Ny grenseavtale mellom Norge og Russland i Barentshavet. Stoltenberg og Gahr Støre har gitt bort «halve Norge» til Russland!

Dato: april 27, 2010Forfatter: Arcticliving78 Kommentarer

I dag på pressekonferansen i Oslo er det enighet om grenselinjen mellom Norge og Russland i Barentshavet, nærmere bestemt Gråsonen, Smutthullet og Vest-Nansens bassenget på Nordpolen. Avtalen er at vi skal dele Gråsonen, Smutthullet og Vest-Nansen bassenget i 2 like store deler. Med andre ord Norge har fraveket kravet om midtlinje prinsippet (må ikke forveksles med å dele området i 2 like deler), og gitt Russland delvis innrømmelser på sitt krav om å bruke sektorlinjen som delelinje, i og med at man er enig om å dele det omstridte området i 2 like deler. 175.000 kvadratkilometer delt på 2, tilsier at Norge har gitt fra seg 87.500 kvadratkilometer hav områder til Russland, med andre ord en super avtale for Russland, og et elendig forhandlingsresultat for Norge. Midtlinjeprinsippet vil være det rette delingsforholdet, men dette er fraveket slik jeg kan se, slik at sektorlinje kravet som er et horribelt krav fra Russland mot oss, i prinsippet har gitt Russland delvis innrømmelser og en svært god avtale for Russland!

Hva er det egentlig som har foregått i kulissene i dette spillet? Det er et faktum at Stoltenberg og Gahr Støre i delelinjeavtalen her, har gitt bort et av Europas største sannsynlige gassfelt, over til Russland. Hjalmar Johansen høyden, som ligger midt inne i dette omstridte området det er forhandlet over, blir av ledende analytikere sett på som svært lovende. Den sannsynlige gassmengden til Hjalmar Johansen høyden, er mellom 1 til 2 ganger så stort som Sthokman feltet, som ligger mye lengre nord og øst, og dermed er vanskeligere å utvinne. Ormen Lange feltet utenfor nord-vestlandet er bare småtteriet i så måte. Dette er ikke noe som kommer frem i media, at Stoltenberg og Gahr Støre i avtalen gir bort selve gullkalven i norske gassressurser, over til Russland bare for å få til en avtale om en delelinje, som hvis saken hadde vært fremmet for den internasjonale Havrettsdomstolen i Haag, ville ført til at Norge fikk eierretten til dette tidligere omstridte havområdet.

Slik jeg kan se det, så er det ingen tvil om at Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre, her begår direkte landsvik mot egen nasjon, ved å gi bort enorme ressurser som fremtidige borgere av Norge skal bygge sin fremtid på. Det må betraktes som et landsvik, siden Stortinget aktivt villedes av Stoltenberg og Gahr Støre, til å tro at disse to har fremforhandlet en god avtale for Norge, hvilket det ikke er, den er faktisk horribelt dårlig, og Stortinget fatter derfor beslutningen om å ratifisere avtalen, på feilaktig og sågar falskt grunnlag. Dette sett i forhold til disse opplysningene som Stoltenberg og Gahr Støre holder tilbake, og aktivt villeder Stortinget med. Etter ansvarlighetsloven §§ 8 og 9 kan en statsråd ilegges straff ved brudd på opplysningsplikten til Stortinget. Det er også et klart brudd på Grunnlovens § 1 om at “Norge er et fritt og udelelig rike” og Stoltenberg og Gahr Støre har også her “delt riket” opp ved å gi bort en sentral del av riket (jamnført normal internasjonal rettsoppfatning om delelinjer til havs mellom 2 stater)

Reklamerhttps://c0.pubmine.com/sf/0.0.3/html/safeframe.htmlRAPPORTER DENNE ANNONSENFORTROLIGHET

Det har i den senere tid kommet frem klare påstander fra sentrale etterretningsfolk i Norge, om at det eksisterer enda flere horrible avtaler, mellom Norge og Russland, som kan relateres til delelinjeavtalen. Bernhard Duncan Lyng, den sentralt plasserte og nå pensjonerte etterretningsoffiseren i norsk etterretning, mener det må foreligge hemmelige avtaler om at ødeleggelsen av Forsvaret i Nord-Norge, som alle i nord kan bevitne skjer, er også en del av den hemmelige avtalen som Stoltenberg og Jesuitten Jonas Gahr Støre enten har gitt Russland tilbud om i delelinjeavtalen, eller regelrett fått direktiver direkte fra Moskva om å bare akseptere, uten videre debatt. Mer om det hemmelige maktspillet og Vatikanets kontroll med Norge, kan leses om her

Reklamerhttps://c0.pubmine.com/sf/0.0.3/html/safeframe.htmlRAPPORTER DENNE ANNONSENFORTROLIGHET

Ser man på kartet på dette innlegget (klikk på bildet for større utgave), så ser vi at det norske kravet er midtlinje prinsippet, som går mye lengre øst enn det russiske kravet som er sektorlinjen (lengdegraden rett nord mot Nordpolen fra land på norsk side). På dagens pressekonferanse, så sier Stoltenberg at man er enige om å dele de omstridte områdene i 2 like store deler. Det betyr etter det jeg kan se (med forbehold, siden alle detaljer ikke er offentliggjort enda) at Russland har fått en svært god avtale, mens Norge har ikke fått gjennomslag for midtlinjeprinsippet med Russland.

Jeg syns dette er svært mistenkelig og dårlig håndverk fra Stoltenberg og Gahr Støre. De har gitt bort enorme verdier til Russland, og fremtidige inntekter til å bygge velferdsstaten her hjemme. Derfor må denne avtalen underkjennes i Stortinget, siden det stemmer at Russland har fått tilkjent disse enorme havområdene, som vi mener tilhører oss. Stoltenberg og jesuitten Jonas Gahr Støre, må granskes for dette landsforræderiet det står bak. Vi kan ikke la denne nasjonen ødelegges mer en det disse 2 har klart å få til nå. Norge som nasjon er infiltrert av Jesuittene og Tempelridderne til vatijanstaten og dette må det bli en slutt på nå. Les mer om det hemmelige maktspillet i kulissene i Norge her

Per-Vidar Nikolaisønn

Arctic Free Speech – Makta midt i mot !Reklamerhttps://c0.pubmine.com/sf/0.0.3/html/safeframe.htmlRAPPORTER DENNE ANNONSENFORTROLIGHET

Share this:

https://widgets.wp.com/likes/index.html?ver=20220105#blog_id=46097338&post_id=566349&origin=arcticfreespeech.wordpress.com&obj_id=46097338-566349-61e843358fbbe

Relatert

Jonas Gahr Støre gav bort et av verdens største gassfeltseptember 6, 2013i “Demokrati overtramp”

Russisk rakett skutt ned, ved hjelp av «Blue Beam» fra Eiscat anlegget i Tromsø.februar 23, 2012i “Skjult makt”

Russland, en fiende eller en mulig partner?april 28, 2009i “Forsvar og sikkerhet”

Publisert av Arcticliving

Freelancer for Arctic Free Speech Alternativ Media Vis alle innlegg etter Arcticliving

Innleggsnavigasjon

FORRIGEForrige innlegg:Jernbane til Nord-Norge NÅ!NESTENeste innlegg:Er 17 mai egentlig så viktig å feire lengre?

78 KOMMENTARER OM “NY GRENSEAVTALE MELLOM NORGE OG RUSSLAND I BARENTSHAVET. STOLTENBERG OG GAHR STØRE HAR GITT BORT «HALVE NORGE» TIL RUSSLAND!”

