Anders Brunstad…14.03 2021. FRANKENSTEIN mRNA VAKSINER.

Litt om resultatene så langt i UK på «Covid-vaksiners» kortsiktige bivirkninger. Av utprøving og eksperimentering av mRNA vaksinen fra tyske BioNTech, som Bill Gates er medeier i, markedsført av Pfizer.Hvor EU, UK har fritatt Pfizer for ansvar for masseinjisering avFrankenstein shotsDet oppgies i bunnen at dette er fra EN ENKELT UKE.DETTE ER FORBRYTELSER MOT MENNESKEHETEN I HHT«NURNBERG KODEN.​​UK Government report. Adverse reactions to the Pfizer vaccine.Due date: March 4, 2021Blood diseases: 2033 Heart disorders: 1032 Congenital disorders: 3 Hearing disorders: 713 Endocrine disorders: 10 Eye diseases: 1242 (12 blind) Gastrointestinal disorders: 9360 General disorders: 26,391 Liver diseases: 17 Immune system disorders: 466Infections: 1863Injuries: 393 Continuing investigations: 965 Metabolic disorders: 525 Muscle tissue disorders: 11,565Neoplasms: 20 Diseases of the nervous system: 16,107Pregnancy-related issues: 29 Psychiatric disorders: 1235 Kidney/urinary tract disorders: 187 Reproductive: 338 Respiratory disorders: 3575 Skin diseases: 6042 Vascular diseases: 992 Deaths: 212 Medical and surgical procedures: 45A source”It’s a weekly report, that’s the problem.”Hør på dette intervjuet av Sannhetsminister Anthony Faucit.me/TheGreatUnmatrixKontra denne faglige gjennomgangen av mRNA fra en bunn solid vaksineforskerDet står om liv og helse!https://www.youtube.com/watch?v=8iaKAWWGyWIHvorfor ta Frankenshots når man har sikre alternativer!?Korrupsjon og profitt for Vaksine produsentene!Sent from my iPhoneBegin forwarded message:From: ANDERS BRUNSTAD <anders.brunstad@icloud.com>Date: 13 March 2021 at 13:20:50 CETTo: info@hoyre.no, krf@krf.no, Fhi <folkehelseinstituttet@fhi.no>, venstre.postmottak@stortinget.no, postmottak.riks@riksadvokaten.no, Regjeringsadvokaten <postmottak@regjeringsadvokaten.no>Cc: Sindre Finnes <sindre.finnes@norskindustri.no>Subject: Varsel om søksmål nr 2; Corona vaksine og brudd på Grunnlova, Folkeretten og GenevekonvensjonenTor. 11. mar. 2021, 23:20 skrev Dr. Allan Fjelstrup Spesialist Indremedisin <post@legen.nu>:Kjære Stortingsrepresentanter,Som lege – 40+ år aktiv del av helsevesenet – er det min plikt åinformere Stortinget og nåværende sittende regjering følgendeanalysegrunnlag vedrørende smitteverntiltak og nedstenging av samfunnet.Jeg ber om at brevet journalføres.Jeg stiller meg undrende til koronapandemiens dødsrater, virusetsalvorlighetsgrad og smittevernstiltakene.Hvor er de kritiske røstene og spørsmålene blantStortingsrepresentantene etter et år i en pandemi som viser seg kun atmedføre en global dødelighet på 0.024% og en normal dødelighet i Norge(Kilde FHI/Helsedir vist lenger ned).Ifølge medisinske vitenskapelige kilder er det flere effektivepreventive behandlinger for covid-19.American Institute for Economic Research publiserte nylig 21 studier,fra flere land, som viser at stenging av samfunnet har særdeles liteneller ingen effekt på spredning av viruset.Dette bør tas i betraktning når UNICEF-sjefen Henrietta Fore meddeler iVG at tiltak som å stenge skoler”har ødelagt mye mer i sum, enn det har gjort godt”.Great Barrington Declaration:Vi vet nå fra kollega overlege Halvor Næss på Haukeland sykehus oglege/forsker Charlotte Haug ved SINTEF, virologene Dr. Martin Kulldorff,professor og epidemiolog Harvard University, Dr. Sunetra Gupta,professor og epidemiolog og immunolog Oxford University og Dr. JayBhattacharya, professor og epidemiolog, Stanford University og fra over52.600 forskere og leger som er med på oppropet ogunderskriftskampanjen, Great Barrington Declaration og fra tidligereChief Science Officer i legemiddelselskapet