Glimt fra satans tempel Vatikanet

AV HANS GAARDER

30. 01. 2011

27914 VISNINGER

12 MINUTTER LESETID

 205 

De katolske biskopene i Roma, som er kjent som «paver», har sittet høyt på sine  troner i Vatikanet og utøvet enorm verdslig makt i nesten 2000 år nå. Vatikanet er som kjent kommando- og overvåkingssentralen for den romersk-katolske kirken.

Offisielt bekjenner paveveldet inkl. dagens pave Joseph Ratzinger(som spiller rollen som pave Benedikt XVI) seg til kristendommen slik den er nedfelt i Bibelen og artikulert av Jesus Kristus. I realiteten bedriver Vatikanet grov blasfemi og bryter dessuten Bibelens og Jesus bud og påbud på en rekke områder.

Vatikanet utøver massiv verdslig makt den dag idag, bl.a. gjennom «instruksjonsmyndigheten» over USAs presidenter som jesuittveldet i Vatikanet har tiltusket seg over tid på diverse finurlige og godt skjulte måter.

Dessuten er Vatikanet et arnested for okkulte aktiviteter, populært kjent som djeveldyrking eller satanisme.

Nyhetsspeilet gir her et innblikk bak kulissene i Vatikanet; Satans tempel

Glimt fra dagens vatikanistiske persongalleri

Paven viser frem sine hender. Høyre-hånden er bandasjert. Kan han ha skadet den i en landhockey-turnering? To fingre på venstrehånden ser ut til å peke på en tvilsom måte, som ikke er en pave verdig. Kan det være tilfeldig, liksom et hendelig uhell?
Paven Ratzinger med sine pretensjoner sitter på en trone-stol. Paven motsier både Kristus og Gud, og gjør blasfemiske uttalelser om seg selv, slik som Paul / Saul profeterte. Det er skrevet, i 2. Tess 2 v 4, at paven hevder å være den hellige far (Gud – Johannes Åpenbaring / Apocalypse 15:04). Dette betyr at paven påberoper seg å være Gud – Faderen. Det er ikke mulig å være mer blasfemisk enn dette. Selv ikke Jesus Kristus hevdet å være noe mer enn Guds sønn. (Tekst er oversatt fra http://www.jahtruth.net)
Kjente skikkelser i Vatikanets rolle-galleri: I midten Matthew Festing, toppsjef i pavens private armé Malteserordenen, med en katolsk kardinal på sin høyre side. De tre i midten er flankert av to vatikanet-vakter fra Sveitsergarden (The Swiss Guard), i sine lett gjenkjennelige harlekin-lignende klovnekostymer.
Næmen så kozelig. Malteser-kommandant Matthew Festing i sin historiske røde uniform med fete epåletter på skuldrene i samtale med sin overordnede Joseph Ratzinger, som spiller rollen som pave Benedikt XVI.
Ratzinger tar imot en langveisfarende gjest: Henry Kissinger er kommet til Vatikanet helt fra USA, til tross for sin høye alder. Litt rart er det jo at Kissinger får lov til å møte den katolske kirkens overhode. Kissinger er jo ikke katolikk, men jøde, massemorder og bekreftet satanist. Hvorfor ser boka de blar i så ubrukt ut? Kan det dreie seg om en uåpnet utgave av Bibelen som Ratzinger mottok samtidig med at han inntok pavestolen?
Obama i Vatikanet i 2009: “Det hører nå med til jobben som president i USA å besøke Vatikanet”. Hvorfor har USAs presidenter for vane å besøke Vattykanet? Knapt noen av dem er katolikker, dessuten er USAs befolkning et lappeteppe av praktisk talt alle trosretninger. Kan Obamas besøk ha noe med politikk å gjøre…eller…? Håndtrykket gir en indikasjon, passe mazonistisk, på en måte…
Det har vært kjent i århundrer at Vatikanet er “skjøge-moren”, (“The Mother of Harlots”) referert til av Kristus i Åpenbaringen / Apokalypse kapittel 17; som forklarer perfekt at det er den store byen (Vatikanstaten) som regjerer over kongene på jorden, som sitter på syv fjell (Roma), der innbyggerne ifører seg fargene purpurrødt (kardinaler) og lilla (biskoper) som lyser av gull, edelstener og perler, og kaller seg “moderkirken”. Men Kristus kaller vatikan-veldet for ”avskyelighetenes mor”, sin fiende og den store skjøge, og det er Ham, og ikke paven, som har rett. (Teksten er oversatt fra http://www.jahtruth.net)

Vatikanets gudløse og ufattelige rikdom

Paveveldet er den rikeste forretningsvirksomheten på jorden. Vatikanet tjener penger gjennom bedrag, fra de fattige, for å kjøpe seg aksjer, eiendom, malerier, gull, edelstener og perler (Åp. / Apoc 17 v 4.). Hva sa Gud om ikke å samle seg skatter på jorden (Matt. 6 v 19-21). Kristus sa til den rike mannen at han skulle gi sin rikdom til de “fattige”, som var disiplenes felles veske og å følge ham, hans undervisning og hans eksempel. Hva gjør pavene? De tar penger fra de fattige og gir til de rike. De lagrer det i Vatikanets hvelv (og skaper masse fattigdom) – det motsatte av hva Kristus sa hans etterfølgere måtte gjøre. Hvis pavene virkelig arbeidet for Kristus, hvorfor gjør de det motsatte av det de ble befalt å gjøre? (Teksten er oversatt fra http://www.jahtruth.net)
En av mange prakteiendommer som eies og disponeres av Vatikanet
Vatikanet er et globalt forretningsimperium med hovedtyngden i katolske land. Dette er en del av Vatikanets eiendomsmasse i Spania (Madrid).
Fasjonable biler er en del av Vatikanets overdådighet – i sterk kontrast til de hundretalls millioner fattige katolikker i verden
Vatikanets egen bank har en viktig rolle i paveveldets pengeflytting. Vatikanet er i seg selv den største mafiaen på jorden. Hvis Vatikanet ikke hadde startet sin onde “beskyttelses-virksomhet”, og lurt millioner av mennesker, ville disse menneskene sin frykt for Guds gjengjeldelse, kunne gjort dem til bedre mennesker i dag og verden ville vært et langt bedre sted. Så det er Vatikanets feil. (Rev. 17 & 2, Thess. 2:7-12). (Teksten er oversatt fra http://www.jahtruth.net)
Utsikt over Roma fra Peterskirken. Det heter seg at Vatikanet eier en av tre eiendommer bare i Roma.
Vatikanets bank etterforskes nå for hvitvasking av penger. Et tegn på at Vatikanet utgjør en del av et kriminelt imperium. Mao. er det ikke bare en teoretisk mulighet for at Vatikanet er verdens største forbrytersyndikat –

Vatikanet som «Ratty» Ratzingers okkulte rottereir

Vatikanets mangehundreårige praksis er på ingen måter tilfeldig. I Vatikanets hemmelige bibliotek skjules enorme mengder viktig informasjon om forhold som berører livet på jorden, også åndelig kunnskap om demon-verdenen.

Symboler og symbolspråk er en viktig del av okkultismen, da dette påvirker energier som livet på jorden er omgitt av.

Pave Ratzinger viser “the sign” med begge hender (februar 2009). Kort forklart betyr “tegnet” at “jeg tilber Satan”. (I visse tilfeller kan det tolkes som “I am a cool guy” el. l. – men i Ratzingers tilfelle er det naturlig å legge til grunn at det betyr det første…)
Paven i en seanse med publikum foran et kors som er snudd opp-ned (et vendt kors – inverted cross). Vendte kors blir brukt i sorte messer (et satanistisk rituale). Det benyttes til å påkalle kraft fra Satan for å hjelpe i det onde som det blir bedt om på den sorte messen.
Merkelig hodeplagg for en pave. Ikke er det country og ikke er det redneck. Saturn er et viktig okkult symbol. Ratzinger er iført en rød Saturn-hatt for anledningen.
Paven på sin tronestol, flankert av biskoper og sveitservakter i klovnekostyme.
Så er det omsider slått fast av en av Vatikanets egne, og attpåtil kringkastet verden rundt av massemedia at djevelen befinner seg i Vatikanet…

«The Devil resides in the Vatican and you can see the consequences,» said Father Gabriele Amorth, 85, who has been the Holy See's chief exorcist for 25 years.

