Litt mer om HIGH FREQUENCY ACTIVE AURORAL RESEARCH PROGRAM……HAARP!

Dette forskningsprogrammet ser ut til å ha de beste målsettinger. Det kan gi bedre forståelse av ionosfæren og bedre kommunikasjonsmuligheter både sivilt og militært.

Men samtidig er der mange flinke folk verden rundt som mener at prosjektet lett kan misbrukes og kanskje blir misbrukt alt i dag. Noen av disse, inklusive russiske myndigheter, tror jeg er inne på riktige spor mens andre muligens har litt overdrevne forestillinger om den våpenteknologiske verdien av prosjektet.

Som  elflyktning har jeg erfaring med hvor lite det skal til for å invalidisere folk. Det blir min innfallsvinkel til denne mikrobølgestrålingen som man fra bakkestasjoner nå kan sikte inn mot ”deg” via et ”speil” i ionosfæren. Med ”riktig” frekvens, sendestyrke og eksponeringstid ligger det til rette for å skape negative helseeffekter av den størrelsesorden man ønsker, innenfor relativt små områder. Og det vil ikke forundre meg om man kommer frem til at den signalstyrken som er mest effektiv er så lav at det store flertall uten videre vil påstå at dette umulig kan ha våpenteknologisk interesse.

Partisjef  Leonid Bresjnev talte 13.06.1975 for et gjensidig amerikansk/russisk mot utvikling av en ny type våpen som han karakteriserte som verre enn atomvåpen. USA tok ikke i mot invitasjonen til dialog. Den militære delen av -programmet beveger seg nå muligens akkurat i den retningen Bresjnev advarte mot, bl.a. på denne måten: ”Menneskehetens fornuft og samvittighet krever av oss at vi oppretter en uoverstigelig barriere mot utviklingen av slike våpen.”

I 2002 kom 90 medlemmer av den russiske Dumaen med en lignende uttalelse rettet mot HAARP-programmet. Den er greit omtalt på http://www.fas.org/irp/program/collect/haarp-duma.htm .

Sitat:

” The U.S. plans to carry out large-scale scientific experiments, under

the HAARP program, and not controlled by the global community, will

create weapons capable of breaking radio communication lines and

equipment installed on spaceships and rockets, provoke serious accidents

in electricity networks and in oil and gas pipelines and have a negative

impact on the mental health of people populating entire regions, the

deputies said.”

Her håper jeg du merker deg ordene om manglende internasjonal kontroll og mulighetene for å påvirke folks mentale helse.

Eksperimenteringen med HAARP-sendere øker på, også her til lands, forteller de som følger med og gjerne viser opp satellittbilder med angivelse av dato, aktuell sender, strålingsdata, plassering av ionisert refleksjonslinse, bestrålt område på bakken og eventuelle sidelooper.

Det ser ut til at man fra HAARP-nett også trener med direkte eksponering av nærområder, for eksempel i Stavanger. Dette går jo da på frekvenser man ikke er tildelt av Post- og teletilsynet. Så om flinke folk fanger det opp og varsler, har man jo visse påvirkningsmuligheter overfor dette som ser ut til å være styrt av to amerikanske forsvarsgrener mens norske myndigheter unnlater å ta kontroll. Liker du at det eksperimenteres med muligheter for elektromagnetisk påvirkning av din helse? Eller er du av den gamle skolen som er lært opp til at elektromagnetisme bare kan påvirke oss i den grad den fører til oppvarming av kroppsvev?

På  er det du selv som må drive kvalitetssikring av det du finner. Så i utgangspunktet bør du gjerne tvile på alt og alle før du gir deg til å sortere det som kan ha noe for seg fra overdrevne konspirasjonsteorier. Det gjelder også ”krigsspillet” mitt der du også finner to linker til HAARP-programmets nettsted.

Søk på HAARP gir deg gjerne mer enn en halv million treff. Så her har du et lite hav av motstridende meninger å øse av. Jeg har mine favoritter, og du som vil gå dypere inn i dette emnet bør jo finne dine egne.