Legg til kommentar

 1. Per-Vidar JohansenAvtalen om fiskerispørsmål under delelinje avtalen, mellom Norge og Russland i Barentshavet, er ingen garanti for at norske fiskere skal ha den samme mulighet i fremtiden, til å fiske i den østre delen av “gråsonen” som nå blir delt mellom Norge og Russland.
  Ifølge detaljene i avtaleutkastet mellom Norge og Russland, for den nye grensetrekningen i Barentshavet, så tilsier avtalen om fiskerisamarbeid (Fiskerispørsmål – Vedlegg 1 artikkel 1), at avtalen om å opprettholde dagens regime på fiskerisamarbeid, kun skal gjelde i 15 år fremover fra avtalen signeres av Stortinget og Dumaen i Russland. Etter 15 års perioden er over, vil avtalen om fiskerisamarbeid faktisk kunne sies opp av begge parter på slutten av en påfølgende 6 års periode. Med andre ord norske fiskere kan bli nektet å fiske i Russland i fremtiden om 22 år frem i tid, hvilket er som et øyeblikk å regne i fremtidige generasjoners mulighet, til å hente sikker matforsyning utenfor “studedøra” i Nord-Norge.
  Har man holdt seg til folkeretten, hvilket Stoltenberg og Støre IKKE har gjort i dette avtaleutkastet, så har vi med stor sannsynlighet blitt tilkjent av Havrettsdomstolen i Haag, nesten hele “Gråsonen” med påfølgende full kontroll over den arktiske torskebestanden, som beveger seg mye inn i den østre delen av “Gråsonen”. Da kunne også Vardø fått en oppblomstring, siden vi kunne benyttes vår egen gode teknologi til å utvikle det gigantiske kondensat feltet “Hjalmar Johansen høyden”, som Stoltenberg og Støre ga russerne i gave, for å få igjennom en avtale. En avtale som er svært dårlig sett med norske øyne.Svar
 2. Per-Vidar JohansenHjalmar Johansen høyden som inneholder et gigantisk kondensat-felt (en mellomting mellom olje og gass) gikk etter det jeg kan se av koordinatene i avtaleutkastet, over til Russland. Norge sitter igjen med svært lite ressurskontroll i denne avtalen. Russland har ikke hatt det travelt med denne avtalen, siden mer en 90 % av alle petroleumsforekomster i Barentshavet ligger på russisk side fra før av. Jeg fastholder derfor at Russland fikk et alt for godt forhandlingsresultat ut av avtalen, mens AP fikk “heder og ære” i den sosialistiske presse her hjemme, som sikkert gir AP er hopp på meningsmålingene.
  Det eneste posistive med avtalen er at det normaliserer vårt forhold til Russland, hvilket gjør det lettere for norsk industri og finansnæring å komme inn i Russland, og vi får tilgang til russiske kunnskapsinstitusjoner som holder meget høy kvalitet flere steder.
  Men denne ukes hendelser i internasjonalt farvann i Barentshavet, hvor russiske bombefly fløy lavt over den amerikanske fregatten USS Taylor, med åpne bombeluker, endatil under en vennskaps visitt fra amerikanerne, viser hvor politisk ustablit Russland egentlig er, når festtalene er stilnet og vodkaglassene er tømt.
  Jeg vil derfor påstå at vi har hatt mere å hente, med å vente med dele “gråsonen” både miljømessig og ressursmessig. Derfor anbefaler jeg at grensetrekkings-avtalen underkjennes i Stortinget!Svar
 3. Per-Vidar JohansenStopp delelinje-forslaget i Barentshavet nå!!
  De rødgrønne var svært nervøse ovenfor Russland det siste året før delelinjeutkastet kom, nå i April i vinter. Det viser Wikileaks dokumentene som har kommet ut angående hvordan utenriksdepartementet betraktet Russland sin kommende opprustning i nord, og det russiske kravet om å bli dominerende i Arktis.
  Russland fikk sannsynligvis derfor et alt for godt forhandlingsresultat, og derfor har Støre og Stoltenberg gitt bort “halve” fastlands Norge til Russland. Delelinjeforslaget må derfor ikke passere i Stortinget.Svar
 4. edgar b.Avtalen er historisk, god og eksemplarisk. Uansett hva Wikileaks indikerer. Ingen grunn til å lage opprør i dette vannet.Svar
 5. Per-Vidar JohansenAvtalen er hverken god, historisk eller eksemplarisk!
  At avtalen er historisk er vel å ta litt for mye i, all den tid avtalen enda ikke er godkjent. Sterke krefter i Russland jobber for å stoppe avtalen å passere den russiske nasjonalforsamlingen, Dumaen.
  Avtalen er ikke god. For hvem er den god? Ikke for miljøet, siden dette mest sannsynligvis åpner for russisk, norsk, olje og gass utvinning i et sårbart område. Har vi ventet med å la FN sin havrettsdomstol avgjøre grensespørsmålet, så har vi mest sannsynligvis fått tilkjent oss Hjalmar Johansen høyden, som kan inneholde 2 til 3 ganger så mye gass, som stochkman feltet.
  Vi kunne deretter ha ventet med å utvikle dette feltet når teknologien på gass på Snøhvit feltet har vært utprøvd og videreutviklet en stund, slik at vi kunne stort sett eliminert den risikoen som det innebærer, å utvinne gass i så kaldt og dypt sjøvann. Slik det blir nå om avtalen passerer, så vil russerne som ikke har den dypvannsteknologien på gass i kalde farvann, stresse denne utviklingen, for alt vi vet sette igang produksjon med egen lite utprøvd teknologi, med påfølgende risiko for utslipp.
  For fiskerne våre er jeg i tvil om avtalen er god. Miljørisikoen er nevnt, men viktigere er vel at den norsk/russiske arktiske torskebestanden, kan bevege seg lengre øst og inn i østre del av gråsonen, hvor russerne hvis avtalen ratifiseres, juridisk sett, kan stenge ut norske fiskere, siden man da befinner seg i russisk farvann. Nå sier avtalen at man anbefaler at partene skal samarbeide i inntil 21 år på forvaltning av denne felles torskestammen, men etter dette, er det ikke noe som tilsier at norske fiskere skal kunne fiske i Russland (nåværende østre del av gråsonen). Men dette kan bety også at russiske fiskere kan bli utestengt ved Svalbard for å fiske der oppe, så dette kan slå begge veier. Men isolert sett betyr den norsk/russiske arktiske torskestammen, som beveger seg fra Lofoten til østre del av Gråsonen, langt mer en ressursene rundt Svalbard, siden det tradisjonelle Lofotfisket er grunnlaget for mye av kystbefolkningen i Nord-Norge.
  Avtalen er heller ikke eksemplarisk, siden folkeretten er satt til side i dette avtaleutkastet. Folkeretten tilsier at man benytter midtlinje prinsippet som delelinje, mellom 2 staters havområder ut til 200 nautiske mil fra land. I denne saken er dette kravet fraveket og en kompromisslinje er benyttet i stedetfor. En linje som Stoltenberg og co har foreslått ovenfor Russland for å få til en rask avtale. Denne linjen koster oss dyrt, siden Norge har gjort knefall for den russiske bjørnen, og gitt bort fremtidige ressurser til Russland som skulle være grunnlag for bosetningene her i Nord-Norge.
  Det er tydelig at rakett-episoden, som skjedde for omtrent et år siden, hvor Russland sendte et u-armert atommissil inn over den norske grensen, har gitt Stoltenberg regjeringen lettere panikk ovenfor “Kreml sine murer”, og dette samsvarer ganske bra med Wikileaks dokumentene at Stoltenberg og Støre har etter rakett episoden og møtene i Kreml, fått hastverk med å gi Russland et generøst tilbud, for å få på plass en grenseavtale.Svar
 6. Per R. V.Som fisker vil jeg si at avtalen er god, den har i tillegg gjort at man nå har felles regler for viktige ting i reguleringssammenheng, etter forhandlingsmøtet mellom Russland og Norge i høst.
  Vi som fiskere har også “fått tilbake” et område som har vært, og er, et område der det er gode muligheter for hysefiske. Vi som er fiskere, lever ikke bare av torsk, og jeg ser heller ikke noe problem i å få fiske i russisk sone, det har jeg da gjort flere ganger tidligere, nesten helt borte ved Novaja Semlja . Problemet er antagelig større for Regionpartiet enn det er for oss som lever og høster av ressursene i disse områdene !
  Og de “sterke krefter” du viser til er et fiskerikonglomerat fra Murmansk som er redd for sine rikdommer .
  Avtalen kommer nok til å gå gjennom i Dumaen, fiskeredere i Murmansk-området er ikke så sterk som du tror, uansett hvor mye verdier de sitter på.
  Et bevis på at rikdom ikke lenger er så mektig i Russland som enkelte innbiller seg er vel den herremannen som var regnet som en av Russlands mektigste menn, som i dag sitter fengslet for lang tid, det var vel Gazprom selskapet han ledet het ?Svar
 7. edgar b.Regionpartiet har nok tyngden i sin politikk litt lengre vest tror jeg.Svar
 8. Per-Vidar JohansenSpillet om Gazprom er det vel ingen som helt riktig vet hva som har skjedd innenfor kremls murer i forhold til dette selskapet, men noe riktig er det vel også siden han ble dømt for skattesvindel, tror jeg det var.
  Per Roger jeg har faktisk lest avtaleutkastet, og ordlyden er at det anbefales et fiskerisamarbeid i 21 år, etter dette er det ingen juridisk tekst som sikrer norske fiskere adgang til russisk sone. Det er et faktum at Russland ikke har teknologien på plass, til å utvinne gass i kaldt og dypt farvann, men det kan selvsagt hende at Russland venter med utvinning av Hjalmar Johansen høyden, men det har vi heller ingen garanti for at ikke Russland stresser denne utvinningen, og tar en for stor risiko med for dårlig eller lite utprøvd teknologi, med påfølgende fare for utslipp rett i norsk/russisk arktisk torsk sine oppvekstområder.
  Når det gjelder olje er nok Russland mer aggresiv på å få satt i gang leteboring og utvinning i Barentshavet, og selv om frakt av olje fra Russiske nordområder foregår på moderne oljetankere med dobbelt skrog, så har ikke produksjonselskapene den samme standarden til sikkerhet for offshore oljeproduksjon som Norge har, og det vil medføre økt risiko for vår felles stamme av torsk, om det settes igang oljeborring i russisk sektor av Barentshavet, om avtalen passerer Dumaen.
  Edgar du kan i allefall være sikker på en ting, og det er at Regionpartiet har sin tyngde utelukkende i nord.Svar
 9. Per-Vidar JohansenHer er beviset på at opposisjonen på Stortinget er lurt trill rundt av Stoltenberg og Co. Opprinnelig ble det proklamert at den kjempestore sannsynlige gass-strukturen, Hjalmar Johansen høyden, lå midt på den nye delelinjen, og således skulle deles av Norge og Russland. Dette har Stoltenberg og co hele tiden bevisst feilinformert Stortinget om, får å få igjennom en delelinjeavtale som til de grader favoriserer Russland. Hjalmar Johansen høyden (HJ-Høyden) vises på kartet inne i den røde firkanten rett øst for den nye delelinjen. Trykk på bildet for større versjon. Når man ser på størrelsen på Snøhvit feltet utenfor Hammerfest, og sammenligner det med giganten Hjalmar Johansen høyden, så ser man hvilke ressurser Stoltenberg og co har gitt bort til Russland. Ressurser som mest sannsynlig ville tilfalt oss, om delelinjeavtalen med Russland hadde vært fremmet i den Internasjonale Havretts-domstolen til FN i Haag, der saken skulle vært avgjort.
  Derfor er denne delelinjeavtalen så dårlig politisk handverk, at det er nærmest ubegripelig at ikke opposisjonen på Stortinget reagerer!Svar
 10. Per-Vidar JohansenJeg anbefaler alle å lese denne meget gode kommentaren som stod på trykk i dagens VG, på debattsidene. Kommentaren oppsummerer hvilken gedigen nedtur Nord-Norge opplever, med alle de brutte løftene til Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg. Saken gjelder den såkalte “nordområdesatsingen” som aldri kom og som er avlyst for godt, med Statoil sin exit fra presitisjeprosjektet Stockhman som skulle være tidenes gassfest for Norge, Nordområdene og Nord-Norge i politisk korrekt rekkefølge.
  Klikk på bildet for større versjon av VG utklippetSvar
 11. Peter P.Stoltenberg & Støre = Knoll & Tott.Svar
 12. Per-Vidar JohansenGrenseboerbeviset mellom Norge og Russland, er også Putin sitt bestillingsverk. Igjen her har Gahr Støre satt seg selv som den store nordområdefrelseren, og av Putin blitt kjørt frem som den store helten i Norge, for å strategisk støtte opp om sin dyktigste “partner” i Norvegia Oblast (fylke). Grenseboerbeviset som gjør at innbyggere på begge siden av grensen kan bevege seg fritt over grensen, fremstår i dag som et godt tiltak for de dette gjelder, men dette er kun starten på et “Ukrainsk kupp” i Norge. I Ukraina har Russland sakte men sikkert slukt Ukraina bit for bit, ved utstede russisk statsborgerskap til mange ukrainske innbyggere på Krimhalvøya. Via sine “partnere” i den ukrainske nasjonalforsamlingen, har Russland sikret seg full kontroll over dette kjempestore landet som kunne vært et gryende vestvendt demokrati, men som i dag nå inngår i den stadig voksende russiske diktatur-regimet til Putin. I den ukrainske nasjonalforsamlingen har Putin sine “partnere” tatt full kontroll og innført russisk som Ukraina sitt nasjonalspråk, til enorme protester hos den ukrainske opposisjonen.