The evil influence of Satan was evident in the highest ranks of the Catholic hierarchy, with «cardinals who do not believe in Jesus and bishops who are linked to the demon,» Father Amorth said.

In a rare insight into the world of exorcism, the Italian priest told La Repubblica newspaper that the 1973 film The Exorcist gave a «substantially exact» impression of what it was like to be possessed by the Devil.

He also condemned the Harry Potter books, saying they were dangerous because they dabbled in the occult and failed to draw a clear distinction between «the Satanic art» of black magic and benevolent white magic.

Hentet fra

Trener herr og fru Obama seg på adgangstegnet til Vatikanet; skjult sånn i all offentlighet?

Forøvrig befinner det seg en serie med videoer på YouTube med tittelen: »

NEW WORLD ORDER.THE DEVIL IN THE VATICAN

Episode 13 omhandler jesuittenes sjefsgeneral; The black Pope – Den Sorte Paven:


http://www.youtube.com/watch?v=d7BYKAT9Fxs&feature=related

Jesuittordenen og de sorte pavene

Jesuitt-ordenen, The International Military Order of the Society of Jesus ble etablert i 1534 av okkultisten Ignacius Loyola som en militær(!) munke-orden innenfor den katolske kirken. Militære har som kjent som formål å drepe de som de anser som sine fiender, fordi de kan hindre oppfyllelsen av deres målsettinger, og jesuittordenen faller godt inn i folden av historiens militære mordere.

Faktisk var det jesuittene, som har vært så djevelsk utspekulerte og frekke å skjule seg bak en fasade som kamufleres av Jesus' navn, som oppfant mottoet «hensikten helliger middelet» som de har praktisert i århundrer.

Paveskikkelsen Ratzinger og hans diktatoriske overordnede Adolfo Nikolás Pachón, jesuittordenens sjefsgeneral. Jesuitt-diktatoren, som opp gjennom historien har vært verdens mektigste og verdens ondeste person, ofte begge, kalles Den Sorte Paven. Møtet viser mao. en kozelig forbrødring mellom Den Hvite Paven Ratzinger og Den Sorte Paven Nikolás Pachón. Bildet er tatt under jesuitt-toppmøtet i Roma i 2008.
“The era of two generals”: Dagens to sorte paver, Adolfo Nicolás Pachón (til v.) og Peter Hans Kolvenbach (til h.). Kolvenbach gikk offisielt av på jesuitt-toppmøtet i januar 2008, men klarte ikke å holde seg unna makten over jorden lenge. Visstnok fungerer han nå som en assistent for spanske Nicolás Pachón, hvor Kolvenbachs viktigste bidrag er kontakten med demon-verdenen (Satan og andre demon-entiteter) og forsøk på å sparke igang 3. verdenskrig, fortrinnsvis med bruk av USAs mange masseødeleggelsesvåpen.

Paver som er blitt myrdet av sorte paver

De sorte pavene i Vatikanet har en lang tradisjon med å myrde (hvite) paver.

Ikke bare den øverstkommanderende jesuittgeneral, men også øvrige jesuitt-agenter er pålagt å drepe hvem det måtte være når de får ordre om dette fra sine overordnede i Vatikanet. Dette følger bl.a. av jesuitt-eden som hver eneste jesuitt har avlagt. Eden som jesuitter av høyere rang må avlegge lyder bl.a.:

«I furthermore promise and declare that I will, when opportunity present, make and wage relentless war, secretly or openly, against all heretics, Protestants and Liberals, as I am directed to do, to extirpate and exterminate them from the face of the whole earth; and that I will spare neither age, sex or condition; and that I will hang, waste, boil, flay, strangle and bury alive these infamous heretics, rip up the stomachs and wombs of their women and crush their infants' heads against the walls, in order to annihilate forever their execrable race. That when the same cannot be done openly, I will secretly use the poisoned cup, the strangulating cord, the steel of the poniard or the leaden bullet, regardless of the honor, rank, dignity, or authority of the person or persons, whatever may be their condition in life, either public or private, as I at any time may be directed so to do by any agent of the Pope or Superior of the Brotherhood of the Holy Faith, of the Society of Jesus.» Hentet fra

Her er noen eksempler på Vatican Assassins; drap utført på ordre fra jesuittene:

Den Sorte Paven Lorenzo Ricci i midten, omkranset av to paver som han fikk myrdet. Clement XIII til v. som ble myrdet i 1769, natten før han skulle kunngjøre oppløsningen av Jesuittordenen. Til h. Clement XIV som ble myrdet i 1774, året etter at han oppløste jesuittordenen.
Hvit pave (Pius XI til h.) drept av sort pave (Vladimir Ledochowski til v.) i 1939. Jesuittgeneralens motiv for dette pave-mordet var at pave Pius XI var i ferd med å utstede et manifest (“encyclical”) kalt Humani Generis Unitas som i sterke ordelag fordømte rasepolitikken til nazi-Tyskland. Nazismen var i stor grad utviklet og støttet av jesuittene. Nazistenes kult-organisasjon SS var organisert av og i stor grad bemannet av jesuitt”prester”. Dette var trolig det verste eksemplet på jesuittenes djevelskap, da SS bedrev rituell menneskeofring i stor skala: “The very purpose of conferring powers of priesthood of SS officers was precisely to make sure that all human sacrifice through the death camps was consistent with the High Mass of Satanism of the Roman Catholic Church”. (Eng. sitat fra http://one-evil.org/people/people_20c_Ledochowski.htm)
Pave Pius XII (til h.) i 1958 etter å ha blitt forgiftet av jesuitt-agenten La Popessa (i midten) på ordre fra den sorte paven Janssens (til v.). Forøvrig topper nazi-paven Pius XII listen over “historiens ondeste personer” på www.one-evil.org.)
Den sorte paven Pedro Arrupe (til v.) ga ordren til drapet (via forgiftet te) på pave Johannes Paul I (Albino Luciani), den hjertegode og kjernesunne paven som døde i 1978 etter bare 33 dager i pavestolen
Peter Hans Kolvenbach – sort pave kledd i hvitt mens han utfører rituale: Med makt til å riste og omkalfatre en planet så praktisk talt alle som bor på den merker det. Hvilken planet? Vår alles jord! Hvor var du da tårnene styrtet til jorden den 11. september 2001?

Den virkelige historien om hvem som utførte 11. september-terroren er beskrevet her. Regi: Vatikanet  The man who pulled the trigger: Peter Hans Kolvenbach Utførende aktører: Malteserordenen.

“Gutta i røyken” den 11. september 2001: Til v. “den-du-vet”-demonen som viste sitt ansikt ved slutten av brannoffer-ritualet. Dette er Den Sorte (røyk) Pavens overordnede. Til høyre “den sorte røyk-paven” Peter Hans Kolvenbach, som er jordens mektigste mann. Kolvenbach er fra innsidehold i Vatikanet beskrevet som “djevelens beste venn”.

Vatikanets undersåtter valfarter til Roma – for å få instrukser…?

