Må slakte laks etter det ble påvist ILA: – Klart at dette er noe vi ville vært foruten

Per Magne Bølgen

1 / 2

TO LOKALITETER: Produksjonsdirektør i NRS, Per Magne Bølgen, opplyser at de to siste utbruddene ikke får store for deres slakteplaner på lokalitetene. Foto: PresseÅpne deleknapper for artikkelen

 26.10.21 21:32

 Erlend Hykkerud

Det er i 2021 gjort fire påvisninger av den smittsomme virussykdommen i Finnmark.

 For abonnenter

Det ble tidligere denne måneden påvist Infeksiøs lakseanemi (ILA) på lokaliteten Store Kobbøy som ligger i Måsøy kommune.

Lokaliteten drives av NRS Farming AS.

Store Kobbøy ligger i gjeldende bekjempelsessone tre til kontrollområde for ILA i Nordkapp og Måsøy i Troms og Finnmark.

9. juni i år ble det stadfestet ILA på fisk ved sjølokaliteten til NRS Farming i Kråkeberget i Nordkapp kommune.

Ved begge disse lokalitetene skal nå laksen slaktes, etter pålegg fra Mattilsynet.

Seniorrådgiver og veterinær i Mattilsynet, Eirik Jacobsen, opplyser til iFinnmark at ILA er en smittsom virussykdom på laks, som er så alvorlig at den må bekjempes med inngripende tiltak for å hindre spredning av smitte.

Jacobsen skriver i en e-post at Mattilsynet følger opp alle ILA-utbrudd med båndlegging av lokaliteten der det er påvist smitte. Innen kort tid etableres det et kontrollområde med en bekjempelsessone omkring utbruddslokaliteten og nærliggende lokaliteter. Utenfor bekjempelsessonen etableres en overvåkningssone.

– Dette gjør vi for å bekjempe sykdommen og avgrense utbruddet til omliggende områder. Fisken i anlegget der det er påvist ILA blir slaktet ut og lokaliteten blir brakklagt. Det gjennomføres en felles brakklegging på minimum tre måneder av alle anleggene innenfor bekjempelsessonen, skriver seniorrådgiveren.

LES OGSÅFår det hektisk når de må slakte millioner med laks: – Det bekymrer oss

LES OGSÅ1 million laks nødslaktes på grunn av virus

Forbud

Det er seks kontrollområder i Finnmark, og så langt i år er det påvist ILA fire ganger i de seks kontrollområdene.

Et kontrollområdet består av en overvåkningssone og en bekjempelsessone.

I overvåkningssoner stilles det krav om oversending av lister til Mattilsynet som viser daglig dødelighet av fisk på merdnivå, samt månedlig helsekontroll med prøveuttak egnet til å avdekke eventuell ILA-smitte.

– I bekjempelsessonen innføres det forbud mot å sette ut akvakulturdyr. Det innføres også tiltak rettet mot akvakulturanlegg med laksefisk, slakterier og for transport, skriver Eirik Jacobsen i en e-post til iFinnmark.

– Mattilsynet vil i tillegg kunne treffe tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet i kontrollområdet som kan innebære fare for smitteoverføring, legger Jacobsen til.

LES OGSÅNorway Royal Salmon har varslet børsen: Står i fare for å måtte slakte 2,3 millioner fisk

– Vi er i gang med utslaktingen

Det er nå varslet om pålegg om tømming av begge lokalitetene av Mattilsynet. Fristen er satt til midten av januar i 2022 å tømme lokalitetene for fisk.

Produksjonsdirektør i Norway Royal Salmon, Per Magne Bølgen, opplyser at pålegget ikke får noen større konsekvenser for dem. Det er i lokalitetene som det er påvist ILA hos slaktemoden laks, og de har begynt å slakte fisken i Kråkenes og Store Kobbøy.

– Det får ikke stor betydning for oss. Vi er i gang med utslaktingen og strengt tatt så følger man planen her, sier Bølgen.

– Men det er klart at dette er noe vi ville vært foruten.

LES OGSÅMistenker ILA-smitte: – Dette er noe vi gjerne skulle ha vært foruten

LES OGSÅ

ILA-smitte påvist i oppdrettsanlegg

Ny smolt

Mattilsynet opplyser at endringen får liten konsekvens for oppdretterne i området, da både Kråkeberget og Store Kobbøy allerede er innlemmet i en bekjempelsessone. Endringsforskriften legger uansett restriksjoner på aktivitet i et utvidet område for å hindre videre smittespredning.

Etter at ILA-lokalitetene er brakklagt i minimum tre måneder, med to måneder felles brakklegging, innlemmes bekjempelsessonen i overvåkningssonen, og forblir en overvåkningssone i to år før kontrollområdet oppheves.

På bakgrunn av det siste ILA-utbruddet i Store Kobbøy i Hammerfest kommune, endrer Mattilsynet forskrift om kontrollområde for ILA i Nordkapp og Måøy kommuner i Troms og Finnmark, og foretar en utvidelse av bekjempelsessone 3 med utgangspunkt i lokalitet Store Kobbøy.

De kravene som følger dette vedtaket påvirker NRS Farming sine planer i området.

– Alt vil forhåpentligvis gå etter planen her, så vi får satt ut ny smolt i området til våren, sier Per Magne Bølgen.

Fakta om ILA

Fakta om ILA

  • Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et som sannsynligvis er av samme familie som influensavirus. Virus fører til sykdom på laks, men er helt ufarlig for mennesker.
  • ILA er en alvorlig, smittsom virussjukdom. Forekomst av eller mistanke om ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.
  • Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke på sykdommen ILA.
  • Viruset er ufarlig for mennesker.
  • Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.
  • Mistanke om eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til eller laksefisk til Australia. New Zealand kan ikke motta laksefisk med påvist ILA.
  • Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som er 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket lilla i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.