Krever bedre lov for barn som eksponeres: − Særlig alvorlig

Barneombudet og SOS-barnebyer krever politiske grep etter VG og Faktisk.nos artikler om Rune Fardals omfattende eksponering av barn. Familieminister Kjersti Toppe sier hun vurderer lovendringer.

Publisert:

For mindre enn 2 timer siden

VG og Faktisk.no avslørte søndag hvordan Norges største barnevernaktivist Rune Fardal (63), med egen TV-kanal, har utlevert godt over hundre sårbare barn på nett.

Sensitive opplysninger om barn spres i et stort nettverk som jobber mot norsk barnevern.

Nå ber barneombud Inga Bejer Engh politikerne om å ta funnene alvorlig:

– Disse sakene viser at vi har et altfor dårlig lovverk for å beskytte barns . Mye av den beskyttelsen de har, er gjennom foreldrene. Det er foreldrene som bestemmer om barna skal utleveres eller ikke.

Eksponeringen av barn på Fardals kanal skjer gjennom intervjuer med foreldre og noen ganger barnet selv.

Fardal har spredd opplysninger om barns diagnoser, voldsopplevelser og barnevernhistorikk. Han har også identifisert og snakket om barn som har tatt livet sitt.

Info

Slik har VG jobbet:

Vis mindre

  • VG skriver at Rune Fardal har eksponert over hundre sårbare barn på nett.
  • Tallet er basert på en kartlegging av Rune Fardals videoer, der barn blir eksponert gjennom foreldre, seg selv eller Fardal. Mange barn identifiseres med opplysninger som ansikt, navn eller bosted. Enkelte er helt eller delvis anonymisert.
  • I disse videoene deles det sensitive opplysninger om barnas barnevernsaker.

– VGs artikler er et veldig godt eksempel på at man forutsetter at barn og foreldre går hånd i hånd i ønsket om å utlevere sensitive opplysninger, sier Engh.

Hun fortsetter:

– Men barn har individuelle rettigheter uavhengig av foreldrene sine, og fullstendig rett til privatliv.

OMSTRIDT: Aktivist Rune Fardal har eksponert barn på nett. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

– Særlig alvorlig

Personvernkrenkelse er alvorlig for alle barn, men kanskje spesielt for barn som står i barnevernsaker, sier Engh:

– Det er særlig alvorlig for denne gruppen barn, som kanskje ofte har vært utsatt for mange belastninger. I tillegg får de en alvorlig krenkelse av personvernet på toppen av det.

Barneminister Kjersti Toppe har uttalt at hun vil at beskytte barn bedre mot eksponering i ny lov, og vurderer lovendringer.

Barneombudet mener at flere politiske grep er nødvendig:

BARNEOMBUD: Inga Beyer Engh. Foto: HELGE MIKALSEN / VG

– Vi er nødt til å få et bedre regelverk som beskytter særskilt barns privatliv. Men et godt regelverk er ikke nok i seg selv. Reglene må også kunne håndheves.

Barneombudet ser at barn mangler klagemuligheter, oppgir Bejer Engh. Det gjør at deres rettigheter ikke har samme vern som foreldrenes.

– På dette området er det langt mellom å ha rett og få rett. Når norske barn mangler klagemuligheter, som FN barnekomité har gitt kritikk for to ganger, kan det føre til at rettighetene i loven bare blir et slag i luften.

At barn har gode klagemekanismer, er også viktig for personvernet, forklarer Engh.

– Det bør settes ned et utvalg som utreder egnede klagemuligheter for barn, slik at deres rettigheter ivaretas bedre enn i dag.

Deler bekymringen

Barneminister Kjersti Toppe deler barneombudets bekymringer, sier hun til VG fredag ettermiddag:

– Vi vurderer behovet for lovendringer, men det er også viktig å utnytte mulighetene som ligger i lovverket i dag. Høyesterett har tidligere slått fast at det kan være straffbart for en mor eller far å publisere bilder av barnet i sårbare situasjoner.

STATSRÅD: Barne- og familieminister Kjersti Toppe. Foto: Hanna Kristin Hjardar / VG

Toppe påpeker at hun er kjent med at Vest nå undersøker saken om Rune Fardal.

– Jeg er glad for at Datatilsynet vil gjøre det samme, sier Toppe – og viser til at Datatilsynet vurderer hvordan de kan følge opp saken ovenfor Fardal.

Toppe er også enig med Barneombudet i at barns klagemuligheter må styrkes.

– Departementet jobber nå med ulike tiltak for å styrke barns muligheter til å klage til nasjonale klageorganer, inkludert å gjøre klageordningene mer tilgjengelige.

Toppe sier også at Statsforvalteren er i gang med å gjøre klageretten for barn på barnevernsområdet mer tilgjengelige.