Puppet-president George W. Bush i audiens i Vatikanet. Det er ikke nødvendig å være katolikk for å snakke samme (tegn)språk som paven.
Bush sr. og 911-paven Johannes Paul II
President Clinton (“baptist” – ikke katolikk – men jesuitt-utdannet…) med pave Johannes Paul II
3 amerikanske presidenter samlet i dyp sorg over tapet av sin overordnede pave Johannes Paul II. Fra v. George W. Bush (satanist), George H. W. Bush (satanist) og Bill Clinton (satanist). Det er ikke nødvendig å være katolikk for å få sitte på første rad under pavens begravelse…
Tony Blair håndhilser på Ratzinger. Pussig håndtrykk, liksom sånn der masonic handshake. Blair var den eneste i sin regjering som gikk inn for det militære overfallet på Irak i 2003, en nedslakting av annerledes troende i gammeldags korstog-stil.
Israels jesuitt-president Shimon Peres håndhilser på Ratzinger på masonisk vis. Da Israels statsminister Ariel Sharon ikke ville danse etter Vatikanets pipe havnet han i koma, etter et attentat i typisk jesuittstil…
“Just a walk in the park”: USAs president Ronald Reagan (medlem av Malteserordenen) i trivelig samvær med Pave Johannes Paul II.
Donald Rumsfeld i audiens hos paven i Vatikanet en gang i 1960-årene. Rumsfeld var forsvarsminister for USA under det store “angrepet på USA” 11. september 2001. Naturligvis beordret ikke Rumsfeld – som sjef for verdens mektigste militære armé – avfyring av så mye som en kruttlappistol den selvsamme dagen. Tårnene falt, ett for ett, gjennom selvpåført FALSK FLAGG-terror som var beordret fra høyere hold, dvs. fra Den Sorte Paven i Vatikanet.
Tilbake til nåtiden: President Obama med frue Michelle i audiens hos paven i 2009. Hvorfor er kvinnelige besøkende i Vatikanet iført sort slør?

Vatikanets stygge rulleblad med seksuelle overgrep mot gutter

Joseph Ratzinger er en bekreftet homofil pedofil. I Ratzingers tid som pave har mange kriminelle tilfeller av seksuelle overgrep mot mindreårige gutter i regi av den katolske kirke blitt avslørt. Pave Ratzinger har sørget for at ikke så mye som én av de utpekte skyldige er blitt straffet. Han har vel sine grunner for det. Jesuittene valgte Ratzinger som pave “som har noe å skjule” etter den gode erfaringen med hans forgjenger Karol Wojtyla, som bl.a. solgte giftgass til nazi-Tyskland under krigen. Paver med “rulleblad” og lyssky lyster er lettere å utpresse. Istedet for å ta dem av dage får jesuittene dem til å danse etter sin (satanistiske) pipe. Ai – ai for et hårreisende dukketeater den katolske kirken er. En råtten kirke som tjener onde krefter på ulike måter, stikk i strid med budskapene fra Jesus Kristus. Kjekt å vite for dem som ennå ikke har fått det med seg, enten de er katolikker eller ikke…

SE OGSÅ

03. 10. 2016

Bidrar Avaaz til at situasjonen i Syria nå kommer ut av kontroll?

15. 05. 2011

Osama bin Laden – litt fiksjon og mye fakta

Osama bin Laden omtales ennå mye i media. Men hva er fakta og hva er fiksjon? Nyhetsspeilet gjennomgår her en del fakta om bin

09. 06. 2009

Obama viser sitt sanne jeg?

Den Nye Verdensorden strammer grepet. Viser Obama sitt sanne ansikt?

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

 Abonnere 

 Logg inn

guest

205 KOMMENTARER

Eldste 

huskarlahvot

huskarlahvot

 12 år siden

Hei Hans.

«Den forrige paven Johannes Paul II gir djevel-tegnet med en hånd mens han holder en gitar i den andre hånden. Legg merke til hvordan tuppen av gitarhodet har samme fasong som fingertegnet; en cool effekt. »

Cool effect, korrekt.
Ikke at jeg er noen fan av paven eller vatikanet, men tjener egentlig det egentlig til noe som helst å vise frem såpass åpenbare photochops? Hverken gitaren eller djeveltegnet er ekte.

Se øverste bildet her:
http://www.politics.ie/current-affairs/127601-return-tradition-vatican.html

Man kan jo spørre seg om noen av bildene eller opplysningene i artikkelen er ekte. Er de det?

Kunstverket bak paven heter da slett ikke Lucifers Hellish Kingdom, hvor i alle dager har du det fra? Det heter «La Resurrezione» og er laget av Pericle Fazzini. Det står i L'Aula Paolo V, en mottagelsessal i vatikanet. Se flere bilder i linken over. Fantastisk kunstverk.

Hvorfor er det nødvendig med så mange usannheter hvis man har en god sak?

0

 Svar

Hans Gaarder

Forfatter

Hans Gaarder

 12 år siden

 Svar til  huskarlahvot

huskarla, takk for innspill i form av presise observasjoner.

Litt cool var det jo at begge motivene lå på samme blogg-nettsted, ukjent for meg.

Gitar-bildet av den forrige paven er derfor fjernet, sammen med den påståtte tittelen på bakgrunnsdekoren, siden det neppe er helt korrekt, jfr. dine observasjoner.

Jeg har ikke noe ønske om å bringe videre desinfo (som jo er en av jesuittenes spesialiteter, naturligvis flyter det en del av det rundt på nettet). Det finnes mer enn nok av god info om Vatikanet, ikke minst historisk informasjon, som her på Vatican Assassins: http://www.vaticanassassins.org/.

0

 Svar

En mann med åpenbar agenda

En mann med åpenbar agenda

 9 år siden

 Svar til  Hans Gaarder

Ulf Ekmans sønn Benjamin har konvertert til den romersk katolske kirke.

http://aletheia.se/2013/11/02/ulf-ekmans-son-benjamin-konverterar-till-romersk-katolicism/

Familien Ekman applauderer.

Gå UT fra henne (Babylon) mitt folk:

http://ord8liv.wordpress.com/2013/07/20/slutten-for-babylon/

0

 Svar

En mann med åpenbar agenda

En mann med åpenbar agenda

 9 år siden

 Svar til  Hans Gaarder

Sannheten om de ugudelige pavene, gjennom tidene.
Maktkamp, grådighet, sex, krig og blasfemi:

http://aletheia.se/2014/01/22/obruten-apostolisk-succession/#comment-326761

0

 Svar

En mann med åpenbar agenda

En mann med åpenbar agenda

 8 år siden

 Svar til  Hans Gaarder

Pave Francis jobber hardt med å mekke One World SATANIC Religion nå. Hans største agenter er: Copeland, Palmer, Houston, Hinn and Ekman.

http://wp.me/p3tGFm-9u

Chrislam er kode-navnet på den nye religion.

0

 Svar

klumpen

klumpen

 12 år siden

 Svar til  huskarlahvot

Og hva stolen med opp-ned korset angår:

http://en.wikipedia.org/wiki/Cross_of_St._Peter
«The origin of this symbol comes from the Catholic tradition that Simon Peter was crucified upside down, as told by Origen of Alexandria. The tradition first appears in the «Martyrdom of Peter», a fragmented text found in, but likely predating, the apocryphal Acts of Peter, which was written no later than 200 A.D. It is believed that Peter requested this form of crucifixion as he felt he was unworthy to be crucified in the same manner that Christ died (upright). As such, some Catholics use this cross as a symbol of humility and unworthiness in comparison to Christ.
According to Roman Catholicism, the Pope is Peter's successor as Bishop of Rome. Therefore the Papacy is often represented by symbols that are also used to represent Peter — one example being the Keys of Heaven, another the Petrine Cross. During Pope John Paul II's visit to Israel, he sat on a chair with the Cross of Peter cut into the back.[1]
The inverted cross is also one of the traditional symbols used by Petrine Orthodox Sebomenoi.»

Dette burde Gaarder sjekket selv. Utrolig slapp «journalistikk»…

0

 Svar

Hans Gaarder

Forfatter

Hans Gaarder

 12 år siden

 Svar til  klumpen

Tja – Klumpen, her er vi vel av ulike oppfatninger.

For det første anser jeg ikke wikipedia som en troverdig kilde, særlig ikke i spørsmål som har med desinformasjonens mestere jesuittene å gjøre.

Jeg heller til at denne analysen av det vendte korset er riktig (nedenfor). Mange har vel med sine egne øyne sett praksisen med bruk av vendte kors innenfor visse grupper:

«Inverted cross is used in Black Masses and it is used to call upon power from Satan to aid in whatever evil they're requesting at the Black Mass. With all due respect, you are wrong & should stop saying the inverted cross is because of Peter. The whole Peter explanation of the inverted cross is to «lighten» its real meaning as well as distort the real power it has.»

