Norge trenger en fredelig revolusjon og forandring senest til høstens stortingsvalg. .

Nasjonalismen er vårt daglige brød og demokratiet er vår grunnpilar, og uten nasjonalisme forvitrer vårt Fedreland. Vi er stadig flere som ser dette. Erna er beklageligvis bare en nyttig idiot for den globale storkapitalen. Jeg velger å tro at hun har såpass intelligens at hun ser at det hun holder på med ikke er bærekraftig for nasjonen Norge. På meg virker det nesten som hun velger å overse Norge og nordmenns rett til landet.. Hun har i tillegg allerede i mange år drevet dobbeltbokholderi ved å være ansatt i FN. Etter 7 år med ansvar kan det konstateres at Erna med regjeringen har sviktet nasjonens beste, og gitt initiativet til EU og andre. Uten pågangsmot til en gang å ha forsøkt å forsere norsk kurs og fordel. Det har imidlertid flere EU land gjort. Ideologisk har disse Eu-tilhengerne/svikerne arbeidet for fremmede konstellasjoner og tillatt oss å bli sterkt bundet til byråkratene i Brussel, mer enn de fleste EU-land selv gjør. Vi er blitt et dyrt betalende EØS-land, uten rett til å sitte ved det bestemmende EU-bordet. Som en annen-rangs nasjon med hatten i hånden. Norge er blitt en politisk barnehage som ikke har tenkt å være noe annet heller. Alle politikere og medienissene og biskopene med sin preses støtter opp om Erna. Det fundamentale problemet er imidlertid ikke bare Erna, men alle politikerne hun omgir seg med. Dette er en gjeng fra “eliten” med riktig politisk utdannelse og riktige meninger (klakører). Men disse politikerne har kun 2 prioriteringer, sin egen makt og sin egen posisjon. Det er imidlertid åpenbart at Erna ikke når Gro Harlem Brundtland til knærne engang. Gro skrev boka Our Common Future allerede i 1987. Erna gjør bare sitt beste i å implementere Agenda 2030 planen som Gro skisserte for flere tiår siden. For mer om bakgrunnen til at Gro skrev denne boka, så anbefaler jeg å studere den trilaterale kommisjonen som hun er medlem av. Denne kommisjonens primære oppgave er å bruke FN til å innføre teknokrati i hele verden. Katastrofen GHB – Gro Harlem Brundtland – er av mange ansett for å være Norges beste politiker. GHB var i virkeligheten Norges definitivt verste, og Erna Solberg følger i hennes spor. I deres øyne er Norge og nordmenn lite å bry seg om når det store verdenspolitikken lokker. Erna strør om seg med penger utenlands, mens nordmenn nektes livsforlengende behandling. Erna Solberg og regjeringen reiser rundt på vår bekostning og stiller underdanig opp for FN, EU, Clinton Foundation og andre, stikk imot nasjonale interesser. Parlamentarismen er overhodet ikke demokrati, kun en instans så politikere kan hestehandle seg imellom til egen fordel og komme til løsninger som en ren folkeavstemning klart ville motsagt. Demokrati er flere folkeavstemninger slik som i Sveits! Alt annet er skinn-demokrati. Det burde være en selvfølge å reforhandle EØS-avtalen. Faller avtalen bort, er det den gamle handelsavtalen som gjelder. Norge har olje og gass som Europa trenger, og det er ingen grunn til å oppføre seg som slaver under FN, EU og Tyskland. Av alle groteske EU-påfunn har nå EU stemplet norsk vannkraft som skitten, men vindkraft er ren. Hvorfor har vi en EØS- avtale med slike politikere? Det norske folket har ingen ting vi skulle ha sagt om oljeutvinning. vannkraft, klimatiltak, vindkraft, innvandring, U-hjelp +++…absolutt ingen ting av dette bestemmer vi ved valg. Etniske nordmenn utsettes for vold, voldtekt, trusler, hatprat +++ hver eneste dag, uten at noe gjøres. Mer innvandring og mer vold er visst løsningen. Oljefondet som skulle sikre alderdommen brennes av i begge ender i rekordfart. Lukket demokrati, som vi har fått i Norge er svært farlig, da vi ikke vet hva som skjer og heller ikke kan påvirke det som skjer. Høyre har, på nøyaktig samme måte som Arbeiderpartiet, sine tradisjonsvelgere som har stemt på det samme partiet i generasjoner uten tanke på den politikken disse partiene fører. Jeg føler at vi er i ferd med å bli fratatt selve fotfestet for vårt liv og våre leveregler, våre fremtidshåp og våre barns muligheter på alle plan! Vi er blitt et folk som så urettferdig og grunnløst i det stille fratas fotfestet i våre liv. Spesielt tror jeg det blir katastrofalt for våre barn og barnebarn. Da har vi etter hvert kun en ting å gjøre: Kjempe for å ta vårt demokrati tilbake med alle midler!

Legg igjen en kommentar