Videoer tatt opp nov 2020 ved Stryken en ettermiddag ca kl. 16.00.Videoene viser et fly som slipper ut FLYVEASKE.

Flyveaske består av metaller oa grunnstoffer som er malt til pulveraktig stoff i balndet humus for å binde stoffene sammen. Denne flyveasken ligger gjerne i mindre plastbeholdere og har en egen kompressor som “spyler” asken ut. Asken vises som en sort sky og gjerne da korte striper som brer seg ut ganske raskt.Når solstråler treffer disse partiklene “smelter” disse partiklene og får da gjerne en rødaktig farge. Det oppstår en reaksjon mellom de forskjellige grunnstoffene som gjør at fargene oppstår.

Legg igjen en kommentar