Gjenåpningen av Norge fortsetter neste uke. Dette er en del av NARRATIVET til Norges statsminister!

Trinn to i gjenåpningsplanen vil starte 27. mai, opplyser statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse fredag.

https://www.vgtv.no/218594?jwsource=cl

Av JOSTEIN MATRE

RUNA FJELLANGER

INGVILL DYBFEST DAHL

SINDRE CAMILO LODE

 og LINE FAUSKO

Det skjer etter at regjeringen har gjort en helhetsvurdering av smittesituasjonen, vaksinetempo og kapasiteten i helsevesenet.

– Vaksineringen går etter planen. Regjeringen mener derfor at det er forsvarlig å gå videre med gjenåpningen. Det betyr at vi styrker arbeidet med å få fart på Norge igjen. 27. mai går vi inn i trinn to, sier statsministeren.

Lokale forskjeller

Til tross for at en dato nå er satt åpnes det for at lokale utbrudd krever lokale tiltak, og at kommune derfor kan gjøre egne vurderinger før de setter i verk trinn to.

– Det er viktig at kommunene får noen dager på å vurdere om de må ha strengere tiltak når vi nå trapper ned. Det betyr at vi går inn i en periode der det blir større forskjeller på smittevernreglene i de ulike regionene, sier Solberg.

Anbefalingen fra Helsedirektoratet (Hdir) og Folkehelseinstituttet (FHI) til regjeringen er en videre nedtrapping av tiltakene stort sett i tråd med den nasjonale gjenåpningsplanen.

Dette er de nasjonale tiltakene som gjelder fra 27. mai:

Hold 1 meter avstand. Hold hendene rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

Sosial kontakt

 • Ikke ha besøk av flere enn ti gjester. (nytt)
 • Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand.
 • Det oppfordres til å møtes utendørs.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede med i antallsbegrensningen, men det må fortsatt være mulig å holde avstand mellom dem som ikke er beskyttet. (nytt)

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
 • Innenlandsreiser kan gjennomføres. De som ikke er beskyttet bør være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress. (nytt)
 • Allerede fra i dag frarådes det ikke lenger å reise innenlands.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Dette gjelder ikke personer som er beskyttet. (nytt)

Nakstad om vaksinepass og ferieVolume 90% 

Skoler og barnehager

Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune. Det er ikke lenger besluttet nasjonalt at alle barnehager og skoler må være på gult nivå. (nytt)

Høyere utdanning

 • Mer fysisk undervisning og økt bruk av jevnlig testing. (nytt)
 • Registrere hvem som er til stede og deres seteplassering for å lette smittesporing. (nytt)

Arbeidsliv

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet og/eller fleksibel arbeidstid.

Handelsnæringen

 • Åpent med smitteverntiltak, jf. egen bransjestandard og krav i forskrift.
 • Varemesser og midlertidige markeder reguleres på samme måte som handelsnæringen, og regnes ikke lenger som arrangement. Det stilles også krav om å registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. (nytt)

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Voksne over 20 år kan drive organisert aktivitet som trening, øving osv. innendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand (Nytt).
 • Voksne over 20 år kan drive organisert aktivitet utendørs i grupper på inntil 30 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand. (Nytt)
 • Flere grupper kan samles på samme trenings-/øvingsarena dersom gruppene holdes atskilt og slik at de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.
 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter, og de unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt kommunene har samme smittenivå. (Nytt)
 • Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.

Toppidrett (nytt)

 • Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
 • Det åpnes for treningskamper i alle lag i serier i toppidretten, herunder i Post-Nord-ligaen. Det åpnes for seriekamper tre uker etter innføring av trinn 2 dersom erfaringene fra treningskampene og smittesituasjonen tilsier det. (nytt)

Arrangementer

Det oppfordres til forsiktighet og planlegging av deltagelse på arrangementet slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Herunder å ikke oppsøke arrangementer i en annen kommune dersom man bor i en kommune med forhøyet smittenivå.SE HELE: Erna Solberg om coronasituasjonenVolume 90% 

Reglene for arrangementer er som følger:

https://www.vgtv.no/218571?jwsource=cl

 • Maks 20 personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale. Utendørs er grensen 30 personer. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere. (nytt)
 • Maks 50 personer på innendørs offentlig arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 100 personer på arrangementer som samler deltagere under 20 år som er fra samme kommune eller som deltar på trening, øving, prøver og lignende i samme kommune. (nytt)
 • Maks 200 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter à 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltagere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
 • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder.

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

 • Innslipps- og skjenkestopp kl. 24.00. Ikke krav om matservering. (nytt)
 • Krav til smitteverntiltak: Registrering, redusert antall gjester og krav til avstand, innendørs og utendørs.

Dette sier han om «harryhandel»Volume 90% 

https://www.vgtv.no/218589?jwsource=cl

Massetesting

Regjeringen åpner for mer bruk av massetesting i områder hvor gjenåpningen øker risikoen for mer smitte, særlig der hvor det har vært strenge tiltak lenge.

Testkriteriene endres slik at kommunene kan teste personer uten mistanke om sykdom. Kommunene får muligheten til å prioritere ledig testkapasitet til disse nye formålene. Staten skal betale for testingen.

Det vil også åpnes for bruk av hurtigtester på arrangementer.

– Regjeringen vil bruke testing og coronasertifikat aktivt for å kunne åpne opp igjen, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Regjeringens største frykt når man nå fortsetter gjenåpningen er at nye mutasjoner som vaksinen ikke virker mot skal dukke opp, og at det vil føre til at man igjen må stenge ned.

Også store utbrudd man ikke klarer å slå ned er noe de frykter. Det kan føre til utsettelser av de neste trinnene.

– Det er derfor det går tre uker mellom hvert trinn i gjenåpningen, og det bidrar til at vi kan ha oppdatert kunnskap, sier Solberg.Slik svarer Nakstad Molde-ordførerenVolume 90% Publisert:Publisert: 21.05.21 kl. 11:31Oppdatert: 21.05.21 kl. 13:06

https://www.vgtv.no/218573?jwsource=cl

 • Kopier lenke
 • Del på Facebook
 • Del med e-post

Legg igjen en kommentar