ADVARSEL: Telekom som bestikker private hjem for å installere 5G-antenner i nabolagene. Det samme gjør Telia her i Norge.

9. juli 2021Skriv ut dette innlegget Totalt antall visninger: 222 4  2  0Dele 0Dele 0  0  https://www.facebook.com/v2.0/plugins/like.php?action=&app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Dfddfbc67730bf8%26domain%3Dvaccineimpact.com%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fvaccineimpact.com%252Ff2055aaf766e76c%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=https%3A%2F%2Fvaccineimpact.com%2F2021%2Fwarning-telecoms-bribing-private-homes-to-install-5g-antennas-in-their-neighborhoods%2F&layout=box_count&locale=en_US&sdk=joey&send=false&show_faces=false&size=large&size=large Mikrobølgeovn nabolag kommer av Alliance for Natural Health Hvordan en lite kjent regel kan endre nabolaget ditt og skade helsen din. Den...