Er du fortsatt skeptisk? Nå er forskerne 99,9 prosent enige

EKSTREMVÆR: Flere biler står under vann i Brooklyn i New York etter at området ble rammet av ekstremvær i september måned.
EKSTREMVÆR: Flere biler står under vann i Brooklyn i New York etter at området ble rammet av ekstremvær i september måned. Foto: Craig Ruttle (AP)

– Det vil alltid finnes noen unntak og avvik, og til og med gale vitenskapsmenn, sier klimaforsker.Åpne deleknapper for artikkelenÅpne deleknapper for artikkelen

20.10.21 19:36 21.10.21 13:20Profilbilde av Thomas Paust

Thomas PaustTips meghttps://spkt.io/e/2851915

Forskere ved Cornell University i New York har trålet gjennom 90.000 klimarelaterte studier. Konklusjonen i studien er at det er 99,9 prosent vitenskapelig konsensus om at klimaendringene er menneskeskapte.

Dermed er det like stor vitenskapelig enighet om menneskeskapte klimaendringer som det er vitenskapelig konsensus om evolusjon og platetektonikk (geologisk vitenskap om jordskorpens bevegelser), ifølge forskerne bak den nye studien.

Studien slippes bare halvannen uke før verdens ledere samles til FNs klimatoppmøte i Glasgow i november.

– Det forbauser meg ikke at det er nesten fullstendig konsensus om årsaken til global oppvarming. Det er enkelte spørsmål hvor det fortsatt er en del diskusjoner, men hovedbildet er at det stort sett er enighet. Dette er ganske mange studier, og det vil alltid finnes noen unntak og avvik, og til og med gale vitenskapsmenn, sier klima- og seniorforsker ved avdeling for modell- og klimaanalyse ved Meteorologisk institutt, Rasmus Benestad, til Nettavisen.

Les også: Verst tenkelig scenario: – Vi vet ærlig talt ikke hva konsekvensene vil være for Norge

– Det er grundig kvalitetskontroll på det som publiseres i vitenskapelige artikler, og sjekkes av fagfeller om det er validitet. Derfor blir nok mesteparten av forskningen til gale vitenskapsmenn luket ut. Jeg var selv med på å analysere 38 studier som gikk imot vitenskapelig konsensus rundt klimaendringer, sier Benestad og viser til studien «Science audiences, misinformation, and fake news».

– Vi etterprøvde og gikk hver eneste studie etter sømmene, og det var gjort feil i alle sammen. Enten hadde de utelatt relevant informasjon eller konkludert på feil grunnlag og misforståelser. Det finnes fortsatt noen som ikke tror på evolusjonen og tror at jorden ikke er rund, sier han.

Les også: Vladimir Putin dropper klimatoppmøtet i Glasgowhttps://www.opinionstage.com/polls/2790780/poll?sembed=1&wid=/polls/2790780-0

Fra 97 til 99,9 prosent på få år

En tidligere studie fra 2013 påviste at det var 97 prosent vitenskapelig konsensus om menneskeskapte klimaendringer. Funnene i studien var den gang basert på en gjennomgang av publiserte klimarelaterte studier i perioden 1991 til 2012. Den lille andelen skeptiske forskere har dermed blitt redusert ytterligere siden forrige gjennomgang. Den nye studien har gjennomgått studier som er publisert i tidsperioden 2012 til 2020.

Den nye studien, som ble publisert i Environmental Research Letters på tirsdag denne uken, er gjennomført i to faser. I første omgang gikk forskerne gjennom 3000 tilfeldig utvalgte klimarelaterte studier, og fant bare en håndfull studier som var skeptiske til menneskeskapte klimaendringer.

Deretter gjorde forskerne kategoriserte søk på hele databasen bestående av 88,125 studier. Forskerne søkte på typiske klimaskeptiske nøkkelord som «naturlig syklus» og «kosmisk stråling».

Les også: Ap og Sp lover fortsatt oljeleting

Søkene ga resultater på 1000 studier, og etter nærmere gjennomgang av disse, var det bare 28 studier som viste seg å være skeptiske til menneskeskapte klimaendringer.

De 28 studiene var publisert i små vitenskapelige publikasjoner.

«Med viten om at minst 31 (inkludert de tre studiene som ble funnet i det tilfeldige utvalget) av hele databasen på 88.125 studier var skeptiske, kan vi slå fast at konsensus om menneskeskapte klimaendringer er på det meste 99,966 prosent,» konkluderer studien.

Rasmus Benestad er seniorforsker ved avdeling for modell- og klimaanalyse ved Meteorologisk institutt.
EKSPERT PÅ KLIMA OG VÆR: Rasmus Benestad er seniorforsker ved avdeling for modell- og klimaanalyse ved Meteorologisk institutt. Foto: Meteorologisk Institutt

Overbeviste klimafornektere

Studien viser også at det er manglende forståelse i allmennheten om at det er såpass stor vitenskapelig konsensus om at klimaendringer er menneskeskapte. Og det gjelder spesielt for USA, hvor en Pew Research-studie fra 2016 avdekket at kun 27 prosent av den voksne befolkningen trodde at «nesten alle» forskere var enige om menneskeskapte klimaendringer, skriver The Guardian.

– Hva er grunnen til at enkelte fortsatt er overbevist om at klimaendringer ikke er menneskeskapte, til tross for at den vitenskapelige konsensusen tilsier det motsatte, Benestad?

– Det er et godt spørsmål, og jeg har noen tanker om det. En ting er at det er litt avstand mellom oss forskere og resten av samfunnet. Og hvis man ikke kjenner noen forskere, kan det oppstå en «oss og dem»-mentalitet. I tillegg kan det være at forskere er litt dårlige på å forklare ting, at vi bruker et språk som ikke er naturlig og at vi kommuniserer på en vanskelig måte. I tillegg er det en viss kampanje som prøver å svekke troverdigheten til klimaforskere. BBC-filmen «The Trick» tar opp denne problemstillingen, sier han.

Les også: Næringstopper med apokalyptisk advarsel: – Kan ikke drive business på en død planet

– Det har vært en del bevisste kampanjer som ligner litt på tobakksindustriens forsøk på å undergrave vitenskapen. Også er det enkelte eldre folk som har hørt ting i fortiden, og det man har lært som ung kan være vanskelig å riste av seg. Så det er nok mange årsaker til dette, sier Benestad.

– Dilemma for Facebook og Twitter

Til tross for den store vitenskapelige enigheten om menneskeskapte klimaendringer, er det fortsatt sosiale medier-plattformer som promoterer skeptiske synspunkter på menneskeskapte klimaendringer.

– Dette er et dilemma for Facebook og Twitter. Dette ligner mye på desinformasjonen om vaksiner. Begge mangler vitenskapelig hold og begge har en destruktiv innvirkning på samfunnet. Sosiale medier som tillater spredning av villedende informasjon om klima, er nødt til å revurdere sine algoritmer og retningslinjer, eller bli tvunget til å gjøre det av myndighetene, sier hovedforfatter bak studien, Mark Lynas, i en uttalelse.

Legg igjen en kommentar