte ikke å komme seg ut av jordmassene ved egen hjelp.
Brannmesterens første disposisjon var å gi ordre om å evakuere beboere til sikkert område, og selv begynte han å løpe gjennom de rasrammede husene på leting etter overlevende. Den første han møtte var en far som fortalte at konen og et barn lå begravd under jordmassene på soverommet. Samtidig ble det fortalt fra nabohuset (det han selv hadde bodd i) at foreldrene der var savnet, og soverommet var fylt med jord.

Brannmesteren anmodet Alarmsentralen om å sende alt tilgjengelig mannskap til ulykkestedet.
Store styrker ble satt inn i redningsarbeidet, deriblant 40 mann fra brannvesenet inkludert nabobrannvesenet i Os kommune, 50 i reserve fra Sivilforsvaret samt en mengde mannskaper fra politi, helse, Forsvaret og frivillige.

Vanskelig redningsarbeid
Redningsmannskaper ble umiddelbart satt i arbeid for å grave etter de savnede. Det var vanskelige forhold og det ble til dels gravd med bare hender. Vann- og jordmassene trykket mot husveggene og der kom stadig småras mot husene. I denne fasen var der fire savnede – to i nr. 44 og 2 i nr. 46. Først ble der funnet en 27 år gammel dame under massene i nr. 44 og der ble startet gjenoppliving, men dessverre så hun på sykehuset senere. Etter enda en stund ble datteren, en fire år gammel jente funnet bevisstløs. I skrivende stund er tilstanden hennes fremdeles kritisk.
En mann ble funnet ved bevissthet og gravd frem i nr. 46 og han kunne fortelle at konen hadde lagt i sengen ved siden av ham. Konen ble funnet død senere på morgenen.
Situasjonen ble da vurdert så farlig at mannskapene fikk ordre om å trekke seg ut av området. Deretter ble innsatsen omdirigert slik at kun små grupper på fem mannskaper fikk gå inn i området om gangen. Politiet satte inn lavinehunder i søket.

Godt samarbeid
Brannmester Tvedt fikk et veldigt spesielt oppdrag denne natten, og presiserer det gode samarbeidet mellom alle involverte på ulykkesstedet. Selv trekker han frem risikoen ved arbeidet i et slikt rasområde med tanke på sikkerheten for redningsmannskapene. Veien var tildels stengt i tre uker etter ulykken på grunn av fare for nye ras.
Som han selv sier så kan han ikke fri seg fra tankene på at han og familien har bodd i det verst rammede huset i 12 år.
Geologer foreslår riving av 12 hus i området på grunn av fremtidig rasfare. To personer døde og åtte ble skadet i ulykken. ” ( sitat slutt )

«Det tredje dødsofferet i denne katastrofen ble det lille barnet, som brannmannen forteller om. Hun døde på  Haukeland sykehus noen måneder senere, etter at legene hadde avsluttet behandlingen, som holdt henne i live. Barnets far gikk forlik med sykehuset.”(sitat er hentet fra Internett )

Kan EISCAT/HAARP-teknologi forårsake slike ødeleggelser, som denne katastrofen i Bergen? De, fleste som har satt seg inn i teknologien mener at de kan det. Teknologien er der og kapasiteten er der. Det finnes flere ulykker og katastrofer i Skandinavia i den nære historien, som flere setter spørsmålstegn på. Scandinavian Star-brann, Estonia-ulykken, Sleipner-ulykken, eksplosjonen ombord på atomubåten Kursk. Alle disse ulykkene har skjedd i HAARP-tidsalderen.

Per definisjon, og etter statuttene til EISCAT, vil  organisasjonen » søke samarbeid med andre radarer». Når en radar som regel, i de aller fleste tilfeller, ligger under det militæres ansvar og eies av landets forsvarsdepartement, så sier det seg selv at Globus II er en interessant samarbeidspartner for EISCAT. Den amerikanske militærindustrikjempen Raytheon stod for byggingen både av det amerikanske HAARP og Globus II radaren i Vardø. Raytheon sies å være eieren av patentene til teknologien. Det skulle være overraskende, om Globus II ikke var utstyrt med HAARP-teknologi, eller hadde kapasitet til det.

Det finnes veldig lite eller ingen litteratur om EISCAT og HAARP på norsk.  Men jeg fant på nettet et par blogger, som tok for seg temaet. Bloggere må ha lest de mest kjente amerikanske bøker om anleggene. Begge bloggene er hentet fra VG-nett på Internett. Det har ikke lyktes for meg å komme i kontakt med bloggere, som opptrer anonymt, slik disse gjør.

«Nordlysforskning » eller geofysisk supervåpen?

Skrevet av Apokalupsis 11. april 2008, klokken 02.05

På Ramfjordmoen like utenfor Tromsø ligger det etter hvert så omdiskuterte EISCAT-anlegget. Helt siden anlegget ble bygget på 80-tallet har folk i området vært bekymret.

Bakgrunnen for det er blant annet sterke forstyrrelser på radio-, TV- og telefon-apparater. EISCAT ga næring til bekymringen ved å dele ut spesialutstyr for å skjerme mot elektromagnetisk stråling fra anlegget. Hos Odd Johansen, som bor like ved radaranlegget, er strålingen så intens at EISCAT på begynnelsen av 90-tallet betalte for full isolasjon av huset hans.

I et intervju med NRK forteller Johansen at det ble lagt hønsenetting og brennlakkerte stålplater på hele huset. I tillegg ble det satt inn spesialvinduer for å stoppe strålene. En annen nabo til anlegget ble tilbudt det samme, men takket nei. Ifølge NRK fikk han i stedet rundt 500 000 kroner i kompensasjon fra EISCAT. Flere av de NRK har vært i kontakt med hevder at folk i området blir syke av strålingen fra anlegget. NRK har også fått tak i et brev hvor EISCAT opplyser at strålingsnivået kan være opptil 10 ganger over tillatt nivå i nærheten av anlegget, og Miljøvernforbundet krever nå full gransking av hvilke strålingsnivå befolkningen på Ramfjordmoen egentlig utsettes for.

Ved siden av rakettskytefeltet på Andøya er EISCAT-prosjektet blant de viktigste internasjonale nordlysforskningsprosjekter med base i Skandinavia. Offisielt gir prosjektet inntrykk av å være et akademisk prosjekt, hvor formålet er å forstå de forskjellige former for vekselvirkning mellom solen, det interplanetære rom, jordens magnetosfære, ionosfære og atmosfære på høye breddegrader. Mange kritiske røster, deriblant russiske myndigheter, har imidlertid hevet seg mot dette prosjektet, og mener at det lett kan misbrukes og kanskje blir misbrukt alt i dag.

Anlegget på Ramfjordmoen består av store UHF- og VHF-radarer i tillegg til en såkalte ionosfærisk heater. Slik jeg har skjønt det, er dette et slags reversert radioteleskop, antenner som sender ut superkraftige radiobølger og som nærmest «koker» den øvre atmosfæren. Anlegget har forøvrig påfallende mange likhetstrekk med det svært omstridte HAARP-anlegget i Alaska

The High-frequency Active Auroral Research Program (HAARP) er et program ledet av US. Air Force og US. Navy, etablert i 1993. Det er utviklet for å forstå, simulere og kontrollere ionosfæriske prosesser som kan påvirke virkemåten til kommunikasjons- og overvåkningssystemer. Resultatene av forskningen skal kunne nyttiggjøres både til sivile og militære formål. Kritikere av HAARP frykter at dette er et program som kan bidra til militarisering av verdensrommet, og at målet for prosjektet er å kunne drive utstrakt kontroll av kommunikasjoner.

Systemet kan også sees i sammenheng med målet om å utvikle et rakettskjold, men vil åpenbart ha langt videre og mer skremmende bruksmuligheter.

Dr. Bernard J. Eastlund, gudfaren bak HAARP-teknologien, uttalte følgende i et intervju med OMNI-Magazine i 1998: «Man kan faktisk løfte den øvre atmosfære. Man kan bevege den og gjøre andre ting med den. Det er mulig å endre været ved f.eks. å manipulere vindmønstrene i den øvre atmosfære.» Videre uttalte Eastlund: «Dette apparatet kan skape total blokkering av radiokommunikasjonene over svært store deler av jorden. . . .modifisering av været. . . ozon- og nitrogen-konsentrasjonene kan økes på kunstig vis.»

I Russland finnes det et lignende anlegg ved navn Sura

Allerede tidlig i forskningen, på 1960-, og 1970-tallet innså russerne de fremtidige militære mulighetene på området det være seg strategiske -, taktiske -, masseødeleggende eller antipersonellvåpen. Og det som verre var, mulighetene for å snu naturen selv mot mennesker. I 1975 holdt den sovjetiske presidenten Bresjnev en tale, myntet på USA, hvor han advarte mot slike våpen, som var enda verre enn atomvåpen. Bresjnev fikk gehør i FN som utformet et forbud på disse våpen men ble ignorert.

Norsk lege, Vilhelm Schjelderup, gav ut en bok i 1987, ” Elektromagnetismen og livet – en konfrontasjon mellom to supermakter ”, hvor han kort behandler kappløpet med disse våpen mellom Sovjetunionen og USA. Schjelderup ble en enslig svane blant norske varslere for flere titals av år. Han reviderte boken sin og gav den ut i 2006. Denne tendensen fortsetter også andre steder. Amerikaneren Jeff Hecht gav ut en bok ” Beam Weapons. The Next Arms Race ” i 1984, midt i kappløpet om Star Wars våpen. Boken ble aktuell på nytt etter nesten 20 år og ble utgitt i ny trykk i 2000. Forfatteren trengte ikke å fornye noe av innholdet ! Jeg vil anbefale boken til de av leserne som er interessert i de tekniske løsninger av disse våpen. Boken gir utfyllende svar på hvordan disse ( stråle ) våpen fungerer.

I 2002 sendte den russiske statsdumaen ut en appell med krav om et internasjonalt forbud mot geofysiske eksperimenter av den typen USA og Norge (og russerne selv) driver på med.

«Under the High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP), the U.S. is creating new integral geophysical weapons that may influence the near-Earth medium with high-frequency radio waves.

The significance of this qualitative leap could be compared to the transition from cold steel to fire arms, or from conventional weapons to nuclear weapons. This new type of weapons differs from previous types in that the near-Earth medium becomes at once an object of direct influence and its component

When these facilities are launched into space from Norway, Alaska and Greenland, a closed contour will be created with a truly fantastic integral potential for influencing the near-Earth medium.

The U.S. plans to carry out large-scale scientific experiments, under the HAARP program, and not controlled by the global community, will create weapons capable of breaking radio communication lines and equipment installed on spaceships and rockets, provoke serious accidents in electricity networks and in oil and gas pipelines and have a negative impact on the mental health of people populating entire regions

Appellen ble underskrevet av 90 medlemmer av den russiske statsdumaen, og sendt til president Vladimir Putin, FN, EU-landene, internasjonale organisasjoner, vitenskapsinstitusjoner og pressebyråer verden over.

Samme år krevde Kjetil Bjørklund (SV) svar på om Norge på noen måte er involvert i dette. Daværende forsvarsminister Kristin Krohn Devold (H) kunne på sin side bekrefte at Forsvaret ikke er involvert i dette forskningsprogrammet.

Jeg har imidlertid vanskelig for å tro at russernes påstander er hentet ut av løse luften, ikke minst fordi russerne selv er i besittelse av slik teknologi, og for øvrig befinner seg et godt hestehode foran resten av verden når det gjelder forskning på dette feltet.

Partisjef Leonid Bresjnev talte allerede i 1975 for et gjensidig amerikansk/russisk forbud mot utvikling av en ny type våpen, som han karakteriserte som verre enn atomvåpen. USA tok – den gang som nå – ikke i mot invitasjonen til dialog. ” ( sitat slutt )

Den andre bloggen ble skrevet i 2006 av en som kaller seg Ceeker

Dette er et tema som jeg ikke kan noe så mye om, men det er så viktig at jeg lager en liten artikkel om det, og om noen fatter interesse kan de studere dette nærmere.

Etter som jeg skjønner handler alt om frekvenser, lyd er en frekvens, lys er en og radiosignaler en annen. Og alle ting har en egenfrekvens, det mest banale eksempelet husker vi sikkert fra skolen, hvor man har en planke med flere spiker i, disse er ikke spikret helt ned, men med varierende dybde. Dersom det er to spiker som er slått like langt ned og man slår på den ene  spikeren fra siden slik at den starter å vibrere, vil den andre spikeren også starte å vibrere, dette er fordi begge spikrene har samme egenfrekvens, og det oppstår en resonans mellom dem.

Det er det samme når du søker på radioen, radiostasjonen sender med en frekvens, si 100MHz, stiller du radioen din inn på den sammefrekvensen vil det oppstå resonans mellom radioen din og senderen.

En annen måte å se dette på er på lekeplassen, du setter deg på ei huske som står helt stille, for at du skal kunne klare å lage store svingninger må du tilføre litt kraft, du legger deg bakover og strekker ut føttene, huska beveger seg litt framover, når den beveger seg

bakover igjen retter du deg opp og så strekker deg ut igjen når huska starter å bevege seg forover igjen. Altså du tilfører kraft, kun en liten kraft hver gang, men du gjør det hver gang huska beveger seg forover. Dvs. du har funnet egenfrekvensen til huska, og tilfører en liten kraft med samme frekvens, men energien du tilfører bygger seg opp og du får større og større fart, man kan si at du oscillerer med samme frekvens som huska.

Du tilfører kun litt kraft på akkurat det rette tidspunktet, og slik får du bygget opp en stor fart. Og vi alle vet jo hvordan det går om du får for stor fart.

Mange har kanskje hørt om Nikolai Tesla, geniet som levdte i begynnelsen av dette århundret som. Mye av hans eksperimenter dreide seg om elektrisitet, elektromagnetisme og resonans. Han lagde bla. en liten mekanisk oscillator, plasserte den på en av stålpillarene til et høybygg som var under bygging. Oscillatoren traff egenfrekvensen til pillaren, svigningen ble større og større, de som jobbet oppe i høyden kjente jo vibrasjonene og trodde opplevde et jordskjelv, historien sier litt forskjellige ting, om deler av bygningen falt ned eller ikke er litt uklart, men sikkert og visst var at arbeiderene ble ganske skremt og forhåpentlig vis tok Tesla oscillatoren bort før vibrasjonene ble så store at ting ble ødelagt.

Som sagt har alt en egenfrekvens, bygninger og bruer har en egenfrekvens, forskjellige lag i jordskorpa har sine egene frekvenser (noe som utnyttes når man bruker en type radar for å se hva som befinner seg under overflaten). det er det samme med kroppen din og hjernen din, og jorda har også sin egenfrekvens. Dette var noe Tesla innså og derfor uttalte han at han kunne klare å splitte jorda i to.

Din sinnstilstand har også forskjellige frekvenser, når du er avslappet er du i frekvensområdet 8-13Hz, er du sint/stressa ligger det rundt 25Hz, og sover du er du under 4Hz.

Teslas arbeid har blitt videreført og forbedret i mange år etter hans død, og noe av dette har bla. resultert i teknologi som HAARP og EISCAT-radarer. Dette er såkalte ionosfæriske-heatere, dvs de manipulerer ionosfæren for å oppnå forskjellige effekter. Om du tenker deg ionosfære som et nett med gitarstrenger som kan vibrere og HAARP antennene som sender mikrobølger opp og ‘slår' på disse strengene, og bruk samme tankegang som eks. med gutten på huska. Dersom du finner egenfrekvensen til strengene og ‘slår' på strengene med akkurat samme frekvens så kan du oppnå mange forskjellige effekter ved å variere frekvens, styrke, retning osv.

(vet ikke om dette forklarer teknologien på helt riktig måte, men under ligger noen linker som kan hjelpe deg til å forstå, HAARP og EISCAT er vel to forskjellige teknologier, men bruker samme prinsipp… )»

Bruksområder for HAARP

– Over horisonten radar, du bruker ionosfæren som et ‘speil' for RF

– Manipulere mennesker

– Manipulere vær/jetstrøm, forårsake regn/tørke/ekstremvær

– Forårsake jordskjelv?

– Kommunikasjon med ubåter

– Forstyrre kommunikasjon over et stort område

– Radar for oljeleting

– Rakettskjold

m.m. ”

Begge bloggerne inviterte til meningsutveksling, og det var en god del mennesker som deltok med korte kommentarer. Det som er gledelig, er at det nå endelig er fravær av kommentarer som ” oppsøk lege ”, ” har du glemt å ta pillene dine ”, ” ko- ko ” osv. I ti år slet jeg med slike kommentarer, når jeg på norske newsgrupper skrev om EISCAT, HAARP og relaterte saker.

I dag er det mer PK, politisk korrekt, å sette seg inn i sakene konspirasjonsteoretikerne har skrevet og snakket om i ti år her i Norge, og i minst tyve, tredve år i USA og i Storbritannia. Norge ligger ti år etter i utviklingen også på dette området.

Nå skal vi se litt på hva det gamle Sovjetunionen drev på i området og når det begynte å skje ting i USA. Vi starter med HAARP fordi Norge har nære relasjoner til det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon og det kan antaes, at Norge i 2013 er tett integrert i det nyeste med den amerikanske elektroniske krigføringen. I 1995 bestemte den norske regjeringen å skifte ut de gamle F-16 jagerflyene med 48 nyere fly.  Media skrev, at det hadde kommet inn to bud. Den ene fra det svenske SAAB og den andre fra det amerikanske Lockheed Martin. Det norske forsvaret skal bruke 100 milliarder kroner for å kjøpe inn og drifte flyene. Om det blir amerikanske eller svenske jagerflyer i det nære fremtidens luftforsvar må regjeringen ta stilling til innen nåværende år. Det blir fortalt at flyene må ha kapasitet til å drifte forsvaret i 40 år inn i fremtiden. Det er ikke godt å si hvilke krav regjeringen må stille til flyene når det er bare fantasien som stiller grensene for de nye våpen.

En HAARP som engler ikke ønsker å spille på

HAARP er akronym for ” High Frequency Active Auroral Reseach Program ” ( http://www.haarp.alaska.edu/haarp/index.html ), som refererer både til teknologien og organisasjonen. Offisielt studerer programmet med andre ord nordlys ved hjelp av høyfrekvent radiostråling og eies for det meste av den sjømilitære sektoren av den amerikanske regjeringen. Det er den sjømilitære sektoren som leder og fører krigene i utlandet hvor den amerikanske regjeringen er involvert i, U.S. Marine.

HAARP begynte sitt virke i 1993 og anlegget ble bygd i Alaska, hvor det var tilgang til strøm for driften av anlegget, og hvor nordlysaktiviteten er stor. Teknisk sett er HAARP EISCATs «lillebror «. Den bruker den samme teknologien, inkoherent spredning, men fungerer etter manges mening som seletøy for militære formål, dvs. utviklingen av energivåpen i global målestokk. Programmet skal etter planer løpe i 20 år, frem til 2013.  Det er logisk å tenke på at våpnene er nå i testfase i større målestokk, at HAARP utgjør laboratoriet. Det kan tenkes at det nå foregår anbud på å levere teknologien til produksjon av disse våpen. Om et par år vil våpnene være til salgs og tilpasset de nye radarer, nye C-130 Hercules fly, nye jagerfly og en helt ny flåte av satellitter. I Norge vil Globus II radar ha mye å sette fingrene i bare under de par neste år. Fordi Norge vil henge med i kappløpet, det har statsministeren kunngjort. Det betyr nye tester av energivåpen på norsk grunn, offisielt på militære testområder heretter. De hemmelige testene på sivil befolkning har foregått allerede i mange år, slik jeg har antydet allerede.

HAARP er misbruk av energi satt i system. Energi og atter energi. For å få omkringliggende miljø og natur i så stor ubalanse, at det settes i gang kjedereaksjoner som kan bli ødeleggende for livsformer, som helt uvitende befinner seg i området det være seg mennesker eller dyr. Heller ikke planteverden gjør et unntak.

HAARP betyr energi. Energiens egenskaper kan manipuleres, forsterkes og det kan være seletøy til forskjellige formål innen krig og fred. HAARP anlegget i Alaska består av 180 radiomaster, som har kapasitet til å sende opp i atmosfæren de sterkeste radiosignaler som vitenskapen kan hoste opp i 2013, for å modifisere, endre og påvirke den naturlige balansen i ionosfæren, dokk midlertidig blir det sagt. Ionosfæren får med andre ord bank og juling i 24 timer i døgnet i perioder av flere måneder i sleng. HAARP gjør generelt sett de samme ting som EISCAT og de andre tilsvarende anlegg rundt om på jorden, men er hardere og mer aggressiv og bruker sterkere krutt enn de andre. HAARP er dermed gjenstand til aller dypeste bekymring hos oss som ser farene, har observert farene og erfart de negative virkningene av virksomheten.

Vi som er opptatt av de skremmende utsikter for bruk av teknologien bak HAARP ( og EISCAT ) må lære prinsippene bak teknologien og sette ord på den på en forståelig måte, slik at folk flest kan gjøre opp sin mening, når myndighetene tier. Det gjelder å kunne beskytte seg selv, sin familie og det nære miljø man er avhengig av i det daglige liv. Det må legges press på myndigheter som må komme på banen og ta ansvar f.eks. for evakueringer av mennesker og dyr i utsatte områder. Aller helst må myndighetene slutte å spille med de militære russisk rulett for menneskeliv, og forby og legge ned virksomheten på disse anlegg på verdensbasis. Fordi for den nyeste teknologien spiller det ingen rolle hvor i verden du bor hvis du er utsatt. Jeg og min familie i Drammen i Norge kan bli offer for den australske sprederen av ionosfæren i form av plutselig lyn,  eller for jordskjelv eller ras.

HAARP og andre inkoherente spredere i den vestlige verden har sine røtter langt inn i de dype skogene og bratte fjellene i Sibir i det gamle Sovjetunionen, hvor forskningen på området har foregått uavbrutt siden begynnelsen av 1900-tallet. Tidlig, helt i begynnelsen, var russerne opptatt av, hvordan levende livsformer, det være seg mennesker, dyr eller planter reagerte på elektromagnetisme og spredningen av den i naturen. Om dette opptatthet skyldes at russerne har en sterkere følelse av omsorg for alt som er levende, enn sine vestlige kolleger, eller om det dreier seg bare om en vitenskapelig nysgjerrighet er ikke godt å si. De russiske vitenskapsmennenes resultater på forskningen på området førte til at de så seg nødt til å advare sterkt mot at liv blir utsatt for disse energier, og det meste av forskningen, i hvertfall i tidlig fase ble avsluttet og lagt ned. Forskningen kom frem til at spesielt ekstremt lave frekvenser av elektromagnetisk stråling kunne være farlig for det levende i naturen og det ble satt opp fra den russiske statens side standarder for stråling.

De vestlige vitenskapsmenn ignorerte, og de godkjente standarder for stråling i vesten ligger tusenvis av ganger høyere enn i Russland. Den vestlige vitenskapen rundt HAARP baserer seg på Nikola Teslas eksperimenteringen om elektromagnetisme i begynnelsen av 1900-tallet samt på den tyske forskningen før og under naziregime.

Mind control

De russiske forskerne fant ut tidlig i forskningen at de laveste frekvensene av elektromagnetisme påvirket, og / eller kunne samspille med levende celler, medregnet menneskehjernen og hjernens kommunikasjonssystemet hjernebølger. De vestlige forskerkolleger omsatte denne viten i praksis, og satte opp eksperimenter, hvor dyr kunne fjernstyres ved hjelp av radiobølger via elektriske hjerneimplantater. Ledende forsker i området, Dr. Jose Delgado, skrev til den amerikanske regjeringen, at hans funn åpnet for politisk og sosial kontroll og overvåking for hele den amerikanske befolkningen. Dette brevet var trolig et av  årsakene til, at det sannsynligvis, og igjen i all hemmelighet, ble blåst liv i de gamle mind control – projektene, som CIAs MKUltra og  tilsvarende til det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon. Man fant raskt ut at bl.a. HAARP kunne ha denne kapasiteten. Politisk og sosial kontroll av massene er hver en makthaverens drøm. I dag snakker vi om politisk kontroll av massene i global målestokk.

Rakettskjold

Hemmelige dokumenter, som jeg har fått tak i, beskriver EISCAT-anleggene i Tromsø, Svalbard,Kiiruna i Sverige og Sodankylä i Finland som topphemmelige radarar for USAs og NATOs rakettskjold. EISCAT har en skjult frekvens, som er identisk med det amerikanske forsvarets rakettskjold frekvens. Den russiske regjeringen er ikke klar over dette – foreløpig. Frekvensen er brudd på ABM-avtalen mellom Russland og USA.  (ABM-avtalen er en avtale, som forbyr antirakettforsvar og ble inngått mellom presidentene Richard Nixon og Leonid Brezjnev i Moskva 26.mai 1972 ). Den 13. juni 2002 trakk USA seg ensidig fra avtalen. ABM-avtalens hensikt var å hindre våpenkappløp i rommet.

EISCAT er en over-horisonten radar og kan påvirke på en måte at fiendtlige missiler kan ødelegges i ro og mak allerede når de har kommet opp til atmosfæren. EISCAT-radarens og rakettskjoldradarens signaler popper tilbake til jorden og sender en svak signal tilbake til forskningsstasjonen. EISCAT radaren i Tromsø er pulsmoduloid radar som bruker en hemmelig, skjult frekvens, samme som USAs rakettskjold. Sodankyläs EISCAT forskningsstasjon i Finland samarbeider med Pentagon, USAs forsvarsdepartement. Stasjonen forsker på 3D-spredningsradarar ( http://www.forskning.no/artikler/2012/mars/315176 ).EISCAT vil bruke da sine enkle antenner, opptil 30.000 i antallet, som en eneste stor sender, som sikter og konsentrerer sine elektromagnetiske ståler i en veldig liten område i ionosfæren ( http://www.eiscat3d.se/content/eiscat-explained-norwegian ). Partiklene, som er elektronisk ladet blir varmet opp til 1600 grader som gjør at partiklenes egenskaper forandrer seg  for eksempel på måten de leder elektrisitet. Dette gjør blant annet mulig at en kan forstyrre radiosignaler hos fiendtlige missiler slik at en kan ødelegge missilene uten å behøve å skyte dem ned. Ved å manipulere ionosfærens egenskaper kan en i tillegg forstyrre kommunikasjonen mellom satellittene og deres stasjoner på bakken.

Disse systemene og forskningen trenger penger, mange penger, og blir finansiert ved hjelp av svarte, hemmelige budsjetter. Det amerikanske forsvarsdepartementet betaler i hemmelighet for eksempel 240 millioner euro og mer. Teknologien hjelper USA å slå til med atommissiler mot Russland uten at Russland er i stand til motangrep. Derfor ABM-avtale.

Atomvåpnenes skrekkraft brukes i nye områder i Arktis når man kommer i konflikt på grunn av arktiske naturressurser. EISCATs frekvens er den samme, som USAs tidligvarslingssystem gjennom DSP-satellitter ( defens support program ), tidligvarslingssystem BMEWS ( ballistic missile early warnings system ).

Kan HAARP-prosjektet være til for tankekontroll (Mind Control)?

De russiske forskerne fant ut tidlig i forskningen at de laveste frekvensene av elektromagnetisme påvirket, og / eller kunne samspille med levende celler, medregnet menneskehjernen og hjernens kommunikasjonssystemet hjernebølger. De vestlige forskerkolleger omsatte denne viten i praksis, og satte opp eksperimenter, hvor dyr kunne fjernstyres ved hjelp av radiobølger via elektriske hjerneimplantater. Ledende forsker i området, Dr. Jose Delgado, skrev til den amerikanske regjeringen, at hans funn åpnet for politisk og sosial kontroll og overvåking for hele den amerikanske befolkningen. Dette brevet var trolig et av  årsakene til, at det sannsynligvis, og igjen i all hemmelighet, ble blåst liv i de gamle mind control – projektene, som CIAs MKUltra og  tilsvarende til det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon. Man fant raskt ut at bl.a. HAARP kunne ha denne kapasiteten. Politisk og sosial kontroll av massene er hver en makthaverens drøm. I dag snakker vi om politisk kontroll av massene i global målestokk.

Jorden er pakket inn i et magnetisk felt som likner på en smultring. Sirkulære linjer av magnetiske linjer faller uten opphold ned over Nordpolen og de kommer dit fra Sydpolen.  Ionosfæren er en elektromagnetisk bølgeleder som befinner seg 100 kilometer over jorden. Den består av et lag med elektrisk ladede partikler som fungerer som et skjold mot solvinder. Naturlige bølger er knyttet til elektrisk aktivitet i atmosfæren og antas å være forårsaket av tordenvær. Disse bølgene blir kalt for ”Schumann resonans”. Den er sterkest på 7,8 Hz. Dette er svært lavt frekvente ( ELF ) bølger som naturlig finnes i jordens elektromagnetiske hulrom mellom bakken og ionosfæren. Disse jordens hjernebølger er identiske med spektrumet av vår hjernebølger.

( 1 hertz = 1 svingning per sekund, 1 Khz = 1000, 1Mhz = 1 million. En 1 Hertz-bølge er 186.000 mil lang, 10 Hz er 18.000 mil. Radiobølger beveger seg med lysets hastighet ).

Universet har utformet levende vesener slik at de står i resonans med denne naturlige frekvenspulsen for å utvikle seg harmonisk. USA-regjeringens vitenskapsmenn har funnet ut at de kan manipulere ionosfæren ved hjelp av transmittere/sendere som kalles for HAARP (High-Frequency Active Auroral Research Program). Disse sender fokusert strålekraft for å varme opp deler av ionosfæren og som spretter ned igjen.

ELF-bølger fra HAARP skaper stemningsendringer som påvirker millioner av mennesker. Den tiltenkte effekten er på hele 1700 milliarder watt strøm.

Jordens naturlige hjernerytme er balansert med disse bølger. De er av samme mineraler som de røde blodlegemene hos mennesket. Det er påvist en relasjon mellom blodet og de geomagnetiske bølgene. En ubalanse mellom Schumann og de geomagnetiske bølgene forstyrrer biorytmene. Disse naturlige geomagnetiske bølgene blir erstattet av kunstig skapte svært lavfrekvente (VLF) bakkebølger som kommer fra GWEN-master.

GWEN-senderne

GWEN (Ground Wave Emergency Network) sendere som er plassert 200 mil fra hverandre over hele USA, gjør det mulig å tillate at frekvenser blir skreddersydd for den geomagnetiske feltstyrken i hvert område og gjør det mulig å forandre det magnetiske feltet. De opererer i VLF-området med overføringer mellom VLF 150 og 175 KHz. De sender også UHF-bølger mellom 225 og 400 MHz. VLF–signaler ferdes ved hjelp av bølger som når jordnivået raskere enn stråler som går opp i atmosfæren.

En GWEN–stasjon overfører opptil ca. 100 mil, signalet avtar kraftig med avstanden. Hele GWEN–systemet består av (avhengig av kilde for data), fra 58 til 300 sendere spredt over USA med et 100–170 meter høyt tårn. 100 meter kobberkabler stråler ut fra basen av systemet under jorden hvor bakken benyttes som en leder for å stråle ut radiobølgeenergi over svært lange avstander. USA bader i dette magnetiske feltet som stiger opp til 170 meter.

GWEN–sendere har mange ulike funksjoner inkludert kontroll av været, tankene, atferd og humør. Teknologien fungerer også ned til kjellernivå slik at teknologien kan benyttes til tankekontroll mot de fleste innbyggere. Det er lettere å tankekontrollere og hypnotisere folk som bader i kunstige elektromagnetiske bølger. Hele den kunstige bakkebølgen er spredt utover USA som et nett.

Enorm energi skytes ut i atmosfæren

Dette arbeidet gjøres i samarbeid med den russiske Hakkespett–senderen (Woodpecker transmitter) som tilsvarer HAARP-teknologien. Russerne selger helt åpenlyst en liten versjon av deres værsystem, kalt Elate, som kan fininnstille værmønsteret over områder på 200 mil. Elate har den samme rekkevidde som en GWEN–enhet. En sender er utplassert på flyplassen i Moskva hvor GWEN–mastene skyter i vei enorme utbrudd av energi ut i atmosfæren i samarbeid med HAARP. Nettstedet CuttingEdge.org skrev en rapport om hvordan de store oversvømmelser i Midtvesten i USA skjedde i 1993 påståelig ved hjelp av HAARP.

Usynlige enorme «elver» som består av flytende damp beveger seg mot polene i den nedre atmosfære. De er på høyde med Amazonelven og er opptil 480 mil bred og rundt 4.800 mil lang. De finnes 1,9 mil over jorden og består av store mengder med vann per sekund (rundt 154 kg). Det finnes 5 atmosfæriske elver i hver halvkule. En massiv flom kan skapes ved å demme opp en av disse massive dampelvene som da kan forårsake store mengder nedbør.

Produserer flom og jordskjelv

GWEN–mastene som er plassert langs områdene nord i Missouri og Missisippi ble slått på i 40 dager, muligens for å gjenspeile flommen i det gamle testamentet. Dette ble utført i samarbeid med HAARP. Elvene svømmet over som et resultat av dette og forårsaket tap på landbruksprodukter for 12–15 milliarder dollar.

HAARP kan også produsere jordskjelv ved å fokusere på jordskorpens bristepunkter. GWEN–mastene er forøvrig plassert på bristepunktene og på vulkaniske områder på nordøstsiden av Stillehavet.

Hjernebølger

I 1963 oppdaget Dr Robert Becker effektene av eksterne magnetfelt i hjernebølger som viser en sammenheng mellom psykisk tilstand og solens magnetiske stormer. Han utsatte frivillige til pulserende magnetiske felt tilsvarende solstormene og fant en lignende respons. Amerikansk 60 Hz elektrisk strøm og ELF–bølger vibrerte på samme frekvens som den menneskelige hjernen.

Dr Andrija Puharich fant på 50- og 60–tallet at klarsynte menneskers hjernebølger ble 8 Hz når kraften var aktiv. Han så en indisk Yogi i 1956 kontrollere sine hjernebølger bevisst ved å skifte sin bevissthet fra et nivå til et annet. Puharich trente personer med bio–feedback for bevisst å oppnå 8 Hz bølger. En healer kunne få 8 Hz bølger ved å koble seg mentalt inn på en pasient og på denne måten heale hennes hjerteproblem. En person som sender ut en slik frekvens kan dermed få en annen person å resonere på den samme frekvensen.

Svært sårbar

Hjernen vår er svært sårbar for teknologi som sender ut ELF-bølger fordi den umiddelbart gir resonans til signaler fra utsiden lignende den effekten som oppstår når man slår på en stemmegaffel. Puharich oppdaget at 7,83 Hz (jordens pulshastighet) gjorde at en person følte seg bra, mens 10,80 Hz forårsaket opprørsk atferd og 6,6 Hz fører til depresjon. Puharich lagde ELF-bølger som forandret RNA og DNA ved å bryte hydrogenband for å gi en person høyere vibrasjonshastighet. Han ville gå ut over de synske 8 Hz hjernebølgene og tiltrekke PSI–fenomener. James Hurtak som tidligere jobbet for Puharich, skrev i sin bok Enochs nøkler (The Keys of Enoch) at ultrafiolett lys forårsaket at hydrogenbandet brøt opp og økte vibrasjonshastigheten.

Puharich presenterte psykiske effekter av ELF-bølger til militære ledere, men de ville ikke innrømme at de trodde på hans resultater. Dermed ga han denne informasjonen til flere andre vestlige land. Det hevdes at den amerikanske regjeringen brant deretter ned hans hjem i New York hvorav han flyktet til Mexico.

Russerne oppdaget hvilke ELF-frekvenser som gjorde hva i den menneskelige hjerne og begynte å stråle den amerikanske ambassaden i Moskva 4. juli 1976 med elektromagnetiske bølger herunder fokus på 10 Hz. (10 Hz setter folk i en hypnotisk tilstand). Russerne og nordkoreanere bruker dette i bærbare «mind control»-maskiner for å få frem tilståelser. (Maskinen benyttes også i en amerikansk kirke for å hjelpe menigheten til å tro! )

Den russiske ”hakkespett”-signalstrålen rekker over hele verden fra en sender i nærheten av Kiev. US Air Force (det amerikanske luftvåpen) hevder å ha identifisert 5 forskjellige frekvenser fra Woodpecker-signalstrålen som sendes gjennom jorden og atmosfæren.

Nikola Tesla avdekket i 1901 at energi kunne overføres via bakken ved hjelp av ELF-bølger. Ingenting stopper eller svekker signalene.

EISCAT/HAARP og kommende istid

Elektromagnetisk manipulering av ionosfæren fører til kaostilstander også i vær og vind. Kaoset, global oppvarming, har begynt å virke på den oppvarmende Golfstrømmen i atlanteren og det er en stor fare for at strømmen vil svekkes og snu på grunn av en ubalanse mellom mengden av ferskvann blandet med saltvann. Det kommer mer og mer ferskvann blandet med  saltvann når isen på Grønland, Nordpolen og Antarktis smelter grunnet høyere verdier av CO2 i luften.

Når vannet i Atlanteren og andre store havområder på planeten blir 7 grader kaldere vil det forårsake store endringer i atmosfæren. Meget kraftige, farlige og ødeleggende superorkaner vil oppstå på hav og land i en periode på noen dager. Luften kjølner til og det vil oppstå lokalt meget lave temperaturer ned til minus 100 grader og kaldere. Nedbøren vil komme som snø og det vil snø i dagevis og ukevis. Istiden er et faktum bare på noen dager. Dette vil sannsynligvis skje på den nordlige halvdelen av jordkloden.