  Ingen må være så blåøyd i Norge, og tro at situasjonen er annerledes i Norge enn i Ukraina. Russiske statsborgere kan nå fritt “flomme inn” i Norge over Storskog grensestasjon, uten noe som helst av papirer, som EU/EØS borgere innad i Schengen samarbeidet må bringe med seg.
  Derfor må situasjonen bringes under kontroll og grenseboerbevis avtalen avvikles umiddelbart, inntil Russland blir en demokratisk stat, som styres etter menneskerettigheter og demokrati, i stedet for diktatur og skjult maktovertakelse av nabostater.Svar
 13. Per-Vidar JohansenAlle burde lese denne artikkelen i Nordlys. Dette var det jeg advarte om, at det lå skulte avtaler og hensikter bak delelinjeavtalen mellom Norge og Russland i Barentshavet. Stoltenberg og co har ikke bare utført landsvik ved å gi fra seg Norges aller største sannsylige gassfelt Hjalmar Johansen Høyden, som ligger øst av Vardø, i “morgengave” til storebror Russland. De har også nå forsterket landsviket, ved å ødelegge Forsvaret i Nord-Norge, på ordre fra Moskva, for at Russland fikk til en kanonbra avtale for Russland??
  Jens Stoltenberg som er avslørt som russisk spion (KGB kodenavn Steklov) og Jonas Gahr Støre (KGB kodenavn Martin) må pågripes umiddelbart for landsvik, sammen med dagens etterretningsjef Kjell Grandhagen og den avgåtte etterretningsjefen Torger Hagen, som alle er avslørt som KGB/FSB spioner for Russland, i følge AP sin egen Norulv Øvrebotten, som satt som statsekretær i Forsvarsdepartementet under Forsvarsminister Johan Jørgen Holst.
  Norge er ingen rettstat lengre, men en russisk vasallstat/fylke under Russland. Den som benekter dette har regelrett ikke kunnskaper om hva som skjer eller jobber for Russland som politisk agitator!
  Pågrip disse for landsvik og forræderi mot Norge og Grunnloven: Jens Stoltenberg, Anne Grete Strøm Eriksen (dagens Forsvarsminister), Espen Barth Eide (som trekker i trådene for Russland som tidligere Forsvarsminister og nå som Utenriksminister), Jonas Gahr Støre som er arkitekt for dette landsviket mot Norge som nasjon, og de 2 etterretningsjefene som er avslørt som spioner for Russland begge to!!Svar
 14. sigbjørn e.Trodde jeg var krass i kommentarene om A.p, du får gå ned på politistasjonen og levere anmeldelse Per. V. Johansen. De er som kjent pliktig til å ta imot, det kan jo vær de finner noe annet og hjemme hos han Jens.Svar
 15. Per-Vidar JohansenDen norske rettstaten er korrupt. Omtrent alle dommerne i Norge er ikke dommere i henhold til Grunnloven, da de alle 800 så nært som 8 dommere, har forfalsket sin egen embedsed, som er en forbrytelse mot Grunnlovens §21 og de har forfalsket sin egen dommerforsikring, som de er pliktige til å underskrive i henhold til Domstollovens §60. Uten disse 2 kritisk avgjørende dokumentene, signert korrekt FØR de starter som dommerkarriere, så kan de ikke kalle seg dommer, og ta sete i en norsk domstol og avsi dommer. De er i praksis bare jurister uten gyldig rett til å dømme. Dette er tidenes skandale i Norge. Derfor er det intet poeng å anmelde Stoltenberg og co for noe som helst, for Stoltenberg kontrollerer domstolen (den falske som er den offisielle i Norge). Han ikke bare kontrollerer den, han står i ledtog med statskuppet som Høyesterett utførte i fjor sommer under den velkjente Flexiped saken. Les denne dokumentasjonen så forstår man sammenhengen om at Norge ikke er en rettstat og at Russland vil ha dette på den måten, for å kunne styre i kulissene.
  Norge er falt som nasjon, og forræderne sitter der enda i sine gullkantede posisjoner!Svar
 16. Bjørnar J.Det finnes bare en måte å fjerne disse udugelige på.Svar
 17. arne h.Synd at ikke russerene ville ha Finnmark !
  Da hadde en sluppet grenseboerbeviset !
  Og resten av Norges betalende strømkunder hadde sluppet å sponse momsen og nettleien til finnmarkingene !Svar
 18. Per-Vidar JohansenJeg tror ikke det er mange som helt forstår hva Russland og Putin har planlagt. Tror ikke Putin stopper når han er “kommet i siget” og NATO ikke gjør motstand.Svar
 19. arne h.Husk at Russland er en av norges største handelspartnere når det gjelder fisk !
  Det beste er også at Russland har penger til å betale for fisken , i motsetning til mange andre europeiske land !
  Uten denne handelsavtalen ville Norge hadt store problem med å fått solgt fiskeproduktene , og hva da ?.Svar
 20. Per-Vidar JohansenHer er resultatet av det jeg har skrevet om i denne bloggposten og advart mot. Det sannsynlige gigantiske gassfeltet Hjalmar Johansen høyden, var en del av havområdet som opprinnelig inne i det kravet som Norge hevdet i alle år var norsk territorium. Dette i henhold til internasjonal havrett, basert på en delelinje satt 90 grader ut fra kystlinjen, og dermed et soleklart midtlinje-krav som Norge hevdet. Midtlinje-deling av et omstridt havområde, er det normale måten å dele et omstridt havområde mellom to kyststater, og den internasjonale havrettsdomstolen i Haag, ville normalt derfor tilkjent Norge dette havområdet som Stoltenberg og Gahr Støre på uforklarlig vis gav Russland i “morgengave”.
  Det er sagt at Norge strakte seg langt for å få til en delelinje med Russland, og Stoltenberg og Gahr Støre har jammen strukket seg langt ja. De gav bort det ufattelige gigantisk sannsynlige gassfeltet Hjalmar Johansen høyden, over til Russland, og deretter fremstilte de det som en utenrikshistorisk bragd og lot seg hylle av folket, gjennom et velregissert media stunt. Ikke bare nøyde Gahr Støre og Jens Stoltenberg seg med å gi bort gullkalven som Finnmark og resten av landet skulle bygge sin fremtid på, men de inngikk også den vanvittige avtalen om å ødelegge alt forsvar i Nord-Norge, på ordre fra Moskva, bare for å få denne avtalen på plass. Den meget erfarne etterretningsoffiseren Bernhard Duncan Lyng, påpeker også at det måtte vært en avtale å ødelegge forsvaret i Nord-Norge, sett i sammenheng med delelinjeavtalen. Dette er korrekt og like ubegripelig.
  Hva var det som foregikk i kulissene her? Et dobbelt landsvik av dimensjoner utført av Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre, bare for å få til en grense med Russland, som Havrettsdomstolen i Haag, sannsynligvis likevel ville gitt Norge medhold og dermed sikret norsk eierrett til Hjalmar Johansen høyden som inneholder 2-3 ganger mere gass en Sthokman feltet som ligger lengre nord og øst, og vanskeligere å utvinne en HJ-høyden. Russerne har allerede omdøpt Hjalmar Johansen (HJ) høyden til Fedynsky høgda. På bildene under vises her hvor beliggenheten til HJ høyden er sett opp mot den nye delelinjen. Det opprinnelige midtlinje-kravet vises som strek med rund sirkel i, tegnet på med penn av undertegnede for å vise hvor det opprinnelige kravet til Norge var. Den nye delelinjen vises som orange strek til venstre for Fedynsky høgda.
  Gahr Støre og Stoltenberg har drevet dobbelt landsvik i denne saken, både avtalen om å ødelegge Forsvaret i nord og det faktum at de gav bort et av verdens største sannsynlige gassfelt over til Russland. Ikke rart Medvedev og Lavrov smiler når delelinjeavtalen (direktivet) som de gav ordre om til “sine folk” Stoltenberg og Gahr Støre, undertegnes.
  Disse landsvikerne må pågripes og føres for en domstol av folket nå, før de klarer å ødelegge mer av denne nasjonen!
  Klikk på bildene for større versjonerDette bildet er hentet ut fra olje og gass avisen som Nordlys gav ut i dag som vedlegg til avisa NordlysHer ser man bildet zoomet inn for detaljer og man ser Fedynsky høgda, tidligere HJ høyden ligger akkurat inne i Russland. Den nye grensen er tegnet opp med orange/gul strekDen nye delelinjen markert i rødt. HJ høyden markert med rød pil i firkant, ligger nå her inn i Russland og er omdøpt til Fedynsky høgdaSvar
 21. Per-Vidar JohansenVi skal samarbeide med Russland Arne, men vi skal også sikre fremtiden i nord, ved å ikke gi bort våre ressurser og ikke minst det viktige havområdet hvor torsken skal vokse opp i, som nå er tilfalt Russland. Det står skrevet i delelinjeavtalen, at Norge sannsynligvis får kvoter i denne nye delen av Russland (som opprinnelig skulle tilfalt Norge) men den avtalen er tidsbegrenset og den er ikke konkret at dette blir tilfelle. Det er ingen tvil om at det vil bli vanskeligere å fø verden, også i Europa, med alt organisert forgiftning som skjer og klimaendringer.
  Mat er det som enhver nasjon vil prioritere å kjøpe inn og sikre sine innbyggere, omtrent uansett økonomisk situasjon i disse landene. Derfor er både vår fisk og vår gass, rent gull bokstavelig talt. Gass er energi som vi kan omgjøre til gasskraftverk og starte med smelteverk industri i Finnmark, for å selge halvfabrikat metaller til verdensmarkedet. Oljen derimot kan bare ligge i sokkelen, den bør vi ikke hente ut. Det er for risikabelt med olje i Barentshavet, Lofoten, Vesterålen og Senja.Svar
 22. Per-Vidar JohansenEn av Norges dyktigste jurister, Herman J. Berge, som har drevet sin juristpraksis ut fra Luxemborg, har konkludert med at Russland “forhandlet” ikke med staten Norge i denne delelinjeavtalen, siden ingen i Regjeringen er lovlige representanter for Norge, siden de har begått grove Grunnlovsbrudd om manglende Embedsed som regjeringsmedlemmer er pliktige å underskrive i korrekt tilstand, før de kan ta embede som statsråd eller Statsminister i Norge. Dette hadde hverken Jens Stoltenberg eller Jonas Gahr Støre gjort, og de er derfor ikke offisielle regjeringsmedlemmer for staten Norge, den dag i dag. Delelinjeavtalen er dermed uygyldig i henhold til Grunnloven og må således oppheves. Jeg har skrevet en artikkel om at Norge er uten gyldig regjering og arikkelen kan leses her.
  Herman J. Berge har klart det unike som jurist i Norge, og det er å få Norge dømt for brudd på menneskerettighetslovene, hele 2 ganger, og senest nå i mai i Menneskerettighetsdomstolen i HAAG.. Dette viser hvilke enorme juridiske kvaliteter Herman. J. Berge, som få om noen jurister i Norge, innehar. Berge driver sin egen rettspraksis gjennom hans selskap RettsNorge.com og Herman J. Berge er mest kjent for at han måtte flykte fra Luxembourg og til Stillehavet, fra det Stoltenbergske regimet, som sendte Barnevernet på han for å frata han sine barn, siden Berge avslørte grov korrupsjon fra Arbeiderpartiet i Norge, referrert til Krigseilernes forsvunnede pensjoner og Gro Harlem Brundtland og flere AP toppers handlinger, i denne sak.
  Her er Herman J. Berge sin avhandling om at Delelinjeavtalen er ugyldig, grunnet at Russland ikke hadde en gyldig motpart som representant for staten Norge.Svar
 23. Bjørn O. L.Det eksisterer ikke dyktige jurister her.Norge er korrupt,takket være bl.a,AP.Russland er åpent korrupt,Norge er åpenbart verre enn Russland,men lukket ,men Stoltenbergs dager er talte nå.HELDIGVIS.Svar
 24. Per-Vidar JohansenDet har du helt rett i Bjørn Ove Lygre, for Herman J. Berge, bor ikke i Norge. Han måtte flykte fra Luxembourgh, da Stoltenberg-regimet sendte ett av sine våpen, Barnevernet, på han og hans familie, for å prøve å ta i fra han hans barn, siden Herman J. Berge har avslørt så ekstremt grove kriminelle handlinger fra Stoltenberg regjeringen. Herman med familie, klarte i siste liten å komme seg ut av Luxembourg, før den ble satt i gang en “black ops” operasjon mot han og familien. Herman med familie bor nå på en øy i Stillehavet.Svar
 25. Per-Vidar JohansenDenne artikkelen anbefaler jeg alle å lese, da den oppsummerer en rekke statlige meget kriminelle overgrep mot befolkningen. Artikkelen er skrevet av Nyhetsspeilets redaktør Hans Kristian Gaarder.Svar
 26. sigbjørn e.Jeg er vel den eneste som ikke feirer 17 Mai, av den enkle grunn som lovene. Lovene hva til folket, senere har det blitt en beskyttelse til de folkevalgte. Det er jeg ikke i tvil om, at staten kan forfølge folk er helt sant. Men hvor utbrett det er, vet ikke jeg. Men hvorfor har du sånn engasjement i denne delelinjesaken Per Vidar? Og skal du få til noe, så må du sette systemet i sving. Om ting og tang er på feil side av loven, det er kun Kongen som er over loven. Du kan sette han og på saken, ved å sende han et brev.Svar
 27. Per-Vidar JohansenDelelinjesaken er viktig fordi den rører med selve kjernen i mitt engasjement politisk, og det er hvordan Hålogaland (Nord-Norge) behandles politisk som en råvareprovins, som ingen i Oslogryta er interessert i å utvikle, kun å tappe ressursene våre ut av. Å skrive brev til Kongen er en mulighet, men Kongen sier ikke opp sine statsråder, det har meg bekjent ikke skjedd, og det tror jeg ikke vil skje heller.Svar
 28. Per-Vidar J.Den siste artikkelen fra Norgesavisen om denne grenseavtalen viser at Mitt Nord-Norge bloggen hadde rett i sin artikkel her, om at Gahr Støre og Stoltenberg, var sentral i å gi bort dette gassfeltet over til Russland.Svar

