Nazibergere

19 Shocking Facts And Theories About The Bilderberg Group

William Vinson Apr 26, 2017 Business, World

Bilderberggruppen møtes en gang hvert år. Det siste møtet, når dette skrives, ble holdt i juni 2016 på Taschenbergpalais-hotellet som ligger i Dresden. Opptil 150 av verdens rikeste og mektigste politiske ledere deltar på den årlige begivenheten. Deltakerne inkluderer kongelige, presidenter, statsministre, sjefer for store internasjonale konglomerater, mediemoguler og verdensbankfolk.

Medlemmer av Bilderberger Group er noen av de rikeste, mektigste og mest kjente menneskene i verden. Deltakere fra tidligere Bilderberg-møter inkluderer:

Angela Merkel, Beatrix of the Netherlands, Bill Clinton, Bill Gates, Carl Bildt Charles, Prince of Wales, Charlie Rose, Colin Powell, Condoleezza Rice, David Cameron, Dora Bakoyannis, Enoch Powell, Fouad Ajami, Frank McKenna, Fredrik Reinfeldt, Geir Haarde, George P. Shultz, George Soros, George Stephanopoulos, Georgios Alogoskoufis, Gerald Ford, Gordon Brown, Gordon Campbell, Guido Westerwelle, Haakon, Crown Prince of Norway, Harald V of Norway, Henry Kissinger, Jeff Bezos, John Edwards, John Kerr, John Kerry, Jon Huntsman, Jr., José Manuel Barroso, Juan Carlos I of Spain, Kathleen Sebelius, Lawrence Summers, Lester B. Pearson), Margaret Thatcher, Mario, Draghi, Mark Sanford, Paul Volcker, Peter Mandelson, Peter Sutherland, Prince Philip, Duke of Edinburgh, Queen Sofía of Spain, Rick Perry, Robert Zoellick, Ruud Lubbers, Sandy Berger, Timothy Geithner, Tom Daschle and William F. Buckley, Jr

This is why my main account Yngvar Hartløfsen got 30 new days in FB-jail….

16

Bilderberg-gruppen er en konspirasjonsteoretikers drømmescenario. Siden ingen bortsett fra deltakerne på Bilderberg-møtene vet hva som blir sagt eller gjort, kan alt tenkelig være på gang. Forfatteren David Ike sier at «Bilderbergerne» er øgler som endrer form som gjør arbeidet til Illuminati.

Han forestiller seg denne gruppen som en potensielt satanisk kabal som kontrollerer alt som skjer i verden, som har til hensikt å slavebinde hele menneskeslekten.

Alex Jones fra Infowars rant konsekvent på lufta om ondskapen til denne gruppen. Fra hans synspunkt, alt som ser ut til å skje i verden fra vanlige metoder er faktisk resultatet av manipulasjon bak kulissene fra medlemmer av denne gruppen. Det er historiske presedenser for noe av det han sier, for eksempel “falsk flagg”-hendelsen ved Tonkinbukta som brakte USA inn i krigen i Vietnam.

Det er ingen tvil om at medlemmene av Bilderberg-gruppen er ekstremt mektige og kan gjøre mange ting, spesielt hvis de koordinerer innsatsen.

Infowars rapporterte at Bilderberg-gruppen ønsker å lage en Internett-ID og en global skatt på finansielle transaksjoner og reiser med fly.

Begrunnelsen for Internett-IDen er at den vil forbedre cybersikkerheten, redusere svindel og gjøre det lettere å motta offentlige tjenester. Kritikere av planen sier at Internett-ID-en er et virtuelt pass, som vil fjerne muligheten til å skaffe Internett-tjenester anonymt.

Denne “storebror”-måten å spore alt en person gjør på nettet vil gjøre politisk dissens umulig.

Planene for en Internett-ID ligner på planene om å bruke mikrobrikker innebygd i huden som en måte for personlig identifikasjon. Enhver slik plan som tvinger denne typen teknologi på folk er en invasjon av deres personlige privatliv. Derfor, denne ideen bør de som liker ytringsfrihet og ikke ønsker at informasjon om alt de gjør på nettet skal brukes på måter de ikke godkjenner.

14 

En annen medgründer av Council on Foreign Relations var Edward Mandell House. Han var sjefsrådgiver for president Woodrow Wilson. To ting skjedde av betydning ved påvirkning fra Edward Mandell House. I løpet av høytiden i desember 1913, da mange av lovgiverne ikke jobbet, ble Federal Reserve Act stille vedtatt, som ga makten til å skape penger til bankfolkene.