Ionosfæren vil gå tilbake i balanse så fort den elektromagnetiske manipuleringen av den opphører. Derfor må vi presse regjeringen til å slå av EISCAT- anleggene i Norge , HAARP-anleggene i USA og de noen få andre anlegg rundt omkring i verden.

Brev til stortingets politiske partier den 21.januar 2010

EISCAT i Tromsø og på Svalbard – hemmelig agenda

Jeg sendte dette brevet til norske politikere i 2010 der jeg anmodet om stengning av de norske EISCAT-anleggene:

Undertegnende har skjønt, etter mye research, at det norske Storting bevilger, gjennom Norsk Forskningsråd, store pengebeløp til EISCAT ( European Incoherent SCATer ) radaranlegg i Tromsø og på Svalbard.

Gjennom forskningsrådet og sammen med forskningsrådene i Sverige, Finland, Tyskland, Storbritannia, Japan, Kina og Ukraina eier den norske stat EISCAT-anleggene i Norge. EISCAT ble opprinnelig bygd ved hjelp av det tyske Max Planck – instituttet på 1970-tallet. Siden har det blitt gjort teknologiske og organisatoriske oppgraderinger ved anleggene.

Det er veldig lite, så godt som ingenting informasjon i media om EISCAT, som arbeider parallelt med det amerikanske HAARP anlegget i Alaskas Gakona, eiet og driftet av det amerikanske sjøforsvaret og luftforsvaret, og SURA-anleggene i Russland. Offisielt heter det at disse anleggene driver med Jordens  ionosfære-forskning. Men i den senere tid har flere og flere vitenskapsmenn, spesielt i Russland og Kanada stilt spørsmåltegn på anleggenes virksomhet. Disse vitenskapsmenn påstår at EISCAT og HAARP ( og SURA ) er egentlig våpen rettet mot menneskeheten og menneskehetens miljø og Jordens værmønster, slik at disse anleggene kan trigge værforandringer, hurrikaner, tørke, flomm og jordskjelv som en del av verdensomfattende hemmelig og skjult krig mot menneskeheten. Og det er jo på det rene at det amerikanske militæret har kategorisert HAARP som non-lethal masseødeleggelsesvåpen. Gjennom manipulering av radiofrekvenser kan anleggene påvirke til og med psykisk stemningsleie hos store mengder av mennesker samtidig. Dyreriket, som er avhengig av Jordens naturlig magnetosfære i sine vandringer blir distrahert og omkommer i store mengder når de ikke lenge kan stole på den naturlige magnetosfæren.

Jeg håper at deres politiske gruppe skaffer informasjon om HAARP-anleggene. Undertegnende har for eksempel skrevet en bok om HAARP i Norge som heter ” Tors hammer ”.

Jeg synes, at det er synd, at mye av skattepengene går til prosjektet ( EISCAT ), som delvis har hemmelig, militær agenda i verdensmålestokk.

Slutt å gi EISCAT penger og steng anleggene i Tromsø og på Svalbard øyeblikkelig.

FN og EU har forsøkt siden 1970-tallet å bannlyse denne teknologien uten å lykkes fordi de mangler jurisdiksjon som klart definerer militær teknologi brukt i miljø ( environment ). Jeg håper at det norske Stortinget kan gjøre noe med det.

Beklagelighvis har dette endres seg. Norske politikere samarbeider med US Military og NASA om dette prosjektet!

MVH

Maarit M.Hanssen

Drammen

Vedlegg:

HAARP by professor Michel Chossudovsky,University of Ottawa

http://www.globalresearch.ca/articles/CHO409F.html

I dette svarbrevet fra Kunnskapsdepartementet nekter statsråd Kristin Halvorsen å stenge EISCAT:

Det Kongelige Kunnskapsdepartement

Maarit M.Hanssen maarit@online.no

Vår ref 201000486-/MNT       04.02.2010

EISCATs virksomhet i Tromsø og på Svalbard

Vi takker for henvendelsen til statsråd Kristin Halvorsen om EISCATs virksomhet.

EISCAT er en internasjonal vitenskapelig organisasjon med studier av den øvre atmosfæren ved hjelp av radarteknologi som formål. EISCAT er en viktig infrastruktur som legger til rette for grunnleggende romforskning.Tjenester basert på denne typen forskning gir store samfunnsgevinster, og gjør oss i stand til å overvåke klimaendringer og miljøet og forvalte norske naturressurser på en bedre måte.

EISCATs radarinstallasjoner i Tromsø og på Svalbard er rene sivile forskningsinstallasjoner. Dette understrekes ved at den norske kontingenten til EISCAT finansieres gjennom Norges forskningsråd.

Kunnskapsdepartementet opplever den internasjonale oppslutningen rundt EISCAT som god. Forskningsråd i Norge, Sverige, Tyskland, England, Frankrike og Finland etablerte EISCAT som en internasjonal organisasjon i 1975. I dag finansieres og drives EISCAT av forskningsråd i Norge, Sverige, Finland, Japan, Kina, Storbritannia og Tyskland. Prosjektet EISCAT 3-D, som innebærer oppgradering av radarinstallasjonene, kom med på det oppdaterte veikartet til European Strategy Forum for Research Infrastructures ( ESFRI ) i 2008. Dette viser at EISCATs arbeid er anerkjent av EU. Vi er ikke kjent med at FN har bannlyst denne teknologien.

På grunn av dette ser vi ikke at det blir aktuelt å stenge anleggene på Svalbard og Tromsø.

Med hilsen Kari Balke Øiseth ( e.f ) Ekspedisjonsjef

Marthe Nordtug Førstekonsulent

SV-politiker og kunnskapsminister Kristin Halvorsen velger å fortsette å spille russisk rullett med jordens atmosfære og klima ved å nekte å stenge EISCAT-anleggene. EISCAT-anleggene er IKKE «klimanøytrale» og høyst sannsynlig det enkeltprosjekt som i størst grad direkte undergraver den rødgrønne regjeringens målsetting om «å føre en politikk som ivaretar hensynet til jordens klima»…

Kilder: Earth Changes TV av Nicholas Jones. Oversatt til norsk av Maarit M. Hanssen.

Tors hammer, 2008, Maarit M.Hanssen, Ylösnousemus, 2012, Ilkka Remes, The Day After Tomorrow, 2004, Internett, Nyhetsspeilet

Få nye perspektiver. Finn din sannhet. Bli fri.

Bli en av de opplyste. Motta nyhetsvarsel på saker og avsløringer som du ikke finner ellers i massemedia.

  • Nyhetsspeilet.no: Et sannhetssøkende nettmagasin i komplett bredde og full dybde
  • Bli opplyst via 1480 aktuelle artikler fra nærmere 130 sannhetssøkende skribenter
  • Bli fri blant 2,9 millioner mennesker som har bladd over 20 millioner ganger i magasinet siden 2009

 67 likesHvor godt likte du artikkelen?TOPP29%OPPLYSENDE58%INNE PÅ NOE3%USIKKER0%DÅRLIG10%PUBLISERT UNDERSamfunnTAGSEISCAThaarpSvalbardOM FORFATTER

Simon Elvedahl Solnes
vaken
FighterForTruth
Storm

  Abonnere  NyesteEldstemest stemtMenneskeAbonnentMenneske

Meget fin og interessant artikkel.
Jeg mener at man kan gruble seg ihjel, og også la seg skremme ihjel, av HAARP.
Det forbudte tabu-ordet, som er like skremmende som «Illuminati».

Men jeg lurer på hvem det er, som har grunn til å være litt skremte for tiden? Ikke støtter jeg teoriene om «mind control», eller «nordlysforskning», eller «rakettskjold» mot atomvåpen, av den grunn, at kloden etter mine oppfatninger er blitt globalisert for lenge siden, og at vi aldri har hatt global atomkrig. Hvorfor skulle Russland angripe USA med atomvåpen, når begge nasjoner har HAARP fasiliteter, og samarbeider om NWO/OWO?

«Den kalde krigen» skurrer i mine ører.

Jeg er nyfiken på et av de minst omtalte teorier, og lurer på hvorfor Ronald Reagan i sin tale under her, annonserer SDI:
«The Strategic Defense Initiative (SDI) was proposed by U.S. President Ronald Reagan on March 23, 1983,[1] to use ground and space-based systems to protect the United States from attack by strategic nuclear ballistic missiles. The initiative focused on strategic defense rather than the prior strategic offense doctrine of mutual assured destruction (MAD). The Strategic Defense Initiative Organization (SDIO) was set up in 1984 within the United States Department of Defense to oversee the Strategic Defense Initiativ»

Ref. Wiki

Reagan snakker varmt om fred og sikkerhet for USA`s borgere. Dog kan vi i dag observere at USA`s myndigheter ikke jobber for fred, ei heller aldri har gjort det. Selv for sine egne medborgere.
https://www.youtube.com/watch?v=oyJjngsudW4
Her kommer en gammel dokumentar om SDI:
https://www.youtube.com/watch?v=dq6ZsF6bzOA

Atomvåpen har vært en av menneskenes største skrekk i den nyere tid, og hvilke andre gode grunner for å utvikle et superkostbart «anti-missil-program» for «menneskeheten» kan man vel bruke. Oppskriften er vel gammel: Skap frykt, så vil folket finansiere hva som helst, selv om de kjøper katta i sekken.

Dog skulle jeg likt å vite hva Reagan her mener med «Facing an alien threat from outside this world».
https://www.youtube.com/watch?v=Ag44dRO8LEA

«Nation shall cooperate with each nation, against a common threat» ? ?0  Svar9 år sidenForfatterMaarit M. Hanssen

http://chemtrailsplanet.net/2012/12/11/nukes-and-haarp-history-and-ongoing-destruction-of-earths-ionosphere/
Dr.Rosalie Bertell,Ph.D ( døde i juni 2012 ) har skrevet historien om HAARP. Forskningen av ionosfæren begynte i USA på 1950- og 1960-tallet med atombombeeksplosjoner i Van Allen belt,

http://en.wikipedia.org/wiki/Van_Allen_radiation_belt

Project Argus 1958 og Project Starfish 1962.

http://no.wikipedia.org/wiki/Operation_Argus
http://en.wikipedia.org/wiki/Starfish_Prime

I morges var det et typisk HAARP jordskjelv ( 7.7 richterskala i 9.9 km dype ) i Alaska:
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usc000ejqv#summary

HAARP er nå ferdigstilt geofysisk våpen etter 20 år med testing. Det kommer an på hvor mange penger Pentagon har råd til å anse for programmet om vi ser flere sterke jordskjelv i 2013.0 Svar9 år sidenMenneskeAbonnentMenneske

Takk for mer input, Maarit.
Jeg prøver bare å legge kortene sammen her, og prøver og feiler, prøver og feiler.

For det første lurer jeg på om fotonbeltet forveksles med Van Allen belt hos enkelte.
For det andre lurer jeg på hvorfor i huleste eliten vil sprenge atomvåpen i det ytre rom. Doesn`t make sense. At all!

Kloden tåler ikke mange atomsprengningene før økosystem og liv kollapser. Halveringstiden for plutonium sies å være 25 000 år, eller mer.

Frankrike har foretatt mange prøvesprengninger under jorda, og på havets bunn, og naturligvis ikke uten grunn. Over 100 større prøvesprengninger er blitt utført på globalt plan, etter mine opplysninger.

Verden har måttet gå igjennom to kjernefysiske krigsdrama. Nagasaki, og Hiroshima. End of story.

Det har foregått konspirasjoner om hvorvidt eliten har planlagt å nuke hele Jorda med atomvåpen. Doesn`t make sense. At all! Hvorfor destruere sin egen planet, og alle de ressurser de eier? Hvorfor utbygge sofistikerte anlegg som Cern, HAARP, og finansiere et av verdens mest omfattende og hemmelige prosjekt: Chemtrails.

Hva er det så atomvåpen skal brukes til? Det finnes mange av dem, og det finnes mange rakett-siloer. Kjernefysiske våpen hører steinalderen til, hva angår presisjon, og evne til kirurgiske angrep på fiendtlige mål. Det blir som å skyte en flue med Kanonene på Navarone. Meningsløst. Bare søl og griseri, og eliten risikerer å ødelegge seg selv, like mye som de ødelegger fienden.

Nix. Jeg kjøper rett og slett ikke vrangforestillingen om at «menneskeheten» har vært så dumme å ruste opp med atomvåpen, og at de nå endelig har tydd til fornuft, og vil ruste ned igjen. Snille søte Gorbatsjev med sin Perestroika, eller Vladimir Putin, en såkalt «motstander» av NWO. De har vært med på denne leken, hele hurven. Jeg tror at en hver statsleder i hele verden, blir forsøkt byttet ut, med NWO- vennlige statsledere, og at det i dag knapt kan telles på en hånd, i forhold til liberale statsledere. Hvis det finnes noen i det hele tatt.

Det HAR aldri vært aktuelt, at USA har villet angripe Russland med atomvåpen, eller vice versa. Det er en aldri så liten , for å avlede oss fra noe helt annet. Etter min oppfatning, da. Hva skal da eliten, «dirty rotten scoundrals» som de er, med atomvåpen? Våpen har KUN en misjon: D-E-F-E-N-S-E, eller A-T-T-A-C-K

Kunne det være mulig at eliten har satt opp flere forsvarslinjer, som strekker seg fra asteroidebelter fra Mars, tilbake til månen, og Jorda? At de har bygget opp forsvarsverk med laser/HAARP, atomvåpen for å beskytte sine perimetere i rommet?
Atomvåpen i rommet:
https://www.youtube.com/watch?v=GGV-mVDlQvc

Hva er fordelene av å sprenge av atomvåpen i rommet, har jeg lurt på.
I rommet nytter det ikke med mekaniske våpen. Der gjelder kun høyteknologi og elektronikk. Hvordan kan man lamme fiendens elektronikk?
Jo, med atomvåpen kan man skape EMP: Electromagnetic pulses, som kan lamme fienden.

Når det gjelder alle mulige forklaringer på HAARP, jordskjelv, tsunamier, dommedagsprofetier, og all annen elendighet. Jeg feier det hele bort fra mine tanker, og sier : «Welcome to the testchamber, Dr. Freeman».

Skal man være forsikret om at våpenteknologi fungerer, så må dette også testes ut først. Lurer på om HAARP er basert på «type 1 civilization technology», mot potensielt «type 4 civilization technology»

Michio Kaku om dette:
https://www.youtube.com/watch?v=5iKS9qXSZT4

Men elitens ordlyd har alltid vært noe snedig, i forhold til begrep som «forskning» og «research». Det er ingen «søken» i rommet, etter liv.
Eliten er fullstendig klar over identitet, opphav, og lokasjoner for utenomjordiske. Etter min oppfatning, og overbevisning. Det dreier seg om «search and destroy». Angrep er beste forsvar.
Og eliten har lært sin fiende å kjenne, før de angriper. Hvem som angriper først, er det litt vrient for meg å finne ut av.0  Svar9 år sidenMortenxxAbonnentMortenxx

Her er en offisiell forklaring på EISCAT-3D, fra forskning.no:
http://www.forskning.no/artikler/2012/mars/315176

Man finner også en animert bildeforklaring via den samme linken, «Interaktiv».

SITAT:
I hovedanlegget skal det også bygges en såkalt varmesender. Den virker som en gigantisk mikrobølgeovn høyt oppe i atmosfæren: De elektrisk ladede partiklene settes i vibrasjoner, slik at temperaturen midlertidig blir høyere.

Ved å regulere temperaturen og se hvordan den faller igjen, kan forskerne få mer kunnskap om hvordan ionene oppfører seg.0  Svar9 år sidengudfridAbonnentgudfrid

Med tanke på den kommende istid, som vil vare i 90.000 år (mener dette er reelt og ikke et nytt forsøk på å skape frykt). Så kan EISCAT være bygget for å utsette eller hindre neste istid. Varmesenderen klarer kanskje dette? Grunnen til hemmlighold kan være et forsøk i å holde folkemassene rolig.
Frølageret på Svalbard kan være for å sikre tilgang på mat/frø i et forsøk på å dyrke mat under kommende istid. Når det først fryser, går det fort, tre dager og ingenting kan vokse.
Helt i orden, vi skal jo opp i 5d, 🙂 Ingen ting å være redd for, bare litt spennende :-)0  Svar9 år sidenEvidensenAbonnentEvidensen

du mener det er reelt ja, basert på tvanstanker inne i hodet ditt.. 90.000 år akkurat da eller pluss minus noen? hvor tok du dette tallet ifra? 5d, skulle vi ikke opp dit 21 des også kansje eller var det kansje 4de? hva skjedde med den spådommen om at ting skulle skje da, hvordan bortforklarte dere den? jeg klarer ikke å fatte å begripe hvordan den syke hjernen deres fungerer………. helt oppriktg, dett er ikke noe jeg bare skriver… jeg kunne tenke meg å studert dere…0 Svar9 år sidenMenneskeAbonnentMenneske

Kan man tenke seg dette snedige begrepet «New World Order»
Verden har ikke opplevd nevneverdige trekk på paradigmeskifter innen statlig styring, politikk og demokrati på muligvis flere tusen år. Samtlige pionerer og liberale visjonærer er blitt skjøvet ut i kulda, eller er blitt drept av eliten.

Vi har hørt Bush og en rekke andre elitister, faktisk uttale «NWO».
Så tenker jeg: Det er ingenting nytt med styre og stell på Jorda. Luciferianske, elitistiske, og kapitalistiske tenketanker og idealer har preget oss alle sammen, siden tidenes morgen.

Ny teknologi, og fancy infrastruktur med høyhastighetstog, sier ingenting om de idealer som danner grunnlag for forvaltning styre og stell, på Jorda. Teknologi og vitenskap er bare en illusjon. De so faller for ideen om at verden har kommet så mye lengre, ved å la seg friste av vakre teknokratiske krumspring, har ikke forstått mye, er jeg redd.

For det er ikke snakk om New World Order. Hadde Bush brukt begrepet det egentlig er snakk om, nemlig «Old World Order», slik vår planet Jorden i meget lang tid har vært preget av, så hadde nok mange begynt å stusse. Det ligger mindre frykt, og mindre makt i begrepet «Old World Order». Som et avleggs og utdatert maktbegrep. Nei, for å piffe opp skrekkfryktens begrep, så er det bedre å legge til en liten «NEW» foran «World Order».

Min midlertidige tese er følgende: Atomvåpen ble utviklet med tanke på rom-«kappløpet» i samarbeid med mange nasjoner. Dog visste eliten at dette ikke var nok, til å stagge utenomjordiske, med vesentlig mer sofistikert teknologi.
Eliten har etter min oppfatning vært i forhandlinger med «det grå kollektiv», og slik har de sammen klart å videreutvikle den fenomenale Tesla- teknologien HAARP og Cern. «To hjerner tenker bedre enn èn». Jeg er også noe usikker på om det var Tesla som først kom på ideen med HAARP. Jeg lurer nå litt på, om denne teknologien egentlig stammer fra utenomjordiske. «The grey collective». Jeg setter spørsmålstegn ved dette.
Av de utallige dokumentarer og filmer om HAARP, som ligger på nett og på youtube, så får jeg en sterk følelse av at noen ikke vil, at vi skal forstå misjonen med HAARP, eller dets teknologiske kapasitet.

Ta for eksempel filmen «‪What HAARP Is.. And Everything Its Used For.. Full HAARP Documentary‬»
For de som gidder å bli desinformert, av etter min oppfatning svada, så sier jeg bon apetit:
https://www.youtube.com/watch?v=fNQFgof1BRc

Eller en annen, etter min oppfatning desinformatorisk film: «What in the world are they spraying»
https://www.youtube.com/watch?v=jf0khstYDLA

Her fremstår en rekke personer som «aktivister» og motstandere av denne tragedien, som eliten har iverksatt, og som skal destruere oss alle sammen.

Jeg elsker Michios`s ord: «Wroooong»

Og sier at disse filmene er rene og skjære avledningsmanøvre, i forhold til at vi IKKE skal være åpne for grunnen til at hørespillet «War of the Worlds» fra 1968, av sci-fi filmskaper Orson Welles, IKKE ble til, ved en tilfeldighet.

Det er etter min oppfatning heller ikke en tilfeldighet, at en av de mest kjente sci-fi skribentene, nemlig Arthur C. Clarke, med angivelig dertil hørende høy frimurer-grad, skrev manuset for filmene Space Odyssey 2001, og 2010 (snedig at sistnevnte ikke het 2012?)

Her kan vi se Arthur utlede om interessant «mystikk» om «gigantene» fra «mysterious world giants for the gods»
https://www.youtube.com/watch?v=UtPbSxa3VQo

Man kan sensurere mitt innlegg, og si at det er en avsporing fra trådens tematikk.
Men er det det, egentlig? NyS sier: Se igjennom alle illusjonene, og bli fri.
Jeg ser igjennom, etter min oppfatning, selv konspirasjonsteoretikeres fastholdenhet på sine teorier, og innser, at hvis man ikke visualiserer, resonerer, og følger sine egne instinkt og intuisjon, så kommer man heller ingen vei, med dette HAARP- mysteriet. Mine ord kan gi en klang av bedrevitenhet. Dog er mine tanker om dette spill blitt til, ikke uten bidrag fra andre. I tillegg kan jeg ta så feil, som jeg kan ta, men det er altså ikke farlig. Da er det bare morsomt, synes nå jeg.

Uten at jeg vet bedre enn noen annen «søker», så føler jeg dette:
HAARP`s funksjoner er nevneverdig mange. Jeg lister opp mine midlertidige teser, på hva misjon og funksjonalitet er:
1) HAARP er et våpen, og ikke et forskningsprosjekt
2) HAARP brukes til kommunikasjon. Over, og under jorda, fra dyphavs-lokasjoner, og til verdensrommet.
3) HAARP er et geomagnetisk våpen som kan skape jordskjelv
4) HAARP er et værvåpen som kan skape tornadoer, ekstremt mye nedbør, eller ekstrem tørke
5) HAARP kan uskadeliggjøre «fremmedlegemer» som penetrerer Jorda ytre lag, etter min midlertidige oppfatning: «Det Magnetiske Felt». Det er også i dette feltet, at fenomen som Aurora Borealis oppstår, grunnet partikler fra sola, som blir «stuck» i dette feltet.
6) Med HAARP skaper man et elektromagnetisk skjold rundt jorda, som forhindrer uønsket teknologi i å trenge igjennom. HAARP alene er ikke i stand til å skape et slikt skjold. Derfor bruk av «chemtrails», som etter min oppfatning ikke er noe annet enn våpenteknologi.
7) Med HAARP kan man skape «Hostile» situasjoner for utenomjordiske, hvis de skulle lykkes i å trenge igjennom Jordas nøye gjennomtenkte, og hyperavanserte forsvarsteknologi.
8) Project Omega: «Brente Jords taktikk». Omega betyr: «Last», eller «slutt». Siste forsvarslinje?
9)»I krig og kjærlighet er alt tillat». D.v.s. ingenting skal tilfalle en fiende, hvis oppdrag er å knuse eliten. Krigføring er vel ikke akkurat et noe nytt fenomen. Ei heller er vel en interplanetarisk krigføring noe nytt, under solen. Dog er det temmelig uvant, for Stutumer som meg.
10) Med HAARP har man usedvanlig mye kontroll over Jordas ressurser. En utenomjordisk fiende som har reist, kanskje noen tusen lysår, trenger muligvis forsyningslinjer, og muligvis har eliten forutsett dette. En krigføring kan ikke foregå uten mat, vann, og energi. Det er visstnok begrensede muligheter, for hvor mye ressurser et romskip kan frakte.
11) Med HAARP kan eliten forsøke å forhindre enhver allianse mellom mennesker og utenomjordiske. Total kontroll over luftrommet. Total kontroll over menneskets ressurser.
12) HAARP = Sjakk matt.
13) HAARP er ikke uovervinnelig. Klarer utenomjordiske å selv skape EMP`s, så vil de lykkes med å uskadeliggjøre HAARP- anleggene på Jorda. HAARP trenger enormt mye energi, for å fungere. Regner med at HAARP har sine egne strømaggregat, og at mange av dem er plassert under jordskorpen.
14) HAARP har en tåkeleggende funksjon. «Den» kan skape interferens hos fiendens hyperavanserte kommunikiasjonsteknologi. «Den» kan også tåkelegge/mørkelegge bokstavelig talt, med tåke, og skyer, slik at ikke utenomjordiske direkte kan få visuelle inntrykk av status på fiendens operasjonelle «bakkemannskap», og deres militære styrker på Jorda.
15) HAARP bidrar til å skape et kontinuerlig overskyet vær, slik at hyppige «spiraler», d.v.s. ormehull ikke lenger kan observeres av Stutum, som er mer opptatt av sin understellsbehandling på sin Volvo Amazon.
16) Med HAARP kan man sørge for mindre sollys, skape depresjoner hos mennesker, og tjene mer, på farmasøytiske produkter, som igjen, kan finansiere ytterligere militær-teknologi 😉 Satt veldig på spissen. Dog sies det, at personell med kløkt, høy utdanning og kunnskap, ikke er billige i drift, og at budsjettet for denne militære teknologien overgår våre forestillingsevner.
17) HAARP brukes i kombinasjon med Cern, for å skape ormehull

Alien grey, på sitt ormehull- tokt?
https://www.youtube.com/watch?v=YBWFIwJEHZg

Også i Norge:
https://www.youtube.com/watch?v=PypwRaX-xQA

En annen spiral:
https://www.youtube.com/watch?v=kdKGUoOwCVQ

Symbolet av en spiral stammer så vidt jeg vet, fra «ancient times».
De er å finne på alt fra eldre Maya- arktitektur og reisverk, til symbolikk i Norske runer, til urinvånernes «Aboriginees» huleboertegninger i Australia.

Spørsmålet mitt er: Hvilken identitet står bak symbolikk og «spiralteknologi»?

https://www.youtube.com/watch?v=gq8XoSWNkEc
Det gråaktige kollektiv, som etter sigende, skal ha dominert vårt solsystem, i lange tid, og som etter min informasjon, dyrkes som guder, av det luciferianske skuespiller-samfunn ved Nationaltheatret i Oslo?
😉
Hilsen «den snille Sherlock», som visstnok tar feil i så mye og så mangt, men som bare ønsker samarbeid, og å knekke «mystikk» og «gåter», som etter min midlertidige oppfatning, ikke er annet enn kamuflerte fakta.0  Svar9 år sidenMortenxxAbonnentMortenxx

Jeg tror det er noen tekniske misforståelser i artikkelen her, f.eks. når det gjelder «inkoherente bølger». Inkoherens er vanligvis det NATURLIGE som er skapt av naturen selv, mens koherens vanligvis er menneskeskapt (f.eks. lyset fra en laser). Hvitt sollys består f.eks. av alle bølgelengder fra infrarødt via synlig lys til ultrafiolett, uten at det skaper noen særlig disharmoni i naturen.

«Scatter» handler vanligvis om hva som blir reflektert tilbake, ikke om hva som blir sendt ut. «Incoherent scatter» handler altså trolig om radarbildet som blir reflektert tilbake fra ionosfæren.0  Svar9 år sidenForfatterMaarit M. Hanssen

Mortenxx, jeg er ikke fysiker, men bondevettet mitt forteller meg at inkoherente bølger er ikke vanlige i naturen fordi de skaper ikke interferens ( samspill, danner en ny bølge, slik i vannet når du kaster en sten ). Inkoherente bølger sendes ut fra inkoherente svingningskilder ( EISCAT-radar ), svinger med forskjellige frekvenser og avbrytes til stadighet og settes i gang igjen ( kaos ).

» Scatter » betyr spreder, spredning, tilbake til en mottakerantenne i Sodankylä i Finland.0 Svar9 år sidenAwokenAbonnentAwoken

Vel, jeg studerer fysikk, og kan fortelle deg at Mortenxx har rett.
Inkoherente bølger er helt naturlig. Her er Wikipediaartikkelen om koherente bølger: http://en.wikipedia.org/wiki/Coherence_(physics)
Der står det i den andre settningen at koherente bølger er unntakttilfellet som gjennskapes i menneskeskapte prosesser, som radiotårn og lys som sendes gjennom veldig små åpninger. Du kan ikke sammenligne det EISCAT driver med med steiner i vannet. Det er helt andre bølger det er snakk om da. Lysbølger, elektromagnetiske bølger (samme greia) og partikkler som oppfører seg som bølger er noe helt annet.
Og ‘scatter'-biten har faktisk med hvordan signalene som kommer tilbake til radar blir lest. ( http://en.wikipedia.org/wiki/Incoherent_scatter )
Og det er heller ingen som «koker» ionosfæren. De varmer de opp noen grader og bruker ‘Incoherent scatter' for å se hvordan partikkelene reagerer på oppvarmingen, for å kunne forske på hvilken innvirkning solen har på jordens atmosfære. Ioner er heller ikke nødvendigvis radioaktive, som du påstår. Ja, det er noe som heter ionisert stråling, men da må man ha temperaturer og prosesser man finner på solen overflate. Og hvis det oppstår ionisert strålng fra disse radarene og forsøkene deres, så er det så langt oppe i atmosfæren at det uansett ikke gjør noe til eller fra.
Jorden blir bombadert med partikkler som skaper alle mulig slags reaksjoner i atmosfæren vår allerede. Det er derfor den er der.0 Svar9 år sidenForfatterMaarit M. Hanssen

Awoken, flott at du studerer fysikk, men du vet ingenting om fysikkens reaksjoner med klima. Du skriver at EISCAT varmer opp ionosfæren med » noen grader «. Er 1600 celcius plus grader » noen grader «?
Ionosfæren samspiller med bl.a. Jordens magnetosfære, tilsammen samspiller Jordens klima med dem.
Hva skjer når den ionosfæriske plasmaen, gassen, varmes opp til plus 1600 celcius grader ? Hvordan påvirker det Jordens klima ? Forsøk å ( bort-)forklare det. I det hele tatt forventer jeg at du svarer.0 Svar9 år sidenAwokenAbonnentAwoken

Ionosfæren blir ikke varmet opp med 1600 grader. Her er en artikkel som snakker om hva anlegget faktisk brukes til, med håndfaste målinger og resultater: http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a477112.pdf

I seksjon 2 der snakker man om oppvarming i hundre og tusener av grader, men det er den effektive energien i strålene de sender ut. I resultatene står det at elektronene som ble oppvarmet gikk fra 150K til 390K. Altså, bare 240 grader økning. Og Kelvin skalaen følger Celcius, så 240K = 240C i endring.

Uansett er hele poeneget med anlegget å gjenskape naturlige reaksjoner i mindre skala, så uansett hva de gjør så er det småtteri i forhold til det solen spesielt gjør med hele atmosfæren hver dag.0 Svar9 år sidenForfatterMaarit M. Hanssen

Dr.Bernard Eastlund, » faren » til HAARP:
http://www.bariumblues.com/haarp_patent.htm

> Dr.Rosalie Bertell Ph.D:
http://chemtrailsplanet.net/2012/12/11/nukes-and-haarp-history-and-ongoing-destruction-of-earths-ionosphere/

Jeg er ikke fysiker, men tror på hva » faren » til Haarp, Dr. Bernard Eastlund skriver i sitt HAARP-.0 Svar9 år sidenSeitasisAbonnentSeitasis

Hei, Maarit M. Hanssen jeg får ikke lenger latter krampe av å lese hva du skriver, nå skifter spillet, de mangler reelt kun to biter for å lage et super våpen. En av komponentene er faktisk planlagt en super-heater. Da gjenstår bare en bit. Dette er ikke tull jeg har jobbet sammen med de som har installert flest antenner i verden, samtidig som jeg er en Tesla tilhenger (vær gladd for at det ikke skjønner Tesla-teknologi). (lure på om de vet hva de holder på med, men kanskje de fortjene å bli drept, leker du med disse frekvensen blir du lett milt sagt brent.0  Svar9 år sidenForfatterMaarit M. Hanssen

Seitasis, ja de planlegger nok et supervåpen nå når de har blitt » varm i trøya » og kan erfare all jævelskap de kan forårsake for Jorden og mennesker og dyr og planter. Hva mere mener du at de kan gjøre med et supervåpen? Masseødeleggelsesvåpen?
Tesla-teknologien er topp hemmelig. De konfiskerte hele arbeidet til Tesla i begynnelsen av 1940-tallet og forstår ikke enda halvparten av det.
Ja, dette er ikke tull. Skeptikere kan ikke debunke antennene og teknologien bak.0 Svar9 år sidenSeitasisAbonnentSeitasis

Grunnen til debuging problemet er antennene,når antenne står så nært dannes resonans da kan en forsterke signalene/samle eller/og nøytralisere dem m.m.
Men Maarit de har fremdeles ikke forstått Tesla, de mangler ikke mye men…, slik jeg ser det vil de ødelegge sitt eget anlegget (kraftig lyn nedslag) de har ikke peiling på hva de driver med når de overskrider visse grenseverdier.
Vedr. hjemmesidene til HAARP gud faderen, er sidene slettet ? eller er det bare Chromen min som hakker, by the way, jeg har kun sett på Tromsø anlegget/Svalbard. (GWEN-senderne liker jeg ikke, jeg har faktisk nevnt tidligere at de må ha jord antenner for å lage jord skjelv, viste ikke om at de hadde det , takk for info'en.0 Svar9 år sidenForfatterMaarit M. Hanssen

Hjemmesiden til HAARP fungerer bra på min maskin. De, EISCAT, » diagnostiserer » plasma ( ionosfærisk gass ) ved å varme opp ionosfæren ( manipulering )med inkoherente radiobølger ( radar ). Plasmagassen samspiller med Jordens magnetosfære og er sterkt elektrisk ledende. Jorden er i naturlig balanse, men EISCAT forstyrrer denne balansen ( ionosfære/magnetosfære ) og det oppstår ekstremvær på planeten.
Jeg skulle ønske at de ødela anleggene sine og ble ofre for sin egen galskap.0 Svar9 år sidenSeitasisAbonnentSeitasis

Det intressante sidene å referer til er
Dr. Bernard Eastlund's website: http://www.eastlundscience.com http://www.borderlands.com/newstuff/research/HPEMRAD/Eastlund.htm
De kommer jeg ikke lenger innpå, kommer du?0 Svar9 år sidenForfatterMaarit M. Hanssen

http://www.viewzone.com/haarp00.html
Hjemmesiden til Dr.Bernard Eastlund er under konstruksjon, den andre siden » eksisterer ikke «.

Patent:
Method and apparatus for altering a region in the earth's atmosphere, ionosphere, and/or magnetosphere :

http://www.bariumblues.com/haarp_patent.htm0 Svar9 år sidenSkribentMonica Waade

De sidene er nok tatt ned for godt, men ble Dr. Bernard John Eastlund drept?

Doctors were assuring his wife he would be OK and then he suddenly died? He wasn't old by today's standards – not yet 70. According to his daughter, he was a good, kind person. Could he have been objecting to the uses to which his invention was being put? Lots of scientists in recent years have died mysterious deaths – some apparently have been ‘suicided'. Did Dr. Eastlund, like the others, know too much for his own good? Just wondering.
http://www.chemtrailcentral.com/forum/msg114309.html0 Svar9 år sidenSkribentHans Gaarder

Tom Beardens nettsted http://www.cheniere.org/ er ennå på nett, men innholdet ser nå mer pjuskete og vingeklippet ut…0 Svar9 år sidenChiefenAbonnentChiefen

Ja eg håper lynet slår ned i den dritten0 Svar9 år sidenMenneskeAbonnentMenneske

Det må jammen føles stort, å ha jobbet med de som har installert flest antenner i verden?0  Svar9 år sidenSeitasisAbonnentSeitasis

Sammenlignet med hvem? De har vanskeligheter med å debugge antenne array.0 Svar9 år sidenSeitasisAbonnentSeitasis

Flott menneske, kanskje på tide å skrive om jante loven, du skal ikke tro du er noe, før du har gjort noe.0  Svar9 år sidenMenneskeAbonnentMenneske

Hvorfor er du så aggressiv, Seitatis?0  Svar9 år sidenSeitasisAbonnentSeitasis

Kanskje fordi spillet er blitt mer brutalt og du tvinger meg til å velge side.0  Svar9 år sidenMenneskeAbonnentMenneske

Jaja, jeg kan jo ikke tvinge deg til å velge den siden du selv velger å tilhøre.
Selv synes jeg at jeg skrev et helt utrolig langt innlegg om HAARP, men det er ikke sikkert at det ligger så skrekkelig mye vitenskapelig hold i det, eller at noe som helst stemmer.

Men jeg synes det var litt gøy å skrive det.

Jeg har ikke montert så mange antenner, da.
Det er veldig få antenner jeg fikk lov til å montere.
Disse antennene….
https://www.youtube.com/watch?v=nZ9okSpfcaM

De er jo blitt utplassert over hele verden, jo.
Jeg lurer på hvordan det kan ha seg, at US Air Force har fått lov til å bygge så mange antenner innenfor så mange ulike nasjoners territoriale grenser?
Har de sneket seg innenfor hver landegrense, og montert opp alle disse antenne da, eller? Grensesprengende på en måte.

UFO`s og HAARP også, gitt.
https://www.youtube.com/watch?v=C-JtG8g_hrE

Næ, så moro.

