Fit for 55: avtale om mer ambisiøse utslippsreduksjoner for luftfart

Pressemeldinger

ENVI 

5 timer siden 

  • Tilpasse luftfartssektoren etter EUs og globale klimamål
  • Fase ut gratistildelinger for luftfartssektoren innen 2026
  • Innføring av kvoter for bærekraftig flydrivstoff
  • Ny mekanisme for å håndtere ikke-CO2-utslipp

Tirsdag kveld kom parlamentet og rådet til en foreløpig avtale om å revidere EUs kvotehandelssystem (ETS) for luftfart.

EUs forhandlere ble enige om å skjerpe kravene til reduksjon av karbondioksidutslipp fra luftfart for å sikre at sektoren bidrar til å nå EUs og globale klimamål. Den nye loven vil integrere, i det reviderte ETS, ICAOs avtalte globale markedsbaserte Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA). I tilfelle en negativ evaluering av CORSIAs fremgang innen 1. juli 2026, vil Kommisjonen bli pålagt å fremme et forslag om å inkludere utslipp av flyreiser som har avgang fra en flyplass i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) i omfanget av EU ETS. tredje land. Fra og med 2027 vil flyreiser til tredjeland som ikke anvender CORSIA falle inn under ETS.

Utfasing av gratis tildelinger innen 2026

Avtalen inkluderer en slutt på gratis tildelinger av kvoter til luftfartssektoren innen 2026, ett år før tidsplanen foreslått av Kommisjonen. For å sikre den gradvise utfasingen er det lagt opp til en nedgang på 25 % i gratistildelinger for 2024 og 50 % for 2025.

Fremme bruk av bærekraftig flydrivstoff

Forhandlerne ble enige om å reservere 20 millioner kvoter, mellom 1. januar 2024 og 31. desember 2030, for kommersielle flyoperatører som øker bruken av bærekraftig flydrivstoff (SAF), som hydrogen fra fornybare energikilder, fornybart drivstoff fra ikke-biologisk opprinnelse og avansert biodrivstoff.

Ta tak i virkningen av ikke-CO2-utslipp fra luftfart

Etter mange år med oppfordring til reguleringstiltak, forhandlet parlamentet frem en to-trinns tilnærming for å dempe virkningen av ikke-CO2-utslipp, som nitrogenoksider, svoveldioksid og sotpartikler. For det første vil Kommisjonen etablere og anvende et rammeverk for overvåking, rapportering og verifikasjon (MRV) av ikke-CO2 luftfartsutslipp fra og med 2025. Deretter vil det bli foretatt en evaluering i 2027, etterfulgt av et lovforslag i 2028 som utvider omfanget av EU ETS for å dekke disse utslippene.

Andre tiltak forutsatt i lovgivningen:

  • Inntekter fra auksjonering av 5 millioner kvoter til luftfart vil bli brukt gjennom Innovasjonsfondet til å støtte innovasjon, nye teknologier, inkludert elektrifisering i sektoren;
  • Det vil bli gitt unntak for utslipp som finner sted frem til 2030 fra flyreiser mellom en flyplass som ligger i en ytterste region i et EU-land og en flyplass som ligger i samme land, og flygninger mellom flyplasser som ligger i en ytterste region i samme EU-land;
  • Fra og med 2023 vil aggregerte årlige utslippsrelaterte data publiseres på en brukervennlig måte, for å forbedre åpenheten.

Sitat

Ordfører Sunčana GLAVAK (EPP, HR) sa: «Vi har nådd en politisk avtale som skaper en god balanse mellom klimaambisjoner i luftfart og å støtte industrien i denne overgangen. Jeg er ekstremt glad for at vi har vært i stand til å gi et håndfast verktøy for å bidra til å redusere karboniseringen av sektoren ved å øremerke 20 millioner SAF-kvoter. Dette er et sentralt tiltak som vil være tilgjengelig når bærekraftig flydrivstoff brukes. Med dette vedtaket slår vi fast at vi står sammen med sektoren gjennom prosessen med den grønne omstillingen. Videre, med avtalen forbedrer vi åpenheten i luftfarten, som er et viktig skritt fremover.»

Neste skritt

Parlamentet og rådet må formelt godkjenne avtalen før den kan tre i kraft.

Bakgrunn

ETS-luftfart er en del av “Fit for 55 in 2030-pakken” . Luftfart står for 2-3 % av de globale CO2-utslippene og 3,7 % i EU. Mens COVID-19-pandemien forårsaket en midlertidig reduksjon av flytrafikken, peker anslag på en økning i europeisk luftfartsaktivitet på 44 % innen 2050 sammenlignet med 2019.

Den 11. november 2022 ble det allerede oppnådd en avtale om et midlertidig tiltak som implementerer medlemslandenes melding til EU-baserte flyselskaper om deres motregning for 2021 under Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) til International Civil Aviation Organization (ICAO ) ).

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.