MIND KONTROLL. Styrt av eliten.

Styrt av eliten. Alle funksjoner i hjernen og kroppen vår blir styrt gjennom elektriske signaler som går an å forandre og etterape om man vet hvordan man skal dekode signalene og gjenskape prosessene. Hver eneste tanke, ord, reaksjon, visuell opplevelse, følelse, bevissthetsnivå, og hva du gjør, skaper elektriske bølger som sendes ut og som kan dekodes, avleses og kopieres. Elektromagnetiske beskjeder kan sendes kodet som signaler til nervesystemet og innvirke på en persons evne til å prestere. Friske mennesker kan få tilsendt bilder, høre stemmer, lyder, få hallusinasjoner, få forsterket eller forminsket følelser som sinne, aggresjon, lyst og glede. Det kan sendes frekvenser som skaper depresjon, angst og selvmordstanker. Også trang til å myrde et annet menneske kan skapes i en frisk person. Og da skjønner man hvor lett det vil være å påvirke et menneske som allerede er sykt. Man kan også få kroppsdeler til å bevege seg, skape hjerteflimmer, kvalme, hodepine, mentale forvirringstilstander og bevissthetsendringer. Siden de har full kontroll over kropps og hjernefunksjoner kan de også eksempelvis forårsake hjerteinfarkt og blodpropp med døden til følge. Hver og en av oss har en unik bioelektrisk frekvens i hjernen vår, akkurat som vi har et unikt fingeravtrykk. Den bioelektriske signaturen kan skannes og leses av myndighetene ved hjelp av supercomputere og satellitter. Det gjør det mulig for dem til enhver tid å vite hvem du er, hvor du er, hva du gjør, sier og tenker. Og hvordan din mentale og fysiske tilstand er. I begynnelsen var det nødvendig å benytte chip implantater og nanoteknologi som kommuniserte med satellittene og supercomputerne, nå er systemene så avanserte at man ikke trenger noen av delene

Legg igjen en kommentar