Regjeringen bør la Stortinget behandle FNs migrasjonsavtale | Preben Dimmen

  • Preben Dimmen (20)Leder, Ålesund Unge Høyre

3. des. 2018 21:00

Sist oppdatert 4. desember 2018

Få saken opp til behandling i Stortinget. Såpass fortjener vi, skriver Preben Dimmen (20). Foto: Morten Uglum

Internrevisjonen ung: Avtalen inneholder flere ytterliggående punkter om migrasjon og statlige inngrep.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Regjeringen og embetsverket gjorde et feiltrinn ved å behandle FNs migrasjonsavtale i stillhet, men de har fremdeles muligheten til å rygge tilbake og rette opp feilen.

La Stortinget behandle saken og informer befolkningen om innholdet. Redegjør skikkelig for de mest ytterliggående delene av «plattformen». Stortinget må diskutere, vurdere og konkludere om hvorvidt det er oss tjent å signere.

I en meningsmåling utført av Sentio viser det seg at FNs migrasjonsavtale er ukjent for 85 prosent av Norges befolkning. Likevel vil den kunne ha store implikasjoner for dem og deres barns liv og fremtid. Regjeringen og embetsverket har behandlet saken bak lukkede dører, og debatten har nesten vært fraværende utenfor alternative og sosiale medier. Heldigvis blusser endelig debatten opp i de tradisjonelle mediene, muligens i lys av punktene som angår ytringsfriheten til pressen.

250 millioner mennesker

Avtalen inneholder flere ytterliggående punkter om migrasjon og statlige inngrep. Redaktørforeningen har vært kritisk til at myndighetene skal instruere den frie pressen om hvilken ordbruk man skal benytte i saker som angår migrasjon.

Hvis Regjeringen skal motarbeide negativ omtale, trer det fort inn i autoritære baner overfor den fjerde statsmakt.

Fakta

Hva er FNs migrasjonsplattform?

  • Plattformen danner et rammeverk for håndtering av migrasjon.
  • Den samler prinsipper, rettigheter og forpliktelser som følger av eksisterende folkerett, blant annet menneskerettighetene.
  • Dokumentet som er ment å gi en felles tilnærming til alle sider ved internasjonal migrasjon.
  • Det er ikke juridisk bindende, ikke en internasjonal traktat, konvensjon eller avtale som overstyrer norsk lovgivning.
  • Den krever ikke amnesti for ulovlige innvandrere.
  • Innvandring skal skje i henhold til nasjonal lovgivning og forblir et nasjonalt ansvar.
  • Plattformen kan bli brukt som utgangspunkt for dialog mellom statene om nasjonale beslutninger.
  • Den sier ikke noe om hvor mange flyktninger eller innvandrere Norge skal ta imot.

Vis mer

I tillegg vil avtalen forplikte Norge til et samarbeid for å tilrettelegge nye og fleksible migrasjonsruter fra utviklingsland, samt informere aktivt på lokale språk om mulighetene for migrasjon til Europa. Det antydes at dette kan gjelde opp imot 250 millioner mennesker.

I avtalen legges det til grunn at migrasjon er uunngåelig, nødvendig og grunnleggende positivt for samfunnet.

Hvis dette reflekterer virkeligheten og nordmenns ønsker, burde det være uproblematisk å la Stortinget behandle saken og gi vanlige folk en grundig innsikt i avtalens innhold. Det er tross alt nasjonens borgere som skal bestemme sitt eget lands innvandringspolitikk.

Når en avtale legger betydelige føringer på et politisk felt, er det – helt uavhengig av innholdet i avtalen – god nok grunn til å se nærmere på hvorvidt den vil svekke evnen til å føre selvbestemt, fornuftig, realistisk og nasjonalt tilpasset politikk.

Må stilles til ansvar

Suverenitetsaspektet bør for øvrig få samtlige partier, uansett farge til å stille seg nysgjerrige til avtalens implikasjoner. Dessverre er det usannsynlig, ettersom innvandringsliberale partier kan legitimere ytterliggående politikk i fremtiden ved å henvise til migrasjonsavtalen.Les ogsåRegjeringen sprekker i synet på FNs migrasjonsavtale

Stortinget, som i motsetning til Regjeringen og embetsverket består av folkevalgte representanter, bør overta saken for behandling. Det vil ansvarliggjøre rikspolitikerne i avgjørelsen. Hvis ikke demonstrerer det en urovekkende likegyldighet overfor folkedemokratiet, selvbestemmelsen og ytringsfriheten til norske innbyggere.

Alle embetsmenn og politikere er ombudsmenn for folket. Vi skal ivareta samfunnets velstand av respekt for våre forfedre og ut fra behovene til våre etterkommere. Ikke som folkets herrer, men som folkets tjenere skal vi representere velgernes syn i viktige saker.

Hvordan i all verden kan man representere velgernes syn på FNs migrasjonavtale når 85 prosent ikke engang har hørt om den? Regjeringen må stilles til ansvar for den manglende kunnskapen.

Få saken opp til behandling i Stortinget. Såpass fortjener vi.


13–21 år? Vil du skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Skjul 12 kommentarer

https://comments.aftenposten.no/?p=ap&doc=article:ap:7lz2dV&lang=nb-no&count=2

Legg igjen en kommentar