78 KOMMENTARER OM “NY GRENSEAVTALE MELLOM NORGE OG RUSSLAND I BARENTSHAVET. STOLTENBERG OG GAHR STØRE HAR GITT BORT «HALVE NORGE» TIL RUSSLAND!”

Legg til kommentar

 1. Per-Vidar JohansenAvtalen er at Gråsonen skal deles, og dette betyr at Russland har fått store havområder rett utenfor fjæresteinene i Vardø. Dette er elendig handtverk av Stoltenberg, om disse dataene stemmer!
  Har Norge blitt presset for å godta avtalen, mot at Statoil skal få endelig avtale på plass, for å komme inn på Shtokman feltet? Dette virker rart.Svar
 2. Aage H. H.Jeg foreslår at alle kraftpatrioter tar for seg den hellige alminnelige globusen, og der konstaterer følgende:
  Retningen fra Leningrad og til Grense Jakobselv er omtrent beint nord, og grovt sett går grensen mellom Finland og Russland ganske beint nord-sør.
  Hvis denne linjen skulle trekkes videre MED UFORANDRET RETNING og utover havet i retning Nordpolen, ville grenselinjen skjære gjennom Varangerhalvøya – og Vardø ville ligge øst for linjen.
  Allerede Sovjetunionen ga i sin tid Norge, med sitt modifiserte sektorlinjetilbud, et meget stort sjøområde rundt østspissen av Varangerhalvøya. Midtlinjekravet fra Norge var i virkeligheten horribelt sett med objektive øyne.
  Hvis det er riktig at Norge nå får ytterligere havområde i forhold til det gamle sektorlinjetilbudet, så er det en MEGET sjenerøs innrømmelse fra russerne sin side.
  Hvis det overhodet skal legges noe annet i det, må det være at russerne gjør svært mye for å få en avklaring, og et bedre forhold til kravstore nordmenn.Svar
 3. Per-Vidar JohansenHer er det nye grenseforslaget og hvis man studerer forslaget, så ser man at 90 grader rett ut fra en gjennomsnittlig linje fra Gamvik på Nordkyn halvøya i Finnmark og mot Fiskerhalvøya på Kola i Russland, så er Norges opprinnelige krav som er “midtlinjeprinsippet” det korrekte delingsforholdet. Det nye forslaget som skal vedtaes av dumaen i Russland og Stortinget i Norge, betyr at Russland tildeles 120 grader ut fra kysten, mens Norge får kun tildelt den resterende sektoren, av dette området. Med andre ord Russland får tildelt mesteparten av de kystnære områdene utenfor Varangerhalvøya i Finnmark.
  Midtlinjeprinsippet som er nedfelt i folkeretten som Stoltenberg sier skal benyttes i avtalen, er “satt på sidelinjen”, siden sektorlinjen har blitt lagt mye til grunn i denne avtalen, som er fordelaktig for Russland.
  Russland berger derfor også mest sannsynlig om de seismiske dataene er korrekt, mesteparten av de påviste “positive strukturene” som ligger rett utenfor Varangerfjorden, i det omstridte området. Et gigantisk “posistiv struktur” omtrent 150 nautiske mil utenfor Varangerfjorden, tilfaller nå Russland. Strukturen er omtrent 4 ganger så stor som gassfeltet Sjtokmanovskoje (Shtokman). Hvis de seismiske dataene stemmer som fremkommer i en rapport som NHO har fått utarbeidet av forskningselskapet Ocean Futures, så viser det at det kan finnes et gassfelt som er 4 ganger så stor som Shtokman, som Russland nå har berget mesteparten av over til sine områder. Rapporten finnes på denne linken
  Derfor er dette en dårlig avtale for Norge, siden vi kanskje har mistet et 4 ganger så stort felt som Sjtokmanovskoje!!Svar
 4. Aage H. H.No offence!—men du regner geometri omtrent som Fanden leser Bibelen!Svar
 5. edgar b.Det blir for dumt å spille politisk mynt på denne avtalen. Sist Per-Vidar Johansen prøvde seg var heller ikke særlig vellykket. Da var det den “atomeksplosjonen”. Er heller ikke så glad i Stoltenberg, men denne gangen synes jeg han har opptrådt korrekt, selv om det ikke er han som har lagt grunnlaget for denne gode avtalen. Når diplomatiet, heldigvis for oss, har fått lov til å råde, synes jeg vi har fått en oppsiktsvekkende god avtale. Hva hadde Per-Vidar Johansen derimot forventet seg ?Svar
 6. Per-Vidar JohansenAage det er greit at du er en superpatriot av Jens Stoltenberg, men du bør sette deg inn i hva de opprinnelige kravene fra Norge har gått ut på, før du kommer med slike uttalelser. Midtlinje-prinsippet er det folkerettslige rutinen for å dele havområder mellom 2 nabostater. Dette har ikke skjedd i dette tilfellet, siden det urimelige sektorlinje kravet fra Russland delvis har vunnet frem, og gitt Russland en fantastisk gunstig avtale på olje, gass og fiskeressurser.
  Norge sitter igjen med “svartepetter” og det føyer seg bare inn i rekken av feilgrep og overgrep, som AP har påført oss i nord. Det stopper aldri med disse overgrepene fra AP mot oss!
  Stoltenberg har “kastet på båten” disse innarbeidede folkerettslige rutinene som beskrives i havrettstraktaten, for å få til en kjapp politisk “seier” i denne saken, for å få positivitet om AP, som har vært mangelvare i de siste år.
  Det er en rekke kritikere som er enige i vårt syn på dette makkverket av en intensjonsavtale. Fiskebåtredernes forbund er også meget misfornøyd med intensjonsavtalen. Det kan du lese om her
  FRP og Høyre har ikke gjort jobben sin som opposisjonspartier i denne saken. De ble vel like blendet av å få være med å speile seg i den russiske presidenten sitt nærvær i Oslo, slik at de var superpositive til avtalen selv om vi i dag sannsynligvis gav bort et gassfelt 4 ganger større en Sjtokmanovskoje (Shtokman-feltet) og fiskeressurser for tusenvis av fremtidige milliarder av kroner.
  Tipper vodkaen flyter innenfor Kreml sine murer i natt!Svar
 7. Per-Vidar JohansenEdgar les hva fiskerne syns om avtalen. Kanskje du får et annet inntrykk av dette. Hva det angår rakett episoden, så er det intet tvil om at Russland sendte inn et Bulava missil (atomrakett som ikke var ladet med stridshode) inn over våre områder, det har vi også dokumentert, og det skulle bare mangle at vi ikke protesterte kraftig på dette. Men mot edsvorne AP tilhengere, nytter det omtrent aldri å kritisere Arbeiderpartiet. Der virker det som om AP doktrinen har kommet så langt at det bare er å “skvette vann på gåsa”.Svar
 8. Aage H. H.Det er direkte feil å si at utlendingene var så imponerte over denne midtlinja vår.
  Hadde nordbredden av Varangeren gått enda beinere aust, så hadde vel midtlinja satt kursen for sørspissen av Novaja Zemlja?
  Takk og lov at Ap har lagt bort paukene og basunene i denne saken, og brukt hue i stedet, sier nå jeg!Svar
 9. Arnfinn B.Å aldri oppnå enighet ville ha “fredet” de strukturer som trolig inneholder store petroleumsreserver. Det er også et tap. Selvfølgelig kan det hende at du har delvis rett mht. rimeligheten i avtalen, man skal aldri bli overrasket over hvilke beveggrunner som til slutt er tungen på vektskåla, men å påstå at Frp og Høyre lar dette passere for å få speile seg i Medvedevs nærvær synes jeg blir drøyt. Husk på at alle eksperter er enige om at dette er det viktigste utenrikspolitiske tema for tiden, har vært det lenge og kommer til å forbli det langt inn i framtida også. Da er det trolig slik at dette er forankret i utenrikskomiteen allerede. Det er rett og slett ikke kutyme for å avgjøre slike store saker på utenriks- eller statsministerkontoret.Svar
 10. Per-Vidar JohansenMidtlinje-prinsippet har vært brukt alle steder, der vi har forhandlet med andre stater om grensedelingen, det så vi spesielt i nordsjøen hvor vi fikk til at mesteparten av olje og gass ressursene i nordsjøen kom på vår side. Men det skulle altså ikke gjelde i gråsonen??
  Har det vært opp til meg, så har det vært reist riksrettsak mot Regjeringen. Ut fra et miljøperspektiv, så har det vært bedre om det mulige gigant-gassfeltet har havnet på vår side og ikke på den russiske siden. Mine gratulasjoner går i dag til Russland, som har fått til en historisk god avtale!Svar
 11. Per-Vidar JohansenHva de såkalte ekspertene sier er klekkende likegyldig. Hva fiskerne sier er mye viktigere for oss og meg. Når de er rasende, så tror jeg at jeg lytter til dem. AT FRP og Høyre godtok å slippe et mulig gigant gassfelt over til Russland er utrolig rart. Opposisjonspartiene på Stortinget har IKKE gjort jobben sin!Svar
 12. Arnfinn B.De fiskerne du snakker om har trolig mer enn tilstrekkelig innflytelse på norsk politikk allerede. De har ikke tidligere, som gruppe, vært fremragende samfunnsbyggere i nord. Hvorfor skal nå plutselig deres snevre interesser ha all betydning?
  Dessuten kan det meget vel tenkes at fiskerne kommer til å tjene grovt på å ha Russland med på laget inn i framtida. Dette av to grunner: Den felles norsk-russiske forvaltning av fiskeressurser i Barentshavet har vært en enestående suksess. Dette kan selvsagt utvides og utvikles i takt med at isen drar seg tilbake og avdekker nye ressursområder. Dernest, de uavklarte Svalbard-spørsmålene er trolig bedre stilt for Norge når Russland er fornøyde partnere i delelinjespørsmålet.Svar
 13. Per-Vidar JohansenJeg er ikke enig i at nordnorske fiskere ikke er samfunnsbyggere. Se på Ole Arvid Nergård, hva han fikk til i sin tid. En stor fisker og samfunnsbygger av rang. Vestlandske fiskere er gode samfunnsbyggere, men de fisker fisken vår utenfor stuedøra vår, og frakter den direkte ned til vestlandet, for å bygge samfunnet der nede. Regionpartiet som jeg styrer, er klar på at vi selv her oppe skal forvalte våre egne ressurser. Kun på den måten kan vi bygge samfunnet vårt videre.