Etter dette ble 16. endring ratifisert i løpet av februar 1914. Denne endringen opprettet den føderale inntektsskatten for å få skatteinntekter til å betale gjelden for pengene lånt til regjeringen av bankfolk. Amerikanerne har disse mektige mennene å klandre for å ha skapt det massive U.S. gjeld og for amerikansk skatt.

Det felles målet for Council on Foreign Relations og Bilderberg-gruppen er å skape en én verdensregjering med et sentralt globalt finanssystem. De to gruppene jobber sammen. Council on Foreign Relations jobber på amerikansk side med Bilderberg Group som jobber på europeisk side.

13

Under Bilderberg-gruppens møte i 1992 sa Henry Kissinger: «I dag ville amerikanere bli rasende hvis FN-tropper gikk inn i Los Angeles for å gjenopprette orden. I morgen vil de være takknemlige. Dette gjelder spesielt hvis de ble fortalt at det var en ekstern trussel fra hinsides, enten den var reell eller innbilt, som truet vår eksistens.

Det er da alle mennesker i verden vil trygle verdens ledere om å befri dem fra denne ondskapen … individuelle rettigheter vil villig bli gitt avkall på garantien for deres velvære gitt dem av deres verdensregjering.»

Det har vært mange tilfeller i historien hvor falsk informasjon har blitt brukt til å starte kriger.

En nylig var da den falske trusselen om at Saddam Hussein hadde masseødeleggelsesvåpen ble brukt som påskudd for Irak-krigen. En måte å kontrollere store deler av en befolkning på er å holde dem i frykt og ønsker beskyttelse fra politiet og/eller militæret.

13

ØDELEGGELSE AV LANDES ØKONOMI

Via Conservative Refocus

For å skape en ny verdensøkonomi, mener Bilderbergerne at de må ødelegge de separate nasjonale. De planlegger å oppnå dette ved å forårsake enten en lang depresjon som genererer tiår med nedgang og fattigdom, eller de planlegger å bruke plutselige intense økonomiske sjokk.

Disse sjokkene vil ligne på kollapsen i det amerikanske boligmarkedet i 2006. Dette vil tillate dem å tilbakestille nasjonale økonomier til en ny tilpasning med redusert nasjonal suverenitet og økt effektivitet.

Et annet eksempel på denne prosessen er det som skjer i Hellas. Økonomien er i grus. Landet er overbelastet med gjeld det ikke kan betale

. Dette setter nå bankfolkene over ansvaret. Bankfolkene har nå den intense innflytelsen som de kan bruke for å få den greske regjeringen til å gå med på bankmannens anbefalte «innstrammings»-programmer

11

ØDELEGGELSE AV U.S.DOLLAR

Via The Balance

Bilderberg-gruppen forstår at ødeleggelsen av den amerikanske dollaren er nødvendig for å erstatte den med en verdensvaluta. Bankfolkene har erodert verdien av amerikanske dollar i svært lang tid. En dollar er verdt mindre enn 2 % av hva en amerikansk dollar var verdt for hundre år siden.

U.S. offentlige tjenestemenn har vært deltakere i denne prosessen, og har skapt et fjell av gjeld som aldri kan betales tilbake. På et tidspunkt er det en matematisk sikkerhet at den amerikanske regjeringens gjeld vil være så stor at det ikke vil være mulig å betale rentene på gjelden. På det tidspunktet var U.S. Regjeringen vil bli tvunget til å misligholde betalingen av gjelden og Amerika vil være konkurs. Den amerikanske dollaren vil bli verdiløs i et slikt scenario, og det vil være sjansen til å introdusere en ny global valuta.

10

BEFOLKNINGSREDUKSJON VED BRUK AV PANDEMIKER

Den enorme veksten i den globale befolkningen og dens fortsatte økning er ikke bærekraftig på lang sikt. En måte Bilderberg-gruppen kan redusere den menneskelige befolkningen på er ved å forårsake pandemier. Biologiske midler kan med vilje brukes til å forårsake et større utbrudd av sykdom, som dreper millioner. Mange av supereliten har så liten bekymring for massene at de anser dette som det samme som å felle en flokk med dyr

Pandemier kan være forårsaket av terrorgrupper og også være forårsaket av naturlige prosesser. Uansett hva som er årsaken, så lenge eliten kan overleve utbruddet, sammen med sine venner og familier, dette er alt de bryr seg om

9

MEDIESENSUR

Via The Mancunion

Et Bilderberg-medlem, Richard Salant, som var president for CBS News på 1960- og 1970-tallet, forklarte Bilderberg-gruppens innflytelse på media. Salant sa: 

“Vår jobb er ikke å gi folk det de vil ha, men det vi bestemmer de skal ha.”

