Regjeringens klimapolitikk er ren løgn, da den er tuftet på Paris-avtalen som de fleste av verdens seriøse forskere har tilbakevist at CO² er temperatur-drivende.

Det som skremmer meg er at de fleste av stortingets representanter ikke tar innover seg sannheten at CO² ikke er temperatur-drivende, men helt nødvendig for at vi kan leve normalt. Hvorfor føres en klimapolitikk på ren løgn som ødelegger landes ressurser?

Innlegg kopiert!

Knut Harald Kloster Bjørge❤???????? Den desidert største politisk miljø- og natur skandale er allerede et faktum i norsk historie, samtidig som det lokale demokratiet er alvorlig truet, og mye verre kan det faktisk bli. Frøya, Haramsøya, Stadt, Smøla, Øy fjellet, Lista er kun noen få eksempler på berørte naturområder og lokal samfunn som har fått sine hjem og nær områder ødelagt. Miljø- og natur ødeleggelsene knyttet til utbygging av vindkraft industrianlegg er det først og fremst Erna, Bru og Rotevatn og et dysfunksjonelt NVE som må stå som hovedansvarlige for da de alle har sterkt medvirket til det aller største offentlige “overgrepet” mot norske lokalsamfunn og norsk verneverdig natur i moderne tid.????????❤ De har ofret lokalsamfunns lykke og satt Tysklands feilslåtte “grønne” satsning og EU,s energiinteresser og desperate jakt på mer energi, foran det norske samfunnets ve og vel. Med endringer i energiloven har myndighetene med et pennestrøk fjernet absolutt alt rettsvern til norsk natur og lokaldemokratiets muligheter til å si nei. Erna med støtte av Støre har valgt en konfronterende strategi uten å hensyn til natur faglig forskning og 20 års erfaringer og negative konsekvenser fra vindkraftindustri i Europa og andre steder i verden, heller ikke til berørte lokal samfunnenes sterke protester, eller til kjent kunnskap om masse død for fuglearter og insekter.????????❤ Erna, Bru & Rotevatn med støtte fra flere på Stortinget har de siste årene på en brutal måte presset igjennom en fullstendig feilslått og kontraproduktiv energi og vindkraftpolitikk, som har ødelagt og fortsatt river i stykker mange lokalsamfunn, deres hjem og deres lokalnatur med alvorlige statlige makt- og miljømisbruk, noe som har opprørt så mange mennesker i Norge at en kraftig grasrot motmobilisering av ulike natur og motvindmiljøer har organisert seg rundt omkring i hele Norge. Staten er ikke lenger en natur og miljøbeskytter, de er de som nå står for de aller verste overgrepene.????????❤ De som har stått bak disse katastrofale ødeleggelsene vil trolig bli husket med stor frustrasjon og harme av svært mange til evig tid. Og verre vil det bli når EU med Acer og Northconnect vil kreve Norge for mer tilgang til norske energiressurser og når norske vindkraftpolitikere får flertall får å realisere sine planer om mer elektrifisering og utbygging av vindkraft til lands eller vanns. Når de neste generasjoner får jobben med å gravlegge 10 000,vis av enorme vindkraftturbiner etter at deres levetid går ut om 15-20 år, og etter å ha gjort enorme irreversible naturskader til astronomiske samfunnskostnader, vil de spørre seg hvordan et så vanvittig dårlig politisk håndtverk og sviktende dømmekraft overhodet var mulig, til tross for alle advarsler og protester de mottok i forkant. Inkompetanse hos politikere/NVE innen energi og klima og lett påvirket av offensive vindkraftlobbyister, negative konsekvenser av endringer i energipolitikken ogi energiloven, profittmotivert kommersialisering og EU tilpasning av hele det norske energimarkedet (Acer og NorthConnect) og dermed fritt frem for hele Europa til å “suge margen” ut av Norge til det er tomt, vanvittig politisk og NVE uansvarlig økonomisk subsidiering av energimarginale og feilplasserte vindkraftprosjekter gunstig kun for meget profit motiverte vindkraftprofitører, samtidig en katastrofe for mange norske poltisk “overkjørte” lokalsamfunn, meget, meget svakt og likegyldig politisk OED lederskap overfor NVE og deres helt uforståelige “miljøkriminelle” konsesjonsbehandlinger, globalistisk tankesett og manglende politisk selvtillit hos Erna og qo til å finne egne norske løsninger overfor EU og andre aktører på den internasjonale arena, kan være noen av svarene.