I prosjektets offisielle sider gjentas det noen ganger at alt dette foregår langt under dagens grenseverdier for bestråling av mennesker. Her vil jeg bare be deg være åpen for at disse også kan betraktes som helt verdiløse for så vidt som de selvsagt ikke er basert på uutforsket atermisk effekt. Er de ganske enkelt utgått på dato?

Negativ helseeffekt av forskjellige former for elektromagnetisme ser ut til å henge godt sammen med kroppens grad av tungmetallforgiftning. Se eventuelt fabelen på http://torjohnsen.blogspot.com/ . Deponering av tungmetaller som kvikksølv skjer vanligvis langsomt og umerkelig over tiår. Når du samtidig tilføres andre miljøgifter gir det ofte synergieffekter. Det betyr at forgiftningene enkeltvis kan være for små til å føre til sykdomsutvikling, mens de samlet kan være svært potente. Her på snowboat.no er det særlig Hanne Koplev som kommer inn på dette, mest når det gjelder kombinasjon av kvikksølv og kopper. Men stadig flere blir interessert i å forske på slike effekter. Se gjerne på http://www.york.ac.uk/res/phime/ .

En tilsvarende langsom svekkelse av kroppens forsvarsverker ser ut til å kunne være knyttet til bruk av mobiltelefoni. Se eventuelt http://snowboat.no/Mobiltelefon_og_helse.htm .

Så lenge man ikke kan vise til det motsatte ser jeg grunn til å tro at gjentatt eksponering for svært svak mikrobølgestråling fra HAARP-nett langsomt og umerkelig vil bidra til at vår evne til å reversere helseproblemer svekkes.

Er du også åpen for at en del av HAARP-programmet  kan gå på fullskala eksperimentering med hvilke ”mikrobølgedoser” som egner seg best til å sette folk mentalt og fysisk ut av spill?

Da håper jeg du vil spre kjennskapet til disse mulighetene og gå for at det hele bør komme under både nasjonal og internasjonal kontroll.

Jeg håper også at du, som er i posisjon til å spre kjennskap til dette problemområdet, tar kontakt for en eventuell felles innsats, utveksling av erfaringer eller annet.

HAARP  –  Krigsspillversjon

Det er 19. nov. 2006 og målet ditt er å passivisere N.N. som bor i …..gata i Tønsberg.

Med joystikcken kan du fokusere dine radiosignaler mot et valgt punkt i ionosfæren. Den buler seg da noe ut over dette punktet. Utbulingen kan sammenlignes med et hulformet speil. Signalene dine tar nå retning mot jorden. Og de holder i stor grad sammen, som om de har passert en rimelig vellykket samlelinse.

Du får tilbakemelding i form av et satellittbilde som viser en ring rundt området du har greidd å dekke med radiosignalene dine.

Men ved første forsøk ringet du inn et større område i et annet land, deriblant flere byer.

Så nå må du først lære deg hvilket punkt i ionosfæren som skal siktes inn for få speilingen til å sentreres om den aktuelle adressen. Deretter må du lære deg å innstille ”linsen” slik at du blir fornøyd med størrelsen på det området du greier å ringe inn.

I spillets neste fase kan du variere frekvensen mellom 2.8 og 10 MHz. Samtidig kan du variere signalstyrken og eksponeringstiden for dine forskjellige frekvensvalg.

Her kan du gjerne også leke deg med frekvensvalg og oppstilling av aktive antenner på http://www.haarp.alaska.edu/haarp/calciri.html

Nå må du ikke la deg lure av at du har en senderstyrke på over tre tusen kilovatt til rådighet. Målet ditt er ikke nødvendigvis å treffe N.N. med størst mulig styrke. Snarere tvert imot. Jeg foreslår at du leker deg mest i områder bare litt over kosmisk støy og mest i den laveste til midterste delen av frekvensområdet. Eksponeringstiden for hver valgt frekvens bør vel helst være mer enn to timer.