  På ett punkt skal jeg faktisk gi AP ros, og det er på bekjempelse av tyvfiske. Det har man delvis klart allerede, UTEN en slik delelinjeavtale. Hvis denne delelinjeavtalen passerer i Dumaen og Stortinget, så vil det bety at Russland har enerett og suverenitet over en stor del av gråsonen og de fiskeressursene der. Da er det opp til den til ehver tid gjeldende fiskeripolitikk i Russland, for hvordan man forvalter bestanden. Frem til nå har Norge og Russland delt forvaltningen innenfor gråsonen, og det har skapt resultater som har redusert tyvfisket. Hva situasjonen blir når Russland eventuelt får hand om disse ressursene alene, gjenstår å se. Den russiske tradisjonen for å forvalte egne ressurser i eneveldig stil, har tidligere ikke vært så positivt.
  Når det gjelder Svalbard så er det ingenting som er uvklart. Svalbard er like mye vårt som Senja og Hinnøya. Sovjet skrev under Svalbard traktaten i sin tid, som en takk til Norge for at Norge anerkjente Sovjetunionen som egen stat. Du kan lese om denne prosessen herSvar
 14. edgar b.I avtalen inngår det at fiskerne ikke får beskåret noen av de eksisterende rettigheter. Så Per-Vidar, hvis noen av dem er forbannet, så vet ikke jeg hvorfor.
  De forskjellige fiskerorganisasjoner er jo dypt uenige med hverandre uansett. Pedersen (formann eller nestformann i Fiskarlaget?) i Vestre Jakobselv og fiskerne i Nesseby hadde for en tid siden to motsatte ståsteder i en viktig sak. Stedene ligger ca 2 mil fra hverandre og de fisker nu vel stort sett med små sjarker begge, så hvorfor denne dype uenighet ? Hva fiskerne egentlig vil, blir jeg aldri klok på.
  Slik også nu. Kanskje de mener det er tryggest å rope høyt uansett for sikkerhets skyld. (Skyt først-spør etterpå)Svar
 15. Per-Vidar JohansenSlik jeg skriver, så vet vi ikke hvordan dette kommer til å utvikle seg fremover. En rettighet til å fiske i Russland, kan fort bli tatt bort med et pennestrøk. Det vet vi mye om. Har vi eid 95 % av gråsonen selv, som ville vært et rettferdig forhandlingsresultat, så har vi i allefall sikret norske fiskere denne rettigheten til å fiske og norsk forvaltning til å styre uttaket av fisk. Dette ser det nå ut til at vi mister, i et havområde like stort som fastlands Norge.Svar
 16. Arnfinn B.Nei Per-Vidar, så enkelt er ikke dette komplekset. For det første har fiskeriforvaltningen hatt mye større betydning enn bare reduksjon av tyvfiske. Hele fangstuttaket er omforent og fordelt etter regler man sammen har blitt enige om. Nettopp det er veldig bra, for det betyr at regimet hensyntar fiskens vandring inn og ut av norsk og russisk sone.
  Når jeg nevnte Svalbard så var det ikke med tanke på suvereniteten på Svalbards fastland. Det er strid om hvorvidt disse reglene gjelder i havområdene rundt Svalbard. Norge hevder at traktaten ikke gjelder utenfor territorialfarvannet på tolv nautiske mil, nemlig i 200-milssonen og på kontinentalsokkelen. Mens viktige stater som Russland, Storbritannia og Spania hevder det motsatte. Les mer her
  Når det gjelder fiskerne vi snakker om her drar du opp et enkelt og hederlig tilfelle. Jeg sa at disse som gruppe har ikke vært fremragende samfunnsbyggere i nord.Svar
 17. Per-Vidar JohansenI såfall er denne intensjonsavtalen dårlig nytt for oss, siden Russland da kan peke på at havretten ble satt til side i Gråsone delingen, og da kan heller ikke havretten gjelde utenfor 4 og 12 nautiske mil på Svalbard, som Svalbardtraktaten beskriver. Med andre ord, Russland kan fiske nesten uregulert i “internasjonalt farvann” mellom 12 nautiske mil og 200 nautiske mil ut fra kysten av Svalbard.
  Med andre ord denne intensjonsavtalen blir bare dårligere og dårligere for oss, det mer vi får innblikk i dette.
  Du har helt rett i at fiskerne som gruppe ikke har vært samfunnsbyggere i nord, siden mesteparten av trålerflåten har vært på vestlandske hender, og de har ikke bygget i nord, men tatt fisken vår ned til Vestlandet for å bygge ut samfunnet der, og ikke i nord. Det håper jeg vi får en endring på, slik at kystkommunene i nord, overtar alle kvoter i “våre” farvann og leier kvotene billig ut til trålere og sjarker som leverer lokalt i nord.Svar
 18. Arnfinn B.Fleischer uttaler seg også med tyngde i disse spørsmål.
  Det er en feilslutning å si at havretten er satt til side i denne saken. Den har i aller høyeste grad vært styrende for prosessen og det utfallet vi fikk til slutt. Det gjør at denne saken har to vinnere! To staters velbegrunnede posisjoner har blitt til en løsning begge må gjøre innrømmelser for å enes om og deretter forsvare hjemme.
  For Svalbards vedkommende er jeg ikke veldig bekymret! Dette er ikke en løsning som har i seg relevant presedens – det måtte i så fall kun dreie seg om et par fliker helt i øst. Det er ikke der russerne vil sette inn støtet for å si det sånn. De vil ha vesentlig større innrømmelser.
  En liten pussighet må jeg dog si at jeg opplever oppi dette. Maråk er skuffet og mener det er gitt bort store fiskeressurser. Alle andre sier at det er stikk motsatt…Svar
 19. Per-Vidar JohansenHele Gråsonen har vært tilgjengelig for norske fiskere inntil nå. Nå deles Gråsonen i 2 like deler, og det er ikke lenger en garanti at norske fiskere kan fiske i den “russiske” delen av gråsonen. Det står i intensjonsavtalen at det “anbefales” at det skal samarbeides om den felles fiskebestanden, men altså ingen garanti.
  Hjalmar Johansen høyden som potensielt kan inneholde 3-4 ganger så mye gass som Sthokman feltet, ligger i følge grafikken på bildet akkurat inne i det fremtidige Russland. Med andre ord Stoltenberg og Gard Støre skjenket et gigantisk gassfelt i gave til Russland. Om Statoil hydro, eller noen andre norske selskaper får tilgang vet ingen her hjemme. Hva FRP og Høyre syns er så kjempepositivt med at vi mistet dette feltet, kan jeg overhodet ikke forstå.
  Havretten gir midtlinjeprinsippet som delingsregel et fortrinnsrett, fremfor noen andre delingsregler. Man kan hevde hva man vil, men midtlinjeprisippet er satt til side for en kompromisslinje. Russland annerkjenner havretten, siden de selv hevder 200 nautisk mil økonomisk sone i polhavet, utenfor Nord-Russland. Hvorfor var Gard Støre og Stoltenberg så redd for at russerne ikke ville bøye seg for havrettens retningslinjer om midtlinje i Gråsonen da, siden russerne støtter havretten?
  Hva er da så bra med denne avtalen? For oss i nord skal dette være det reneste gull sies det. Jeg ville sagt at det er et nederlag at vi mistet den østlige delen av gråsonen, med det enorme gassfeltet som gikk til russerne og tusenvis av milliarder kroner i fiskeressurser i et 200 års perspektiv, som vi ikke med sikkerhet kan si at vi har tilgang til. Vi har snart ikke havtrålere igjen i nord, siden Regjeringen har gitt mesteparten av våre fiskeressurser til vestlendingene og Røkke.Svar
 20. Aage H. H.Midtlinjeprinsippet er helt uegnet i Polhavet. Det mest naturlige er, som russerne hele tiden har hevdet, at landene forvalter den sektoren som ligger nord for vedkommende land.
  Omtrent slik man har sektorisert Antarktis, dog på et annet grunnlag. Etter at debatten har gått en stund nå, er det sannelig på tide at man følger oppfordringen om å titte på globusen i stua.
  Der vil man se at det norske kravet var helt absurd i forhold til sektorprinsippet, ved at det åt seg langt inn på “russisk” side.
  En av grunnene til at vi har fått en avtale nå, er nok at det har kommet en klar melding fra Store Far i Washington, om å gi seg på tullekravet i nord.Svar
 21. Per-Vidar JohansenPolhavet er fortsatt intet annet enn et hav. Tar man bort alle strekene på globusen, så er det et havområde som 5 kyststater forvalter til sammen. Da er det naturlig å benytte havretten sitt prinsipp, for økonomisk sone på 200 nautiske mil ut fra kysten, og dele grensen mellom 2 nabokyststater via midtlinje prinsippet, først og fremst. Hva som finnes av havområder utenfor 200 mil økonomisk sone, må man da bli enig på en annen delingsmodell.
  Og da kan man gjerne benytte sektorlinjer som inndelingsmodell, slik det opprinnelige kravet fra Norge UTENFOR den økonomiske sonen på 200 nautiske mil, var satt frem krav om i det opprinnelige forslaget, før dette “knefallet” for Russland ble gjort, med den nye delingslinje-forslaget. Innenfor den økonomisk sonen på 200 nautiske mil, er midtlinjen ubestridt det delingsprinsipp, som går foran alt annet.
  Derfor er det uforståelig at havrettstraktatens klare retningslinjer INNENFOR 200 nautiske mil sone, er satt på sidelinjen i denne sakenSvar
 22. Aage H. H.Det er akkurat der selve poenget ligger. Hvorfor skulle Norge fritt kunne forsyne seg med en 200-milssone østover mot Novaja Zemlja, i området rett nord for Kola-halvøya?
  Men nå er jo ikke det noe problem lenger, da. Heldigvis!Svar
 23. Per-Vidar JohansenFordi Russland har i det første grenseforslaget, også fått 200 nautiske mil økonomisk sone ut fra land fra Novaja Semilja, det ville vært det mest rettferdige forslaget. Etter det jeg kan se får nå Novaja Semilja nærmere 300 nautiske mil økonomisk sone mot vest til det nye delelinje forslaget.
  Syns ikke du også Åge at det ville være bra for skolebarn i Vardø, at Norge fikk kontroll over Hjalmar Johansen høyden, som er den lovende gass strukturen som kanskje inneholder 3-4 ganger så mye gass som Sthokman feltet?
  Dette kjempegassfeltet slapp Stoltenberg over til Russland, etter det jeg kan se av den grove skissen som vi vanlige innbyggere har fått se på pressekonferansen. Feltet ligger akkurat innenfor den nye foreslåtte russiske grensen, og ikke midt i grensen, slik at vi skulle kunne dele dette feltet.
