Klimaseier i Paris åpner for rettsaker om 5G…

EINAR FLYDAL

I en pressemelding meldte Greenpeace i går:

«Onsdag denne uken falt dommen i det franske klimasøksmålet der flere miljøorganisasjoner, inkludert Greenpeace, saksøkte den franske staten. Retten slo fast at den franske staten har brutt loven ved å ikke gjøre nok for å stanse klimakrisen, og at statens mangel på klimahandling har ført til økologisk skade.»

Jeg gjetter på at i løpet av fem år har vi tilsvarende dommer om 5G, AMS og WiFi. Men da må folk aksjonere også i

Dommen fra Frankrike er historisk fordi det er første gang det franske rettsvesenet slår fast at staten har et ansvar for klimakrisen og ikke har handlet tilstrekkelig. Staten har hardnakket hevdet at de gjør nok for klimaet, på tross av mengder med bevis på det motsatte. Samtidig er dommen en bekreftelse på at de som har advart om klimakrisen i flere tiår, har hatt rett – ikke i alle detaljer, selvsagt, men i det overordnede poenget: Livsmiljøet forverres av menneskers aktiviteter, og det er statens ansvar å gripe inn.

Innen to måneder avgjør den franske domstolen om staten skal pålegges å gjøre opp for seg, og må vel da også gi noen hint om hvordan dette skal skje.

Miljøretten er underutviklet og har bidratt til at det har vært så vanskelig å vinne fram i klimasøksmålene, men det lysner. Det samme kan sies om miljøproblemene knyttet til radiokommunikasjon. Sammen med den systematiske fornektelsen – både den som skyldes fagtradisjoner og den som skyldes direkte svindel og feilinformasjon – har jussens mangler rammet dem som gjennom årene har forsøkt å få sine saker opp for Trygderetten. For det er vanskelig å vinne fram i saker der årsaksbildet er sammensatt og bevisførselen er alltid komplisert når miljøgiften er flyktig og ikke kan ses eller høres eller føles. Samtidig har helsevesenet mistet stadig mer av sin kunnskap på feltet. Det har skjedd gjennom systematisk nedprioritering og neglisjering av hele saksfeltet.

Bevisene tårner seg like fullt opp, og rettsaker og protester fra forskere, miljøorganisasjoner og lokale aksjonsgrupper er på gang kloden rundt. Disse kreftene vinner fram mange steder, slik at 5G-utbyggingen blir stanset til det foreligger utredninger om helse- og miljøkonsekvensene.

I Norge ligger vi etter. Regjeringen fikk i går uforstyrret legge fram sin plan om massiv utbygging av 5G i Norge, og NKOM forbereder nå utlysning av frekvenser.

Teleselskapene investerer over 10 milliarder kroner årlig i mobil- og bredbåndsnett i Norge. Staten bidrar med over 800 millioner kroner til utbygging i distriktene. Det vil være mer enn dobbelt så mye som i 2020, som også var et rekordår. Dette er riktignok for både fiber og 5G samlet, men det er lett å forstå at der det ikke lønner seg å grave ned fiber – dvs. nesten over alt der bebyggelsen ikke ligger tett, er det trådløst som vil bli valgt.

Regelverket for tildelingen av 5G-frekvenser ble lagt fram av NKOM – Nasjonal kommunikasjonsmyndighet – i dag, 5. februar. Møtet kan fortsatt ses HER. Tildelingsreglene kommer nå på høring, med høringsfrist 9. april. For oss som anser 5G som telekombransjens hittil mest alvorlige miljøtrussel og større eksponering som en invasjon av vår livssfære, kunne datoen ikke vært bedre valgt.

Her bør alle med miljø- og helseinteresser gjøre sin stemme synlig i ord. For husk at demokratiet arbeider gjennom høringsuttalelser, ikke i kommentarfeltene på Facebook:

Fysisk miljø, helse og virkninger av mikrobølger er overhodet ikke på agendaen i denne tildelingen, til tross for at norske lover pålegger å ta slike hensyn (se bloggpost 16.12.2021.) Her er heller ingen spor av krav om konsekvensutredninger.