Jeg lurer på hvem eller hva som har skapt alle disse trianglene:
https://www.youtube.com/watch?v=D3PLRtMQk6s

Og her var det mange antenner, her:
https://www.youtube.com/watch?v=45T_DVfK3rw

Lurer litt på hva de små grå har i planer for oss mennesker som ikke er på den riktige siden, med Agenda 21 som utgangspunkt:
https://www.youtube.com/watch?v=2Rw5MosKRm4

Når jeg får inntrykk av at myndighetene i Norge støtter slike ting, så blir jeg et riktig så ubehagelig Menneske å ha med å gjøre.
For her skal ingen dø, men straffes for sine forbrytelser så det holder.
For denne planen vil gå rett i vasken for de skrullingene som har latt seg lure av «the deceivers», rettere kalt «the grey collective».

Jeeenz?

;-)0  Svar9 år sidenSeitasisAbonnentSeitasis

Når du skriver om Agenda 21, gjør du meg flau/sint av å være nordmann.0 Svar9 år sidenMenneskeAbonnentMenneske

Hvorfor blir du så flau, og hvorfor blir du så sint?
Hmm?0  Svar9 år sidenSeitasisAbonnentSeitasis

Gro H. er norsk, meste av sinne kommer av politikernes låste løsninger eller manglende evne til kreativitet.0 Svar9 år sidenMenneskeAbonnentMenneske

Seitatis, da. Jeg synes det må være lov å innta en liten «knært», så sent på om natten. Men jeg kan ikke forstå hvorfor du trekker inn Gro H. B. Den mektige kvinnen som initierte Codex Alimentarius i all hemmelighet i Norge, i 2001.
Dette programmet er dødelig, og har beviselig tatt livet av svært mange mennesker. Gro H. B. er utdannet lege, og burde da vite bedre, enn å bryte den lege ed hun avga, da hun ble uteksaminert?

Hun risikerer 15 års fengsel, for å ha medvirket til forgiftning med døden til følge, for nevneverdig mange mennesker.

En ting til: Jeg regner med at PST og andre instanser følge nøye med, på hva som blir skrevet under denne artikkelen, og i andre artikler på NyS.

Det må de gjerne gjøre, men de skal vite at det de gjør, bryter mot Norges grunnlov, og er straffbart.

Jeg har sett meg lei på forbrytervirksomheten i Norge, og «mine folk» og jeg, bruker nå advokater for å gå diverse aktiviteter nærmere i sømmene.

I motsetning til det våre myndigheter foretar seg av ulovlige aktiviteter, så forholder jeg meg kun til lovlige aktiviteter, og til ikkevold.

Jeg forfekter fred for en hver pris, selv om jeg skulle bli trakassert, eller angrepet.

Dog er jeg svær til «person» i kjeften, men jeg har det nå bare med disse ordelag.

Ellers vil jeg helst slippe å skade så mye som en flue, for de også fortjener livets rett.

Ha en god natt, da.

«Keep sober and be watchful»0  Svar9 år sidenSeitasisAbonnentSeitasis

N0 Svar9 år sidenArakneAbonnentArakne

En liten teori. Det er jo mye mer sannsynlig at EISCAT og HAARP og alt dette, er utviklet for å kunne kontrollere og styre vær og klima for beskyttelse når vi står overfor store naturkatastrofer og forandringer, som for eksempel en ny istid som artikkelforfatteren nevner. Jeg tror på en skjult, korrupt og maktsyk elite, men ikke en ondskapsfull elite som bevisst vil ødelegge natur og mennesker. (Jeg mener forsåvidt at maktsyke er roten til ALT ondt, så det kan jo diskuteres..) En evt. skjult maktelite vil være kynisk og bruke mange ulike midler for å kontrollere og manipulere befolkningen (media, mat, frykt, penger osv), begrense befolkningsvekst, og gjøre alt som står i deres makt for å gjøre verden til et, i deres øyne,»bedre» sted å leve, og de vil oppriktig mene at de jobber for «the greater good». Tror jeg. Og jeg tror de vet at vi vil måtte deale med store klimaomveltninger i framtiden, og utvikler «våpen», sikkerhet og forsvar mot dette. De vil selvsagt tape krigen, det er Moder jord vi snakker om som motpart..:) Det er den naturlige guddommen, kraften, jorden, hva enn man vil kalle det, som bestemmer når jorden skal nedbefolkes og «renses», ikke en gjeng med rikmannsfjotter som tror de er viktigere enn andre. Om de nå skulle drive med bevisst massedrap og dødsvaksinering, forgifting av både mat og luft og det ene med det andre; ja da er verden allerede så skakkkjørt at jeg må slutte å tro på både Gud og Aliens og Moder jord hvis ikke noen av dem griper inn snart. Da ER vi mennesker virkelig bare parasitter og virus som ikke bør ha plass på denne nydelige planeten med alt annet levende i harmoni. Men- jeg liker å tenke på menneskeheten som noe godt i utgangspunktet, jeg tror vår oppgave og meningen med menneskehetens tilstedeværelse på jorden, er å ta vare på dyr og natur, i retur gir naturen oss alt vi trenger og begjærer for å leve gode, friske liv. Noe det forløpig ser ut som vi feiler mer og mer med, vi blir mer og mer selvopptatte, griske, fordervede i vår unaturlige tilværelse. De fleste av oss er svært maktsyke, vi er for eksempel glad i penger. Og penger, er selve manifestasjonen av makt, og derav ondskap. Penger får oss til å føle at vi har makt over eget liv. Noe som selvsagt er en stor bløff, et paradoks. Men nå skal jeg ikke spore mer av, ville bare lufte noen tanker som presset på under skumlesning av artikkel+ kommentarer.0  Svar9 år sidenForfatterMaarit M. Hanssen

Arakne, jeg tenkte på de samme baner enn deg lenge og håpet på at EISCAT/HAARP-forskningen var til gode for menneskeheten. Men jo mere jeg leste om teknologien desto mere måtte jeg innse at jeg hadde tatt feil. Saken ble avgjort når jeg leste at det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon kategoriserer HAARP som masseødeleggelsesvåpen i budjettsammenheng.

Politikken er: politisk og sosial kontroll av menneskeheten, hvert eneste menneske på jorden og depopulasjon, drap av mennesker under forskjellige programmer hvorav EISCAT/HAARP er et av de mest effektive drapsmaskiner.

Året 2013 er det første året når HAARP blir brukt som et ferdigstilt masseødeleggelsesvåpen. Forskningen og testing tok 20 år.
Vi må fortsette å presse den norske regjeringen for å få til stengningen av EISCAT, som per dato er i hendene på verdens mektigste nasjoner Kina inkludert. Det er ingenting godt å forvente fra dette holdet.

De, som ønsker seg min bok om HAARP i Norge » Tors hammer » kan få boken gratis ved å sende meg postadressen sin til e-post adressen:

maarit@online.no0 Svar9 år sidenSkribentMichelle

Alex Jones på CNN Live:
http://youtube.com/watch?v=AtyKofFih8Y
Flere og flere våkner fra hypnosene..
Lidelsene på jorden gagner ingen!
Jordens synlige «ledere» er okkult styrt av demoner,
i tusenår gamle ritualer.
Men vi er definitivt i et skifte, sammen i oppåkningen!
Hjertelig TAKK Maarit for Alt du gjør for å stoppe HAARP&EiSCAT etc. ♥
♡ Tilgivelse ♡ Omsorg ♡ Frihet ♡
♡ Vi er Alle 1 del av Jorden i Universet ♡
♫ (heart) http://youtube.com/watch?v=rtOvBOTyX00 (hug) ☆
De Beste Ønsker om et Riktig Godt Nyttår til Alle! ♥0 Svar9 år sidenSkribentMichelle

BTW hvis jeg var AJ ville jeg slappet litt mer av, selv om han har de beste pOengene, virker nesten som noen kjører MK på han også, LOL:/ Tror nok det er en agenda med at alle skal ha våpen også, men våpen løser jo ingen problemer seff, hverken å ta ifra folk våpen, eller legalisere våpen. Hele poenget er at det er militæret som MÅ stoppes, hele våpenindustrien MÅ legges ned NÅ!0 Svar9 år sidenForfatterMaarit M. Hanssen

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Sa-varmt-i-Australia-at-meteorologene-ma-ta-i-bruk-nye-farger-for-a-melde-temperaturen-7085447.html
54 varmegrader i Australia over flere dager i 2013, som åpner ekstremværstatistikken i det nye året.

Exmouth, HAARP Facility in Australia?
http://www.colinandrews.net/HAARP.html0  Svar9 år sidenForfatterMaarit M. Hanssen

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10072286
Ja, det er som om å sitte i sauna, i bastue, 24 timer i døgnet i en uke. Nærmer seg de fysiske forholdene på planeten Venus. Nordboernes fysikk ville ikke tåle denne temperaturen i luften.

Bare noe og en uke siden var det minus 50 grader i Moskva i Russland. 100 graders temperaturforskjeller på planeten Jorden i flere dager har aldri tidligere skjedd i tidsperioden med målinger, ca 100 år.

I jula var det i flere dager varmere på Svalbard enn i Oslo. Både på Svalbard og i Oslo er det nå vårtemperaturer.0 Svar9 år sidenForfatterMaarit M. Hanssen

http://www.nrk.no/nyheter/klima/1.10865740
2012 det varmeste været registrert i USAs historie, nestmest ekstremvær.

CO2 utslippene kan ikke ha skylden. Det er noe annet som forårsaker ekstremværet. Solen, smelting av havisen og HAARP er » gode » kandidater, som har forårsaket at den ene utløser den andre. Og til slutt oppstår det en ond sirkel som det er umulig å komme seg ut.

I Norge er klima big business for statsminister Jens Stoltenberg.:

http://www.frifagbevegelse.no/dagens_kommentar/article6379413.ece0 Svar9 år sidenForfatterMaarit M. Hanssen

http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-1288530865439.html?ref=hs-tf-promo9
I Midtøsten, Saudi, Libanon og i ørkenen har det snødt i flere dager !!!
Flyktningeleiren for syrere snør ned, folk fryser ihjel. Folk har aldri tidligere sett snø. På Svalbard var det opp til 3 varmegrader i jula.
Dette minner meg om filmen » The Day After Tomorrow » og kommende istid.0 Svar9 år sidenForfatterMaarit M. Hanssen

http://www.vg.no/bildespesial/spesial.php?id=9716
Det har vært snøstorm i Jerusalem i Israel i flere dager. De syriske flyktningene i Jordan har verken mat eller strøm og det er snøstorm der også.

http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/midtosten/syriske-flyktninger-rammet-av-snoestorm-og-uvaer-3962779.html

Min yngste datter er tilbake i Hong Kong etter juleferien. Hun forteller i dag i telefonen at hun må ha varmeovn på og gå med ullsokker i stua for å holde varmen. Senest i oktober var det der over plus 30 grader og hun måtte ha airkondition på dag og natt. Eneste fordel med kulden er at myggen forsvinner.

Hva gjør myndighetene i verden. Ingen ting. De burde okkupere det norske Stortinget og kreve at EISCAT ble stengt for godt.0 Svar9 år sidenMenneskeAbonnentMenneske

HAARP`s mange funksjoner er vanskelige å dokumentere, men vi kan spekulere. Bruker eliten HAARP til å skape betydelige nedbørsmengder, kalle det klimaendringer, fylle vannmagasinene fulle, eksportere mesteparten av strømmen til utlandet, og ta blodpriser fra norske strømforbrukere?
http://www.nationen.no/2013/01/07/naring/energi/kraft/strom/eksport/7889120/

Bruker eliten HAARP til å manipulere frem ekstremt lave temperaturer, slik at etterspørsel vil begunstige et «diktatorisk tilbud» om vinteren?

Tesla- teknologi er i så fall våpenteknologi som stimulerer finans.
Somrene i Norge er ikke lenger som de var. Norge opplever også svært mye tørke og skogbrann:

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostfold/1.6715285?index=false#image-gallery-content

Skogbrann = utryddelse av skog.

Skogbranner i Australia
https://www.youtube.com/watch?v=YKeJVy2nQ30
https://www.youtube.com/watch?v=DmNl1X73rVM
https://www.youtube.com/watch?v=dHu7i2KPk74

Skogbranner i Canada
https://www.youtube.com/watch?v=2HhT0K5THGg
https://www.youtube.com/watch?v=Rx8KedwiLK0
https://www.youtube.com/watch?v=A1gpEXbCKdA
Skogbranner i British Colombia
https://www.youtube.com/watch?v=zTHBXjWwljI

Skogbranner California
https://www.youtube.com/watch?v=lwUhxDpt3nk

Skogbranner i USA
https://www.youtube.com/watch?v=ChciAsJ0ZRY

Når det kommer til dette med at HAARP er et geofysisk våpen:

Global Earthquake Overview
En analyse av de globale forhold:

https://www.youtube.com/watch?v=kZV4dHFtN9k0  Svar9 år sidenMenneskeAbonnentMenneske

Jeg er også åpen for at HAARP brukes primært for å få igjennom New World Order, og at systemet ikke er i bruk, for å forhindre «en utenomjordisk invasjon». I denne artikkelen belyses hvordan HAARP, eller «black magic technology» kan brukes til å skape et helvete for menneskeheten. Depopulering, og krigføring mot mennesker, uten deres viten:
http://www.geoengineeringwatch.org/want-to-know-about-haarp/

I denne artikkelen spekuleres det i hvorvidt HAARP benyttes for å skape en illusjon om Extra Terrestrials.

«One of the alleged purposes of Project Blue Beam is the use of advanced electromagnetic imaging such as that produced by HAARP and exhibited in the Norway spiral light as a psychological mass conditioning device in aid of the implementation of a global corporate new world order.
If this analysis is accurate, the Norwegian light may have been a HAARP-induced effect attempting to anchor an extraterrestrial-like or “transcendent” aura around U.S. President Barack Obama's Nobel Prize acceptance speech in Oslo the following day, Nov. 10. 


Although Mr. Hoagland in his analysis implies that the Norway light may have been a warning to President Barack Obama by the controllers of HAARP, the more likely scenario is that Mr. Obama now works in collaboration with the controllers of HAARP to use HAARP in the service of the implementation of a corporate new world order worldwide».
http://www.examiner.com/article/two-researchers-attribute-norway-light-to-haarp-anti-et-space-based-weapon-of-mass-destruction

På en annen side belyses det følgende i denne artikkelen:

«ET disclosure by the Obama administration would risk disclosure of top-secret forward U.S. military bases on Mars, serviced by teleportation corridors. The reality of these has now been revealed by independent whistleblowers. The Obama administration's function is to rationalize a covert U.S. government strategy to colonize the solar system militarily.
Thirdly, a leading agency of the Obama administration – NASA – is actively seeking to suppress knowledge of the extraterrestrial presence on Mars and other celestial bodies.
Fourth, unlike President Jimmy Carter, Obama never promised to disclosure during his campaign and has undertaken no good faith effort to disclose the ET presence. Efforts by this reporter to reach the office of Secretary of State Hillary Clinton for confirmation of some good faith disclosure agenda have been rebuffed.»
http://www.examiner.com/article/obama-et-disclosure-uncertain-as-voter-ballot-and-citizen-groups-move-to-disclose-et-presence

Ligger det sannheter i NWO-tilhenger Michio Kaku`s utledninger om kolonisering og krigføring i det ytre rom?
Repeterer Michio`s ord om å forsvare de ytre perimetere i det ytre rom.
https://www.youtube.com/watch?v=2zg6UI4oR1A

Hoax eller fakta?

Ellers betviler jeg både sterkt og kraftig at myndighetene noensinne vil være åpne for å stenge HAARP fasiliteter i Norge, fordi de krefter som kontrollerer våre myndigheter er for mektige, viljesterke, og er som usynlige å betrakte. De «eksisterer» ikke, selv om vi vet at de trekker i trådene, og gjør akkurat som de vil.

Gennialt, Egon!0  Svar9 år sidenSeitasisAbonnentSeitasis

«I et intervju med NRK forteller Johansen at det ble lagt hønsenetting og brennlakkerte stålplater på hele huset. »
Ved de frekvenser som oppgis, kan jeg ikke forstå hvorfor en trenger å bruke brennlakkerte stålplater.
Noen som kjenner begrunnelsen, brennlakkerte stålplater ?0  Svar9 år sidenChiefenAbonnentChiefen

Vel,- når vi går i bunkersen for å ta røntgen av diverse konstruksjoner så er bunkeren omkranset av tykke stålplater 🙂
Om de er brennlakkerte er vel kun for hindring av rust,
Så om noen hadde foreslått å dekke huset mitt med stålplater,-
ja da hadde jeg tatt repern og reist / solgt huset i en fei.
Her snakker vi kraftige stråler,- så å oppholde seg i sånne
omgivelser i lengden er ikke bra.
Lurer på om dette kan ha noe med fuglene som detter ned fra
himmelen ved jevne mellomrom…De styrer via jordmagnetismen.
Det samme gjør hvalen niser og sikkert generelt fisk og…
Hvorfor har delfinene plutselig styrt på land ??0 Svar9 år sidenMenneskeAbonnentMenneske

Jeg aner ikke, Seitatis. Nå har jeg observert at naturfiendtlige nordmenn bekler sine dekorative blomsterbed med hønsenetting, slik at sultne, utmattede og underernærte rådyr ikke skal spise av blomstene deres. Det blir jo mindre dekorativt, men hønsehjernene kan jo trøste seg med at «de vet jo» at blomstene deres er intakt? Ellers må jo brennlakkerte stålplater være ypperlige å kaste i hodene på rådyrene, hvis man ikke har bekledd sine blomsterbed med hønsenetting?

HAARP`s mange praktiske funksjoner:

I dette innlegget hopper jeg fra det ene emnet til det andre, fordi «alt henger sammen med alt», tankegangen som etter min oppfatning bør tilta ytterligere.

«NHO», jeg mener NWO folket vil eksportere mer «klimavennlig» strøm til utlandet

http://www.nationen.no/2013/01/08/naring/krafteksport/kraft/strom/nho/7891512/

Kamuflert under «Billig strøm gir flertall for eksport»
http://www.nationen.no/2013/01/08/naring/kraft/strom/krafteksport/meningsmaling/7891400/

Det er frimurerne (toppfamiliene) som eier og forvalter kraftselskapene i Norge. Deriblant Statskraft og Skagerak Energi. Deres navn og identitet er midlertidig ukjent, men det gjøres undersøkelser på dette, i forb. med evt. politianmeldelse m.h.p svindel, korrupsjon og dokumentfalsk.

HAARP og flere skogbranner?
Skogbranner i Australia
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/01/08/australiere-bedt-om-forlate-skogbrannomrader?autoplay=1

Hvorfor alle disse katastrofene`

1. Teori :Med den globale løgnen «klimakrisen» kan eliten ved hjelp av HAARP få igjennom sin agenda. Privat eiendom vil bli oppløst, og alle finansielle midler vil tilfalle «staten». Enkeltmennesket skal brytes ned, og fordufte fra denne elite-eide Jorda:
http://www.nationen.no/2013/01/08/nyheter/naringsliv/gjeldskrise/finanskrisen/finanskrise/7890873/
2. teori: Brente jords taktikk
3) Lettere å ha kontroll over mindre arealer der det bor mennesker. Rettere kalt «sentralisering».

Hvorfor akkurat nå, «in the end of ages»?

Vel, i dette intervjuet diskuteres «the end of ages – the end of oil», rettere kalt «peak oil», som dannet grunnlaget for den industrielle revolusjon, noe som igjen dannet grunnlaget for et lønnsomt fundament for å la hele menneskeheten (produktive slaver) få leve.
Vår planets sivilisasjon og infrastruktur er basert på industri og masseproduksjon. Ford`s samlebåndsprinsipp har fungert hele veien til nå.
https://www.youtube.com/watch?v=UFIyUI0rrUA
En annen interessant analyse av forfalskningen av «den globale gjeldskrise»
https://www.youtube.com/watch?v=6NLx0tT5AIs

Dette er en tragedie for min del. Jeg har alltid hatt lyst til å besøke urmaker og frimurer Bjerke, for å kjøpe meg en slik flott klokke:
http://www.urmaker-bjerke.no/no/produkter/klokker/rolex/Stor+Rolex+kolleksjon+hos+Urmaker+Bjerke.9UFRnY4H.ips

It`s going down the drain, people. You better get a Fjollex, before they are all gone!!!! Otherwise: We are alle doomed!!!!0  Svar9 år sidenFalconAbonnentFalcon

Har frimurerne klart å observere at deres foresatte har planlagt å si dem opp?, i frimurergrader et sted rundt 33 eller godt over heter det bl.a. eliminere, ofre, blodtappe, fortære, i beste og minst sannsynlige fall totalt slavebinde som alle andre gjenværende 500 millioner. Det er ikke overraskende at de ikke har oppfattet dette med sitt hypnotiske og kameratslige tunnelsyn og at mammons reelle ledersjikt vil kvitte seg med denne uintelligente og ufyselige bermen som så langt adlyder dem blindt og skaper altfor mye destruksjon og kvalm både oppover og nedover i sine respektive okkulte og militante pyramider. Pawns in the game, William Carr. Illuminati and CFR, Myron Fagan. Ex-zionist Benjamin Freedman, 1961 http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1835&posts=2&start=1

«Jeg havde desværre fuldstændig ret med CIA og Libyen, Syrien ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/syria-under-angrep/comment-page-7/#comment-938430 Svar9 år sidenSeitasisAbonnentSeitasis

Høne bur (Faraday Cage) verner mot vanlige radiosignaler m.m se:
http://bbremen.smugmug.com/Electronics/Maker-Faire-May-2011/17332166_K3pqRh/1316504693_B49WQGT#!i=1316504693&k=B49WQGT

Dette er tydelig nok ikke nok ,en trenger brennlakkerte stålplater i tillegg, da må vi snakke om noen helt andre «bølger».
Tror det blir mange som ikke liker å svare på dette spørsmålet:
«hvorfor brukes brennlakkerte stålplater?».
Tror du har noe tørt krutt der ja, Maarit.0  Svar9 år sidenForfatterMaarit M. Hanssen

http://www.ffi.no/no/Publikasjoner/Documents/FFIs-historie-nr5.pdf
» ( Brennlakerte ) stålplater » er gode å ha ved kjernefysiske eksplosjoner skriver Forsvarets forskningsinstitutt.

Er EISCAT i Tromsø et atombombemål ?0 Svar9 år sidenFalconAbonnentFalcon

Et atombombemål hvis illuminati, british bankers' association m.fl., vil, for de har kontrollert alle sider av makt som kan regnes med i mange generasjoner, Order of the illuminati, the conspiracy to rule the world http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1762&start=1

Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=1020 Svar9 år sidenMenneskeAbonnentMenneske

Frimurerne observerer ingenting annet enn det som er på innsiden av deres skylapper de, Falcon. Regner med at det ikke er helt fremmed for alle de som har skjønt ståa i Norge, at «det ganske land» er prydet med frimurerbygninger i hver eneste by, og i hvert eneste tettsted som det er noe å snakke om. Noe usikker på hva denne byggestilen «egentlig» kalles, men det er da så tydelig.

De tre sataniske makt-sektene i Norge har jo vært usedvanlig flinke med å etterlate seg sine spor, og det er jo ikke lenger noen hemmelighet, at embeter, verv og stillinger i stat, fylkeskommuner, kommuner, etater, institutt, forskningsinstitutt, militære, helsevesen, politi, organisasjoner, foreninger, museer, aviser, TV-kanaler, bedrifter og konsern, er besatt av sektas medlemmer.

Det offisielle tall for antall frimurere i Norge sies å være 18 000, men jeg har hørt fra andre kilder at tallet ligger på over 30 000.

Bananstaten Norge vandaliseres altså av et mindretall av noen surrehuer som er fastklemt i sin egen luciferianske religion, retningslinjer, og ordre fra utenlandske topp-eliter. Dette er et interessant fenomen.

Berulfsen om frimurernes galskap
https://www.youtube.com/watch?v=H8vuhmgId5w

Jeg holder fast ved at vi står overfor en dramatisk oppvåkning i Norge, og i resten av verden. I dramatikken oppfatter jeg alle de rasende reaksjoner som jeg har hørt om, fra andre kilder. Både via personlig kontakt, og fra nett. Raseriet vil etter mine prediksjoner ikke la seg stagge så lett.

I og med at frimurer- dukkene i Norge gjemmer seg fra offentligheten, og skjuler seg bak et godt utnyttet politi og militærvesen, og har klart å innføre en diktatorisk avskaffelse av ytringsfriheten, så får jeg inntrykk av at responsen på dette er: Like stort hemmelighold fra folket, og mer samhold, samt en økende vilje til å oppløse/evt. avskaffe frimureriet, og de to andre hemmelige organisasjonene. Dog er det ikke mange nok ennå, som har forstått hva vi står overfor.

Det foregår beviselig en informasjonskrig i Norge, noe som PST så febrilsk og patetisk forsøker å forhindre.

Tilbake til oppvåkning. Vi er via fjernsyn, aviser, radio, film, og diverse litteratur blitt løyet for, med den hensikt å skape en verdi-forfalskning om at det finnes «terror-celler» og ekstremister, samt «idioter» over hele verden.

Vi er beviselig blitt manipulert av det norske propaganda- apparatet til å betrakte Jordas befolkning reduksjonistisk, og ikke som en helhetlig menneskehet, som IKKE skal vies kategorisering, diskriminering, eller verdivurderinger på den ene, eller andre måten.

Et eksempel på dette kan kanskje være å anse Rabbinere i Israel som våre brødre, og som støtter samme sak som oss: Ærlighet, redelighet, fred, solidaritet, og sannhet. Tross deres trosoppfatninger, som ikke nødvendigvis korresponderer med våre egne. So what, sier jeg. Det er «global enighet» som satanistene er så redde for. Velbegrunnet.

https://www.youtube.com/watch?v=ZyHws_w3RRs&playnext=1&list=PLA85D13B1BEDCCD8A&feature=results_main

Ett folk, med valgfrihet til å velge religion, livssyn, eller trosretning.
Ett folk, med et kollektivt ansvar for hverandre, og for den sårbare Jorda som vi lever på, og av.

Dette har frimurerne kjempet imot i en tidsepoke som for meg er ukjent, basert på min manglende kjennskap til hemmelig historie.
Renger med at losjene har nedtegnet denne for dem som er opplyste, og er stormestere.

På tide at vi snart får noen nye lovforslag: Fullstendig innsynsrett i det frimurerlosjene holder på med, og hva slags instruksjoner, funksjoner, og beslutninger som gjelder i forhold til viktige besatte frimurer- verv. Åpenhet, m.a.o. Med slike lover, ville nok de fleste etter hvert innse, at frimurerne har fryktelig mye stygt å stå til ansvar for i Norge.0  Svar9 år sidengudfridAbonnentgudfrid

Frimurerne med kvinnene i spissen i Aftenposten i dag:

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Reaksjonare-undertoner-Ai-kampanjer-mot-kreft-7087193.html

Frimureri er en jødisk oppfinnelse fra 1600 tallet. Andre jødiske oppfinnelser er illuminati, kommunisme og satanisme.0 Svar9 år sidenMenneskeAbonnentMenneske

Det der var pussig, Gudfrid.

En aksjon foran frimurer-manifestasjonen, selve slottet i Oslo, er jo et fint triks for å suggerere massene. Ingen er jo så hyggelige og troverdige som de kongelige. Greit å ha aksjoner mot kreft. Ikke greit å ha en hemmelig agenda som bevisst påfører så mange som mulig utvikling av kreft. De kan selge så mange flotte sløyfer de vil. Dette kan jo finansiere ytterligere forskning på menneskets DNA-struktur. og eugenikk. Satt på spissen.

Men jeg lurer på hva slags aktiviteter, og hvilke relasjoner de kongelige har.
Kronprins Haakon Magnus har deltatt på Bilderberger møter.

http://www.greatdreams.com/political/BILDERBERG-2011.html

Han er en ivrig Zeitgeister:
https://www.youtube.com/watch?v=r5aS3S2shD0

Han holder en tale om nærhet og samhold, etter 22. juli aksjonen:
https://www.youtube.com/watch?v=XT2Iy_eJj8E&playnext=1&list=PLEB90F5E70F5105FC&feature=results_main

Etter min mening er det han gjør, å betrakte som «snedig». Pjatt, pjatt, pjatt. Jeg kunne ikke sagt det bedre selv, om jeg valgte å leve i en behagelig luksuriøs kognitivt dissonerende boble, slik som Haakon Magnus gjør.

På ingen måte vil jeg sverte de kongelige, men på andre måter er jeg interessert i få vite hva slags ideologier de tror på. Er det tenketankene som preger deres refleksjoner, handlinger, og verdigrunnlag?
Er kongefamilien å anse som en av den forfalskede «filantropiens» mange fronter?

Noen ord fra en reflektert person om det «organisasjonsliv» som vi alle står overfor: EU
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vGQIxYfKKtc#!

Jeg tror vi står overfor an global flopp, og et korthus-ras, hva angår verdensøkonomien, og elitens maktstrukturer. Jeg tror deres tvihold på deres kjæreste eiendommer, makt og innflytelse ikke tåler kritikk, eller en vesentlig mer rettferdig fordeling av goder og ressurser. Derfor denne inhumane småligheten, hvor det er bedre å kvitte seg med de overflødige velferdsmessige parasitter som vi er.

Det spørs nå, hvem som egentlig er de ekte parasittene, da.0  Svar9 år sidenMenneskeAbonnentMenneske

En ting er å studere fysikk. En annen ting er å studere fysikerne.
Truls Lynne Hansen, Intituttleder Fakultetsledelse ved Universitetet i Tromsø
http://uit.no/ansatte/organisasjon/ansatte/person?p_document_id=40956&p_dimension_id=88132
4 prosjekt er direkte underlagt fakultetsledelsen:
Skibotn feltstasjon
Tromsø geofysiske observatorium (TGO)
EISCAT
Senter for fjernteknologi

http://uit.no/ansatte/organisasjon/prosjekterogsentre?p_dimension_id=88132&p_menu=42515

Hansen sies å være en aktiv debunker på ulike nettsteder, og er kjent for å si:
«Ai-ai-ai», dette er rene tøv.
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Norge-far-skylden-for-ekstremvinter-i-verden-5314827.html

Han sies også å ha vært aktiv på debunker nettstedet «ingenlikeraablirlurt.no»
Chemtrails ble debunket der, med nøyaktig samme argument: Ai-ai

Så flott at vitenskapen har kommet så langt, sier nå jeg.0  Svar9 år sidenBalle ClorinAbonnentBalle Clorin

«Voice of God-weapon», hvor det brukes GWEN-antenner til mikrobølgeterror ect: http://www.youtube.com/watch?v=18PtOXrzDVE0  Svar9 år sidenMenneskeAbonnentMenneske

HAARP er beviselig et dødelig våpen. En av dets effekter, er å forhindre at mennesker får sollys. Intet lys = redusert immunforsvar. Dårlig immunforsvar = fritt frem for bakterier, virus, fysiske og psykiske lidelser. Fritt frem for vaksiner og medisiner.

Tettsteder og byer i Norge er kontinuerlig overskyet, og har vel vært det i mange år.

Utenfor kan vi ofte skorte skyfri himmel. På fjellet, for eksempel.

Yr har en fantastisk forklaring på hvordan dette kan henge sammen
http://www.yr.no/nyheter/1.10867693

Vi kan bare spekulere i hva eliten har for planer, vedr. HAARP
http://www.yr.no/nyheter/1.10867820

«Meteorologi» er blitt en pseudovitenskapelig gren, og er totalt akterutseilt i forhold til vitenskap.
Blandet med rød sand:

«Skyen er en såkalt «roll cloud» eller «shelf cloud» og kan ofte forveksles med «wall clouds», atlså veggskyer.
Forskjellen er at hylleskyer ofte oppstår i forkant av en storm som denne skyen, mens veggskyene ofte oppstår på baksiden av en storm.»

Når et offentlig nettsted som Yr legger seg på et nivå som beskriver slike fenomen som en «halvliter», eller «hylleskyer», så har jeg tre teser på dette: 1) Total inkompetanse
2) En satanisk Bilderberg gruppe som dikterer hva slags informasjon som skal publiseres. 3) Begge deler.

Frekkhetens nådegave når ingen grenser lenger.0  Svar9 år sidenMenneskeAbonnentMenneske

Det er noko anna «muffins» med HAARP

«Mindcontrol», dette fryktelige, og skremmende ordet.
Som om vi alle skulle være trollbundet, og hemmet til å tenke det vi vil tenke.

Jeg vet ikke hvor mange ulike tanker som fremdeles tenkes hver dag, i hver respektive hjerne, men det er sikkert mange. Og det er sikkert mange tanker som berører ting, som noen ikke vil vi skal tenke på.

Som f.ek.s «emotional control»

Det er noko anna «muffins» med HAARP

«Mindcontrol», dette fryktelige, og skremmende ordet.
Som om vi alle skulle være trollbundet, og hemmet til å tenke det vi vil tenke.

Jeg vet ikke hvor mange ulike tanker som fremdeles tenkes hver dag, i hver respektive hjerne, men det er sikkert mange. Og det er sikkert mange tanker som berører ting, som noen ikke vil vi skal tenke på.

Som f.ek.s «emotional control»

«One can envision the development of electromagnetic energy sources, the output of which can be pulsed, shaped, and focused, that can couple with the human body in a fashion that will allow one to prevent voluntary muscular movements, ***control emotions (and thus actions)***, produce sleep, transmit suggestions, interfere with both short-term and long-term memory, produce an experience set, and delete an experience set.»
http://www.earthpulse.com/src/product.asp?productid=212

Kan man manipulere følelser, så kan man vel også manipulere frem aggresjon?

Hva er det NWO- fantastene vil at alle nå skal gjøre? Bli fly forbanna, demonstrere, og ty til vold? Hva har skjedd i Usa, Syria, Egypt, Iran, Irak, Hellas, og i andre nasjoner og verdensdeler? Kaos? Vold? Interessant begrep, dette «Ordo Ab Chao»
https://www.youtube.com/watch?v=fQi5j8P0CYU

Ta fra dem deres rettigheter og livsgrunnlag, og skru på HAARP, en liten stund, lissom?

Splitt og hersk, enkelt og greit. Lettere kan det vel ikke gjøres.
Finnes det noen løsninger for å motvirke dette, da?
Det er noen som har sagt: «Må det en katastrofe til, før menneskene vil åpne sine hjerter igjen?»

Jeg tror ikke det nødvendigvis må en katastrofe til, for at menneskets hjerter vil åpne seg ***igjen***

Svaret kan være så enkelt, som at vi alle skrur av vår PC, slutter å «søke» hele tiden, og begynner å ta kontakt med hverandre igjen. I stedet for å si: «Jeg ser hvordan du har det i dag», så kan vi si «Hvordan har du det i dag, jeg er dypt interessert i alt du forteller meg, både lenge og vel, for jeg har god tid».
Uten forbehold og premisser, vel og merke.

Skrekkelig er det, hvis dette ville skje.
Skrekkelig for de som på død og liv vil herske.
Hyggelig for dem som ikke vil la seg herske over.

Artig ordspill: «demon»-strere.
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/-Verden-blir-stadig-mindre-fri-7092792.html

Kanskje man ikke skal være så opptatt av å ikke bli lurt, og heller begynne å få litt orden på denne blodpumpa igjen, og hva den skal banke for?

For i krig og kjærlighet, er i alle fall fred og kjærlighet for hverandre tillat.
Det aller verste som tenkes kan, for dette svineriet her?

Kan man manipulere følelser, så kan man vel også manipulere frem aggresjon?

Hva er det NWO vil at alle nå skal gjøre? Bli fly forbanna, demonstrere, og ty til vold? Hva har skjedd i Usa, Syria, Egypt, Iran, Irak, Hellas, og i andre nasjoner og verdensdeler? Kaos? Vold? Interessant begrep, dette «Ordo Ab Chao»
https://www.youtube.com/watch?v=fQi5j8P0CYU

Ta fra dem deres rettigheter og livsgrunnlag, og skru på HAARP, en liten stund?

Splitt og hersk, enkelt og greit. Lettere kan det vel ikke gjøres.
Finnes det noen løsninger for å motvirke dette, da?
Det er noen som har sagt: «Må det en katastrofe til, før menneskene vil åpne sine hjerter igjen?»

Jeg tror ikke det nødvendigvis må en katastrofe til, for at menneskets hjerter vil åpne seg ***igjen***

Svaret kan være så enkelt, som at vi alle skrur av vår PC, slutter å «søke» hele tiden, og begynner å ta kontakt med hverandre igjen. I stedet for å si: «Jeg ser hvordan du har det i dag», så kan vi si «Hvordan har du det i dag, jeg er dypt interessert i alt du forteller meg, både lenge og vel, for jeg har god tid».
Uten forbehold og premisser, vel og merke.

Skrekkelig er det, hvis dette ville skje.
Skrekkelig for de som på død og liv vil herske.
Hyggelig for dem som ikke vil la seg herske over.

Artig ordspill: «demon»-strere.
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/-Verden-blir-stadig-mindre-fri-7092792.html

Kanskje man ikke skal være så opptatt av å ikke bli lurt, og heller begynne å få litt orden på denne blodpumpa igjen, og hva den skal banke for?

For i krig og kjærlighet, er i alle fall fred og kjærlighet for hverandre tillat.
Det aller verste som tenkes kan, for dette svineriet her:

Snedige greier, denne «Lucifer»0  Svar9 år sidenUffdaAbonnentUffda

Her er noe av den best dokumenterte info om HAARP mm, ingen tvil dette er ren f…skap.