Når det gjelder spørsmålet om Peter, så var han for det første ikke «Biskop av Roma / pave». Hvorfor? Ikke minst fordi Peter aldri satte sine føtter i Roma…

Her er litt om materien fra en av mine foretrukne kilder om Bibelen og historien, briten Anthony John Hill («JAH»):

«The popes claim to be the successors to Cephas (Petrus/Peter) which means «a little pebble or stone» NOT a rock (petra). The Rock (Petra) was the TRUTH that Simon Peter (Petrus) had spoken, when he said that Jesus Nazir was the Christ (incarnated), and that TRUTH was the key to heaven that Simon Bar-jona (the Being) not Cephas (the human, nick-named «Stone») received (Matt. 16:17).

If the popes knew anything (and his book is PROOF that they don't) about God they would not claim to be successors to Peter (the human) because not only was Cephas (Peter) NOT the first pope, he was NOT even a disciple. And that was official from God Himself via His angel messenger at Christ's Tomb, and it is written, in Mark 16 v 7 – «tell His Disciples and Peter.»
Simon Bar-jona (the Being) was given the key but Peter (his human) never learned to use it.
Peter was also NOT CELIBATE. He had a WIFE and children, and it is written, in Matt. 8 v 14 & Mark 1 v 29-31.

The pope IS a successor to Cephas (John 1 v 42 «And he brought him to Jesus. And when Jesus beheld him, he said, Thou art Simon the son of Jona: thou shalt be called Cephas [Petrus – Peter], which is by interpretation, a STONE.» and 1 Corinthians 9 v 5) in one respect; and that is that Satan is speaking through the pope; just as he did through Peter/Cephas – «the little stone» – when Peter contradicted Christ (like the pope does) immediately after having been given the key to heaven (Matt. 16:22-23); and he IS a sinful man, just like Peter was, by his OWN CONFESSION, (Luke 5 verse 8) and Peter's.

Out of his OWN mouth the pope CONDEMNS himself (just like pharaoh did ). John says, and it is written, in his letter 1 John 3 v 6-9 that, «whoever sins does NOT know Christ and to let no man deceive you. He that sins IS of the DEVIL.» It can't be any clearer than that! God, THE Holy Father Himself, makes a statement, and it is written, in Ezekiel 18 v 4, about which there can be absolutely NO doubt, «The soul (Being) that sins, IT SHALL DIE.» – No «IFs, ANDs or BUTs.»

The pope's assertion, in the centre of page 11 of his book, that he is a «MYSTERY» (Revelation/Apocal. 17 v 5) and that Christ will be contradicted (Luke 2 v 34) is IRONIC because the papacy itself has been doing EXACTLY THAT since it began. In the pope's own BLASPHEMOUS book he is PROVING that to be TRUE, because he himself continues the «TRADITION», when he is contradicting both Christ and God, making blasphemous statements about himself; when, exactly as Paul/Saul prophesied, and it is written, in 2 Thessalonians 2 v 4, the pope claims to be the Holy Father (God – Revelation/Apocalypse 15:4). That means he is claiming to be God the Father.

«Rev./Apoc. 15:4 Who shall not fear Thee, O Lord, and glorify Thy name? for [Thou] ONLY [art] Holy (Matt 19:17): for all nations shall come and worship before Thee; for Thy Judgments are made manifest.
Matt. 19:17 And he (Jesus) said unto him, Why callest thou ME good? [there is] none good but One, [that is], God: but if thou wilt enter into Life, keep the Commandments.»

You can not be more blasphemous than that. Christ (the Being) himself (not Jesus the human) claims only to be the Son.

John Paul 2 (played by actor Karol Wojtyla) repeatedly quotes Christ's Statements, with REFERENCES, from the Gospels and then CONTRADICTS Christ, whom he CLAIMS (obviously falsely, from his words and deeds) to SERVE.

How long would YOU employ someone who always did and taught the OPPOSITE of what you COMMANDED them to do, thereby calling YOU a LIAR? Certainly NOT for 2000 years!

The pope follows and encourages others (centre of page 6 in his book) to follow the «TRADITIONS of men» that Christ himself CONDEMNS and it is written in Mark 7 v 9 and Matt. 15 v 1-9. «By your TRADITIONS you make the COMMANDments of God of NO effect.»

They claim to be the vicar (the substitute) for Christ when Christ came specifically to ABOLISH substitution, except for himself alone, and Christ said, «I will come to you.» (John 14 v 18) «I am with you always, even unto the end of the world.» (Matt. 28 v 20). John (the disciple that loved Jesus more than all the others) wrote in 1 John 2 v 27 «But the anointing which you have received from Him abides in you, and you need not that any man teach you.»

Christ said that HE would be with you always and HE would come personally to you, IF you do what HE says. So why would you prefer a substitute? The only possible reason can be because HE doesn't come to you because you want to dis-obey HIM and obey the substitute (fake) because it is a «quick and easy path».

John the Baptist said that Christ would baptise people with FIRE. So why do the substitutes baptise with water? Water puts fire out.

Why do they go backwards to using water like John the Baptist used, as though Christ had never come? It is because they have NO fire because THEY are FAKES.

Why do they have «Graven Images» of a Cross and a worthless human body (John 6:63) like The Christ used? It is because that is where they want to keep Christ. Outside, on the Cross, and dead, where He can cause them no trouble (like all pagan idols), instead of alive and inside, living in their hearts and minds, guiding their steps and lives, 24 hrs. a day, with His Light of TRUTH and burning out all evil (lies) with His fiery (not watery) baptism; just like Paul said (Galatians 2:20).

The popes claim to be the closest person to God, when God Himself says, through Christ, that they are the «lowest of the low», and it is written in Matt. 5 v 19 and Luke 13 v 25-27. «Anyone who breaks the least of the COMMANDments and teaches others to do the same (e.g. bowing down to graven images) is the least in the Kingdom of heaven.»- COMMANDment 2, in The Bible, says, «YOU shall NOT create a graven image of ANYTHING that is in HEAVEN or on the earth or under the earth or in the sea and YOU shall NOT bow down and worship them.

It can't be any CLEARER than THAT!

Have you ever seen a catholic church that doesn't have them and where the people don't bow down to them and worship them? They even sell them! That is definitely teaching people to break the COMMANDments. God Himself says that those who do that are «the LEAST in the Kingdom of Heaven» – the LEAST in God's Eyes – the LOWEST of the low, and He says that they have to be stoned to death, along with ALL who do the same.

That is The Law of God (2 kings 23:19-24).»

Se: http://www.jahtruth.net/darth.htm

0

 Svar

Beate Szanday

Beate Szanday

 12 år siden

 Svar til  Hans Gaarder

Du kødder nå, Gaarder? Ved å bruke den siden som en seriøs kilde til noe som helst? 😀

0

 Svar

huskarlahvot

huskarlahvot

 12 år siden

 Svar til  Hans Gaarder

«For det første anser jeg ikke wikipedia som en troverdig kilde, særlig ikke i spørsmål som har med desinformasjonens mestere jesuittene å gjøre.»

Derimot er det troverdig med en side som starter med?:

«DARTH VADER
by JAH

Who is DARTH VADER in REALITY?
(Yes Earth's REALITY)

What does JEDI mean? Could YOU complete «The Training»?

Where, on THIS planet, is ENDOR?

It IS on planet Earth.»

Jeg forsøker å få til en kommentar her, men ingenting som dekker det jeg tenker fins i det norske språket. Som Beate sier, er hele denne artikkelen ment å være et morsomt innslag blant alle dommedagsprofetiene?

0

 Svar

smurfen

Moderator

smurfen

 12 år siden

 Svar til  Hans Gaarder

Morrsomme innslag og ren underholdning har vi på Skepsis.no

Er det en god latter du er ute etter så dra inn dit istede å les artikler huskarlahvot 🙂

0

 Svar

Michelle

Michelle

 12 år siden

Arizona Wilder sa faktisk i intervju med David Icke at den forrige paven deltok i menneskeofringer. Men om vi klarer å tro på det, dette ubeskrivelige hårreisende surrealistiske syke som Arizona Wilder påstår om en som fremsto som fredens mann, hvorfor gjorde han det? Og hvorfor er de så besatt av å formidle en bok kalt bibelen?