Pfizer Dr. Mike Yeadon, at ibeste fall er disse tiltakene sterkt overdrevetHva er det vitenskapelige grunnlaget for smittevernstiltakene?Jeg ber dere se på koronarestriksjonenes lovlighet og på hvilkevitenskapelig grunnlag disse restriksjonene er tuftet på, ogPCR-testenes gyldighet for å teste for en aktiv infeksjon når virusetikke oppfyller Kochs postulater.PCR-testenes formål og gyldighet:Ifølge testmetodens oppfinner Nobelprisvinner og biokjemiker, Kary BanksMullis, så er PCR-testens bruksområde DNA-forsking, hvor den brukes tilå kopiere og forstørre genetisk materiale og ikke til å diagnostisere enaktiv virusinfeksjon. Testen kan ikke skille mellom aktivt eller dødtvirus.Folkhälsomyndigheten i Sverige har uttalt at «PCR-test kan inte avgöraom någon är smittsam».Patolog Dr. Roger Hodkinson og konsernsjef i bioteknologiselskapetWestern Medical Assements, som produserer PCR-tester, – sier at positivetestresultater ikke er ensbetydende med klinisk aktiv smittsom infeksjonog at all testing bør stoppe på grunn av de falske tallene detteproduserer.- Politikere og media står bak et ubegrunnet hysteri. Vi ser en politikkog politikere som spiller rollen som medisinere, som er et veldig farligspill, sier Dr. Hodkinson i Israel National News.”PCR-testerna är vetenskapligt värdelösa”, sier Björn Hammarskjöld iNews Voice, assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi.Corman-Drosten Review Report, skrevet av 22 anerkjente forskere påpeker10 alvorlige feil med PCR-testene. WHO har også forholdt seg til dennerapporten, og har derfor stilt seg tvilende til bruken av PCR-tester.I Portugal ble PCR-testen dømt ulovlig og ugyldig av rettssystemet for åpåvise smitte og som grunnlag til å sette folk i karantene. PortugalNews opplyser i dommen at PCR-testene ikke holder mål, vitenskapelig,til det de brukes til over store deler av verden.Smittetall og antall syke:Det sentrale myndigheter gjør nå er å påpeke smitte som om allepotensielt er syke og smittebærere, selv uten symptomer. Regjeringenpresenterer urealistisk informasjon om dagens smittetall som er basertpå en test som ikke diagnostiserer aktiv infeksjon.– En voksen person har til enhver tid ca. 3 kg farlige og ufarligebakterier og virus i kroppen, noen også korona, uten å være syke,skriver professor og lege Dag Bratlid i Aftenposten.Lege og professor emeritus Dag Bratlid og utenlandske leger påpeker atdet er ikke snakk om smitte, men at det er snakk om å være bærer uten åvære smittsom. Dag Bratlid opplyser at smitte betyr «overføring avsykdom»Er man smittet er man altså syk og leger bruker ikke begrepet «smittet»om de som ikke har symptomer.– Man burde heller rapportere hvor mange (få) som faktisk er blitt syke.Vi har hatt dette viruset lenge, likevel påvises viruset hos langt under1 prosent. Ut fra infeksjonsmedisinske vurderinger er covid-19 derfor etlite «smittsomt» virus, forteller Bratlid.Det regjeringen og media driver med nå er villedendeinformasjonsspredning.Medisiner og gode behandlingsalternativ for covid-19:I den relativt ensporede debatten går det igjen at vaksine er den enesteløsningen. Hans Husum distriktslege i Finnmark, opplyser i Nordnorskdebatt at sikkerheten med en lite testet vaksine har tidligere vist segå ha store følger.Hvis vi baserer oss på at SARS-CoV2 er isolert, finnes det medisiner ogflere behandlingsprotokoller. En av disse medisinene er Ivermectin.Ivermectin har gjennomgått 35 forsøk av 221 forskere og på 10 336pasienter med svært positive resultater (opp til 90% bedring). Forsøkenehar så langt vist at Ivermectin reduserer antall celleassosiert viraltDNA med 99,8% på 24 timer.Tirsdag 8. desember 2020, vitnet Dr. Pierre Kory M.D Associate