‘HAARP' MAYHEM !!! Ascension Isle TTA ??? False GLOBAL WARMING for OIL n MASS ANIMAL DEATHS.
https://www.youtube.com/watch?v=ia6CaLUaUSA

revmichellehopkins's channel
https://www.youtube.com/user/revmichellehopkins?feature=watch0 Svar9 år sidenChiefenAbonnentChiefen

I USA er Obama i full fres med å skrive lover for å avvæpne filk samt å kunne sende droner innover landet og skyte på den han måtte ønske.
Men saken er den at i alle fall 10 % av befolkningen kommer aldri til å levere fra seg våpnene sine. Og det er en ganske bra hær når folketallet er over 350 mill. Så Obama vil ha store problemer med å få dratt inn disse våpnene. For hvem skal gjøre det ? Skal militæret skyte på sine egne ? Skal liksom politiet gå fra dør til dør ? Eller kanskje swat team ? Vel de vil bli ganske trette og ryktene vil spre seg ang brutale overgrep og maktbruk. Det vil ikke gå lang tid før de svartkledde begynner og ramle en etter en. Og noe EU tropper finnest det heller dårlig med, og i så tilfelle så er det uerfarne tropper som amerikansk milits fort vil kunne ekspedere. Så her kommer HAARP inn er jeg redd…
Mind control…Om de har muligheten til å rette dette våpenet mot gitte områder så ser det skummelt ut for våre ivrige beskyttere av grunnloven, som Obama og vennene bare har trampet på.0 Svar9 år sidenEddvinAbonnentEddvin

Hva gjør at biler smelter og dekkene er like hele? Hva gjør at bilene ble brent på toppen og at det ligger papir rundt? Hvilken teknologi er i stand til dette?
Se 3min 20 sek ut i denne filmen: Dette er fra 11. september 2001
http://www.youtube.com/watch?v=0iJEHI1izVM0  Svar9 år sidenFalconAbonnentFalcon

Google { smacsonic site:abeldanger.net https://www.google.no/search?q=smacsonic+site%3Aabeldanger.net }

«Det meste menneskene har konstruert er basert på majoritetenes behov og evner. ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/microchip-er-dyrets-merke/comment-page-66/#comment-941320 Svar9 år sidenChiefenAbonnentChiefen

Ja eg såg det der.. Minner mye om mikroovn. Tviler på om papir brenner opp om du putter det inn i ovnen din. Dekk likeså. Mens alt av metaller blir fort glødende.0 Svar9 år sidenSkribentTerje Wulfsberg

Vi kjenner vel ikke til alle bruksområder for HAARP anleggene verken i Arktis eller Antarktis. Kan det tenkes at de og brukes for å stenge de interdimensjonale portalene som befinner seg der ( i følge russiske kilder), for på den måten hindre at utenomjordiske fartøyer manifesterer seg? altså kommer inn til vår planet?0  Svar9 år sidenMysteronsAbonnentMysterons

«Vi kjenner vel ikke til alle bruksområder for HAARP» så derfor må vi finne på noen. ???0 Svar9 år sidenMenneskeAbonnentMenneske

Hva de holder på med «der oppe», må jo bare «gudene» vite.
Hva resultatet blir her nede, merker vi jo alle på kroppen.

Interessant at du tok opp «interdimensjonale portaler».

Jeg er ikke lenger åpen for at noen skal stenge noen ute. Jeg er mer åpen for at noen skal slippe inn noen.

Etter å ha lest litt i Bibelen, og fulgt min intuisjon, da.

Jeg kan jo ta feil. Jeg kan ha rett.

Hvis jeg har rett, så kan jo helvete bryte løs i 2015, kanskje?
https://www.youtube.com/watch?v=wK9xw9IxyXM

(noe mer intetsigende new-age visvas pjatt, skal man lete lenge etter)

Forøvrig har jeg forstått at tallet 13 stammer fra Lucifer. Hvilket år er vi i nå?
Numerologiens år? Eller ikke?
Det er muligvis akkurat det dette er snakk om? New age? (Ny verdensorden)
Interessant webside:
http://andrewgreaves.weebly.com/home.html

«Galactic Federation of Light & Ashtar»

Kremt, navnet «Ashtar» er et annet ord for Lucifer, eller Satan, for de som er åpne for dette. Jeg slenger på en halvtroverdig lenke om Ashtar:
http://www.thejinn.net/ashtar.htm

For de som har lyst til å sluke dette fjaset om at snille intergalatiske enligthened lysvesener skal komme og bringe oss opp til uante frekvensmessige dimensjoner, så er det bare å engasjere seg videre:
http://www.ashtarcommandcrew.net/profiles/blogs/galactic-federation-of-light

http://lightworkers.org/select-forum-category/galactic-federation-light-ashtar-command

Gud forby at jeg selv har vært opptatt av luciferiansk vranglære, og bidratt til å villede, i min egen ignoranse.

La oss ta en ny titt på den mye omtalte HAARP spiralen:
http://www.youtube.com/watch?v=j5pNePq9g4g

Hvem er det som har funnet opp de fleste symboler i verden her? Inklusive symbolet av en spiral?
http://www.crossroad.to/Books/symbols1.html

Jeg lenker på nytt til «The Omega conspiracy»
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0962451746/ref=ase_conspiracyarc-20/104-8924776-1297547?v=glance&s=books#reader_0962451746

Og til demons in alien clothing
http://www.conspiracyarchive.com/UFOs/demons_aliens_clothes.htm

Jeg kan ta feil. Jeg kan ta rett.

Selv spiller jeg ikke russisk rulett.
Jeg har to valg:
50% sjanse for at vi får hjelp av utenomjordiske.
50% sjanse for at det advares mot dette i Bibelen.
Jeg velger siste alternativ, og «tar sjansen» på at Guds ord er riktig.
Enkelt og greit. Den smale vei, den tyngste vei, den mest smertefulle og brysomme. Det alternativet som er minst attraktivt, i en verden med behagelige drømmer og håp. Den velger jeg. Så får vi se, om jeg hadde rett eller feil.
Da har jeg i alle fall gjort et ærlig forsøk på å følge Guds ord, i god tro, på at det i det minste, var én instans, som snakket sant. Det kan ingen straffe meg for.
Det er det Illuminati for en hver pris, ikke vil at vi skal innse. Tror jeg.
«Be aware of the deceiver».0  Svar9 år sidenEnokAbonnentEnok

Adressa.no har Chemtrails på forsiden idag.
«Trondhjemmere spør hva de 2 flyene som har sirklet over byen idag er».
Forsvaret uttaler at dette er 2 fly fra Ørlandet som trener»

http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article6986633.ece0  Svar9 år sidenFalconAbonnentFalcon

Installation and preparation for a global electromagnetic holocaust? In facebook http://tinyurl.com/a232ozg

Resonance – Beings of Frequency (documentary film) http://www.youtube.com/watch?v=5vb9R0x_0NQ * The Dangers of Wi-Fi to Women and Children- An Interview with Barrie Trower http://www.youtube.com/watch?v=mRLSPWviyzQ * Barrie Trower: Dangers and Lethality of Microwave Technology (2010) http://www.youtube.com/watch?v=iLWRdkxKXiw * The Dark Side of ‘Smart' Meters http://www.youtube.com/watch?v=FLeCTaSG2-U

Chemtrails Trondheim Norway, late afternoon 28 September 2012, a crime against life and environment http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1818&start=1 * Norwegian study: Biological Effects Of Fallout On Plant Life. Chemtrails global crime http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1832&start=1

Ditt livs viktigaste information ! Chemtrails och HAARP, en global forbrytelse mot alt liv og miljø http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1860&start=1 * The World According to Monsanto http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1507&start=1#M4611

The Bible, Bibelen http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1773&start=1 * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=1020  Svar9 år sidenForfatterMaarit M. Hanssen

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.10914920
Bukken EISCAT passer på havresekken,asteroiden DA 14, ikveld fra kl 21 til 23.
EISCAT skal gjøre alt den kan for at asteroiden faller ned på Jorden eller så nært som mulig,det skal jeg banne på.
Kjekt å spille russisk rullet,EISCAT?0  Svar9 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Blant alle rare ting her i de siste trådene må dette være den merkeligste påstanden. Du vet ikke mye om teknologi hvis du tror en landbasert antenne kan flytte på en asteroide. Det finnes INGEN mekanismer innen elektromagnetisk stråling som er så sterke. Dette er ren fantasi, og bare tull.

Og ja, jeg kjenner til Østlunds patenter. Det står såvidt noe om oppvarming av atmosfære, men ingenting om flytting av stein.

Hvor tar du det fra?0 Svar9 år sidenForfatterMaarit M. Hanssen

bozzie, den hemmeligholdte militære teknologien opererer 50 år fram i tiden. Denne teknologien er offentlig først om 50 år.
Jeg hadde ikke skrevet noe om ikke disse to hendelsene hadde truffet på en og samme dag ; meteoritten i Russland og asteroiden DA14.
Hvorfor skulle akkurat EISCAT-radaren av alle ting passe på asteroiden, når den rette hadde vært GLOBUS II i Vardø? Det er bare et bevis på at EISCAT-radaren opererer militært i all hemmelighet.0 Svar9 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Kanskje fordi den rett og slett er en radar, og er plassert nærmere polene enn mange andre radarer? Det du sier beviser ingenting, og dessuten kan man ikke flytte stein med radar. Ingen «alien technology» kan forandre på det.0 Svar9 år sidenForfatterMaarit M. Hanssen

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10100827
Ganskje du skulle ikke være så skråsikker,bozzie. Men det er klart, i din verden er ikke LASER elektromagnetisk stråling :-)0 Svar9 år sidenArmin BahramiAbonnentArmin Bahrami

De kan knuse asteroider lenge før de nærmer seg, hvis de vil 🙂
https://www.youtube.com/watch?v=edgD647Ro2c0 Svar9 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Unnamanøver. Har jeg sagt laser? Har jeg sagt elektromagnetisk stråling?

Laser er ikke radar, og eiscat er ikke en laser. Laser er mye mer energirik. Dessuten så virker den bare en vei. Den kan dytte noe bort, ikke trekke noe til seg.0 Svar9 år sidenForfatterMaarit M. Hanssen

Ja,bozzie,du har sagt » elektromagnetisk stråling».15.2.2013 kl 20.51 skriver du:
«Det finnes INGEN mekanismer innen elektromagnetisk stråling som er så sterke. Dette er ren fantasi, og bare tull.» Er ikke LASER elektromagnetisk stråling?Disse forskere mener,at de kan flytte på asteroider med laser,til og med sprenge asteroiden i fillebiter.I såfall trenger de samarbeid mellom radar og laserkanonsatellitten.
Jeg tror du misforstår med vilje det jeg skriver om.Trolling heter det.Du må slutte med å røyke bozzie.Det ødelegger deg.0 Svar9 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Helt riktig. Det er ingen mekanismer ved elektromagnetisk stråling som er så sterke at en radar kan flytte på en stein. Radarsignaler er svakere og som du ser av artikkelen din snakker vi om Megatonn per dag, selv med laser. Hvor får Eiscat sin energi fra? Hvor er den plasmebølgen som ville blitt dannet i atmosfæren?

Dessuten krever påstanden din at man skulle tiltrekke seg asteroiden, ikke dytte den. Det kan verken en laser eller radar.

Uansett ser vi jo at påstanden din var feil. Ingen onde mennesker dumpet noe i hodet vårt.

Jeg holder på at påstanden din var spekulativt vås og totalt umulig å gjennomføre.0 Svar9 år sidenUffdaAbonnentUffda

Vel en radar flytter ikke fjellet men den påvirker atomer og molkyler inntil margen.
En overvåkningsradar har gjerne en utgangseffekt på 6 millioner volt, med en Puls Repitisjons Frekvens på 360 pr sek. Trykkluft benyttes til å lede energien gjennom en Wave Guide(kanal) ut til antennen. Oppholder man seg i radarbeamen blir man kokt innvendig på no time. Radarsignal er ikke svake, Forsvaret opererer med sikkerhetsavstander bla til AWACS fly da for å unngå at drivstoff i møtende fly antennes.
Eiscat dokumterte på egen hjemmeside at heateren produserte plasma i ionosfæren.0 Svar9 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Ehhh, Volt angir elektrisk spenning, ikke energi. Antall pulser per sekund angir heller ikke energi, da må du i så fall vite effekt og pulslengde. Det er ikke trykkluft som fører energi til antennene, men microbølgeledere, som er formet som rør.

Radarer endrer ikke atomer inn til margen, de er for langbølgede. Du må minst ha UV eller helst røntgen til det. Med synlig og IR lys kan du riste løs noen elektroner, men uansett spiller ikke det noen rolle på en asteroide som ikke treffer oss.0 Svar9 år sidenUffdaAbonnentUffda

OK bozzie – waveguide fører energien til radarhode. Det er en kanal som delvis er fylt på sider med et ledende matriale, i tillegg komprimert luft eller en annen gass avhengig av hvilken frekvens radaren benytter. Waveguide er ikke bare rund, men på større radaranlegg oftest rektangulær.
Jeg har ikke sagt at antall pulser PRF pr sek angir energi, det angir hviken rekkevidde radaren vil ha.
Vi snakker her om energier som er mange tusen ganger sterkere enn til eks en mobilsender. Jeg kan godt gå mer i detaljer angående bølgeutbredelse fra radar. Teknisk personell er blitt drept av radarstråling.
Her vil du finne en del interessante artikkler fra side 18:
http://www.skup.no/Metoderapporter/2005/2005-15_Radarsaken.pdf0 Svar9 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Hva var hensikten med å snakke om volt og pulsrate da? Det betyr jo ingenting.

Og at radar kan påvirke levende organismer, varme opp ledende materialer, og lignende, på kort hold har INGENTING med flytting av asteroider å gjøre.0 Svar9 år sidenForfatterMaarit M. Hanssen

Hei AB og velkommen tilbake. Klart de kan skyte meteoritter og asterioider til fillebiter med HAARP-plasmastråle. De kan også forandre banen slik at disse himmelens atomvåpne kan treffe Jorden der det ønskes.
Meteoritten i Russland var sikkert ment til å treffe det svære atomanlegget, men de bommet 60 kilometer ifølge BELLONA.0 Svar9 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Bellona?! Link takk!

Men uansett. Altså en påstand om hva du tror Haarp kan gjøre, men ingen god grunn til hvorfor vi skal tro på deg. Inntil du har sannsynliggjøre det renset bare et konspiratoriske påfunn. Som en detektiv som insisterer på svaret selv om han verken har våpen, motiv eller gjerningsmann.

I slike tilfeller slipper dommeren tiltalte fri før rettssaken har begynt.0 Svar9 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Forresten:hvem er AB?0 Svar9 år sidenForfatterMaarit M. Hanssen

http://www.bellona.org/articles/articles_2013/Meteorite_nuclear_hazards
bozzie,dette kunne du ha selv googlet fram,eller må du ha alt servert på sølvfat?
Du må også lese smurfens svar til deg ;22.2.2013 kl.13.00 på side 7.0 Svar9 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Men kjære, at «den bommet» er ikke det samme som at «de bommet».

Bellona sier ingenting om noen nedskyting, men påpeker at meteornedslag ikke er tatt med i risikovurderingene omkring slike anlegg.0 Svar9 år sidengudfridAbonnentgudfrid

Bozzie 🙂 anbefaler denne:
http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=2157662

Du finner sikkert en gratis nedlastning, hvis du er intressert.0 Svar9 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Da foreslår jeg at dere leser noen bøker om elektromagnetisk stråling, og ikke minst om radarstråling. Konspirasjonslitteratur har jeg nok av, det ser ikke ut til at dere har nok faglitteratur.

Såvidt jeg vet nevner forresten ikke den boken noe om å flytte asteroider.0 Svar9 år sidengudfridAbonnentgudfrid

Du har helt rett Bozzie, her trengs endel grunnleggende kunnskaper, det får vi bare innrømme.
Asteroiden var en slags rakett, tror jeg.
Men du er vel enig i at HAARP og Eiscat er masseødleggelsesvåpen, selv om disse ikke «styrte» asteroiden?0 Svar9 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Nei, jeg er ikke enig i det. Hvorfor skulle jeg det?

Dere har jo ingen beskrivelse av hvordan det skulle være et masseødeleggelsesvåpen, og dere kan ingenting om fysikken bak. Dere har ikke en gang noen dokumentasjon på at det har vært brukt, på hvordan det skulle virke eller hva i all verden man skulle oppnå med det.

Alt dere støtter dere til er YouTube og patenter dere ikke har lest eller forstått, samt bøker utgitt på eget forlag. Bytt ut ordene Haarp og Eiscat med naboens amatørradiosender så ville argumentene vært like relevante og overbevisende.

Fra utsiden ser det hele ut som en generell, men kunnskapsløs frykt for det ukjente, og da særlig teknologi. Kunnskap er makt, men her er det mye maktesløshet.0 Svar9 år sidenForfatterMaarit M. Hanssen

http://www.fromthewilderness.com/free/pandora/haarp.html
I følge den amerikanske regjeringens budsjet så definerer Pentagon HAARP som masseødeleggelsesvåpen (MØV). Du har helt rett Gudfrid.0 Svar9 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Påstander og kirsebærplukking fra utvalgte kilder, men ingen beskrivelse av hvordan det virker.»Dr» Begich har jeg ingen tro på.

Kom igjen, gå rett til kilden. Hvor er fysikken bak påstandene?0 Svar9 år sidenForfatterMaarit M. Hanssen

http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/02/15/russian-parliament-member-says-meteor-was-actually-a-u-s-weapons-test/
Det russiske parlamentsmedlemmet ( Duma ) Vladimir Zhirinovsky fortalte på Duma på fredag at meteoren var en ny type amerikansk våpen.
Det vil jeg gjerne tro!
Våpenet var et hint til menneskeheten at USA/NASA er i stand til å styre meteorer og asteroider som den på fredagskvelden,DA 14.Brudd på konvensjonen mot våpen i verdensrommet.0  Svar9 år sidenForfatterMaarit M. Hanssen

http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/russland-vil-ha-verdensomspennende-romskjold-3990413.html
Russlands president Vladimir Putin er livredd for at gjenstander fra verdensrommet til slutt utgjør livsfare for menneskeheten.
Russland vil glemme krigene på Jorden og i steden satse på våpen mot verdensrommet ! Hva er hensikten egentlig? Likelangt.0  Svar9 år siden2Q11Abonnent2Q11

Hensikten? Ta en Kristin. En ny verdensorden. En felles fiende. Halvorsen og Putin med flere..
0 Svar9 år sidenModeratorsmurfen

Greit nok, nå trenger vi ikke lenger spekulere på om Putin er en del av NWO kabalen eller ikke 🙂

Som Dr Carol Rosin sa så var hensikten med fake meteoritten at man skulle få folket til å akseptere å bruke enorme summer på romvåpen.

Seff vil rom våpnene bli rettet ned mot oss, total makt og total kontroll.

Alltid når tullingene finner på morro så blir alle main stream artikler steng for kommentering under, de er livredde for at noen skal lese fakta i kommentarfeltene under.

Snart kommer Fake Aliens, men dessverre vil ikke det skje før utpå våren når sjefen deres er kommet i stolen ( 22 Mars ). men ikke kritisere og si at han er like sort innvendig som utenpå, for da er du rasist,

Ganske så flott i grunn, det vil bli slutten på den masse arbeidsledigheten vi ser i nå, da kan vi alle bli soldater i den globale hæren mot en felles fiende eller vi kan jobbe på våpenfabrikk 🙂

En fantastisk fin fyr denne nye sjefen deres som skal redde verden og hylles som en gud når han fikser opp i det globale økonomiske kaoset med innføring av ny valuta og ny verdens bank. 🙂

Det kommer mer og mer frem at Rotte paven er kjempe ond, han støtter pedofile, korrupt, står bak massemord og det som verre er, ja faktisk så ond at Rothschilds stengte ned bankforbindelsene til Vatikanet i januar, 29 feb vil han be den Italienske Statsministeren om amnesti for straffe forfølgelse.

Jeg syns kanskje de burde jobbe lit mer med kreativiteten sin, den dere : first a bad guy and so a good guy er litt oppbrukt etter at Obama overtok etter Bush, først slem hvit mann og så en snill svart mann .. men men …..

Litt ros må vel også gis …. bare en bitteliten bilreklame gir mer informasjon en det 100 bøker gir 🙂

Lincolns steer the script superbowl Commercial.Illuminati Freemason Symbolism.

http://www.youtube.com/watch?v=suvPvIy5nmk

Men vår nye Gud og redningsmann trenger jo et sted å bo stakkar siden Rom vil bli totalt utslettet om kort tid i et kjempe HAARP jordskjelv.

Litt prøvetesting ?

4.9 magnitude spooking quake hit central Italy late Saturday, shaking apartment buildings in the center of Rome

http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2013/02/16/4-9-magnitude-earthquake-creates-panic-in-central-italy/

Vel ….det er allerede på gang med ny kåk til vår nye Helt, 29 Jan ble det skrevet kontrakt mellom Zionistene og Vatikanet, Jerusalem er en fin by å bygge seg en liten leilighet i 🙂

Planene for romvåpen er allerede klare, folket vil ha masse romvåpen som kan gi dem trygghet og sikkerhet 🙂

Scientists unveil new detectors in race to save Earth from next asteroid

http://www.guardian.co.uk/science/2013/feb/16/scientists-earth-asteroid

System Would Destroy Asteroids That Threaten Earth

http://www.earthchangesmedia.com/secure/3247.326/article-9162533800.php

Russere består stort sett av slemme konspirasjonsteoretikere, det fines knapt en eneste en som tror på den svært troverdige meteoritt forklaringen til staten.

Ja selv main stream der borte har store artikler om Vatikanets og Illuminati om dagen.

The Vatican and Illuminati

http://english.pravda.ru/opinion/columnists/13-02-2013/123773-vatican_illuminati-0/

Nå spekulerer russerne på hva som faktisk skjedde

http://www.dbtv.no/?vid=2168869850001

Pope's child porn ‘normal' claim sparks outrage among victims

http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/world-news/popes-child-porn-normal-claim-sparks-outrage-among-victims-28577483.html

Abuse Victims Ask Court to Prosecute the Vatican

http://www.nytimes.com/2011/09/14/world/europe/14vatican.html?src=tp&smid=fb-share&_r=3&

The new World order is emerging, paving the way for the final antichrist. Obama and Barroso are key figures.

http://ivarfjeld.com/2013/02/15/the-heads-of-the-new-world-order/

Islam and the Vatican tries to evict the Zionist control of Jerusalem, to be replaced by a special regime.

http://ivarfjeld.com/2013/02/16/awqaf-department-sulk-over-israel-vatican-deal/

Så hvordan vet vi at det var en meteoritt og ikke en tanks, skip, bil ,,, fly eller noe ??

Camuflaje infrarrojo Adaptiv de BAE Systems

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6OjpBUvbz78

Vel dette er gammel teknologi nå, den vi ikke kjenner ligger ca 50 år foran den vi kjenner, ja selv i dag så finnes det vist folk i verden som ikke kjenner til den over 100 år gamle HAARP teknologien.. 😉

I morgen er en ny illuminati dato med ny Illuminati morro 1+8+2=11 ,det er også en bibelsk dato, Siden Illuminati er Satanister så følger de bibel punkt for punkt.

Man kan ikke skjønne Illuminati vist man ikke skjønner Bibel.

Fin frem popcorn og cola, er vi heldige så blir det kanskje en hendelse med bred nyhetsdekning som «meteoritten» 😉

Illuminati (Bibelens profetier)

http://www.youtube.com/watch?v=6jNVZSHPeXw0 Svar9 år sidenForfatterMaarit M. Hanssen

http://en.rian.ru/russia/20130217/179531203/Meteorite-Fragments-Found-in-Icy-Urals-Lake—Scientists.html
Den statseide Putintro nyhetskanalen melder i kveld at fragmenter av » meteoren » har blitt funnet rundt den runde dammen på innsjøen.
http://no.wikipedia.org/wiki/RIA_Novosti
Redaksjonen er overvåket av FSB (KGB) og kun sensurert informasjon kommer ut.0 Svar9 år sidenSkribentMonica Waade

Kjære deg broder smurf jeg har jo fortalt deg at Russland og USA er venner og da er Russland selvsagt en del av NWO kabalen. Nå har de også benyttet det missilet jeg nevnte, bl.a. her… http://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/microchip-er-dyrets-merke/comment-page-27/#comment-54969

Meteoritten eller hva det nå var i Russland ble skutt på med dette missilet eller så var «meteoritten» selve missilet, men jeg tror den var noe større for det missilet jeg så mener jeg ikke var så stort. Dessuten var det ikke USA som fyrte av dette, det var Russland selv som gjorde det.

Den dårlige økonomiske situasjon i USA er jo nå og som jeg også nevner i slutten av denne kommentaren har ikke Russland rustet ned men opp…
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/microchip-er-dyrets-merke/comment-page-26/#comment-54925

Du husker jeg nevnte et smell i rommet i en melding til deg på FB? Vel, da er vi i gang, det er åpenbart at de starter en himmelkrig/stjernekrig som skulle komme etter pavens avgang…
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/microchip-er-dyrets-merke/comment-page-68/#comment-95111

Alt tyder dessverre på at vi går i den retningen jeg beskriver i artikkelen Microchip er dyrets merke. Russland ødelegger Russland, USA ødelegger USA osv., det er et helvetes spill som foregår over hodene på oss og nå starter det bokstavelig talt over hodene våre også.0 Svar9 år sidenModeratorsmurfen

Det er helt korrekt det søss, er ikke mer en 2-3 uker siden du sa til meg på FB at nå kommer det snart et stor smell i rommet, og som alltid så var jeg raskt ute å sladre til en 3-4 andre FB venner at Monica sier at nå kommer det et stort smell i rommet på samme måte som autoritetstro småbarn sier at Mamma sier he he

Det med Russen og at det snart skal tegne en falsk himmel/himmelkrig har du også sagt, når hele verden ventet på dommedags kometen Elenin så så du at det fantes ingen Elenin komet og seff hadde du helt rett sånn som alltid. 🙂

Angående «meteoritten» så har du så klart også helt rett, som du ser helt klart i filmen så kommer det et objekt like over meteoritten slipper ned et missil som skyter inn mot «meteoritten» bakfra og sprenger den i fillebiter.

( 15 og 45 sek ut i filmen her )

Метеорит-НЛО-Челябинск. Нас спасли???

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WaQIPBqoQ-Q

De prøvde også å sprenge DA14 så det skulle regne meteoritter over oss som flere filmer viser men det gikk ikke så bra.

2/17/2013 — Florida Fireballs / Meteors – Large RADAR returns over 1000+ Sq. Miles

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MmKtwG0Jr-A#!

Man har jo så inderlig lyst at noe skal gå vår vei så da faller man lett for falske håp slik som Asthar Commandoen, Galatik Føderasjon av Lys, Tolec, Andromeda gjengen, Pleia gruppen, Zeta Talk, Adrian Sakli, Iluka, Septik forum, falske profeter og insidere osv osv..

Men alt bunner ned i at det er ingen andre enn oss selv som kan stoppe galskapen og det er ingen andre måter å gjøre det på enn å ta til seg kunnskap og spre infoen ut til folket.

Eneste Illuminati frykter er at folk skal bli informert om hva som foregår samt avsløringer av at de syke psykopatiske planene deres skal bli alment kjent.

Kunnskap til folket er deres størst fiende.

Meteoritten var også et omen om at nå kommer det Fallen One ( Lucifer ) og skal bestige tronen.

Se så glad Lucifer lysbringeren blir når faenskapet er over og selveste dyret ( Satan ) reiser seg opp av asken av det gamle etter at Føniks fuglene er brent på slutten av videoen her 😉

Det er nøyaktig slik Illumiati toppene i de Mørke brorskapene ser for seg resten av veien fra «meteoritten» til Satan reiser seg vist vi ikke klarer å stikke noen kjepper i hjulene for dem, skulle nå alt gå til helvete så kan vi trøste oss med at han skal ikke herske lenge før vi får hjelp utenfra og en ny fantastisk verden og æra starter for oss.

http://www.youtube.com/watch?v=ghb6eDopW8I&list=FLsqOo2YgH0cnpiQZnrz6tew&index=6

Man vil som sagt ha et håp å klamre seg til, Jeg vet at mange trodde at det var våre venner der ute som trådde til når de så missilet som sprengte «meteoritten», vel det var ikke det det var Russen selv. kanskje på tide å se seg selv i speilet og spørre seg ? Hvorfor i helvete skulle noen der ute trå til å hjelpe noen som overhodet ikke gidder å hjelpe til selv men isteden bruker tiden på å sitte å dope seg ned på såper , reality og sport mens vi forbruker jordens resurser i rekordfart, planeten vi var ment å leve på i millioner/milliarder av år er døende, son en sverm blodsugende mygg så stikker vi millioner av borehull ned i den og tapper den for blod ( olje ) og sprer dritten vår over hele overflaten.

Det å tro at noen kommer og redder oss blir det samme som å tro at vi ville hjelpe kreftceller i våre egne barn til å vokse og spre seg.

Vel det har skjedd så mange ganger før, en reboot er på vei, sånn som alltid så har vi noe som heter psykopater som er programmert til å søke makt og kontroll over andre og vi andre lærer aldri, vi faller alltid for falske gaver og falske løfter, mens psykopatene organiserer seg i mørke sataniske brorskap og sakte men sikker lar tentaklene sine gli over oss før dem strammer dem til så bruker vi andre tiden til sirkus og brød.

Samme skjedde på Mars og andre planeter, nå er de bare svevende grushauger.

Den som ikke lærer av historien er dømt til å gjenta den, slik går reinkarnasjonssyklusene helt til vi lærer av historien og våre feil 🙂

Angåene Putin Monica så hadde jeg som mange andre et bittelite håp om at han representerte noe nytt, en motpol til NWO kreftene sammen med Kinas Hu Jintao, Putin kom inn som et friskt pust, han kastet Oligarkene som hadde infiltrert Kreml på dør, på hue ut med Rockefeller, Exxon og de andre parasittene som hadde plyndret Russland for verdier, Han talte NWO toppene rett imot, la ned Veto mot bombing av Syria, bort fra petro dollar og GMO, han virket ikke som noe NWO puppet slik som de de tidligere Presidentene og generalsekretærerene i Sovjetunionens kommunistiske parti som Vladimir Lenin, Josef Vissarionovitsj Stalin, Nikita Sergejevitsj Khrusjtsjov, Leonid Iljitsj Brezjnev, Mikhail Sergejevitsj Gorbatsjov, Boris Nikolajevitsj Jeltsin og Dmitrij Medvedev, kun 3 har ikke vært NWO nikkedukker, det var urij Vladimirovitsj Andropov, Konstantin Ustinovitsj Tsjernenko og Vladimir Antonovitsj Ivasjko men de 3 kvittet NWO kreftene seg fort med sånn som alltid.
Samtidig som Putin sto frem som Russland frelser på samme måte som Obama i USA så har det foregått et spill i kulissene, også i Russland så forsvinner elementære borgerrettigheter som dugg for solen, både Hu og Putin gav grønt lys til til i FN for inngripen i Libya, Russiske styrker ( 100 000 russiske spetznas soldater dro til Denver i fjor der de er utstyrt med amerikanske klær, våpen og språk, Amerikanerne er livredde for dette er super soldater som er født til å drepe, de skiller seg heller ikke ut blant Amerikanerne i sivile klær, nå sist så gikk både Hu og Putin inn for ytterligere sanksjoner mot den sulte døende befolkningen i Nord Korea, Nord Korea er en av 3 land som ikke har Rothschild sentralbank sammen med Iran og Cuba, Irak og Libya hadde heller ikke men nå har dem. 22.7 millioner Nord Koreanere er døende og nå er Kim Jong-un og Nord Korea rasende på sin tidligere alliert Kina og Hu Jintao samt Putin som dolket dem i ryggen i FNs sikkerhetsråd.
Putin har også rustet opp militært noe helt enormt de senere år i økende grad, men det har også resten av verden gjort, bortsett fra Norge og USA, i Europa så er de faktisk Hellas som er det landet som har brukt mest penger på å ruste opp i forhold til BNP merkelig nok.
Alt er er et spill slik som da USA leverte fra seg all kunnskap om bygging av A-bomben til Sovjet etter WW2 for å kunne legitimere et enormt våpenkappløp.

Mye tid har jeg brukt og mye tid har jeg kastet bort på å prøve å finne et lite håp som ikke var der i at Putin kanskje var vår mann, som vi har sett så mange ganger før så er alt bare et spill for galleriet, NWO gutta kontrollere alle sider i alle konflikter men det blir satt opp som om at vi skal tror det er motpoler, slik var det i WW1 og WW2 og slik blir det i WW3
Adolf Hitler ble lurt, finansiert, oppgradert missbrukt og utnyttet til å gjøre som NWO kreftene ønsket, synd han aldri skjønte det selv.
Slik er det også med Rotte Paven, nå skal de se ut som om gode krefter får opp i lyset hvor super ond han var og vil straffe han for at neste Pave skal fremstå som reneste guden i sammenligning.

Og sånn som alltid så vil folk flest falle for de globale trekkene når NWO toppene flytter bønder, tårn, løpere og konger i det globale sjakkspillet sitt

Trøsten er vel kanskje at vi kan ikke dø, vi er som en bil, når bilen blir gammel og rusten så bytter vi den ut med en ny og forsetter ferden videre på den evige galaktiske veien i håp om at vi en gang lærer

Sorry folkens jeg ser ikke så mye håp, kanskje redningen kan være å trykke noen minustomler og switche over til ski VM ? :).

De som ønsker å se veien videre dag for dag så kan de se den her, 100 % klaff for 8.0 skjelv i det hellige korset ved Salamons øyer ( Santa Cruz ), Pavens avgang og «meteoritten»

Biblical Timeline Alignments & Fulfillments 1947- 2017 Pt 3/3

http://www.youtube.com/watch?v=8NwyBre7L5k0 Svar9 år sidenThorAbonnentThor

http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=269518 Og en hel del meteoritter skal smashe Whasington dc, nå blir vel herr Røed glad..:) Jeg stusset litt i dag mens jeg var ute og så opp i mot himmelen…har den ikke blitt «Blåere»? Før var den lysereblå..om ikke skyene i mellom spiller meg et puss..0 Svar9 år sidenModeratorsmurfen

Takk Thor, spennende lesing 🙂

Det kom akkurat nyheter om at asteroider hadde truffet Saudi Arabia.

http://truthisscary.com/2013/02/video-new-meteorite-crashes-in-saudi-arabia/

Illuminati selv roper inn i ørene til folk at en stor mørk Storm er på vei, deres storm.

There is a storm coming

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=v_WHRj8wzZk#!

Hva tror du Thor, bør vi forberede oss på storm eller skal vi klaske oss opp i sofaen og se om Tora Berger klarer å tråkke noen treplanker litt fortere enn andre ?0 Svar9 år sidenM.JOHANAbonnentM.JOHAN

Ja Monica, dem har vært venner veldig veldig lenge, Trotsky og Lenin med noen tusen andre fikk sin revolusjons opplæring i USA med hjelp av noen bankeiere.
http://www.reformed-theology.org/html/books/bolshevik_revolution/
Kommunisme er kapitalisme for eliten, nå har Globalistene tatt over stafettpinnen,mens dem snakker om «Democracy and transparency», dette kan dem kun få til gjennom overvåking/kontroll som er ett resultat av frykt kampanjer,slik den om terror.
Det meste henger sammen i ett komplott som vi mennesker har blitt utsatt for siden den tidlige sivilisasjon.Det er fort gjort å gå seg vill i all infoen som er å finne i dag, det sanne ekte, blir det skrevet fint lite om, for dette får mennesker til å tenke utover det som er politisk korrekt, det handler kun om penger som gir makt som igjen tilfredstiller egoet til de som har får mye fra før.
Hadde mennesket stått i sentrum, hadde verden vi lever i sett totalt annerledes ut, det skal ikke mer til en ett opphold på noen dager ute i naturen til for å forstå at vi har blitt indoktrinert til å bli avhengige, da vi kunne vært det stikk motsatte uavhengig og fri.Men sansene våre registrere ikke det åndelige lengre, vi har egentlig null peiling på hvordan ting henger sammen, millioner på millioner går på universiteter som igjen har blitt kontrollert av de samme folka, kanskje vi kunne ha fått mange av de samme svarene på en mye enklere måte, nå sier jeg ikke at vi må slutte å lære, men sytemet som det er lagt opp til i dag, kommer ikke folket til gode, når revolusjonerende ideer og oppfinnelser tar form blir disse raskt patentert slik at noen kan profitere på dem, og noens profitt er andres tap.
Hele driten må nullstilles og hva skal til for at det skal skje ????0 Svar9 år sidenThorAbonnentThor

Forbeholder meg rolig Smurfen:) Vil heller bombardere politikere,skeptikere,journalister,mainstreammedia med bevissthetsgjøring,det å snu folket(medmenskene) mot politiske agendaer som ikke tjener allmenheten og vår gode moder jord..Vi utgjør en forskjell gitt:) Bare at nå er VI de såkallte «terroristene» og «kriminelle» en bitteliten stund..Politikerne er desperate..0  Svar9 år sidenForfatterMaarit M. Hanssen

http://beforeitsnews.com/science-and-technology/2012/05/physicist-haarp-manipulates-time-2167703.html
» HAARP can manipulate gravity

Most researchers of HAARP suspected for some time that the technology can trigger earthquakes and ignite . De Aquino's paper tends to confirm those suspicions, but goes farther.

