FESTUNG EUROPA?


Etter at rikstrygdeverket eller staten ikke har gitt en krone i tilskudd JFR (Northraship-Fondet), ser det dessverre ut for at våre menn sloss forgjeves, (1940) m.a.o. helt bortkastet? Nevnte fond var ment å gå til de krigsskadede i handelsflåten. Men hva skjedde, jo pengene havnet i statskassen -og er blitt skuslet bort til andre ting? Einar Gerhardsen nektet å betale pengene ut, til tross for at han lovte krigsseilerne gull og grønne skoger på Grini, høsten , august 1944. Da kom han til Norge med nazi-exskorte, waffen-SSjagerfly. Les mer her Grini44

Hadde krigsseilerne visst at dette ble resultatet etter krigsoppgjøret, så hadde de heller kjempet på tyskernes side. Fordi slik behandling (eller mangel på sådan) viser oss at de like gjerne kunne kjempet på deres side og kanskje endatil hatt det bedre -enn det helvete den norske stat påførte dem? Det er sannheten.

Som om ikke dette var nok, stod Einar Gerhardsen på Grini etter at han ankom Norge i aug. 1944, og talte varmt og lenge til fangene om hvor fint han skulle ta vare på våre krigsseilerne- og alle som hadde bidratt i kampen for et fritt Norge. Bare han ble Statsminister. Han tigget de om å stemme på ham.I historiebøkene står det at Einar Gerhardsen kom til Norge med hvite busser, altså en blank løgn!! Han hadde en exklusiv avtale med nazistene, det er sannheten!

Du leste rett! Hvordan kunne Einar Gerharsen stå å snakke politikk i Gestapos fangeleir uten å bli skutt? Det var rene selvmord å tale Norges interesser i en tysk fangeleir -som Grini. Foranledningen og beviset for at Gerhardsen kom med nazi-flyeskorte til Norge leser du her. Et tysk jagerfly ble skutt ned og en fisker (gutt) i i en båt plukket opp den tyske piloten, og berget hans liv. Piloten ønsket å gjøre gjengjeld. Da sa gutten at han hadde en bror og far som satt i fangenskap i Sachsenhousen i Tyskland, og at han ville at begge skulle få komme til Norge. De to var blitt fengslet etter at Gestapo hadde tatt de for å skjule engelske spioner i lengere tid. (Telavågsaken). Tyskeren holdt ord, men det var mange diskusjoner i Gestapo før dette gikk i orden. Gestapo ville at gutten skulle komme med et annet ønske. Men gutten stod på sitt. Men tyskerne hadde kommet i forlegenhet pga sitt storsinn da de hadde lovet seg bort, og gikk da ikke med på å slippe dem fri, men å sende dem til Norge, hvorpå de lovte at intet ondt skulle skje dem så lenge krigen varte. På det flyet som kom med de to ombord, der satt også Einar Gerhardsen og en tykkfallen jøde. Jøden var gift med datteren til en høyere tysk offiser. Denne gutten som kom med det samme flyet som Einar Gerhardsen, arbeidet sammen med Jendal Antonsen på kjøkkenet på Grini. Gutten fyrte opp i kjøkkenovnen. Faren hans ble sendt videre til Bardufoss for å arbeide for tyskerne der. Men hvem var det tyskerne viste sitt storsinn til ved å sende oss et statsminister-emne, var det ingen som visste- så det måtte sikkert ligge på et mer høyere og hemmelig plan? Men han visste at Gerhardsen var en arbeiderpartimann, og hadde vært en dyktig og energisk kommunepolitiker i Oslo- med opprykk til ordfører i Oslo mai 1940.

Mange er det i dag som venter på svaret…det ser ut til at det er like om hjørnet? Hvem sin mann var Einar Gerhardsen? Einar Gerhardsen hjalp nazistene hjem, og nektet å hjelpe krigsseilerne.

Jendal Antonsen fra Narvik har skrevet boken «Vår ukjente krigshistorie» (sitert over)-hvor du kan lese mer. Sitat: “Vi har såmenn fått to kriger å sloss med, sier våre krigshelter. Med nåtidens innvandring til Norge, ser det ut som Festung Europa likevel var den rette medisin, (JA til EU?) Og at alle har ofret seg forgjeves i kampen for å befri Norge? Dette forsterker bare og understreker våre antagelser,” sitat slutt.