  Torskeprisen kommer til øke med 400% på 30 år, det er min spådom, og da har vi mistet kontrollen over enorme fornybare matvareressurser. For vi har ingen garanti for at vi får fiske i Russland i fremtiden. Det kan skifte fort i russisk politikk, og akkurat nå kan vi kanskje være glad for at Putin og Medvedev sitter innefor Kreml og styrer (i den grad man mener at FSB, ikke er den reelle maktfaktoren innenfor Kreml). Hva fremtiden bringer vet ingen, og da har det vært svært mye bedre om vi kontrollerte disse områdene selv.Svar
 24. Arnfinn B.Novaja Zemlja har som alle andre landområder en sokkel. Det blir derfor helt feil å blande delelinjespørsmålet med hvor stor den økonomiske sone blir ut av Novaja Zemlja. Man må ha mange tanker i hodet på en gang. Torskeprisen kan også godt øke!Svar
 25. Per-Vidar JohansenOk da er vi enige at det kun er strekningen Nordkapp-fiskerhalvøya på Kola, som skal danne grunnlaget for 90 grades vinkel ut fra denne rette “kyst streken”, som skal være den rette juridiske grensen/midtlinjen mellom de to staters havområder. Og da har Russland fått en svært god avtale, siden vinkelen ut ikke er 90 grader, men et mye bedre forhandlingsresultat sett med russiske øyne.Svar
 26. Arnfinn B.Hehe, det er jo forsøkt som Norges posisjon i snart 40 år og er (var) umulig å få til.Svar
 27. Per-Vidar JohansenIngeting er umulig med Russland, det tar bare enda lengre tid en det man har trodd. Jeg står fast på at Hjalmar Johansen høyden burde vært vårt “Shtokman”, slik at Vardø, Vadsø og Kirkenes har vært sikret kraftig vekst fremover.Svar
 28. Aage H. H.Siden du spør direkte, så synes jeg ikke verken barna i Vardø eller andre nordmenn trenger stort mer olje eller gass nå.
  Jeg tror det blir mye bedre folk av dem den dagen oljen og gassen tar slutt, og de kan begynne å jobbe igjen, med fisk, for eksempel.Svar
 29. Per-Vidar JohansenDu vet vel like godt som meg at Vardø ligge helt nede og at det er dørgende stille på kaiene i Vardø, etter at alle kvoter er borte fra byen. Jobbe med fisk? Skal man tegne fisk på papirark og slenge dem i en fiskekasse for deretter å lempe dem opp på kaia i Vardø? AP og spesielt Karl Erik Schøtt Pedersen har ødelagt Vardø og der fortsetter AP med avfolking, i og med at alt av olje og gass i nord, utenom Snøhvit blir ikke ført i land, men produserers offshore.
  Har AP hatt litt is i magen og berget Hjalmar Johansen høyden (den enorme mulige gass feltet som russerrne stakk av med) over til oss, så har Vardø kommet til å blomstre, så fremst AP har turt å legge premisser for ilandføring av et mulig gass eventyr i Barentshavet. Men også det kan Vardø nå se langt etter.
  – Ingen fisk i Vardø
  – Intet Oljeevenentyr
  – Intet Gasseventyr
  – Ingen fremtid!!
  Hva er det enkelte finnmarkinger egentlig jubler så vannvittig mye, for Stoltenberg og Støre sine feilgrep i Gråsonen? Nå må enkelte Finnmarkinger slutte å være så grenseløst naive og tro at AP skal berge dem, når det motsatte er tilfelle!Svar
 30. Per-Vidar JohansenHva er det egentlig som regjeringen satser i nord? Begrepet satse, betyr at man gjør noe utover det som er forventet. Hva er det vi i nord forventer, før vi kan godta ordet satsning? Vi forventer følgende:
  – Etterslepet på alle statsbudsjett siden krigen skal betales tilbake til Nord-Norge. Det utgjør mellom 400-500 milliarder kroner som Staten skylder oss. Og det er uten tapte renteinntekter.
  – Nasjonal Tranportplan skal opp på 12-15 % av hele potten, siden vi er ca 10 % av befolkningen og i tillegg har 25 prosent av stamveinettet. De historiske fakta er at samferdselsbudsjettet for vår del, har ligget på skarve 2-3 % av hele NTP. Derfor eksisterer det omtrent ikke veibygging i en hel landsdel, nesten like lang som Italia.
  – Jernbanen skal bygges ut videre fra Fauske og nordover. Kommentar er overflødige!
  – Høyere utdanning og forskning, skal opp til 10 % av hele budsjettet, siden det historisk sett har ligget på smålige 4 % av hele dette budsjettet.
  – Alle fiskekvoter skal tilbakeføres til Nord-Norge, som er stjelt fra oss. Mesteparten av trålerkvotene har Regjeringen gitt til vestlendingene. Samtlige pelagiske kvoter (sild og lodde) er overført fra nord til 10 familierederier på Vestlandet. Nergård konsernet, som er det siste store fiskeriselskapet i nord, er nå solgt sørover. Vi har ingenting igjen her nå!
  – Vi skal ha ilandføring av olje og gass der dette er naturlig. Hvis det ikke er naturlig å ilandføre, så skal skatteinntektene fra hvert fat olje eller hver kubikkmeter gass, tilflyte kommunene i nord. Hver voksen person over 18 år, bosatt i nord med statsborgerskap, burde fått minimum 10.000 kroner årlig i gave fra oljeselskapene, om ikke det blir ilandføring. Da ser i allefall innbyggerne noe til oljeformuen.
  – Vi skal ha oppjustert frakttilskudd for varer, slik at det er like rimelig å kjøpe varer i nord som i Oslo.
  – Det er forventet at vi har et fungerende minimumsforsvar og suverenitetshevdelse. Dette er ikke tilfelle i dag. Marinen hadde omtrent ikke seilingsdøgn i nord i fjor. Riksrevisjonen ledet av tidligere AP topp Jørgen Kosmo, gir Regjeringen kraftig refs, for å ha satt forsvaret ut av stand til å utføre sine plikter. Vi kan ikke basere vårt forsvar på flaks og velvillige naboer. Dette kan endres utrolig raskt, og vi kan bli presset til å godta “avtaler” vi ikke er tjent med, som vil reduserer velferdstaten vår, som vi er så glad i.
  – Vi skal ha 10 % av alle statlige arbeidsplasser utflagget til nord. Mesteparten av disse ligger i Oslo i dag.
  – Vi skal eie kraftressursene selv her nord. Statkraft er “på rov” i nord, for å få eierkontrollen med kraftverkene våre.
  – Det er forventet at man jobber med grensespørsmålet og det er forventet at man jobber med samarbeidsprosjekter over grensen med Russland, innen alt fra atomsikkerhet, til forskningsprosjekter og kultur.
  DERETTER så kan Regjeringen begynne å snakke om en såkalt nordområde satsning. Ta først å rett opp i de maktarrogante feilene som rammer Nord-Norge, før man skriker om en nordområde satsning!Svar
 31. Per-Vidar JohansenDen nye grenseavtalen har svært liten innvirkning på oss her nord, grunnet følgende:
  – Vi får ikke fiske mere fisk, siden vi ikke eier alle våre egne kvoter. Derfor er det nyttesløst med en grense som faktisk innskrenker garantiene, for å få lov å fiske i Barentshavet. Den nye intensjonsavtalen sier at “det anbefales” at det fiskeri regimet som har vært videreføres, men altså ingen garanti. Medvedev sa også på pressekonferansen, at Russland nå skal kontrollere egne fiskefartøyer. Jeg regner med at kystvakta derfor ikke lengre får lov å kontrollere russerbåter, som fisker i vår sone. Halleluja sier jeg da, for en avtale Jens og co har fått på plass!
  – Vi får definitivt ikke mere olje og gass, siden Hjalmar Johansen høyden i gråsonen forsvant til Russland. Dette var det eneste mulige gassfeltet som potensielt kunne være drivverdig, og som kunne ført til positiv utvikling for Øst-Finnmark.
  – Høgskolen i Alta får ikke mere penger fra Regjeringen, på grunn av “Halleluja Nordområde Jens” har fått til en grenseopptrekking. Snakket med flere sentrale ansatte på Høgskolen og der går det mot nedleggelse av flere fagretninger, siden studentene ikke vil studere i nord, på grunn av lite penger til å utvikle interessante studier. Studenttallet har bare gått nedover hvert eneste år på høgskolen i Alta, grunnet neglisjeringen på statsbudsjettet.
  – Universitetet i Tromsø, klarer bare marginalt å holde på studentene, mens universitetene i sør bare øker på.
  – Det blir ingen høgskole i Svolvær, siden mange unge ønsker å flytte bort fra Lofoten, grunnet de begrensede mulighetene til en karriere i andre næringer, utenom fisket
  Så derfor spør jeg igjen, hva er så bra med “halleluja nordområde Jens” sin jobb med denne grenseavtalen? Jeg vil helst slippe å høre mer om “nordområde hypen”, så lenge Regjeringen ikke engang klarer å yte oss rettferdighet på statsbudsjettet!!Svar
 32. Aage H. H.Nei, kan du begripe at vardøværingene ser ut til å kose seg verre!
  De har lys i husan, mat på bordet, og en liten klunk får de kjøpt seg på Polet. Og de aller fleste slipper å dra på havet i all slags vær, som generasjonene før måtte.
  Ikke mangler de olje eller gass heller, være seg i bilen eller på hytta. Har dem der på øya ikke vett til å ergre seg over at samfunnet rundt dem går til h……?Svar
 33. Arnfinn B.Undrer meg litt over hvem du hentyder på med dette: Hva er det enkelte finnmarkinger egentlig jubler så vannvittig mye, for Stoltenberg og Støre sine feilgrep i Gråsonen? Nå må enkelte Finnmarkinger slutte å være så grenseløst naive og tro at AP skal berge dem, når det motsatte er tilfelle!
  Hvis det er dine motdebattanter her i denne diskusjonen du hentyder på vil jeg si: Det må da vel gå an å være uenig med deg og Regionpartiet i saken om delelinjeløsningen uten at man skal være klistret til Ap som grenseløst naive? Mange vil nok være enige i at det er frekt å si sånt! Jeg tror jeg nøyer meg med å konstatere at jeg hadde forventet mer av en partileder.
