EØS-midlene: 64 millioner ekstra til sivilt samfunn i Polen…Norge øker støtten til frivillige organisasjoner i Polen. Målet er blant annet å fremme demokratiske verdier, likestilling og sikre rettigheter for sårbare grupper…ja hva synes folket?

Pressemelding | Dato: 09.07.2021 Norge øker støtten til frivillige organisasjoner i Polen. Målet er blant annet å fremme demokratiske verdier, likestilling og sikre rettigheter for sårbare grupper. – Et mangfoldig og sterkt sivilt...

OM ÅRETS STORTINGSVALG OG POLITISK KORREKTHET!

6 kommentarerPosted on09.07.2021 kl. 20:34https://www.facebook.com/v3.2/plugins/share_button.php?app_id=2173700469537245&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df5c5effb19cd24%26domain%3Dbunnytrash.blogg.no%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fbunnytrash.blogg.no%252Ff1c57e04546fb14%26relation%3Dparent.parent&container_width=916&href=https%3A%2F%2Fbunnytrash.blogg.no%2Fom-arets-stortingsvalg-og-politisk-korrekthet.html&layout=button_count&locale=nb_NO&mobile_iframe=true&sdk=joey&size=small Årets stortingsvalg og partipolitisk korrekthet. Bilde kilde: Bunnytrash.no «Stortingsvalget for kommende 4 års periode er under oppseiling. Ja i september avgjøres det om hvem som skal styre landet....

ENDA MER EU!!!!

Store endringer i landvurderingen – flere land blir grønne Nyhet | Dato: 02.07.2021 Fra 5. juli vil de norske innreiserestriksjonene og karantenereglene ta utgangspunkt i de samme terskelverdiene som i EU. Regjeringen har...