Den nye Tvangsloven på Høring er gjennomgang av regelverket for bruk av tvang i helse- og omsorgssektoren.

Smittevernloven skulle vare i en begrenset periode i en akutt pandemi krise. I stedet har den tatt helt over og Regjeringen og Helsemyndighetene styrer mesteparten i samfunnet. Normale politiske og demokratiske prosesser er satt til side, fordi Smittevernloven står over Rettsstaten og dermed også Grunnloven.

Hvis Tvangsreglene i Smittevernloven tas inn i den ny Tvangsloven, så vil disse stå over Rettsstaten, som skal ta vare på rettsikkerheten til folk.

Tvangsloven for helse- og omsorgssektoren er ikke ment å skulle brukes på friske barn og voksne, som har ansvaret for sitt eget liv og følger alminnelige lover og regler i samfunnet. Men det kan den brukes til nå, hvis ikke Tvangsreglene i Smittevernloven tas ut av den nye Tvangsloven. Hvis den ikke tas ut så kan Tvangsloven brukes til tvangsvaksinering eller obligatorisk vaksinering. Og det med en vaksine med alvorlige bivirkninger som ikke er ferdig testet før 2023.

Når andre land overkjører normale og friske menneskers rett til å bestemme over sitt eget liv, så kaller vi det for diktatur.

Den nye Tvangsloven viser riktignok til Menneskerettighetene, men de kan bli satt til side, den dagen noen står der med «tvangs-vaksinen», fordi Tvangsreglene i Smittevernloven står over Rettstaten/Grunnloven. Teksten er formulert så uklar/rund at loven dessverre lett kan brukes på denne måten. Smittevernloven må ut Tvangsloven, den har ingenting der å gjøre. Den ble laget for noe helt annet.

Smittevernloven har også gjort at Regjeringen og Helsemyndighetene har kunnet være «enerådende». Gode, konstruktive og fleksible løsninger forkastes. Balansen mellom strenge tiltak i den ene enden og de store kostnadene i menneskelig lidelse, mer overgrep, manglende behandling/sykdom, død/selvmord og store økonomiske problemer i den andre enden virker fraværende. Andre behandlingsmetoder og rimeligere medisiner som brukes med godt resultat i utlandet mot corona feies av bordet.

Det er helt uforståelig at ting som kan hjelpe, og konstruktive og fleksible løsninger avvises. På sjøen heter det «alle mann på dekk», når krisen oppstår, og man bruker alle gode løsninger for at skipet ikke skal synke. Men det har ikke Regjeringen og Helsemyndighetene gjort. Det har vært et ensidig fokus på nedstenging, munnbind, vaksinepass og vaksine.

Og ingen av oss, absolutt ingen av oss vet om langtidsbivirkningene. Fordi det tar måneder og opp til 2 år før de kommer. Pfizer har selv bekreftet at dyreforsøkene ble avsluttet på tross av at flere dyr døde, fordi det var ikke tid til mere testing. Vaksinen måtte ut på markedet i hui og hast. Og så står regjeringen i beste sendetid på NRK og sier at vaksinen er «trygg»? Det kan de ikke si, fordi det finnes ikke nok vitenskapelig dokumentert grunnlag for å si dette.

Høringsforslaget i November blir befolkningens desidert største utfordring noen gang, selv om vi inkluderer andre verdenskrig. Dette er det mest skremmende jeg har lest siden denne galskapen startet. De skal nå ha en høring om å kunne stemple de som motsetter seg vaksinene for “mentalt forstyrret/farlige for seg selv og andre”, tvangsmedisinere folk, tvangsinnlegge folk, og eventuelt frata folk omsorgen for barna deres.

Dette er helt i tråd med et sinn sykt regime som har bestemt seg for å innføre noe, koste hva det koste vil. Uavhengig av intensjonene rundt dette høringsforslaget så MÅ dette stanses, NÅ! Dette gikk brått fra å være “usikkert” om hva de ville, til å være 100% åpenlyst. Dette MÅ frem i media, ut til folket, og vi må nå mobilisere på blodig alvor, for dette er ren galskap.

