Presseinvitasjon: Endelig rapport fra «Norge mot 2025»-utvalget

Pressemelding | Dato: 22.03.2021| Nr: 17/2021

Torsdag 25. mars mottar finansminister Jan Tore Sanner (H) den endelige rapporten fra ekspertutvalget «Norge mot 2025». I den forbindelse inviterer vi til pressekonferanse.

Sted: Marmorhallen, Kongens gate 20

Tid: 25. mars kl. 10:00. Oppmøte senest kl. 09:45

Bakgrunn:

Regjeringen satte i mai 2020 ned et utvalg som skulle vurdere hvordan konsekvenser av virusutbruddet, utviklingen i internasjonal økonomi, smitteverntiltakene og de økonomiske mottiltakene vil påvirke utviklingen i norsk økonomi frem mot 2025. Utvalget leverte første delrapport i oktober 2020 og andre delrapport i februar 2021.

Utvalget har vært ledet av Jon Gunnar Pedersen.

Praktisk informasjon:

Påmelding til presse@fin.dep.no innen 25. mars klokken 08:30.

Vi har et begrenset antall plasser og ber hver redaksjon om å holde antall deltagere på et minimum. Ved stor pågang kan det bli aktuelt å be presse om å følge pressekonferansen digitalt. Se Folkehelseinstituttets nettsider for mer informasjon om smittevern.

Presse som ikke har anledning til å møte, eller som ikke ønsker å komme på grunn av smittefare, kan sende spørsmål til presse@fin.dep.no. Skriv “PK Norge mot 2025” i emnefeltet. Spørsmålene må være sendt innen kl. 09:15. Avsenderadressen må være registrert hos et mediehus, eller det må oppgis frilansoppdrag. Vi kan dessverre ikke garantere at alle spørsmålene blir stilt i pressekonferansen.

Pressekonferansen blir filmet av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og kan følges direkte på regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende pressekonferansen direkte. DSS kan kontaktes på telefon 22 24 88 45 eller e-post dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider kan bruke følgende embed-kode:

<div id=’wowza_player’></div><script id=’player_embed’ src=’//player.cloud.wowza.com/hosted/shpfvryz/wowza.js’ type=’text/javascript’></script>

Pressekontakt for finansministeren er kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen, telefon 94 05 08 86, e-post trw@fin.dep.no.

Les mer:

Finansdepartementet

TEMA

RELATERT

KONTAKT

Kommunikasjonsenheten (KOM)
E-post: kommunikasjonsenheten@fin.dep.no
Telefon: 22 24 44 11
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, Oslo

Legg igjen en kommentar