  Jeg er glad for løsningen for løsningens skyld. Det er nettopp denne løsningen som gir større ressurstilgang i omstridt sone på kort sikt og, kan vi håpe, på lengre sikt lenger nord. Saken er vanskelig, ja, men jeg registrerer at det går et lettelsens sukk gjennom tunge politiske miljøer både innenlands såvel som utenlands og at de aller aller fleste er lettet og ser større muligheter for en god forvaltning av polarbassenget og Svalbards havområder når Norge og Russland har funnet en løsning begge er fornøyde med.
  Du framstiller dette som om det er tilstrekkelig å ha litt is i magen for å berge HJ-høyden. Slikt er bare egnet til å villede lesere og jeg undres; tror du virkelig på det selv? Du nekter åpenbart å ta innover deg at hvis man ikke hadde fått en løsning ville det ikke kommet petro-aktivitet i dette området. Status quo ville blitt opprettholdt og dermed heller ingen aktivitet. Ved å slakke på posisjonene blir man enige og området kan tas i bruk.Svar
 34. Børre S. B.Det siste tror jeg du har rett i, Arnfinn. Hele det omstridte området ville i praksis vært lukket for leting og senere utvinning. Jeg tror nok at oligarkene i Russland og vår eneste oligark i Norge har “hvisket” sine statsledere noen ord i øret om hva konsekvensen blir av “ingen avtale”: Ingen profitt i sikte på den mulige Gull-lottoen som kanskje ligger der.
  Det er alltid hyggelig når naboer blir enige om hvor gjerdet går, og hvilke greiner som ikke lenger skal henge inn over naboens grillplass. Slik sett følte jeg også en lettelse over at man i alle fall er kommet nesten i mål.
  Likevel er jeg redd for at begge lands regjeringer har felles interesser av å “sette” en strek over krangelen og foreta et makeskifte. Norge får jordflekken på vestsiden av gjerdet, Russland like mye i øst. Deretter gjelder det å stikke sugerøret ned i bunnen og suge raskt og forhåpentligvis lenge for deres energi- og eksportinntekters skyld.
  Det er ikke ulovlig. Men det blir i praksis å spille russisk rullett med miljøet. I enighet vil man senke terskelen for hva som kan tillates av miljørisiko. Russland holder neppe igjen, tvertimot. Og Norge vil si at “det er akseptabelt” og matche sine naboer.
  All den stund vi vet at norsk oljeverneberedskap etter 33 år ikke har nådd de krav Stortinget stilte etter Bravo-ulykka ( 3,5 m bølgehøyde, 1,5 knop strøm og 15 000 tonn olje pr døgn oppsamlet), er jeg meget bekymret for utvinning både utenfor LoVeSe og i Barentshavet – selv om det siste ligger 15 – 20 år fram i tid.Svar
 35. Per-Vidar JohansenJeg antydet ikke deg Arnfinn, at du er en av de som er naive. Jeg mener det finnes en del AP tilhengere som ubetinget sluker alt det som AP sentralt eventuelt gir dem, og syns det er fantastisk at Finnmark blir nevnt med store avtaler, uten at de sette seg inn i virkeligheten og hva dette egentlig betyr.
  Ja hvillke muligheter tror du at denne grenselinje-avtalen, betyr for Finnmark på olje og gass? Jeg er såpass tvilende til at utvinning finner sted, basert på de man vet om seismiske data i Barentshavet, at det ville overraske meg om det fantes drivverdige funn i relative kystnære strøk i Finnmark, utenom den store påviste strukturen, som eventuelt kunne blitt et norsk sthokman. Men den er altså tapt.
  At Russland godtar havretten, siden de selv hevder 200 natutiske mil økonomisk sone, betyr at Havrettsdomstolen i Haag, mest sannsynligvis ville tildømt oss Hjalmar Johansen høyden og 95 % av hele gråsonen. Men slik blir det altså ikke, fordi Stoltenberg behøvde en kjapp politisk “seier”. Forstå det den som vil.Svar
 36. Per-Vidar JohansenJa Børre der er jeg enig når det gjelder miljø. Hvis SP og SV i Regjeringen da stemmer for avtalen, så har begge partiene fallert i et miljøpolitisk standpunkt, siden det i dag fra russisk side, mest sannsynligvis vil benytte overflate-plattformer til å utvinne petroleumsressursene i sine nye områder. Og vi ser i mexicogulfen hva overflate-plattformer fører til. Teknologisk har vi hatt godt av å vente med å dele grensen, slik at robot tekonologien i ekstremt kalde farvann, blir bedre kvalitetsikret og testet, med referanse til snøhvit der denne teknologien er i bruk.Svar
 37. Bjørnar J.Det er bra med slik interesse og stor viten om dette forliket om delelinjen, men det blir en slags Quiz aktig opplevelse hvor man kunne spørre: hvem kom først av høna eller egget?
  Svaret er enkelt å fastslå når man finner ut hvorfor en etter 40 år med forhandlinger, plutselig kunne bli enige over natta?… Den som klarer det har vunnet?Svar
 38. Per R. V.Per-Vidar Johansen, jeg er fisker og her kan du lese hva jeg synes om avtalen.
  Jeg synes det er kjempeflott at det omsider er blitt enighet om hvordan området skal deles. Vi har forsåvidt sjelden hatt problemr når vi skulle inn i Russisk sone for å fiske, det er bare å følge til enhver tid gjeldende regelverk. Nå er i tillegg “Smutthullet” inne i denne avtalen, og jeg vet hvordan det var i det området for noen år tilbake, vi lå der og fisket reker sammen med “piratene” fra Island, et problem mindre !
  Når det gjelder din påstand om at fiskerne ikke er for denne avtalen, var det faktisk Audun Maråk i Fiskebåtredernes Forbund som gikk ut og så at avtalen ikke var brukbar, og jeg er ikke sikker på om han i akkurat denne saken representerer flertallet i den organisasjonen ?
  Reidar Nilsen i Norges Fiskarlag synes avtalen er grei nok, og Fiskabåtredernes Forbund er en gruppeorganisasjon innad i Norges Fiskarlag.
  Når det gjelder de verdier som måtte befinne seg i barentshavet har det samme betydningen for Finnmark om det er petroleumsvirksomhet nær grensen til Russland, i dette området, eller på Thor Iversen-banken.
  Øst-Finnmark har faktisk like store muligheter for en næringssatsing uansett virksomhet øst for 30-graden.Svar
 39. Per-Vidar JohansenPer Roger, jeg mener vi kunne ventet til Havrettsdomstolen i Haag har behandlet saken. Da har vi mest sannsynligvis endt opp med å sikre oss 95 % av gråsonen, og mesteparten av Smutthullet i tillegg. Da har vi hatt kontroll over eget fiske. Det er det jeg ikke liker med denne avtalen, at Stoltenberg opplagt har fått det travelt med å få til en avtale, og den ble ikke god nok.
  Som Bjørnar sier her, så lurer jeg virkelig hva det er Stoltenberg vet og som ikke vi andre vet, siden de fikk det travelt med å signere avtalen, om det ikke var for at man behøvde en kjapp “seier” politisk her hjemme. Internasjonal rett er satt til side i denne saken, og prestisje er satt foran. Russland er den som har kommet best ut av avtalenSvar
 40. edgar b.Kanskje det ja. Kanskje Stoltenberg har hørt det samme som jeg. Nemlig at det fra EU jobbes med å legge helt andre kriterier til grunn for havrett. Husker ikke nøyaktig hva det var, men tror det hadde noe med befolkningsgrunnlag og økonomi å gjøre? Per-Vidar, som er oppegående, må ha hørt om det, tipper jeg.
  Russland er presset i arktisk av USA og Canada, og en avtalemal, som bygger på folkeretten vil kanskje virke positivt for russerne overfor USA/Canada. Derfor dette “hastverk fra begge sider? Mener avtalen er god for Norge. Nå har vi faste grenser å forholde oss til. Kanskje fremtidige russiske ledere ville sett helt annerledes på det.Svar
 41. Per-Vidar JohansenNå tror jeg ikke Russland på noen måte lar seg presse i arktis, utover det som havrettsdomstolen eventuelt ville idømme Russland på. Om det er noen nye regler i EU på trappene, så har det ingen innvirkning på havrettsdomstolen i Haag, da denne domstolen ikke er en EU domstol men en FN kontrollert domstol.
  Denne avtale mellom Norge og Russland, bygger ikke på folkeretten, siden det er valgt en kompromiss delelinje, så jeg vet ikke hva du sikter til Edgar, som da skulle være positivt for Russland, ovenfor USA og Canada. Slik jeg ser det så er det nå lagt helt andre premisser enn folkeretten til grunn, for fremtige grensetvister mellom Russland, USA og Canada, siden man valgte denne kompromiss linjen i Gråsonen. Det er nå ikke lengre sikkert at folkeretten er gjeldende rettspraksis for grensefastsetting. USA og Canada er i konflikt i arktis, om hva som skal regnes som internasjonalt farvann, og jeg kan ikke se at den kompromiss avtalen som ble inngått mellom Norge og Russland, gjør klimaet bedre mellom USA og Canada, siden Canada holder på folkeretten, mens USA ønsker å presse Canada til å kompromisse.Svar
 42. Per R. V.Jeg kan ikke se at Norge på noen måte ikke får mindre kontroll med eget fiske med denne avtalen.
  Nåt det gjelder en fordeling etter behandling av domstolen i haag, er det vel ikke så mye å feste lit til.
  Norge har vel tidligere tapt saker om rett til områder i internasjonale domstoler, synes å minnes at Grønland ble dansk etter behandling slik !
  Noe av det mest positive som kan skje i verdenssamfunnet i dag er vel at de forskjellige land som har grensetvister blir enige seg imellom ?
  Jeg mener at Norge har ikke tapt noe, her har både Norge og Russland vunnet, med denne løsningen har begge land muligheter for å kontyrollere det av fiske som har foregått ulovlig tidligere, og vi som fiskere risikerer ikke å måtte gi fra oss fiskekvoter til land som hevder rett til slike gjennom et fiske i et område i barentshavet som ingen kunne kontrollere, noe som skjedde med Island for noen år tilbake.
  Jeg synes noe av argumentasjonen til Per-Vidar johansen begynner å minne mer om konspirasjonsteorier, enn argumenter for at Norges regjering handler ubetenksomt.Svar
