Helseeffekter av ioniserende stråling

Publisert 31.03.2022 Mennesker utsettes for ioniserende stråling, det vil si radioaktiv stråling, fra radioaktive kilder som har naturlig opprinnelse eller som stammer fra menneskelig aktivitet. Her finner du informasjon om hvilke helseeffekter slik stråling har. [Les mer…]

Aktiv fornektelsesteknologi

Hva er det? Active Denial Technology (ADT) produserer en fokusert stråle av rettet energi (DE) for å gi Joint Force en mulighet til å stoppe, avskrekke og snu mistenkelige individer med minimal risiko for [Les mer…]