“Hvorfor i all verden sprøyter de?”

 25. MAI 2013https://www.facebook.com/v3.1/plugins/like.php?app_id=0&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df1cfe6ca5fec59%26domain%3Dtatoott1009.com%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Ftatoott1009.com%252Ff3f0a7b7f5a8e4%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=https%3A%2F%2Ftatoott1009.com%2F2013%2F05%2F25%2Fwhy-in-the-world-are-they-spraying-full-length-documentary-hd-2-2%2F&layout=button_count&locale=en_US&ref=addtoany&sdk=joey&width=90Pinterest0TumblrLinkedInFacebookReddit0Dele0

“Hvorfor i all verden sprøyter de?” Full lengde dokumentar HD

HVORFOR i all verden sprøyter de? er en undersøkende dokumentar om en av de mange skjulte agendaene knyttet til chemtrail/ geotekniske programmer. Ulike grupper driver stille med disse programmene, men hvorfor og for hvem gevinst?

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=PlYgKT9SCa8&w=640&h=360]
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=mEfJO0-cTis]

Denne filmen er oppfølgingen av den banebrytende dokumentaren “ What in the World are They Spraying? ”Som vekket millioner til de skadelige effektene av chemtrails og andre geotekniske programmer. Som et resultat dannes bevegelser rundt om i verden for å ta opp disse forbrytelsene, og mange bekymrede innbyggere iverksetter tiltak. Etter hvert som folk blir klar over “hva” som skjer, stiller de nå det enda viktigere spørsmålet om “hvorfor” det skjer. Michael J. Murphy, opphavsmann og medprodusent av “What in the World are They Spraying ?,” i samarbeid med Barry Kolsky, har produsert “WHY in the World are They Spraying?” å svare på det spørsmålet.

Gjør deg klar til å avdekke:

 • De miljømessige og menneskelige helseimplikasjonene av geotekniske programmer.
 • Hvordan geoteknikk kan brukes til å kontrollere været.
 • Hvilke bransjer drar nytte av geotekniske programmer.
 • Hvordan sprøytingen påvirker deg, din familie og menneskehetens fremtid.

I denne dokumentaren lærer du hvordan aerosolene som sprøytes inn i himmelen vår brukes sammen med andre teknologier for å kontrollere været. Geo-ingeniører hevder at modellene deres bare er for å dempe den nå utbredte teorien om global oppvarming. Det som er klart er at chemtrail/geo-engineering kan brukes som en måte å konsolidere en enorm mengde både monetær og politisk makt i hendene på de teknokratiske elitene. Enkelte internasjonale selskaper kan nå utnytte værkontrollen for å få makt over jordens naturlige systemer. Dette gjøres selvfølgelig på bekostning av alle levende ting på planeten. HVORFOR i all verden sprøyter de? er en film du må se og vil revolusjonere miljøbevegelsen.Lignende/relaterte artikler

 1. Hva i all verden sprayer de?
 2. Hva i all verden sprayer de?
 3. AE911Truth Experts Speak Out: Full Length Documentary
 4. “Hva i all verden sprøyter de?” – Offisiell trailer
 5. Shhh, hva hvis det ble rapportert at de sprøytet aluminium?
 6. Bill Gates avslørt for finansiering av forskning, promotering av sprøyting av geotekniske ‘chemtrails’ over hele verden
 7. New World Order Documentary Asserts Global Conspiracy
 8. CBC-dokumentar tar for seg geoteknikk og ‘tidligere aerosoleksperimenter’
 9. Chemtrails: Hva i all verden sprøyter de?
 10. 9/11 Truth: Hollywood Speaks Out (FULL LENGTH FILM)
 11. Sluttspill: HQ -versjonen i full lengde nå online
 12. Marking One Year In Office: The Obama Deception HQ Full length version

Værkontroll og tankekontroll som et globalt våpen, høyfrekvent aktivt auroralt forskningsprogram og RUSSLAND, KINA

HAARP Faktaark
Hva er HAARP?
Den Høyfrekvent Active Nordlys Research Program (HAARP) er et program med fokus på studiet av øvre atmosfæren og solcellejordisk fysikk og Radio Science. HAARP -programmet driver et stort forskningsanlegg for arktisk ionosfære på et Air Force -eid nettsted nær Gakona, Alaska . Hovedinstrumenter som er installert på HAARP Research Station inkluderer en høyfrekvent, høyfrekvent ( HF ) fasestyrt radiosender (kjent som Ionosphere Research Instrument ( IRI)), brukes til å stimulere små, veldefinerte mengder ionosfære, og en stor og diversifisert pakke med moderne geofysiske forskningsinstrumenter, inkludert en HF-ionosonde-, ELF- og VLF-mottakere, magnetometre, riometre, en UHF-diagnostisk radar og optiske og infrarøde spektrometere og kameraer som brukes til å observere de komplekse naturlige variasjonene i Alaskas ionosfære, samt for å oppdage kunstige effekter produsert av IRI. Fremtidige planer inkluderer ferdigstillelse av UHF -radaren for å tillate måling av elektrontettheter, elektron- og ionetemperaturer og dopplerhastigheter i det stimulerte området og i den naturlige ionosfæren ved bruk av usammenhengende spredningsteknikker.
Er HAARP unikt?

NIBIRU -OVERVÅKNING … F 314 … WARSHIP -NAVN … Lytt til HER FOLKS … WARSHIPS PARKERER IKKE UTENFOR MIT VINDU I 20 MINUTTER SÅ KJØRER DU DETTE … DETTE ER EN ADVARSEL !!!

Menneskehetens største hemmelighet: Drømmer om universet

 

3436120-FN-1976-Vær-våpen-traktat

Hole in the Sky (Fotokreditt: arbyreed)

Engelsk: HAARP antenne array (Fotokreditt: Wikipedia)

Fallstreak Cloud 2 (Fotokreditt: arbyreed)

 

Ionosfærens forskningsanlegg har vært i kontinuerlig bruk siden 1950 -tallet for å undersøke grunnleggende fysiske prinsipper som styrer jordens ionosfære, slik at nåværende og fremtidige overføringsteknologier kan ta hensyn til kompleksiteten til dette sterkt variable mediet. I tillegg til HAARP har USA drevet to andre ionosfæreforskningssteder de siste årene, ett i Puerto Rico, nær Arecibo -observatoriet , og det andre (kjent som HIPAS ) i Alaska nær Fairbanks. Begge disse fasilitetene ble bygget med både aktiv og passiv radioinstrument som ligner på HAARP -anlegget. Interessen for ionosfæren er ikke begrenset til USA: et fem-landskonsortium driver det europeiske Incoherent Scatter Radar-stedet (EISCAT ), et fremste forskningsanlegg for ionosfærer i Nord -Norge nær Tromsø. Fasiliteter er også lokalisert i Jicamarca, Peru; i nærheten av Moskva, Nizjnij Novgorod (“SURA”) og Apatity, Russland; i nærheten av Kharkov, Ukraina og i Dushanbe, Tadzhikistan. Alle disse installasjonene har som hovedformål å studere ionosfæren, og de fleste bruker evnen til i varierende grad å stimulere små, lokaliserte områder av ionosfæren for å studere metodisk og detaljert hva naturen produserer tilfeldig og regelmessig i en mye større skala. HAARP er unikt for de fleste eksisterende fasiliteter på grunn av kombinasjonen av et forskningsverktøy som gir elektronisk strålestyring, bred frekvensdekning og høy effektiv utstrålt kraft som er samlet med en mangfoldig pakke med vitenskapelige observasjonsinstrumenter.
Hvem bygger HAARP?
Teknisk ekspertise og innkjøpstjenester som kreves for styring, administrasjon og evaluering av programmet blir levert av Air Force ( Air Force Research Laboratory ), marinen (Office of Naval Research and Naval Research Laboratory ) og Defense Advanced Research Prosjektbyrå. Siden HAARP -anlegget består av mange individuelle vitenskapsutstyr, både store og små, er det en betydelig liste over kommersielle, akademiske og offentlige organisasjoner som bidrar til byggingen av anlegget ved å utvikle vitenskapelig diagnostisk instrumentering og ved å gi veiledning i spesifikasjon, design og utvikling av IRI. BAE Advanced Technologies (BAEAT) er hovedentreprenøren for design og konstruksjon av IRI. Andre organisasjoner som har bidratt til programmet inkluderer University of Alaska, Stanford University, Cornell University, University of Massachusetts, UCLA, MIT, Dartmouth University, Clemson University, Penn State University, University of Tulsa, University of Maryland, SRI International, Northwest Research Associates, Inc. og Geospace, Inc.
Hva er verdien av ionosfæreforskning?
Ionosfæren begynner omtrent 35 miles over jordens overflate og strekker seg utover 500 miles. I motsetning til den tette atmosfæren nær jorden, som består nesten helt av nøytral gass, inneholder den tynne ionosfæren både nøytral gass og et lite antall ladede partikler kjent som ioner og elektroner. Dette ioniserte mediet kan forvride, reflektere og absorbere radiosignaler, og kan dermed påvirke mange sivile og militære kommunikasjons-, navigasjons-, overvåkings- og fjernmålingssystemer på mange forskjellige måter. For eksempel påvirkes ytelsen til en satellitt-til-jord kommunikasjonsforbindelse av ionosfæren som signalene passerer gjennom. AM -kringkastingsprogrammer, som på dagtid bare kan høres innen noen få titalls mil fra stasjonen, om natten noen ganger kan bli hørt hundrevis av miles unna, på grunn av endringen fra dårlig dagtid til god refleksjon om natten fra ionosfæren. En langdistanse HF-kommunikasjonslenke som bruker flere humle eller refleksjoner fra ionosfæren og bakken, opplever ofte amplitudefading forårsaket av interferens mellom signaler som har beveget seg fra senderen til mottakeren av to (eller flere) forskjellige ionosfærestier.

