Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven). Dette er hva terroristene bedriver! Lager lover MOT befolkningen. Nå MÅ folk begynne å følge med!!

Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) Dato LOV-2000-06-23-56 Departement Helse- og omsorgsdepartementet Sist endret LOV-2021-05-28-44 fra 01.06.2021 Publisert I 2000 hefte 13 Ikrafttredelse 01.07.2001 Endrer LOV-1955-12-02-2 Rettet 02.07.2021 (faglige fotnoter fjernet, UU-tilpasning)...