De kriminelle gir seg IKKE!

Høring – forslag om å forlenge varigheten av straffegjennomføringsloven kapittel 3 A (straffegjennomføring under utbrudd av en allmennefarlig smittsom sykdom). BLIR DETTE GODKJENT ER LØPET KJØRT!!! Høring | Dato: 16.07.2021 Straffegjennomføringsloven kapittel 3...