Mye penger og maktposisjoner har de iallefall, men vi må ikke la pengene blende oss, og makten har de bare så lenge menneskenes lys gir de det de vil ha, eller det de egentlig er programmert via mind-control fra demoner til å være avhengig av.

Våre egne tanker styrer vår fremtid, mitt råd er å slå av tv'n og dra ut i naturen mens vi ennå har den, mediter og gjør alt som gjør deg lykkelig, søk kontakt med dyrene og lev i balanse med naturen, ta vare på den kroppen du har fått lånt som bolig av vår kjære moder jord og skap din fremtid nå, bevisst, velg kjærlighet, lys og tilgivelse er mitt råd ♡ubegrenset omsorg for absolutt alle♡

♡ http://www.youtube.com/user/Ashatur#p/search/26/bMDtSYBunWc ♡
♡ http://www.youtube.com/777alaje#p/c/F73B36D25ED5F5D2/0/3rZC5QF3RgQ ♡

0

 Svar

Michelle

Michelle

 12 år siden

 Svar til  Michelle

Jeg tror det er veldig viktig å alltid prøve å se det snille i alle, for alle har kjærligheten i seg innerst inne. Det er fravær av kjærlighet som skaper hat og lidelse, og kjærlighet er virkelig løsningen på alle problemer. Selv de med makt og penger trenger selvsagt også å få slippe fri fra matricks ♡
♡ http://www.youtube.com/user/Ashatur#p/u/48/pJ7Hag0lqN4 ♡
♡ http://www.youtube.com/user/Ashatur#p/f/19/YeZnz7ZUMlk ♡

0

 Svar

Ulven

Ulven

 12 år siden

Å ta små korgutter i bakenden – er ikke det en del av den praktiske utdanningen på kardinal-akademiet? Hva er egentlig hensikten med sølibatet for katolske geistlige?

Hvorfor er Illuminati så opptatt av blodslinjer, dvs. biologiske etterkommere, dersom jesuittene selv ikke har lov til å formere seg?

0

 Svar

Thunderdahl

Thunderdahl

 12 år siden

 Svar til  Ulven

Hensikten med sølibatet er at ingen har arvinger og kirken kan beholder resursene.

0

 Svar

ye

ye

 12 år siden

Det er ufattelig at Vatikanet kan ha 1milliard tilhengere uten at noen reagerer på all den rikdommen den besitter! Leser ikke katolikkene Bibelen som sier at du kan IKKE tjene både Gud og Mammon! Forhåpentligvis er det noen katolikker som snart begynner å SE fingerspråket til pave Nazinger.

«Come on Pope of Rome. Do the honorable thing – open up the vaults and give all the riches back to the poor, that they were taken from, and teach other rich people, by YOUR example, to do the same and then RESIGN; learn to sing «The New Song» and keep The Covenant, as you are commanded by Christ. Thereby ending crime brought about by deprivation and desperation; bringing peace and prosperity to the world, instead of to the few.»

«You and I both know that you dare NOT do it because they would KILL you. Go on! Do it; IF you have ANY faith!»

«Christ says, and it is written, «Be not afraid – of those who can kill only your body. Fear only those who can kill both body (human) and soul (Being) on the Last-Day, when you are found unworthy.» (Matt. 10 v 28). Why don't YOU take your OWN advice? «Be not afraid!» You tell everybody else to do it. «Be not afraid!»

«You dare not try to give away all the Vatican's worldly treasures that you really worship because you have no REAL faith. Due to that FACT and also because of what happened to your predecessor who wanted to give everything to the poor; the one who mysteriously lasted only a few days in the job and died; you dare not do it.»

«Why don't you tell the world the Truth, that you are only an actor playing a part, dressed in an obscenely expensive, white frock, and that the real pope, who really runs everything, wears black –
The Black Pope – The Supreme Jesuit General»

http://jahtruth.net/darth.htm

0

 Svar

BadOrWell

BadOrWell

 12 år siden

Utdrag fra jesuitt-eden
«Blant romersk katolske skal du være romersk katolsk, endog til å være en spion blant dine egne brødre. Ikke tro på noe menneske. Ikke ha tillit til noen. Blant reformerte vær en reformist. Blant hugenotter vær en hugenott. Blant kalvinister være en kalvinist. Blant protestanter søk å vær en protestant. Vinn deres tillit og strev endog etter å kunne forkynne fra deres talerstoler og tal om nødvendig med all den avsky du kan finne i din natur imot vår hellige religion og paven. Ja, tillat deg endog å synke så dypt at du blir en jøde blant jøder, slik at du kan skaffe tilveie all informasjon til fordal for din orden som en trofast soldat av paven.»

«Ta side med debattantene som er i konflikt, men i hemmelig avtale med din jesuitt bror, som kan være engasjert på den andre siden av konflikten, men som likevel tar åpent avstand til det du måtte være engasjert i, bare kirken, til slutt, kan ha fordel av det,
ved betingelser som oppnås i fredsavtaler og ved at hensikten helliger midlene.»

«Du er blitt vist din plikt som spion, til å samle all statistikk, fakta og informasjon som det er mulig for deg å komme over, fra enhver kilde. Til å finne din plass i den protestantiske families sirkel og andre kjettere av enhver klasse og karakter, så vel blant handelsmenn, bakere, advokater, i skoler og universiteter, i parliamenter og i lovgivende forsamlinger, til å være alt for alle, for pavens , han du tjener til døden.”

“Du har herved mottatt din instruks … og har tjent som skriftefar og prest, men du har ennå ikke blitt innviet med alt som er nødvendig for å styre eller kommandere Loyolas hær i pavens tjeneste. Ingen kan her utvise autoritet som ennå ikke har dedikert sin gjerning med kjetteres blod, for uten at blod blir utgytt, kan ingen bli frelst.”

“Jeg lover og utroper… at jeg ikke vil ha noen mening eller vilje som er min egen, eller noen mental reservasjon, selv ikke som et dødt kadaver, men uten forbehold vil adlyde hver eneste ordre som jeg kommer til å motta fra mine overordnede i pavens og Jesu Kristi arme.” “At jeg vil dra til en hvilken som helst havn, uten å klage og vil være underdaning eller lydig mot hva som enn blir sagt meg – erklærer og lover jeg videre, at jeg vil – når anledningen byr seg, være engasjert i en uforsonlig krig, hemmelig eller åpen, mot alle kjettere,.”
Mange vet ikke hvorfor jesuittene ble nektet adgang til

“At når det nevnte ikke kan bli utført åpent (eller i offentlighet), lover jeg i hemmelighet å bruke forgiftning, kvelning, korden (kniven), og kuler og at jeg ikke vil la meg stanse av personers kjønn, alder eller tilstand og at jeg vil henge, knuse, koke, flå, kvele eller begrave levende disse forbannede kjettere og skjære opp magene på deres kvinner og knuse deres spedbarns hoder mot veggen – for å uttrydde for alltid deres avskyelige rase.”

“For å finne ut fakta om alle ting, bør vi alltid kunne hevde at hva som synes å være hvitt kan vi påstå å være svart hvis den hierarkiske kirken erklærer at det er slik.”

Kirken som forfattet overnevnte ed og arbeidsdefinisjon for sine åndelige soldater har alltid påstått og hevder ennå at Den katolske kirke aldri kan forandre mål og hensikt. Vi ønsker alle lutheranere lykke til med den nye åndelige familieøkningen som undertegnelsen av felleserklæringer leder opp til. Hvis informasjon fra Guds ord oppleves aktuell vedrørende pavemaktens rolle i verdens religiøse framtid, anbefales våre lesere å ta en titt på Johannes Åpenbaring kap. 13 versene 3, 8 og 15.