Siden solens stråling skaper og opprettholder ionosfæren, kan plutselige variasjoner i denne strålingen, slik som de forårsaket av solfakkel, påvirke ytelsen til radiosystemer. Noen ganger er disse naturlige endringene tilstrekkelige til å indusere store forbigående strømmer i elektriske kraftoverføringsnett, noe som forårsaker omfattende strømbrudd. Det er kjent at lyn forårsaker betydelig oppvarming og ioniseringstetthet i den nedre ionosfæren, og det er indikasjoner på at bakkebaserte HF-sendere, inkludert radarer og sterke radiostasjoner, også modifiserer ionosfæren og påvirker ytelsen til systemer hvis radiobaner krysser de modifiserte region. Det kanskje mest kjente eksemplet på sistnevnte er “Luxembourg” -effekten, først observert i 1933. I dette tilfellet så det ut til at en svak sveitsisk radiostasjon var modulert med signaler fra den kraftige Luxembourg -stasjonen, som sendte med en helt annen frekvens. Musikk fra Luxembourg -stasjonen ble hentet med frekvensen til den sveitsiske stasjonen.

Den kontinuerlige veksten i antall sivile og militære satellittsystemer hvis ytelse kan påvirkes av endringer i ionosfæren, stimulerer forskning til å karakterisere og forstå disse effektene, enten de er naturlige (solrelaterte) eller resultatet av kontrollert lokal modifikasjon av ionosfæren, ved bruk av HF -sendere. HAARP -anlegget er i stand til å støtte forskning innen begge disse interesseområdene ved å benytte det fleksible HF -sendingsarrayet og pakken med radio- og optiske diagnostiske instrumenter for aktiv eksperimentell forskning. Faktisk utgjør diagnostiske instrumenter alene et romvær-observatorium (på bakken), som gir sanntidsdata om tilstanden til den dynamiske ionosfæren over store deler av Alaska.
Hvorfor er DoD involvert?
Forsvarsdepartementet (DoD) driver med arktisk forskning for å sikre utvikling av kunnskap, forståelse og evne til å dekke nasjonale forsvarsbehov i Arktis. Interessen for ionosfæreforskning ved HAARP stammer både fra det store antallet kommunikasjons-, overvåkings- og navigasjonssystemer som har radiobaner som passerer gjennom ionosfæren, og fra det uutforskede potensialet i teknologiske innovasjoner som foreslår applikasjoner som å oppdage underjordiske objekter, kommunisere til store dyp i havet eller jorden, og genererer infrarøde og optiske utslipp. Å utvide vår kunnskap om samspillet mellom signaler som passerer gjennom eller reflekterer fra ionosfæren kan bidra til å løse fremtidige problemer i utviklingen av DoD -systemer,
Hvorfor Gakona, Alaska?
Under HAARPs miljøkonsekvensstudie ble Gakona identifisert som en av to DoD-eide, Alaskan-steder som tilfredsstilte kriteriene for valg av sted for å være innenfor auroralsonen, nær en hovedvei for tilgang hele året, vekk fra tett bosatte områder og deres elektriske støy og lys som kan forstyrre sensitive forskningsmålinger, på relativt flatt terreng, av realistiske og rimelige bygge- og driftskostnader, samt minimale miljøpåvirkninger. 18. oktober 1993 etter utstedelsen av Luftforsvarets miljøpåvirkningserklæring 15. juli 1993, som evaluerte potensielle miljøeffekter av å bygge og drifte HAARP -anlegget, en journal over vedtak (ROD) signert av assisterende assisterende sekretær i luftvåpenet for Installasjoner valgte Gakona som stedet for HAARP -anlegget.
Plassering av HAARP -anlegget
Adkomstveien ligger på Milepost 11.3 på Tok -motorveien. De geografiske koordinatene til HF -antennearrayet er omtrent 62,39 grader (nord) breddegrad, 145,15 grader (vest) lengdegrad. De geomagnetiske koordinatene for anlegget er 63,09 grader (nord) breddegrad og 92,44 grader (vest) lengdegrad.
Hva er IRI og hva sender den?
I utgangspunktet er IRI det som er kjent som en faset matrisesender. Den er designet for å overføre en smal stråle med kraftige radiosignaler i frekvensområdet 2,8 til 10 MHz. Antennen er bygget på en gruspute med dimensjoner på 1000 ‘x 1200’ (ca. 33 dekar). Det er 180 tårn, 72 ‘i høyden montert på termopiler med 80’ mellomrom i et 12 x 15 rektangulært rutenett. Hvert tårn støtter nær toppen, to par kryssede dipolantenner, en for lavbåndet (2,8 til 8,3 MHz), den andre for høybåndet (7 til 10 MHz). Antennesystemet er omgitt av et utelukkelsesgjerde for å forhindre mulig skade på antennetårnene eller skade på store dyr. En forhøyet bakkenett, festet til tårnene på 15 ′ nivå, fungerer som en reflektor for antennesamlingen mens den gir tilgang til kjøretøyer under 30 miljøstyrte senderhytter fordelt over hele gruppen. Hvert ly inneholder 6 par 10 kW sendere, totalt 6 x 30 x 2 x 10 kW = 3600 kW tilgjengelig for overføring. Senderne kan byttes til å drive enten lav- eller høybåndsantennene. Elektrisk drivkraft leveres fra et kraftverk på stedet som inneholder fem generatorer på 2500 kW, som hver drives av en dieselmotor på 3600 hk. Fire generatorer kreves for drift av IRI, og den femte holdes som reserve. Fra et kontrollrom i operasjonssenteret justeres overføringen fra hver av de 180 kryssede dipolantennene på en presis måte under datakontroll. På denne måten, hele antennen danner et smalt antennemønster som peker oppover mot ionosfæren. Det overførte signalet divergerer (sprer seg) når det beveger seg oppover og absorberes delvis, i en høyde som avhenger av den overførte HF -frekvensen, i et lite volum som er flere titalls mil i diameter og noen hundre meter tykt direkte over anlegget. Resten av det overførte signalet reflekterer enten tilbake mot jorden eller passerer gjennom ionosfæren ut i verdensrommet, og fortsetter å avvike når det gjør det. Når den når ionosfæren, er intensiteten til HF -signalet mindre enn 3 mikrowatt (0,000003 watt) per cm2, tusenvis av ganger mindre enn at solens naturlige elektromagnetiske stråling når jorden og hundrevis av ganger mindre, jevn,
Hvor sikre er disse overføringene?
Fordi antennemønsteret til IRI -arrayet er skreddersydd for å overføre signalet oppover i stedet for mot horisonten, beregnes radiofeltstyrker på bakkenivå, inkludert områder direkte under antennematrisen, til å være mindre enn radiofrekvensstråling (RFR) standarder tillate eksponering for mennesker. Dette er mulig fordi de enkelte senderne er fordelt over 33 dekar, slik at konsentrasjonen av radiofelt aldri overstiger disse nasjonalt anerkjente sikkerhetsstandardene. Det er utført målinger av elektromagnetiske feltstyrker gjennom hele utviklingen av anlegget, som begynte i 1994 og deretter regelmessig. Målinger på bakken, direkte under og rundt matrisen og på flere punkter på stedet og utenfor stedet har verifisert samsvar med RFR-standarder så vel som med alle krav til sikkerhet som er pålagt i EIS Record of Decision. Når det er nærmest offentlig tilgang på Tok Highway, for eksempel, er de målte feltene ti tusen ganger mindre enn tillatt av RFR-standarder og hundrevis av ganger mindre enn vanligvis funnet i nærheten av AM-kringkastingsstasjonsantenner i mange byområder. Styrken til disse feltene fortsetter å synke raskt på større avstander fra anlegget. de målte feltene er ti tusen ganger mindre enn tillatt av RFR-standardene og hundrevis av ganger mindre enn vanligvis funnet i nærheten av AM-kringkastingsstasjonsantenner i mange byområder. Styrken til disse feltene fortsetter å synke raskt på større avstander fra anlegget. de målte feltene er ti tusen ganger mindre enn tillatt av RFR-standardene og hundrevis av ganger mindre enn vanligvis funnet i nærheten av AM-kringkastingsstasjonsantenner i mange byområder. Styrken til disse feltene fortsetter å synke raskt på større avstander fra anlegget.
Hva med fly?
Selv om signalene langs bakken er godt under vedtatte sikkerhetsnivåer, kan signalene som sendes over antennesamlingen ha tilstrekkelig styrke til å forstyrre elektronisk utstyr i fly som flyr i nærheten. For å sikre sikkerheten ved all flyoperasjon i nærheten av HAARP, bruker anlegget en flyvarselradar (AAR) for automatisk å slå av passende overføringer når fly blir oppdaget enten innenfor eller nærmer seg en definert sikkerhetssone rundt anlegget. Flytester utføres regelmessig for å demonstrere HAARP -radarens evne til å oppdage selv svært små mål. Forskningsoperasjoner utføres ikke med mindre AAR fungerer tilfredsstillende.
Hva er potensialet for radiofrekvensinterferens (RFI)?
Hvert radiooverføringsanlegg har potensial til å forstyrre andre radiospektrumbrukere. For å bestemme potensialet for at HAARPs overføringer utilsiktet kan forstyrre andre spekterbrukere, for eksempel Alaskan TV, AM/FM -radio, skinkeradio, eller til og med HAARPs eget følsomme radiomottakerutstyr, ble det utført en omfattende RFI -studie under fasen av miljøpåvirkning. Teori spådde at i flere verste tilfeller kan interferens oppstå av noen brukere i nærheten som deler RF-spekteret. På den annen side har erfaringer fra den virkelige verden med lignende ionosfæreforskningsinstrumenter og radardiagnostikk brukt andre steder i verden vist at kompatible operasjoner er praktiske. Inkludert i HAARPs spektrumsertifisering fra National Telecommunications and Information Administration (NTIA) er forpliktelser til et begrensningsprogram som inkluderer bruk av toppmoderne sendere med strenge krav for å minimere out-of-band-overføringer; riktig orientering av HF-antennesystemet og bruk av driftsprosedyrer, inkludert strålestyring, for å minimere array-sidelapper; bruk av spesielle teknikker som bølgeforming, filtrering og plassering av antenne null; og arbeide med berørte spektrumbrukere, hvis noen, for å nå løsninger som er gjensidig akseptable. Et lokalt telefonnummer inkludert bjelkestyring, for å minimere array-sidelapper; bruk av spesielle teknikker som bølgeforming, filtrering og plassering av antenne null; og arbeide med berørte spektrumbrukere, hvis noen, for å nå løsninger som er gjensidig akseptable. Et lokalt telefonnummer inkludert bjelkestyring, for å minimere array-sidelapper; bruk av spesielle teknikker som bølgeforming, filtrering og plassering av antenne null; og arbeide med berørte spektrumbrukere, hvis noen, for å nå løsninger som er gjensidig akseptable. Et lokalt telefonnummer(907) 822-5497 begin_of_the_skype_highlighting FREE (907) 822-5497 end_of_the_skype_highlighting tillater alle som tror at de har forstyrrelser fra HAARP å kontakte driftssenteret på Gakona. I tillegg er en automatisert spektrummonitor installert for å la HAARP -kontrolloperatøren overvåke frekvensbruk i nærheten for å hjelpe til med valg av frekvens for å unngå potensiell forstyrrelse.
Hva er RFI Resolution Advisory Committee?
Beslutningsrapporten som ble fastsatt enn en RFI -resolusjonskomité (“komité”) ville bli dannet med lokal representasjon, for å bidra til å redusere potensielle RFI -spørsmål. Innbyggeren som er utnevnt av lokalsamfunnet vil fungere som ombudsmann for å sikre tilfredshet i samfunnet med RFI-begrensningstilnærmingene HAARP har utført. Formålet med komiteen er å gi et forum for grundig gjennomgang av bekreftede RFI -rapporter. Denne komiteen har møtt minst årlig siden 6. desember 1994. Komiteens medlemmer er fra følgende organisasjoner (en fra hver): Innbygger som er utnevnt av samfunnet, Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA), ALASCOM, Alaska Department of Environmental Conservation, Alyeska Pipeline Service Co., American Radio Relay League (ARRL), Coast Guard, Federal Aviation Administration (FAA), Fish & Wildlife (Federal), Fish &

