Norske historikere blir tvunget til å skrive helt om norsk historie siden mellomkrigstiden. v/ Norulv Øvrebotten 02.11 2021.

De har alle lagt til grunn at regjeringen i Oslo og London under krigen og den tyske okkupasjonen var lovlig og ekte. Dette er nå bevist med 100 % sikkerhet ikke var tilfelle. Regjeringen Johan Nygaardsvold fra Arbeiderpartiet hadde med nå avslørte kommunistiske teknikker innen bedrag, sammen med Stortinget, forlenget egen funksjonstid i 1938 ved å forlenge stortingperioden med ett år utover fullmakten fra valget i 1936. For deretter å avlyse lovpålagt valg til nasjonalforsamlingen i 1939 og styre videre fra 10. januar 1940 på grunnlag av en fabrikkert illusjon. Ingen kan kan velge seg selv. Heller ikke indirekte på denne måten. De som mener det og skal forsvare dette enorme landssviket med ditto store katastrofale følger, må også mene at dagens storting og regjering når som helst kan forlenge egen styring av landet med femti år om så er, uten å holde valg og innhente fullmakt fra folket.Sannheten er at hele styringsgrunnlaget i Norge har vært bånn falskt etter det fordekte statskuppet østfra med virkning fra 10. januar 1940 og fram til i dag.

Regjeringen Jonas Gahr Støre og dagens storting har ikke noe mer sant grunnlag for å styre Norge enn regjeringen Johan Nygaardsvold og Stortinget som ble valgt for tre år i 1936 og ikke en dag mer. Alt er fortsatt falskt i Norge i november 2021 som følge av Kremls fordekte og smarte statskupp i mellomkrigstiden, og bare følgene er som før virkelige. Da tyskerne invaderte og okkuperte Norge 9. april 1940, var Josef Stalin og Adolf Hitler allierte. Med andre ord var kuppregjeringen Johan Nygaardsvold som skulle forsvare Norge, men ikke gjorde det, indirekte alliert med den nazistiske angriperen. Dette forholdet forklarer alt. Fram til i dag. Snart 82 år etterpå. Ikke en eneste norsk historiker, journalist eller forfatter har klart å fortelle sannheten i løpet av alle disse årene. Alt har vært basert på en stor løgn i bunn av fortellingene. Ingen kan bevise at regjeringen Johan Nygaarsvold og Stortinget var sanne og lovlige etter 10. januar 1940. Det er komplett umulig. Hvem som helst kan prøve. Dette landsforræderiet med alle sine konsekvenser i krig, okkupasjon og fred gjennom over åtti år er den desidert største forbrytelsen i Norge noensinne. Ingen andre er i nærheten.En grunnlovsendring på falskt grunnlag fra 1938 som er en del av et statskupp og landssvik, er ikke gyldig. Å velge et storting for fire år i stedet for tre år finnes det ikke noe sant grunnlag for å gjøre, uansett omstendigheter. Heller ikke i 2021. Ergo er dagens nasjonalforsamling og regjering også valgt på falskt grunnlag og kan dermed heller ikke fatte lovlige og bindende vedtak og gjøre beslutninger av noe slag. Intet brudd med fortiden er skjedd.

https://www.regjeringen.no/no/dep/smk/ansvarsomrader/forloperne/1905-1945/1940-En-splintret-stat/id759079/?fbclid=IwAR0tNEOdlFH_rEnwxstMxv4cigoqZMsarsqmxjfvO2bvwFyOthq_1nf3ilQ

REGJERINGEN.NO1940: En splintret statI krigsårene 1940-1945 var styringen av Norge splintret: regjeringen Nygaardsvolds eksildepartementer i London med kontorer også i Stockholm, departementene under nazistisk styre i Oslo, den tyske sentralforvaltningen i Oslo.

Legg igjen en kommentar