Grønlandsisen smelter mer når det er overskyet

 12 januar 2016

Snakker forskere om overflyvinger av bla araberflyene til USA`?

Skyer spiller en større rolle i smeltingen av Grønlandsisen enn tidligere antatt. Sammenlignet med klar himmel, øker skyer avrenningen av smeltevannet med en tredjedel. Det er funnene i en internasjonal studie som ble koordinert av KU Leuven og publisert i Nature Communications.

+Skyer over innlandsisen på Grønland øker temperaturen, noe som gir ekstra smeltevann – en tredjedel mer enn klar himmel. | © Utrecht University – Jan LenaertsGrønlands isdekke er den nest største ismassen i verden – den største er . Innlandsisen mister masse i høy hastighet og bidrar i økende grad til havnivåstigningen på planeten vår. Skyenes rolle i dette tapet av snø og is har aldri blitt beregnet før, og kan heller ikke utledes fra teoretiske klimamodeller. I mangel på observasjoner er de ulike modellene ikke enige om viktigheten av skyer over innlandsisen.”Skyer har alltid flere effekter”, hovedforfatter 

Kristof Van Tricht fra Institutt for jord- og miljøvitenskap forklarer. «På den ene siden bidrar de til å tilføre masse til isdekket når det snør. På den annen side har de en indirekte effekt på isdekket også: de har innvirkning på temperaturen, og snø og is reagerer på disse endringene ved å smelte og fryse igjen. Det fungerer begge veier. Skyer blokkerer sollyset, noe som senker temperaturen. Samtidig danner de et teppe som holder overflaten varm, spesielt om natten. I denne studien undersøker vi nettoresultatet av disse to indirekte effektene på hele Grønlandsisen.»Forskerne brukte spesifikke satellittobservasjoner for å oppdage skyer over Grønlandsisen fra 2007 til 2010. De sammenlignet resultatene med bakkebaserte observasjoner. Forskerne kombinerte disse observasjonene med snømodellsimuleringer og klimamodelldata for å kartlegge nettoeffekten av skyer.«Over hele Grønlands innlandsis øker skyer temperaturen, noe som utløser ytterligere avrenning av smeltevann: 56 milliarder tonn per år – en tredjedel mer enn klar himmel. I motsetning til hva du forventer, er denne effekten ikke så mye synlig under smelteprosessen på dagtid, men i løpet av den påfølgende natten. En snøsekk er som en frossen svamp som smelter i løpet av dagen. Om natten gjør klar himmel at store mengder smeltevann i svampen fryser på nytt. Når himmelen er overskyet, derimot, forblir temperaturen for høy og bare noe av vannet fryser igjen. Som et resultat blir svampen mettet raskere og overflødig smeltevann renner bort.”Studien fremhever behovet for nøyaktige skyrepresentasjoner i klimamodeller som tar sikte på å estimere mengden smeltevann. “Med i bakhodet, og de katastrofale konsekvensene av en global havnivåstigning, må vi forstå disse prosessene for å lage mer pålitelige anslag for fremtiden. Skyer er viktigere for det formålet enn vi pleide å tro.”

Full tekstStudien “Clouds enhance Greenland is sheet meltwater runoff” ble publisert i open access journal 

Naturkommunikasjon (

www.nature.com/ncomms/2016/160112/ncomms10266/full/ncomms10266.html). 

Mer informasjonKristof Van Tricht forbereder en doktorgrad i geografi under veiledning av professor Nicole van Lipzig, Stef Lhermitte og Irina Gorodetskaya fra KU Leuven Institutt for jord- og miljøvitenskap.


Ilse Frederickx, Katrien Bollen

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.