Professorved St. Luke’s Aurora Medical og University of Wisconsin School ofMedicine i det Amerikanske senatet. Dr. Kory er president i COVID-19Critical Care Alliance og i sitt vitnesbyrd forteller Dr. Kory at hanjobber for å redde covid-19 pasienter og har kontinuerlig arbeidet medutvikling av ny behandlingsprotokoll ved bruk av Ivermectin. Hanfremlegger 30 studier med bruk av Ivermectin som har vist Tor. 11. mar. 2021, 23:20 skrev Dr. Allan Fjelstrup Spesialist Indremedisin <post@legen.nu>:Kjære Stortingsrepresentanter,Som lege – 40+ år aktiv del av helsevesenet – er det min plikt åinformere Stortinget og nåværende sittende regjering følgendeanalysegrunnlag vedrørende smitteverntiltak og nedstenging av samfunnet.Jeg ber om at brevet journalføres.Jeg stiller meg undrende til koronapandemiens dødsrater, virusetsalvorlighetsgrad og smittevernstiltakene.Hvor er de kritiske røstene og spørsmålene blantStortingsrepresentantene etter et år i en pandemi som viser seg kun atmedføre en global dødelighet på 0.024% og en normal dødelighet i Norge(Kilde FHI/Helsedir vist lenger ned).Ifølge medisinske vitenskapelige kilder er det flere effektivepreventive behandlinger for covid-19.American Institute for Economic Research publiserte nylig 21 studier,fra flere land, som viser at stenging av samfunnet har særdeles liteneller ingen effekt på spredning av viruset.Dette bør tas i betraktning når UNICEF-sjefen Henrietta Fore meddeler iVG at tiltak som å stenge skoler”har ødelagt mye mer i sum, enn det har gjort godt”.Great Barrington Declaration:Vi vet nå fra kollega overlege Halvor Næss på Haukeland sykehus oglege/forsker Charlotte Haug ved SINTEF, virologene Dr. Martin Kulldorff,professor og epidemiolog Harvard University, Dr. Sunetra Gupta,professor og epidemiolog og immunolog Oxford University og Dr. JayBhattacharya, professor og epidemiolog, Stanford University og fra over52.600 forskere og leger som er med på oppropet ogunderskriftskampanjen, Great Barrington Declaration og fra tidligereChief Science Officer i legemiddelselskapet Pfizer Dr. Mike Yeadon, at ibeste fall er disse tiltakene sterkt overdrevetHva er det vitenskapelige grunnlaget for smittevernstiltakene?Jeg ber dere se på koronarestriksjonenes lovlighet og på hvilkevitenskapelig grunnlag disse restriksjonene er tuftet på, ogPCR-testenes gyldighet for å teste for en aktiv infeksjon når virusetikke oppfyller Kochs postulater.PCR-testenes formål og gyldighet:Ifølge testmetodens oppfinner Nobelprisvinner og biokjemiker, Kary BanksMullis, så er PCR-testens bruksområde DNA-forsking, hvor den brukes tilå kopiere og forstørre genetisk materiale og ikke til å diagnostisere enaktiv virusinfeksjon. Testen kan ikke skille mellom aktivt eller dødtvirus.Folkhälsomyndigheten i Sverige har uttalt at «PCR-test kan inte avgöraom någon är smittsam».Patolog Dr. Roger Hodkinson og konsernsjef i bioteknologiselskapetWestern Medical Assements, som produserer PCR-tester, – sier at positivetestresultater ikke er ensbetydende med klinisk aktiv smittsom infeksjonog at all testing bør stoppe på grunn av de falske tallene detteproduserer.- Politikere og media står bak et ubegrunnet hysteri. Vi ser en politikkog politikere som spiller rollen som medisinere, som er et veldig farligspill, sier Dr. Hodkinson i Israel National News.”PCR-testerna är vetenskapligt värdelösa”, sier Björn Hammarskjöld iNews Voice, assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi.Corman-Drosten Review Report, skrevet av 22 anerkjente forskere påpeker10 alvorlige feil med PCR-testene. WHO har også forholdt seg til dennerapporten, og har derfor stilt seg tvilende til bruken av PCR-tester.I Portugal ble PCR-testen dømt ulovlig og ugyldig av rettssystemet for åpåvise smitte og som grunnlag til å sette folk i karantene. PortugalNews opplyser i dommen at PCR-testene ikke holder mål, vitenskapelig,til det de brukes til over store deler av verden.Smittetall og antall syke:Det sentrale myndigheter gjør nå er å påpeke smitte som om allepotensielt er syke og smittebærere, selv uten symptomer. Regjeringenpresenterer urealistisk informasjon om dagens smittetall som er basertpå en test som ikke diagnostiserer aktiv infeksjon.