Media styres svært tungt av svært få selskaper. Regjeringer deltar aktivt i sensur av media, samt fremmer desinformasjon hvis det tjener deres formål. Rockefellers fikk gjennom sine Bilderberg-kontakter, som inkluderer administrerende direktører for store medieselskaper, enorm innflytelse over media.

Det er ganske hyklersk at disse lederne fra de store nyhetsmediene deltar på Bilderberg-konferansene fordi de har forbud mot å rapportere om det.

Sensurmålene til Bilderberg-gruppen er å gjøre synspunkter populære ved å skjule gruppens virkelige hensikt slik at disse synspunktene blir offentlig politikk. Etter det, de kan presse regjeringsledere og presse dem i retningene de vil at de skal følge. Dette er propagandakampanjer som er nøye utformet for å skape opinion for å beskytte bedriftens makt.

8

HANDELSSONER OG HANDELSAVTALER

Via film og digitale medier

Bilderberg-gruppen starter sin prosess for å bygge sitt imperium ved å opprette handelssoner og handelsavtaler som kommer de multinasjonale selskapene til gode

De har liten interesse i å forbedre de økonomiske nivåene for de lavere klassene så lenge det er nok av dem som kan kjøpe produktene deres

Arbeidsplassene flytter alle til de stedene med lavest lønn, ingen ytelser og dårlige arbeidsforhold. Dette gjør det mulig for multinasjonale selskaper å maksimere fortjenesten

En enkel enhet som en smarttelefon som koster rundt 20 USD å lage, selges i detaljhandelen for opptil 300 USD. Det var denne typen strategi som gjorde Apple til et av de mest verdifulle selskapene i verden, selv om fabrikkarbeidere i Apples fabrikk i Kina hopper ut av vinduene for å begå selvmord på grunn av den store arbeidsmengden

Apple satte opp selvmordsnett utenfor under fabrikkvinduene, men arbeidsforholdene endret seg ikke fordi fortjenesten for Apple skyter i været

I de rikere landene holder de forbrukerismen i gang ved å utstede kredittkort til forbrukerne. Denne kredittkortgjelden og de høye rentene man må betale for den, slavebinder gjennomsnittsforbrukeren, akkurat som Bilderberg-bankmennene gjorde myndighetene til slaver

7.

JOBBER FOR AVSLUTNING AV NASJONAL SOVEREGENTY

Via Nationalunitygoverment.org

Et klart oppdrag for Bilderberg-gruppen er slutten på nasjonal suverenitet. I den historiske fortiden ble Native America Nation utslettet

Dannelsen av Den europeiske union kom delvis til grunn av den enorme innflytelsen som Bilderberg-gruppens medlemmer hadde over sine hjemland for å få dem til å gå med på å gi fra seg sine suverene rettigheter

Når medlemslandene først blir med i EU, har de ikke lenger samme grad av selvbestemmelse. EU-forskrifter er utstedt og hvert medlemsland må følge dem. Det er ingen åpen offentlig debatt og ingen stemmegivning i noen sak.

Noen av EU-regelverket kan være urettferdig balansert og gir flere fordeler til enkelte medlemsland enn andre. Dette var hovedårsaken til Brexit-bevegelsen, som resulterte i at Storbritannia forlot EU. For eksempel, den britiske fiskeindustrien ble desimert av EU-forskrifter, noe som førte til at den mistet omtrent 60 % av fiskeindustrien i Storbritannia

6.

OPPRETTELSEN AV DEN EUROPEISKE UNION

Selv om Bilderberg-gruppens mål er én verdensregjering, innser de at dette bare kan oppnås ett trinn av gangen. De har allerede jobbet med dette målet i flere tiår.

Den jevne fremgangen kan sees ved å studere den historiske tidslinjen for tingene som førte til dannelsen av Den europeiske union (EU), som er:

Desember 1951 dannet seks nasjoner European Coal and Steel Community.

mars 1957, seks nasjoner signerte Roma-traktaten for å danne Det europeiske økonomiske fellesskap (ECC) og en andre traktat for å danne Den europeiske atomenergikommisjonen (EAEC).

oktober 1957 ble EU-domstolen dannet for å behandle handelstvister.