Her er noen nyttige linker.
http://www.bibliotecapleyades.net/esp_vatican.htm
http://video.google.com/videoplay?docid=1801596842068042899&ei=bqIVS7OmHpfW-AbwnZDRCg&q=The+Amazing+Heresies&hl=nb&view=2&emb=1&dur=3#
http://www.catholic-pages.com/grabbag/malachy.asp

0

 Svar

BadOrWell

BadOrWell

 12 år siden

 Svar til  BadOrWell

Glømte noen linker:
Noen av verdens grusomste mennesker som har levd på jorda,
de fleste av dem er paver og eller er styrt av vatikane/jesuitter
http://one-evil.org/default.asp

Her er Obama sine lakeier..!!
http://ajcunet.edu/Graduates-of-Jesuit-Institutions-Well-Represented-in-the-112th-U-S-Congress-and-Obama-Administration

0

 Svar

BadOrWell

BadOrWell

 12 år siden

 Svar til  BadOrWell

Skriv illuminati Baklengs på denne måten itanimulli,
så haver du automatisk her!! tilfeldig?????
Sjekk denne linken.
http://www.itanimulli.com

0

 Svar

Mole

Mole

 12 år siden

Spørs om ikke den vatikanstanden streber å etterleve disse ordene her,

Matteus 23.
2 På Mose stol sitter de skriftlærde og fariseerne.

3 Alt det de sier, skal dere derfor gjøre og holde. Men det de gjør, skal dere ikke rette dere etter. For de sier ett og gjør noe annet.

4 De binder tunge bører og lesser på folks skuldrer, men selv vil de ikke løfte en finger for å flytte dem.

5 Alle sine gjerninger gjør de for at folk skal se det. De gjør sine bønneremmer brede og sine minnedusker store;

6 de elsker å ha hedersplassene i selskaper og sitte fremst i synagogene

7 og vil gjerne at folk skal hilse dem på torget og kalle dem rabbi.

som alldeses ikke mentes positivt når de ble forkynt av jesus!

0

 Svar

Mole

Mole

 12 år siden

 Svar til  Mole

– Røde Kors og Vatikanet hjalp nazister å flykte.

Vatikanet har frem til nå ikke kommentert sine aktiviteter under krigen, og heller ikke åpnet sine arkiver for innsyn.
http://www.tv2nyhetene.no/utenriks/-roede-kors-og-vatikanet-hjalp-nazister-aa-flykte-3504320.html

0

 Svar

Ulven

Ulven

 12 år siden

Etter litt snoking her på Speilet over tid tror jeg nå at jeg har fått kartlagt kommandolinjene til skepsiserne, som surrer lik fluer der hvor sannhet spres.

Skeptoid (inkl skepsis.no) bestyres av CIA.
CIA bestyres av Vatikanet.
Vatikanet bestyres av den sorte paven.

Hvis jeg var skepsiser og hadde lest denne utgaven av keiserens nye klær (fri oss fra en naken pave – la ham ihvertfall få på seg en underbukse, enten han har på seg pavekappen eller ikke) så hadde jeg følt meg djupt såra og vonbroten på vegne av mine overordnede.

Nå bør vel NTNU-skepsis sjefs-satanist Asbjørn Dyrendal rykke ut og gjøre det klart at informasjonen som spres på Nyhetsspeilets nettsider er ondsinnede rykter satt ut av gudfryktige katolikkers fiender.

En telefon til Dagbladet er trolig nok for at Dyrendal skal få en dobbeltside hvor han fremstår med sin sedvanlige dypt bekymrede mine for hvor langt inn i konspirasjonståka det er mulig å komme «pga. all den useriøse informasjon som nå spres i diverse fora på »…

Ikke mobb den sorte paven – det dreier seg tross alt om klodens sjefs-skepsiser!

0

 Svar

Vandalf

Vandalf

 12 år siden

 Svar til  Ulven

Ha ha, den var god, Ulven…

Hva med dobbeltagenter som meg?

Spøk til side;

Jeg tror man sterkt overvurderer pavens, vatikanets og jesuittenes makt dersom man tror de har noen som helst form for instruksjonsmyndighet over noe som helst annet enn sine egne ansatte (sivile som geistlige), og de stadig minkende antall sjeler som er aktive som katolikker, og knapt nok disse…

Dessuten blir den katolske kirke drevet fra skanse til skanse om dagen, på en rekke områder, ikke minst anført av de mange pedofilisakene som herjer kirken.

Dersom de var så fordømt mektige ville de vel bare sørget for at det ble lagt lokk på alt av negative PR-saker for de???

0

 Svar

huskarlahvot

huskarlahvot

 12 år siden

 Svar til  Ulven

Har du tenkt tanken at skribentene på Nyhetsspeilet er betalt av vatikanet/NWO/frimurerne/FHI/Rockefeller e.l for å gjøre den konspiratoriske vinklingen så latterlig og absurd at ingen vil tro på det når det ropes Ulv, Ulv?

Etter en artikkel som denne, med gitarspillende photochop-paver, påfunnede kunstnavn som høres ut som Dimmu Borgir-albumtitler og Darth Vader-kilder, så ville jeg holdt den muligheten svært åpen.

Husk også at andre skribenter her har i det siste: Tatt i bruk vaksineforskere og psykiatere som sannhetsvitner, gått inn for fjerning av ytringsfriheten, erklært diktatur som en god ting og gått hardt ut mot enkeltpersoner som slåss mot byråkratiet og embetsverket.

Hvem betaler egentlig servertiden for NyS? Pengeproblemene har visst plutselig forsvunnet i det siste.

Tilfeldig? Neppe?

0

 Svar

Åge Grønning

Åge Grønning

 12 år siden

Jordan Maxwell besøkte Vatikanet i fjor. Her forteller han hva han mener om Vatikanet med dens dogmer.

https://youtube.com/watch?v=5p_rrTs_WfQ%3Ffeature%3Doembed

0

 Svar

Ulven

Ulven

 12 år siden

Ifølge en oversikt på katolikkenes egne hjemmesider i Norge finnes det ikke en eneste praktiserende jesuitt igjen på (eller betyr denne oversikten at de jesuittene som er i Norge idag opererer inkognito?):

Jesuitter som tidligere har virket i Norge
1960-1990

Kálmán Horváth (flyttet til Danmark 1990, så til Ungarn 2001, død 18. mars 2004 i Ungarn)
1961-2007

Gustav Teres (død 21. desember 2007)
1966-1968 & 1976-1981

Philip Caraman (flyttet til England 1981, død 6. mai 1998)
1967-1987

Joseph Sarosi (fratrådt 1987)
1973-1982

Deszö Szentivanyi (flyttet til Tyskland 1982, død 9. september 1991)
1997-1999

Edward J. Ingebretsen (flyttet til USA 1999)

http://www.katolsk.no/ordener/sj/#Tidligere

Hva med malteser-bitchen Matlary som er proppen i flaske på statsvitenskap på Universitet i ? Er hun kanhende jesuitt (og hva med herr Matlary?).

Og hva med Jonas Gahr Støre – må han ikke være jesuitt for å kunne lyve så iskaldt kynisk og skamløst rett i TV2 sitt kamera? «Ooopps, løgnen ble visst fersket og avslørt på direkten. Da tar vi bare opptaket på nytt, etter at vi først har klippet bort løgn-delen…»

0

 Svar

Vandalf

Vandalf

 12 år siden

 Svar til  Ulven

Men, Ulven da…

Må man være jesuitt for å lyve?

I så fall må jo De være jesuitt?;o)

De ble da vitterlig selv avslørt i løgn for en tid tilbake i forbindelse med den legendariske chemtrailsdebatten…

Men, ja enig i at Støre var både kynisk og skamløs da han forsøkte seg på en åpenbar løgn, og det foran åpent kamera.

Det reiser imidlertid likefullt et paradoks;

Dersom Støre er jesuitt, og de har slik makt som det ofte fremstilles her på siden, hvorfor viste TV-2 da dette klippet?

Har jesuittene, politikerne og makteliten kanskje ikke så stor makt som man skulle tro likevel?

Eller er TV-2 en del av en enda mektigere maktelite siden de kan filleriste Støre på denne måten?