– En voksen person har til enhver tid ca. 3 kg farlige og ufarligebakterier og virus i kroppen, noen også korona, uten å være syke,skriver professor og lege Dag Bratlid i Aftenposten.Lege og professor emeritus Dag Bratlid og utenlandske leger påpeker atdet er ikke snakk om smitte, men at det er snakk om å være bærer uten åvære smittsom. Dag Bratlid opplyser at smitte betyr «overføring avsykdom»Er man smittet er man altså syk og leger bruker ikke begrepet «smittet»om de som ikke har symptomer.– Man burde heller rapportere hvor mange (få) som faktisk er blitt syke.Vi har hatt dette viruset lenge, likevel påvises viruset hos langt under1 prosent. Ut fra infeksjonsmedisinske vurderinger er covid-19 derfor etlite «smittsomt» virus, forteller Bratlid.Det regjeringen og media driver med nå er villedendeinformasjonsspredning.Medisiner og gode behandlingsalternativ for covid-19:I den relativt ensporede debatten går det igjen at vaksine er den enesteløsningen. Hans Husum distriktslege i Finnmark, opplyser i Nordnorskdebatt at sikkerheten med en lite testet vaksine har tidligere vist segå ha store følger.Hvis vi baserer oss på at SARS-CoV2 er isolert, finnes det medisiner ogflere behandlingsprotokoller. En av disse medisinene er Ivermectin.Ivermectin har gjennomgått 35 forsøk av 221 forskere og på 10 336pasienter med svært positive resultater (opp til 90% bedring). Forsøkenehar så langt vist at Ivermectin reduserer antall celleassosiert viraltDNA med 99,8% på 24 timer.Tirsdag 8. desember 2020, vitnet Dr. Pierre Kory M.D Associate Professorved St. Luke’s Aurora Medical og University of Wisconsin School ofMedicine i det Amerikanske senatet. Dr. Kory er president i COVID-19Critical Care Alliance og i sitt vitnesbyrd forteller Dr. Kory at hanjobber for å redde covid-19 pasienter og har kontinuerlig arbeidet medutvikling av ny behandlingsprotokoll ved bruk av Ivermectin. Hanfremlegger 30 studier med bruk av Ivermectin som har vist seg å væresvært effektivt og kan også brukes med stor suksess preventivt.Se hans vitnesbyrd i Senate Homeland Security and Governmental AffairsCommittee hearing.National Institutes of Health (NIH) i USA har oppdatert sineanbefalinger og godkjent bruk av Ivermectin til behandling av covid-19.En ny rapport som ble publisert i American Journal of Medicine den 1januar, 2021 viser at legemidlet hydroxiklorokin (HCQ) er effektiv ibehandling av Covid-19. Pasienter som har hatt muligheten til å ta HCQhjemme på et tidlig stadium i kombinasjon med zink, ble nesten aldrisyke og reduserte drastisk risikoen for å dø. Rapporten opplyser at detforsvarlig å bruke og distribuere hydroxiklorokin som etbehandlingsalternativ for covid-19.Det er opplagt at mange leger, helsearbeidere, lekfolk og andre er sværtskeptiske til en hurtigutviklet, eksperimentell vaksine med ny teknologiog hva den kan påføre folket av bivirkninger både kortsiktig oglangsiktig. Ingen av de nye vaksinene mot covid-19 har solide studier pålangtidsvirkninger og selv ikke korttidsvirkningene er godt kjent ogdokumentert.Selv Espen Rostrup Nakkstad sier i TV2 at han venter til han får sett pådokumentasjonen og for å være sikker på at vaksinen er effektiv ogtrygg. Dette