– Gir ekstreme utslag

Generalsekretær i SOS-barnebyer, Sissel Aarak, reagerer sterkt på VGs funn:

– Det er veldig overraskende at det kan gå så langt. Dette er barn som er ganske overlatt til seg selv. Hvem skal stå opp for dem?

GENERALSEKRETÆR: Sissel Aarak i SOS-barnebyer. Foto: Hanna Kristin Hjardar / VG

Aarak fortsetter:

– Her har vi et system som skal beskytte barn, og som klarer det i begrenset grad når det kommer spesielt til ytringer på nett og utlevering av sensitiv informasjon.

I mange år har det pågått en diskusjon om hva man skal gjøre med eksponering av barn, forklarer hun.

– Men man har ikke klart å beskytte barna mot det.

SOS barnebyer, som står bak en analyse om det barnevernkritiske miljøet på nett, ser at barna har et svært svakt rettsvern.

– I denne situasjonen er det barn som er ekstra sårbare, og det at de har så svakt vern, gir disse ekstreme utslagene. Behovet for beskyttelse er veldig stort, sier generalsekretær i SOS barnebyer, Sissel Aarak.

Foto: Hanna Kristin Hjardar / VG

– Statsråder har ansvar

Både i VGs artikler og i SOS barnebyers egen rapport kommer det frem at stadig flere foreldre tyr til sosiale medier og andre mediekanaler for oppmerksomhet til sin egen sak, forklarer Aarak:

– Ofte er det på bekostning av barns personvern og rettssikkerhet.

Aarak peker i hovedsak på to politiske tiltak som hun mener må iverksettes:

  • Bedre oppfølging av foreldre etter omsorgsovertagelse, gjerne i form av en objektiv støtteperson, mener Aark. Dette er et av tiltakene som vurderes, har familieminister Kjersti Toppe uttalt til VG.
  • Det må på plass rutiner og juridiske vurderinger i barneverntjenesten som innbefatter plikten man har til å gripe inn når barns rettssikkerhet står på spill, som for eksempel gjennom sosiale medier og andre mediekanaler, mener Aark.

Justis- og beredskapsdepartementet har så langt ikke svart på VGs spørsmål om hvordan departementet vil jobbe for å bedre barns rettssikkerhet og personvern.

– Dessverre er det ikke uvanlig at instanser og departementer peker på hverandre når det gjelder barneverntjenesten og hvem som har ansvaret, sier Aarak.

Hun sier videre:

– For oss er det klokkeklart at ansvaret ligger på høyeste politiske hold i aktuelle departementer, nemlig hos statsrådene, og at de må evne å samordne seg.

https://www.vg.no/spesial/2022/barnevernmotstanderne/embed/tips-box/?initialWidth=1920&childId=spesial-2022-barnevernmotstanderne-embed-tips-box&parentTitle=Barneombudet%20krever%20bedre%20lov%20for%20barn%20som%20eksponeres%20%E2%80%93%20VG&parentUrl=https%3A%2F%2Fwww.vg.no%2Fnyheter%2Fi%2FnQQnwm%2Fkrever-bedre-lov-for-barn-som-eksponeres-saerlig-alvorlig%3Futm_source%3Dvgfront%26utm_content%3Dhovedlopet_row3_pos1%26utm_medium%3Ddf-86-m18fa848

– Ikke laget av porselen

Selv sier Rune Fardal at fokuset hans ikke er å eksponere barn, men å gi foreldre i barnevernsaker en stemme:

– Jeg har aldri fått tilbakemeldinger på at det jeg gjør er ulovlig.

Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Etter VGs saker har likevel Fardal slettet tre videoer av barn – som har vært ute i flere år.

Fardal vil likevel ikke slette større deler av innholdet på sin kanal.

– Alle er ikke kritiske til innholdet. Det må være en grunn til å fjerne det, for det er ikke alle som vil ha det bort, sier Fardal.

Han sier at han ikke kjenner til at det skal være ulovlig å dele opplysninger om barn.

– Barn er ikke laget av porselen. Mange barn har veldig klare meninger om både sitt eget og familiens liv.

https://www.vg.no/spesial/2022/barnevernmotstanderne/embed/bottom-embed/?initialWidth=1920&childId=url-component-40599zyl9llqy9u&parentTitle=Barneombudet%20krever%20bedre%20lov%20for%20barn%20som%20eksponeres%20%E2%80%93%20VG&parentUrl=https%3A%2F%2Fwww.vg.no%2Fnyheter%2Fi%2FnQQnwm%2Fkrever-bedre-lov-for-barn-som-eksponeres-saerlig-alvorlig%3Futm_source%3Dvgfront%26utm_content%3Dhovedlopet_row3_pos1%26utm_medium%3Ddf-86-m18fa848

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.