 43. edgar b.Der var du faktisk inne på det jeg mente, Per-Vidar. Det kjøret som USA/Canada driver, har ikke gått upåaktet hen fra russisk side. USA/Canada presser den såkalte “havretten/folkeretten”, og for russerne er det kanskje verdifullt i denne striden å få med seg et Natoland med arktiske rettigheter på en grenseavtale i tråd med gjeldene internasjonal rett. Den symbolske handlingen med å plante det flagget på havbunnen sier jo litt om russisk tilstedeværelse.
  Sektorlinja er også et godkjent prinsipp, så vidt jeg vet. Russland lar seg neppe presse i Arktis, men de ønsker heller ikke åpen konflikt. Derfor tror jeg denne avtalen kom beleilig. Når og hvis EU går inn for å redigere havretten, er det vel sannsynlig at de kan påvirke økonomiske soner og oppfatninger av grensesettelser.
  Avtalen mener jeg er god for et lite land som Norge, som fra før har enorme områder de skal kontrollere. Dessuten er det viktig å holde fred med et naboland, og et kompromiss mellom to likeverdige oppfatninger kan vel ikke bli bedre når det gjelder den store kommunistiske bjørnen.Svar
 44. Per-Vidar JohansenDebatten om hvordan Norge skal kontrollere sine egne enorme havområder, er en annen debatt. Der mener jeg Regjeringen har allokert for lite millitære resurser, til dette svært viktige arbeidet. Kun 3 fregatter skal operere de vanvittig store havområdene våre, pluss en del kystvaktskip (de 2 siste fregattene går i NATO tjeneste og som opplæringskip).
  Det blir for lite skip tilgjengelig, som skal kunne klare skarpe oppdrag. Kystvakta er ikke trenet til skarpe oppdrag, for eksempel i bordring av skip som ikke lystrer kommando. Dette må kysteskadren (krigskipene) ta seg av. Derfor mener vi at Forsvarministeren og Giske som nå er ny næringsminister, kunne gitt norske verft byggeoppdrag på ihvertfall ytterligere 3 nye fregatter, slik at verftskrisen unngåes fra 2011 her hjemme.
  Nå har vel Regjeringen og Næringsminister Giske stilt en garanti på 10 milliarder kroner, men det berger ikke skipsverftene av den grunn. Kommer det ikke bestillinger så betyr garantien ingenting.
  Tilbake til denne debatten. Internasjonal rett har ikke vært fulgt her Edgar siden det er kompromisset på midtlinjen, men om avtalen er god eller dårlig vet vi ikke enda. Det vil detaljene i avtalen og hva som finnes av ressurser, vise om det var klokt av Norge å slippe halve gråsonen til Russland. Hvis HJ høyden på russisk side i gråsonen, inneholder 2-4 ganger så mye gass som Shtokman, så vil det jo da være en dårlig avtale for Norge, i og med at Hjalmar Johansen høyden er mye nærmere land og mye nærmere Vardø enn Shtokman.
  På ett punkt skal jeg gi deg rett Per-Roger, og det er at det nå blir greit å kontrollere fisket og det er avgjort hvem som skal ha rettigheter til fisket, og da fortrinnsvis norske fiskere i “vår” del av gråsonen. Men dette fordrer da at Russland er like bevist sitt ansvar, på deres side av grensen, til å handheve kontrollen av egne og eventuelt norske båter, som får fiske i dette området. Men det vet vi ikke hvordan handhevingen fra russisk kystvakt vil bli. Vi er avhengige at dette fungerer på russisk side, skal vi overlevere vår felles stamme av arktisk torsk, videre til neste generasjon fiskere.Svar
 45. Aage H. H.“Den store kommunistiske bjørnen” er blitt kapitalist, Edgar! Jeg tenkte jeg bare skulle minne på det, siden det er første mai.Svar
 46. Per-Vidar JohansenJeg skal rette opp i en feil angående Canada. Dette landet fremmer et sektorkrav i arktis, som da strider mot folkeretten, og ikke et territorielt krav innefor folkeretten, slik jeg skrev i et annet innlegg tidligere i debatten. Russland fremmet også mot Norge et sektorkrav i Gråsonen, som da også strider mot folkeretten.
  At Russland skal klare å løse eventuelle grensekonflikter mot Canada og USA, med bakgrunn i kompromiss avtalen med Norge, er jeg i tvil om. Siden Canada fremmer et urimelig sektorkrav og Russland har fått igjennom en avtale som delvis innrømmer Russland sitt sektorkrav mot Norge, så tror jeg det går mot fortsatt uløste konflikter mellom de 3 resterende arktiske nasjonene, Russland, USA og Canada.Svar
 47. Aage H. H.Etter mitt skjønn er det Canada, nest etter Russland, som er den store arktiske nasjonen.
  USA bør pent nøye seg med den sektoren som hører til Alaska, and that’s it! Jeg kan vanskelig tenke meg at USA tør å bruke makt mot Canada i denne saken.Svar
 48. Per-Vidar JohansenNei muligens har det vært greit å la den internasjonale havrettsdomstolen ordne opp, slik at man unngår konflikter. Men internasjonal rett, ser ikke ut til å ha så gode vilkår for tiden…..Svar
 49. Per-Vidar Johansen“Historisk enighet med historiske muligheter” skriver Jens Stoltenberg i en side 2 artikkel i avisa Nordlys, nå i helgen, med sikte på den kommende grensedragningen i Barentshavet og Polhavet mellom Norge og Russland, og skriver ogsp at avtalen er befestet i folkeretten. Jeg skal være enig med Statsministeren i en ting og det er at det er historiske muligheter til utvikle nordområdene i samarbeid med Russland og de 3 andre arktiske nasjonene (Canada, USA og Grønland). Men da må statsministeren først stikke fingeren i jorda og se hva realitetene er.
  For det første så eksisterer det ingen satsning i nord, utover at det nå sannsynligvis blir en enighet om grensedragingen, hvilket vi i Regionpartiet mener var et for dårlig forhandlingsresultat for Norge, men la nå det ligge. Den debatten er sannsynligvis over, med mindre vi fikk rett i at vi gav bort et gassfelt 2-3 ganger større en Stochkman over til Russland, som endatil ligger mye nærmere Vardø en Stochkman feltet.
  Man er enige om noen punkter på kultur, utdanning og forskningssamarbeid, atomsikkerhet og overvåkning, Men kan man kalle det en satsning? Gjør vi ikke dette med våre andre naboer også, uten at det blir kalt for en “Sverige satsning” eller en “USA satsning”. Det er påkrevet at Norge samarbeider med andre naboland, uten at man skal lage en mediejippo av det, og kline ordet statsning på det og enda flottere kalle det en nordområde satsning. Folkeretten er heller ikke fulgt, slik Stoltenberg skriver om i dette avtale utkastet mellom Norge og Russland. Dette siden midtlinjeprinsippet som er folkerettens ubestridte måte å dele et havområde mellom 2 nabo-kyststater, er satt på sidelinjen for en kompromisslinje som ikke er vanlig måte å dele et havområde, referert til folkeretten.
  Begrepet nordområde-satsning, er virkelig en sannehet med modifikasjoner
  Nord-Norge blir ikke engang vist rettferdighet på statsbudsjettet, så man kan ikke benytte ordet satsning, når standard investeringstakt engang er nådd. Man satser djervt og hardt UTOVER en standard investeringstakt. Dette er ikke tilfelle med AP dominerte regjeringen. Det mangler et sted mellom 400 og 500 milliarder kroner i Nord-Norge, som AP i hovedsak har tappet ut av Nord-Norge siden krigens dager, og kjørt inn i samfunnsutbyggeingen på det sentrale østland, Bergen og noe i Stavanger regionen. I 1950 var Nord-Norge 12 % av innbyggerne i landet, nå er vi nede i 9,6 % av innbyggerne i landet. Og dette fordi at pengene og råvarekapitalen til Nord-Norge, har blitt tappet ut av landsdelen og brukt andre steder.
  Nordområde fond på 500 milliarder kroner er påkrevet
  Men hvis Statsminister Stoltenberg og resten av sosialistene skal få noe som helst kredibilitet for å statse i nord, så må etterslepet betales ut til Nord-Norge i form av at det opprettes et nordområde fond, som styres av de tre fylkeskommunene og staten som en fjerde representant. Fondet må utgjøre 500 miliarder kroner som skal benyttes over en 20 års periode, til å bygge opp Nord-Norge og nordområdene. I tillegg må statsbudsjettet justerers opp til at vi får minimum 10 % av det innenlands statsbudsjettet tilbakeført til nord, der det hører hjemme hvert år. I dag får vi bare tilbakeført omtrent halvparten (5 % av hele det innenlands statsbudsjettet).
  Skjer det så skal jeg personlig sende statsministeren en gratulasjon med blomster og konjakk på kjøpet, som takk for godt utført innsats. Eller kanskje til og med russisk vodka direkte fra Kreml, for å virkelig skåle for en satsning som fører mulighetenes region til topps, som verdens beste region å bo i.
  Skål på forhånd. Håper det ikke blir Nordområde-gravøl i stedet for.
  Med vennlig hilsen
  Per Vidar Johansen
  Partileder i RegionpartietSvar
 50. Per-Vidar JohansenSer at Ivan Kristoffersen, tidligere sjefsredaktør i Nordlys, er enig med Regionpartiets kritikk av Stoltenberg, i dagens papirutgave av Nordlys under “ytringer”. Delelinje-avtaleforslaget som Stoltenberg og Medvedev la frem i Oslo nettopp, har sattt internasjonal havrett til side, til fordel for et prestisjeprosjekt fra begge sider av grensa. Og Ivan Kristoffersen gjengir også i sin artikkel, det som Regionpartiet var den første i landet (10 minutter etter pressekonferansen ble avsluttet) til å hevde at Russland fikk med seg et gassfelt 2-3 ganger større en Stochkman, som ligge mye nærmere Vardø i tillegg, enn Stochkman feltet.
  Dette kunne gitt garanti for å ha skapt gode arbeidplasser for Vardø, om internasjonal havrettsdomstolen i Haag, har felt dom i saken og tilkjent Norge dette gigantfeltet (Hjalmar Johansen høyden). Men nå har vi ingen slik garanti lengre. Mest sannsynligvis utvinner Russland dette feltet alene med egne arbeidere og da blir det lite igjen til Vardø, som igjen mest sannsynligvis blir sveket av AP på nytt.Svar

Legg igjen en kommentar