For å sikre at alle bekymringer, inkludert flysikkerhet samt problemer med radiofrekvente forstyrrelser, blir løst fullstendig, ble en Developmental Prototype (DP) fullført i 1994. DP besto av en 6 x 8 (48 antenneelement) rekke kryssede dipolantenner . En 3 x 6 (18 antenneelementer) delmengde av disse antennene ble drevet av 18 par på 10 kW sendere i tre separate lyskilder, og leverer dermed opptil maksimalt 360 kW. Prime power for denne første serien ble hentet fra tre bærbare 350 kW dieselgeneratorer.

I løpet av 1998 ble DP oppgradert til å inkludere sendere for alle 48 av antenneelementene som opprinnelig ble installert. Denne Filled Developmental Prototype (FDP) var i stand til å produsere 960 kW total sendereffekt. Målinger av HF-feltene i nærheten av FDP-antennearrayet viste at feltintensiteten overalt, inkludert innenfor FDP-strålen, var under anbefalte internasjonale sikkerhetsgrenser for fly-by-wire-fly. Ikke desto mindre ble FDP bare operert i forbindelse med flyvarselradaren, for å sikre at det ikke oppstod kraftoverføringer når det var lokal flytrafikk. Drift og test av FDP bekreftet systemteknisk design og bidro til å utvikle interferensreduserende prosedyrer som nå er integrert i alle forskningsoperasjoner som involverer IRI.
HAARP diagnostikk
HAARP har utviklet et omfattende sett med diagnostiske instrumenter for å støtte ionosfæreforskning på aurorale breddegrader, for å karakterisere prosessene som produseres i den øvre atmosfæren og ionosfæren med høyfrekvente radiobølger og for å vurdere potensialet til fremvoksende ionosfære/radioteknologi for DoD -applikasjoner. Mens noen av disse vitenskapelige instrumentene er kollokert med IRI ved forskningsanlegget, er andre på grunn av geometriske hensyn lokalisert utenfor stedet i forskjellige avstander fra anlegget. Et av de primære aktive instrumentene på stedet er HF-ionosonden, som sender i 1-30 MHz-båndet og brukes til å gi forskere informasjon om elektrontetthetsprofilen i ionosfæren.

Blant de passive instrumentene på stedet er to magnetometre for måling av jordens magnetfelt og dets variasjoner, og to riometere (relativ ionosfære-opasitetsmåler) for å føle ionosfærens absorpsjon av den himmelske bakgrunnselektromagnetisk stråling. Radiospekteret fra 100 kHz til 1 GHz blir registrert for å bestemme bruksfrekvensen og for å overvåke HAARP -overføringer for å sikre overholdelse av FCC- og NTIA -kravene. Andre passive instrumenter på stedet inkluderer sensitive optiske bilder og fotometre, ELF/VLF-mottakere og mottakere av totalt elektroninnhold. Data hentet fra disse vitenskapelige instrumentene er lett tilgjengelig på internett i nær sanntid, slik at forskere kan observere og delta i undersøkelsene direkte fra laboratoriene sine. I tillegg til instrumentene som er spesielt utviklet av HAARP,
Bruk av lokale ressurser
Geophysical Institute ved University of Alaska Fairbanks (UAF) har spilt en stor rolle i utviklingen av diagnostikk og koordinering av arktiske programmer med det amerikanske vitenskapelige samfunnet. UAF ledet et konsortium av universiteter og bransjer som ga støtte i utformingen og utviklingen av Gakona -anlegget og dets tilhørende vitenskapelige instrumenter. BAE Advanced Technologies, hovedentreprenøren for IRI, brukte Eric Goozen til det første undersøkelsesarbeidet. Ahtna Construction, Inc., en entreprenør i Glennallen, har bidratt veldig mye til utviklingen av anlegget. Ahtna tilbyr for tiden rengjøring og sikkerhetstjenester. Anchorage-baserte ingeniørfirmaer Duane Miller & Associates og USKH forberedte det sivile og paddesignarbeidet og gjennomførte testing og evaluering på stedet. Arctic Foundation of Anchorage designet og produsert, og Kiewit Pacific Company installerte termopiler i puten ved hjelp av Amtec, Inc. for å kartlegge termopilplasseringene og Tester Drilling og EBA Engineering for å gi borestøtte. Acme Fence Company installerte gjerder ved å bruke Mark Lappis tjenester for å kartlegge gjerdelinjene og B & B VVS for å tine bakken for boring. City Electric, Inc. reiste tårnene, antennene og bakken. Pacific Detroit Diesel og Valley Diesel pusset opp og installerte 2,5 MW dieselgeneratorer som brukes til å drive HF -sendere. Service Oil leverer fyringsolje. Copper Valley Telefon installerte telefonlinjene, og Copper Valley Electric leverer kommersiell husholdningskraft. Bishop & Sons Enterprises leverer vann, mens CBS Service tilbyr fjerning av søppel og avløp. Harley McMahon fløy sorties for å teste evnene til flyvarselradaren og gi mulighet for luftfotografering.
Nåværende/fremtidige operasjoner ved HAARP Research Facility
Konstruksjonen av hele IRI ble fullført tidlig i 2007. På kort sikt legges det vekt på å validere ytelsen til den komplette IRI slik at den overholder alle spesifikasjoner for interferensreduksjon og driftssikkerhet . Den første IRI -testen begynte i løpet av mars 2007.

Både vitenskapelige, observasjonsinstrumenter på og utenfor stedet gir nå data om den naturlige ionosfæren med høy breddegrad. En fullstendig liste over disse vitenskapelige instrumentene er tilgjengelig.
Miljøprosess
I samsvar med National Environmental Policy Act (NEPA) evaluerte en miljøpåvirkningserklæring (EIS) konsekvensene av å bygge og drive HAARP -forskningsanlegget i Alaska. EIS diskuterer virkninger på så forskjellige temaer som elektromagnetisk og radiofrekvent interferens, vegetasjon, våtmarker, dyreliv, luftkvalitet, eksistens, kulturressurser, atmosfære og andre.

Statlige og føderale miljøreguleringsbyråer ble konsultert for å identifisere problemer, og ytterligere innspill ble bedt om fra publikum under omfangsmøter som ble holdt i Anchorage og Glennallen, Alaska i august 1992. Et utkast til EIS ble utarbeidet og distribuert til publikum og til spesifikke organisasjoner 12. mars 1993. Det ble holdt offentlige høringer i Glennallen og Anderson, kommuner i nærheten av nettstedene som er under vurdering. Den endelige EIS ble offentliggjort 15. juli 1993, og beslutningen om valg av Gakona, Alaska som stedet for HAARP Ionosphere Research Facility ble signert 18. oktober 1993.

I tillegg til NEPA -prosessen beskrevet ovenfor, overholder HAARP -anlegget alle gjeldende statlige og føderale forskrifter som er passende for konstruksjon og drift.
Tilleggsinformasjon
En oppdatert versjon av dette faktaarket vil bli utgitt så ofte som programendringer tilsier at interesserte parter skal bli vurdert av vesentlig utvikling med hensyn til HAARP. Enhver person som ønsker ytterligere informasjon om HAARP, eller som ønsker å gi kommentarer angående HAARP, kan kontakte:

377th Air Base Wing Public Affairs
2000 Wyoming Blvd. SE
Suite A-1
Kirtland Air Force Base, NM 87117

Oppdatert 24. januar 2012

HAARP / Værmodifikasjon

bilde av HAARP i Alaska:

For alle som fortsatt er “på gjerdet” om værmodifisering / manipulering:

alle koblingene nedenfor bør tilfredsstille de fleste spørsmålene: lagre pdf -filene før de er borte for godt fra nettet!