Da tror jeg du har gode muligheter til å finne frem til brukbar påvirkning av N.N. sin psykiske og fysiske funksjonsevne. Men jeg er redd for at du ikke vil kunne treffe stort bedre enn at du skader også i ti mils radius rundt han/henne.

Spillet har også en knapp som får frem din rating når det gjelder antall drap begått i bestrålt område i det aktuelle tidsrommet.

Mobiltelefon og helse

Når det gjelder om å skape helseproblemer har jeg hittil rangert kvikksølv på topp. Gjerne ved daglig tilførsel fra amalgam, kombinert med gull og norske strømforhold. Samfunnets årlige utgifter til de revmatologiske og nevrologiske problemene dette skaper vurderer jeg til mellom 30 og 50 milliarder. Men nå er jo amalgam under utfasing samtidig som langtidssykefraværet økte med 10% siste året.

Mikrobølger fra mobiltelefoni tror jeg heller ikke man skal undervurdere. Her sto jo industrien selv for helt utmerkede undersøkelser i nittiårene. Et femtitall undersøkelser, koordinert av dr. George Carlo, viste oss hvordan vi her kunne skaffe oss det beste fundament for en gradvis svekkelse av våre forsvarsmekanismer. Vi fikk to fundamentale virkemidler til rådighet.

1.)    Uheldig påvirkning av blod/hjernebarrieren slik at stadig flere toksiner kan finne sin vei fra blodbanen og til hjernen.

2.)    Svekkelse av kroppens evne til å ”lime sammen” alle våre daglige DNA-brudd.

Fra forskernes side ble det visst her lagt hovedvekt på hvordan man da la til rette for kreftutvikling. Du vil vel kanskje heller si at det legger til rette for hvilken som helst sykdomsutvikling (inkl. kreftutvikling)?

Disse forskningsresultatene var ikke som ønsket. Det ble da vurdert som lønnsomt å bruke betydelig innsats på dekkoperasjoner trolig i den hensikt å få gjennomført det meste av utbyggingen før samfunnet grep regulerende inn. Her beundrer jeg industriens resultat, men ikke de midlene som ble brukt.

I dag bruker George Carlo mye av sin tid til å informere om denne tidlige og svært omfattende forskningen. Samtidig ser vi at de resultater uavhengige forskere i dag kommer frem til ikke ser ut til å avvike fra de industrien i nittiårene gjemte under bordet.

Vil skadene mobilbruk påfører oss bli av epidemisk omfang i løpet av noen tiår?  Er påstandene i de to punktene ovenfor riktige?

Du som vil vite mer om dette anbefales å starte ved å søke på ”George Carlo”. Eller du kan starte med å kikke på hans bakgrunn på skjermbildet http://www.emf-health.com/dr-george-carlo.htm før du for eksempel går over til radiointervjuet “Your Cell Phone is Dangerous” A Special 1hr:42 min, Radio Interview with Dr. George Carlo* by Dr. Catherine Saltzman on 12.01.2006 here (MP3).

Et utmerket intervju med Carlo ligger også på http://commonground.ca/iss/201/cg201_carlo.shtml

Raskt oversatt til norsk avslutter han der noenlunde slik:

Mange av oss tror at dagens trådløse utgjør den største trusselen vi står overfor i vår levetid. Det er klart at myndighetene ikke greier å mobilisere i tide. Dels pga. teleindustriens enorme politiske påvirkningskraft. Det blir nok opp til den enkelte å ta skritt for å beskytte seg selv og sin familie.

Her burde jeg naturligvis fortsatt og linke til arbeidene til en rekke andre forskere som konkluderer på lignende vis, men det får bli med disse smakebitene i denne omgang.

Jeg blir kontaktet av mange som får problemer når de bruker mobiltelefon og når det kommer opp en ny mobilsender. Sissel Halmøy og jeg kommer litt inn på det i en artikkel om mobilhodepine og el-overfølsomhet.

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.