Enda en løgn fra NASA og NRK ditributerer løgner all mass om slike ting! NASA: Månens «vakling» kan gi sterkere kystflom

En ny studie viser at amerikanske kystlinjer vil bli rammet av større oversvømmelser i 2030-årene, som følge av en tidvis «vakling» i månens bane.

En ny studie viser at amerikanske kystlinjer vil bli rammet av større oversvømmelser i 2030-årene, som følge av en tidvis «vakling» i månens bane.

USAs kystlinje, og særlig Atlanterhavskysten, står allerede overfor et stort problem. Havnivået stiger, og oversvømmelser blir vanligere.

Forskere har lenge advart om at klimaendringene, som medfører økte temperaturer og smeltende polis, også bringer med seg en stigning av havnivået.

Men nå advarer forskere fra NASA om en ny risikofaktor. Månen går inn i en del av banen rundt jorden der den forsterker effekten av høyvann og lavvann.

Denne «vaklingen» i månens bane er «ikke i seg selv noe nytt eller noe farlig», skriver NASA i en pressemelding. Den ble først oppdaget i 1728.

Fakta om kystflom

Tidevann, flo og fjære, er en regelmessig veksling i vannstanden som forekommer overalt langs kystene. Den laveste vannstanden kalles fjære, den høyeste flo.

  • Tidevann skyldes gravitasjonskraft fra månen og solen, og den sterkeste effekten kommer fra månen.
  • På den siden av jorden som er nærmest månen vil tiltrekningskraften være sterkest, og vann vil strømme mot denne delen. Det fører til høyvann.
  • Fordi tiltrekningskraften er lavest på det motsatte punktet vil det også være tidevann på den andre siden av jorden.
  • På grunn av blant annet vind, lufttrykk, og at jordens landmasse ikke er jevnt fordelt, er det ikke jevnt tidevann over hele jorden.
  • Fordi månens bane rundt jorden er litt skjev (omtrent fem grader) «vakler» månen i et regelmessig mønster som gjentar seg omtrent hvert 19. år.
  • Under enkelte deler av denne syklusen kommer månen i en vinkel som forsterker effekten av tidevannet. Dette kan forsterke oversvømmelsene som kalles kystflom.

Kilde: Store norske leksikon og The New York Times.

Kan føre til flere og større oversvømmelser

Selv om månens vakling skjer med jevne mellomrom, advarer nå Nasa-forskerne om at den kan fremskynde faren for betydelig kystflom med 70 år fra det man tidligere antok.

Allerede på midten av 2030-tallet vil effekten være merkbar langs mesteparten av USAs kyst, også Hawaii og Guam. Fremtidsutsikten er basert på sonderinger ved 89 forskjellige steder i USA.

– Lavtliggende områder ved kysten er i økende grad utsatt for oversvømmelser, og det blir bare verre. Den samlede effekten av månens tyngdekraft, stigende vannstander og klimaendringene vil fortsette å forsterke kystflom verden rundt, sier NASA-administrator Bill Nelson i pressemeldingen.

Socal Weather Newport Beach Floods
PROBLEMATISK: Selv om kystflom har mindre dramatiske konsekvenser enn elveflom, kan det umuliggjøre økonomisk liv i de rammede områdene. – Hvis man har oversvømmelser 10 til 15 ganger i måneden, kan ikke bedrifter drive virksomhet. Folk kommer seg ikke på jobb, og kloakksoverflod blir et helseproblem, sier Phil Thompson, som ledet NASA-studien.FOTO: MATT HARTMAN / AP

Forsmak på permanente endringer

Kystflom er som regel ikke like farlige som elveflom, som vi nå ser i Tyskland, Belgia og Luxembourg, da det dreier seg om mindre vannmengder.

Menneskeskapte endringer kan ofte forverre effektene. For eksempel kan det å pumpe vann ut av bakken føre til at jorden synker, og mer vann samler seg på land.

Bare i 2019 ble det rapportert om 600 tilfeller av kystflom i USA, men dette tallet vil øke dramatisk på 2030-tallet, ifølge NASA-forskerne.

Kystflommen er en forsmak på de permanente endringene stigningen av havet vil bringe. Klimaorganisasjonen Climate Central anslår at de vil tvinge mer enn 300 millioner mennesker på flukt i løpet av de 30 neste årene.

På kartverkets hjemmesider kan du se hvilke områder som vil rammes av stigningen av havnivået i Norge.Publisert i dag kl. 11:14

Legg igjen en kommentar