I den samme EU kampen i dag har stortingspolitikerne og regjeringen stemt JA, men det norske folket stemte NEI- to ganger. Dette viser oss at det norske folk er imot innvandringen og EU medlemskapet, mens regjeringen og rikspolitikerne brenner for begge to. Det har også kommet litt lys over STALINS gjøren og laten, JFR bolsjevikene. Disse utgjorde en reell trussel mot EUROPA på den tiden. 90.000 kroners spørsmålet blir da, er det noen som tror at tyskerne faktisk la en demper på, og eller hindret bolsjevikenes planer? Slik henger det sammen, og mer om dette vil nok etterhvert sige frem. Den som lever får se. I alle fall vil ikke den norske regjerings politikk i dette- gjøre bildet noe bedre, heller tvert om. (JFR) Innvandringen. Dagens UDi Direktør skryter over seg om at vi må øke arbeidsinnvandringen til Norge. Akkurat som han var folkets talerør i denne viktige saken? Heller tvert om. For hvem er det som styrer denne UDI-“figuren” jo nettopp- bukken, sekken og han Bondevik med hornene og Bjarne Lindstrøm i Utenriksdepartementet. Videre kan man undre seg over hvorfor frimurerlogen i Oslo har en hemmelig tunnell inn til Stortinget.

Resultatet blir det samme, bare synd at så mange måtte bøte med livet unødvendig for at en statsmakt ønsker å tvinge frem sin (i folket uønskede) politikk. Igjen viser dette oss at for partiets mål skal oppfylles -må omså mange dø -bare politikken og partiet lever videre etter sine ekstreme ønsker hvor partiet ikke kjenner menneskelige følelser.
Og hvor de samme politikerne blir som lansdssvikerne av 1940-45. Einar Gerhardsen tok på seg et meget alvorlig ansvar da han slapp løs nazistene som var dømt til lange fengselsstraffer for landsforræderi, hvorpå han gav disse landsforræderne toppjobber i departementene. Ni mnd etter at de var dømt slapp de ut i friheten.
Mens krigsseilerne som han lovte gull og grønne skoger ikke fikk fem flate øre-. Og merk dere dette, EU er det NYE DDR, altså ennu flere russefanger nå- enn noen gang før.

I bøkene til Erik Rudstrøm
kan du lese om Einar Gerhardsen, hvor han slapp langtids dømte landsforrædere ut av fengslene til toppstillinger i departementene etter at Quisling var skutt. Ved at disse nazistene kom inn i departementene, så var det et regelrett landsforræderi utført mot land og folk. Frimureriet var også bak atombomben og den kjemiske krigen i Vietnam. Kampen om narkotikainntekter. ICC international domstol.

I bind ll kan du på lese om: Frimurere fronter viktige Begivenheter.
Første KAPITTEL:

1. USAs statsforfatning.
2. Et fascistisk maktapparat
3. Sisionistisk terror i USA
4. USA etteretning
5. Nazisme og Frimureri
6. Frimurere og CIA i Italia
7. 9/11-2001
8. Det nye Nato, generalenes kupp

Andre KAPITTEL:
De skjulte sammenslutninger.

Tredje kapittel omtaler AP, Arbeiderpartiet styres etter Sions Vises Protokoller.


Disse bøkene kan du få hos Norelco as, Youngstorget 0122 Oslo.

Isbn 82-99-6635-0-4 (kpl)

Nå er rollene byttet om. Nå gjenstår å se om disse får fortsette med sitt svik mot vårt fedreland, JFR Grunnloven, som sier at nordmenn skal lage lover for Norge.

Oddvar Nordli har sagt at den politikk som ikke lytter til grasrota -selv er med på å skrinlegge sin eksistens. Videre sa Oddvar Nordli i 1971, sitat: “Fremmedarbeidere må ikke bli vårt ekspansjonsgrunnlag!”, sitat slutt.

Til sammenlikning sa den pakistanske lederen Aslan Ashan i VG 14. juli 1994, sitat:” Et innvandrerbarn som går på skole i Tyrkia eller Pakistan, har like mye rett til barnetrygd fra NORGE, som en millionærsønn fra Holmenkollåsen”, sitat slutt- mener den pakistanske lederen i Norge.

Konklusjonen her i løpet av de 25 år som har gått, er at du ikke har lov til å mene noe før det er for sent.

Hvor ble northrashipfondet av?

BMO


Inge Brekke var med på å senke Scarnhorst Han sier at han heller ville vurdert å kjempe på tyskernes side under krigen.

Angrepet på Bergen Festning


Les eller skriv i gjesteboken.


Debattforum

Se hva Arbeiderpartiregjeringen gjorde med Synnøve.Fedrelandet BmOnline,16.11.1998

BmOnline dokumentoversikt
HMKongen av Norge.
Folkeaksjonen mot EU medlemskap
Den gamle gjesteboken på SOl, som ble slettet.
OSLO volden øker.
Kriminelle innvandrere, ut med dem!
SULITJELMA BERGVERK, en styrt nedleggelse.
Sosialistenes 10 bud om moral: RV,SV,AkP,AuF,AP, LO
AP har skapt enda større skille ved å særbehandle innvandrerne!!
Brevet til statsminister Gro H. Brundtland. Les det utrolige fattige svaret fra Gro!

Legg igjen en kommentar