—————————————————–

Hypotese / teori – det jeg tror blir gjort:

Forord:

Jeg foreslår at en serie bakkebaserte stasjoner, som bruker en HAARP -type teknologi (dvs. en bakkebasert stasjon som avgir en høyfrekvent eller lav frekvens) .. blir brukt til å produsere pulser som vi ser vises på RADAR for en kort stund.

Det ser ut til at denne høyfrekvente elektromagnetiske pulsen gjøres for å “varme” atmosfæren over hver stasjon … muligens for å lage et “kunstig ionosfærisk speil = MÅL” INNEN ATMOSFEREN, kanskje for å ha en annen, men ukjent effekt, ANNEN enn værmodifisering, eller disse pulser kan muligens gjøres utelukkende for å konstruere været.

“Målet” med disse frekvensblinkene er ennå ikke bestemt.

Det har også blitt oppdaget at en global kampanje pågår for å sprøyte partikler i luften .. via flydistribusjon .. for å hjelpe til med frekvensspredning og overføring … stoffer som Aluminium, Barium, Strontium og Silver Iodide (bare for å nevne noen). Vanligvis kalt “chemtrails”, tar denne “skyfrøingen” fart i takt.

Observert så langt:

 1. Blinker til høy RF vises på RADAR – noen ganger i de samme geometriske moduleringsmønstrene som det snakkes om i HAARP -forskningsartikler … de ser ut som koordinert med andre stasjoner, og ikke alle stasjoner i samme område produserer blitsen.
 2. FLERE ganger, for ofte til å være tilfeldig…. Vi ser alvorlig vær (tornadoer, ødeleggende vind og hagl) treffe disse frekvensblitsepisentrene. Dette skjer vanligvis innen 48 timer etter at høyfrekvensen sendes ut fra den bakkebaserte stasjonen (vanligvis produserer pulsen en bakkebasert NEXRAD RADAR eller lignende).

Jeg tror at denne pulserende oppvarmingen, utført fra bakkestasjonene, INDUSerer eller Aksenterer nåværende stormsystemer. Energipulsene kan til og med TREKE de kommende, ennå uformede stormsystemene til hver stasjon som sender ut en “Circle Sweep / HAARP ring”.

Det ser også ut til at de “geometriske moduleringene” [sirkelsveip/hårp -ringer/sagtannfeier/skalarfirkanter] er gjort for å øke amplituden til signalet som sendes ut.

Uansett frekvens … det viser seg som en rask blits inn i den høye RF .. og etter hvert som blitsintensiteten øker .. så gjør det også den geometriske modulasjonsutseendet på skjermen – til slutt jo høyere og hyppigere blitsene = jo sterkere og lengre varighet stormen som kommer til blitsen.

Du kan lese nedenfor om Fouriers varmeavledningsanalyse. Kvadrat-, rektangel-, sagtann- og sirkelfeier kan forklares i Stanford VLF geometriske moduleringspapirer.

Begge linker her:

geometrisk modulasjon (sirkelfeier, feietenner ved bruk av HAARP -teknologi):

http://vlf.stanford.edu/pubs/geometric-modulation-more-effective-method-steerable-elfvlf-wave-generation-continuous-hf-heati

Last ned Stanford PDF her:

2008-03

Fourier Varmeavledningsanalyse som forklarer kakeformen til en vanlig oppvarmet “sirkelfeier/HAARP -ring):

http://en.wikipedia.org/wiki/Heat_equation

Opprette et ‘Tiltable AIM’ i atmosfæren ved hjelp av en bakkebasert stasjon (muligens fungere som ‘mini-HAARP’ reléer):

http://www.google.com/patents/US5041834

Les mer om Scalar / Plasma / Elektromagnetisme via frekvens VLF og HF og ‘Scalar Square’ som kan produseres av AMISR:

Rundt side 147 i rapporten eller 156-157 i .pdf .. “Scalar Squares” mulig synder funnet:

http://www.eiscat.se/groups/EISCAT_3D_info/Deliverable_D11_1.pdf

Last ned ovenstående .pdf her:

Leveres_D11_1

sammenligne: AMISR “3D” RADAR høyfrekvent skanning kontra et typisk ”skalarfirkant” utbrudd sett på vanlig RADAR:

Skjermbilde av den mulige “skalarfirkanten” -produsenten: en HF -skanning utført fra AMISR til “3D -bilde” ved hjelp av RADAR inne i et område av atmosfæren:

————————————————

http://www.jiscjournalarchives.ac.uk/browse/cup/PLA_issues/20_1978.html

Scalar og VLF her ..

Skalarplasma og høyfrekvens

http://vlf.stanford.edu/research/modeling-vlf-transmission-antennas-plasmas

—————————————————–

Her er et godt eksempel på en tidligere prognose ved bruk av metoden ‘HAARP ring / Circle Sweep / Scalar Square’:

Søndag 22. april 2011 – St. Louis Lambert internasjonale flyplass ble rammet direkte av en tornado.

19. april 2011 .. 2 1/2 dager FØR Lambert St. Louis ble rammet .. Jeg utstedte dette varselet for LAMBERT AIRPORT DIREKTE ..

her er opptak av det direkte treffet fra INN på flyplassen fra 22. april 2011 …

————————————————-

Flere titalls eksempler / bekreftelser på at HAARP -ringer blir truffet direkte .. oppført her:

http://sincedutch.wordpress.com/2012/01/28/1282012-skeptical-about-what-i-call-haarp-rings/

—————————————————–

Her er en annen bekreftet i en videomashup:

—————————————————–

Scalar RADAR og dens effekter:

—————————————————–

HAARP i MSM (historikkanal):

—————————————————–

Hvordan HAARP -teknologi kan lage et jordskjelv:

—————————————————–

Russisk parlamentsmedlem “tar æren” for Å FORÅRSAKE Japans jordskjelv og tsunami i 2011 ved å bruke et “nytt stille våpen” som kan sitere “synke kontinenter”:

—————————————————–

—————————————————–

US Navy involvert:

http://presscore.ca/2011/?p=1610

Koblingen mellom HAARP jordgjennomtrengende tomografiteknologi og jordskjelv.

Skrevet av PC Siste nytt , Verdensnyheter søndag 13. mars 2011

Høyfrekvent Active Auroral Research Program (HAARP) er et kongresstartet program som administreres i fellesskap av US Air Force og US Navy. De amerikanske kongressregistrene viser at HAARP er finansiert av den amerikanske regjeringen. Det amerikanske senatet avsatte 15 millioner dollar i 1996 (Clinton -administrasjonen) for å utvikle evnen til å trenge inn i jorden med signaler som hoppet ut av ionosfæren. Denne jordinntrengende tomografien har siden blitt utviklet og brukt av den amerikanske regjeringen for å se inn på planeten til en dybde på mange kilometer for å finne underjordisk ammunisjon, mineraler og tunneler. Problemet er at frekvensene som brukes av HAARP for jordgjennomtrengende tomografi også ligger innenfor frekvensområdet som er mest sitert for forstyrrelse av jordens eget elektromagnetiske felt.

HAARP-patenter sier at HAARP kan stråle radioenergi inn i Auroral electrojet, den buede, ladede partikkelstrømmen som dannes på høye breddegrader hvor solvinden samhandler med jordens magnetfelt. Radioenergien spres deretter over store områder gjennom kanalaktige områder i ionosfæren, og danner en virtuell antenne som kan være tusenvis av miles lang.

En slik ELF -antenne kan avgi bølger som trenger så dypt ned som flere kilometer i bakken, avhengig av den geologiske sammensetningen og forholdene under overflaten i et målområde. HAARP bruker jordinntrengende radar (GPR) for å stråle pulser av polariserte høyfrekvente radiobølger inn i ionosfæren. Disse pulser kan finjusteres og justeres slik at den tilbaketrukne, gjennomtrengende strålen kan målrette mot et veldig spesifikt område og for en bestemt tid. Å stråle en veldig stor energistråle i bakken i en lengre periode kan forårsake et jordskjelv. Tross alt er et jordskjelv et resultat av en plutselig frigjøring av energi i jordskorpen som skaper seismiske bølgeresonanser.

Geofysiske hendelser som jordskjelv og vulkanutbrudd – den typen ting som allerede kan befinne seg på kanten av utslipp – kan, med de riktige resonansene som er lagt inn i systemet, få dem til å overbelaste og faktisk sprekke. USAs tidligere forsvarsminister William S. Cohen kom faktisk med uttalelsen om masseødeleggelsesvåpen og ideen om å generere jordskjelv kunstig. I en DoF News Briefing fra 28. april 1997 på konferansen om terrorisme, masseødeleggelsesvåpen og amerikansk strategi ved Georgia Center sa Mahler Auditorium, University of Georgia, Athen, Ga. Cohen: « Andre engasjerer seg selv i en øko – type terrorisme der de kan endre klimaet, sette i gang jordskjelv, vulkaner eksternt ved bruk av elektromagnetiske bølger

USA -patent 5041834 – Kunstig ionosfærisk speil sammensatt av et plasmasjikt som kan vippes.

METODE OG APPARAT FOR Å ENDRE EN REGION I JORDENS ATMOSFÆR, IONOSFÆR OG/ELLER MAGNETOSFÆR

—————————————————–

USGS såing av skyene for å få det til å snø:

http://water.usgs.gov/wrri/09grants/progress/2009WY46B.pdf

—————————————————–

Noen av selskapene i værmodifiseringen som er i drift i USA i dag:

http://www.wtwma.com

http://www.weathermodification.com

http://www.weathermodification.org/

http://www.just-clouds.com/

—————————————————–Dette nedenfor er en skysåsgenerator:

—————————————————–

Her er en veldig lang liste med lenker, pdf -filer fra institusjoner som Stanford, Leicester University, Cornell, University of Mass., Etc .. og fra flere militære og .gov -sider

noen lenker fungerer, andre er “nede”, men er fortsatt inkludert for å bevise at de fantes. Disse tingene har en måte å forsvinne fra nettet, så last ned dem og SPEIL dem på andre fildelingssider hvis du kan.

