Andøya Space og Andøya Spaceport

FOTO: ANDØYA SPACEPORT Andøya Space tidligere Andøya Space Center, tidligere Andøya Rakettskytefelt: Et senter for oppskyting av forskningsraketter og slipp av vitenskapelige ballonger. Andøya Space skyter opp sonderaketter og forskningsballonger på Andøya og Svalbard.[Les mer...]