Vaksiner Stoltenberg

Posted on 

fhi

Hentet fra:

http://altnett.ning.com/group/vaksinasjon/forum/topics/vaksiner-stoltenberg

Les under om hvordan Rockefellerfamilien og Stoltenbergfamilien samarbeider for å promotere vaksiner på den norske befolkningen via Folkehelseinstituttet (som ikke er en statlig institusjon, men en institusjon sponset av Rockefellerimperiet og hvor Camilla Stoltenberg, Jens Stoltenbergs søster, arbeider som assisterende direktør. Når man ser denne koblingen så er det ikke vanskelig å skjønne at Arbeiderpartiet kommer med utspill som dette ‘Ap vil at Norge skal vaksinere verdens barn – Ap-leder Jens Stoltenberg bønnfaller statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) om å ta sluttregningen på 10 milliarder kroner for å vaksinere nesten alle verdens barn.(Aftenposten)‘ …

Qui Bono?

Følgende er hentet fra Rolf Kenneth Myhres side hvor han har skrevet en bokomtale fra boken Sov, Mitt Lille Norge, hele bokomtalen med linker finner du her:

http://www.rolfkenneth.no/NWO_review_Ertresvaag-2008.html

Vaksineringsbløffen med Stoltenberg-familien som ambassadører og profitører. De færreste er klar over at selve vaksinasjonsparadigmet nå synes å henge i en tynn tråd, og holdes kunstig i live ved fusk, feiltolkning av data og systematisk ignorering av uønskede effekter. God dokumentasjon av dette finner man i Rolf Erik Hanssens bok Vaksinasjon: hva er sannheten om vaksiner? (2006) og i online-artikkelen til Jon Rappoport, Vaccine dangers and ivested interests (2006). Én konspirasjon er hemmeligholdelsen av at vaksiner ikke virker etter den idé de er basert på, og nå misbrukes kun for profittens skyld; en helt annen konspirasjon er evidens på at NWO-kabalen via helsemyndighetene synes å bruke vaksinering til flere formål som bl.a. befolkningskontroll (ved at vaksinen enten steriliserer personen eller svekker immunforsvaret) og diverse biologiske eksperimenter. Som grunnlagsdokumentasjon kan her nevnes Gary Matsumotos bok Vaccine A: The covert government experiment tha… (2004) samt diverse blogg-artikler om vaksinen mot Human Papilloma Virus (HPV) som skal forårsake livmorhalskreft (to artikler fra Kjeld Heising: 241007081007).

De færreste kjenner til hvilket intimt samrøre det er mellom Rockefeller FoundationNasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) og Stoltenberg-familien. De tre arbeider til de grader for hverandre at det blir spennende å se om dette tåler medias oppmerksomhet, hvis og når noen i den anemiske pressen tør å ta tak i dette. I årene 1910-20 ble båndene mellom den kjeltring­aktige laug-organisasjonen American Medical Association (AMA) og Wall Streets bank/finans-elite knyttet ved at landets rikeste og mektigste personer opprettet skattefrie fond som støttet medisinsk forskning. Pengene gikk til AMA-godkjente medisinske skoler og universiteter. Finanseliten forventet på sin side å få mye igjen for pengene, da det bare var i navnet (og for den naive presse) at dette var ”humanitære” og ”filantropiske” donasjoner. Kenny Ausubel skriver i boken When Healing becomes a Crime (2000; s. 288-89):

”Medisin hadde aldri før vært lukrativ forretning, og plutselig var den besvangret med nok løfter til å tiltrekke seg ”gummi-baronene” fra slutten av 1800-tallet. De anvendte masse­produksjonens industrielle logikk på frembruddet av medisinske behandlinger. AMA kastet seg på hjulene til disse overveldende finansielle kreftene for å transformere medisin om til en industri. Formuene til Carnegie, Morgan, Astor og Rockefeller finansierte kirurgi, strålebehandling og legemidler, som ble de lukrative hjørnesteinene til den gryende medisinske økonomi.”

Partnerskapet mellom såkalt ”skolemedisin”, farmasøytisk industri og Wall Street dannet den konstellasjon som vi i dag tar for gitt og innbiller oss er ”objektiv medisinsk vitenskap til pasientens beste”. Kirurgi, strålebehandling og legemidler har det til felles at alle partene i konstellasjonen tjener på det. [Denne historien er nærmere omtalt i mitt kreftkapittel her].

Rockefeller Foundation har altså i nærmere hundre år vært en sentral aktør i denne ”let’s make money by making and keeping people as sick as possible”-affæren som i dag kalles objektiv medisinsk vitenskap. Det var Rockefeller Foundation som i 1929 stiftet og fullfinansierte Statens institutt for folkehelse, som i 2002 ble slått sammen med Statens helseundersøkelser (SHUS) til Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) som er et forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Camilla Stoltenberg, som er søster av statsministeren, arbeider som FHIs assisterende direktør. Ertresvåg skriver (s. 108):

”På hennes [Camilla Stoltenbergs] ansøkning mottar instituttet titalls millioner kroner hvert år fra Rockefeller Foundation. Midlene disponeres angivelig i sin helhet av familien Stoltenberg. Nøyaktig hvor mye familien mottar på dette viset vet man ikke fordi instituttets regnskaper som nevnt ovenfor, er hemmelige.”