0

 Svar

Ulven

Ulven

 12 år siden

 Svar til  Vandalf

Vandalf, du sier:
– Eller er TV-2 en del av en enda mektigere maktelite siden de kan filleriste Støre på denne måten?

I jesuittverdenen er det vel slik at den som ler sist ler best.

Spørsmålet er: Vil opposisjonen i Stortinget nå reise mistillitsforslag mot Støre for å ha løyet på direkten mot bedre vitende? (Dette har tradisjonelt vært helt uakseptabelt i norsk politikk). Og om så skjer: Vil Støre måtte gå planken?

Jeg vedder en flaske vin (eller et lammelår – min livrett) på at Støre blir sittende i UD-stolen etter denne saken. Så kommer Støre til å le godt og tenke: «Nå kan jeg juge akkurat som det passer meg om alt jeg måtte ønske – enten det blir fersket eller ikke. Jeg er likevel usårbar, slik -løgnen har vist.»

Det var kjekt at TV2 ikke fjernet løgn-delen men heller viste den på nytt og på nytt. Forøvrig var det ganske så slapp journalistikk at da Jens ble spurt om saken så slapp han unna med å svare at «Det har vært riktig av oss å ha hatt kontakt med Hamas og det kan tenkes at vi vil ha det igjen, offisielt eller uoffisielt».

Jens ble ikke bedt om å kommentere det faktum at Støre løy!

Jens burde heller ha blitt spurt om hva mer det kan tenkes at Støre har gjort som har vært å føre det norske folket bak lyset. Synnøve-avsløringene her på Speilet:
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/globalistenes-fremste-agent/
er nok bare toppen av et stort isfjell av Støre-løgn, Støre-svik og Støre-bedrag.

Hvorfor kom det frem via Wikileaks at Støre «anser seg som mer moralsk enn andre»? Er mannen schizofren med behov for psykiatrisk behandling?

0

 Svar

Vandalf

Vandalf

 12 år siden

 Svar til  Ulven

«Spørsmålet er: Vil opposisjonen i Stortinget nå reise mistillitsforslag mot Støre for å ha løyet på direkten mot bedre vitende?»

Nei, og om de hadde gjort det ville han blitt sittende likevel.

I likebehandlingens navn burde de i så fall reist mistillit mot alle statsråder, ja seg selv også da jeg ennå har til gode å se en rikspolitiker på tv som ikke lyver så det renner av han/henne.

Det er meget lett å observere;

http://www.klikk.no/helse/samliv/article637738.ece

Ha disse momentene i bakhodet neste gang en løgner, øh jeg mener politiker, uttaler seg i media;o)

0

 Svar

Ole-John Saga

Ole-John Saga

 12 år siden

http://video.google.com/videoplay?docid=5730251808212460790#

0

 Svar

Ole-John Saga

Ole-John Saga

 12 år siden

Skal man virkelig sette seg inn i hva den katolske kirke bedriver av faenskap, så må man lese Marta Steinsvik sin Sankt Peters himmelnøkler. Jeg tviler på at det finnes noen bok med bedre og mer utfyllende kildehenvisninger enn i boken hennes. Hun ble slvfølgelig ktrkitisert av katolikkene. Hun hadde også tro på at Zions vise protokoller var neo mer enn bare oppspinn, noe hun også fikk pepper for. De av oss som er oppegående og klarer å se gjennom tullet at Protokollene er anti zionistiske og et dokument brukte for å ta rotta på jødene ser jo at det er en blå kopi av dagens og en oppskrift på hvordan det skulle bli slik. Sankt Peters himmelnøkler kan kjøpes her http://www.antikvariat.net

0

 Svar

Hans Gaarder

Forfatter

Hans Gaarder

 12 år siden

Huskarla – svarmuligheten var visst oppbrukt på forrige side. Gjentar derfor ditt spørsmål her:

Who is DARTH VADER in REALITY? (Yes Earth's REALITY)

Hvis du ser på den røykfylte fotomontasjen som viser det brennende WTC-tårnet litt under midten av artikkelen her så vil du finne deler av svaret.

Ansiktet til høyre viser den jordiske Darth Vader: Den sorte paven alias jesuitt-ordenens sjefsgeneral. Ansiktet til venstre viser faktisk Darth Vaders overordnede «The Evil Emperor» – en viss demon… (Røyk-ansiktet til venstre er ikke photoshoppet hvis noen skulle ha trodd det).

Hva så med (den hvite) pavens stilling blant maktens topper? Sannheten er at han ikke når opp – han er hverken mektig nok eller ond nok. Fotomontasjer som i denne lenken forandrer ikke dette…
http://www.motifake.com/image/demotivational-poster/0905/the-emperor-of-catholicism-pope-emperor-ratzinger-palpatine-demotivational-poster-1241821780.jpg

Selv om noen kan finne en viss likhet mellom pave Ratzinger og ansiktet til «The evil emperor», som kan skimtes under hetten, så symboliserer ikke The Evil Emperor i Star Wars-filmen noen jordisk hvit pave.

Forøvrig representerer også hovedpersonen i Alexandre Dumas roman «Greven av Monte Christo» den sorte paven. Greven/den sorte paven lykkes i å gjennomføre alle sine intriger inkludert å gjenerobre makten, men han kan ikke bli lykkelig fordi han ikke kan få en kvinne…fordi han som jesuitt er avskåret fra dette…

0

 Svar

Beate Szanday

Beate Szanday

 12 år siden

 Svar til  Hans Gaarder

Greven av Monte Cristo jesuitt? Du har ikke lest boka? Det var han nok ikke, SPOILER ALERT for de som ikke har lest den: http://no.wikipedia.org/wiki/Greven_av_Monte_Cristo

0

 Svar

Hans Gaarder

Forfatter

Hans Gaarder

 12 år siden

 Svar til  Beate Szanday

Beate, naturligvis står det ikke ymtet et ord i selve boka om Greven av Monte Cristo om at greven symboliserer den sorte paven. (På samme måte som heller ikke Star Wars filmene inneholder noen konkrete indikasjoner på at Darth Vader også symboliserer den sorte paven…).

Forfatteren Alexandre Dumas skrev boka om Greven av Monte Cristo som et bidrag i 1800-tallets kamp mot paveveldet. Dette er det bl.a. redegjort for i The Forbidden Knowledge:

«The Jesuit General rules the world through his provincials. And the provincials then, of course, rule the lower Jesuits, and there are many Jesuits who are not «professed», so many of the lower Jesuits have no idea what's going on at the top. They have no concept of the power of their Order.

It's just like Freemasonry. The lower have no idea that the High Shriner Freemasons are working for the Jesuit General. They think that they're just doing works and being good people. But the bottom line is that the high-level Freemasons are subject, also, to the Jesuit General because the Jesuit General, with Fredrick the Great, wrote the High Degrees, the last 8 Degrees, of the Scottish Rite Freemasonry when Fredrick protected them when they were suppressed by the Pope in 1773.

So, you have the alignment with the Jesuit Order and the most powerful Freemason they had in the craft, Fredrick the Great, during their suppression. That is an irrefutable conclusion. And then, when you see the Napoleonic Wars, the French Revolution and the Napoleonic Wars carried out by Freemasonry, everything Napoleon did, and the Jacobins, whatever they did, completely benefited the Jesuit Order.

It's to this end that Alexander Dumas wrote his The Count Of Monte Cristo.

The Count is the Jesuit General. Monte=Mount, Cristo=Christ. The Count of the Mount of Christ. Alexander Dumas was talking about the Jesuit General getting vengeance when the Jesuits were suppressed, and many of them were consigned to an island, three hours sailing, West, off the coast of Portugal. And so, when the Jesuits finally regained their power, they punished all of the monarchs of Europe who had suppressed them, drove them from their thrones, including the Knights of Malta from Malta, using Napoleon.

And Alexander Dumas, who fought for the Italian patriots in 1848, to free Rome from the temporal power of the Pope, wrote many books and one of the books was to expose this, and that was The Count Of Monte Cristo.

So, when you read that book, bear in mind that it's really a satire on the Jesuit Order regaining their power in France. The Count of Monte Cristo has an intelligence apparatus that can't be beat. Well, that's the Jesuit Order.