Fra høringsnotatet: https://www.regjeringen.no/…/horingsnotat-oppfolging-av…

1.1.1 Forslag departementet vil følge opp.

Bestemmelsene om bruk av tvang i helse- og omsorgstjenesten samles i en felles lov (se punkt 6.2)

Et mer diagnosenøytralt regelverk (se punkt 6.3)

Manglende beslutningskompetanse som gjennomgående vilkår for tvangsbruk (se punkt 6.4)

Fare for vesentlig helseskade og sterkt behov for behandling eller tiltak som vilkår for innleggelse, tilbakeholdelse og behandlings- og omsorgstiltak (se punkt 6.4)

Særregler om tvangsbruk mot personer over 16 år med alvorlig sinnslidelse som utgjør en nærliggende fare for andre (se punkt 6.5)

Ny inntaksmodell til rusinstitusjoner; tvangsinnleggelse vedtas av helsetjenesten (se punkt 6.7)

Definisjon av tvang; som hovedregel overvinnelse av motstand. Myndighet til å avgjøre bruk av tvang overfor barn overføres fra foreldrene til helsetjenesten (se punkt 6.😎

Uttømmende lovregulering av nødssituasjoner (se punkt 6.9) Hvem definerer hva som utgjør “en fare for andres helse”?

Og i punk 5.2 står følgende: “I tillegg gjelder tvangsreglene i smittevernloven, hjelpeplikten i helsepersonelloven § 7 og pasient – og brukerrettighetslovens generelle regler om blant annet samtykke til helsehjelp og rett til medvirkning og informasjon. Hvert av de fire regelsettene har egne bestemmelser om formål, virkeområde, vilkår for bruk av tvangstiltak, saksbehandling, gjennomføring, klage og tilsyn.”

Er de som motsetter seg vaksineringen “en fare for andres helse”? Myndighetene mener det åpenlyst pr i dag. Dette kan bety absolutt ingen verdens ting, dersom kriteriene er at myndighetene vil oss bare vel, og intensjonene er plettfrie. Ingenting de har gjort hittil, og ingen datagrunnlag fremlagt har pekt i retning av at vaksinene er “100%trygge” slik de påstår.

Hvis man anser myndighetene for i beste fall å være udugelige og at de handler på bakgrunn av frykt og ikke rasjonell tankegang, så er dette lovforslaget potensielt farlig nok. Anser man vaksinene som potensielt farlige for folkehelsen i det lange løp er dette lovforslaget et potensielt folkemord.

Uavhengig av hva man tillegger myndighetene av intensjoner så gir dette lovforslaget en potensiell utvidet makt til de som ønsker å vaksinere hele befolkningen, med hjemmel i loven under en “nødsituasjon” de selv har vedtatt. Dette er galskap.

Selvfølgelig, ingenting er så klart og tydelig at det står “hvis du ikke tar vaksinen så tvangsinnlegges du og mister omsorg for barna dine”, men de skal nå ha høring om muligheten for å utvikle en lov om ytterligere maktbruk for “mennesker som er en risiko og utgjør en skade mot seg selv og andre”.

Nøyaktig HVA betyr “en som utgjør en risiko for skade mot seg selv og andre”? Hvem bestemmer den definisjonen? I tråd med resten av det de har innført av “lovreguleringer” de siste årene er det ingen grunn til å tro dette er isolert og ikke vil gjelde nettopp smittevernloven, som de også nevner her.

Det er så vagt beskrevet at det jeg ser kan brukes til hva som helst. Premissene for hva “psykisk syk innenfor smittevernloven” defineres som er jo ikke til stede i det hele tatt.

MAN KAN IKKE HA ENHØRING OM NOE MAN IKKE VET PREMISSENE FOR! HVOR ER DEFINISJONENE?

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.