—————————————————–

University of Leicester – ionosfærisk oppvarming

http://replay.waybackmachine.org/19980211033937/http://ion.le.ac.uk/index.html

http://replay.waybackmachine.org/19980211032156/http://ion.le.ac.uk/heating/Heating.html

nedbør “forbedring”

http://www.asr.ucar.edu/2004/RAP/precipitation-enhancement.htm

Forsvarsminister fra 1990 -tallet William Cohen som talte om HAARP –

http://www.defense.gov/Transcripts/Transcript.aspx?TranscriptID=674

—————————————————–

US Navy elektronisk krigføring:

http://www.onr.navy.mil/~/media/Files/Funding-Announcements/BAA/2011/11-006.ashx

—————————————————–

Nedre ionosfæreoppvarming / geometrisk modulasjon / sirkelfeier, sagtannfeier, firkantbølge, rektangelbølge:

http://www-star.stanford.edu/~vlf/publications/2008-03.pdf

Stanford VLF AWESOME -nettverk:

http://nova.stanford.edu/~vlf/IHY_Test/pmwiki/pmwiki.php?n=Transmitters.Transmitters

http://vlf-alexandria.stanford.edu/live_spec_secure/chistochina/live_from_chistochina.html

Nettsteder for hvert kjent anlegg:

Sura ionosfærisk oppvarmingsanlegg

http://en.wikipedia.org/wiki/Sura_Ionospheric_Heating_Facility

EISCAT Associates

Deres anlegg –

http://replay.waybackmachine.org/19980210071758/http://seldon.eiscat.no/heater.html

EISCATs hovedkontor ligger i Kiruna i Sverige

EISCAT Scientific Association,

Hovedkvarter,

Postboks 812,

S-981 28 KIRUNA

Sverige

http://www.eiscat.se/groups/EISCAT_3D_info/Deliverable_D11_1.pdf

—————————————————–skyfrøgenerator avbildet på NAIWMC -nettstedet:

—————————————————–

Nettsteder for VLF- og VHF -stasjonssted:

Jicamarca, Peru

http://jicamarca.ece.cornell.edu/

Arecibo, Puerto Rico

http://replay.waybackmachine.org/19961105195521/http:/naic.edu/

Millstone Hill, USA

(Høystakk)

http://replay.waybackmachine.org/19970710073509/http://www.haystack.edu/homepage.html

Bilde av Haystack -anlegget og mer informasjon:

http://replay.waybackmachine.org/19990116225557/http://www.haystack.edu/haystack/haystack.html

Sondrestromfjord, Grønland

http://replay.waybackmachine.org/19990224220742/http://128.18.44.75/iono/issfsond.html

Kharkov, Ukraina

http://www-radiophys.univer.kharkov.ua/space/

(søk etter scatter)

Irkutsk, Russland

Instituttet har et kompleks av unikt astrofysisk utstyr utplassert i Sayan -fjellene, spesielt det sibiriske solradioteleskopet, et stort solvakuumteleskop, en usammenhengende spredningsradar, samt et nettverk av astrofysiske laboratorier på hele Sibiris territorium.

http://www.irkutsk.org/acad/acad_e.htm

Øvre ionosfære endrer HF (høy frekvens) til ULF (ultra lav frekvens)

I hovedsak .. dette viser at man kan sende et HF (høyfrekvent) signal til den øvre ionosfæren med HAARP, og det “transformeres” til en ULF ultra lav frekvens … og omvendt .. en LAV frekvens moduleres til HØY frekvens!

her er lenken til HF -transformasjonen “Effektivitetsskalering” til ULF/VLF/ELF via ionosfæren.

http://www.ursi.org/Proceedings/ProcGA02/papers/p0936.pdf

her er lenken til “HAARP description pdf” jeg viser …

http://foia.abovetopsecret.com/ultimate_UFO/Advanced/HAARPResearchAndApplicat…

En annen lenke på MU, Japan

http://www.rish.kyoto-u.ac.jp/radar-group/local/isr/EISCAT/is-methods.html

————————————————-bildet nedenfor av “chemtrails” dvs. aerosoler sprøytet fra fly for å fremkalle eller hjelpe til med frekvensmanipulering av skymiljøet:

USA (foruten HAARP)

UCLA

HIPAS – High Power Auroral Stimulation Observatory

Ligger i nærheten av Fairbanks Alaska

http://replay.waybackmachine.org/19970722053407/http://www.physics.ucla.edu/~hipas/index.html

http://replay.waybackmachine.org/20010217055634/http://www.hipas.alaska.edu/index.html

http://replay.waybackmachine.org/20010405061931/http://www.hipas.alaska.edu/intro.html

http://replay.waybackmachine.org/20010406093357/http://www.hipas.alaska.edu/diagnostics.html

ULCAR -stasjoner:

http://ulcar.uml.edu/stationmap.html

http://ulcar.uml.edu/stationlist.html

Papirer, .pdfs og dokumenter om ulike aspekter ved frekvens og værmodifisering:

http://carbon.ucdenver.edu/~mgolkows/Publications/RF2010.pdf

http://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/21659

www.physics.irfu.se/Publications/Articles/StubbeEtAl:JGR:1984.pdf

http://www.polar.umd.edu/haarp/riometer_paper/node3.html#SECTION00030000000000000000

http://www.polar.umd.edu/haarp/riometer_paper/node2.html#SECTION00020000000000000000

http://www-star.stanford.edu/~vlf/buoy/

http://www-star.stanford.edu/~vlf/buoy/systems.html

http://www-star.stanford.edu/~vlf/buoy/location.html

http://www-star.stanford.edu/~vlf/buoy/Documents/feasibilityStudyReport.pdf

CERN og HAARP –

http://cdsweb.cern.ch/record/1305357

http://arxiv.org/pdf/1011.1458.pdf

http://cdsweb.cern.ch/record/1003294/files/0612038.pdf

http://arxiv.org/pdf/physics/0101034

Bøker og eldre publikasjoner som dekker værmodifikasjoner:

http://www.google.nl/url?sa=t&source=web&cd=11&ved=0CBkQFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.calvin.edu%2F~pribeiro%2Fcourses%2Fengr302%2FSamples%2Fhaarp.ppt&r= nettsted%3A.edu%20haarp & ei = 2fSmTaHpBIXsObOFqOQJ & usg = AFQjCNGC6l-oBQ2pkqbF6rzm353iRZjieA & sig2 =

http://books.google.com/books?id=wUoEAAAAMBAJ&pg=PA52&lpg=PA52&dq=Irving+Langmuir+rainmaker&source=bl&ots=Ehqq8hZNsE&sig=tkN51NoxqMsKVq6ClZU9Hvej8g0&hl=en&ei=9mhMTO3vG93llQfjpJHGDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CCIQ6AEwBA#v=onepage&q&f= falsk

http://books.google.com/books?id=FVMEAAAAMBAJ&pg=PA113&dq=Irving+Langmuir&as_pt=MAGAZINES&cd=1#v=onepage&q=Irving%20Langmuir&f=false

http://books.google.com/books?id=G7t260XD8AYC&pg=PA47&dq=stormfury&hl=no&ei=9wJOTOfVE4G88gbZ3IGaDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDEQ6AEwAg#v=on=&q

————————————————-

Disse bildene nedenfor kommer fra et Navy .mil nettsted .. viser tydelig “HAARP ring / sirkel fei” mønster og omkrets .. gjort ved hjelp av elektromagnetisk modulering fra en bakkebasert stasjon .. VLF og UHF.

http://wwwppd.nrl.navy.mil/whatsnew/haarp/

“Ved å modulere den omgivende strømmen som strømmer i ionosfæren, f.eks. Auroral electrojet, er det mulig å generere ekstremt lavfrekvent (ELF) og svært lavfrekvent (VLF) stråling. Denne ionosfæriske modifikasjonsteknikken kan gi slike bølger for sondering av både jorden og ionosfæren-magnetosfæren. Modifikasjonen skjer i den nedre D-regionen og kan gi informasjon om omgivelsesforholdene i en av de minst diagnostiserte områdene i ionosfæren.

Elektrojet blir modulert ved å bruke en høyfrekvent varmeapparat (noen få MHZ) med effekten modulert ved ønsket ELF/VLF-frekvens for å varme de ionosfæriske elektronene i det nedre D-området. Figur la viser en skisse av varmeapparatet og det oppvarmede området. Den oppvarmede regionen er vanligvis 75 km (selv om dette avhenger av bærefrekvensen) og kan være 30 km i diameter og noen få km tykk. Sett ovenfra (se figur 1b) det oppvarmede området er en omtrent sirkulær flekk. Glattheten til det oppvarmede området avhenger av antennestrålingsmønsteret så vel som forholdene i D-regionen. Oppvarmingen øker den elektron-nøytrale kollisjonshastigheten som endrer konduktivitetene. Siden på ELF -tidsskalaer det omgivende elektriske feltet er konstant, gir modulering av konduktiviteten en strøm modulert med samme frekvens. I disse høyder er konduktivitetsendringen hovedsakelig i Hall -konduktiviteten. Hvis det elektriske omgivelsesfeltet, E, er i ± y -retning, genereres en tidsvarierende strømforstyrrelse, j, i ± x -retningen (fig. 1b). Tidsvarierende strøm starter bølger både opp og ned på jordens magnetfelt. I simuleringene som vises her,

Animasjoner

Animasjonene viser 5 forskjellige representasjoner av den samme simuleringen. Simuleringen bruker en tidsvarierende strømforstyrrelse (1 kHz) i D-regionen på 75 km. Strømmen er i magnetisk øst-vest retning. Jordens magnetfelt er vertikalt. Simuleringsboksen er 1800 x 1800 x 120 km. Isosoverflater er vist for den absolutte verdien av det horisontale magnetfeltet ABSB og det vertikale elektriske feltet ABSEZ . Det øst-vest-magnetiske feltet i nærfeltet BX1 og fjerntfeltet BX2 er også vist . Siden feltamplituden faller av med avstand, bruker BX1 en størrelsesorden større isosurfaceverdi enn BX2å understreke feltet i nærheten av stedet. Det nord-sørlige magnetfeltet er vist i BY1 og BY2 . Disse tomtene ser litt annerledes ut enn plottene med absolutt verdi der både de positive og negative overflatene ble vist. Også BX og BY har en annen orientering av strålingsmønstrene. Strålingsretningen bestemmes av det totale horisontale feltet vist i ABSB og av det vertikale elektriske feltet vist i ABSEZ . Strålingsmønsteret i bølgelederen i jord-ionosfæren er en kombinasjon av en lineær dipolantenne og en høyre sirkulær antenne. Ved ELF-frekvenser på grunn av lav absorpsjon i D-regionen er dipolen dominerende. Dipolen utstråler i magnetisk øst-vest retning.