But the Count doesn't get what he really ought to have, or his last wish, and that's the love of woman. He gains back all of his political power; he gains back everything he lost; but he doesn't have the love of a woman. And THAT is the Jesuit Order.

They have no women. They have no love of a woman. Because to have a wife, to have a woman, means you have an allegiance to your wife and family, and you cannot obey the General. That's why they will NEVER be married, and that's one of the great KEYS to their success.»

http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/blackpope.htm

Som en ironisk rød tråd gjennom historien kan det nevnes at Den Sorte Paven Kolvenbach også bærer tittelen «count» (greve): Count Peter Hans Kolvenbach…

0

 Svar

Ole-John Saga

Ole-John Saga

 12 år siden

http://www.archive.org/details/fiftyyearsinrome00chinuoft

0

 Svar

ye

ye

 12 år siden

Professor Janne Haaland Matlary tjener satans tempel.

Fra siden http://www.katolsk.no/home/jmatlary/

HAALAND MATLÁRY, Janne, dr. philos., professor ved statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Utnevnt 19. mai 1999 av pave Johannes Paul II til rådgiver for Det pavelige råd for familien.

Medlem av Oslo katolske bispedømmes kommisjon for Rettferdighet og fred.

Utnevnt 1. oktober 2009 til medlem av Det pavelige akademi for sosialvitenskapene.

—————–
Fra siden: Ignatius Insight, skrevet av Fr. James V. Schall, 26.mai 2010

http://www.ignatiusinsight.com/features20/schall_government_may2010.asp

«She was the first Catholic in the Norwegian government since the Reformation. She has one book whose preface is written by Otto of Hapsburg and another whose preface is written by Joseph Ratzinger. As I have told her, she is the only person in the world who has one book introduced by the Holy Roman Emperor and the other by the Pope of Rome.»

«…Matlary were inducted into the Pontifical Academy…»

Er hun også en falsk troende og ikke har lest den rette Bibelen, king James Authorised, der det står at INGEN person på denne jordklode skal kalles hellig eller far.
Kan ikke se annet enn at Haaland Matlary har lest de forvrengte tekstene til katolikkenes bibel som er en direkte hån mot Gud.

Katolisisme er intet annet enn et skalkeskjul for satandyrkelse.

0

 Svar

Beate Szanday

Beate Szanday

 12 år siden

 Svar til  ye

Lenken din virker ikke, men det stemmer ikke at Haaland Matlary var første katolikk i ‘government' siden reformasjonen. For det første var hun bare statssekretær som vel mer blir en slags mellomstilling her i Norge, men Lars Roar Langslet var kultur- og vitenskapsminister i Willochs regjering 1981-1986 og katolikk. var http://no.wikipedia.org/wiki/Lars_Roar_Langslet

Er det nå jeg skal si katolisisme ikke er et skalkeskjul for satanisme og at satanisme i den forstand du nok mener ikke eksisterer? Før reformasjonen var vi alle katolikker i Norge.

0

 Svar

Beate Szanday

Beate Szanday

 12 år siden

 Svar til  Beate Szanday

PS: Det kan ha vært katolikker før, jeg vet bare om Langslet.

0

 Svar

Sigr Huginsson

Skribent

Sigr Huginsson

 12 år siden

Djeveltegnet er opprinnelig et Italiensk hedensk symbol som representerer beskyttelse, og motstand mot ondskap, men som i senere tid har blitt omdefinert til ondskapens tegn.

Mano Cornuto means “horned hand” in Italian; the gesture is commonly depicted on charms against the evil eye. It is unclear whether the gesture originated as an image of horns or as a “poking out the eyes” gesture, but ancient lunar goddess charms depicting animal horns were used for similar protective purposes and are probably related to the gesture. The mano cornuto is used for magical protection against the evil eye and curse. The use of the horns as a symbol of satanic belief is recent, and is evolved from its use by heavy metal musicians and fans. (A good discussion of the use of the horned hand gesture in rock can be found here.) The horned Hand gesture is also used occasionally by Wiccans as a symbol of the “horned God” or as the horns of the Moon Goddess, depending on tradition.

During an European Union meeting in 2002, Italian prime minister Silvio Berlusconi did this gesture during a meeting picture. Asked why, he answered he did it «because it's fun».

http://symboldictionary.net/?p=426
http://www.luckymojo.com/manocornuto.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Sign_of_the_horns

Uansett hva hver enkelt legger i symbolet, så er det dog mildt sagt spesielt at den selverklærte guds stedfortreder (paven) tilsynelatende bruker et hedensk symbol; symbolet som hans forgjengere degraderte til å bli et symbol for ondskap.

0

 Svar

Ulven

Ulven

 12 år siden

NEW WORLD ORDER. THE DEVIL IN THE VATICAN!

Video-serie på YouTube. 41 episoder (minst!).

Episode 1: http://www.youtube.com/watch?v=OLp9xigjajM

0

 Svar

Mole

Mole

 12 år siden

 Svar til  Ulven

Denne inneholder også endel om vaticanet.
http://www.youtube.com/watch?v=R14ph3C2edE

Ca 1.t, 30m.

0

 Svar

ConfusedMe

ConfusedMe

 12 år siden

Hva ville skjedd, hvis vatikanet og dets herskere hadde forsvunnet, artig tanke..

De bærer på mye rikdom, Hver gang paven er ute på reise har han med seg en pose mosaic som han gir til konger, presidenter eller embetsmenn, virker mer som bestikkelser.. Har selv vært å sett det glorifiserte juletreet de kaller kirke,museum og enda kan de ikke betale for restaureringene av maleriene i taket. Nei det er det et amerikansk firma som har tatt på sin regning, latterlig

0

 Svar

Ulven

Ulven

 12 år siden

Her er en video med den fallende paven (det er lov å le):

https://youtube.com/watch?v=tpDffQJjm9c%3Ffeature%3Doembed

Kan dette lille opptrinnet tolkes symbolsk på noen måte – at først går paven i dørken og så står pavedømmet for fall…?

0

 Svar

RawKuz

RawKuz

 12 år siden

 Svar til  Ulven

For å kommentere innlegget til Ulven, hverken Paven eller Katolismen står for fall, (ikke med det aller første, men deres tid kommer) men kommer innen noen få år til å få uvirkelig mye makt. husker ikke eksakt antallet katolikker, men overstiger 1milliard tilhengere.

Når vastikanet snart blir medlem av FN, vil innen kort tid Paven bli valgt som Leder og få verdensherredømme. Alt dette står beskrevet i Bibelen og vi er nærmere endetiden enn vi kan tenke oss. Vil påpeke at jeg ikke er personlig kristen, men noen deler er ikke forfalsket og tillagt mening etter samlingen i Nikea. Av det som er høyst aktuellt er bl.a Johannes Åpenbaring.

Mye som kan sies om katolismen, men at det er Satans tempel er Spot-on.
Religionen stammer fra Ancient Babylon som bygger på wicca, svart magi og er en falsk religion.

Kom over en side med mye god bakgrunnsinfo, http://www.glorybound.net/endoftime.php

Særlig avsnittet helt nedert på siden er verdt å få med seg.

0

 Svar

Ulven

Ulven

 12 år siden

Pope's child porn ‘normal' claim sparks outrage among victims!

«Victims of clerical sex abuse have reacted furiously to Pope Benedict's claim yesterday that paedophilia wasn't considered an “absolute evil” as recently as the 1970s.»

http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/world-news/popersquos-child-porn-normal-claim-sparks-outrage-among-victims-15035449.html

0

 Svar

Hans Gaarder

Forfatter

Hans Gaarder

 12 år siden

Video som forteller om jesuittene (Vatikanets) kontroll over de hemmelige selskapene, særlig over Frimurerordenen. (Dette er noe de lavere nivåene i Frimurerordenen ikke blir informert om, mao. er Frimurersystemet basert på bedrag av egne medlemmer):

The Secret Behind Secret Societies, Part 5.

https://youtube.com/watch?v=8gj8pBZcASQ%3Ffeature%3Doembed

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.