Utilizing high frequencies, he says, HAARP can modify, even control gravity by blocking gravity waves locally.

De Aquino claims heavy objects can be moved, even transported by creating «gravitational shieldings.» But, the scientists stresses, HAARP can do even more.

The ELF technology can generate «Gravitational Shielding Mantles which are made by layers of high-dielectric strength semiconductor sandwiched by two metallic foils and insulation layers. The Gravitational Shielding Mantle can be made so that it is only 1 millimeter in thickness.»0  Svar9 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Gratulerer med henvisning til en av de mest tendensiøse nettsiden du finner. Det er utrolig hvor viktige titler er når personen som gjemmer seg bak den sier noe som passer en selv. Tenk:en fysiker sier noe jeg synes er lurt. HAN kan vi stole på selv om vi ikke forstår hvorfor! Snodig nok nevner ingen at de færreste (om noen) fysikere er enig med ham. Her er to eksempler:
http://www.physforum.com/index.php?showtopic=29394
http://www.physforum.com/index.php?showtopic=39429

Legg merke til at det på linken din bare fortelles omtrent hva «noen» har sagt men det gis jo ingen forklaring på noe som helst. Det forutsettes at man stoler på denne «forskeren» men hvorfor skal man det?

Har han fortalt hvordan det skjer? Nei.
Har han forklart ligningene han bruker som bakgrunn? Nei
Har han meningsfeller blant fysikere flest? Åpenbart ikke.

Nei, dette er bare en ny runde av kirsebærplukking, der man bare linker til de meningene man liker uten å vurdere andre syn på saken.0 Svar9 år siden2Q11Abonnent2Q11

Velkommen tilbake på vingene igjen med nytt spennende navn; Bozzie.

Særlig stilig med twin Z som kan byttes med twin S.

Andre Assosiasjoner:
”Slektskap” eller kollega til en svart katt på NyS?

http://queenofthesuburbs.blogspot.no/p/bozzie.html

og..


eller

med nostalgi


http://no.wikipedia.org/wiki/Busy_Bee_of_Norway

Bozzie Baranta was a mechanic on Gasgano's pit crew around the time of the Boonta Eve Classic of 32 BBY. However, he fostered dreams of becoming a pilot himself.

Bossier (City)
Byen er også stedet hvor Barksdale Air Force Base ligger. Denne basen er hjemmebase for 2nd Bomb Wing, 8th Air Force og 917th Wing og er en av områdets største arbeidsplasser, grunnlagt 2. februar 1933. Basen er på 89 km² og er hjemsted for de fleste B-52 Stratofortress som United States Air Force bruker.
http://no.wikipedia.org/wiki/Bossier_City )

Nok om det. Det som er fint er jo at når vi endelig i kommentarfeltene får stifte bekjentskap med ekspertise i fysikk, teknisk vitenskap og nøktern realisme så kan vi endelig få svar på ubesvarte spørsmål innenfor disse feltene. Håper på gode svar Bozzie:

1) Max frekvens på bienes vingeslag i en travel hverdag?

2) Få timer før den kjente Herculesstyrten ved Kebnekaise ser satelittbildet slik ut:

http://www.storm.no/nyheter/herculesflyet-kan-ha-blitt-blaast-inn-i-kebnekaise-3740887.html
Spørsmål: Hvordan forklare de tilsynelatende helt regelmessige (tredimensjonale, hakekorslignende) ”boksene” i skydekket rett under Kebnekaise-streken på kartet/bildet? Kan du trygt berolige oss med at de ikke er menneskeskapte (Teslateknologi/HAARP)?
Hvilke frekvensområder kan teoretisk gi hakekorslignende formasjoner i skyer? Kan nordlysforskning gi slike utslag?
Tror du noen svar kan ligge på disse to sidene?
http://kachina2012.wordpress.com/2007/08/07/resonance-and-the-swastika-and-haarp/
http://kachina2012.wordpress.com/2009/03/02/knights-templar-secret-code-11258-found-on-card-x-of-the-tarot/

3) 22/7: Hva tror du TV2 og uniformerte soldater gjorde i Grubbegata, før det var gått 2, – ja, jeg sier to minutter etter smellet? Eller velger du å benekte det som vises på youtube, eller at det ble filmet så kort tid etter eksplosjonen(e)?
(Mer info her: http://www.nyhetsspeilet.no/2012/11/22-juli-avslort/comment-page-14/#comment-94390 )

4) Hvilken forklaring har du på de gjentatte halvmåneformede ”utslippene” fra Australias østkyst, -framkommer på satelittbildene, som her?:

hentet fra første del av denne:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=hkFMEOWD_PE#t=22s
og i samme video ”fotavtrykket” som tegnes opp v/ 7.25?0 Svar9 år sidenModeratorsmurfen

Stakar Quark har skrevet over 1000 identiske små onlinere på NS for å få folk til tro at HAARP bare er for å se på Nordlys.men når ingen vil høre så bytter han nick til Bozzie og håper det går bedre.
Selv 2 åringer kjenner til den over 100 år gamle HAARP teknologien men det kan man så klart ikke forvente av en som er hjernevasket til å tro det er et leketøy.

Allerede i 1960 hadde Sovjet over 100 000 av sine fremste vitenskapsmenn og forskere på HAARP prosjektet, like etter startet USA med enda større ressurser, men ifølge Bozzie/Quark så var det for at de gikk lei av å bruke penger på våpen, det var så mye kule å bruke tiden på å se på Nordlys isteden he he

Men du må ikke terge han så han stopper 2Q11, det var så artig å følge med på de verdiløse onlinerene hans som blir mer og mer frustrerte etter som dagene går og går og ingen vil høre på han, noen dager til så sprekker han som et lemen :)0 Svar9 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Utrolig hvor mange ord folk må bruke på å komme spørsmål som er irrelevante for tråden. Av hensyn til Maarit skal jeg avstå fra å utdype digresjoner her. Det blir bare brukt som unnskyldninger for å IKKE diskutere noe som er relevant.0 Svar9 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Litt kjapp der, siden det i ordflommen vat et par kommentarer til Haarp og Eiscat også:
Skyformasjonene omring Kebnekaise ser ut som klassisk integreres mellom to bølger i atmosfæren (ja, luft med forskjellig temperatur/tetthet har overflatebølger på samme måte som vann.

Bildet over Australias kyst vet jeg ikke hva er, men at man ikke vet hva noe er betyr ikke at man kan velge selv hva det er. Særlig ikke når forklaringsmodellen er så totalt ute på viddene som Haarp-forklaringen.0 Svar9 år sidengudfridAbonnentgudfrid

Bozzie, har du hørt om fysikeren Fran De Aquino? «He spilled the scientific and technological beans of the greatest secret in the world: the ultimate purpose of HAARP.» Jeg er jo ikke fysisker, men her er en del formler, tilogmed en som sier noe om meteoritt eller ebomb.
http://www.frandeaquino.org/

Ellers må jeg si at jeg setter pris på dine innlegg her, (uten ironi!) spesielt de som debunker Keshes oppfinnelse, jeg har ingen god følelse om han.
Fint om du kunne ha debunket HAARP som masseødeleggelsesvåpen også, bare sørgelig at det ikke lar seg gjøre.0 Svar9 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Jeg linker til to diskusjoner om Aquino lenger opp, 23:51 igår.

Problemet med å «debunke» Haarp er at vi bare snakker om påstander, ingen klare beskrivelser av hvordan det i det hele tatt skal være mulig. Altså finnes det ingen konkrete ting å vurdere, bare løse påstander om et ønsket fiendebilde. På den annen side er det også konspirasjobsteoriens svakhet. Den tåler ikke å gås etter i sømmene fordi fysikkforståelsen den baserer seg på ikke holder mål, og det betyr at det bare er en meget liten gruppe som vil tro på den. Det blir en kuriositet som ingen utenfor tar alvorlig.

Keshe er enklere. Han sier ting som beviselig er feil og som det er enkelt å tilbakevise.0 Svar9 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Et lite PS til Aquino. Legg merke til at de siste artiklene, deriblant de om ELF, ikke er «Peer reviewed». Det støtter jo opp om omtalen han fikk i fysikkforumet. Det er ikke alt som henger på greip selv om man får publisert noe.0 Svar9 år sidenModeratorsmurfen

Det at ikke du vet hvordan HAARP fungerer betyr ikke at vi andre ikke gjør det Bozzie 😉

HAARP er et akronym for High Frequency Active Auroral Research Program.
(Høyfrekvent nordlysforskning.)
Det består av ekstremt kraftige sendere som projiserer mikrobølger opp til flere
Gigawatts styrke opp i ionosfæren.
HAARP er en videreføring/supplering av HIPAS (High Power Auroral
Stimulation). Slike sendere kalles også for «ionosfæriske heatere» (ionosfæriske
varmere) fordi den projiserte energistrålen oppvarmer deler av ionosfæren og
«løfter» den høyere opp.
Ionosfæren er den øvre del av jordas atmosfære (60-600 km over jorda),
bestående av ioniserte gasser (derav navnet), og er derfor elektrisk ledende.
Tanken bak det hele var å bruke mikrobølger til å skape en virtuell antenne i
ionosfærens partikkelsjikt som kunne generere elektromagnetisk stråling av
meget lav bølgelengde (VLF) og ekstremt lav bølgelengde (ELF), og sende dem
ned til jorda, da slike bølger er i stand til å gå omtrent jorda rundt uten vesentlig
tap. Eksperimentet var vellykket i den grad det bekreftet prinsippet, men den
tilførte effekt var for liten til at de genererte VLF- og ELF-bølgene hadde praktisk
betydning. Det er her HAARP-teknologien kommer inn i bildet med sine
Gigawatt-sendere og forbedret teknologi. Ifølge Dr. Nick Begich er det særlig i arktiske strøk at HAARP-sendere er
interessante, da bølgene på disse breddegrader kan sendes opp i ionosfæren på
en slik måte at de reflekterte bølgene kan styres så de treffer jorda akkurat der
forskerne ønsker det. Hemmeligheten er å vite hvilke områder i ionosfæren som
må bestråles for at de reflekterte bølgene skal treffe et bestemt område av jorda,
og på denne måten skape den ønskede virkning — enten værmønstre eller andre
ting.
Tesla/Eastlund
HAARP-teknologien baserer seg på patentene til Nikola Tesla (1.119.732 fra
1914: «Apparat for overføring av elektrisk energi»), som var beregnet på
fredelige formål, selv om pasifisten Tesla advarte mot at patenten kunne
misbrukes. Den ble senere videreført av den amerikanske fysiker og medlem av
Atomenergikommisjonen, Dr. Bernard J. Eastlund med hans amerikanske patent
nr. 4.686.605 fra 1987: «Metode og apparat for å skape endringer i et område av
jordas atmosfære, ionosfære og/eller magnetosfære», samt to andre relaterte
patenter, også av Eastlund. I prinsippet er HAARP-teknologi Eastlunds patent,
som igjen er indirekte basert på Teslas patent. Dette er med andre ord patentert
teknologi, og ikke fantasi.
Amerikanske militærmyndigheter benekter imidlertid at HAARP-prosjektene har
noe med Eastlunds patenter å gjøre. Men det er påfallende at det amerikanske
firmaet APTI som fikk i oppdrag å bygge det første HAARP-utstyret, satt inne
med nettopp Eastlunds patent nr. 4.686.605 og andre tilsvarende patenter. En
gjennomgang av dokumentene som førte til kontrakten med APTI, kaster tvil over
myndighetenes benektelser. Til og med Eastlund selv har innrømmet at HAARPteknologien er basert på hans patenter.
I et intervju i OMNI-Magazine (1988), uttalte Eastlund: «Man kan faktisk løfte den
øvre atmosfære. . . .Man kan bevege den og gjøre andre ting med den.»
I Eastlunds patent heter det: «Store deler av atmosfæren kan løftes til uante
høyder slik at missiler støter på uventede krefter som ødelegger dem. Det er
mulig å endre været ved f.eks. å manipulere vindmønstrene i den øvre
atmosfære. . . .»
Videre uttalte Eastlund: «Dette apparatet kan skape total blokkering av
radiokommunikasjonene over svært store deler av jorda. . . .modifisering av
været. . . ozon- og nitrogen-konsentrasjonene kan økes på kunstig vis.»

En realitet
HAARP-teknologi er ikke science fiction, men dødelig realitet. «Ionosfæriske
heatere», forløperen til HAARP-sendere, har allerede vært i drift i en årrekke
både iRussland og USA. Til og med i Norge, som mange vet Nærmere bestemt i nærheten av
Tromsø, befinner det seg to slike sendere, samt en tredje sender nær
Longyearbyen på Svalbard. Det hevdes at disse senderne har kapasitet i
Gigawatt-området. De norske senderne er satt opp av det tyske Max Planckinstituttet, og drives av et konsortium på syv land (Norge, Frankrike, Tyskland,
England, Japan, Sverige, Finland). Opplegget kalles EISCAT (European
Incoherent Scatter Radar). Senderne opererer i frekvensområdene 244, 500 og
931 MHz.
Den største HAARP-senderen, som blir ferdig i 2002, befinner seg på et 230 mål
stort område i Gakona, Alaska. Det er snakk om 180 antenner med til sammen
30 senderkomplekser som hver huser 12 sendere med egne store
dieselgeneratorer. Til sammen 360 sendere med en samlet styrke på 3,6
Gigawatt (3,6 milliarder Watt). Antennekomplekset er tenkt utvidet til 360
antenner. Denne senderen, samt de skandinaviske, vil dekke så godt som hele
den nordlige halvkule av jordkloden.
I tillegg befinner det seg HAARP-sendere flere andre steder i verden, bl.a. i
Karibien (Puerto Rico) og flere steder i de tidligere Sovjetstatene.
Senderne kalles «ionosfæriske heatere» fordi de de kraftige mikrobølgene får
ionosfæren til å «vibrere» og oppvarmes noen få grader. Dette høres lite ut, men
kan ha store virkninger i jordas avstemte og følsomme økosystem.
Værkontroll
HAARP og ELF-sendere har potensiale til å styre jetstrømmene i stratosfæren i
ønsket retning, og værmønstret kan da kontrolleres over et helt kontinent. Det
kan skapes stormfronter, sykloner, tornadoer, tørke og ektremt regn med
oversvømmelser etter forgodtbefinnende. Dette er ønskedrømmen for enhver
krigførende part for å avskjære fiendens troppebevegelser. Værkontroll er også
matvarekontroll som kan styre befolkninger og drive en fiende i kne uten å avfyre
et eneste skudd.
I 1958 uttalte kaptein Howard T. Orville, som var rådgiver i vær-modifisering for
Det hvite hus, at det ble arbeidet med metoder for å manipulere de elektriske
ladningene på jorda og i atmosfæren for om mulig å kunne påvirke
værmønstrene. Dette var før Eastlunds patent og HAARP-teknologi. Men mange
år med bisarre eksperimenter på dette området og like bisarre værmønstre og
naturkatastrofer relatert til vær og klima har fulgt i kjølvannet av uttalelsene til Orville og andre.
Under de store brannene i Malaysia i 1997, tilbød et russisk selskap seg å skape
kunstige sykloner for å klarne opp den røykfylte himmelen over området fra
Thailand til Australia. Det er uklart om det ble noe av forsøket, men himmelen
klarnet i hvert fall opp. Den amerikanske Tesla-forsker og kjernefysiker Thomas Bearden uttalte i 1984
under et foredrag for US Psychotronics Association, USPA om en rekke uvanlige
skyformasjoner over USA som han var overbevist om bar signaturen til Teslasendere. En av disse merkelige skyformasjonene var en gigantisk radial med
lange, tynne linjer som løp ut fra sentret i en ring.
Det har vært en rekke artikler i mediene som faktisk støtter Beardens påstander.
Eksempelvis skrev The Chicago Tribune (11. desember 1986) at «det ble
obervert kjempestore virvler, enkelte var nesten 100 kilometer brede, som
beveget seg langs norskekysten med hastigheter på opptil fire knop [7,4 km/t]. . .
Disse kjempestore virvlene har ikke noe definerbart sentrum og er vanskelig å.
påvise.» Artikkelen forteller videre at slike enorme virvler var ukjente før 1980.
Det er påfallende at de begynte å vise seg etter at USA og Sovjetunionen
begynte å eksperimentere med ELF-sendere. Kan vi se en tråd i alt dette?
De sære værmønstrene de senere årene er neppe tilfeldige. Det foreligger et
betydelig bevismateriale for at en stor del av disse værmønstrene er blitt skapt på
kunstig vis av organer som er kontrollert av amerikanske og russiske
myndigheter.

«Hakkespett»-signaler
I 1975-76 begynte sovjetrusserne å sende store mengder
pulserende, elektromagnetisk energi fra tre kjempestore 40 Megawatt sendere.
Disse signalene rakk halvveis rundt jorda fram til det amerikanske kontinent.
Signalene forstyrret radio- og TV-sendinger i Vesten, og fikk navnet «den
russiske hakkespett» på grunn av signalenes pulserende sekvens i ELF-området
rundt 10 Hz, et frekvensområde som er meget farlig bl.a. på grunn av interferens
med hjernebølgene hos mennesker.
De sovjetiske senderne skapte gigantiske, stående bølger som endret retningen
på jetstrømmene i stratosfæren og tvang dem nordover. Etter 1976 rapporterte
mediene om uvanlige og uforklarlige værmønstre:
«De siste fire månedene har et spesielt værmønster ført til denne tørken. Dette
værmønsteret er et av de merkeligste værmønstre som noen gang er blitt
registrert over USA. Slike langvarige høytrykkssentre var helt ukjent fram til
1977» (Time, 1-1981. Uthevelser tilføyd). Det er påfallende at de russiske ELFsendingene begynte i 1975-76.
«Denne stillestående høytrykkssonen virket som en barriere, og hindret det
normale flyt av værmønstre fra vest til øst» (Newsweek, 26. juli 1993. Uthevelser
tilføyd). «Det er i høyeste grad uvanlig at værmønstre har holdt seg i ro i så mange uker.
Årsakene til at værmønstret har låst seg, er uklare» (New York Times, 29. juli
1993. Uthevelser tilføyd).
Ett år etter at de sovjetiske «hakkespett»-sendingene begynte, startet
amerikanske myndigheter sine egne eksperimenter med ELF-bølger. Disse satte
i gang et enormt regnskyll over seks distrikter i den nordlige delen av staten
Wisconsin. Det ELF-genererte stormværet framkalte vinder med hastigheter på
opptil 250 km/t. 350 000 hektar skog ble ødelagt av stormværet. Slik kan det gå
når uansvarlige forskere og myndigheter tukler med naturkreftene.
I 1978 utga Dr. Andrew Michrowski en avhandling der han konstaterte at
sovjetrusserne hadde greid å stille opp relativt stabile, stående ELF-bølger over
det amerikanske kontinent, og at disse bølgene var i stand til å hindre eller
avlede jetstrømmene på den nordlige halvkule. Michrowski bemerket også at
endringsmønstre i de sovjetiske ELF-sendingene alltid førte til en endring innen
72 timer av retningen til jetstrømmene over den nordlige halvkule.
The PACE Newsletter (2-81) meldte at da sovjetrusserne i 1980 slo av ELFsenderen sin i 14 dager, normaliserte jetstrømmene på den nordlige halvkule seg
raskt. Da senderen ble slått på igjen, og «hakkespett»-signalene begynte på nytt,
ble jetstrømmene igjen avbøyd av en stillestående høytrykksrygg som strakte
seg fra Yukon (Canada/Alaska) til staten Arizona.
Ifølge den informasjon som foreligger, kan det ikke bare skapes stormfromter,
sykloner og lignende, men disse kan også brytes opp og nøytraliseres.
HAARP-anleggene skulle etter planen være fullt operative i 1998, og det er
påfallende at årene 1997 og 1998 var preget av de mest ekstreme værtyper i
manns minne.
I sin bok The Cooling (1976) dokumenterer Lowell Ponte at USA og Sovjet på
slutten av 1960-tallet begynte et samarbeidsprosjekt for å «varme opp Arktis».
«Elver av vanndamp»
Forskerne har oppdaget at det eksisterer «elver» av vanndamp i atmosfæren.
Ikke kondensert vanndamp som danner tåke og skyer, men vanndamp av en helt
annen type som virkelig flyter av sted som en elv. Dette går fram av en artikkel
skrevet av Reginald E. Newell i Geophysical Research Letters Journal.
Disse
«vanndamp-elvene» er enorme, og kan måle seg med vannføringen i Amazonas!
De er fra 670 til 770 km brede og opp til 7700 km lange, og befinner seg i en
høyde av 3 km over jordoverflaten. De har en vannføring (i dampform) på 165
000 tonn vann pr. sekund!
Forskerne har oppdaget fem slike atmosfæriske «elver» på den nordlige halvkule
og fem til på den sørlige. Hver enkelt av disse ti «elvene» har en vannføring på
165 000 tonn vann pr. sek. Til sammen har de ti atmosfæriske «elvene» en
vannføring på 1,65 millioner tonn vann pr. sekund! Forskerne oppdaget også hvordan de kunne skape kunstige «dammer» i disse
«elvene» ved bruk av elektromagnetiske bølger i ELF-området. Disse
«dammene» kan blokkere vanndampstrømmen og samle enorme mengder
vanndamp som kan dumpes ned på jorda i nærmest katastrofiske regnskyll. Det
var slik de store oversvømmelsene i midtvest-USA ble skapt i 1993, som nevnt i
avsnittet nedenfor om jordas magnetfelt. ovefor. Pussig nok varte disse store
regnskyllene førti dager og førti netter, akkurat som under Noahs vannflom (1
Mos. 7,12)!

HAARP-effekter
De kraftigste ionosfæriske heatere før HAARP-ELF, ble bygd av Sovjetunionen
på steder som Sura, Gorkiy, Monchegorsk og Dushanbe (Tadjekistan). Vestlige
ionosfæriske heatere før HAARP finnes i Tromsø (Norge), Arecibo (Puerto Rico),
nær Fairbanks i Alaska og i Platteville (Colorado). Sammen med den russiske
Tesla («hakkespett») senderen, har disse systemene skapt en alvorlig endring av
det globale værmønsteret — Det begynte i 1976, men ble verre i 1980- og 1990-
årene etter hvert som det ble bygd flere ELF-sendere
I 1991 (15. desember) sto en lengre artikkel om HAARP-teknologi i avisen Alaska
Daily News. Her sto det bl.a.: «Disse begivenhetene fikk meg til å studere enkelte
uvanlige Tesla-innretninger i større detalj, som f.eks. trådløs energi-teknologi,
også kalt forsterker-sender. Denne granskingen ga meg tilgang til opplysninger
om hvordan Teslas teorier ble brukt av både Sovjet og USA til å skape en
værkrig som har fortsatt fra midten av 1970-årene og fram til i dag.»
Over hele Sovjet er det blitt observert merkelige himmelglød-anomalier og bisarre
lys- og plasma-effekter nær «hakkespett»-senderne. Eksempelvis meldte The
Washington Post (23. sept. 1977) at «en merkelig, stjernelignende lyskule» ble
observert over Petrozavodsk i det sovjetiske Karelien. Lyskula spredte seg over
området som en manet med «armer» av lys som spredte seg nedover.
De amerikanske ionosfæriske ELF-sendere skapte lignende plasma-effekter
under kulminasjonen av de store oversvømmelsene i midtvest-USA i 1993.
Samme år (24. sept.) meldte avisen Kansas City Star at et forskerteam fra det
geofysiske institutt ved universitetet i Alaska (som er involvert i HAARPprosjektet) oppdaget «mystiske lysglimt» som skjøt ut fra toppen av stormskyer
og opp i den øvre atmosfære over midtvesten under de store oversvømmelsene.
Disse lysglimtene fant sted da oversvømmelses-områdene ble truffet av en
kjempestor stående bølge, et langvarig vær-blokkeringssystem som var generert
av de amerikanske GWEN-senderne og de russiske «hakkespett»-senderne.
Science Magazine (27. mai 1994) opplyste (i forbindelse med de store
oversvømmelsene i 1993): «Atmosfæreforskere er forbløffet over lysglimt i stor
høyde». Filmopptak fra amerikanske romkapsler viser også disse bisarre plasmaeffektene

Havbølger
Det er blitt observert kjempestore stående bølger nær Gibraltarstredet. I 1985
(30. april) meldte The New York Times at det var oppdaget massive undersjøiske
bølger i verdenshavene — bølger som ikke synes på overflaten. «En dramatisk
serie med undersjøiske bølger er blitt oppdaget ved Gibraltarstredet.» Disse
bølgene ble oppdaget på fotografier fra en romkapsel (1984). Et kart som sto i
den samme avisen, viser en kjempestor, stående bølgelinje ved vestsiden av
stredet.
Det meldes også at Atlanterhavet stadig får grovere bølger. I 1988 (19. april)
meldte The New York Times at britiske forskere hadde oppdaget at bølgehøyden
i det nordøstlige Atlanterhav hadde økt med mer enn 20% siden 1960-årene.
Dette fenomenet sammenfaller med tidsrommet da ELF-eksperimentene
begynte.

FN-traktat mot værkontroll
I 1974 vedtok De forente nasjoner en traktat med forbud mot å bruke «miljørettet
krigføring». Det ligger i sakens natur at slike traktater verken var aktuelle eller
nødvendige hvis denne type krigføring ikke allerede eksisterte eller var på
trappene. Og det var ikke bare snakk om kjemisk- eller biologisk krigføring.
Allerede året etter begynte som nevnt sovjetrusserne sine ELF-eksperimenter.
I 1975 skrev den amerikanske Senator Clairborne Pell en leder i The Providence
Journal Bulletin:
«Vi trenger en traktat nå for å hindre slike handlinger — før verdens militære
ledere begynner å styre stormer, manipulere klimaet og framkalle jordskjelv mot
sine fiender. Den grunnleggende tanke bak miljørettet krigføring er enkel nok:
Hvis en nasjon lærer å styre naturlige begivenheter, kan den også utrette
ufattelige skader på en fiende via regnskyll, oversvømmelser, flodbølger,
jordskjelv, og til og med klimaendringer som vil ruinere fiendens jordbruk»
(uthevelser tilføyd).
Her bekrefter faktisk den amerikanske Senator at slik teknologi eksisterte eller
var på trappene på den tiden, for 36 år siden, og at dette ble kalt miljørettet
krigføring. Altså dreier denne type krigføring seg om noe mer enn
biologiske/kjemiske våpen.
I 1976 vedtok De forente nasjoner en ny traktat med forbud mot militær eller
annen fiendtlig bruk av «teknologi som går ut på å modifisere miljøet». Denne
traktaten er igjen et bevis på at slik teknologi eksisterer, ellers ville ikke traktaten
hatt noen mening. Slike traktater utferdiget av hovedpromotørene for en global regjering —
verdensherredømme — høres tilforlatelig ut for den uinnvidde. Dessverre er
historien full av eksempler på at «papirlapper» under navnet «traktater»,
«konvensjoner» og «avtaler» er blitt ignorert av hovedpersonene selv omtrent fra
starten. Så også i dette tilfellet.
Mens de politiske ledere sitter foran TV-kameraene og snakker i dystre ordelag
om den «globale oppvarming» og hva industrilandene kan eller må gjøre for å
minske risikoen, sitter forskere, finansiert av de samme politikere, bak kulissene
og håndterer de mest utrolige krigsvåpen og vær/miljø-maskiner i historien!
I 1982 skrev Pentagon-forskeren Lowell Ponte en artikkel i Star Magazine (juli
1982), under overskriften Pentagon & Kremlin Are Playing With Our Weather And
Giving Us Storms and Flood (Pentagon og Kreml leker med været vårt og gir oss
stormer og oversvømmelser) — Ponte hevder at sovjetrusserne har gjort store
framskritt i å styre de viktige jetstrømmene som passerer over Sibir for å sette
opp globale vindmønstre:
«Forskerne tror at jetstrømmene kan bli satt opp i en stående bølge. ‘Den kan til
og med finjusteres for å ødelegge hvetehøsten i midtvest-USA eller andre deler
av verden', sier Ponte. ‘Med slik makt kan Sibir blomstre og andre deler'Med slik makt kan Sibir blomstre og andre deler av
verden tørke opp. Den manipulering de driver med er høyst alvorlig'.»

Kunstige jordskjelv
Det foreligger stadig sterkere indisier på at HAARP-teknologi kan framkalle
kunstige jordskjelv.
Amerikanske forskere har påvist at jordskjelv skaper endringer i ionosfæren og
magnetosfæren. Det er enkelte som mener at det motsatte også er tilfelle.
Den store serbisk/amerikanske oppfinner og elektrogeni Nikola Tesla (1856-
1943) konstruerte et apparat for å demonstrere prinsippet for harmonisk
resonans. Eksperimentet kom ut av kontroll, og påbegynte et jordskjelv som
faktisk kunne ødelagt New York City, der eksperimentet pågikk. Da Tesla mistet
kontrollen, stoppet han eksperimentet ved å knuse apparatet med en slegge.
Teslas prinsipp ble omtalt i The New York American (11. juli 1935) under tittelen
Teslas kontrollerte jordskjelv. Prinsippet gikk ut på overføring av mekanisk
bevegelse over store avstander uten vesentlig energitap.
Russerne har drevet eksperimenter med dette. En beskrivelse av prinsippene sto
å lese i Specula Magazine (januar 1978): «Det kan sendes et elektromagnetisk
signal ved bestemte frekvenser tvers gjennom jordkloden. Når disse signalene
blir sendt inn i kloden ved bestemte multiplumer av 30 grader, vil det bli dannet
stående bølger i selve jordkloden. . . .Avhengig av frekvens, fokusering, bølgeform etc., kan det skapes en rekke virkninger, f.eks. jordskjelv, framkalt på
et fjerntliggende målområde, og det kan skapes alvorlige forstyrrelser i den
midlere og øvre atmosfære over målområdet. . .og anomale værmønstre.»
Den 13. juni 1975 uttalte daværende sovjetiske partileder Leonid Brezhnev at
Sovjetunionen var i besittelse av nye våpentyper som var «frykteligere enn
verden noensinne har sett». Sovjetunionen har drevet eksperimenter med ELF-
og mikrobølgeteknologi siden 1930-årene.
Dr. Andrija Puharich utga i januar 1978 en detaljert forskningsrapport med tittelen
«Global Magnetic Warfare — A Laymman's View of Certain Artificially Induced
Artificial Effects on the Planet Earth During 1976 and 1977». I denne rapporten
sier han bl.a.: «Av de mange store jordskjelvene i 1976, er det spesielt ett som
krever spesiell oppmerksomhet — jordskjelvet den 28. juli 1976 i Tangshan,
Kina.»
Dette var et av historiens største jordskjelv når det gjelder antall drepte, med ca.
650 000 ofre.
Nesten ett år etter jordskjelvet skrev The Times: «Like før det første skjelvet kom
klokken 03.42 om morgenen, lyste nattehimmelen opp som dagslys. De
mangefargete lysene, hovedsakelig hvite og røde, ble observert over 300
kilometer unna. På en rekke trær ble løvverket delvis forkullet, og grønnsaker ble
skåldet på den ene siden som fra en ildkule» (uthevelser tilføyd). Disse merkelige
lysene kan imidlertid også skyldes elektriske effekter ved selve jordskjelvet
umiddelbart før det bryter løs, som David Hambling sier i sin artikkel i avisen The
Guardian (23. august 2001). Hambling avslører også i samme artikkel at
sovjetiske forskere drev forsøk i 1970-årene med å sende store mengder bølger
inn i jordkloden, og at de dermed framkalte kunstige jordskjelv.
Det er mange respektable forskere som er overbevist om at jordskjelvet i Kina i
1976 var kunstig framkalt ved hjelp av russiske eksperimenter med Teslasendere.
Thomas Bearden, som ble sitert ovenfor, uttalte i 1981 — også under et seminar
for USPA: «Det man gjør, er å sette opp en stående bølge gjennom jorda, og
jordas flytende kjerne begynner å mate denne bølgen. Når man har denne
stående bølgen, har man stilt opp en triode. . . .Det man nå gjør, er å endre
frekvensen, Hvis du endrer frekvensen én vei — begynner å fase den ned —
dumper man energien opp i atmosfæren utenfor det punktet på motsatt side av
jordkloden man fokuserte på. Man kan da ionisere lufta og endre værmønstrene,
jetstrømmene etc. . . .Det er en storartet værmaskin. Hvis man dumper energien
raskt, vil man få enganske kraftig ionisering. Man får lysglimt og ildkuler (plasma)
som kommer ned på jordoverflaten. . . .Man kan skape voldsomme endringer i
værmønstret over store områder ved å manipulere med dette» (uthevelser
tilføyd).
USA har bygd såkalte GWEN-anlegg installert på forskjellige steder under jorda,
og GWEN-senderne kan blokkere eller endre jordas magnetfelt i en radius av
400 km fra anlegget. Det er påvist at slike GWEN-anlegg også eksisterer langs
San Andreas-forkastningen i California, og i Nevada, der flere store jordskjelv er
forekommet de senere årene. I slutten av 1970-årene begynte USA ELF-eksperimenter i området 30 Hz fra et
sted i staten Washington. Det er påfallende at jordskjelvhyppigheten rundt
omkring i verden i 1980-årene økte i takt med styrken av de amerikanske og
russiske signalene.
Den 12. september 1989 begynte magnetometre i Corralitos, California å påvise
uvanlig bølgeaktivitet i ULF-området (Ultra Lav Frekvens, 0,01-10 Hz). Den 30.
oktober ble disse signalene 30 ganger sterkere, og deretter litt svakere. Klokken
14.00 den 17. oktober ble plutselig signalene så sterke at magnetometrene ikke
klarte å følge med lenger. Tre timer senere ble San Francisco Bay-området rystet
av et kraftig jordskjelv med styrke på 7,1. Dette jordskjelvet krevde 60
menneskeliv og 3800 ble skadd.

Dødelig stråling
i krigsøyemed har en HAARP-sender potensiale til å sende en bølgestrøm som
kan «brenne» en åpning i ionosfærens beskyttende lag og slippe gjennom
dødbringende stråling fra verdensrommet — spesielt den livsfarlige
gammastrålingen. I 1997 ble det etter alt å dømme gjort en test på dette over
Nevadaørkenen. HAARP har derfor et livsfarlig potensiale, langt mer enn
myndighetene og de involverte forskere er villige til å innrømme.
Gammastrålingen er meget farlig for levende celler, og skaper alvorlige
cellemutasjoner. Disse strålene kan trenge gjennom selv tykke betongvegger.
Kontroll av hjernen
ELF-teknologi kan påvirke menneskehjernen over store områder, ja hele
kontinenter. Det kan framkalles emosjoner: frykt, panikk, raseri, sløvhet, forvirring
og disorientering, samt uvelsfølelse.
De normale hjernebølgene hos mennesket opererer innenfor et begrenset
frekvensområde på bunnen av det elektromagnetiske spektrum. De er inndelt i
fire grupper som hver er assosiert med en bestemt mental tilstand: Beta-bølger
(13-30 Hz), alfa-bølger (8-13 Hz), theta-bølger (4-7 Hz) og delta-bølger (0,5-4
Hz).
Beta-bølgene assosieres med det normale bevissthetsnivået der personen er
opptatt av de ytre, daglige handlinger. I det øvre frekvensområdet av betabølgene, rundt 30 Hz har forskerne oppdaget stress, opprørt sinnstilstand, sinne
og frykt.
Alfa-bølgene assosieres med en avslappet tilstand, som er den ideelle for
konsentrasjon og for å tilegne seg kunnskap («lærebølgen»). Theta-bølger assosieres med mental visualisering, indre mental fokusering og
meditasjon.
Delta-bølgene har lavest frekvens, og oppstår under dyp søvn.
ELF-sendere kan generere frekvenser innenfor disse områdene og «låse»
hjernen i den ønskede frekvens, og dermed skape den tilsiktede mentale effekt:
frykt, sinne etc.
Denne eksterne styringen av hjernen med ELF-bølger, skjer ved at ELF-bølgene
overstyrer hjernens normale arbeidsfrekvenser. De eksterne bølgene «stiller om»
eller re-tuner hjernen til å arbeide i harmoni med det eksterne signalet, omtrent
som en radiomottaker tunes inn til å motta en stasjon på en bestemt
bølgelengde/frekvens. Denne «omstillingen» endrer hjernens bølgemønstre, som
igjen forårsaker endringer i hjernens kjemi. Dette fører på sin side til endringer i
tankemønstrene, følelser og den fysiske tilstand. Det kan (med hensikt hos
vedkommende) skapes meditasjon og trancer, ro og eleverte følelser. Det finnes
allment tilgjengelige apparater som etter sigende kan generere alfa- og
thetabølger.
Imidlertid er dette selve mekanismen for ekstern hjernekontroll som kan brukes
uten personens vitende og vilje. ELF-teknologi kan brukes til nettopp dette.
I 1978 utførte det amerikanske etterretningsorganet CIA «Operasjon Pique», som
gikk ut på å reflektere mikrobølger tilbake fra ionosfæren for å påvirke de mentale
funksjoner hos utvalgte deler av Europas befolkning. Dette var før Eastlunds
patent. HAARP vil være langt mer effektiv på dette området.
Dokumenter fra Det amerikanske luftforsvaret avslører at det er blitt utviklet et
system for å manipulere og blokkere hjerneprosessene over store geografiske
områder via pulserende elektromagnetisk stråling — det samme som HAARP.
Det er også blitt dokumentert at sovjetrusserne gjennom flere år sendte ELFbølger rettet mot den amerikanske ambassade i Moskva. De som arbeidet der
klaget hele tiden over store fysiske og emosjonelle problemer, uten at man fant
årsaken — inntil det ble avslørt at ambassaden hadde vært prøvekanin for
sovjetiske ELF-eksperimenter.