Camilla Stoltenberg(bilde)

Jens Stoltenberg har vært en reisende ambassadør for vaksinekampanjer, hånd i hånd med verdens rikeste mann Bill Gates som i de senere årene har hevet seg på den profitable vaksine/medisin-karusellen. Med alle de mangemilliardærer og transnasjonale mega-konserner som er involvert i helse, i å hjelpe lille deg og meg, skulle man tro at verdens helseproblemer var over for lenge siden. Istedet ser vi en kontinuerlig økning av helseproblemer. Merkelig. Stoltenberg-regjeringen har hastebevilget rundt 800 millioner kroner til vaksineringskampanjer, og har lovet totalt seks milliarder kroner i støtte frem til 2015.

Regnskapene til Nasjonalt folkehelseinstitutt er unntatt offentlighet, grunnet ”konkurranse i vaksinemarkedet”. FHI er altså en aktiv aktør i vaksinemarkedet; hvilket naturligvis er en uholdbar situasjon for en offentlig etat som skal være borge for objektiv kunnskap og være på pasientenes side. I stedet har vi en etat som profiterer på at flest mulig nordmenn tar flest mulig vaksiner. Fortjener en slik etat vår tillit?

“In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way.”

Etter å ha lest dette så kan vi se hva det er Arbeiderpartiet og Stoltenberg kommer med:

Nytt krafttak mot kreft
(av stortingsrepresentant Sonja Mandt-Bartholsen, Ap)
http://www.dna.no/dna.no/Kommentarer/Nytt-krafttak-mot-kreft

Her er ett svar på skrivet til Sonja, skrevet av Jan Knutsen
http://home.no.net/fampo/kreftvaksine.pdf

Ap vil at Norge skal vaksinere verdens barn

Ap-leder Jens Stoltenberg bønnfaller statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) om å ta sluttregningen på 10 milliarder kroner for å vaksinere nesten alle verdens barn.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article735499.ece

Hvem betaler? Hvem tjener på det? …. Follow the money….

“It is not a sign of good health to be well adjusted to a sick society”- Krishnamurti

For å finne ut sannheten om vaksiner, hvordan de virker og hva de inneholder så kan jeg henvise til to bøker:

Men først kan du lese Stoltenberg sin propaganda artikkel ang. vaksiner.:

Vaksinering – på verdensbasis

http://www.snl.no/Vaksinering/på_verdensbasis

Vaksinasjon, hva er sannheten om vaksiner?

http://www.haugenbok.no/resverk.cfm?st=free&q=vaksinasjoner&amp…

Her kan du lese bokomtale av boken

http://www.riksavisen.no/?p=624

Folkehelseinstituttet våger ikke å møte forfatteren av boken over i debatt, det er nok fordi de vet at han har rett…

og denne boken anbefales, detter er trolig den best dokumenterte boken om temaet, med over 350 referanser og den er oppe i 12. opplag, engelsk tekst.

The Sanctity of Human Blood: Vaccination I$ Not Immunisation

Boken bestilles her:

http://fritthelsevalg.org/htmlsite/aktuelt.asp?parent=1&flag=1&…

Dette er for informasjon, dine valg og de valg du måtte ta for andre står du for selv…

Vaksinering er frivillig i Norge!

(Tallet 666 på brystet til Stoltenberg er tallet 46664 som som stod på fengselsdøra til Mandela, http://ppfront.nrk.no/musikk/4797986.html)

Les også andre innlegg ang. vaksiner:

Vaksinasjoner, fungerer de?

Sykdomsbekjemper eller dødsmaskineri?

Tjen over 600 000 på ett minutt

Vaksine programmer = befolknings kontroll ovenifra og ned.

Hvem er det som står bak bruk av kvikksølv i vaksiner?

Bird Flu Hoax Pt. 1https://www.youtube.com/embed/VLT0_xMeLjI?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=en&autohide=2&wmode=transparent

Bird Flu Hoax Pt. 2

Bird Flu Hoax Pt. 3

Bird Flu Hoax Pt. 4

Bird Flu Hoax Pt. 5

Bird Flu Hoax Pt. 6

Bird Flu Hoax Pt. 7

Bird Flu Hoax Pt. 8

Bird Flu Hoax Pt. 9

Bird Flu Hoax Pt. 10

Bird Flu Hoax Pt. 11

Bird Flu Hoax Pt. 12

Bird Flu Distributed by Dept of Homeland Security

Fugleinfluensa funnet i vaksiner

Det ble nylig påvist levende H5N1-virus, eller fugleinfluensa, i vanlige influensavaksiner, etter å ha blitt testet ved tyske, tsjekkiske og slovenske laboratorium.

http://fritthelsevalg.org/htmlsite/aktuelt.asp?parent=1&flag=1&ban=1&id=654

Nekter å utsette kreftvaksine til jenter

Bjarne Håkon Hanssen avviser rådet fra Bioteknologinemnda.

http://www.dagbladet.no/2009/03/15/nyheter/vaksine/helse/5309133/

Vaksinering er ikke immunisering

Hvorfor forgifter vi barna våre systematisk?

http://www.nyhetsspeilet.no/2009/04/vaksinering-er-ikke-immunisering/

– – –

Her er video fra 1976 om svineinfluensaen og den massive vaksinasjonen, ingen døde av influensaen, men mange døde av vaksinasjonen.

Historien gjentar seg selv,
skal dere gå fem på også denne gangen??

https://www.youtube.com/embed/stlvlyci0oo?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=en&autohide=2&wmode=transparent
1976 Swine Flue Propaganda – Part 2

Svineinfluensa & Propaganda 1976
http://www.riksavisen.no/?p=2064

SHARE THIS:

Legg igjen en kommentar