Fordi 1 kHz er under cutoff, er modusen i bølgelederen en TEM -modus. Modusen består av et horisontalt B -felt vinkelrett på forplantningsretningen og et vertikalt elektrisk felt. Med perfekte ledere er modusen jevn i vertikal retning. Når bølgen forplanter seg i bølgelederen, er toppen av bølgen omtrent på bunnen av ionosfæren. Over det oppvarmede området blir det også lansert bølger langs jordens magnetfelt. I nærfeltet ( BX1 og BY1 ) kan man se pulsen stråle nedover. Den treffer bakken og reflekterer tilbake til ionosfæren. En del av energien forplanter seg oppover feltlinjene inn i ionosfæren. Dette er boblen man ser stige opp. D-regionen er svært kollisjonær og demper denne bølgen. Ser på BX2og BY2 kan man se at energien hovedsakelig blir liggende i bølgelederen. Hvis man ser nøye på toppen av bølgen i bølgelederen, ser det ut til at bølgen er buet. Bølgeledermodusen kobler seg inn i bunnen av D-regionen og driver en visslermodus oppover feltlinjene. Whistlers har en mye lavere hastighet enn bølgeledermodusen og kan bare forplante seg langs feltlinjene. Dette fungerer for å kurve toppen av bølgene. Disse bølgene hjelper til med å danne boblen som forplanter seg oppover feltlinjen. På grunn av dette er boblens diameter mye større enn det oppvarmede området.

Over den oppvarmede regionen i ABSEZ kan man se et par spoler som roterer rundt hverandre. Dette er strømmer som strømmer opp og ned på jordens magnetfelt og danner strømløkkene som er forbundet med bølgene som forplanter seg oppover feltlinjene. Til slutt er EZ1 en sprengning av delen i høyden av det vertikale elektriske feltet for positive verdier av det elektriske feltet; nåværende sløyfe er tydeligere sett. “

————————————————-

Mer. PDF -filer og informasjon om værmodifisering via frekvens og aerosoler:

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1549366/How-we-made-the-Chernobyl-rain.html

http://www.guardian.co.uk/uk/2001/aug/30/sillyseason.physicalsciences

http://www.politaia.org/umwelt-und-gesundheit/chemtrails/atmospheric-geoengineering-weather-manipulation-contrails-and-chemtrails-2/

————————————————-

Ionosfærisk modifikasjon og ELF/VLF

bølge generasjon av HAARP

http://nlpc.stanford.edu/nleht/Science/talks/ursi_jan06.pdf

————————————————-

nylig har vi kalt dem “HAARP -skyer” .. lange riflete skyformasjoner som krusninger av vann … .. frem til dette tidspunktet var det spekulasjoner .. MEN … her ser vi disse HAARP -skyene oppført i en HAARP MIT -forskerpublikum filer fra MIT …… sjekk det ut .. du bestemmer deg… og sørg for å gå i foreldrekatalogen !!!

http://web.mit.edu/rezy_p/Public/AGW%20Photos/

bildet nedenfor ble tatt av en MIT HAARP -forsker mens han var i Alaska .. flere flere av hans egne personlige bilder på lenken ovenfor:

sjekk ut de ANDRE filene i denne MIT -bakdøren.

http://web.mit.edu/rezy_p/

sjekk den “offentlige” filen ..

lytt til HAARP -viskeren som er oppført i denne MIT -forskerens buffer:

whistler8

Igjen, lenken ovenfor er en MIT -side på baksiden. Last ned alt du kan før den er borte! du bør sikkert sjekke UROP -filen også …

Sørg for å søke i foreldrekontorene!
—————————————————

MIT/HAARP ‘BLACK MAGIC’ -diagrammet for frekvensbølgelengdeutbredelse http://web.mit.edu/rezy_p/Public/downloads/smithchart.pdf

Blackmagick frekvens HAARP forskere diagram

————————————————-

HAARP JOINT SERVICES PROGRAMPLANER OG AKTIVITETER: Air Force Geophysics Laboratory and Office of Naval Research, februar 1990 (PDF)

http://www.wired.com/images_blogs/dangerroom/2009/07/haarp_1990.pdf

Lenke hentet fra:

http://www.wired.com/politics/security/magazine/17-08/mf_haarp?currentPage=all

————————————————-

Populært Mechanics Magazine:

Verdens 18 merkeligste militærbaser

http://www.popularmechanics.com/technology/engineering/architecture/strangest-military-bases-gallery

HAARP Research Station – ikke mye info, men sier:

“I tidligere intervjuer innrømmer HAARPs operatører lett at de undersøker potensielle forsvarsprogrammer.”

————————————————-

Modifikasjon av ionosfæren ved VLF bølgeindusert elektronutfelling

http://vlf.stanford.edu/sites/default/files/publications/Doolittle%20PhD%20Dissertation.pdf

————————————————-

Tittel: Et diagnosesystem for å studere energipartisjonering og vurdering av reaksjonen til Ionosfæren under HAARP -modifikasjonseksperimenter.

“HAARP -anlegget er klassisk referert til som et HF -ionosfærisk modifikasjonsanlegg. HF ionosfærisk modifikasjon innebærer bruk av høyfrekvente, høyfrekvente (~ 2-15MHZ) radiobølger for å modifisere jordens ionosfære. ”

http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA323070&Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf

————————————————-

Tittel: Eksperimenter med høy energi-elektronstråleindusert ionosfærisk modifikasjon

http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA329174&Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XgAQtkkDHaIJ:lucianarchy.proboards.com/index.cgi%3Fboard%3Dzorgon%26action%3Dprint%26thread%3D8872+thompson+manitoba+vlf+haarp&cd=12&hl= no & ct = clnk & gl = ca & source = www.google.ca

VLF og UHF stasjon i Norge:

En vulkansk øy i Stillehavet vest for Mexico og nordlig retning er direkte i tråd med nedre san andreas feil. Her er Google Earth -plasseringen.

28 53 23,06 N, 118 16 50,20 W

EAR (Equatorial Atmospheric Radar) SUMATRA laget av JAPAN (sirkulær igjen)

-0.203705, 100.319872

Taiwan, KINA (tallerken på H-formet bygning, antennegitter ikke langt)

24.967858, 121.1870

Burt Plain, AUSTRALIA (merkelig)

-23.521497, 133.67752

Laverton, AUSTRALIA

-28,33, 122

Hart, Australia

-22.968290, 134.448124

Poker Flat, Alaska, USA (AMISR Advanced Modulator Incoherent Scatter Radar)

65.129852, -147.470623

AMISR, Resolute Bay, CANADA

74.728138, -94.924242 (parabolen)

Antenner overalt som følger veiene (faset array) er hele stedet et rutenett!

74.733132, -94.932071

Futur “MU” fra JAPAN (Incoherent Scatter) nettsted i ANTARTICA

-68.984348, 39.647884

Fasiliteter via lenker:

http://www.noao.edu/nsf/presentations/FACILITIES

Diagram som viser bakkebasert stasjon som bruker frekvens til å varme et område over eller rundt det:

skjermbilde av et blits inn i den høye RF under orkanen Irene 2011 … RINGENS SENTRUM mottok tornadoer, hagl og ødeleggende vind ca 2 dager ETTER at orkanen var borte .. 3 dager etter blitsen …

Skjermbilde fra ukjent dato i Louisiana:

Skjermbilde av Kentucky Ohio 2 dager før det ble rammet av Skadelig vind, hagl og en tornado:

To dager før Texas ble rammet av EXTREME hagl og tornadoer .. Fire føtter hagl til nord -texas og midten av texas .. April 2012:

DIDBase -liste her

http://car.uml.edu/common/DIDBFastStationList

http://ulcar.uml.edu/DIDBase

Det er den høyeste lyden du kommer over 0n på den korte bølgen nå. 8,545 megahertz er en. 8.570 … dette er før kl. 12.00. 12.815 og 12.850, 17.110, 18.370 MHz. Så på ettermiddagen og noen ganger etter 18:00 vil du høre det på 17.110 og andre frekvenser også. Så vi blir virkelig sprengt med denne tingen

Dr. Moshe Alamaro (jobbet med Dr. Eastlund i værmodifisering / konstruksjon) Som doktorgradsstudent og senere som forsker ved MIT Department of Earth, Atmospheric og Planetary Sciences (EAPS) bidro Moshe Alamaro til å designe, bygge og administrere MIT Air-Sea Interaction Lab hvor han veiledet seks studenter.

Alamaro, M .; “Min reise til å konstruere været”, MIT Alumni News and Views, What Matters: juni 2009.

https://alum.mit.edu/news/WhatMatters/Archive/200906/

Armstrong, R., Glenn GJ, Alamaro, M. “Koordinering, forskning som trengs innen værvitenskap”, Physics Today, bind 60, side 10, juni 2007.

Alamaro, M., Emanuel, KA, McGillis, W .: “Eksperimentell undersøkelse av luft-sjøoverføringer ved høy vindhastighet”, som kommer i Journal of Fluid Mechanics.