Kjemiske reaksjoner
Den finske legen Dr. Reijo Makela har utviklet et apparat for å rette opp eventuell
ubalanse i menneskets kroppskjemi. Han bruker en kombinasjon av visse
kjemiske stoffer i ørsmå mengder og elektromagnetisk stråling med den rette
frekvensen som aktiverer disse stoffene positivt. Han har hatt stort hell med seg i
denne behandlingsmåten.
Men prosessen kan også brukes med motsatt fortegn. Som Dr. Makela har
påvist, kan kjemiske stoffer aktiveres ved elektromagnetisk bestråling ved bestemte frekvenser. Et bestemt kjemisk stoff som ellers er uskadelig, kan da få
evnen til å uskadeliggjøre en person — f.eks. ved å framkalle mentale
forstyrrelser, sterke smerter og en hel rekke andre negative symptomer.
De nødvendige kjemiske stoffene kan eksempelvis tilføres større
befolkningsgrupper via drikkevannet eller lufta, og i så små mengder at det er
umerkelig.
Det er også dokumentert at ELF-bølgene påvirker nervecellene og kan endre
blodkjemien.
Psykotroniske våpen
I krigføring kan mikrobølge- og ELF-teknologi brukes som psykotroniske våpen
(våpen som er rettet mot menneskets hjerne). Våpen som bruker mikrobølgeteknologi er i stand til å «koke» hjernen til fienden i løpet av minutter, som i en
mikrobølgeovn. Det er indisier som tyder på at russerne har utviklet slike våpen i
langt større grad enn USA. KGB-rapporter viser at russerne faktisk har drevet
eksperimenter med dette siden 1930-årene. Det amerikanske CIA kom først i
gang på 1950-tallet. ELF-bølger kan forvirre hjernen til fienden.
Etter sigende kan bølgene moduleres og brukes til å projisere holografiske bilder
på himmelen, og til å sende budskap direkte inn i hjernen. Slik psykisk
hjernevask kan drive mennesker sinnsyke. Alaska-senderen har potensiale til å
dekke den nordlige halvkule med indirekte ELF-stråling som kan sløve hele
befolkninger med hjernevask og hjerne-manipulasjon.
Det hevdes at russiske våpen av denne typen har potensiale til å utslette opp til
fire amerikanske byer om dagen bare ved hjelp av elektromagnetiske impulser.
Psykotroniske/elektromagnetiske våpen kan forårsake midlertidig eller permanent
blindhet, krampeanfall, sterke smerter, svimmelhet, kvalme og diarré, eller
blokkere funksjonen til forskjellige indre organer. I tillegg kan de gripe inn i
hjernefunksjonene.
Forskerne har oppdaget at de med HAARP/ELF/mikrobølgeteknologi har snublet
over den ideelle krigførings-metode som kan slå ut eller manipulere hele
befolkninger uten at de aner hva som foregår.
I Progressive Magazine (1-96) ble det meldt at det amerikanske militærmagasinet
Air Command and Staff College's Airpower Journal hadde hatt en artikkel i 1995
med tittelen Non-Lethal Technology and Airpower der det for første gang ble
avslørt at det amerikanske militære var i ferd med å utvikle høyeffekts
mikrobølgevåpen til bruk mot mennesker.

Atomvåpen: Avlegs?
HAARP-teknologi kan også skape eksplosjoner av kjernefysisk størrelse, men
uten farlig stråling. Dette beskrives i US-patent nr. 4.873.928.
Kanskje denne nye krigførings-teknologien er årsaken til at både USA og
Russland kom fram til en «avtale» som gikk ut på å redusere antallet
kjernefysiske våpen. Og verden følte seg tryggere, mens de i virkeligheten ble
ført bak lyset. Sannheten er at atomvåpen er avlegs! Som nevnt, kan HAARPteknologi skape eksplosjoner av kjernefysisk størrelse, men uten den farlige
radioaktive strålingen som følger med kjernefysiske eksplosjoner. Det er ikke
lenger bruk for verken stridshoder eller missiler. Den psykotroniske æra er nå i
ferd med å bryte fram.
Den gangen kjernefysiske våpen var i skuddet, var det mye medieomtale av slike
våpen. Mediene er imidlertid tause når det gjelder den nye generasjon våpen,
med langt større potensiale — uten stråling og andre bivirkninger. Husk hva den
tidligere sovjetiske partisjef Leonid Brezhnev sa i sin tid, at Sovjetunionen var i
besittelse av nye våpentyper som var «frykteligere enn verden noensinne har
sett». USA og andre land har ikke ligget på latsiden for å ta igjen russerne, noe
de trolig har greid.
Hvilke kunnskaper har Norge, som alltid er flinkeste gutt i klassen når det gjelder
å undertegne traktater og konvensjoner bak folkets rygg om slik våpenteknologi?
Det er helt klart at psykotroniske våpen ikke er science-fiction. Teknologien har
vært tilgjengelig i mange år.
Van Allen-beltet
Van Allen beltet er et ringformet område rundt jorda i 3000-20 000 km høyde
bestående av høyenergetiske elektriske partikler. Under det internasjonale
geofysiske år 1958-1959 detonerte USA tre kjernefysiske sprengladninger i Van
Allen beltet i jordas ionosfære. Dette var «Prosjekt Argus» som fant sted i
august/september 1958. Eksperimentet, eller skal vi heller si tuklingen, førte til at
Van Allen beltet ble forsterket flere hundre ganger. Dessuten ble det skapt flere
nye strålingsbelter innenfor de eksisterende. Senere ble det detonert enda flere
kjernefysiske sprengladniger i dette området som skapte enda flere nye
strålingsbelter, i tillegg til at de eksisterende ble deformert og destabilisert. I 1962
(«Prosjekt Starfish»), ble det også detonert en kjernefysisk sprengladning i den
øvre atmosfære. Denne sprengladningen var tusen ganger sterkere enn de tre i
1958! Den framkalte en kraftig magnetisk storm som ødela tre satellitter og slo ut
kraftforsyningen over Hawaii! Senere samme året detonerte russerne flere
lignende sprengladninger i den øvre atmosfære. Disse detonasjonene skapte tre
nye strålingsbelter 6 800-13 000 km over jorda. Forskerne har uttalt at det vil
kunne ta århundrer for beltene å gjenvinne sin normale høyde, form, intensitet og
stabilitet. «Prosjekt Argus» er et blatant eksempel på forskernes «vi gir blaffen»-
mentalitet. «Vi gjør som vi vil, konsekvensene raker oss ikke». Jordas magnetfelt
I 1988 rapporterte forskere ved US Naval Observatory og Jet Propulsion
Laboratory at jordkloden hadde utviklet en «slingring» i sin rotasjon, nesten som
en vaskemaskin ute av balanse. (Wall Street Journal, 15. juli 1988). Årsaken til
dette er «ukjent».
To år senere, i juli 1990, meldte Omni Magazine at jordklodens rotasjon plutselig
og uventet var blitt slakket ned ytterligere. Også dette ble bekreftet av US Naval
Observatory, som kommenterte at denne gangen var nedslakkingen ganske
abrupt. Enkelte forskere antyder at årsaken er ELF-forsøkene som russerne og
amerikanerne har drevet med i en årrekke, og at dette har påvirket jordas
magnetfelt.
Selv om det blir benektet i den offisielle HAARP-litteratur, foreligger det
troverdige vitenskapelige beviser for at kunstige endringer av jordas magnetfelt
kan framkalle nedbørsområder og regnfall. Amerikanerne har et underjordisk
antennenettverk (GWEN, Ground Wave Emergency Network). Disse GWENsenderne er i stand til å endre eller avbryte jordas magnetfelt innenfor en radius
av 400 kilometer av senderanlegget. I 1993 var det store oversvømmelser i
midtvest-USA. Det påfallende er at GWEN-anlegget lå nøyaktig i midten av
oversvømmelsesområdene.
I Discovery Magazine (mai 1992) ble det også påpekt at HAARP muligens kunne
skape forstyrrelser i jordas magnetfelt: «[HAARP kan] skape en for tidlig
reversering av de magnetiske poler og forverre den «slingringen» som allerede
er oppdaget i jordas rotasjon, og muligens skape en total reversering av polene.»
Kort tid etter at Sovjet og USA begynte ELF-eksperimentene, ble jordas
«dynamo», den indre metalliske kjerne påvirket. I 1984 (13. desember) meldte
The Washington Post at det hadde skjedd en plutselig og uventet oppbremsing
av jordklodens rotasjon. «Det er uvisst hvorfor jorda har slakket av.»
).
Teknologien til å manipulere jordas magnetfelt helt opp i ionosfæren er nå
tilgjengelig. Forskerne har ingen formening om hvilke konsekvenser denne
manipuleringen, eller tuklingen, kan ha. Det er bevist at jordas magnetfelt har
innvirkning både på vær og klima. Forskerne later heller ikke til å bekymre seg
om konsekvensene av sine uansvarlige manipulasjoner.

Benektelse
Myndighetene hevder at hele HAARP-opplegget går ut på å drive sivil,
ionosfærisk forskning, og at eksperimentene overhodet ikke har noen virkninger
på jordoverflaten og økosystemet for øvrig. Dette er beviselig usant. Selv deres
egne forskningsrapporter viser at deler av strålingen blir reflektert tilbake til jorda.
Forskerne ignorerer bevismateriale og vitenskapelige rapporter som ikke passer
dem. Uttalelser om at «det ikke foreligger beviser» er direkte usanne. Det er
stadig flere medisinske forskningsrapporter som viser de helsemessige skadene
ved elektromagnetisk stråling, noe som blir ignorert av myndighetene. Det
offisielle HAARP-stoffet er åpenbart selvmotsigende og misvisende i sitt forsøk
på å villede og forvirre det generelle publikum om prosjektets egentlige hensikt.
HAARP-teknologi kan faktisk påvirke ikke bare ionosfæren, men alle regioner av
jorda, ned til flere kilometer under føttene våre.
I 1975 rapporterte f.eks. professor Robert Halliwell at lavfrekvent
elektromagnetisk utstråling (50-60 Hz) fra kraftlinjer påvirket ionosfæren, flere
hundre kilometer over jorda. I sin bok The Weather Companion skrev Gary
Lockhat bl.a.: «Vi kan påvirke jordas aurora [nordlys/sydlys] kunstig med en
relativt liten energimengde, og vi vet at utbrudd av nordlys påvirker værmønstret»
(uthevelser tilføyd).
Værforskeren Charles A. Yost skrev: «Hvis ionosfæren blir forstyrret i større
grad, vil også luftlagene under bli forstyrret» (uthevelser tilføyd). Det foreligger
stadig sterkere indisier for at forstyrrelser i den øvre atmosfære påvirker
værmønstre i den lavere atmosfære og motsatt.
HAARP-forskere velger å ignorere disse indisiene. De hevder også at det
område av ionosfæren som blir direkte påvirket ligger direkte over senderen.
Dette er heller ikke riktig. Senderantennene har en styringsvinkel på rundt 30
grader, som gjør dem i stand til å påvirke større områder over horisonten. Både tekst og tegninger i Bernard J. Eastlunds patent som danner grunnlaget for
HAARP-teknologien, viser klart at teknologien har til hensikt å skape virkninger
over store deler av jordkloden, ikke bare lokalt. Likevel påstår HAARP-forskere at
virkningen bare er lokalisert til området rett over senderen.
En nøyere gjennomgang av amerikanske militærdokumenter viser at HAARPprosjektet i virkeligheten går ut på å utforske metoder som kan utnytte
ionosfæren til militære formål.
I tillegg til Eastlunds tre patenter, er det minst elleve patenter til som danner basis
for HAARP, bl.a. «Strålingsfrie eksplosjoner av kjernefysisk størrelse» og «Radar
som ser bak horisonten». En gjennomgang av disse patentene gjør
myndighetenes benektelser mindre troverdige. Det militære vet hva de ønsker å
bruke denne teknologien til, noe som kommer klart fram i dokumentene deres.
Myndighetene har ført publikum bak lyset med villedende opplysninger, løgn og
ordspill.
Forsker-galskap
I 1997 utga Det nasjonale amerikanske kreftinstitutt (NCI, et regjeringsorgan) en
rapport om virkningene av en serie atomprøvesprengninger i Nevada-ørkenen i
1950-1960-årene. Her går det fram at disse prøvesprengningene sendte skyer av
radioaktivt nedfall over hele det amerikanske kontinent. Det går også fram at
mellom 10 000-75 000 amerikanere kan ha fått kreft i skjoldbrusk-kjertelen på
grunn av radioaktivt Jod (I-135) fra dette nedfallet. Denne rapporten kommer i
seneste laget, og nevner heller ikke de radioaktive isotopene Strontium 90,
Cesium 137 etc., som også ble produsert, og som har mye lengre halveringstid
enn Jod 135 – mange av disse eksisterer fremdeles i dag. Den amerikanske
Senator Tom Harkin har stilt spørmål om hvorfor slike alarmerende opplysninger
ble holdt hemmelig for publikum i så mange år. Hvor mange uvitende, uskyldige
mennesker er døde i denne tiden på grunn av forskernes «vi gir blaffen»-
mentalitet og myndighetenes fortielse? Forskerne er like arrogante i sin ignorante
manipulasjon med ionosfæren. Militære forskere snakker faktisk spøkefullt om å
«sette disse sakene i høygir for å se hva som skjer.

Et slikt Frankenvåpen i hendene på globale psykopater en katastrofe for oss og planeten vår.

Siden er er så mange som deg Bozzie så ler de litt og tar like godt og trykker T-skjorter som forteller når og hvor «asteroidene» kommer for så vise det på TV 🙂

What a coincidence! 37.46N/122.25W

http://www.youtube.com/watch?v=EEVmR-TO7m4&list=FLsqOo2YgH0cnpiQZnrz6tew&index=100 Svar9 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Du verden! Bare synd at ordflommen består av følgende:
Etablerte fakta
Urealistiske ekstapolasjoner av etablerte fakta
Indisier basert på ønsket konklusjon og
Referanser til patenter du ikke kan ha lest.

For eksempel angår ikke US4873928 Haarp-teknologi, men en fremgangsmåte for å lage en kraftig eksplosjon der man fyller et rom med diverse gasser, legger til en oksiderende gass, og tenner på. Man kan blant annet bruke en dipolantenne for å tenne den, men det er regnet som velkjent og ikke beskrevet i detalj.

Altså ikke relevant.0 Svar9 år sidenForfatterMaarit M. Hanssen

Bozzie/Quark, jeg tror at du har kommet til feil forum.Jeg anbefaller deg
http://skepsis.no/

Eller er det slik at du ikke er velkommen der heller, hos de akademisk skeptiske.
Dine kunnskaper om fysikk begrenser seg til videregående skole i elektrofag. ( jeg vet hvor du jobber) plus noen hobbybøker om fysikk.

Du vet ingenting om HAARP som våpen (driftes av U.S. Air Force i Gagona i Alaska), men det har du jo allerede innrømt.

Jeg er ikke fysiker og det er heller ikke poenget med denne artikkelen. Artikkelen handler om HAARP som våpen som det også er definert av government i USA. Hvor mange ganger jeg må gjenta det.0 Svar9 år sidenbozzieAbonnentbozzie

«Jeg vet hvor du jobber»

Er det å betrakte som en trussel Maarit? 😉

Nuvel, det du tror du vet om meg (og denne quark) er åpenbart feil, men det er jo interessent at du bekrefter så tydelig at dette ikke er et forum der motforestillinger er velkomne.

Det bekrefter du også ved å gå på person, og ikke diskutere sak. Du slapp opp for argumenter fort, det må jeg si. Kast meg ut, så har jeg noe å skryte av om jeg melder meg inn i Skepsis.0 Svar9 år sidenbozzieAbonnentbozzie

PS: du vet heller ingenting om Haarp som våpen. Du bare tror masse, men det bringer deg ikke nærmere noen sannhet.0 Svar9 år sidenForfatterMaarit M. Hanssen

«Jeg vet hvor du jobber»er ikke ment som en trussel,bozzie,jeg kun konstaterer at du har fysikk som hobby og ikke som jobb.At du fremtrer anonymt her på forumet styrker heller ikke dine kunskaper om fysikk og du blir kanskje ikke godtatt i skepsis av den grunn. Ihvertfall vil du ikke bli tatt seriøst.

Jeg får lov til å tro hva jeg vil uten at du trenger å bli ufin av den grunn («tendensiøst»,»kirsebærplukking»).Jeg kaster ut folk fra mine artikler kun for trolling, takhøyden er stor, men du må passe deg.0 Svar9 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Hehe, skulle likt å vite hvor du har det fra, det at du tror du vet hvem jeg er. Du er nemlig meget langt unna sannheten.

Det spiller imidlertid ingen rolle. Jeg er ute etter å diskutere sak, ikke person, og da skal jeg ikke gjemme meg bak titler, men la argumentene tale for seg selv. Problemet er altså at det ikke er noe konkret her å argumentere imot.

Hvis du synes det er å trolle, mens det er greit å gjette på motpartens identitet og kommentere hans eller hennes påståtte bakgrunn, så er min skjebne her ditt valg :)0 Svar9 år sidenOxfordAnonymOxford

Bra at vi har noen som er uenige også, Bozzie.

Dere kan nok mer enn meg ang det tekniske rundt HAARP, men smurfemannen kommer med en del relevante opplysninger i sitt lange innlegg. Men du er av typen som aldri kommer til å bli enig med en KT'er, uansett. Det har du bestemt deg for for lenge siden. Kjenner flere slike. Kampen mot det «alternative» er som en religion for dem.
Men bra at vi får litt motstand her på speilet, det har vi godt av :)0 Svar9 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Er nok ikke alle som er enige med det der. Jeg åker nok fort ut. 😉

Jeg er ikke enig med det om smurfen lange innlegg. Det som er teknisk riktig er ikke relevant for Haarp som våpen og det som skulle være relevant er ikke teknisk riktig. Dessuten er det krydret med feilinformasjon, som patentet jeg kommenterte.

Ren filibustertaktikk.0 Svar9 år sidenThunderAbonnentThunder

Vet ikke så mye om haarp jeg heller, Bozzie. De sier de forsker på nordlys der oppe. Har jeg forstått forskerverden riktig, betyr «å forske på» det samme som hvordan lage. Siden nordlys kommer av solstormer, kan man kanskje tenke seg at effekten av haarp vil være det samme som solstorm. Jeg tror Smurfen har rett i at det varmer opp og eller setter ioner i bevegelse. Slik at effekten vil være vær og vind. At man kan sette i gang et stormøye. Dette vil gi climatechange som de har profetert en stund. Siden de selv har trykket «owning the weather 2025» så er vel ikke dette usannsynlig. Jetstrømmer kan frakte disse hvor de ønsker. Jeg tror dessverre ikke at de har gode intensjoner når de har som mål å eie været. Det blir i overkant naivt. Man får jo nordlys og sørlys over hele kloden nå 🙂 Frakte meteoritter og asteroider har jeg ekstremt veldig liten tro på.0 Svar9 år sidenModeratorsmurfen

Ingen grunn til å bli paranoid Buzzie 😉

Oxford har helt rett når han sier at vi ønsker å ha deg her, hvordan skulle vi ellers fått en debatt ?
Det er også grunnen til at jeg stort sett gir deg deg pluss tomler, ikke for at jeg er enig ned deg, men for at du ikke skal føle deg så alene at du stikker din vei.
Akkurat agendaen din skjønner jeg meg ikke helt på, vist hensikten er å overbevise folk om at HAARP er et ufarlig leketøy så har du bommet grovt, da skriver man laaaaange velformulerte debunker kommentarer godt underbygget av kilder og ikke spammer ned kommentarfeltene med hundreis av korte onlinere totalt uten verdi, det gjør man bare vist man er totalt kunnskapsløs og liker å trolle.

Med å oppføre seg som en 4 åring i trassalderen med kun å skrive, NEI NEI NEI, Vil IKKE, Går IKKE, Skal IKKE må IKKE, HAR ikke osv så oppnår man bare motsatt effekt 🙂

Du er er vel litt som en mygg, kan irritere litt, men likevel litt søt og helt ufarlig 🙂

Maarit ytret bare ønske om at du må slutte å oppføre deg som et troll og være saklig og seriøs, for det andre så er jeg enig med deg og Thunder, det å frakte meteoritter og asteroider har jeg liten tro på skulle være mulig med HAARP. da må i tilfelle noen forklare meg hvordan første 🙂

Si fra vist noen er slemme med deg så skal jeg ta deg i forsvar jeg Buzzie :)0 Svar9 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Nya, å forske er ikke bare å lage, det er også å forstå. Les litt I'm Birkeland (som det er bilde av på 200-lappen. Entusiasme og nysgjerrighet.

Grunnen til at de forsket på nordlys var ganske enkel: Nordlys forstyrret radiosambandet. Derfor var også Forsvaret interessert. Under den kalde krigen var det ganske bekymringsfullt at de plutselig kunne miste evnen til å kommunisere under et nordlysutbrudd. Nå har radiosambandet blitt videreutviklet og Forsvaret har trappet ned den forskningsinnsatsen.

Altså veldig lite spennende forklaring, og neppe noe noen vil legge vekt på her ;)0 Svar9 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Ups, forrige svar var til Thunder. Smurfen kom imellom.0 Svar9 år sidenThunderAbonnentThunder

Ja, kanskje det var nordlys som var årsaken til null kommunikasjon under den kalde krigen. Da synes jeg de burde forske videre. Så vi ikke får en ny kald krig 🙂 🙂
haarp varmer opp ionosfæren, hva har det med 200 lappen å gjøre?0 Svar9 år sidenThunderAbonnentThunder

Jeg ønsker svar på virkningen av å varme opp ionosfæren vil være og en komentar til «owning the weather». Forskning kan være bra, bare se på Alfred Nobel som er på fredsprisen. Noen nevner Tesla. Alt kommer i feil hender til slutt kan det se ut til ;-)0 Svar9 år sidenForfatterMaarit M. Hanssen

Bozzie, interessant at du nevner professor Kristian Birkeland (1867-14.juli 1917). Birkeland var en spirituell forsker, som trodde bl.a. på tankeoverføring.
Den norske misunnelsen er årsaken til at de færreste i Norge kjenner til professoren (professor i fysikk i Universitet i Kristiania).

Ja, bozzie, Kristian Birkeland er HAARPs og EISCATs opphav i og med at han satte igang nordlysforskningen. Blant mye annet fant han opp (han hadde 59 patenter) forgjengeren til Star Wars våpenet (elektrodynamisk partikkelakselerator) i 1903, som USA bruker i dag. Birkeland har fortalt at på grunn av denne kanonen så ble han umiddelbart satt under militær overvåkning, som fortsatt fram til hans mistenkelig død.

Som med alle andre sivile forskere, som fremstiller eksotiske våpen, så gikk det ikke så bra med professoren. Jeg snakker i telefonen annen hver dag med en av hans slektninger. Faren hadde fortalt at på grunn av overvåkning bestemte Kristian seg å flytte til Egypt. Etter noen år der så hadde han likevel lyst til å flytte tilbake til hjemlandet og satte kursen nordover via Japan. Han ble funnet død på et hotellrom i Tokyo den 14 juli 1917 mistenkt å ha blitt forgiftet. Han ble bare 50 år gammel.

Nyhetsspeilets lesere bør virkelig kjenne til historien med Kristian Birkeland.0 Svar9 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Hele, det var jo en alternativ historie til den jeg kjenner, og jeg går ut fra at du har linker som bekrefter (ikke gjenforteller) dette.

Vi laget faktisk en variant av kanonen på labben, det er ikke vanskelig, men igjen: den har ikke noe med å flytte asteroider. Langt mer interessant for Norge er at kanonen ga Eide ideen som gjorde at de sammen kunne starte Norsk Hydro.

Forøvrig overdriver du antallet patenter, og ingen av dem jeg finner sier noe om den typen våpen.0 Svar9 år sidenForfatterMaarit M. Hanssen

Bozzie, krigen er slutt. Du trenger ikke bruke kodenavn på meg (og Thunder). Du har altså gitt meg kodenavn «HELE». Det er ingen grunn til å bli paranoid, bozzie, slik også smurfen skriver til deg.

En ting er interessant med deg. Du ventet med å kommentere denne artikkelen helt til at jeg nevnte, at HAARP/EISCAT kan brukes til å forandre banen til asteroider. Vært du skræmt da, bozzie. Du er ganske flink til å debunke og hver eneste kommentar til meg nevner du asteroiden. Bra PSYOP, bozzie. Det er bare det at du kommer ingen vei med meg med taktikken din. Jeg gjennomskuer deg med stor letthet, du er som en lettlest bok.

Du skrev at du har nok konspilitteratur. Er det oppgaven din å debunke, allt for fedrelandet, er det derfor du er her på kommentarfeltet. Får du til og med betalt for det du gjør her.

Jeg kan fortelle deg at det er helt sant at jeg har festet med KGB og brevvekslet med den sovjetiske ambassaden i Oslo, Vært du skræmt nå igjen. Du må kanskje vurdere å bytte ut kodenavnet mitt med noe som matcer med denne hemmeligheten.
http://www.youtube.com/watch?v=pOSz2e2a-Kc
Ønsker deg god natt, drøm søtt.0 Svar9 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Grunnen til at jeg begynte å være aktiv her hadde med de håpløse påstandene omkring Keshe»patentene», og så kikket jegrundt og fant ditt innlegg. Sånn ble det.

Grunnen til at jeg stadig nevner asteroiden er for å holde meg til saken. Som du jo ser har svarene en tendens til å gå på person, mistenkeliggjøring og irrelevante digresjoner.

«Hele» er forresten ipadens omskrivning av «Hehe», kombinert med min manglende korrekturlesning. 😉

Då hvordan var det nå det virket dette våpenet igjen? ;)0 Svar9 år sidenbozzieAbonnentbozzie

En liten kommenter til det å debunke:
Det dere tydeligvis ikke har innsett er at debunking, om man skal kalle det det, er en vesentlig del av all vitenskap. Jeg behandler dere på samme måte som enhver vitenskapelig påstand som angår noe etterprøvbart i verden omkring oss.

Debunking er vitenskapens vesen. Vi så det Isfjorden, da CERN trodde de hadde sett partikler som gikk fortere enn lyset. De innså at resultatet var utrolig å la alt åpent slik at alle kunne etterprøve det. Den kollektive innsatsen ga resultater, det ble påvist en feil. Hele letingen etter Higgs-partikkelen er faktisk et forsøk på å debunke hele kvantemekanikken, for hvis de ikke hadde funnet den, eller noe som lignet, så hadde de måtte revurdere veldig mye av det de trodde de visste.

Denne viljen til sjekke sine teorier, og invitere andre til å gjøre det, ligger også i grunnen for at noen av oss blander oss inn i nettsteder som dette. Snu en stein for å se om det finnes noe interessant under den. Det blir litt problematisk når noen setter seg på steinen og påstår at de vet hva som ligger under ;)0 Svar9 år sidenForfatterMaarit M. Hanssen

Bozzie, jeg forstår det slik at du hater Nyhetsspeilet. Du behandler Nyhetspeilet som hvilken som helst «vitenskapelig» forum for å ta knekken på nettstedet. Da er det kun i ditt eget hode det foregår. Er det så vanskelig for deg å forstå at du har kommet til et feil sted. Når har Nyhetsspeilet påstått at det er et «vitenskapelig» forum? Jeg vil at du skal gjøre deg kjent med Nyhetsspeilets tre hovedemner og verdensanskuelse. Hvis du føler at disse vibrerer ikke med dine frekvenser så kaster du totalt bort tiden din her med mindre du har en agenda her slik jeg påstår at du har. Da nærmer du deg i tillegg faretruende trolling ( gang på gang gjenta det samme,det heter også stalking ). Trolling vil medføre at innlegget blir slettet.
Så var det Nyhetsspeilets tre hovedemner, hva som er så «vitenskapelig» med dem?
«Nyhetsspeilet.no er et nettmagasin skrevet av folket for folket. Vi publiserer informasjon om nye paradigmer og informere om aktuelle saker fra nye vinkler, samt om saker andre ikke nevner. Videre setter Nyhetsspeilet.no aktuelle saker inn i et større perspektiv enn det som er vanlig.

Magasinets artikler fronter i hovedsak tre hovedemner:
•Bevissthet
At bevisstheten utgjør tilværelsens primære dimensjon
•Kosmos
Vår kunnskap og direkte erfaring med utenomjordisk intelligens på jorden og i vårt solsystem
•Samfunn
New World Order-kabalen og dens mange globale konspirasjoner

Vår verden har begynt på et paradigmeskifte. Det medfører at vårt verdensbilde endres. Endringen er minst like stor som overgangen fra ”flat jord”-paradigmet. Så langt har dette knapt vært merkbart i norske medier.

I redaksjonen i Nyhetsspeilet.no er det samlet en imponerende mengde med kunnskapsrike og faglig dyktige skribenter hvorav samtlige gjør alt arbeid ulønnet for å la artiklene være helt ufarget av egeninteresser. Flere av dem har bakgrunn som forfattere av flere bøker, journalister med mange års erfaring og forskere med tung kompetanse innen sine spesialområder. Mange i redaksjonen har skrevet hundrevis av artikler, inkludert dyptgående og kontroversielle research-artikler.

Nyhetsspeilet.no er også et talerør for det lukkete Ning-forumet Bakkemannskapet for fremtiden, som ble opprettet i oktober 2008. Artikler tas i tillegg inn fra leserne og de mest kompetente skribentene innlemmes i redaksjonen som fast skribent.

Vi graver i en del omfattende materiale som andre lar være. Ta kontakt om du har tips eller spørsmål å komme med til oss.

Nyhetsspeilets ambisjon er å bidra til en kulturell oppvåkning som setter enhver borger i fokus. Les gjerne alle våre artikler, men finn din egen sannhet!»
——0 Svar9 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Min verden er ikke særlig dominert av hat, Maarit, heller ikke av frykt, men av en god del nysgjerrighet. Nysgjerrighet som innebærer en vilje til å lære.

At du for andre gang sier at jeg ikke hører hjemme her gjør meg faktisk også nysgjerrig. Fortell meg i klartekst hvilken av reglene jeg bryter, bortsett fra å si dere imot og kanskje til og med forklare dere noe.

Du sier dere skal opplyse om et paradigmeskifte, men jeg ser bare teknologifrykt og mistenksomhet mot det dere ikke forstår, uten noen vilje til å forstå det. Det er ikke mye kjærlighet i budskapet, bare en vilje til å gi «noen» skylden for alt som er galt her i verden.

Dre graver kanskje i materialer andre lar ligge, men det finnes store mengder materialer dere ikke graver i fordi det sier dere imot.

Slett i vei du, det tar jeg som en bekreftelse på admin vurdering er riktig ;)0 Svar9 år sidenOxfordAnonymOxford

Bozzie sier:
Du sier dere skal opplyse om et paradigmeskifte, men jeg ser bare teknologifrykt og mistenksomhet mot det dere ikke forstår, uten noen vilje til å forstå det. Det er ikke mye kjærlighet i budskapet, bare en vilje til å gi «noen» skylden for alt som er galt her i verden.

Typisk naiv skeptiker holdning. Hvis du er ute etter å ta nyhetsspeilet for noe så råder jeg deg til å bruke andre kort enn hat/kjærlighets-kortet. Finner nok mer hat og arroganse andre steder. .
Det er som Marit påpeker en side av folket til folket. Har ofte en følelse av skeptikerene ikke akuratt står ved folkets side. De liker seg ofte best på store trygge plattformer og med myndighetene i ryggen.

Er ikke ute etter å plage deg Bozzie, da jeg synes diskusjonen rundt HAARP er spennende, og jeg håper å lære mer.
Men du bruker da tydelig diskusjonstaktikk selv. Selv om du igrunn ikke er direkte ufin. Men regner med du er fullstendig klar over det :)0 Svar9 år sidenForfatterMaarit M. Hanssen

Nysgjerrighet er et edelt egenskap og du, bozzie, har nå fått tillfredstilt ditt nysgjerrihet her på NyS og gir inntrykk av at du er skuffet. Hva er problemet?

Du mener, at NyS mangler kjærlighet. Hva vet DU om kjærlighet. I din verden kan vitenskapet ikke bevise kjærlighet.

Du ligger temmelig nære på å bli tatt for trolling ved å gjenta om igjen samme problemstilling (ikke i denne kommentaren). Det er en internasjonal regel i Internettforumer, at trolling blir slettet (nå har jeg gjentatt dette flere nok ganger).

Du er velkommen til å kommentere mine artikler her på NyS hvis du forholder deg til denne enkle regelen.0 Svar9 år sidenForfatterMaarit M. Hanssen

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/andre/brev/brev_til_stortinget/2011/sporsmal-nr-1700-til-skriftlig-besvarels.html?id=649925
«Spørsmål:
EISCAT forskningsstasjon ved Ramfjorden utenfor Tromsø bruker sterke sender og mottaker i sitt arbeide. Ifølge opplysninger jeg har mottatt (se vedlegg) så er det mye usikkerhet knyttet til om aktiviteten medfører helerisiko. Medfører aktiviteten ved EISCAT noen helserisiko for de som er på anlegget, beboere i området, og for utendørsaktivitet?»

I svaret sitt henvender helseministeren seg til Strålevernet, som som kjent har grenseverdien for radarstråling fysisk kokepunkt.0  Svar9 år sidenSkribentMonica Waade

Ja gudene skal vite at HAARP programmet er et eneste stort eksperiment, et forskningsprosjekt ingen aner konsekvensene av. Sitat:

EISCAT brukes både til rutineobservasjoner, for å skaffe datasett over typisk ionosfære over lang tid og til spesielle eksperimenter som ledd i forskningen til vitenskapsfolk fra medlemslandene og ellers i verden.

Med vennlig hilsen
Anne-Grete Strøm-Erichsen

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/andre/brev/brev_til_stortinget/2011/sporsmal-nr-1700-til-skriftlig-besvarels.html?id=649925

Strøm-Erichsen medlem av Firerbanden, se kommentar fra Per-Vidar Johansen
her… http://www.nordlys.no/naring/article6514828.ece
… hun er et menneske man ikke bør ha et snev av tillit til, hun vet svært lite og det lille hun vet er at hun må adlyde rette folka så hun får beholde sin posisjon i banden. Hun raserer forsvaret like mye som hun raserte helse i sin forrige post, kynisk og beregnende er rette ord når det gjelder henne og hennes handlinger.

De som bor i nærheten av Eiscat klager over plagene fra anlegget, men de blir like lite hørt som vi amalgamskadde og andre ofre i samfunnet. Boligene på rundt Eiscat på Ramfjordmoen er beskyttet med plater og netting, hvorfor det hvis dette Strøm-Erichsen sier stemmer? Sitat:

EISCAT-radarene er driftet slik at antennene sender signalene ut i atmosfæren og er rettet slik at radarstrålen går høyt over horisonten. De er utstyrt med brytere som gjør at strålen brytes, dersom strålen rettes lavere enn en gitt vinkel. Sendereffektene ved anleggene er høye, og det er derfor innebygget sikkerhetstiltak for å forhindre at strålen kan rettes mot personer eller mot omgivelser der personer kan oppholde seg.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/andre/brev/brev_til_stortinget/2011/sporsmal-nr-1700-til-skriftlig-besvarels.html?id=649925

Det er mange uforklarlige trafikkulykker i området til Eiscat også.

Strøm-Erichsen viser til Statens strålevern, ha ha ha, deres stråleverdier bestemmes av kapitalistene, de har nå sagt ja til å grille også det norske folket med smartmetere.

Strøm-Erichsen er også styrt av kapitalistene, så hva hun sa om Eiscat er ikke en gang verdt papiret det ble skrevet på.

Chemtrails og HAARP fungerer i lag og disse eksperimentene blir vår undergang…

‘HAARP' New TTA's Exposed !!! How MAN MADE Australia's RED WAVE !!!
http://www.youtube.com/watch?v=4Noek5qkJ9I

… sammen med andre strålevåpen!

Resonance – Beings of Frequency (documentary film)
https://www.youtube.com/watch?v=5vb9R0x_0NQ

Firerbanden på stortinget er ikke bare korrupte, de er stokk dumme også som lot seg lure av penger og makt.0 Svar9 år sidenThorAbonnentThor

Hørte på Dr. Turi i aften (Ind5) artikkel nå(videointervju m Santos Bonacci) at 23/2-13 til 25/2-13 og 7/3-13til9/3-3 blir /eller skjer noe som virkelig gir gjenlyd i nyhetene..Siden Turi er astrolog er det noe med konstelasjonen som gir det som skjer..Og at Obama får en kortere 2 periode..da noe skjer..(noe også Monica har nevnt..) ..Vi får se..0 Svar9 år sidenModeratorsmurfen

Dr Turi er ikke helt tapt bak en låvedør Thor 🙂

11 Mars og 25 Feb er datoer der den Bibelske tidslinjen sier vi får store hendelser.

25 er fullmåne og 11 nymåne, tidslinjen traff perfekt på Santa Cruz skjelvet på 8.2, Pavens avgang og «meteoritten» som alle vet fikk ganske store overskifter i media.