❤???????? Når politikere slutter å lytte til folk, er det på tide å bytte dem ut. Slik lyder Astrid Lindgrens kloke omtale av makt arrogante politikere, som har glemt at de er valgt av folket, at de er til for folket og at de er ment til å beskytte folket, og ikke skade folket og deres hjem og lokale natur som betyr mye for dem.❤???????? Ordtaket “verden lar seg bedra” synes å passe godt til hvordan dagens norske politikere som Erna & Støre og andre globalistiske politikere rett og slett fører store deler av det norske folk bak lyset, under radaren, rett inn i en EU avhengighet og et overnasjonalt styre eller at de forsøker å skremme befolkningen inn i noe de kaller det “grønne skiftet”, men som i realiteten hverken er “grønt” eller et bærekraftig skifte for den saks skyld. Det triste er at Erna og Støre trolig ikke har forstått at de forlengst har mistet absolutt all form for troverdighet, da det er vindkraftprofitørene og EUs interesser de ivaretar, det er deres ærend de løper hver gang de forfekter nødvendigheten om vindkraft, elektrifisering og CO2 fangst, og som de sløser 1000,vis av mrd non-stop fra den norske fellekassen for “keiserens nye meningsløse og ikke bærekraftige grønne klær”,❤???????? Som et førerløst “runaway train” lar Norge seg styre av en gruppe globalitiske EU politikere som har satt EUs energipolitikk foran hva som er beste løsninger for Norge, sammen med en ikke kunnskapsdrevet, “dogmatisk” og radikalisert klimabevegelse samt meget, meget grådige klimaprofitører, som jager statlig subsidiert garantert profit i bytte mot “grønnbrune” løsninger med absolutt marginal energieffekt.❤???????? Uten forbehold lover de alle “gull og “grønne” skoger, samtidig som de krisemaksimerer, alle med forskjellig agenda, enten det er nye valgstemmer, økonomisk støtte eller profit/utbytte. Ved hjelp av “katastrofe budskap”, uredelig markedsføring og en moraliserende pekefinger skapes en påtvunget klimafrykt og en dårlig samvittighet som utnyttes for alt hva det er verdt for å overbevise befolkningen om at deres “Keiserens Nye “Grønne” Kostbare Klær ” løsninger (Paris avtale/Acer/Vindkraft/ CO2/Elektrifisering) er det som må til for å redde Norge og resten av verden fra en “menneskapt” global oppvarming, og en nær forestående undergang, til tross for at de lærdes strides om det er tilfelle.❤???????? Politiske kostbare og destruktive “grønnbrune” løsninger på premissene til en radikal klimabevegelse og grådige klimaprofitører uten forankring i seriøs forskning, uten viten om kostnad, uten analyse av konsekvenser, uten vilje til selvkritikk ved åpenbare påviste feilvurderinger og derfor helt uten troverdighet.❤???????? Når ikke norske politikere vil lære av 20 års mislykket satsning på vindkraftindustri som har skapt store energikriser i Tyskland, Canada, Storbritannia, USA, Sverige og Danmark er det ikke vanskelig å forstå at globalistene Erna, Bru og Rotevatn har en skjult agenda som ikke tåler dagens lys. Tanken om vindkraft som en grønn fornybar stabil bærekraftig energi er så naiv og katastrofal at det er flaut og provoserende å høre Erna, Bru og Rotevatn snakke om det som om det skal redde Norge fra en påstått fremtidig energikrise. Det eneste de oppnår er manglende respekt og mistillit til deres dårlige politiske arbeid.

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.