Med Emanuel, KA: “Sea-Air Transfer in Tropical Cyclones,” Proceedings of the International Union of Geodesy and Geophysics, Sapora, Japan, 1. juli 2003.

Populær presse:

“Forskere et skritt nærmere styringen av orkaner-skjematikk”, The Sunday Telegraph, 21. oktober 2007.

http://web.mit.edu/alamaro/www/telegraph_hurricane_rendering_oct_21_2007.pdf

“Forskere: Killer Hurricanes kan en dag bli kontrollert med sot”, Fox News, 31. oktober 2007.

http://www.foxnews.com/story/0,2933,306201,00.html

“Aktiver Cloud Shield! Zap a Twister! ”, Weird Magazine, januar 2000.

http://www.declarepeace.org.uk/captain/murder_inc/site/pics/katrina/weather_pr.html

“Ultratynne” tepper ”kuttet fordampning av reservoar”, New Scientist, november 2003

http://www.newscientist.com/article/dn4323-ultrathin-blankets-cut-reservoir-evaporation.html

http://www.news.com.au/weird-true-freaky/bueau-of-mereology-cant-explain-mysterious-patters-on-radar-system/story-e6frflri-1225848774377

Denne lenken nedenfor viser en interessant syklus av testmønstre som gjentar serier med varierende matriser

http://catastrophist.wordpress.com/2010/01/30/aust-radar-rings-haarp/

ELF – http://www.mediafire.com/?579i63yq53u1q

Tesla Technology – http://www.mediafire.com/?7xn1eqog9b5au

http://www.angelfire.com/scifi/EclipseLab/Tesla/Oscillator.html

Vitenskap og ingeniørfag – http://www.mediafire.com/?gs2scvvhz6ww8

http://alligatorfarm.wordpress.com/2011/03/30/smoking-gun-haarp/

http://i116.photobucket.com/albums/o26/squiresmurf/rad_us_loop.gif

———————————————

Chinas HAARP – “meridianen”:

http://www.spaceweather.ac.cn/page.php?title=meriproject

http://english.cssar.cas.cn/op/mp/

Fly rundt flyplasser ÅRSAK snø og regn i nærheten

video av artikkelen “bevis” på at fly selv forårsaker værformasjoner … forside til Yahoo! nyheter …

http://www.youtube.com/watch?v=uxk2Rb6Cy4w

http://news.yahoo.com/planes-rain-wets-airport-terrain-212002695.html

“Fly som flyr gjennom superavkjølte skyer rundt flyplasser kan forårsake kondens som resulterer i mer snø og regn i nærheten, ifølge en ny studie.

——————————————————

Flere lenker til værmodifikasjon her:

http://giro.uml.edu/

https://alum.mit.edu/news/WhatMatters/Archive/200906

http://web.mit.edu/alamaro/www/telegraph_hurricane_rendering_oct_21_2007.pdf

——————————————————

http://www.ion.le.ac.uk/dope/doppler.html

Senat Bill S.601 – regning for reduksjon av vær – sponset av senator Kay Bailey Hutchison og John Rockefeller

(passerte IKKE i sin nåværende form) i stedet ble det sendt til flyvåpenet “Eier været 2025 ″ -programmet:

Her er “regningen for værreduksjon” som er sponset på kongressen:

S. 601:Weather Mitigation Research and Development Policy Authorization Act fra 2009

http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=s111-601

sitat fra regningen lenket direkte ovenfor:

Følgende oppsummering ble skrevet av Congressional Research Service, en respektert upartisk arm av Library of Congress. GovTrack skrev ikke og har ingen kontroll over disse sammendragene.22.07.2009 – Rapportert til senatet endret. Weather Mitigation Research and Development Policy Authorization Act fra 2009 –Del 5 –Etablerer i Geosciences Directorate of National Science Foundation (NSF) Weather Mitigation Research Office for å etablere og koordinere det nasjonale forsknings- og utviklingsprogrammet om værreduksjon beskrevet i denne loven. Krever at programmet ledes av en direktør, som skal oppnevnes av direktøren for geofagdirektoratet. Instruerer direktøren for NSF å koordinere programmets arbeid med Office of Science and Technology Policy (OSTP). Autoriserer direktøren for programmet til: (1) finansiere studier, innhente informasjon og holde workshops som er nødvendige for å gjennomføre denne loven; (2) samarbeide med offentlige eller private etater for å fremme formålene med denne loven; og (3) inngå samarbeidsavtaler med sjefen for en amerikansk avdeling eller et byrå, en passende tjenestemann i en stat eller politisk underavdeling av en stat, eller en passende tjenestemann i en privat eller offentlig etat eller organisasjon for å drive forskning og utvikling (FoU) knyttet til værreduksjon. Oppretter en arbeidsgruppe for å gi råd til programmet og å gi anbefalinger til programmet om administrasjon, forskning og andre saker.Avsnitt 6 –Krever at direktøren for programmet, i samråd med arbeidsgruppen, legger fram en gjennomføringsplan for kongressen for etablering og koordinering av programmet. Tillater inkludering i programmet av spesifiserte aktiviteter knyttet til værreduksjon, inkludert: (1) tverrfaglig FoU og koordinering av FoU og aktiviteter for å forbedre forståelsen av prosesser knyttet til planlagte og utilsiktede værreduksjoner; (2) koordinering med relevante organisasjoner; (3) utvikling, gjennom partnerskap mellom føderale byråer, statlige byråer og akademiske institusjoner, av ny teknologi og tilnærminger for værreduksjon; og (4) etablering av stipend og utdanningsmuligheter som oppmuntrer til en tverrfaglig tilnærming til værreduksjon. Krever at programmet markedsfører og finansierer FoU, studier, og undersøkelser med hensyn til: (1) forbedret prognose- og beslutningsteknologi for værreduserende operasjoner; og (2) tilpasnings- og skaleringseksperimenter i effektiviteten av værreduksjon. Autoriserer direktøren for NSF til å etablere et tilskuddsprogram for tildeling av tilskudd til kvalifiserte enheter (statlige etater, institusjoner for høyere utdanning og ideelle organisasjoner som har ekspertise innen værreduksjon og erfaring med statlige etater) for FoU -prosjekter som gjelder værreduksjon.Avsnitt 7 –Krever at direktøren sender toårige rapporter som inneholder visse opplysninger til presidenten og bestemte kongresskomiteer.Avsnitt 8 –Instruerer lederen for en amerikansk avdeling eller et byrå og lederen for en annen offentlig eller privat institusjon som mottar forskningsmidler fra USA til å samarbeide med direktøren for programmet.Avsnitt 9 –Pålegger OSTP, til støtte for gjennomføringsplanen, å: (1) ta opp relevante programmer og aktiviteter for de føderale byråene og avdelingene som vil bidra til programmet; (2) vurdere og bruke, etter behov, rapporter og studier av føderale byråer og avdelinger, værendringsorganisasjoner og andre ekspertvitenskapelige organer, inkludert en spesifisert rapport fra National Research Council; og (3) komme med anbefalinger for koordinering av programaktiviteter med værreduserende aktiviteter fra andre nasjonale og internasjonale organisasjoner. Krever OSTP, for å støtte de toårige rapportene som kreves av direktøren i henhold til seksjon 7, for å gi spesifisert informasjon.Del 10 –Autoriserer bevilgninger. Tillater aksept, bruk og avhending av gaver eller donasjoner av tjenester eller eiendom under programmet. ”Bruke Scaler Electromagnetics for å tappe vakuumenergi    ——————————————————

avbildet nedenfor – eksempel på et blits inn i høy RF fra en bakkebasert stasjon – som produserer en “sirkelsvei” ved bruk av VHF .. ligner HAARP -dokumentene fra Stanford som snakker om ‘geometrisk modulering’ av en HF -bølge via en “sirkelfeier” .

NEXRAD RADAR sender pulser ut veldig nær den samme frekvensen HAARP opererer på—– normalt opererer NEXRAD RADAR på GHz -spekteret som trengs for å lage et “kunstig ionosfærisk speil i ATMOSFÆREN” for å hjelpe til med å videresende signaler over horisonten fra HAARP:

Legg merke til at det står nedenfor i #1 .. fra 0,0 til 12,4MHz for NEXRAD -pulser :

sitat :

“ Utgangsspekter for kort puls : -40 dB BW er 12,4 MHz, (-80 dB ved +/- 62 MHz), -80 dB ved +/- 19,6 MHz for overbelastede områder (overbelastede områder krever senderutgangs båndpassfilter)”

http://www.letxa.com/nexradspecs.php

Det er tre hovedkomponenter i NEXRAD -radaren: Radar Data Acquisition ( RDA ), Radar Products Generator ( RPG ) og Principal User Processor ( PUP ).