February Warnings for March & April? (Timeline Update)

http://www.youtube.com/watch?v=8nvlWRv3DSU

Det som skjedde på sola nå 19 februar var bare helt fantastisk vakkert, ingenting skummelt, bare utrolig flott 🙂

Blazing Arc Rains Fire On Sun – Magnetic Solar Flare Loop | Video

http://www.youtube.com/watch?v=KMSdOZxNHWk

PS. Maarit, jeg skrev noen få ord til vår venn Bozzie her for noen dager siden men det havnet vist i Spam boksen… hadde du orket å legge ut en dag du har tid ?0 Svar9 år sidenForfatterMaarit M. Hanssen

Smurfen, jeg har ikke mulighet til å gå inn i spamfilter men har gitt beskjed til redaksjonen.0 Svar9 år sidengudfridAbonnentgudfrid

Jeg tror HAARP er beskrevet i Urevangeliet, kapittel 61, hvor Jesus snakker om slutten.

«.. idet de oppbygger den avskyelige ting..», ja, dette er nok HAARP.

http://www.urevangeliet.com/325645920 Svar9 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Radarer nær befolkning er problematisk. Lenge visste nok ikke teknologene hva de drev med, akkurat som en av mine helter, Marie Curie, ikke visste hva hun gjorde da hun gikk med radioaktive isotoper i brystlommen og kommenterte sårene hun fikk og at hun kunne se kilden med lukkede øyne. Eller en annen helt, Richard Feynman, et av fysikkens største genier, som etter å ha jobbet på Los Alamos døde av to uavhengig sjeldne krefttyper.

Det er imidlertid langt derfra til å styre mennesker, flytte asteroider eller starte jordskjelv. Jeg synes man skal konsentrere seg om de realistiske farene, så man få rettet søkelyset på dem i stedet for de helt urealistiske.0 Svar9 år sidenUffdaAbonnentUffda

Radarstråling slo ut norsk kystvaktskip
http://www.dagbladet.no/2012/10/16/nyheter/krig_og_konflikter/straling/23892224/
Teknologene vet fortsatt ikke hva de driver med, av den enkle grunn at de ikke vet hva et menneske er. Det er farlig å anvende teknologi om man ikke kjenner seg selv og universelle prinsipper for liv. Vi trenger ikke flere fordummende teknokrater. (Eks.Det er plassert en bakkeradar rett utenfor vindu til flykafeen på Flesland. Ikke sitt der.)
Det er flere metoder en ionosfærisk heater kan brukes til å lage jordskjelv, endre klima mm.0 Svar9 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Hvis det er flere metoder burde det jo vært enkelt å beskrive hvordan. Det gjør dere ikke. Noen har heller lyst til å kaste meg ut enn å svare. Snodig det der, om man søker sannheten og vil bli fri, men truer etterlysninger om svar med taushet.0 Svar9 år sidenModeratorsmurfen

Jøss….Bozzie….. selv min 5 år gamle sønn kjenner til fisjon og fusjon men det var for mye forventet at du skulle kjenne til det.

Her kan du lese litt om det så kan du imponere noen 3 åringer i barnehagen som kanskje enda ikke kjenner teknologien.

http://no.wikipedia.org/wiki/Atombombe

Er snart 100 år siden de brukte atombomber til å lage jordskjelv og tsunamier i Project Sea.

http://www.dagbladet.no/2013/01/02/nyheter/andre_verdenskrig/historie/utenriks/atombombe/25049449/

Men seff, teknologien har jo ikke utviklet seg siden den gang, det motsatte har skjedd så nå bruker forskere hakker og spader for å grave seg ned til jordas indre for å utløse vulkaner og jordskjelv som masse ødeleggelse våpen he he 🙂

FNs sikkerhetsråd sitter nå i krisemøte etter at nye satelittbilder avslører hemmelig iransk program for å utvikle vulkanteknologi. Det iranske prestestyret forklarer at det kun ligger sivile hensikter bak.

PÅ FERSKEN: Ekstrem close-up av satelittfotoet levner ingen tvil om iranernes hensikter.
Satelittbildene viser tydelig iranske forskere som med hakke og spett forsøker å forskyve jordskorpen på iransk territorium. Internasjonale eksperter frykter at det bare er snakk om måneder før de iranske forskerne har hakket seg ned til magmaen under det persiske grunnfjellet.

– Vi frykter nå at Iran skal røyklegge luftrommet sitt for å vanskeliggjøre humanitær presisjonsbombing, slik at det ikke vil være mulig å invadere landet på en forsvarlig måte, sier talsmann i Pentagon North Larsen.

Iran, på sin side, insisterer på at de kun ønsker å bruke vulkanene til sivile formål.

– Vi ønsker å produserer lavalamper og røykmaskiner til soft rock-industrien, sier første-Ayatollah Bjornadimenei Brynzyg.

http://www.opplysningskontoret.org/2010/04/17/iran-utvikler-vulkanteknologi/0 Svar9 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Hele, opplysningskontoret er jo en flott kilde 😉

Jeg regner med at resten av innlegget er ment på samme måte.0 Svar9 år sidenMenneskeAbonnentMenneske

Takker for interessante ord, Smurfen. En «liten» detalj, bare.

(Joda, HAARP er et våpen rettet MOT menneskeheten. Ikke et «StarWars program».
HAARP er djevelens elektromagnetiske torturvåpen mot alt liv. En forbannelse rettet mot alt og alle. Muligvis også et våpen i forbindelse med «angelic warfare»?)

Ifølge Bibelen og min soleklare oppfatning, så vil denne totalt vandaliserte kloden som vi bor på, bli som ny igjen. D.v.s. en ny himmel, og en ny jord.
Dette må innebære at Jesus Kristus vil hente sine, d.v.s. alle de som har tatt imot Jesus i sine hjerter, sinn og sjel. Alle som er blitt vist nåde, skal da bli løftet opp fra jorden, til Guds rike. Frafallet vil gå i fordervelse, og jorden vil bli tilintetgjort (slik vi nå kjenner den), før Gud omskaper den i sitt bilde.

«For all that IS in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof: but he that doeth the will of God abideth for ever. Little children, it is the last time: and as ye have heard that antichrist shall come, even now are there many antichrists; whereby we know that it is the last time.»

«Who is a liar but he that denieth that Jesus is the Christ? He is antichrist, that denieth the Father and the Son. Whosoever denieth the Son, the same hath not the Father: he that acknowledgheth the Son hath the Father also. Let that therefor abide in you, which ye have heard from the beginning. If that which ye have heard from the beginning shall remain in you, ye also shall continue in the Son, and in the Father. And this is the promise that he hath promised us, even eternal life».
1.John

For de som betviler sterkt at Bibelens budskap er sann, så vil jeg anbefale noen refleksjoner over følgende: Darwin var visstnok luciferianer, og arbeidet bevisst for å desinformere/avlede.

Dette betyr, etter det jeg klarer å resonere meg frem til, at evolusjonsteorien er en blank løgn. Mye som tyder på dette, ved å søke på nett. Værs go`, verdens største arena med løgner ligger klar på et gullfat: Internett.

Etter hva jeg har pløyd igjennom av konspirasjonsteorier, så er det IKKE aliens som har skapt mennesket i sitt bilde. Hverken i form av genmanipulering, eller kloning.

Etter mye leting, så er jeg faktisk åpen for at «the ark of the covenant» faktisk er blitt forsøkt holdt skjult/gjemt.

Umulig å bevise at Gud har skapt mennesket i sitt bilde. Ikke umulig å *velge* å *tro* på dette. Må man likevel ha «bevis» for at Gud faktisk eksiterer, så kan det hende at man vil finne svaret, ved «å drikke av den minste, og enkleste trekoppen, med rent kildevann» (den hellige gral?)

«Beviset» for at Gud har skapt hele verden i sitt bilde, vil man finne i denne blomsten, og i mitt lille «logiske stunt», den berømmelige «hvem kom først, høna eller egget- logikken».

comment image

«Flueblomsten», eller på latin: Ophrys insectifera, en orkide

comment image

Historien med flueblomsten, og hvordan den pollineres, er temmelig spesiell:

«Flueblomplanter er som regel mellom 10 og 30 cm høye, og har en ganske glissen blomsterstand med 2-10 blomster. Planta er spinkel og ikke så høy og kan derfor være ganske vanskelig å få øye på, men får man først øye på den er den ikke mulig å forveksle med noen annen norsk plante. Orkideblomstens seks blomsterblader er i fluebloms versjon slik at de tre i den ytre kretsen er grønne og ganske små, mens de tre indre blomsterbladene er de som imiterer insektet: to er lange og smale og imiterer trolig insektets antenner, mens leppa er ganske brei, ca. 1 cm lang og med fargetegninger og reflekser som imiterer insektets kropp. Alle disse tre blomsterbladene er i brunsvarte fargetoner.
Formering
Blomstene har ingen nektar eller annen belønning så pollineringa er basert på lureri der pollinatoren tiltrekkes fordi blomsten signaliserer en ettertraktet belønning, i dette tilfellet parringsmulighet. Flueblom etterligner ikke en flue som navnet skulle tilsi, men en veps. Nærmere bestemt hunner av gravevepser i slekta Argogorytes[1] (Hymenoptera: Crabronidae). Hos disse vepsene er det slik at hannene normalt klekker en uke eller to før hunnene og i denne perioden før de ekte hunnene er tilgjengelige, tilbyr flueblomplantene de eneste mulighetene for «parring» (parring er naturligvis hannvepsenes eneste oppgave i livet). Fluebloms blomstringstidspunkt er fininnstilt av naturlig seleksjon til å passe med vepsenes klekkingstidspunkt.
Selv om blomstenes imitiasjon av hunnvepsene kanskje ikke ser helt overbevisende ut for det menneskelige øye, må man huske at gravevepser som andre årevinger, ser utmerket også i det ultrafiolette området og hvor godt blomsten egentlig ligner hunnvepsen er vanskelig å vurdere. I tillegg kommer imidlertid også andre sanseinntrykk som ligger utenfor det vi mennesker oppfatter: duft! Flueblom sender ut duftstoffer som svært presist etterligner gravevepshunnens feromoner.[2] Trolig er duftsignalet vel så viktig som det visuelle signalet for tiltrekning til planta og i alle fall på langt hold. De visuelle signalene er derimot avgjørende for presis plassering av pollinator i blomsten. Presis plassering i blomsten er som for alle orkideer, nødvendig for at polliniene skal kunne plasseres riktig på pollinatoren og slik sørge for at pollen avsettes på arret i etterfølgende blomster insektet besøke».
Ref: wikipedia
Ok. Denne blomsten er unik. Den har vært under lupa hos naturvitere i mange år. De fleste klamrer seg til evolusjonslæren, for å forstå hvordan dette kan være mulig: En blomst som imiterer et insekt, og som «seksuelt» (det finnes visstnok KUN EN veps i Norge som pollinerer flueblomsten) narrer insektet, for at blomsten skal pollineres, slik at videre generasjoner av blomsten skal kunne leve videre.
Javel, sier jeg: Men, kan da en naturviter (da helst ikke fra NTNU) vennligst fortelle meg, hvordan i huleste en blomst kan imitere en veps, og forvandle seg selv, til en blomst, med et insekts utseende? En blomst eksisterer i jordsmonn. En veps er et flyvende insekt. Hvis evolusjonsteorien er korrekt, så MÅ flueblomsten hatt mye direkte kontakt med denne vepsen, ( over laang tid) slik at den kunne lære seg selv, hvordan den kunne imitere vepsen. I motsatt tilfelle, så er det vepsen som har imitert blomsten, og tilpasset seg (funnet en nisje) etter den. I utseende. Problemet er bare dette: Hvordan i huleste kunne da flueblomsten pollineres, FØR vepsen ville klart å imitere den?
I naturen finnes det bittesmå under, og store under. Her kan vi finne svært mange (hundretusenvis av liknende trekk)
For, hvem har plassert ulike symboler på levende skapninger i den??w=295&amph=300
Jeg betviler sterkt, at «de som fra himmelen til jorden kom», eller noe så intetsigende som «kvark» eller «englestøv» har vært en direkte medvirkende, eller indirekte årsak til levende mirakler som vi kan se her:;
http://www.youtube.com/watch?v=OFDdtRD5ED8
Dog betviler jeg ikke (lenger) at Gud må være litt av en kunstner, som har skapt alt det skjønne i sitt bilde, med omtanke og kjærlighet. En kjærlighet som etter mitt klare syn, bør gjengjeldes uten forbehold, og uten . Snarest, for det er ikke lenge igjen, før helvete bryter løs, og det kan bli et oppgjør, som aldri før har funnet sted på jorden. Da spiller det ikke lenger noen rolle om man er fattig eller rik, syk eller frisk. Da er det streben etter å ha renvasket sin sjel, som er det avgjørende. Rett så heller blikket mot din neste. Gjør gode gjerninger, og streb etter nestekjærlighet. Elsk din nabo, og selv din fiende, som du elsker deg selv, og fin familie. Vær vennlig, og saktmodig (meek).
Tror jeg. En individuell prøvelse for alle de som velger Guds side, vil etter Bibelens profetier bli beinhard, skrekkblandet, ensom og smertefull. Et sant helvete, for de som ikke lenger trives i den vanvittige galskapen som avgudsdyrkerne har satt i stand. Rettere kalt: «trengseltiden».
Selv ville jeg ikke unne min verste fiende Guds vrede. For hvem kan si hvilke skapninger (demoner vil være som uskyldige korpiker å betrakte i forhold) som kan komme «fra en annen verden», for å rydde opp i all grumset, i kjølvannet av «de som har høstet av kunnskapens tre ?»0  Svar9 år sidengudfridAbonnentgudfrid

Bozzie

Hvordan lage våpen? Man tar noe man vet er farlig for liv og forsterker det så mye som mulig. Du er enig i at elektromagnetisme er skadelig. Tror du det er umulig å lage et ekstremt elektromagnetisk felt som kan skade alt liv på jorda? Nei det tror du ikke. Du bare tror at myndighetene ikke ville gjøre noe slikt. Dette er din tro, Bozzie.

Jeg synes du skal finne ut hvordan HAARP virker med en åpenhet om at dette kan være et våpen. Det lureste er å spørre andre som kan ha mer peiling på fysikk og samtidig er en ekte sannhetssøker.0  Svar9 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Jeg innrømmer det, jeg har hatt annet å gjøre enn å prioritere ett nettsted der jeg har fått beskjed om at jeg ikke hører hjemme 😉

Men for all del:
Nei, poenget er ikket at jeg ikke tror de ville gjøre det. Det finnes helt sikkert regimer som ville brukt noe slikt om de hadde kunnet.

Poenget mitt er at de ikke KAN gjøre det med HAARP. Teknologien dere peker ut virker ikke på den måten. Så disse onde regjeringene kan sikte på oss med våpen vi overser fordi vi sitter her og ser på feil sted.

Radarer har som sagt sine helsemessige sider, men Haarp-anleggene kan ikke starte jordskjelv eller flytte asteroider. De kan varme opp et lite område av øvre atmosfære, men på langt nær nok til å styre klimaet. Om ikke annet fordi den typen energimengder ikke er tilgjengelig og fordi en slik oppvarming ville vært aller mest merkbar nærmest antennene så de ville vært avslørt umiddelbart.0 Svar9 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Snodig, et av svarene kom ikke gjennom. Jeg har en periode hatt annet å gjøre enn å skrive et sted der jeg ikke er ønsket og risikerer å bli slettet uansett.

Hovedsaken der var altså at jeg ikke tviler på at det finnes regimer som ville brukt et sånt våpen, men at det dere snakker om her ikke kan være et slikt våpen. Evnen til å påvirke stein finnes ikke, energien som skulle til for å skade noen på avstand finnes ikke og den ville dessuten hatt størst innvirkning der antennene er så de ville avslørt seg selv nokså glatt.

Nei, i den grad noen vil bruke våpen mot oss sikter de nok med noe annet, alt mens vi sitter her å snakker om Haarp.

Det er forøvrig en grunn til at du ikke finner fysikere utover noen veldig spesielle tilfeller som tror på dette. De kan nok til å innse det jeg innser. Er de betalt av «noen»? Det finnes mange tusen med samme utdannelse, bare i Norge, svært få er rike.0 Svar9 år sidenForfatterMaarit M. Hanssen

http://sparkster.hubpages.com/hub/HAARP-Nibiru-2012-Chemtrails-The-Polar-Shift-Earths-Magnetosphere-Heliosphere
HAARP eller Nibiru årsak til kommende polskift?0  Svar9 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Hvilket polskift? Min bestefars gamle kompass peker fremdeles der det skal og midnattssola følget skjemaet, så verken den magnetiske eller geografiske polen har flyttet på seg.0 Svar9 år sidenForfatterMaarit M. Hanssen

http://dt.no/nyheter/flere-har-fatt-besok-av-pst-1.7745563
Gestapisten,politimester Christine Fossen har sendt PST-hunden sin Tom Hinrichsen på dørene til folk i Drammen.
Vi fikk også besøk natten til tirsdag, når jeg avslørte «bozzie» for å være betalt debunker og PSYOP-driver mot meg på Nyhetsspeilet.
Bilen vår på gårdsplassen,som kan ikke sees fra veien og som står parkert bare noen få meter fra huset,ble brudd opp og forsøkt manipulert i tenningsmekanismen. Jeg var oppe og hadde lys i rommene og merket ingen ting.Heller ikke kattene reagerte, så det må ha vært en skikkelig SWAT-gutt på ferde. Ingenting var stjålet fra bilen som er et tegn på og signal og en advarsel at «vi vet nå hvor du bor»
Å få manipulert tenningsmekanismen i bilen kan være livsfarlig for eieren.
Ellers kan jeg fortelle, at mine aktiviteter i Nyhetsspeilet siden jul har ført til tortur for meg og spesielt etter artikkelen min om staten og barn førte til en mikrobølge angrep,som jeg sjelden kan glemme.
Jeg har ikke vært utenfor postkassen siden jul fordi jeg knapt kan gå. Hver eneste muskel i kroppen er affektet og betent og jeg er dehydrert tross flere liter drikke hver dag. Du er i fengsel i ditt eget hjem.
Men vi kan ikke gi opp.
Kom igjen «bozzie», vis meg at du kan mere enn dette!0  Svar9 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Beklager, jeg uttaler meg om teknologi, ikke hendelser jeg ikke vet noe om.0 Svar9 år sidenForfatterMaarit M. Hanssen

Det er greit at du uttaler deg om teknologi, den gamle Newton, som nesten ingen andre bruker lengre i fysikken. I tillegg har du kjørt deg fast i det samme sporet og trenger førstehjelp for å kunne skifte sporet.
Kan du ikke ta en titt på de andre artiklene mine her på Nyhetsspeilet, slik at kommentarene dine blir en smule interessante.
http://www.nyhetsspeilet.no/author/maarit0 Svar9 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Personkarakteristikker og ingen svar.

Jaja, og det er feil at ingen bruker Newton lenger. Det brukes for det meste som ikke går for fort er for lite eller har for mye energi. Teknologi idag, som gps, mikroprosessorer og internettet du har sånn glede av for å uttrykke deg, er delvis avhengig av nyanseringer av Newton. Newton hadde nemlig rett om det aller meste av fysikken han hadde muligheten for å observere. Idag kan vi observere mer og forbedre teoriene.

Dine teorier om Haarp passer ikke med noe av dette. Det er ikke nyanseringer, det passer ikke inn noen steder. Det baserer seg på manglende elementær kunnskap om fysikk fra og med Newton. Det er trist, om ikke annet for skolesystemet som forsøkte å undervise faget.0 Svar9 år sidenForfatterMaarit M. Hanssen

http://r3zn8d.files.wordpress.com/2013/02/haarp-weather-modification-test-technology-symposium-1997-usaf-dr-arnold-a-barnes-jr.pdf
HAARP-våpenet i bruk i værmodifikasjon, historie ved Dr.Arnold A.Barnes Jr., mangeårig forsker i det amerikanske flyvåpenet.0  Svar9 år sidenForfatterMaarit M. Hanssen

http://sincedutch.wordpress.com/
Lage jordskjelv ved hjelp av «fracking» i USA. Lage lokal værmodifikasjon ved hjelp av radiofrekvenser – verifisert med radarbilder.0  Svar9 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Men selv ikke i linken din er det påstått noen sammenheng mellom radar og jordskjelv. Forankring er jo en meget lokal sak og har ingenting med radarer å gjøre. Værpåstandene har jeg ikke tid til å gå inn på, men også der er det jo tydelig at det er snakk om lokale fenomener. Det vil si at Haarp i så fall ville hatt størst innvirkning der antennene står.

Så hvis haarpanleggene skulle, på eller annet mystisk vis, skulle kunne flytte asteroider eller starte jordskjelv ville de nødvendige energimengder svidd av atmosfæren lokalt.0 Svar9 år sidenForfatterMaarit M. Hanssen

Kom igjen bozzie,nå har du anledning til å debunke selveste Dr.Arnold A.Barnes og U.S.Air Force,som har drevet med dette intensivt ihvertfall siden 60-tallet,så sier du at du plutselig har ikke tid!Da kan du jo bare innrømme at du har ikke peiling.
Dessuten finnes det flere titalls HAARP-anlegg på kloden,ikke bare ett.Tilsammen dekker de og overlapper jordens atmosfære.
http://rense.com/general92/haarp.htm0 Svar9 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Debunke?

Det er jo ingenting der å debunke! Du serverer en person med påstått identitet og en link med en vag beskrivelse av et antennefordeling, og kanskje en påstått sammenheng med værfenomener og jordskjelv (men ingen asteroideflytting).

De nevner som vanlig Eastlundpatenter uten at det står et ord i dem om jordskjelv og Tesla som heller ikke var særlig opptatt av det.

Når det gjelder «selve Dr…….»: Som sagt ønsker ikke jeg å gjemme meg bak en tittel og derfor føler jeg heller ikke noe behov for å la andre gjøre det samme. Kom med saksopplysninger og sammenhenger, ikke titler og påstander. Kom med en konkret teknisk påstand.

Utover det noterer jeg meg at ingen av de stedene de viser på kartet med Haarp har vært plaget av glødende atmosfære og grillet lokalbefolkning, enda noen av dem er relativt tett befolket, så inntil dere viser til den realiserbare teknologien tror jeg bare dette er falske beskyldninger.0 Svar9 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Ps: et lite sukk: hvor i denne presentasjonen til Barnes nevnes jordskjelv?0 Svar9 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Pps: bare for å vise at jeg leser. Se nederst på side 18 til Barnes. Han sier at tilgjengelig energi for mennesker er liten (og er altså enig med meg). Dette gjentar han under Summary på side 21: «energy requirements too large for major storms». På siden før foreslås det laser fordi (som jeg sier lenger opp) det har mer energi.

Så Maarit, det ser ikke en gang ut som om jeg trenger å debunke denne presentasjonen. Den sier ikke det du sier at den sier, verken om å forårsake stormer eller starte jordskjelv.0 Svar9 år sidenfaxluriAbonnentfaxluri

Når det amerikanske forsvaret involverer seg i Haarp så skjønner vel alle at det er snakk om å utvikle et slags våpensystem?

http://www.nrl.navy.mil/media/news-releases/2013/nrl-scientists-produce-densest-artificial-ionospheric-plasma-clouds-using-haarp0 Svar9 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Som sagt før faxluri: Forsvaret trenger (blant annet) kommunikasjon for å bruke våpnene sine, og derfor involverer de seg i sivile forskningsprosjekter og støtter dem. De har også engasjert seg i banale ting som varmeovner og klær, ikke minst klesfarger fordi noen farger synes bedre med IR-kamera enn andre. Det betyr ikke at de skal drepe deg med kamuflasjeuniformen sin.0 Svar9 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Her er forresten eksempler på sivile og samfunnsnyttige ting som Forsvaret har utviklet: http://www.ffi.no/no/Publikasjoner/Documents/FFIs-historie-nr14.pdf0 Svar9 år sidenfaxluriAbonnentfaxluri

Bozzie:
Jeg er ikke noen ekspert på Haarp og jeg er mer bekymret for atom, kjemiske og biologiske våpen, men Haarp handler om mer enn bare radiokommunikasjon.
Glødene plasmaskyer i den øvre delen av atmosfæren skal altså brukes til radiokommunikasjon? Er det ikke bedre og mye billigere å bruke Kommunikasjons-satellitter?

DARPA har sine oppgaver: to prevent technological surprise to the US, but also to create technological surprise for our enemies.0 Svar8 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Glødende plasmaskyer kan brukes til å finne ut (f.eks. Fra spekteret) hvilke gasser som er der oppe (de belyser det nettopp derfor med grønn laser for å måle absorpsjon i nitrogenmolekyler). Dette kan både være nyttig for å vite hvor mye det påvirkes av solstormer (grønt nordlys er i samme område som laserne) og generelt av miljøhensyn for å se om noen av våre miljøgifter har sivet opp dit, eller generelt for å forstå atmosfæren.

Så nei, påstanden om at Forsvaret, her eller andre steder, bare jobber med å utvikle våpen er åpenbart feil. Å være flinkere til å kommunisere enn fienden kan faktisk være viktigere enn å ha den beste kanonen.0 Svar8 år sidenfaxluriAbonnentfaxluri

Bozzie, DARPA selv sier at disse plasmaskyene skal brukes som “artificial mirrors” for å reflektere HF-radar og kommunikasjonssignaler. Vi får vite litt, men det meste angående Haarp er hemmeligstemplet.0 Svar8 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Jeg sa hva de kan brukes til av helt uskyldige ting, men det er faktisk et stykke fra å bruke noe til å kommunisere, for eksempel kommunisere militært, til å være skyld i alle verdens jordskjelv og stormer.

Skal man beskylde noen for noe er det jo en fordel å beskylde dem for noe som faktisk kan gjennomføres.0 Svar8 år sidenForfatterMaarit M. Hanssen

FFI, bozzie, mener du Fauna&Flora International, Family Firm Institute eller Fatal Familial Insomnia?0 Svar8 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Unødvendig spørsmål Maarit. Jeg regner med at du har vært inne på linkene og stoler ikke på den de kommer fra. Det er greit nok, men det er vanskelig for meg å vite hvem du stoler på som sier noe annet enn det du vil høre. Jeg tror, for eksempel, ikke det hjelper å vise til en professor i meteorologi eller geologi så lenge de ikke godtar dine teorier om Haarp.

Du har rett i din skepsis, men må akseptere min og alle andres skepsis på samme måte. Det er den skepsisen jeg representerer her. Jeg er ikke mindre kritisk til dine motstandere. Du tviler nødvendigvis på det også, men en viktig side ved tvilen er den gode begrunnelsen, og den mangler du. Det er der kravet til faglig kompetanse kommer inn.0 Svar8 år sidenForfatterMaarit M. Hanssen

http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=AD0675148
bozzie,denne er en 322- siders rapport,»Radar Meteor Trail Returns» fra 1968,som Dr.Barnes,som du altså avskyr på grunn av Dr.-tittelen hans , var medforfatter av for Air Force Cambridge Laboratotier og som nå er degradert.Den har altså vært stemplet muligens så høyt som «Top Secret» i årtier.Et bevis på,at det amerikanske flyvåpenet var interessert i meteorer som våpen allerede på 60-tallet.Hva kan de så i dag, 2013?

Du vil altså frata forskere deres akademiske universitetsgrader,jeg synes du viser motbydelig simpelhet med det. I tillegg opptrer du anonymt derfor har jeg zero tillit til deg.Du har zero bevis her på kommentarfeltet hva du kan eller burde kunne.Det er kun polpotene og andre stalinister på Blindern i Oslo,som ikke bruker universitetsgrader i akademia. Så du er altså dem som har tatt «sjølvkritikk» og opptrer helst som sjølvutlærte prøletarer.Deg om det.

Så du klarte likevel ikke å debunke HAARP værmodifikasjon fra U.S.Air Force.I tillegg overser du glatt patentene til Dr.Bernard Eastlund fordi det brukes universitetsgrad Dr. på ham.Du overser Pentagons budsjettene hvor HAARP er definert som våpen. Ja,ja du godtar kun missiler som «imperialistenes» våpen.Du er en hjernevasket dust.0  Svar9 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Snodig hvordan innlegg forsvinner, men kortversjonen fra han du ber svare seriøst mens du tillegger ham følelser han ikke har og kaller en dust:

Jeg omgir meg med akademikere med titler, og vet at de kan ta feil. Derfor forholder jeg meg til hva de sier og påstår. Det er dessuten vanlig vitenskapelig praksis.

Eastlundpatentene inneholder ingenting om jordskjelv og heller ikke værmodifikasjoner i den skalaen du påstår. Ferdig debunket.

Barnespresentasjonen bekrefter at store værmodifikasjoner krever for mye energi. Ferdig debunket.

Artikkelen du viser til her diskuterer sparing av meteorspor for vind-målinger, se kapittel III og verken asteroidenedskyting eller værmodifikasjoner. Ferdig debunket.

Du bør nok lese det du viser til.0 Svar9 år sidenForfatterMaarit M. Hanssen

bozzie,du og dine likesinnede polpotier og andre stalinister som har infiltrert norsk skolevesen og akademia av politiske grunner (forberede en landsomfattende kulturrevolusjon)er avslørt for lenge siden.Jeg kjenner dere bedre enn mine egne bukselommer.
På 70-tallet ble jeg kjæreste med en norsk legestudent,Olav Kalleberg Andresen fra Åsgårdstrand,ja han som er overlege i psykiatri i Bodø.Herregud,tenk å ansette en polpoter i en ledende stilling i psykiatrien! http://www.dagbladet.no/nyheter/1998/10/26/136991.html Du kjenner jo selvfølgelig bare hans kodenavn fra AKP-m-l.Han kom ikke inn i studiene i Norge og måtte reise til Frankrike til St.Etienne hvor det var lett å komme inn.Etter to år ble han overført til Trondheim hvor han ble hjernevasket av polpot-dusteforbund og kunne ikke lengre være kjæreste fordi det var umoralsk i maoistdusteforbund.I dag er han leder i sitt fagforbund (polpotinfiltrasjon)og tjener en million som han ikke takker nei til.
Dere holder på å rasere restene av norsk skole og akademia.»Kamp for leksefri skole».Du skulle ha fått litt realitetsorientering hos deres forbilde i Øst.Min datter gikk videregående skole i Hong Kong fordi den norske videregående er for svak faglig grunnet årelang hjernevasking fra polpotene,som har infiltrert skolesamfunnet,med deres SV-hore Kristin Halvorsen i regjeringen i spissen.Det var ikke mye leksefri å se i Hong Kong skal jeg fortelle deg.
«Ingen akademiske titler på Blindern»,på grunn av kulturrevolusjonen i maoistisk stil der siden 60-tallet.I dag er min datter tilbake i Hong Kong og gjør reseach for sin Ph.D.for Universitetet i Edinburgh.På grunn av for svak faglig nivå på Blindern,som igjen er ødelagt av polpotdusteforbunds infiltrasjon i alle ledd i undervisning og i administrasjon.Du skulle ha vært i Hong Kong og i Edinburgh,
der er en akademisk tittel en hederstittel og bevis på hardt arbeid.Det samme gjelder Beijing,hvor min datter studerte ett år.
Jeg blir rasende,når jeg tenker på at mine skattepenger går til millionlønninger for polpotidioter,som jobber gjennom infiltrasjon for å føre norsk samfunnsliv tilbake til steinalderen.
Polpotidioter er de verste angivere og forfølgere på alle nivåer i det norske samfunn.
Du får bare fortsette kveruleringen din,bozzie.Jeg har alltid vært for ytringsfrihet under mine artikler her på NyS.0  Svar8 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Hehe, det der med polpotier er like feil som da du prøvde å gjette på min bakgrunn.

Tenk etter nå: var nå ikke akp'erne nettopp veldig autoritetstro? De fulgte den store broder og andre ganske blindt. De likte riktignok ikke de vanlige titlene men fant på sine egne.

Innen akademia kan man klart oppnå respekt for sine titler, men ingen skal ta dine ord som lov av den grunn. Tvert imot, innen vitenskapen vinner du respekt ved å finne ut noe nytt, og gjerne motsi en av de eldre, men ved å snakke sak.

Så da er det jo fint da, når jeg har tatt din Dr. Barnes alvorlig nok til å lese ham, og til min overraskelse oppdage at han er mer enig med meg enn med deg. Da er det overraskende at du heller enn å gå inn på den diskusjoner kommer med sånne slaver som du gjorde her.

Forøvrig er nok den lange artikkelsamlingen relevant for hvordan jeg kom inn i tråden, for nettopp teknikken han diskuterer kan ha vært brukt for å spore akkurat denne meteoren, så de kunne se hvilken bane den fulgte. De skjøt den altså ikke ned med radar, de sporet den med med flere radarer og basert på det fant ut hvor den kom fra og konstaterte at den ikke var relatert til den andre asteroiden som var i nærheten. Kanskje denne Barnes var/er en fornuftig men feiltolket fyr?0 Svar8 år sidenForfatterMaarit M. Hanssen

Hvorfor tror du,bozzie,at det amerikanske flyvåpenet var interessert i meteorer og asteroider på forsøksbasis allerede på 60-tallet?Ja,selvfølgelig,det er morsomt å leke med dem med skattebetalernes penger.Helt ufarlig lek og morsom tidsfordriv fulgt med rapporter «se bare ingenting å skjule» som er stemplet «Top Secret».Det betyr jo ingenting.»Top Secret» betyr «sivil forskning»,basta.0 Svar8 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Tøys. På den tiden ønsket de ikke å røpe hvor nøyaktig radarene deres var. Det kan være så enkelt.

Som sagt, alt Forsvaret forsker på et ikke å lage våpen. De skal overleve under vanskelige forhold, navigere, kommunisere, overvåke fienden osv. Mye av det kommer til god sivil nytte en stund senere, sånn som GPS, som mange av oss bruker til å navigere med idag.

Ikke all forskning er umiddelbart nyttig heller. Det foregår mye forskning på ting man ikke vet hva skal brukes til, rett og slett fordi det lønner seg å forstå verden. For eksempel i tilfelle vi ødelegger vårt miljø på en måte vi ikke vet om. Det er ikke sløsing med skattepenger. Se det som en bekreftelse på at vitenskapen ikke forstår alt, men jobber seg møysommelig videre.0 Svar8 år sidenForfatterMaarit M. Hanssen

> Dr.Rosalie Bertell Ph.D:
http://chemtrailsplanet.net/2012/12/11/nukes-and-haarp-history-and-ongoing-destruction-of-earths-ionosphere0  Svar8 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Hehe, siden du ikke forklarer noe må jeg gjette, og siden jordskjelv eller asteroider er nevnt med et ord må jeg tro at du dreier det hele over mot klimakontroll, men på det punktet er beskrivelsene mye avgjere enn Barnes.

Hva var i veien med Barnes nå, hvorfor vil du ikke snakke om tekstene til den du forsvarte så iherdig?0 Svar8 år sidenForfatterMaarit M. Hanssen

Bozzie,du har ikke svart på et spørsmål : Hvorfor opptrer du anonymt? Du har vel ingenting å skjule? Det hadde vært mye lettere å ta deg på kornet hvis jeg hadde en reell person å forholde meg til.0  Svar8 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Grunnen er enkelt: Dere forsvarer opptreden til slike som Smurfen, som har sagt nokså mye mindre pent om de han diskuterer med, og så lenge han aksepteres ser jeg ingen grunn til å å være mindre anonym enn han.0 Svar8 år sidenForfatterMaarit M. Hanssen

http://www.geoengineeringwatch.org/documents-library/a-recomended-national-program-in-weather-modification-icas-report-10a/
«A recommended National Program In Weather Modification»,ICAS Report No.10a,November 1966, Homer E.Newell,Jr.Ph.D,NASA0  Svar8 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Kult, du bruker tittelen hans som sannhetsbevis, men tror ikke på det han sier om sine intesjoner. I introduksjonen hans sier han: «There is, therefore, great motivation to develop effective countermeasures against the destructive effects of weather, and, coversely, to enhance the beneficial aspects».

1. Han påpeker at menneskelige handlinger påvirker klimaet. Her har jeg forstått det sånn at dere ikke tror på dette, og særlig ikke drivhuseffekten.
2. Han ønsker å motvirke dette, og kanskje til og med forbedre det, men dere tror han vil ødelegge det.
3. Dette er en forstudie med prat om budsjett og målingen, ingen konkrete forslag til gjennomføring.
4. Og kanskje viktigst for min plass i denne tråden, han snakker om været, ikke jordskjelv eller asteroider.

