Hvordan lager man “snø” (kaldt vær).

Jeg skal prøve å forklare hvordan man klarer å “lage” snø”…mao de snøen som vi i de senere årene har falt ned på jorda. Som jeg har nevnt flere ganger så er den snøen som vi har hatt de senere årene har manglet snøkrystaller. Snøkrystaller (naturlig lagd) er laget naturlig av vann og oppnåd temperatur(dvs at det er trykket som bestemmer om det blir snø). Meterologene bruker ord som høytrykk og lavtrykk.

Hvordan “lages” den “snøen” vi har hatt de senere årene(uten krystaller).

De flyene som driver med spraying(for å få snø/kaldt vær) har innstallert tanker med flytende CO2 som slippes ut gjennom rør der dyser er plassert gjerne under vingene mellom motor og vinge eller at den føres i rør ut mot turbovifta(går utenom motoren). For å få til “snø” må flyene legge seg på en høyde slik at CO2 går over til fast form(dvs “snø” og da i en høyde der kulden er -32* C.

US Military (air service) startet allerede i 1923 med forskning med bruk av tørris. I 1932 var testutstyret i fly klart for bruk. I årene 1932-1957 var en periode da dette ble benyttet i mindre skala.

Operasjon Cirrus perioden 1948-1957 benyttet US Military 90 mill tonn tørris da med The Government sin velsignelse.

Operasjon Cumulus i perioden 1949-1955 ble utvidet med ytterlige eksperimenter med å “lage skyer”

Kommer tilbake til flere Operasjoner som kunne påvirke været.

Til dette benyttes såkalte VIP fly som kan nå opp til 45000ft dvs ca 13-14000 m. US Military, Russland og Kina har drevet med dette siden tidlig 50 tallet. Denne måten ble brukt over Texas ifjor samt over diverse ørkenområder nå i år. Man opplevde også denne “snøen” i Spania med påfølgende “snøstormer”. Dette har også blitt brukt i Afghanistan og Syria. OG HVEM stod for det der? Jo US Military.

Her i Norge ser man tydelig at de har benyttet flytende CO2 over spesiellt N Norge i senere tid og det ligger fortsatt mye snø i høyere strøk faktisk i hele landet. En annen ting som man kan legge merke til at når den “snøen” tiner så vil vannet få en brun farge og det er et bevis på at de har sprayet flyveaske (Coal ash som jeg skal komme tilbake til. Dette vannet får tilsatt giftstoffer som gjør at det blir mangel på O2(oksygen) og som gjør vannet surt, Disse stoffene inneholder svovel som går over til syre når det blandes med vann. Den kjemiske Formelen blir da: SO2+H2O= H2SO4.

Det som blir spennende å se når det nærmer seg sommer. Her er 2 typer vær man vil få: Kaldt eller veldig varmt med tørke.

Man må også legge til at det finnes andre mixturer som jeg kommer tilbake til. Bla de stoffene som er i fuel for turboengines. JetA-1 og JP8.

Ellers kan man rette en stor takk til Jens Stoltenberg som fikk satt i gang denne sprayingen for alvor her i Norge i 2009 med det formål å dimme for sola samt å få igjennom “DET GRØNNE SKIFTE” samt å forberede til å underskrive PARISAVTALEN. Som takk for hjelpen klarte Obama og Merkel fikk Jensemann stillingen som NATOS generalsekretær. Mer om dette senere.

RED.

Legg igjen en kommentar