RDA – Radar datainnsamling

RDA er informasjonsinnsamleren av systemet – i hovedsak selve radaren – og består av fire hovedkomponenter:

 1. Sender
  • Type : S-bånd, koherent kjede (STALO/COHO), linjemodulator, klystron rørforsterker (53 dB forsterkning typisk)
  • Frekvens : 2700 til 3000 MHz
  • Effekt : 750 kw topp ved klystron -utgang
  • Sender til antennetap : stedavhengig, 2 dB typisk
  • Gjennomsnittlig effekt : 300 til 1300 watt
  • Pulsbredder : 1,57 og 4,5 mikrosekunder (-6 dB poeng)
  • PRF kort puls : 318 til 1304 Hz
  • PRF lang puls : 318 til 452 Hz
  • Fasestøy (system) : -54 dBc kreves, -60 dBc typisk
  • Utgangsspekter for kort puls : -40 dB BW er 12,4 MHz, (-80 dB ved +/- 62 MHz), -80 dB ved +/- 19,6 MHz for overbelastede områder (overbelastede områder krever senderutgangs båndpassfilter)
   
 2. Antenne/sokkel
  • Type : sentermatet paraboloid av revolusjon 28 fot i diameter
  • Polarisering : lineær horisontal
  • Gain ved 2850 MHz : 45,5 dB (inkludert radomtap)
  • Strålebredde ved 2850 MHz : 0,925 grader
  • Første sidelobe : -29 dB (andre mindre enn -40 dB utover 10 grader)
  • Radome : glassfiber skum sandwich frekvens innstilt, 39 fot avkortet sfære
  • Radome toveis tap : 0,24 dB ved 2850 MHz
   Pedestal egenskaperSokkelfunksjonAzimuthHøydeStyrbarhet360 grader-1 til +45 graderNormal skanning360 grader+0,5 til +19,5Maks rotasjonshastighet30 grader/sek30 grader/sekAkselerasjon15 grader/sek 215 grader/sek 2Mekaniske grenser360 grader-1 til +60 graderPosisjonsfeil (maks)+/- 0,2+/- 0,2Sokkeltype: Høyde over Azimuth
 3. Mottaker
  • Type : Koherent (stalo/coho), første nedkonvertering til IF, øyeblikkelig automatisk forsterkningskontroll og matchet filtrering, andre konvertering for synkron deteksjon (I og Q -inngang til A/D -omformer)
  • dynamisk område : 95 dB
  • Mellomfrekvens : 57,55 MHz
  • 3 dB båndbredde : 0,630 MHz
  • 6 dB båndbredde : 0,798 Mhz
  • Systemstøytall : 4,6 dB (540 Kelvin)
  • Mottakerstøy : -113 dBm ref til antenne
  • Filter for interferensavvisning på grensen : 0,5 dB BW: 700 kHz, 30 dB BW: 50 MHz, 60 dB BW: 200 MHz
  • Valgfri interferensdeteksjon, loggforsterker basert
 4. Signalprosessor
  • A/D Converter sample interval : 1,66 mikrosek, 602 kHz (ca.)
  • A/D -omformer antall biter : 12
  • Clutter Filter : uendelig impulsrespons (5 -polet elliptisk)
  • Undertrykkelse : 30 til 50 dB, brukeren kan velge
  • Hakk halvbredder : 0,5 til 4 m/sek
  • Rekkevidde : 250 m
  • Azimut -økning : 1 grader

—————————————————–

Legg nå merke til hvilke frekvenser HAARP opererer på: visstnok fra 0,0 til 10MHz (fra det samme skeptiske stedet som ovenfor om NEXRAD):

http://www.letxa.com/issue_haarp.php

sitat:

“… Dette gjøres ved å sende en fokusert stråle av radiofrekvensenergi, mellom 2,8 og 10 MHz, direkte på et punkt i ionosfæren mellom 100 og 350 km i høyden, i utgangspunktet innenfor“ E ”-laget. Energien fokusert i dette området av ionosfæren lar HAARP -anlegget overvåke oppførselen til området i ionosfæren under testen. ”

—————————————————–

Legg nå merke til hvilken GHz det vippbare “AIM” kunstige jonosfæriske speilet i ATMOSFÆREN …

http://www.google.com/patents/US5041834

se på side 10 og 11 .. i denne artikkelen står det at pulser kan sendes fra under 20MHz til 24GHz:

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:MTOKR_ZAvYwJ:www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a227112.pdf+&cd=4&hl=no&ct=clnk&gl=us&client=firefox-a

http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a227112.pdf

Last ned direkte her: a227112100 Torr. Pulserende målinger ble laget på .992 GHz, 9,3-9,4 GHz og 24 GHz, mens CW ble laget på X ad L-bånd. Pulslengder i området .2-204.s ble brukt.frøioniseringen ble produsert av en radioaktiv kilde, og nedbrytningskriteriet ble definert som feltet der den overførte effekten er blokkert i løpet av de siste 5% avpuls, som tilsvarer å nå kritisk tetthet.

————————————————–


Side 8

MÅL refleksjon, brytning og absorpsjonskarakteristika for 20-100 MHzfrekvenser.1. For tiden identifiserte kritiske fysikkproblemer1.1.1 Utførelser til dags datoHittil har det vært gjort forsøk på AIM-fenomenologiundersøkelser og systemavvekslingsstudierresulterte i en første ordens forståelse av ioniseringsprosessen og hvordan denne prosessen kan værebrukes til å lage et kontrollert plasmaspeil. Konkret inkluderer resultatene til dags dato:2


Side 9

1) Et foreløpig AIM -systemkonsept som inneholder* en null-dimensjonal analytisk ioniseringsmodell og en endimensjonalnumerisk simulering, En” maleri “-strategi for å lage et skrå speil,* en RF -varmeapparatdesign,* et grunnleggende systemkonsept, og En systemoperativ tidslinje.2) Et sett med nullordens systemytelse handelsstudier, inkludert* en rekke oppnåelige speilegenskaper, RF -varmeapparatets designparametere, Systemdesignparametere,* kvantitativ innvirkning av AIM på RF -overføringsbølgeform, og Forutsigelse av AIM -systemytelse.3) Identifisering av de gjenværende tekniske usikkerhetene og en tilnærming tiladressere dem, inkludert* virkningen av RF selvabsorberingshensyn på ionisering, eksakt skalering av fysikk til AIM -regime,* kontroll av sammenbrudd og etterfølgende AIM -oppførsel i åpen atmosfære,og* demonstrasjon av målretning, ensartethet og jevnhet.

 

Etter å ha lest ovenstående foreslår jeg to hypoteser:

 1. Etter hvert som pulsen fra NEXRAD RADAR genereres- går den faktisk fra 0,0 MHz til omtrent 12 MHz… derfor er selve pulsen faktisk lik (eller identisk) til en puls fra HAARP…. en forskjell på 2MHz i den øvre enden (som i liten grad i kraftplanen som er tilgjengelig på anlegget).
 2. En høyfrekvent puls utført under gjeldende GHz brukt av bakkebasert NEXRAD kan DOBBELE som en bakkebasert varmeapparat … .. brukt til flere formål:

—————————————————–

her er bruksområdene beskrevet for RADAR i det øvre MHz -området og GHz -området:

http://en.wikipedia.org/wiki/Radar

BandnavnFrekvensområdeBølgelengdeområdeMerknader
HF3–30 MHz10–100 mohkystradarsystemer, radarer over horisonten (OTH); ‘høy frekvens’
P<300 MHz1 m+‘P’ for ‘tidligere’, brukt retrospektivt på tidlige radarsystemer
VHF30–300 MHz1–10 mSvært lang rekkevidde, bakken trenger gjennom; ‘veldig høy frekvens’
UHF300–1000 MHz0,3–1 mSvært lang rekkevidde (f.eks. Tidlig varsling av ballistiske missiler ), penetrering av bakken, løvverk; ‘ultrahøyfrekvent’
L1–2 GHz15–30 cmLangdistanse flytrafikkontroll og overvåking ; ‘L’ for ‘lenge’
S2–4 GHz7,5–15 cmModerat rekkeviddeovervåking, Terminal flytrafikkontroll, langtrekkende vær, marin radar; ‘S’ for ‘kort’
C4–8 GHz3,75–7,5 cmSatellitt -transpondere; et kompromiss (derav ‘C’) mellom X- og S -bånd; vær; langdistanse sporing
X8–12 GHz2,5–3,75 cmMissilstyring , marin radar , vær, kartlegging i middels oppløsning og bakkeovervåking; i USA brukes det smale området 10,525 GHz ± 25 MHz til flyplassradar ; sporing av kort rekkevidde. Navngitt X -bånd fordi frekvensen var en hemmelighet under andre verdenskrig.
u12–18 GHz1,67–2,5 cmhøy oppløsning
K18–24 GHz1,11–1,67 cmfra tysk kurz , som betyr ‘kort’; begrenset bruk på grunn av absorpsjon av vanndamp , så K u og K a ble i stedet brukt til overvåking. K-band brukes til å oppdage skyer av meteorologer, og av politiet for å oppdage bilister som kjører for fort. K-bånds radarpistoler opererer ved 24.150 ± 0.100 GHz.
a24–40 GHz0,75–1,11 cmkartlegging, kort rekkevidde, flyplassovervåking; frekvens like over K -båndet (derav ‘a’) Fotoradar, som brukes til å utløse kameraer som tar bilder av bilskilt til biler som kjører rødt lys, opererer på 34.300 ± 0.100 GHz.
mm40–300 GHz7,5 mm – 1 mmmillimeterbånd , delt inn som nedenfor. Frekvensområdene avhenger av bølgelederstørrelsen. Flere bokstaver er tilordnet disse båndene av forskjellige grupper. Disse er fra Baytron, et nå nedlagt selskap som laget testutstyr.
V40–75 GHz4,0–7,5 mmAbsorberes sterkt av atmosfærisk oksygen, som resonerer ved 60 GHz.
W75–110 GHz2,7–4,0 mmbrukes som en visuell sensor for eksperimentelle autonome kjøretøyer, høyoppløselig meteorologisk observasjon og bildebehandling.
UWB1,6–10,5 GHz18,75 cm – 2,8 cmbrukes til radar og bildebehandling gjennom veggen.

————————————————-animert GIF av en typisk høyfrekvent blits (sirkelfeier / HAARP-ring) .. noen dager etter at dette dukket opp-7-10 tommer regn avsluttet tørken i dette området:

Oppsummert, bakkebaserte stasjoner, NEXRAD RADARS kan doble som bakkebaserte “AIM -generatorer”. Også pulser fra NEXRAD RADARS kan matche frekvenser sendt fra anlegg som HAARP.

Uansett, enten det gjelder oppvarming av området over bakken, eller om det brukes til å etterligne et HAARP -type signal inn i ionosfæren – vi ser blinkene på RADAR når signalene blinker gjennom radiospekteret … signalet går fra 0,0 til flere GHz – og hvor som helst i mellom.

Det ser ut til at NEXRAD er dobbeltrom som mikrobølgeovner og ATMOSFERISKE speilgeneratorer … i henhold til funnene ovenfor. MHz- og GHz -funksjonene stemmer faktisk overens.

————————————————-

—————————

Legg igjen en kommentar