Mai 1960 dannet syv nasjoner European Free Trade Association.

Juli 1967 så en sammenslåing av EAEC, EKSF, med Det europeiske økonomiske fellesskap (EEC)

I løpet av 1968 ble Den europeiske tollunionen dannet for å avskaffe toll og etablere enhetlige importavgifter for EEC-nasjoner.

I 1978 ble den europeiske valutaenheten opprettet (senere endret til euro).

Maastricht-traktaten fra februar 1992 opprettet EU 1. november 1993, og euro begynte å sirkulere i januar 2002. Euro er nå den offisielle valutaen i 16 av de 27 EU-statene

Det tok over 50 år før medlemmene av EU mistet suvereniteten sin. Opptil 80 % av europeiske lover er nå laget av navnløse, ikke-valgte byråkrater som jobber i eller Luxembourg eller Brussel

Bilderbergerne er ekstremt tålmodige med å nå sine langsiktige mål

5.

DEN NORDAMERIKANSKE UNION (NAU)

David Rockefeller begynte å jobbe med den nordamerikanske unionen på 1980-tallet. Han møtte Ronald Reagan sammen med George Schultz og FDA-formann Paul Volker. Det første trinnet som ble prøvd for å begynne å opprette NAU var å slå sammen Canada med USA. Men, fusjonen ville vært uten Quebec, hvor de fleste snakker fransk, fordi Rockefeller mente det var problematisk.

De fikk valgt en Bilderberg-vennlig kanadisk statsminister. Planen ville ha lykkes bortsett fra at folkeavstemningen om at Quebec skulle skille seg fra resten av Canada ble knepent beseiret i 1995. Stemmen var 50.

56 % for Quebec å bli som en del av Canada og 49,44 % for løsrivelse

Dette nederlaget stoppet ikke planene. De startet med en handelsavtale og opprettet i 1994 den nordamerikanske frihandelsavtalen (NAFTA). Så, i løpet av mars 2005 på president George Bushs ranch, ble det holdt et hemmelig møte mellom Bush, Mexicos president Vincente Fox, og Canadas statsminister Paul Martin. De signerte avtalen om å danne North American Union (NAU).

Planen deres var å i det skjulte opprette NAU uten å involvere lovgivningen til noen av de tre landene og håndheve fusjonsplanen med militærmakt om nødvendig.

De planla å endre valutaen til det nylig grenseløse Nord-Amerika til «Amero».

De hemmelige planene lekket på en eller annen måte, og når denne innsatsen ble offentlig kjent, stoppet planene; i det minste for øyeblikket.

4.

BILDERBERG-KRUPPEN S INTENSE MILIKELSE AV TRUMP

Ved å ta en titt på navnene for Bilderberg-møtet i juni 2016, er det lett å se at sammenstillingen til Bilderberg-gruppen lå bak Hillary Clintons valgkamp som president i USA. Senator Lindsey Graham som er anti- Trump var på det Bilderberg-møtet sammen med Hillary Clinton.

Donald Trumps kampanje inkluderte mange taler mot globalisme og kvitte seg med det han kalte dårlige handelsavtaler som NAFTA. Trump lovet også å bygge en stor mur for å skille USA fra Mexico, noe som er akkurat det motsatte av hva Bilderbergerne ønsker.

Siden Trump ikke trengte å gå til Bilderberg-gruppen for kampanjefinansiering eller forbindelser, kunne han si slike ting.

To uker etter Bilderberg-møtet i juni 2016, sto Bilderberg-gruppen overfor et nytt tilbakeslag da Storbritannia stemte for å forlate EU. Bilderberg-gruppen er i ferd med å omgruppere, men har absolutt ikke blitt stoppet med fortsatte planer for å nå sine mål

Bilderberg-gruppen støttet dannelsen av EU og planlegger å gjøre mer. Planene om å danne den nordamerikanske unionen som skulle slutte seg til Canada, USA og Mexico, har endret seg nå som president Trump kom til makten med den uttrykte intensjon om å stoppe slike planer

President Trump har ingen anelse om hvor sterk Bilderberg-gruppen er, og planene deres vil fortsette å utvikle seg, om enn sakte. Denne gruppen er ikke lett å stoppe selv om noen av gründerne er døde

3.