etter at vaksineringen av eldre ble igangsatt.Steinar Madsen fra Legemiddelverket, i TV2 Nyhetskanalen den 23/12-2020,kl 12:09 «[Nå, i overvåkingsfasen ser vi på to ting], det ene er atvaksinen virker, at den faktisk beskytter mot covid-19 og det andre erbivirkninger som vi ikke kjenner til foreløpig, og det som erinteressant er at disse alvorlige allergiske reaksjonene ble ikkeoppdaget i studiene.» Journalisten i studio til TV2 kom ikke med etteneste kritisk spørsmål etter denne uttalelsen.Er det et vitenskapelig gyldig behov for en eksperimentell vaksine nårdet finnes gode behandlingsalternativer for covid-19 som har enoverlevelsesprosent på 99,976%? Legemiddelverket opplyser at 110personer har dødd av vaksineringen (se ukesrapport 2.mars, 2021). Vardet dette som var ment med å beskytte de eldre og svake?Helse- og omsorgsdepartementet, FHI og regjeringen bør forholde seg tilat det finnes effektive behandlingsmetoder for covid-19 og ikke utsettedet norske folk for testforsøk med eksperimentell vaksine.Eksperimentell testing på mennesker er i brudd med Genèvekonvensjonene,og er en forbrytelse mot menneskeheten, slik det er beskrevet iNürnbergkodeksen. En eventuell kommende tvangsvaksinering er også bruddpå forannevnte.Overlevelse og dødsstatistikken:Massive oppslag i mediene om skadelige samlinger av mennesker våren,sommeren, og høsten 2020 viste seg ikke å føre til massedød. Hvis vi serpå verden, og anvender WHO sine egne tall, døde 1,85 millioner mennesker(fra 1. desember 2019 til 1. desember 2020), av en befolkning på 7,836milliarder. Dermed er dødeligheten 0,024% det første året.De norske tallene fra FHI og Helsedirektoratet viser normal dødelighet,til og med hvis man ikke tar befolkningsveksten i betraktning: http://www.balloon.nu/stat/dode/dode2010-2020.html Hovedside:http://balloon.nu/stat/ Kilder: FHI og HelsedirektoratetDet er forsket på hvorvidt stenging av samfunnet, helt eller delvis,fungerer og 21 studier, fra flere land, viser at det er til svært litennytte. Når man tar i betraktning at en rekke problemer oppstår med tankepå utsatt behandling for hjerteproblemer, kreft, o.l., at treningssentreer stengt, at amatøridrett er nedlagt, økonomiske problemer og barnsoppvekstsvilkår desimeres, ser man at nedstenging av samfunnet medførerlangsiktige problemer.Det er grunn til å spørre om regjeringens nåværende smittevernstiltakikke er basert på medisinsk faglig vitenskap og flere leger har begynt åstille alvorlige spørsmål om tiltakene og vaksinene. Professor og legeMette Kalager har uttalt i NRK at nedstengingen av treningssentrene eret godt eksempel på hvordan myndighetene har stengt ned uten å gi godesvar eller en vitenskapelig begrunnelse. Tatt i betraktning hvatreningssentrene har å si for folkehelsen på lang sikt, for folk i allealdre, og at det er forebyggende spesielt for mennesker som erdisponerte for en rekke folkesykdommer, er stengingen avtreningssentrene en direkte skadelig handling, tatt i betraktningsituasjonen forøvrig.Professor og forsker Tore Bonaksen ved Høgskolen i innlandet opplysertil NRK og viser til en ny studie hvor man fant en fordobling avposttraumatisk stress-symptomer hos den norske befolkningen underkoronapandemien sammenlignet med året før pandemien. Redsel for å mistejobben og økonomiske problemer slår sterkest ut, sier professoren.Elling Ulvestad professor og avdelingsleder ved Mikrobiologisk avdelingved Haukeland universitetssykehus setter spørsmålstegn ved myndighetenesstadige nedstigninger i et intervju til TV2 og mener at koronatiltakeneer for strenge og at det er ingen grunn til å være bekymret formutasjoner. Han får faglig støtte av avdelingsleder Gunnar Skov