Så jeg holder på påstanden min fra 15/2 om at antydningene om at Haarp skulle ha medvirke til å få asteroiden til å falle ned er noe av det merkeligste jeg har sett. Dessuten gjorde den jo ikke det.0 Svar8 år sidenStormAbonnentStorm

Har noen hørt om han:http://ericdollard.com/
På youtube:http://www.youtube.com/watch?v=S6xOU_KEsjs??0 Svar8 år sidenForfatterMaarit M. Hanssen

Politimester og gestapist Christine Fossen fra Drammen er på vei til Hebron på grensen til Palestina og Israel. Av alle så ble hun valgt til å overvåke Oslo-avtalen i et år. Stakkars palestinere.
For meg betyr det at jeg fra i dag av er fritt vilt for PST/Mossad i Drammen. Jeg ble allerede i kveld kontaktet per e-post i stilen underforstått «vi vet hvor du er». Litt googling og vips «Bezeq The Israel Telecommunications Corp.Ltd.» materialiserte seg.
Det er høytid for etterretningstjenestenes aktiviteter verden rundt.Alltid mest på våren i Skandinavia.0  Svar8 år sidenForfatterMaarit M. Hanssen

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostafjells/buskerud/1.10950066
Glemte å sette inn denne adressen.0 Svar8 år sidenForfatterMaarit M. Hanssen

http://www.storm.no/nyheter/solen-er-vaaknet-av-dvalen-4046896.html
Solen har vært veldig aktiv de siste par dager og det er ventet enda flere kraftige utbrudd.
http://prop.hfradio.org/

Et av mine bekjente ringte og fortalte at hans jordskjelvmåler har gått bananas det siste døgnet ! Det har den ikke gjort siden Fukushima-jordskjelvet !
http://www.haarp.alaska.edu/haarp/data.html

Det ser ut til at det bygger seg opp et større utbrudd i Kina/Russland.
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/0  Svar8 år sidenForfatterMaarit M. Hanssen

http://rt.com/news/quake-asia-tsunami-warning-729/
Helt øst i Russland,i Sakhalin region,har det vært et jordskjelv på 8,2 richter skala i morgentimene i dag.Det har foreløpig ikke kommet inn meldinger om personskader.Etterskjelvene kunne føles helt i Moskva,9000 kilometer unna!

Jordskjelvmåleren til en av mine bekjente har gått vill et par uker nå.Fukushima-skjelvet var 9,0 og da hadde dette måleren også gått bananas i et par uker før skjelvet.

Jeg tror at dagens jordskjelv i Russland er forårsaket av Russlands eget HAARP, SURA Ionospheric Heater i Vasilsurks i Nitzhniy Novgorod. Kan vi se konturene av årets HAARP-krig?

http://en.wikipedia.org/wiki/Sura_Ionospheric_Heating_Facility0 Svar8 år siden2Q11Abonnent2Q11

Oklahoma- tornado ikke overraskende HAARP initiert.
Som en nettleser fra USA skriver, de mørke kreftene vil fortsette til massene våkner. Masemedia hjelper ikke til i så måte..

5/20/2013 — Oklahoma City, Massive tornado damage — RADAR pulse / “HAARP ring” / Scalar Square confirmation – by sincedutch!!!
Posted on May 20, 2013

Late PM May 18, 2013 going into early AM May 19, 2013 — A series of RADAR pulses / “HAARP rings” / Scalar Squares appeared over Oklahoma City.. South across the state.. and East to Tulsa.
Move forward 36 hours, and we see a MASSIVE devastating tornadoes form and hit the pulsed areas.

pupma says:
May 21, 2013 at 12:18 pm
It is so sad to me that we are onto the games and the devastation being purposely planned and carried out against US citizens. I thought yesterday, that immediately today when I checked, sure enough our government is continuing to take down this country. I believe this will not stop or slow down. The dark are truly going to make things wicked until we all wake up as we have been told. I wonder if MSM will ever catch up with current events and the purposeful destruction of the USA and the world. What will it take for them to finally wake up and do their jobs of investigative reporting? We need to nail these evil people to the wall, put them in a cage and send them off planet as soon as possible. The pain, torture and terror they are inflecting is unconscionable. To do this to schools full of children is most dark and the desperately unrelenting in the pursuit of ultimate devastation must be stopped. Cowards the lot of them! Praying for them, to have a change of heart and join us on our march toward a brand new world filled with love and compassion is the only way I can help move us forward. I pray daily, join me!
http://jhaines6.wordpress.com/2013/05/20/5202013-oklahoma-city-massive-tornado-damage-radar-pulse-haarp-ring-scalar-square-confirmation-by-sincedutch/

Under er linket til Hercules”ulykken”, beskrevet med samme utgangspunkt. Legg også merke til økt jordskjelvaktivitet på begge steder i tidsrommet før tornadoen er samlet for ødeleggelse.
Nå er det slik at bildeformidlingsprogrammet jeg har benyttet i stor grad er ”tatt av nettet”.
Mystisk, spør du meg..
http://www.radabg.com/url/imagehaven.net/
http://www.juggle.com/imagehaven-net )

Derfor legges bildene som det henvises til ut her:
kommentar, Hercules og HAARP 15.mars 2012:
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/09/rosetorne/comment-page-1/#comment-85354

Flere eksempler på at dette spillet forlengst er avslørt:
HAARPSTORMS ~ HOW MAN MADE TTA DIRECTED ENERGY TORNADOES LAST NIGHT 2-11-2013
http://www.youtube.com/watch?v=zZbDkYAnAjk

DIABOLICAL !!! ‘HAARP' TTA SIGNATURE ~ SONIC SCULPTING ~ FACES IN THE STORM !!!
(jfr 911)
http://www.youtube.com/watch?v=5uUOly5IMoI

Massene skal lures til å tro at gud(ene) varsler gjennom skyformasjoner at aliens er på vei:

BREAKING NEWS!!! ASTONISHING MASSIVE HAARP Sonic Sculpting to Deceive the Masses HAS BEGUN!!! (Men massene får ikke med seg dette..?)
http://www.youtube.com/watch?v=z1B4ZUZbWrk0  Svar8 år siden2Q11Abonnent2Q11

Her en ærlig fagperson (og av den grunn jobbløs,: Meteorologist Scott Stevens who was fired from ABC news for reporting the truth about aerosol chemtrails) om hva vi var vitne til ved den siste tornadoen over Oklahoma:
METEROLOGIST ON OKLAHOMA TORNADO, & MANMADE WEATHER; PLEASE CIRCULATE.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TeKWy2qAFtE#!0 Svar8 år siden

trackback

DISCLOSURE; Falske aliens og UFO'er truer menneskeheten?

[…] EISCAT og HAARP er ferdigstilt som våpen i 2013 http://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/eiscat-og-haarp-er-ferdigstilt-som-vapen-i-2013/ […]0  Svar8 år sidenEn mann med åpenbar agendaAbonnentEn mann med åpenbar agenda

Massiv HAARP dokumentasjon fra Illuminati-avhopper Doc Marquis:

http://sincedutch.wordpress.com/2012/04/24/want-to-know-about-weather-modification-haarp-vlf-hf-and-chemtrails-want-to-prove-it-to-a-non-believer-here-you-go/

(Linken over fører til en «tung» side, mange MB)0  Svar8 år sidenMenneskeAbonnentMenneske

Fighter, kunne du være vennlig å sende lenken din til Naturvernforbundet også?
Slik at den katolske «Zion vennlige» organisasjonen, som muligvis var grunnlagt av frimurerne i 1914, og som nå ledes av NWO- vennlige Lars Haltbrekken, kan gruble litt over hva de holder på med? Lars, ja, han som satt i verdikommisjonen med den katolske prost og teolog Kjell Magne Bondevik. Som nå sitter i Club of Rome, etter det jeg vet. Kjell Magne, da. Jobber for «fred» og slikt. Kremt, kremt. Selveste Lars Haltbrekken, ja. En heilnorsk NWO- agent, muligvis katolsk han også? Hmm. Jesuitt kan han jo ikke være, men han har nok sansen for de illuminerte. Hvilken grad har han, da? Good buddy er han jo med både frimurer Erik Solheim, og de andre losje- toppene i politikk, og i næringsliv.

Det er jo interessant, dette med «miljøvern» og «miljø».

I dag oppfordrer de «klimareligiøse» til bruk av sparepærer med kvikksølv, og til å bli generelt «energismarte». Men codex alimentarius og Agenda 21 sier de ikke mye om. Deres mantra er «klima-klima-klima». På engelsk blir vel dette noe sånn, som Barack Obama sier i det skjulte: «Thank you, satan».

Og takk for «miljøstiftelsen»:

http://www.zero.no/

Lurer på hvor mange fugler de har i planer om å stusse fjær på? Det ser temmelig effektivt ut?

Nå vet ikke jeg, altså, hvor mange millioner gigawatt som HAARP anleggene i Norge svir av hvert døgn. De er i alle fall ikke energismarte, men kanskje heller energikåte? Det kan vi jo spørre det katolsk eide Skagerak Energi, og Statskraft om(en og samme eier). Så kan vi jo rette noen spørsmål til der schstadt, som faktisk politianmelder folk som kaster søppel i en vanlig plastpose fra butikken, og ikke i spesialpose merket for «kildesortering» på miljøstasjonene. Svaret blir vel vårt eget ekko. Et skriftlig svar, med bekreftelse på at ja, de har registrert at vi har stilt staten et spørsmål. Signert av en eller annen gjøk, som signerer for den statsråd som ikke var inne, akkurat da, men som heller var på et Bilderberger møte? Kjøpt og betalt, korrupt, og skinnhellig, kan man kanskje også si? Hmm? Erna? Jens? Ehh…. Jensemann er da ikke russisk agent, er han vel? Jens er jesuitt, han. Er han ikke ? 😉 Slik som far sin? Ingen dustehuer får lov til å starte den trilaterale kommisjon uten videre. Vel, David fikk jo lov, men han var allerede beslektet med slangenes avkom.

Hvorfor går det ikke an å politianmelde de flyselskap som slipper ut chemtrails, da? Oi, glemte det. Politiet er jo faktisk kontrollert av den katolske kirke, rettere kalt pavemakten, de også. De går jo med løven på ermet. På løvebakken foran det katolske storting er det også løver. Alle disse løvene. «The lion», eller som Craft Foods sjokoladebit «Lion» påpeker: Satan.

For i politiet sitter det korrupte toppsjefer som er medlemmer av diverse katolske hemmelige losjer. Og i rettsapparatet sitter det dommere, advokater, jurister og fullmektige som kjenner hverandre, og som også sier: «klima-klima-klima». Nyttige idioter som ikke aner hva det gjør, når de følger sine instrukser om å henlegge hundretusenvis av klagesakaker, som i bunn og grunn dreier seg om urettferdighet.
Vel, de aner jo, men skjøgen har trollet så mye med dem, at de ikke lenger husker forskjell på rett og galt. Utrolig fascinerende å studere mennesker for tiden. Som om de er besatt av mørkets krefter. Trolleri, trollera, de elsker sin gud Ra.

«The catholic family».
Og så får jeg si: Pickabøø, PST 😉 Jesuitter der også, gett. Forbrytere hele gjengen.
Lysky, og de sprekker som troll, hver gang de blir konfrontert med saklighet, rett og galt, og lovverket. De har makt, men ingen argumenter/logikk. Religionen deres overstyrer alt av medmenneskelige egenskaper.
Heilt utruleg 😉

Og så kan vi jo rette noen spørsmål til industrien i Norge. Til katolsk eide/kontrollerte Ikea, som utrydder skoger all mass, og tjener seg søkkrike på å selge sponplater og annen møkk? Hvorfor klarer ikke miljøstiftelsene å stoppe slike monstre? Oi, glemte det. Miljøstiftelsene arbeider ikke mot industrien/handelsnæringen men FOR:
http://naturvernforbundet.no/samarbeidspartnere/

Norgesgruppen? Ehhh, er ikke de temmelig aktive i forhold til å få distribuert GMO i maten vår, da? Norgesgruppen er en del av NWO- nettverket. Nå setter de opp KIWI butikker over hele Norge, spekket med ulovlig overvåkning. Kanskje de blir tirret av å studere folk, når de begynner å knele av all gifta som de selger? Codex- Codex- Codex. Kiwi`s sataniske signatur og farge, er grønn. Grønnfargen symboliserer det helsvarte i menneskehetens siste æra, og tidsepoke. Så er det nok over og ut, for dette smakløse horeriet.
http://kiwi.no/

Går du på Kiwi, så finner du garantert et bredt spekter med giftig Codex- mat.
Gusjegrønne paprika og selvlysende sitroner (opprinnelse ukjent).

Gjør et søk på «GMO» på naturvernforbundets søkemotor: Null treff.

Sikkert bare en «tilfeldighet». Sikkert også «tilfeldig», deres grønne farge/signatur: Go Eco: Masj fremad, mot en ny satanisk og helsvart verdensorden. Heia, heia, heia 😉
http://naturvernforbundet.no/

Ellers lever vi jo i en skrekkelig lite trivelig tid, hvor den katolske kirke bedriver værkrig mot jorbrukere over hele verden, for å knuse menneskehetens næringskjede, rettere kalt: maten vi trenger for å leve. Er vel primært derfor HAARP og chemtrails ble iverksatt?
Slik at den katolske kirke potensielt kan fortsette sin trolling, og tjene ytterligere enorme formuer ved å få full matkontroll, og begynne å selge frø. I tillegg til å tjene enorme formuer på oljen (vår?). Pavemakten tjener faktisk penger på å utrydde mennesker over hele verden. De er gode til å håve inn gryna. Statoil er vel like katolsk som tastaturet jeg skriver på. Muligvis også frødlagrene? Nå også fra Svalbard (ekte godt Norsk?). Skal vi si en økologisk agurk til kr. 150,- for dem som er velbeslått? (katolikk)

Eller en ekte genmodifisert agurk til kr. 17,90 i det katolske Ica, eller Rema, for de som ikke har penger, og er disposable. Kildesortering finnes i mange varianter. Også for mennesker.

Nå skal det forøvrig sies at Naturvernforbundet gjør noe godt, da. De oppfordrer faktisk til ikke å kjøre fly lenger, men til å ta buss og tog.
På dette punkt er jeg enig, for jeg har fått inn noen rapporter på at b.l.a Ryan Air setter store begrensninger i forhold til den bagasjevekt som passasjerene kan ta med på flyet. Grunnen til dette, er at flyene deres er spekket med giftige containere med barium, strontium, aluminium, og andre substanser. Sprayingen skal visstnok foregå automatisk, uten at pilotene er klar over det.

En anonym passasjer har angivelig bemerket seg underlige flystriper fra flyvinduet. Meget, meget interessant. En kraftig innsats, for å hjelpe, og støtte den katolske pavemaktens interesser, altså. Alle som blir med, og som har noe å bidra med, vil bli gitt ærestittelen: «elite». Før i tia: grever, hertuger, grevinner. Nå er det ikke plass til flere titler, så «elite» får holde. 😉

Dette er litt av et genialt påfunn. Kanskje samtlige flyselskap har ledere som er Bilderbergere, og som har klart å implementere hemmelig militærteknologi i flyene, uten folkets viten?

Alt er jo blitt katolsk nå i væla, og pavemakten fortsetter med trollingen sin.

Pavemakten inntok Norge rundt 1000- tallet, den. Om ikke enda før. Pavemakten har trollet med skatter, avgifter, regelverk, jordbruk, mat, handel, og stort sett alt som ikke rettmessig tilhører dem i Norge, i laaang tid. Og det blir ikke bedre. Det blir verre. Øvrigheta, er og forblir øvrigheta.
I vatikanstaten Norge kan vi veie to lover på rettferdighetens vektskål:

1. Vær mot din neste, slik du ønsker at din neste skal være mot deg
2. Denne lov skal ikke gis tilbakevirkende kraft.

Rettferdighetens vektskål vier over alle andre menneskeskapte vektskåler.

Horekvinnen, d.v.s. skjøgen, forfører nok mange nå, ja.
Kjør heller tog, så reiser du «klimavennlig»
http://www.nsb.no/

(Hvis du orker å bli totalt overvåket/spionert på, og nuket av elektromagnetisme fra andre sovende passasjerer som alle bærer en katolsk i-spy-on-you-phone.

Mitt råd til Ola Dunk: Oppfør dere pent, da.0  Svar8 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Hehe, man trenger ikke å ta noen alvorlig som ikke ser forskjell på Effekt (watt) og Energi (joule). En kort puls på flere gigawatt trenger ikke å inneholde mer energi enn et lommelyktbatteri.

Jeg antar at resten ligger på samme nivå :-)0 Svar8 år sidenForfatterMaarit M. Hanssen

Jada bozzie, HAARP, SURA, EISCAT og diverse andre haarpene har lommelykt som energikilde. DU ER EN GENI :-)0 Svar8 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Neida Maarit, jeg er intet geni. Dette har folk visst om siden Marconis tid. Han, derimot, var nok ganske smart.0 Svar8 år sidenSeitasisAbonnentSeitasis

Jaja du trenger nok ca 100 millioner AA batterier for å produsere en 1,5 gigawatt puls, selv hvor kort du gjør pulsen (uten bruk av kondensator). Men det var vel ikke poenget ditt.0 Svar8 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Hvorfor ikke? Watt er bare effekt, og lager du pulsen kort nok kan du sende ut så store effekter du vil.

Du er jo inne på det: lad opp en kjapp kondensator og tøm den så fort det går an, og du har en kraftig puls. Dette er pensum på videregående, og det komisk når konspirasjonsteoretokerne åpenbart ikke vet bedre. Det velter hele illusjonen.0 Svar8 år siden2Q11Abonnent2Q11

Hei Menneske, litt understøttelse av dine utsagn om fy-fly og Kiwi.

Fra Irske Ryanair til Irske Norwegian, med eller uten ”halespray”?

Bjørn Kjos kan slippe norsk skatt NA24
http://www.na24.no/article3614706.ece
25. apr. 2013 – Tidligere undersøkelser har også vist at 80 prosent av bedriftene valgte Irland på grunn av den lave skatten. Ryanair-skatt.

Norwegians Dreamliner er irsk – Økonomi – NRK
http://www.nrk.no/okonomi/norwegians-dreamliner-er-irsk-1.11081572
14. juni 2013 – Norwegian vil flagge ut til Ryanairs hjemland Irland for å benytte personell med asiatisk lønns- og arbeidsvilkår.

En ganske fersk melding på flyfronten, et lite fillekjøp på bare 20milliarder:
http://e24.no/boers-og-finans/sas-kjoeper-nye-fly-for-20-milliarder/20647728

..-en bagatell i forhold til kabbalailluminatitallene:

Norwegian har bestilt 122 fly – ikke 222”
Norwegian-sjef Bjørn Kjos annonserte onsdag europahistoriens største flykjøp, med såkalte «firm orders» for 222 nye fly. Men flyfabrikanten Airbus, som skal levere 100 av flyene, vil ikke gå med på at en slik avtale er i havn.
Publisert: 26.jan. 2012:
http://www.aftenposten.no/okonomi/Norwegian-har-bestilt-122-fly—ikke-222-6749933.html#.Ucon_Zw2AlQ

Kjøper fly for 127.000.000.000!
Amerikanske statsgarantier (hmm..)
Flykjøpet er Fastlands-Norges desidert største enkeltinvestering og på nivå med de største norske investeringene innen olje- og gassvirksomheten, heter det i en pressemelding fra Norwegian.
– Dette er en av de største flyordrene i verden og den største i Europa. Dette har vi råd til. (hmmm..)
Publisert 25.01.2012 :
http://www.sb.no/nyheter/kjoper-fly-for-127-000-000-000-1.6734991

Ja til Illuminati? Og får ”Belønning” 2 dager senere?
Spanair S.A. var et spansk flyselskap som ble dannet i desember 1986 og begjærte seg konkurs 27. januar 2012. Flyselskapet hadde tidligere hovedkontor i Palma de Mallorca, men flyttet i 2009 sitt hovedkontor til L'Hospitalet de Llobregat ved Barcelona. Selskapet startet sine flygninger i 1988. Selskapet var medlem av Star Alliance og var majoritetseier i Aerolineas Argentinas. SAS eide 10,9% av Spanair.[1]

Spanair Flight 5022
20. august 2008 styrtet Spanair flight 5022 like etter avgang fra Madrid på vei til Gran Canaria. Flyet var av typen McDonnell Douglas MD-82(EC-HFP). Flyet tok av fra rullebane 36L ved Barajas lufthavn i Madrid klokken 12:24 UTC. Det var 166 passasjerer og en besetning på seks ombord i flyet. Havarikommisjonen har konkludert med at flyet var feil konfigurert for avgang, som gjorde at vingene ikke klarte å få nok luft til å løfte flyet. Dette førte til at flyet steilet like etter avgang, og styrtet på høyre side av rullebanen. Totalt 154 mennesker omkom av de 172 menneskene ombord.
http://no.wikipedia.org/wiki/Spanair

Authorities investigating the 2008 crash of Spanair flight 5022 have discovered a central computer system used to monitor technical problems in the aircraft was infected with malware.
http://www.nbcnews.com/id/38790670/ns/technology_and_science-security/#.UcoO_pw2AlQ

Nei til Illuminatimafia? Og tilhørende straff med symbolikk? Skjær i sjøen den 13.(/7) for kjøpmannen i butikkjeden(som er kalt opp etter Kirkeng og Wike, og med fargesymbolikk som henspiller på de evige jaktmarker), funnet, i følge meldinger formiddag 22.juli 2011, om kvelden den 21.juli og transportert fra sjøen forbi Brevik(veien) inn i vika der KIWI butikken på Kjøpmannskjær ligger?

Navnet på butikkkjeden kommer fra etternavnet til gründerne Tor Kirkeng, Henning Kirkeng og Svein Wike, hvor de to første bokstavene i etternavnene Kirkeng og Wike danner Kiwi.
http://kiwi.no/Finn-butikk/#kj%C3%B8pmannskj%C3%A6r

Kart:

Streetview med obligatorisk chemtrail-himmel/helvete:

En død person er tatt om bord i Røde Kors-båten. Den er nå på vei inn til Kjøpmannsskjær, sier Tønsbergs Blads journalist Terje Wilhelmsen.
Politiet bekrefter funnet.
– Politiet vet ikke mer om identiteten til denne mannen, melder operasjonsleder Åge Haakonsen.
Politiet melder at de nå skal jobbe for å finne ut identiteten på mannen.
Vedkommende er hentet med likbil på bryggen på Kjøpmannskjær.
Publisert
21.07.2011 23:22
Sist oppdatert
22.07.2011 11:47
http://tb.no/nyheter/dod-mann-funnet-i-vannet-1.6377624

http://www.sb.no/nyheter/burud-saken-henlagt-politiet-kan-ikke-si-noe-om-fart-eller-promille-1.67313830 Svar8 år sidenMenneskeAbonnentMenneske

Maarit, jeg tror at det vi nyss var vitne til her, var en av de millioner som rett og slett ikke bryr seg et døyt om annet enn å spre debunker sprøyt.
For ikke trolla. De har problemer nok som det er.0  Svar8 år sidenbozzieAbonnentbozzie

Ingen fare, jeg gir bare uttrykk for det mange av leserne deres tenker (faktisk), sånn at dere er klar over det. Høy popkornfaktor :-)0 Svar8 år sidenMenneskeAbonnentMenneske

Takker for veldig interessant innlegg, 2Q11 !!

Som en digresjon til de evinnelige Stutum kommentarene på Nyhetsspeilet, og apropos popcorn;

Mattilsynet stanser salg av genmodifisert popcorn

http://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/genmodifisering/mattilsynet_stanser_salg_av_genmodifisert_popcorn.9920

Denne typen popcorn kan man få kjøpt på det miljøvennlige og grønne Kiwi. Sikkert.

Det kunne være interessant å få vite hvilke mørke krefter som diverse butikk-entrepenører samarbeider med, i forhold til den massive kameraovervåkningen.

Dette er uten tvil ulovlig, men i dag er lov og rett blitt en sagablott.

Det å sette opp en KIWI- butikk på relativt kort tid, for så å implementere miniatyr- kamera i sorte glass «bobler», som dekker 100 % av de arealer hvor kundene befinner seg. Det er hva jeg kaller «trojansk overvåkning».

Mørkets fyrster nøyer seg ikke med overvåkning via mobil/internett/TV.
De sender kort og godt inn håndverkere til diverse boligstrøk i hele landet, og bruker «landhandelen» som påskudd til å få et bedre (ulovlig) overblikk over alle menneskene som bor der.
Anser dette for å være intet annet enn en militær agenda, som i nær fremtid skal brukes MOT det norske folk.

Med misjon: Kartlegging og dertil segregering?

Det finnes FEMA helikoptere i Norge. Finnes det FEMA styrker/kommando tropper som klargjør seg for liknende scenario, som vi kan lese om her?

http://www.fema.gov

«prepare» for «Ordo Ab Caos» ?

http://dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-og-kommunal-beredskap/Aktuelt-Regional-og-kommunal-beredskap/Var-til-besvar/

«klima-klima-klima» = kill, kill, kill

Sannelig, husk mine prediksjoner, og hjelp hverandre når «klimaet» er klargjort til det endelige nådestøtet. For det kommer. You bet!0  Svar8 år sidenUffdaAbonnentUffda

Leuren Moret – Fukushima tectonic nuclear warfare monitored by world HAARP partners
http://www.youtube.com/watch?v=Z95xcFW8lPU#at=4610  Svar8 år sidenFalconAbonnentFalcon

Idag er det meldt fint vær og sol i Trondheim men det er totalt overskyet og regner, systems out of order? http://www.yr.no/sted/Norge/S%C3%B8r-Tr%C3%B8ndelag/Trondheim/Trondheim/

Fler e-post servere streiker, poster havner i spamfilter, internettet går tidvis treigt over en 90 mbit-linje, hva blir det neste?

Nazi-marx media propaganda maskina går berserk angående bl.a. Syria

«Abel Danger radio show, Mon Aug 26, 2013 2:00pm EDT — 3:30pm EDT ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2011/06/11-september-hvordan-hvorfor-og-hvem/comment-page-8/#comment-1012470  Svar8 år sidenUffdaAbonnentUffda

På tide med litt Mind Control info igjen. Gir ordet til Dr. Begich igjen…
Mind Control Documentry are you really in control of your self or a remote puppet:
http://www.youtube.com/watch?v=23WG3ZFOe2Q

Gode artikkler om Mind Control:
http://www.earthpulse.com/src/category.asp?catid=120 Svar8 år sidenFalconAbonnentFalcon

With 10,000 now believed dead, yet another typhoon bears down on devastated Philippines http://www.naturalnews.com/042865_Philippines_typhoon_photos_devastation.html

Quote: (NaturalNews) The typhoon devastation of the Philippines is far worse than all of us originally thought due to the fact that the infrastructure is so devastated, virtually all communications are down. Reports are now surfacing that 10,000 people may be dead from Typhoon Haiyan, and now another typhoon named «Zoraida» is following nearly the same path as the first superstorm. ..

Snakket forleden dag med en trønder som hadde vært på filippinene og opplevd en av de siste uværene. Han hadde med fare for sitt eget liv dukket og reddet mennesker som var tatt av vannstrømmer. Han ble alvorlig syk av giftstoffer og bakterier som var i vannet og reiste til Norge for å få nødvendig og bedre behandling etter anbefaling fra en filippinsk lege

De siste 3-4+ uker har det vært intensiv chemtrail spraying, en dag observert opp mot tre dusin flyvninger på en dag i regionen Storlien Sverige og omegn. Våpenet ble åpenbart lada og nå tatt ibruk til krigsforbrytelser

Ditt livs viktigaste information ! Chemtrails och HAARP, en global forbrytelse mot alt liv og miljø http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1860&start=10  Svar8 år sidenFalconAbonnentFalcon

Air force Lockheed C-130 Hercules spraying chemtrail, objects appears under front fuselage, large change in bearing, back to original bearing and chemtrail ends, i.e. becomes transparent, November 7 2013 Trondheim Norway, location S, route W to E http://postimg.org/image/lwwgky07j/ In facebook http://tinyurl.com/ncl92p8

Norwegian study: Biological Effects Of Geoengineering Fallout On Plant Life. Chemtrails global crime http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1832&start=10 Svar8 år sidenFalconAbonnentFalcon

Standard krigføring inklusive sakte waxing med såkalte vaksiner

No Polio in the Philippines Since 1993, But Mass Polio Vaccination Program Targeted for 500,000 Typhoon Victims Under Age 5 http://healthimpactnews.com/2013/no-polio-in-the-philippines-since-1993-but-mass-polio-vaccination-program-started-among-500000-typhoon-victims/

Quote: In the aftermath of one of the strongest storms to ever strike land, the most dangerous place for children in the Philippines to be right now could very well be the evacuation centers, or living near one. This past week, the World Health Organization (WHO) and UNICEF began an aggressive program to vaccinate more than 500,000 children http://gulfnews.com/news/world/philippines/un-begins-mass-child-vaccinations-in-typhoon-hit-philippines-1.1260391 with the measles and polio vaccines in the typhoon affected areas of the Philippines. They have already vaccinated more than 30,000 children in Tacolban, one of the worst hit areas. “It is virtually unprecedented that within two and a half weeks of a disaster of this scale, with this level of devastation and these logistical challenges, that a mass vaccination campaign is already rolling out,” reported Dr. Julie Hall http://newsinfo.inquirer.net/536125/30000-tacloban-children-to-get-vaccination WHO representative in the Philippines. The children are being vaccinated for measles and polio, in spite of the fact that measles rates are very low and declining in the Philippines, and that there has not been a single case of polio in the Philippines since 1993. ..

Deleted CDC article quoted: Cancer, Simian Virus 40 (SV40), and Polio Vaccine Fact Sheet http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1540&start=301#M9249

VACCINATION 101 – Dr. Lanctot alias «GHIS», vaccines are only a form of warfare http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1819&start=10 Svar8 år sidenFalconAbonnentFalcon

Why do you think US kids receive 400% more so-called vaccines than f.ex. kids in Norway?, because there are 400% more viruses in the US? No, of course the reason is that the pharmaceutical industry is a deadly virus, as ment to be, vaccines are only a form of warfare

1: «My Doctor Said It Wasn't The Vaccine» +, 2: BAN VACCINES 2013 for the Ingredients, Diseases, Intent! .. http://www.youtube.com/watch?v=ZEqYrrvsOMI&list=PLqQQFOVUZBLgfTW7DApAcFN0KaAseRU1l

1, quote: What Causes Autism? Click «Show more». Sallie O. Elkordy ~ Group to BAN VACCINES 2013! https://www.facebook.com/groups/155098401190394/ Legislation: http://billiontoddlermarchforsurvival.blogspot.no/ Vaccine Damaged? http://www.reversingvaccineinduceddiseases.com/ «What Causes Autism? Not Mercury!» ~ Dr. Rebecca Carley, Interview: http://www.blogtalkradio.com/themaryandsallieshow/2013/05/19/what-causes-autism-not-mercury-dr-rebecca-carley Article: http://vactruth.com/2012/08/30/government-document-vaccine-unsafe/ To Whom It May Concern: I have been researching autism for about 16 years, after my only son was brain damaged from inoculations. What I have learned is that vaccines can cause vaccine induced encephalitis (leading to autism and other neurological disorders), by 2 mechanisms: 1. antigens (PROTEINS) in the tissue cultures used to grow the viruses cannot be separated from the viruses. Thus, when the body sees these foreign antigens as non self (just like occurs in transplants), antibodies are created which then attack the nervous system In fact, on page 2104 of the 10th edition of Harrison's Principle of Internal Medicine, there is a discussion of acute necrotizing hemorrhagic encephalomyelitis, a fatal demyelinating disease which is created experimentally in lab animals by administering myelin and the pertussis vaccine. 2. molecular mimicry – is where there is a similarity of proteins in an organism to the proteins in the body. In the case of the live measles virus, it is very similar in structure to the myelin sheath. THIS IS THE REASON FOR THE MASSIVE INCREASE IN AUTISM SINCE THE MMR VACCINE PROGRAM COMMENCED. Autism is actually non-fatal subacute sclerosis panencephalitis (SSPE) due to live measles virus; the name was changed to hide that fact. (The same name change was done in people who developed paralysis from the live polio vaccine, which was then called «aseptic meningitis»). Note that the MMR vaccine has NEVER had mercury, which does cause nerve cell death; mercury and aluminum injected in older patients is the prime cause of Alzheimer's. The SSPE – autism link has been found in 30 year old secret documents in the UK, as reported at http://vactruth.com/2012/08/30/government-document-vaccine-unsafe/ The few cases of autism in allegedly unvaccinated children (which can't be certain in most cases now that the Hep B is being given to newborns) are a result of transmission of vaccine viruses from the parents (especially the mother) to the fetus in utero. This must be considered if a study of unvaccinated vs vaccinated children is ever done. Lastly «outbreaks» of various viral infections in children in various localities have been blamed on the unvaccinated children. However, when these cases are investigated, it is almost always found that the children who became symptomatic were actually inoculated with the disease. Thus, it is the vaccinees giving disease to the unvaccinated children. In fact, the package insert for the shingles vaccine admits a known side effect is for the vaccinee to come down with chicken pox (caused by the same virus as shingles). I have a mountain of information on vaccine induced diseases; fell free to contact me if you have any further questions: office phone: 828-294-0662 skype: drcarley 1. Rebecca Carley, MD, Court qualified Expert in VIDS (Vaccine induced diseases) http://www.reversingvaccineinduceddiseases.com

2, quote: Sallie O. Elkordy http://billiontoddlermarchforsurvival.blogspot.no/ Nat Wood, Host of «30 Frames» television show. Polio Vaccine, the Origin of AIDS: http://www.youtube.com/watch?v=LZs1V8mpcoY

VACCINATION 101 – Dr. Lanctot alias «GHIS», vaccines are only a form of warfare http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1819&start=10 Svar8 år sidenvakenAbonnentvaken

Kan ekstremværet på norske kysten våre et resultat va HAARP?

«Shocking Proof U.S. Attacked the Philippines With Weather Warfare! (Includes Video)»

http://beforeitsnews.com/prophecy/2013/11/shocking-proof-u-s-attacked-the-philipines-with-weather-warfare-includes-video-2455738.html0  Svar8 år sidenFalconAbonnentFalcon

Some weeks ago ca 32 chemtrail flights in one day observed near Trondheim Norway, then came the deadly haarpweather in the Philippines, and the strongest typhoon on record. Today's observation, chemtrails drifting over the area, and new chemtrails sprayed, November 18 2013 http://postimg.org/image/uz6bp00mr/ In facebook http://tinyurl.com/oj4qly50 Svar8 år sidenvakenAbonnentvaken

Her er mange interessante oppdateringer

«Geoengineering Watch»

http://www.geoengineeringwatch.org/category/haarp-2/0 Svar8 år sidenFalconAbonnentFalcon

Chemtrail Trondheim Norway, November 18 2013 12:51 pm, flying at relatively low altitude, route E to W over Lianvatnet http://postimg.org/image/ur8ei2b4h/ In facebook http://tinyurl.com/ot64o3a0 Svar8 år sidenUffdaAbonnentUffda

Dr Nick Begich – HAARP Technology to control the Weather
http://www.globalbemvoices.com/videos/lectures/dr-nick-begich-haarp-technology-to-control-the-weather/0  Svar8 år sidenUffdaAbonnentUffda

This is the first of a series of videos – kick-starting a human mind-rights campaign. Our goal is to relentlessly inspire international discussion and debate – until all human beings on the planet are free from mind control and silent assassination technologies.

Part 1 – Energy Weapons – explores mind control technologies, from cell phones to gigantic radar arrays, global satellite grids, and super computers. Governments of the world have long considered «mind control» to be the ultimate weapon of war – one of mass obedience. Today, these weapons have become unbelievably advanced and they remain completely unregulated and misunderstood.
Who Is Elisa Lam? – Pt1 – Energy Weapons
http://www.youtube.com/watch?v=EfqxN5DHFvU0  Svar8 år sidenFalconAbonnentFalcon

HAARP zombie mind control, brain massage over medieval town Trondheim Norway, March 6 2014 http://www.youtube.com/watch?v=uZbUjoFhIjI

«Konsert for Johnny Cash fans 8 mars i middelalderbyen Trondheim ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2011/11/israel-verden-har-skapt-sin-demise/comment-page-6/#comment-1071910  Svar8 år sidenSimon Elvedahl SolnesAbonnentSimon Elvedahl Solnes

Jeg Kobler HAARP til udsedvanlig flott trøndervær vi har hatt her i trondheim i år 🙂 men for denne gangen, skal jeg ikke klage :)0  Svar7 år sidenFalconAbonnentFalcon

Ja, og optimal miljøkriminalitet mm, så alvorlig at i USA får man dødsstraff for dette, vi får se med tiden hva som blir resultatet0 Svar7 år sidenSkribentHans Gaarder

Bosnia and Serbia floods: thousands flee as death toll rises – torrential rain causes ‘horrible catastrophe':

http://www.theguardian.com/world/2014/may/18/thousands-flee-floods-bosnia-serbia0  Svar7 år sidenSkribentHans Gaarder

Scientist Speaks On The Record About HAARP Caused Floods

http://www.geoengineeringwatch.org/scientist-speaks-on-the-record-about-haarp-caused-floods/0  Svar7 år sidenSkribentHans Gaarder

DAB radio gravlagt for godt i Sverige!

Den svenske Riksdagen har formelt vedtatt å legge DAB-prosjektet dødt i vårt naboland. Norge er fremdeles det eneste land i verden som har bestemt seg for å slukke FM-nettet.

http://www.lokalradio.no/nyheter/radionyheter/dab-gravlagt-for-godt-i-sverige-5713/

Årsaken til at «noen» i norge har fattet et grovt udemokratisk vedtak uten noen form for høring i forkant og uten å informere om den virkelige årsaken til stupid-satsingen på «DAB (dumb) radio» er at
ONKEL USA SKAL FÅ BEDRE MULIGHETER FOR Å (MIS)BRUKE FM-FREKVENSENE OVER NORSK JORD TIL Å VIDEREUTVIKLE DEN MILITÆRE BRUKEN AV DET HØYTEKNOLOGISKE EISCAT-ANLEGGET VED TROMSØ …

Dette er viktig informasjon som forties av norske media…Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.