GLOBAL SINNKONTROLL

Bilderberg-gruppen jobber hele tiden med å øke sin evne til å påvirke global kultur. Andre grupper vet verdien av dette også. Kineserne har gjort betydelige investeringer i Hollywood for å få nok innflytelse over innholdet i storfilmer.

Et eksempel på dette er filmen «The Martian» hvor Matt Damian spiller en asronaut som er strandet på Mars og kineserne hjelper til med redningen.

Bilderberg-gruppen kjenner disse teknikkene veldig godt. Dette handler ikke om sensur, som er å ekskludere innhold, denne metoden handler om å ha innflytelse til å inkludere innhold i store storfilmer som er sett av millioner over hele verden.

Noen av de beste filmregissørene i Hollywood er av interesse for Bilderberg Group. Jeff Bezos, grunnleggeren av Amazon, er også medlem.

Amazon bygger ut et digitalt strømmesystem for TV og filmer i tillegg til å produsere sitt eget innhold. Å kunne veilede global kultur er en form for subtil tankekontroll som kan være svært effektiv

2.

EVIG KRIG

Bilderberg-gruppen, startet av en eks-nazist, liker å se fortsettelsen av evige kriger fordi de er så lønnsomme og de kan finansiere behovene til begge sider. Selv om en atomkrig bryter ut, er det enorme underjordiske byer som er fullstendig selvforsynte, hvor eliten kan bo trygt

I det nylige luftangrepet mot Syria fra USA ble 29 Tomahawk-missiler brukt. Disse missilene koster rundt 1 million dollar hver. De er laget av Raytheon. For å erstatte dem ville Raytheon få en ny bestilling for missiler; en kontrakt verdt 29 millioner dollar. Estimater av kostnadene for Mother of All Bombs (MOAB) er rundt 16 millioner dollar stykket.

Milliarder dollar brukes på kriger og Bilderberg-gruppens medlemmer drar enormt nytte av det. USA har vært i så mange kriger siden andre verdenskrig fordi det er big business

1.

NY VERDENSORDNING – MER PENGER OG KRAFT FOR DE TOPPEN 0,1 %

Til syvende og sist er hovedmålet for medlemmer av Bilderberg-gruppen å beholde fantastiske enorme pengesummer og få økende makt for å til slutt dominere hele kloden.

David Rockefeller, som var den siste patriarken til Rockefeller-familien døde 20. mars 2017.

Han var verdens eldste milliardær da han døde i en alder av 101. Han døde fredelig i søvne hjemme i Pocantico Hills. Han etterlot seg absolutt ikke en fredelig verden, takket være innsatsen til Bilderberggruppen, Trilateral Commission, Council on Foreign Relations og mange andre innsatser.

Andre veldig mektige Bilderbergere er veldig gamle. Henry Kissinger som var utenriksminister under Richard Nixon-administrasjonen er 93 år gammel. George P. Schulz som var utenriksminister under Ronald Reagan-administrasjonen er 96. George Soros er 86 år gammel.

Hvem vil fylle maktvakuumet når alle disse gamle bilderbergerne er borte? Det gjenstår å se.

Det langsiktige målet for Bilderberg-gruppen er en grenseløs verden, uten nasjonalstater, styrt av en verdensregjering som er kontrollert av supereliten.

Det kommer ikke til å bli lett å få til dette på grunn av den alvorlige rikdomsulikheten, som får alle pengene til å strømme til den øverste tiendedelen av én prosent, skader middelklassen og underklassen i stor grad. Dette skaper sosial uro. Dessuten, den massive innvandringen til Europa, som flytter fra ett EU-land til et annet, og det resulterende sammenstøtet mellom kulturer som oppstår fra dette har destabilisert mange deler av Europa. Reaksjonen på disse negative tingene som Bilderbergerne ønsker, forårsaket en sterk økning i nasjonalisme. Dette er ansvarlig for at Brexit kanskje følges av andre land som ønsker å forlate EU.

Likevel, Målet til Bilderberg Group er én verdensregjering med én global markedsplass. Folket skal holdes i sjakk av en verdenshær og bruke en enkelt global valuta kontrollert av en verdensbank. Sluttmålet er ikke mindre enn fullstendig verdensherredømme. Hvert år, Bilderberg-gruppens hemmelige møte fremmer denne agendaen jevnt og trutt mot dette målet, selv når de står overfor tilbakeslag som presidentskapet til Donald Trump

Kilder: telegraph.co.uk, independent.co.uk, washingtonpost.com, dailymail.co.uk, express.co.uk

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.