Simonsenved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø.Sentrale myndigheter har lent seg på økende eller potensielt økendesmittetall eller mutert virus som forklaringen på vedvarende og nyerestriksjoner på befolkningen. Tallene på døde av covid-19 har ikke gåttproporsjonalt opp samtidig. Det stadig økende avviket mellom smittede ogdøde siden utbruddet i mars i fjor har vist at viruset er mindre farligenn antatt. På tross av dette økende avviket har Regjeringen valgt åføre den politikken den har.En slik håndtering har vist at de er ute av stand til å veie mellomfolkehelse og sunn fornuft på den ene siden, og blind politikk på denandre.Smittevernstiltakenes brudd på grunnloven:Jeg gjør oppmerksom på at smittevernstiltakene som regjeringen nå harinnført bryter med Norges grunnlov.Den norske regjering har tilsidesatt grunnlovsparagrafene 101, 102 og106 på grunn av nåværende smittevernstiltak, som er basert på PCR-testersom ikke skiller mellom aktivt eller dødt virus.Jeg vil påpeke at statlige og kommunale myndigheter bryter grunnloven ogbegår lovbrudd mot Norges befolkning.Tiltakene som er iverksatt må derfor opphøre umiddelbart.Mvh, Allan Ole Gunnar Fjelstrup,Pensjonert spesiallege Indremedisin,Løkkeveien 16, 4008 StavangerT. 90206326Brevets kilder:https://www.aier.org/…/lockdowns-do-not-control-the…/https://www.vg.no/…/fn-topp-om-coronatiltakene-dette…https://www.msn.com/…/dr-mike-yeadon-three…/ar-BB1ayv0fhttps://gbdeclaration.org/https://www.msn.com/…/dr-mike-yeadon-three…/ar-BB1ayv0fhttps://www.fluoridefreepeel.ca/…/McMaster-2020-GR-10…https://legemiddelverket.no/…/meldte-bivirkninger-etter…https://nyadagbladet.se/…/folkhalsomyndigheten-backar…/https://nyadagbladet.se/…/folkhalsomyndigheten-backar…/https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/291690https://newsvoice.se/2020/12/pcr-tester-terror-covid-19https://cormandrostenreview.com/reporthttps://www.who.int/…/14-12-2020-who-information-notice…https://www.who.int/…/14-12-2020-who-information-notice…https://www.theportugalnews.com/…/covid-pcr-test…/56962https://www.aftenposten.no/…/hva-vil-det-si-aa-vaere…https://c19ivermectin.comhttps://www.bitchute.com/video/FXy0Dyb9xYMmhttps://covid19criticalcare.com/https://www.tv2.no/nyheter/11846298%20.https://www.forskningsetikk.no/…/lover…/nurnbergkodeksenhttps://www.aier.org/…/lockdowns-do-not-control-the…https://www.nrk.no/…/full-krangel-om-nedstenging-av…https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17https://www.uio.no/…/2019/kalager-er-blitt-professor.htmlhttps://en.wikipedia.org/wiki/Kary_Mullishttps://freedomplatform.tv/dr-martin-kulldorff-the-great…/https://www.dailymail.co.uk/…/Professor-Sunetra-Gupta…https://www.bt.no/…/tiltakene-mot-korona-er-ute-av…https://legemiddelverket.no/…/20210211%20Rapport%20over…https://www.amjmed.com/art…/S0002-9343(20)30673-2/fulltexthttps://www.nrk.no/…/flere-fikk-symptomer-pa…?https://www.mdpi.com/1660-4601/17/24/9210https://www.tv2.no/nyheter/11962323/?https://www.nyatider.nu/ny-rapport-hydroxiklorokin -effektiv-mot-covid-19-2 / seg å væresvært effektivt og kan også brukes med stor suksess preventivt.Se hans vitnesbyrd i Senate Homeland Security and Governmental AffairsCommittee hearing.National Institutes of Health (NIH) i USA har oppdatert sineanbefalinger og godkjent bruk av Ivermectin til behandling av covid-19.En ny rapport som ble publisert i American Journal of Medicine den 1januar, 2021 viser at legemidlet hydroxiklorokin (HCQ) er effektiv ibehandling av Covid-19. Pasienter som har hatt muligheten til å ta HCQhjemme på et tidlig stadium i kombinasjon med zink, ble nesten aldrisyke og reduserte drastisk risikoen for å dø. Rapporten opplyser at detforsvarlig