Miljø ikke på agendaen: Målsettinger for tildelingen av 5G-lisenser 2021 (NKOM)

At slik framgangsmåte bryter med lover og forskrifter, er blitt tatt opp med NKOM tidligere, men NKOM forholder seg bare til DSA, som selvsagt melder at strålingen fra trådløs kommunikasjon er problemfri – for det sier jo ICNIRP-folkene… (Les bloggpost 4.2.2021 for å forstå mer om hvorfor.)

Mange kan sikkert formulere en god høringsuttalelse og organisere underskriftskampanjene som skal til. Materialet fins jo i overflod, f. eks. i alle de advarslene fra forskerhold som ligger rundt om på nettet, i den store 5G-boka (om den se HER), og på denne bloggen. En del kan du sikkert også hente fra høringsnotatet jeg sendte til NKOM tidligere i høst.

Dette dreier seg ikke bare om helse, for koplingen til klima og miljø er klar. Høringsuttalelser er derfor bare starten for å se om de får respons og om dagens miljølovgivning og kunnskapsstatus blir tatt på alvor. – Altså ikke den «kunnskapsstatus» som DSA innbiller seg og bruker til å legitimere eksponentiell vekst i mikrobølge-eksponeringen, men den som utgjøres av biologisk og medisinsk forskning på feltet, og som ikke bare ser på mennesker, men på dyr og planter (se f.eks. omtaler: https://einarflydal.com/?s=Trådløst+skaper+miljøkatastrofe).

Så får vi se på reaksjonen om noen må ta på seg jobben med å organisere rettsaker etterpå. Det blir nok ikke meg, for jeg har nok å henge fingrene i, men dette er det mange som kan klare. Ikke minst miljøorganisasjonene. Send dem en oppfordring, da vel!

Men høringsnotatet først! Det er bare å sette i gang!

Einar Flydal, 6. februar 2021

PDF-versjon: EFlydal 20210206 Klimaseier i Paris åpner for rettsaker om 5G

Noen kilder du kan laste ned gratis HER:

Christian F. Jensen: RESPONSUM om hvorvidt det vil være i strid med menneske- og miljøretlige regler at etablere 5G-systemet i Danmark, 2019, Christian F. Jensen Advokatfirma, Bonnor Advokater, Holte, Danmark, 74 sider.

Kåss, I W og Halmøy, S: Skadevirkninger av stråling fra trådløs og annen EMF er godt dokumentert – Kildesamling: Forskning og advarsler fra fagfeltet, Folkets strålevern, 2020.

Del dette:

  • https://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.96fd96193cc66c3e11d4c5e4c7c7ec97.en.html#dnt=false&id=twitter-widget-0&lang=en&original_referer=https%3A%2F%2Feinarflydal.com%2F2021%2F02%2F06%2Fklimaseier-i-paris-apner-for-rettsaker-om-5g%2F&size=m&text=Klimaseier%20i%20Paris%20%C3%A5pner%20for%20rettsaker%20om%205G…&time=1612606323784&type=share&url=https%3A%2F%2Feinarflydal.com%2F2021%2F02%2F06%2Fklimaseier-i-paris-apner-for-rettsaker-om-5g%2F&via=einarflydal
  • https://www.facebook.com/v2.3/plugins/share_button.php?app_id=249643311490&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df379926409569c4%26domain%3Deinarflydal.com%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Feinarflydal.com%252Ff18c0b729717354%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=https%3A%2F%2Feinarflydal.com%2F2021%2F02%2F06%2Fklimaseier-i-paris-apner-for-rettsaker-om-5g%2F&layout=button_count&locale=nb_NO&sdk=joey

Kategorier: Vi tar AMS-målerne for retten! Stikkord: 5GbredbåndfrekvenstildelinghøringklimaNKOM

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.