å bruke og distribuere hydroxiklorokin som etbehandlingsalternativ for covid-19.Det er opplagt at mange leger, helsearbeidere, lekfolk og andre er sværtskeptiske til en hurtigutviklet, eksperimentell vaksine med ny teknologiog hva den kan påføre folket av bivirkninger både kortsiktig oglangsiktig. Ingen av de nye vaksinene mot covid-19 har solide studier pålangtidsvirkninger og selv ikke korttidsvirkningene er godt kjent ogdokumentert.Selv Espen Rostrup Nakkstad sier i TV2 at han venter til han får sett pådokumentasjonen og for å være sikker på at vaksinen er effektiv ogtrygg. Dette etter at vaksineringen av eldre ble igangsatt.Steinar Madsen fra Legemiddelverket, i TV2 Nyhetskanalen den 23/12-2020,kl 12:09 «[Nå, i overvåkingsfasen ser vi på to ting], det ene er atvaksinen virker, at den faktisk beskytter mot covid-19 og det andre erbivirkninger som vi ikke kjenner til foreløpig, og det som erinteressant er at disse alvorlige allergiske reaksjonene ble ikkeoppdaget i studiene.» Journalisten i studio til TV2 kom ikke med etteneste kritisk spørsmål etter denne uttalelsen.Er det et vitenskapelig gyldig behov for en eksperimentell vaksine nårdet finnes gode behandlingsalternativer for covid-19 som har enoverlevelsesprosent på 99,976%? Legemiddelverket opplyser at 110personer har dødd av vaksineringen (se ukesrapport 2.mars, 2021). Vardet dette som var ment med å beskytte de eldre og svake?Helse- og omsorgsdepartementet, FHI og regjeringen bør forholde seg tilat det finnes effektive behandlingsmetoder for covid-19 og ikke utsettedet norske folk for testforsøk med eksperimentell vaksine.Eksperimentell testing på mennesker er i brudd med Genèvekonvensjonene,og er en forbrytelse mot menneskeheten, slik det er beskrevet iNürnbergkodeksen. En eventuell kommende tvangsvaksinering er også bruddpå forannevnte.Overlevelse og dødsstatistikken:Massive oppslag i mediene om skadelige samlinger av mennesker våren,sommeren, og høsten 2020 viste seg ikke å føre til massedød. Hvis vi serpå verden, og anvender WHO sine egne tall, døde 1,85 millioner mennesker(fra 1. desember 2019 til 1. desember 2020), av en befolkning på 7,836milliarder. Dermed er dødeligheten 0,024% det første året.De norske tallene fra FHI og Helsedirektoratet viser normal dødelighet,til og med hvis man ikke tar befolkningsveksten i betraktning: http://www.balloon.nu/stat/dode/dode2010-2020.html Hovedside:http://balloon.nu/stat/ Kilder: FHI og HelsedirektoratetDet er forsket på hvorvidt stenging av samfunnet, helt eller delvis,fungerer og 21 studier, fra flere land, viser at det er til svært litennytte. Når man tar i betraktning at en rekke problemer oppstår med tankepå utsatt behandling for hjerteproblemer, kreft, o.l., at treningssentreer stengt, at amatøridrett er nedlagt, økonomiske problemer og barnsoppvekstsvilkår desimeres, ser man at nedstenging av samfunnet medførerlangsiktige problemer.Det er grunn til å spørre om regjeringens nåværende smittevernstiltakikke er basert på medisinsk faglig vitenskap og flere leger har begynt åstille alvorlige spørsmål om tiltakene og vaksinene. Professor og legeMette Kalager har uttalt i NRK at nedstengingen av treningssentrene eret godt eksempel på hvordan myndighetene har stengt ned uten å gi godesvar eller en vitenskapelig begrunnelse. Tatt i betraktning hvatreningssentrene har å si for folkehelsen på lang sikt, for folk i allealdre, og at det er forebyggende spesielt for mennesker som erdisponerte for en rekke folkesykdommer, er stengingen avtreningssentrene en direkte skadelig handling, tatt i betraktningsituasjonen forøvrig.Professor og forsker Tore Bonaksen ved Høgskolen i innlandet opplysertil NRK og viser til en ny studie hvor man fant en fordobling avposttraumatisk stress-symptomer hos den norske befolkningen underkoronapandemien sammenlignet med året før pandemien. Redsel for å mistejobben og økonomiske problemer slår sterkest ut, sier professoren.Elling Ulvestad professor og avdelingsleder ved Mikrobiologisk avdelingved Haukeland universitetssykehus setter spørsmålstegn ved myndighetenesstadige nedstigninger i et intervju til TV2 og mener at koronatiltakeneer for strenge og at det er ingen grunn til å være bekymret formutasjoner. Han får faglig støtte av avdelingsleder Gunnar Skov Simonsenved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø.Sentrale myndigheter har lent seg på økende eller potensielt økendesmittetall eller mutert virus som forklaringen på vedvarende og nyerestriksjoner på befolkningen. Tallene på døde av covid-19 har ikke gåttproporsjonalt opp samtidig. Det stadig økende avviket mellom smittede ogdøde siden utbruddet i mars i fjor har vist at viruset er mindre farligenn antatt. På tross av dette økende avviket har Regjeringen valgt åføre den politikken den har.En slik håndtering har vist at de er ute av stand til å veie mellomfolkehelse og sunn fornuft på den ene siden, og blind politikk på denandre.Smittevernstiltakenes brudd på grunnloven:Jeg gjør oppmerksom på at smittevernstiltakene som regjeringen nå harinnført bryter med Norges grunnlov.Den norske regjering har tilsidesatt grunnlovsparagrafene 101, 102 og106 på grunn av nåværende smittevernstiltak, som er basert på PCR-testersom ikke skiller mellom aktivt eller dødt virus.Jeg vil påpeke at statlige og kommunale myndigheter bryter grunnloven ogbegår lovbrudd mot Norges befolkning.Tiltakene som er iverksatt må derfor opphøre umiddelbart.Mvh, Allan Ole Gunnar Fjelstrup,Pensjonert spesiallege Indremedisin,Løkkeveien 16, 4008 StavangerT. 90206326Brevets kilder:https://www.aier.org/…/lockdowns-do-not-control-the…/https://www.vg.no/…/fn-topp-om-coronatiltakene-dette…https://www.msn.com/…/dr-mike-yeadon-three…/ar-BB1ayv0fhttps://gbdeclaration.org/https://www.msn.com/…/dr-mike-yeadon-three…/ar-BB1ayv0fhttps://www.fluoridefreepeel.ca/…/McMaster-2020-GR-10…https://legemiddelverket.no/…/meldte-bivirkninger-etter…https://nyadagbladet.se/…/folkhalsomyndigheten-backar…/https://nyadagbladet.se/…/folkhalsomyndigheten-backar…/https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/291690https://newsvoice.se/2020/12/pcr-tester-terror-covid-19https://cormandrostenreview.com/reporthttps://www.who.int/…/14-12-2020-who-information-notice…https://www.who.int/…/14-12-2020-who-information-notice…https://www.theportugalnews.com/…/covid-pcr-test…/56962https://www.aftenposten.no/…/hva-vil-det-si-aa-vaere…https://c19ivermectin.comhttps://www.bitchute.com/video/FXy0Dyb9xYMmhttps://covid19criticalcare.com/https://www.tv2.no/nyheter/11846298%20.https://www.forskningsetikk.no/…/lover…/nurnbergkodeksenhttps://www.aier.org/…/lockdowns-do-not-control-the…https://www.nrk.no/…/full-krangel-om-nedstenging-av…https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17https://www.uio.no/…/2019/kalager-er-blitt-professor.htmlhttps://en.wikipedia.org/wiki/Kary_Mullishttps://freedomplatform.tv/dr-martin-kulldorff-the-great…/https://www.dailymail.co.uk/…/Professor-Sunetra-Gupta…https://www.bt.no/…/tiltakene-mot-korona-er-ute-av…https://legemiddelverket.no/…/20210211%20Rapport%20over…https://www.amjmed.com/art…/S0002-9343(20)30673-2/fulltexthttps://www.nrk.no/…/flere-fikk-symptomer-pa…?https://www.mdpi.com/1660-4601/17/24/9210https://www.tv2.no/nyheter/11962323/?https://www.nyatider.nu/ny-rapport-hydroxiklorokin -effektiv-mot-covid-19-2 /

5Ingjerd Eikemo og 4 andre

Legg igjen en kommentar